92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet

a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosításáról

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (2) bekezdés a) pont aa) és ad) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit alkalmazni kell a hatálybalépését megelőzően hulladéklerakó felszámolására indított és jogerősen még be nem fejezett eljárásokban.

(2)[13]

(3)[14]

(4)[15]

(5) E rendelet 1-12. §-a, 13. § (2)-(4) bekezdése, valamint 1-4. számú melléklete e rendelet kihirdetését követő 16. napon hatályát veszti.

(6) A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 10. § (4) bekezdése szerinti laboratóriumi vizsgálat tekintetében a perkolációs minta-előkészítés, az ANC/BNC és a TOC vizsgálat akkreditáltságára vonatkozó előírást 2009. július 16-tól kell alkalmazni.

(7) A KvVM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján kategóriába még nem besorolt hulladéklerakó esetében a besorolást a Felügyelőség a hulladékkezelési engedélyek alapján 2008. február 15-ig állapítja meg.

Dr. Fodor Gábor s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 92/2007. (XI 28.) KvVM rendelethez[16]

2. számú melléklet a 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelethez[17]

3. számú melléklet a 92/2007. (XI 28.) KvVM rendelethez[18]

4. számú melléklet a 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelethez[19]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.14.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.14.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.14.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.14.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.14.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.14.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.14.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.14.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.14.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.14.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.14.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.14.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.14.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.14.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.14.

[16] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.14.

[17] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.14.

[18] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.14.

[19] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.14.

Tartalomjegyzék