153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet

a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-a (5) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó beruházások képezik.

(2) Az egyes beruházások megvalósításával összefüggő hatósági eljárásokban eljáró hatóságokat az 1. melléklet állapítja meg.

(3) Abban az esetben, ha az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabály alapján az adott ügyben szakhatóság közreműködése szükséges, a szakhatóságként közreműködő szervet a 2. melléklet határozza meg.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

3. §[1]

(1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelethez[2]

A kiemelt jelentőségű ügyek, az azokhoz tartozó egyes építmények, az építmények engedélyezési eljárásai, az egyes eljárások lefolytatására kijelölt első- és másodfokú engedélyező hatóságok

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekt

ABCDE
1.ÉpítményAzonosítóSzükséges engedélyElsőfokú
engedélyező
hatóság
Másodfokú
engedélyező
hatóság
2.A 2A és 2B terminál
közötti összekötő
épület építése
Budapest, XVIII. ker.
156755 hrsz.,
Vecsés 072/50 hrsz.,
Vecsés 072/3 hrsz.
építésügyi hatósági
engedély
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
4.a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. § (2)
bekezdés ac) pontja
szerinti határozat vagy
környezetvédelmi
engedély
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
5.2A terminálból
kiinduló 1 új pillér
építése
Budapest, XVIII. ker.
156755 hrsz.
építésügyi hatósági
engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. § (2)
bekezdés ac) pontja
szerinti határozat vagy
környezetvédelmi
engedély
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
8.2B terminálból
kiinduló 1 új pillér
építése
Budapest, XVIII. ker.
156755 hrsz.
építésügyi hatósági
engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. § (2)
bekezdés ac) pontja
szerinti határozat vagy
környezetvédelmi
engedély
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
11.Terminálépület-
távoli és -közeli
repülőgépálló-
helyek átszervezése
és új repülőgépálló-
helyek kialakítása a
2. utasforgalmi
műszaki előtéren
(apron)
Budapest, XVIII. ker.
156757 hrsz.,
156756 hrsz.,
156755 hrsz.,
156754 hrsz.,
156753 hrsz.,
156742 hrsz.,
156741 hrsz.,
156740 hrsz.,
156739 hrsz.,
156738 hrsz.,
Vecsés 072/3 hrsz.,
072/50 hrsz.,
072/53 hrsz.
létesítési engedélyekNemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi
Hivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
12.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. § (2)
bekezdés ac) pontja
szerinti határozat vagy
környezetvédelmi
engedély
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
14.repülőgép-állások
átszervezése és
bővítése az 1.
utasforgalmi
műszaki előtéren
(apron)
Budapest XVIII. ker.
156716 hrsz.,
156717 hrsz.,
156719 hrsz.,
156731 hrsz.,
156732 hrsz.,
156733 hrsz.,
156734 hrsz.,
156735 hrsz.,
156736 hrsz.,
156737 hrsz.,
156738 hrsz.,
156739 hrsz.
létesítési engedélyekNemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi
Hivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
15.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
16.a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. § (2)
bekezdés ac) pontja
szerinti határozat vagy
környezetvédelmi
engedély
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. melléklet a 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelethez[3]

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.A szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.Környezetvédelem, táj- és
természetvédelem
Pest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
3.Annak elbírálása, hogy a repülőtéri
meteorológiai berendezések
létesítése, üzembe helyezése,
üzemeltetése, az eszközök
karbantartottsága megfelel-e a
nemzetközi polgári repülésről szóló,
Chicagóban, 1944. évi december 7.
napján aláírt Egyezmény alapján a
Meteorológiai Világszervezet és a
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
által megállapított előírásoknak,
valamint a repülésmeteorológiai
információk hiteles forrásból
származnak-e.
Országos Meteorológiai Szolgálatkörnyezetvédelemért felelős miniszter
4.Vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.Közlekedés: közútBudapest Főváros KormányhivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.Közlekedés: vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
7.Légiközlekedés: polgári célúNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
8.Légiközlekedés: állami célúNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatal
honvédelemért felelős miniszter
9.Műszaki biztonságBudapest Főváros KormányhivatalaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
10.FöldtanPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
11.BányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
12.Rendészet: rendőrség gyorsforgalmi
utak esetében
Budapesti Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
13.Rendészet: rendőrség az egyéb
országos közutak, helyi közutak és
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetében
Budapesti Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
14.Rendészet: határrendészetRepülőtéri Rendőr IgazgatóságOrszágos Rendőr-főkapitányság
15.Rendészet: tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
16.HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
17.Honvédelem: az állami repülés
biztonsága
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatal
honvédelemért felelős miniszter
18.Földművelésügy: talajvédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
19.Földművelésügy: erdővédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
20.Régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
21.Egészségügyilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
22.HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Tanácsának elnöke
23.Nagyfeszültségű elektromos vezeték,
nyomástartó berendezés, gáz- vagy
olajellátó rendszer, éghető folyadékok
és olvadék tartályai
Budapest Főváros KormányhivatalaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
24.ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
25.Környezet- és település-egészségügyBudapest Főváros KormányhivatalaOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
26.Helyi környezet- és természetvédelemérintett települési önkormányzat
jegyzője
Budapest Főváros Kormányhivatala
27.Nukleáris biztonságOrszágos Atomenergia Hivatalnincs
28.Földtani közeg, ásványi nyersanyag
védelme
Pest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
29.Lakosság életének védelmeBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
30.Építési előírásokkal való összhangBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
31.Településrendezési előírásokkal való
összhang
az építési tevékenység helye szerinti
települési, fővárosi kerületi
önkormányzat jegyzője
Budapest Főváros Kormányhivatala
32.Területrendezési tervekkel való
összhang
az illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
területrendezésért felelős miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 16. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[2] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[3] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

Tartalomjegyzék