10/2008. (III. 18.) EüM rendelet

az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §

Az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató biztosítja:]

"e) a műtétet követően azzal összefüggő szövődmény fellépése esetén a beteg ellátását

ea) a beavatkozás szakmai besorolása szerinti aktív fekvőbeteg háttérrel rendelkezés esetén saját intézményében, vagy

eb) a beavatkozás szakmai besorolása szerinti aktív fekvőbeteg háttér hiányában előzetes szerződés alapján olyan fekvőbeteg-ellátásra alkalmas intézményben, amely a beavatkozás szakmai besorolása szerinti aktív osztállyal is rendelkezik és az egynapos sebészeti ellátást végző intézettől személygépkocsival (mentővel)- átlagos forgalmat figyelembe véve - 30 percen belül elérhető;"

2. §

Az R. 6. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kúraszerű ellátást végző intézmény biztosítja:]

"b) az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet által az adott szakmára meghatározott feltételeknek megfelelő kezelő és megfigyelő helyiségeket,"

3. §

(1) E rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Horváth Ágnes s. k.,

egészségügyi miniszter