72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokról szóló kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával összefüggő módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 112. § c) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet

lép.

2. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklete helyébe a 3. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 4. melléklet

lép.

3. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/A. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklete helyébe az 5. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 6. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § (5) és (6) bekezdése.

4. A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa" program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

4. § A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa" program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklete helyébe a 7. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 8. melléklet

lép.

5. Egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet] 1. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Azokban az esetekben, amikor az 1. számú mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el)

"b) a 2. számú mellékletben nem szereplő ügyekben

ba) első fokon az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabályok szerint a másodfokú eljárásban szakhatóságként kijelölt hatóság,

bb) másodfokon a ba) alpont alkalmazásával első fokon eljáró szakhatóság felett felügyeleti jogkört gyakorló hatóság

jár el."

(2) A 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklete helyébe a 9. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 10. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1/B. § (2) és (3) bekezdése.

6. Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 76/2008. (IV. 3. Korm. rendelet] 1. §(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Azokban az esetekben, amikor a mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el,

a) első fokon - a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel - az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabályok szerint a másodfokú eljárásban szakhatóságként kijelölt hatóság,

b) másodfokon - a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel - az a) pont alkalmazásával első fokon eljáró szakhatóság felett felügyeleti jogkört gyakorló hatóság

jár el."

(2) A 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Azokban az esetekben, amikor a mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben régészeti vagy műemlékvédelmi kérdésben szakhatóság közreműködését írja elő, első fokon szakhatóságként a Nyíregyházi Járási Hivatal, másodfokon szakhatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala jár el."

(3) A 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

7. A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

7. § A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 12. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 13. melléklet

lép.

8. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet] 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklete helyébe a 14. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 15. melléklet

lép.

9. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklete helyébe a 16. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 17. melléklet

lép.

10. A "Duna projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A "Duna projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet]

a) 1. számú melléklete helyébe a 18. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 19. melléklet

lép.

(2) Hatályát veszti a 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése.

11. A "Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

11. § A "Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklete helyébe a 20. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 21. melléklet

lép.

12. A "Tisza hullámtér projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

12. § A "Tisza hullámtér projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklete helyébe a 22. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 23. melléklet

lép.

13. A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

13. § A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklete helyébe a 24. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 25. melléklet

lép.

14. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

14. § A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló

nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 26. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 27. melléklet

lép.

15. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 28. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 29. melléklet

lép.

16. A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

16. § A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 30. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 31. melléklet

lép.

17. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

17. § A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 32. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 33. melléklet

lép.

18. Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet]

a) 1. melléklete helyébe a 34. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 35. melléklet

lép.

(2) Hatályát veszti a 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet 1. § (3) és (4) bekezdése.

19. Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet] 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/A. § A Kormány az 1. § (2) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 36. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 37. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. § (4) és (5) bekezdése.

20. A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

20. § A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 38. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 39. melléklet

lép.

21. A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosítása

21. § A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 40. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 41. melléklet

lép.

22. A magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

22. § (1) A magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet] 1. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 42. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 43. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet 1/A. § (2) bekezdése.

23. A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

23. § A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 44. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 45. melléklet

lép.

24. A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

24. § A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 46. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 47. melléklet

lép.

25. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

25. § A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 48. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe az 49. melléklet

lép.

26. A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

26. § A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 50. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe az 51. melléklet

lép.

27. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

27. § A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 52. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe az 53. melléklet

lép.

28. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

28. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet] 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/A. § A Kormány a 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 54. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe az 55. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése.

29. A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet módosítása

29. § A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 56. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe az 57. melléklet

lép.

30. Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet] 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/A. § A Kormány a 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 58. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe az 59. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése.

31. A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet módosítása

31. § (1) A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet]

a) 1. melléklete helyébe a 60. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 61. melléklet

lép.

(2) Hatályát veszti a 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése.

32. A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

32. § (1) A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 62. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 63. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése.

33. A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

33. § A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 64. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 65. melléklet

lép.

34. Az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

34. § (1) Az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:9. mezőjében az "a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és 13. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárások" szövegrész helyébe az "az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése.

35. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

35. § Hatályát veszti az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése.

36. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

36. § (1) Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet] 2. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai"

(2) Hatályát veszti a 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése.

37. A Budapest, Római-parti árvízvédelmi védmű megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 389/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

37. § (1) A Budapest, Római-parti árvízvédelmi védmű megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 389/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

[a továbbiakban: 389/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható."

(2) A 389/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

38. A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

38. § (1) A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 66. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 67. melléklet

lép.

39. A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet] 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 68. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 69. melléklet

lép.

40. Sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása

40. § (1) Sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet]

a) 2. melléklete helyébe a 70. melléklet,

b) 3. melléklete helyébe a 71. melléklet

lép.

(2) Hatályát veszti a 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése.

41. A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

41. § (1) A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet] 2. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai,"

(2) Hatályát veszti a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § c) pontja.

42. Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

42. § (1) Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet] 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 72. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 73. melléklet

lép.

43. A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

43. § (1) A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (III. 8. ) Korm. rendelet] 2. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai,"

(2) Hatályát veszti a 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2. § c) pontja.

44. Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

44. § (1) Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet] 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap."

(2) A 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 74. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 75. melléklet

lép.

(3) A 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 2. §-ában az "ügyek koordinációjára - a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti - feladat- és hatáskörrel rendelkező" szövegrész helyébe az "ügyekben koordinációs feladatokat ellátó" szöveg lép.

45. A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

45. § (1) A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 76. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 77. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése.

46. A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, "A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése" tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról szóló 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

46. § A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, "A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése" tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról szóló 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 78. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 79. melléklet

lép.

47. A LEGO Manufacturing Kft. Nyíregyháza Nyugati iparterületén megvalósuló új beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 155/2013. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

47. § (1) A LEGO Manufacturing Kft. Nyíregyháza Nyugati iparterületén megvalósuló újberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 155/2013. (V. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 155/2013. (V. 24.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 155/2013. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. Az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások"

(3) Hatályát veszti a 155/2013. (V. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése.

48. A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú ("A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című), valamint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosító számú ("Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben" című) projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

48. § (1) A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú ("A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című), valamint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosító számú ("Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben" című) projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet] 2. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai,"

(2) Hatályát veszti a 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése.

49. A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet módosítása

49. § (1) A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 80. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 81. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése és 5. §-a.

50. A Budapest II. kerület, Margit körút 85-87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása

50. § (1) A Budapest II. kerület, Margit körút 85-87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások."

(3) Hatályát veszti a 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése.

51. A "GSV" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által Szerencs város közigazgatási területén megvalósuló üveggyapot gyártó üzem beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 276/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása

51. § (1) A "GSV" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által Szerencs város közigazgatási területén megvalósuló üveggyapot gyártó üzem beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 276/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 276/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet] 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 276/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "Társaság üveggyapot" szövegrész helyébe a "Társaság, illetve a SZERWOOL Hungária Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság üveggyapot" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a 276/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése.

52. A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

52. § (1) A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet] 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 82. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 83. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése.

53. A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

53. § (1) A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A Kormány a 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 84. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 85. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése.

54. Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

54. § (1) Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 86. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 87. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése.

55. Az Országos Rendőr-főkapitányság "Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson" című projektjével, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, Magyarország és a Szerb Köztársaság közti határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok számára az ellenőrzés feltételeinek magyar államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, Bácsszentgyörgy-Rastina (Haraszti) közúti határátkelőhelyet érintő beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

55. § (1) Az Országos Rendőr-főkapitányság "Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson" című projektjével, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, Magyarország és a Szerb Köztársaság közti határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok számára az ellenőrzés feltételeinek magyar államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, Bácsszentgyörgy-Rastina (Haraszti) közúti határátkelőhelyet érintő beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az 1. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható."

(2) A 293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai,"

(3) Hatályát veszti a 293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában a "Hivatal Járási Építésügyi" szövegrész.

56. A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

56. § (1) A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A Kormány a 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 88. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 89. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése.

57. A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

57. § (1) A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. Az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai"

(3) Hatályát veszti a 380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése.

58. Az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet módosítása

58. § (1) Az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet] 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 90. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 91. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése.

59. A Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

59. § (1) A Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap."

(2) A 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások"

60. A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

60. § (1) A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet] 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 92. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 93. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése.

61. A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

61. § (1) A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "3. § A Kormány a 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 94. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 95. melléklet lép.

(3) Hatályát veszti a 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése.

62. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

62. § (1) A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet]

a) 1. melléklete helyébe a 96. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 97. melléklet

lép.

(2) Hatályát veszti a 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése.

63. A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

63. § (1) A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet]

a) 1. melléklete helyébe a 98. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 99. melléklet

lép.

(2) Hatályát veszti a 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése.

64. A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

64. § (1) A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet]

a) 1. melléklete helyébe a 100. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 101. melléklet

lép.

(2) Hatályát veszti a 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése.

65. Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

65. § (1) Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet]

a) 1. melléklete helyébe a 102. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 103. melléklet

lép.

(2) Hatályát veszti a 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése.

66. A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

66. § (1) A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet]

a) 1. melléklete helyébe a 104. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 105. melléklet

lép.

(2) Hatályát veszti a 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése.

67. A Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

67. § (1) A Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) Az 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 106. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 107. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti az 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése.

68. A Környezet és Energia Operatív Program Egészséges, tiszta települések prioritás keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

68. § (1) A Környezet és Energia Operatív Program Egészséges, tiszta települések prioritás keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai,"

(2) Hatályát veszti az 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § c) pontja.

69. A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

69. § (1) A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) Az 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 108. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 109. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti az 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése.

70. A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

70. § (1) A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként

a) az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott beruházások tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat,

b) az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, Komárom területén megvalósítandó beruházás tekintetében a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat

jelöli ki."

(2) Hatályát veszti az 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) és (3) bekezdése.

71. Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

71. § (1) Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) Hatályát veszti az 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (2) és (3) bekezdése.

72. A Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

72. § (1) A Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) Az 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 110. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 111. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti az 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése.

73. A Környezet és Energia Operatív Program "Vizeink jó kezelése" című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

73. § (1) A Környezet és Energia Operatív Program "Vizeink jó kezelése" című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet] 2. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai,"

(2) Hatályát veszti a 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet 2. § c) pontja.

74. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

74. § A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai,"

75. A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 26/2014. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

75. § (1) A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 26/2014. (II. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 26/2014. (II. 7.) Korm. rendelet] 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 26/2014. (II. 7.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 112. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 113. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 26/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése.

76. A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

76. § A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 114. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 115. melléklet

lép.

77. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 50/2014. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

77. § A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 50/2014. (II. 28.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 116. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 117. melléklet

lép.

78. A gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

78. § A gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 118. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 119. melléklet

lép.

79. Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről szóló 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

79. § (1) Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről szóló 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet] 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 120. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 121. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése.

80. Az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 107/2014. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

80. § (1) Az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 107/2014. (III. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 107/2014. (III. 31.) Korm. rendelet] 2. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai,"

(2) Hatályát veszti a 107/2014. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § c) pontja.

81. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

81. § A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai,"

82. A Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

82. § (1) A Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai,"

(3) Hatályát veszti a 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése.

83. A "Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása" projekt komplex kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

83. § (1) A "Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása" projekt komplex kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 122. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 123. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése.

84. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

84. § (1) A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 124. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 125. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése.

85. Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosítása

85. § (1) Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet] 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 126. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 127. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése.

86. A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

86. § (1) A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet] 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 128. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 129. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése.

87. A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, "Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet módosítása

87. § (1) A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a 2. mellékletben meghatározott kormánymegbízottakat jelöli ki."

(2) A 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti azon közigazgatási hatósági ügyekben, amelyekben az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint elsőfokú hatóságként, illetve elsőfokú szakhatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal, vagy annak valamely járási (fővárosi kerületi) hivatala jár el, a Kormány elsőfokú hatóságként, illetve elsőfokú szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyek tekintetében - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - azt a fővárosi és megyei kormányhivatalt, illetve annak járási (fővárosi kerületi) hivatalát jelöli ki, amelynek vezetője a 2. §-ban meghatározottak szerint az adott megye területén megvalósuló beruházások tekintetében koordinációs feladat- és hatáskörrel rendelkezik.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározottak alapján a közigazgatási hatósági ügy tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatal több járási hivatala is hatáskörrel rendelkezik, a Kormány elsőfokú hatóságként, illetve elsőfokú szakhatóságként a 2. §-ban meghatározottak szerinti koordinációs feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízott által vezetett kormányhivatal szerinti megye székhelyén működő járási hivatalt, a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott koordinációs feladat- és hatáskörébe tartozó beruházások tekintetében az V. Kerületi Hivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott koordinációs feladat-és hatáskörébe tartozó beruházások tekintetében az Érdi Járási Hivatalt jelöli ki.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti azon közigazgatási hatósági ügyekben, amelyekben az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint első fokon vagy másodfokon a fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetve azok járási (fővárosi kerületi) hivatalai rendelkeznek hatáskörrel, de az (1) bekezdésben megjelölt fővárosi és megyei kormányhivatal, vagy annak járási (fővárosi kerületi) hivatala nem rendelkezik hatáskörrel, a Kormány

a) elsőfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint elsőfokú hatóságként jár el,

b) elsőfokú szakhatóságként azt a hatóságot, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint elsőfokú szakhatóságként jár el,

c) másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint másodfokú hatóságként jár el,

d) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint másodfokú szakhatóságként jár el.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerint szabályok alkalmazásával az adott közigazgatási hatósági ügyben az a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy annak járási (fővárosi kerületi) hivatala járna el, amelynek területén az adott beruházás megvalósul, abban az esetben az adott ügyben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) kizárásra vonatkozó szabályainak alkalmazásával a (3) bekezdés szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal felett az adott közigazgatási hatósági ügy tekintetében felügyeleti jogkört gyakorló szerv által kijelölt hatóság jár el.

(5) Az (1) és (2) bekezdés, valamint a (4) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben másodfokú hatóságként, illetve másodfokú szakhatóságként a Kormány az (1) és (2) bekezdésben, valamint a (4) bekezdésben meghatározottak alapján eljáró elsőfokú hatóság, illetve elsőfokú szakhatóság felett felügyeleti jogkört gyakorló hatóságot jelöli ki."

A 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 130. melléklet lép. A 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a) 4. §-ában az "önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a "közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény" szövegrész helyébe a "Ket." szöveg

lép.

Hatályát veszti a 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése.

88. A Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosítása

88. § (1) A Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai,"

(3) Hatályát veszti a 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése.

89. A nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvásával és helyreállításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosítása

89. § (1) A nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvásával és helyreállításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai,"

(3) Hatályát veszti a 202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése.

90. A "Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén" programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

90. § (1) A "Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén" programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A Kormány a 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 131. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 132. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése.

91. A Budapest Fehér úti lőtér fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

91. § A Budapest Fehér úti lőtér fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 133. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 134. melléklet

lép.

92. A Magyar Tenisz Szövetség Nemzeti Edzésközpontjának kialakítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

92. § A Magyar Tenisz Szövetség Nemzeti Edzésközpontjának kialakítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 135. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 136. melléklet

lép.

93. A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

93. § A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 137. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 138. melléklet

lép.

94. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltségének Hódmezővásárhelyre történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 245/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet módosítása

94. § (1) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltségének Hódmezővásárhelyre történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 245/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 245/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet] 1. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai,"

(2) Hatályát veszti a 245/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése.

95. Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

95. § (1) Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 139. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 140. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése.

96. Az Európai Bizottság első "NER300" finanszírozási programja keretében támogatásban részesülő GEOb Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer (EGS) demonstrációs projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 263/2014. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása

96. § (1) Az Európai Bizottság első "NER300" finanszírozási programja keretében támogatásban részesülő GEOb Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer (EGS) demonstrációs projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 263/2014. (X. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 263/2014. (X. 15.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 263/2014. (X. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások,"

(3) Hatályát veszti a 263/2014. (X. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése.

97. A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet módosítása

97. § (1) A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat (a továbbiakban: kormánymegbízott) jelöli ki."

(2) A 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 141. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 142. melléklet

lép.

(3) A 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az "a Rendelet 8/A. §-ában foglalt" szövegrész helyébe az "az (1) bekezdés szerinti koordinációs" szöveg lép.

(4) Hatályát veszti a 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése.

98. A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet módosítása

98. § A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 143. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 144. melléklet

lép.

99. A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet módosítása

99. § A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 145. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 146. melléklet

lép.

100. A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

100. § (1) A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 147. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 148. melléklet

lép.

101. Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

101. § (1) Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet] 2. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai,"

(2) Hatályát veszti a 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése.

102. A Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

102. § (1) A Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet] 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő hatodik nap."

(2) Hatályát veszti a 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése.

103. A HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

103. § (1) A HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 149. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 150. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése.

104. Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

104. § (1) Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 151. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 152. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése.

105. A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

105. § (1) A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 153. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 154. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése.

106. A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása

106. § (1) A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 155. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 156. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése.

107. A Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet módosítása

107. § (1) A Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet] 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 157. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 158. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése.

108. Az Országos Rendőr-főkapitányság által megvalósításra kerülő egyes fejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

108. § Hatályát veszti az Országos Rendőr-főkapitányság által megvalósításra kerülő egyes fejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése.

109. A Párizs Property Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 33/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

109. § (1) A Párizs Property Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 33/2015. (II. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 33/2015. (II. 25.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) Hatályát veszti a 33/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése.

110. A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

110. § (1) A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) A 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 159. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 160. melléklet

lép.

(3) Hatályát veszti a 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése.

111. A tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

111. § A tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

112. Hatályon kívül helyező rendelkezések

112. § Hatályát veszti

a) a Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet,

b) a Veszprémi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlanok átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 180/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet,

c) a Budapest II. kerület, Margit körút 85-87. szám alatti épületek elbontásához és az ingatlanon kialakítandó közpark részeként felépítésre kerülő rendőrségi objektum megvalósításához kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről szóló 493/2013. (XII. 19.) Korm. rendelet.

113. Záró rendelkezések

113. § Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.

114. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

1. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei

ABCDE
1.LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges
hatósági engedély
Elsőfokú
engedélyező hatóság
Másodfokú
engedélyező
hatóság
2.szennyvíztisztító telepBudapest, XXI. ker.
(hrsz. 210005-
210020)
vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédel m i
Főigazgatóság
3.általános építésügyi
hatósági engedély a
központi épületre
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.külső szállítási
infrastruktúra
Budapest, XXI. ker.
(hrsz. 209973,
209990, 209996,
210011)
építési engedélyBudapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.főgyűjtőBudapest, I., III., XI.
ker. 7 km
hosszúságú
főgyűjtője
vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédel m i
Főigazgatóság
6.átemelőBudapest, IX. ker.,
Ferencváros (hrsz.
38040)
7.Budapest, XI. ker.,
Kelenföld (hrsz.
4005, 4008)
8.Budapest, XI. ker.,
Albertfalva (hrsz.
43587)
9.folyó alatti átvezetésBudapest, IX-XXI.
ker. összes folyó
alatti átvezetése
10.Budapest, XI-XXI.
ker. összes folyó
alatti átvezetése
11.komposztáló telepBudapest XVIII. ker.
(hrsz. 140018)
általános építésügyi
hatósági engedély
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala

2. Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetés és kezelés

ABCDE
1.LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges
hatósági engedély
Elsőfokú
engedélyező hatóság
Másodfokú
engedélyező
hatóság
2.szennyvíztisztító telepZalaegerszeg
(hrsz. 0940)
vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
3.iszaptározóZalaszentistván
(hrsz. 035)
4.csatornabővítésZalaegerszeg,
Alsónemesapáti,
Bocfölde,
Boncodfölde,
Csatár, Kávás,
Kisbucsa, Kispáli,
Nemesapáti,
Nemeshetés,
Pusztaszentlászló,
Söjtör települések
összes csatornája
5.csatorna-
rekonstrukció
Zalaegerszeg összes
csatornája

3. Veszprém és térsége szennyvízelvezetés és kezelés

ABCDE
1.LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges
hatósági engedély
Elsőfokú
engedélyező hatóság
Másodfokú
engedélyező
hatóság
2.szennyvíztisztító telepZirc (hrsz. 0211)vízjogi engedély
(módosítás)
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
3.Hegyesd (hrsz.
079)
4.csapadékvízgyűjtő
csatorna
Veszprém (43-T-
0, 43-O-0 sz.
csatornák)
vízjogi engedély

"

2. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági
közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.Építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal
3.Közlekedés: közútBudapest Főváros KormányhivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
4.Közlekedés: vasúti
az országos közforgalmú
vasút és a hozzá csatlakozó
iparvágányok esetén és a
helyi közforgalmú vasút és a
hozzá csatlakozó
iparvágány, valamint a saját
használatú vasút esetén
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
5.Közlekedés: víziNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
6.Közlekedés: légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
7.Földtan és bányászatilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
8.Rendészet: a gyorsforgalmi
utak esetében
illetékes megyei rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
9.Rendészet: az egyéb
országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elől
el nem zárt magánutak
esetében
illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a
Budapesti Rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
10.TűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
11.HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
Honvédelemért felelős miniszter
12.Termőföldvédelemilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
földügyért felelős miniszter
13.Talajvédelemilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
14.Erdővédelemilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
15.Régészet, műemlékvédelem
és világörökség
illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros Kormányhivatala
16.Egészségügyilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
17.HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnöke
18.Műszaki biztonságilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
19.Környezetvédelemilletékes megyei kormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
20.Vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

"

3. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

1. Észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt

ABCDE
1.LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges hatósági
engedély
Elsőfokú
engedélyező hatóság
Másodfokú
engedélyező hatóság
2.hulladéklerakó
telep
Királyszentistván
(hrsz. 017)
egységes
környezethasználati
engedély
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
3.építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra, központi
épületre,
hulladékválogató
csarnokra, mechanikai-
biológiai
hulladékkezelő
csarnokra, utóérlelő
csarnokra,
komposztáló csarnokra
Veszprémi Járási
Hivatal
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
4.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.BekötőútKirályszentistván
- a 7213. sz. úttól a
építési engedélyVeszprém Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6.hulladéklerakó
telepre
vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt

ABCDE
1.LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges hatósági
engedély
Elsőfokú
engedélyező hatóság
Másodfokú
engedélyező hatóság
2.hulladéklerakó
telep
Nyíregyháza
(hrsz. 02350)
vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
3.építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra, központi
épületre,
hulladékválogató
csarnokra, mechanikai-
biológiai
hulladékkezelő
csarnokra, utóérlelő
csarnokra,
komposztáló csarnokra
Nyíregyházi Járási
Hivatal
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
4.bekötőútNyíregyháza - a
Nyíregyházát
elkerülő (épülő) 4.
sz. úttól a
hulladéklerakó
telepre
vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.hulladéklerakó
telep
Kisvárda (hrsz. 68)egységes
környezethasználati
engedély (módosítás)
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
6.építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra,
hulladékválogató
csarnokra, mechanikai-
biológiai
hulladékkezelő
csarnokra
Nyíregyházi Járási
Hivatal
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
7.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.bekötőútKisvárda - a 4108. és
4109. sz. úttól a
hulladéklerakó
építési engedélySzabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
9.teleprevízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.hulladéklerakó
telep
Nagyecsed
(hrsz. 188)
egységes
környezethasználati
engedély (módosítás)
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
11.építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra,
hulladékválogató
csarnokra, mechanikai-
biológiai
hulladékkezelő
csarnokra
Nyíregyházi Járási
Hivatal
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
12.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.bekötőútNagyecsed - a
4918. sz. úttól a
hulladéklerakó
építési engedélySzabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
14.teleprevízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

"

4. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.Egészségügyilletékes megyei kormányhivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
3.Helyi környezet- és
természetvédelem
az érintett települési önkormányzat
jegyzője
illetékes megyei kormányhivatal
4.Erdővédelemilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
5.Talajvédelemilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
6.Termőföldvédelemilletékes megyei kormányhivatalföldügyért felelős miniszter
7.Ásványi nyersanyag védelemilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
8.Földtani közeg védelem, földtanilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
9.Gyógyhelyek védelmeOrszágos Tisztifőorvosi HivatalEgészségügyi Nyilvántartási és
Képzési Központ
10.Régészet és műemlékvédelemilletékes járási hivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
11.Lakosság életének védelmeBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
12.Nukleáris biztonságOrszágos Atomenergia Hivatalnincs
13.Építésügyilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
14.Állattartásilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
15.Műszaki biztonságilletékes megyei kormányhivatalMagyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
16.Területrendezésilletékes megyei kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter
17.Közlekedés: közútilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
18.Közlekedés: vasúti
(az országos közforgalmú vasút és
a hozzá csatlakozó iparvágányok
esetén és a helyi közforgalmú vasút
és a hozzá csatlakozó iparvágány,
valamint a saját használatú vasút
esetén)
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
19.Közlekedés: víziNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
20.Közlekedés: légiNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
21.Környezetvédelemilletékes megyei kormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
22.Bányászatilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
23.Rendészet: a gyorsforgalmi utak
esetében
illetékes megyei rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
24.Rendészet: az egyéb országos
közutak, helyi közutak és
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetében
illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a
Budapesti Rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
25.TűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
26.HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
27.HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke

"

5. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges
engedélyek
Elsőfokú
engedélyező
hatóság
Másodfokú
engedélyező
hatóság
2.A budapesti 4-es
számú metróvonal
Budapest Kelenföldi
pályaudvar-Bosnyák
tér közötti szakasza
10,5 km hosszú, 14
állomásos
metrószakasz
Vasúthatósági
engedélyek
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
3.Metróállomások,
üzemi
létesítmények
Kelenföldi
pályaudvar, Tétényi
út, Bocskai út,
Móricz Zsigmond
körtér, Szent Gellért
tér, Fővám tér,
Kálvin tér, Rákóczi
tér, Népszínház
utca, Keleti
pályaudvar, Dózsa
György út, Hungária
körút, Róna utca,
Bosnyák tér
metróállomások és
minden üzemi
létesítmény
Építésügyi hatósági
engedélyek
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
4.Felszín feletti
építmények
Állomások és vonali
műtárgyak felszínen
megjelenő
építményei
(különösen: szellőző
fejek, lépcső
lefedések,
liftépületek)
Általános építésügyi
hatósági
engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.Felszíni rendezési
munkák
A Fővárosi
Önkormányzat
tulajdonában lévő
felszíni
létesítmények, így
különösen utak,
járdák,
forgalomtechnika,
zöldterületek,
villamosvágányok,
aluljárók építési
munkái
Közúthatósági
engedélyek
Budapest
Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
6.A főváros kerületi
önkormányzatai
tulajdonában lévő
Budapest Főváros
Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest
Főváros
Kormányhivatala

"

6. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.RendészetBudapesti Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
3.TűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
4.HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
5.EgészségügyBudapest Főváros KormányhivatalaOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
6.Régészet, műemlékvédelem és
világörökség
Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
7.KatasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.ÚtügyFővárosi kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi közutak
esetén: Budapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
9.Fővárosi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi közutak
esetén: Budapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
10.Földtan, bányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
11.Műszaki biztonságBudapest Főváros KormányhivatalaMagyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
12.ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
13.Környezetvédelem,
természetvédelem
Pest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
14.Vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
15.FöldvédelemBudapest Főváros Kormányhivatalaföldügyért felelős miniszter
16.Vasúti, vasúthatósági ügyekNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
17.TalajvédelemNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
agrárpolitikáért felelős miniszter
18.HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke

"

7. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó beruházások, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Zsolnay Kulturális
Negyed
Műemléki védelem
alatt álló:
40504/1 hrsz.,
40504/3 hrsz.,
40504/4 hrsz.,
40504/5 hrsz.,
40484 hrsz.,
40485 hrsz.,
40486 hrsz.
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
3.Zsolnay Vilmos út:
40510 hrsz.
4.A 6-os sz. főúttól délre
fekvő része: 40511/1
hrsz., 40511/2 hrsz.,
40511/3 hrsz.
5.Basamalom utca:
40512/1 hrsz.
6.Felsővámház utca:
40390/1 hrsz.
7."Dozsó": 40504/1 hrsz.
8.Zsolnay Mauzóleum és
környezete:
40167 hrsz.,
40164/12 hrsz.,
40164/37 hrsz.
9.Zsolnay Pirogránit
Üzem: 40504/6 hrsz.
10."Nagy Kiállítótér"
projekt (a
megváltozott
projekt-
tartalommal)
"Nagy kiállítótér újÉpítésügyi hatóságiPécsi Járási HivatalBaranya Megyei
épületének területe"engedélyekKormányhivatal
18341 hrsz.
11.Martyn Ferenc
Múzeum telke és a
felette lévő park:
18342 hrsz.,
18343 hrsz.
12.Múzeumok
rekonstrukciója:
18359/1 hrsz.
13.Káptalan utca 5.:
18358 hrsz.,
18359/2 hrsz.,
8359/1 hrsz.
14.Vasarely Múzeum:
18356 hrsz.
15.Tornapálya: 18357
hrsz.
16.Káptalan utca 4.:
18307 hrsz.,
18340 hrsz.,
17.Papnövelde utca:
17122 hrsz.,
18.Papnövelde u. 5.:
17683 hrsz.
19.Belvárosi Ált. Isk.:
17656 hrsz.,
20.Szepesy I. utca: 18355
hrsz.
21.Káptalan utca: 18344
hrsz.
22.Aranyos Szent János
kút:
18338 hrsz.
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
23.Eszperantó park:
17655 hrsz.,
17654 hrsz.
24.Pécsi Konferencia-
és Koncert Központ
Közterületek (közpark,
sétány):
40670 hrsz.,
40671 hrsz.,
40672 hrsz.,
40673 hrsz.,
40674 hrsz.,
40675 hrsz.,
40676 hrsz.,
40677 hrsz.,
40678/1 hrsz.,
40678/2 hrsz.,
40710 hrsz.,
40513/1 hrsz.,
40513/2 hrsz.,
40694/5 hrsz.,
40694/4 hrsz.,
40694/2 hrsz.,
40669 hrsz.,
40707 hrsz.,
40682 hrsz.,
40680 hrsz.,
40681 hrsz.
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
25.Szennyvízcsatorna és
csapadékvíz elvezetés:
40670 hrsz.,
40671 hrsz.,
40672 hrsz.,
40673 hrsz.,
40674 hrsz.,
40675 hrsz.,
40676 hrsz.,
40677 hrsz.,
40678/1 hrsz.,
40678/2 hrsz.,
40710 hrsz.,
40513/1 hrsz.,
40513/2 hrsz.,
40694/5 hrsz.,
40694/4 hrsz.,
40694/2 hrsz.,
40669 hrsz.,
40707 hrsz.,
40682 hrsz.,
40680 hrsz.,
40681 hrsz.
Vízjogi engedélyekilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
26.Közterek és parkok
megújítása
Uránvárosi park
rekonstrukciók:
Gyalog-kerékpárút,
járda, emlékmű
rekonstrukció,
utcabútorok,
parképítés,
térburkolatok:
531 hrsz., 529/31 hrsz.,
583/1 hrsz., 584 hrsz.,
586 hrsz., 528 hrsz.,
579/8 hrsz., 527 hrsz.,
532 hrsz., 526/26 hrsz.,
613/7 hrsz.,
613/6 hrsz.,
613/4 hrsz.,
613/1 hrsz.,
590/1 hrsz.,
587 hrsz., 529/38 hrsz.,
529/39 hrsz., 530 hrsz.,
577 hrsz., 578 hrsz.,
612 hrsz., 529/37 hrsz.
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
27.Ybl Miklós utca
(parkolók, út):
527 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
28.Út: 532 hrsz.
29.Tettye-Havihegy
városrész
(parkrekonstrukció):
Tettye tér:
16211 hrsz.
16209 hrsz.
16232 hrsz.
16207 hrsz. Borház
16172/2 hrsz.
16174 hrsz. Kávézó
16214 hrsz.
16215 hrsz.
16228 hrsz.
16229 hrsz.
16165 hrsz.
16224/2 hrsz.
16235 hrsz.
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
30.Nyári Színház
megújítás (Szathmáry
püspöki palota rom
műemlék):
16208 hrsz.
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
31.Magaslati út
(rekonstrukció):
16212 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
32.Havihegyi út
(rekonstrukció):
39323 hrsz.
39308 hrsz.
39230 hrsz.
39307/1 hrsz.
39307/2 hrsz.
39306/1 hrsz.
39309 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
33.Havihegyi panoráma
sétány, kilátópont,
parképítés:
39315 hrsz.
393221 hrsz.
39322/2 hrsz.
39317 hrsz.
39314/2 hrsz.
39314/1 hrsz.
39321 hrsz.
39320 hrsz.
39319 hrsz.
39318 hrsz.
39313 hrsz.
39310 hrsz.
16254 hrsz.
16246 hrsz.
16244 hrsz.
16245 hrsz.
39310 hrsz.
16254 hrsz.
16246 hrsz.
16244 hrsz.
16245 hrsz.
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
34.Szabadtéri
zarándokhely (oltár), a
Havihegyi kápolna
környezetének
megújítása:
39316 hrsz.
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
35.Tettye utca
(útrekonstrukció):
16899 hrsz.
16166 hrsz.
16210 hrsz.
16898 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
36.Vince utca
(útrekonstrukció):
16961 hrsz.
16919 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
37.Cserző köz
(útrekonstrukció):
16949 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
38.Böck János utca
(útrekonstrukció):
16206 hrsz.
16231 hrsz.
16864 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
39.Felsőhavi utca
(útrekonstrukció):
16716 hrsz.
16291 hrsz.
16290 hrsz.
16771 hrsz.
16323 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
40.Ágota utca
(útrekonstrukció):
16727 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
41.Barátúr utca
(útrekonstrukció):
16187 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
42.Ágoston tér
(rekonstrukció, EKF
kiállítótér,
Bányatörténeti
emlékpark,
épületfelújítás):
16717, 16718, 16719,
16723, 16444/1, 16652
hrsz., 16666, 17232,
17240 hrsz.-ek
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
43.Ágoston téri romok
bemutatása:
16720/2, 16720/1
hrsz.-ek
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
44.Vince utca (út
rekonstrukció):
16961, 16919 hrsz.-ek
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
45.Vince utca (patak
részleges felszínre
hozatala):
16961, 16919 hrsz.-ek
Vízjogi engedélyekilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
46.Kálvária utca (út
rekonstrukció):
17104 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
47.Pécs város
központjának
megújítása (Széchenyi
tér és környéke):
- Széchenyi tér
felszín rekonstrukció
18479, 18480, 18481,
18482, 18483 hrsz.-ek
- Irgalmasok utcája
- térfelszín megújítás
17453 hrsz.
- Megye köz 17590,
17585/1, 17585/3,
17589 hrsz.-ek.
- Hunyadi út
18080 hrsz.
- Szepesy utca
18355 hrsz.
- Káptalan utca
18344 hrsz.
- Papnövelde utca
17122 hrsz.
- Ciszterci köz
18371 hrsz.
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
48.Pécs város
központjának
megújítása (Széchenyi
tér és környéke):
- Kossuth tér
17451, 17452 hrsz.
- Hal tér
17439 hrsz.
- Fürdő utca
17460 hrsz.
- Rákóczi út
16609/1 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
49.Középkori egyetem:
18306, 18295.
18292/3,
18303 hrsz.-ek.
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
50.Belváros nyugati
kapuja:
Rákóczi út
18556 hrsz.
Kórház tér 4126/1,
4126/2, 4358, 4374,
3492, 18686/1
hrsz.-ek
Ferencesek utcája
18477 hrsz.,
Szent István tér
18392/2 hrsz.
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
51.Pécs-Indóház tér és
környéke rendezése:
Közutak: útfelületek,
buszvégállomás
18777 18778, 18788,
18795/2, 18869/2,
18867, 18911/4,
18912, 18913/5,
18913/6, 19158/1,
19158/2, 18911/3,
18911/1, 18902,
18933/2 hrsz.-ek.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
52.Közparkok 18913/8,
18866/2, 18903/1,
18903/2, 18905 hrsz.
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
53.MÁV terület (térfelszín
rendezés)
19157/13 hrsz.
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
54.Pécs-EKF városrész
közterületeinek
megújítása
Közutak: útfelületek
16611, 19121, 19123,
19147, 40709, 40710,
40570/14, 40669,
40510, 35001,
40164/18, 40390/1,
16571, 16668, 16651,
16573/10, 6633,
16607, 06573/15,
16611, 40570/14,
19145, 19147, 40711,
40512/1, 43509,
40166, 40164/32,
40415, 40652, 40462,
40607, 40527, 40528,
40539, 40522, 40463,
40483 hrsz.-ek
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
55.Közparkok:
40570/19, 9122,
40513/2, 43513/1,
35001,
40164/12 hrsz.-ek
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
56.Centrum parkoló
Közutak: útfelületek
18933/1, 18872/6 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
57.Közparkok, parkolók
18872/8, 13878,
18883/1 hrsz.
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
58.Kálvária domb:
17095, 18057, 17108,
18045/3, 13054/1,
18051/1, 13051/2,
18022, 17991
hrsz.-ek
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
59.Pécs-Megyer városrész
központi területének
és kapcsolódó
közterületeinek
rendezése:
23912/165,
23912/184,
23912/190,
23912/191,
23912/192,
23912/193,
23912/268,
23912/274,
23912/279 hrsz.-ek
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
60.Diana tér, Krisztina tér
és környéke:
20822, 20831,
20840/3, 23840/6,
20947, 20980,
20984/1 hrsz.-ek
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
61.Napliget:
23913/65, 23913/66,
23938/2, 23941/4,
23942/81 hrsz.-ek
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
62.Pécs-Kelet központi
területeinek
megújítása:
35982/3, 35982/7,
36049, 36050/11,
36050/14, 36050/15,
36051, 36052/1,
36052/10, 36053/1,
36053/9, 36054,
36170, 36265,
36267/3, 36267/18,
36267/22 hrsz.-ek
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
63.Névtelen utcai Sport
Agóra környezet:
35522, 35523, 35544,
35547/3, 35548,
35549, 35550/1,
35550/2 ,35551/3,
35551/4, 35551/5,
35551/6, 35551/7,
35551/8, 35552/1,
35552/2, 35553,
35554, 35555/16,
35611, 35612, 35613,
35614/1, 35614/3,
35614/4, 35614/5,
35615, 35616/1,
35622, 35623,
35727/1, 35725,
35726, 35728,
35807/3, 37901,
37903 hrsz.-ek
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
64.Rókus-sétány és
környéke:
3220/27, 3220/31,
3220/40, 3220/41,
3423, 3463, 3467,
3468, 3469, 4714/3,
4791/6, 4826, 4830
hrsz.-ek
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
65.Köztársaság tér és
környéke: 3879, 3880,
4112, 18717 hrsz.-ek
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
66.Mecseki parkerdő:
70400, 70401,
70705/5, 70704/7,
70705/8, 70705/9,
70705/10, 70711,
70714, 70715, 70716,
70718, 24020, 24021,
24022, 24023, 24024,
24025, 24028, 24029,
24030, 24031, 24032,
24033, 24035, 24036,
24037, 24038, 24039,
24040, 24041, 24047,
24048, 24049, 24050,
24057, 24058, 24059,
24060, 24061, 24062,
24062, 24063,
24064, 24065, 24066,
24067, 24068, 24069,
24070, 24071, 24072,
24080, 24081, 52776,
52776/0291,
52776/0292,
52776/0293,
52776/0296,
52776/0297,
52776/0298,
52776/0299,
52776/0300,
52776/0310,
52776/0302,
52776/0303,
52776/0304,
52776/0305,
52776/0306,
52776/0310,
52776/0315,
52776/0316,
52776/0317,
52776/0318,
52776/0320,
52776/0323,
52776/0394,
52776/0397,
52776/0399,
52776/0400,
52776/0401,
52776/0402,
52776/0403, v0404,
52776/0405,
52776/0406,
Erdővédelmi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
erdőgazdálkodásért
felelős miniszter
52776/0407,
52776/0409,
52776/0411,
52776/0412,
52776/0413,
52776/0420,
52776/04, 52776/05,
52776/06, 52776/07,
52776/08, 52776/09,
52776/010,
52776/011,
52776/02,
52776/013,
52776/014,
52776/015,
52776/016,
52776/039,
52776/042,
52776/045,
52776/51561,
52776/047,
52776/048,
52776/049,
52776/050,
52776/051,
52776/052,
52776/053,
52776/054,
52776/6090,
52776/055,
52776/061,
52776/062 hrsz.-ek
67.EKF beruházásokhoz
kapcsolódó
homlokzat-felújítások:
16608, 17198, 17274,
17326, 17328, 17369,
17375, 17454, 17531,
17540, 17546, 17575,
17578, 17579,
17585/1, 18070,
18386, 18435, 18437,
18438, 18443, 18484,
18577, 19134 hrsz.-ek
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
68.Dél-Dunántúli
Regionális Könyvtár
és Tudásközpont
PTE műtárgyak
bontása, Könyvtár és
Tudásközpont
létesítése, parképítés,
felszíni parkoló, feltáró
út:
40712,
40711,
40707,
19147,
19144,
19150/1,
40713/2,
19150/1,
19150/2,
19150/3,
40713/1,
40722/2,
40714/12,
40680,
19139,
19144,
19149/2,
40722/14,
40722/5,
40722/1,
40710 hrsz.-ek
Építésügyi hatósági
engedélyek
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
69.Szennyvízcsatorna és
csapadékvíz elvezetés:
40712,
40711,
40707,
19147,
19144,
19150/1,
40713/2,
19150/1,
19150/2,
19150/3,
40713/1,
40722/2,
40714/12,
40680,
19139,
19144,
19149/2,
40722/14,
40722/5,
40722/1,
40710 hrsz.-ek
Vízjogi engedélyekilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

"

8. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.Környezetvédelem és
természetvédelem
illetékes megyei kormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
3.Vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
4.Közlekedés: közútilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
5.Közlekedés:
vasút: az országos közforgalmú
vasút és a hozzá csatlakozó,
összekötő vasúti pálya és a saját
célú pályahálózat esetén, valamint
a helyi közforgalmú vasút és a
hozzá csatlakozó, összekötő vasúti
pálya és saját célú pályahálózat
esetén
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.Közlekedés: légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
7.Közlekedés: víziNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
8.Földtanilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
9.Bányászatilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
10.Rendészet: gyorsforgalmi utak
esetében
illetékes megyei rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
11.Rendészet: az egyéb országos
közutak, helyi közutak és
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetében
illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a
Budapesti Rendőr-főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
12.TűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
13.HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
14.Termőföldvédelemilletékes megyei kormányhivatalföldügyért felelős miniszter
15.Talajvédelemilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
16.Erdővédelemilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
17.Egészségügyilletékes megyei kormányhivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
18.HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
19.Műszaki biztonságilletékes megyei kormányhivatalMagyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
20.Építésügyilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
21.Régészet és műemlékvédelemilletékes járási hivatalBudapest Főváros Kormányhivatala

"

9. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A MÁV Zrt. és a GySEV Zrt. által működtetett vasúti pályahálózaton a GSM-R rendszer megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságok

ABCD
1.ÉpítményA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
közigazgatási hatósági
ügyek, engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Vasúthatósági
engedélyek
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
3.Elektronikus hírközlési
építmények (különösen
antennák, antennatartó
szerkezetek és felszín
alatti elektronikus
hírközlési alépítmények)
Hírközlés-hatósági
engedélyek
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság elnöke
4.Felszín feletti építmények
(különösen:
állomásépületek
átalakítása)
Általános építésügyi
hatósági engedélyek
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
5.Felszíni sajátos
építmények, így
különösen utak, járdák,
forgalomtechnika,
zöldterületek építési
munkái
Közúthatósági
engedélyek
Építmény helye szerint
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6.Valamennyi,
megvalósításhoz
szükséges építmény
Környezetvédelmi
hatósági eljárások,
engedélyek
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
nincs
7.Valamennyi,
megvalósításhoz
szükséges építmény
Természetvédelmi
hatósági eljárások,
engedélyek
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
nincs
8.Valamennyi,
megvalósításhoz
szükséges építményhez
kapcsolódó
vízilétesítmény, illetve
vízimunka
vízjogi engedélyekBelügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

10. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.Közlekedés: gyorsforgalmi utak
esetében, és 30 méter szabad
nyílást meghaladó közúti hidak
esetén
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
3.Közlekedés: az egyéb országos
közutak, helyi közutak és
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetében
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
4.Vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
5.Polgári célú légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.Állami célú légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
honvédelemért felelős miniszter
7.Régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros Kormányhivatala
8.Műszaki biztonságilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

"

11. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"Melléklet a 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.BeruházásBeruházás azonosító
adatai
A beruházás
megvalósításáva1
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Záhony térség belső
közúti
infrastruktúrájának
az ipari, logisztikai
befektetésekkel
összehangolt
fejlesztése
A 4115. jelű összekötő
úttól a
4145. jelű összekötő
útig (Tiszabezdédig)
húzódó, jelenleg
önkormányzati
tulajdonú út kiépítése
Közúthatósági
engedélyek
Szabolcs-
Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
3.4145. jelű út
Tiszabezdéd elkerülő
szakasza
4.A 4145. jelű összekötő
út felújítása
Tiszabezdéd, Komoró
között
5.A 4145. jelű összekötő
út Komoró elkerülő
szakasza
6.Fényeslitke-Komoró
intermodális ipari-
logisztikai központ
feltáró út kiépítése
(jelenleg MÁV
szervizút felújítása),
bekötése a 4145. jelű
útba
7.A 4145. jelű összekötő
út és a 4. sz. főút
közötti átkötés
Komorónál
8.A 4145. jelű összekötő
út és a 4. sz. főút
közötti átkötés
Komorónál
(különszintű
keresztezés a 100.
vasúti fővonal fölött)
Közúthatósági
engedélyek
Gyorsforgalmi utat,
vagy 30 méter
szabadnyílást
meghaladó hidak
esetén
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
9.Közúthatósági
engedélyek
egyéb út esetén
Szabolcs-
Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
10.Záhony térségében a
vasúti infrastruktúra
fejlesztése (100-as
fővonalon kívül) az
árufuvarozási
határátmenetet
biztosító széles és
normál nyomtávú
gerinchálózat
ütemes felújítása
Normál nyomtávú
vasút (vágány,
biztosítóberendezés)
bontása,
kármentesítés.
Széles nyomtávú
vasúti pálya építése:
alépítmény,
víztelenítés,
felépítmény, kitérők.
Biztosítóberendezés
létesítése, térvilágítás.
Műtárgyépítés,
közműkiváltás.
Széles nyomtávú
vasúti pálya felújítása.
Vasúti ügyekNemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
11.Közúthatósági
engedélyek:
30 méter szabad
nyílást meghaladó
hidak esetén,
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala,
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
12.Közúthatósági
engedélyek: egyéb
esetekben
Szabolcs-
Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
13.Záhony térségében
vasúti infrastruktúra
fejlesztése, az
árufuvarozási és
logisztikai
kapacitásokat
kiszolgáló vontató
vágány-hálózat
ütemes felújítása
Széles nyomtávú
vasúti pálya építése:
alépítmény,
víztelenítés,
felépítmény, speciális
kitérők.
Biztosítóberendezés
létesítése, térvilágítás.
Műtárgyépítés,
közműkiváltás. Normál
nyomtávú vasúti pálya
építése: alépítmény,
víztelenítés,
felépítmény.
Biztosítóberendezés
létesítése, térvilágítás.
Műtárgyépítés,
közműkiváltás.
Kisajátítás,
környezetvédelem,
útátjáró biztosítások
stb.
Vasúti ügyekNemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
14.Közúthatósági
engedélyek:
30 méter szabad
nyílást meghaladó
hidak esetén,
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi.
Vasúti és Hajózási
Hivatala.
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
15.Közúthatósági
engedélyek: egyéb
esetekben
Szabolcs-
Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal

"

12. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyek, az azokhoz tartozó egyes építmények, az építmények engedélyezési eljárásai, az egyes eljárások lefolytatására kijelölt első- és másodfokú engedélyező hatóságok

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekt

ABCDE
1.ÉpítményAzonosítóSzükséges engedélyElsőfokú
engedélyező
hatóság
Másodfokú
engedélyező
hatóság
2.A 2A és 2B terminál
közötti összekötő
épület építése
Budapest, XVIII. ker.
156755 hrsz.,
Vecsés 072/50 hrsz.,
Vecsés 072/3 hrsz.
építésügyi hatósági
engedély
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
4.a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. § (2)
bekezdés ac) pontja
szerinti határozat vagy
környezetvédelmi
engedély
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
5.2A terminálból
kiinduló 1 új pillér
építése
Budapest, XVIII. ker.
156755 hrsz.
építésügyi hatósági
engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. § (2)
bekezdés ac) pontja
szerinti határozat vagy
környezetvédelmi
engedély
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
8.2B terminálból
kiinduló 1 új pillér
építése
Budapest, XVIII. ker.
156755 hrsz.
építésügyi hatósági
engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. § (2)
bekezdés ac) pontja
szerinti határozat vagy
környezetvédelmi
engedély
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
11.Terminálépület-
távoli és -közeli
repülőgépálló-
helyek átszervezése
és új repülőgépálló-
helyek kialakítása a
2. utasforgalmi
műszaki előtéren
(apron)
Budapest, XVIII. ker.
156757 hrsz.,
156756 hrsz.,
156755 hrsz.,
156754 hrsz.,
156753 hrsz.,
156742 hrsz.,
156741 hrsz.,
156740 hrsz.,
156739 hrsz.,
156738 hrsz.,
Vecsés 072/3 hrsz.,
072/50 hrsz.,
072/53 hrsz.
létesítési engedélyekNemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi
Hivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
12.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. § (2)
bekezdés ac) pontja
szerinti határozat vagy
környezetvédelmi
engedély
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
14.repülőgép-állások
átszervezése és
bővítése az 1.
utasforgalmi
műszaki előtéren
(apron)
Budapest XVIII. ker.
156716 hrsz.,
156717 hrsz.,
156719 hrsz.,
156731 hrsz.,
156732 hrsz.,
156733 hrsz.,
156734 hrsz.,
156735 hrsz.,
156736 hrsz.,
156737 hrsz.,
156738 hrsz.,
156739 hrsz.
létesítési engedélyekNemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi
Hivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
15.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
16.a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. § (2)
bekezdés ac) pontja
szerinti határozat vagy
környezetvédelmi
engedély
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

"

13. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.A szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.Környezetvédelem, táj- és
természetvédelem
Pest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
3.Annak elbírálása, hogy a repülőtéri
meteorológiai berendezések
létesítése, üzembe helyezése,
üzemeltetése, az eszközök
karbantartottsága megfelel-e a
nemzetközi polgári repülésről szóló,
Chicagóban, 1944. évi december 7.
napján aláírt Egyezmény alapján a
Meteorológiai Világszervezet és a
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
által megállapított előírásoknak,
valamint a repülésmeteorológiai
információk hiteles forrásból
származnak-e.
Országos Meteorológiai Szolgálatkörnyezetvédelemért felelős miniszter
4.Vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.Közlekedés: közútBudapest Főváros KormányhivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.Közlekedés: vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
7.Légiközlekedés: polgári célúNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
8.Légiközlekedés: állami célúNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatal
honvédelemért felelős miniszter
9.Műszaki biztonságBudapest Főváros KormányhivatalaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
10.FöldtanPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
11.BányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
12.Rendészet: rendőrség gyorsforgalmi
utak esetében
Budapesti Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
13.Rendészet: rendőrség az egyéb
országos közutak, helyi közutak és
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetében
Budapesti Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
14.Rendészet: határrendészetRepülőtéri Rendőr IgazgatóságOrszágos Rendőr-főkapitányság
15.Rendészet: tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
16.HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
17.Honvédelem: az állami repülés
biztonsága
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatal
honvédelemért felelős miniszter
18.Földművelésügy: talajvédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
19.Földművelésügy: erdővédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
20.Régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
21.Egészségügyilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
22.HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Tanácsának elnöke
23.Nagyfeszültségű elektromos vezeték,
nyomástartó berendezés, gáz- vagy
olajellátó rendszer, éghető folyadékok
és olvadék tartályai
Budapest Főváros KormányhivatalaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
24.ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
25.Környezet- és település-egészségügyBudapest Főváros KormányhivatalaOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
26.Helyi környezet- és természetvédelemérintett települési önkormányzat
jegyzője
Budapest Főváros Kormányhivatala
27.Nukleáris biztonságOrszágos Atomenergia Hivatalnincs
28.Földtani közeg, ásványi nyersanyag
védelme
Pest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
29.Lakosság életének védelmeBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
30.Építési előírásokkal való összhangBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
31.Településrendezési előírásokkal való
összhang
az építési tevékenység helye szerinti
települési, fővárosi kerületi
önkormányzat jegyzője
Budapest Főváros Kormányhivatala
32.Területrendezési tervekkel való
összhang
az illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
területrendezésért felelős miniszter

"

14. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Kiemelt
beruházásként
gyárépítés és annak
építményei, valamint
az ahhoz kapcsolódó
logisztikai bázis és
építményei
Az 1. § (1)
bekezdése szerinti
terület
általános építésügyi
hatósági eljárások
Kecskeméti Járási
Hivatal
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi
hatósági eljárások,
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos hatósági
eljárások
Kecskeméti Járási
Hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
5.természetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
6.útügyi hatósági
engedélyezési eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
7.vízjogi engedélyezési
eljárás
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
9.ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárás
Kecskeméti Járási
Hivatal
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági
eljárás
Kecskeméti Járási
Hivatal
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
11.földmérési hatósági
eljárás
Kecskeméti Járási
Hivatal
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
12.hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
13.bányahatósági
engedélyezési eljárás
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
14.talajvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
15.vasúti hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
16.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
17.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárások
18.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások

"

15. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyKecskeméti Járási HivatalBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
3.műemlékvédelem és régészetKecskeméti Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
4.környezetvédelem,
természetvédelem
Csongrád Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
5.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
6.közúti közlekedésBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
7.vasúti közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
8.polgári légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
9.állami célú légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
honvédelemért felelős miniszter
10.földtanJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
11.bányászatJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
12.rendészetKecskeméti RendőrkapitányságBács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság
13.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
15.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
16.talajvédelemBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
17.erdővédelemBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
18.egészségügyBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
19.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
20.műszaki biztonságCsongrád Megyei KormányhivatalMagyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

"

16. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.LétesítményLétesítmény
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Kiemelt
nagyberuházásként
motorverseny-pálya és
ahhoz kapcsolódó
egyéb sport,
szálláshely, szolgáltató
és logisztikai kiszolgáló
bázis és létesítményei.
Az M7-es autópálya,
Sávoly község
északi közigazgatási
határa által
lehatárolt terület
Marótvölgyi-
csatorna és
Szőkedencs község
déli közigazgatási
határa által
lehatárolt terület.
általános építésügyi
hatósági engedélyek
Kaposvári Járási HivatalSomogy Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezések
Vas Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.útügyi hatósági
engedélyek
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.vízjogi engedélyekilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
6.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
7.földvédelmi hatósági
eljárások
illetékes járási hivatalSomogy Megyei
Kormányhivatal
8.ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
illetékes járási hivatalSomogy Megyei
Kormányhivatal
9.földmérési hatósági
eljárások
illetékes járási hivatalSomogy Megyei
Kormányhivatal
10.erdővédelmi hatósági
engedélyek
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
11.hírközlési hatósági
engedélyek
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
12.bányahatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
13.talajvédelmi hatósági
engedélyek
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
14.örökségvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások és régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Kaposvári Járási HivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
15.vasúti hatósági
engedélyek
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

"

17. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyKaposvári Járási HivatalSomogy Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem,
természetvédelem
Vas Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútSomogy Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.közlekedés: vasútNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
7.közlekedés: állami célú légi
közlekedés
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
honvédelemért felelős miniszter
8.közlekedés: vízi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
9.földtanBaranya Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
10.bányászatBaranya Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
11.rendészet (rendőrség)
gyorsforgalmi utak esetén
megyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
12.rendészet (rendőrség) az egyéb
országos közutak, a helyi közutak és
a közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Marcali RendőrkapitányságSomogy Megyei Rendőr-
főkapitányság
13.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
15.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
16.földművelésügy: termőföldvédelemilletékes járási hivatalSomogy Megyei Kormányhivatal
17.földművelésügy: talajvédelemSomogy Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
18.földművelésügy: erdővédelemSomogy Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
19.régészet és műemlékvédelemKaposvári Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
20.egészségügySomogy Megyei KormányhivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
21.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
22.műszaki biztonságBaranya Megyei KormányhivatalMagyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
23.élelmiszer-biztonságSomogy Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

"

18. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Projektelem,
létesítmény
A létesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.szivárgó építés01.05. Vének-
Dunaszentpál
árvízvédelmi szakasz,
0+000 - 15+195 tkm
közötti szakaszán
töltéskorona
stabilizáció, belterületi
szakaszon mentett
oldali zárt szivárgó
létesítése kb. 2000 fm
hosszban
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
3.töltéserősítés01.05. Vének-
Dunaszentpál
árvízvédelmi szakasz,
15+195 - 30+253 tkm
közötti szakaszán
töltéserősítés az
előírásoknak megfelelő
keresztmetszet
kialakítása, töltéskorona
stabilizáció
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes megyei
kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.szivárgó építés01.05. Vének-
Dunaszentpál
árvízvédelmi szakasz,
15+195 - 30+253 tkm
közötti szakaszán kb.
2000 fm hosszban
belterületi szakaszon
mentett oldali zárt
szivárgó létesítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
6.új védvonal
kiépítése
01.05. Vének-
Dunaszentpál
árvízvédelmi szakasz,
kb. 4,5 km hosszú új
árvízvédelmi töltés
építése, Dunaszentpál
település árvízvédelme
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes megyei
kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
7.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.pontszerű
fejlesztések
01.07. Mosoni-Duna -
Rábca-menti
árvízvédelmi szakasz
8+194 - 9+980 tkm
közötti szakaszán
pontszerű kiépítettség
hiányok megszüntetése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.töltéserősítés01.07. Mosoni-Duna -
Rábca-menti
árvízvédelmi szakasz,
9+980 - 30+569 tkm
közötti szakaszán
töltéserősítés az
előírásoknak megfelelő
keresztmetszet
kialakítása, töltéskorona
stabilizáció
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes megyei
kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
10.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
11.új védvonal
kiépítése
01.07. Mosoni-Duna -
Rábca-menti
árvízvédelmi szakasz,
kb. 4,8 km hosszú új
árvízvédelmi töltés
építése, Mecsér
település árvízvédelme
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes megyei
kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
12.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.töltéserősítés01.11. Győr-Koroncói
árvízvédelmi szakasz,
Likócsi szakaszán
töltéserősítés
1000 fm hosszban az
előírásoknak megfelelő
keresztmetszet
kialakítása
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes megyei
kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
14.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
15.új védvonal
kiépítése
01.11. Győr-Koroncói
árvízvédelmi szakasz,
Likócsi szakaszán új
védvonal építése kb.
800 fm hosszban az
előírásoknak megfelelő
keresztmetszet
kialakítása
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes megyei
kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
16.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
17.műtárgy átépítés01.05. Vének-
Dunaszentpál
árvízvédelmi szakasz,
Dunaszegi zsilip
átépítése hallépcső
készítése
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes megyei
kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
18.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
19.műtárgy átépítés01.05. Vének-
Dunaszentpál
árvízvédelmi szakasz,
Zámolyi zsilip átépítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
20.műtárgy átépítés01.05. Vének-
Dunaszentpál
árvízvédelmi szakasz,
Mártonházi
szivattyúállás átépítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
21.műtárgy átépítés01.05. Vének-
Dunaszentpál
árvízvédelmi szakasz,
Újfalui szivattyúállás
átépítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
22.műtárgy átépítés01.05. Vének-
Dunaszentpál
árvízvédelmi szakasz,
Püspökerdei-holtág
beeresztő zsilip
átépítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
23.új zsilip létesítése01.05. Vének-
Dunaszentpál
árvízvédelmi szakasz,
Dunaszentpál új
árvízvédelmi zsilip
létesítése
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes megyei
kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
24.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
25.zsilip felújítása01.07. Mosoni-Duna -
Rábca-menti
árvízvédelmi szakasz,
Rábca beeresztő zsilip
felújítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
26.zsilip felújítása01.07. Mosoni-Duna -
Rábca-menti
árvízvédelmi szakasz,
Rábca árvízkapu
felújítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
27.műtárgy átépítés01.07. Mosoni-Duna -
Rábca-menti
árvízvédelmi szakasz,
Sarolta zsilip átépítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
28.műtárgy átépítés01.07. Mosoni-Duna -
Rábca-menti
árvízvédelmi szakasz,
Rendeki zsilip átépítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
29.új zsilip létesítése01.07. Mosoni-Duna -
Rábca-menti
árvízvédelmi szakasz,
Mecsér új árvízvédelmi
zsilip létesítése
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes megyei
kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
30.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
31.új árvízkapu
létesítése
01.11. Győr-Koroncói
árvízvédelmi szakasz,
Iparcsatorna
torkolatában új
árvízkapu létesítése
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes megyei
kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
32.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
33.új töltés építésa Nagy Duna bp.
9+650-
10+682 tkm
(Dunavecse) szakaszán,
a töltés nyomvonalának
áthelyezése, ~220 m
hosszú mentetlen oldali
magánterület
kisajátításával, a
vízoldal felé
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes megyei
kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
34.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
35.töltéserősítésa Nagy Duna Csepel-
sziget bp. 25+300-
29+265 tkm (Makád)
szakaszán, a töltés
koronájának 4,0 m-re
való szélesítése, a
jelenlegi, mindkét
oldalon
1:2-es meredekségű
rézsű, előírásoknak
megfelelő mértékre
való kialakítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
36.töltéserősítésa Nagy Duna Csepel-
sziget bp. 48+500-
50+564 tkm
(Szigetújfalu) szakaszán,
a töltés koronájának 4,0
m-re való szélesítése a
mentett oldal felé, a
jelenlegi, mindkét
oldalon ~1:2-es
meredekségű rézsű,
előírásoknak megfelelő
mértékre való
kialakítása, illetve a
MÁSZ+1,0 m-hez
viszonyított magassági
hiányok pótlása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
37.töltéserősítésa Nagy Duna Csepel-
sziget bp. 60+013-
62+550 tkm (Tököl)
szakaszán, a töltés
MÁSZ+1,0 m-re való
(20-40 cm) magasítása,
4,0 m
koronaszélességre,
illetve a jelenlegi,
mindkét oldalon ~1:2 -
es meredekségű rézsű,
előírásoknak megfelelő
mértékre való
kialakítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
38.töltéserősítésa Szentendrei-szigetet
Horány térségében
átszelő elsőrendű
védvonal 1+600-2+905
tkm szakaszán, a töltés
MÁSZ+1,0 m-re való
magasítása 4,0 m
koronaszélességgel
min.
1:3-as vízoldali
rézsűhajlás mellett
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
39.töltéserősítésa Nagy Duna
Szentendre-szigeti jp.
5+200-6+200 tkm
szakaszán (Horány) a
töltés MÁSZ+1,0 m-re
való (60-100 cm-rel)
magasítása 4,0 m
koronaszélességgel,
min. 1:3-as vízoldali
rézsűhajlás mellett
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
40.töltéserősítésa Nagy Duna
Szentendre-szigeti jp.
6+200-6+800 tkm
szakaszán (Horány), a
töltés
MÁSZ+1,0 m-re való
(60-100 cm-rel)
magasítása 4,0 m
koronaszélességgel,
min. 1:3-as vízoldali
rézsűhajlás mellett
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
41.töltéserősítésa Nagy Duna
Szentendre-szigeti jp.
7+900-8+400 tkm
szakaszán (Surány) a
töltés
MÁSZ+1,0 m-re való
(60-100 cm-rel)
magasítása, 4,0 m
koronaszélességre, min.
1:3-as vízoldali
rézsűhajlás mellett
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
42.töltéserősítésa Nagy Duna
Szentendre-szigeti jp.
8+630-9+465 tkm
szakaszán (Surány) a
töltés
MÁSZ+1,0 m-re való
(60-100 cm-rel tört.)
maga-
sítása, 4,0 m
koronaszélesség
kialakítása,
a vízoldali töltés
védelme
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
43.rekonstrukcióa Szentendrei Duna bp.
töltés 8+321 tkm
szelvényében meglévő
csőzsilip, mentett oldali
csatlakozó
létesítményeinek
átépítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
44.töltéserősítés03.01 Baja -
Margittaszigeti védelmi
szakasz
0+000-7+200 tkm
töltéserősítés készítése
6 m széles korona és
1:5 mentett oldali rézsű
kialakításával
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
45.magassági
hiánypótlás,
burkolat
megerősítés
03.01 Baja -
Margittaszigeti védelmi
szakasz 0+000-
29+971 tkm
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
46.töltéserősítés03.01 Baja -
Margittaszigeti védelmi
szakasz 11 +490-
12+010 tkm
töltéserősítés
(talajcsere, szűrőzés
vagy rézsű korrekció)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
47.töltéserősítés03.01 Baja -
Margittaszigeti védelmi
szakasz 18+450-18+725
tkm töltéserősítés
(talajcsere, szűrőzés
vagy rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
48.töltéserősítés03.01 Baja -
Margittaszigeti védelmi
szakasz 29+840-
29+950 tkm
töltéserősítés
(talajcsere, szűrőzés
vagy rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
49.töltéserősítés03.01 Baja -
Margittaszigeti védelmi
szakasz 32+590-
32+700 tkm
töltéserősítés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
50.töltéserősítés03.01 Baja -
Margittaszigeti védelmi
szakasz 37+200-
37+550 tkm
töltéserősítés
(talajcsere, szűrőzés
vagy rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
51.töltéserősítés03.01 Baja -
Margittaszigeti védelmi
szakasz 38+100-
39+240 tkm
töltéserősítés
(talajcsere, szűrőzés
vagy rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
52.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz 0+000-
0+520 tkm
töltéserősítés
(talajcsere, szűrőzés
vagy rézsű korrekció)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
53.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz 0+780-
1+560 töltéserősítés
(talajcsere, szűrőzés
vagy rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
54.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz 0+955
tkm vízkivételi cső
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
55.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz 1+022
tkm csurgalékvíz cső
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
56.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz 1+296
tkm 2-0-0
szennyvízvezeték
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
57.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz 1+478
tkm ivóvíz cső
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
58.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz 1+532
tkm Posványosi
csőátvezetés
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
59.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz 1+540
tkm Szt. János kápolna
csőátvezetés
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
60.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz 1+912
tkm Posztógyári
nyomócső
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
61.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz 2+002
tkm Posztógyári
vízkivételi cső
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
62.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz 2+020
tkm Posztógyári
csőzsilip rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
63.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz 2+021
tkm Posztógyári
csapadékvíz elvezető
cső rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
64.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz 2+464
tkm Laktanya csőzsilip
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
65.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz 2+466
tkm Gránátos u.
vízátvezetés
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
66.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz 2+905
tkm DVCS. torkolati
szivattyú-telep
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
67.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz 2+956
tkm Békavári zsilip
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
68.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz 9+942
tkm Érsekcsanádi
szivattyú-telep
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
69.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz 9+730-
10+720 tkm holtmeder
keresztezés, vagy nem
kellő biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
70.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
11+140-11+270 tkm
holtmeder keresztezés,
vagy nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
71.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
11+690-12+200 tkm
holtmeder keresztezés,
vagy nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
72.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
15+275-15+500 tkm
holtmeder keresztezés,
vagy nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
73.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz 18+053
tkm Vajastoroki zsilip
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
74.magassági
hiánypótlás,
burkolat
megerősítés
03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
22+000-30+315 tkm,
magasság hiány pótlás
és burkolat megerősítés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
75.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
24+325-24+600 tkm
holtmeder keresztezés,
vagy nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
76.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
27+680-27+800 tkm
holtmeder keresztezés,
vagy nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
77.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
29+600-29+700 tkm
holtmeder keresztezés,
vagy nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
78.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
37+530-37+670 tkm
holtmeder keresztezés,
vagy nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
79.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
38+070-38+250 tkm
holtmeder keresztezés,
vagy nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
80.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
38+370-38+630 tkm
holtmeder keresztezés,
vagy nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
81.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
38+770-38+970 tkm
holtmeder keresztezés,
vagy nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
82.töltéserősítés03.03 Uszód - Solti
védelmi szakasz
42+510-42+600 tkm
holtmeder keresztezés,
vagy nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
83.töltéserősítés03.03 Uszód - Solti
védelmi szakasz
42+780-42+850 tkm
holtmeder keresztezés,
vagy nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
84.rekonstrukció03.03 Uszód - Solti
védelmi szakasz 42+817
tkm Foktői szivattyú-
telep rekonstrukciója
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
85.rekonstrukció03.03 Uszód - Solti
védelmi szakasz 45+005
tkm Barákai vízkivétel
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
86.töltéserősítés03.03 Uszód - Solti
védelmi szakasz
45+050-45+550 tkm
holtmeder keresztezés,
vagy nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
87.töltéserősítés03.03 Uszód - Solti
védelmi szakasz
45+925-46+850 tkm
holtmeder keresztezés,
vagy nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
88.töltéserősítés03.03 Uszód - Solti
védelmi szakasz
58+425-59+275 tkm
holtmeder keresztezés,
vagy nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
89.töltéserősítés03.03 Uszód - Solti
védelmi szakasz
64+600-65+300 tkm
holtmeder keresztezés,
vagy nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
90.töltés és burkolat
megerősítés
03.03 Uszód - Solti
védelmi szakasz
65+015-79+563 tkm
keresztmetszet és
burkolat hiányosság
mentett oldali 1:4 rézsű
kialakítása, burkolat
megerősítés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
91.rekonstrukció03.03 Uszód - Solti
védelmi szakasz 79+539
tkm Pólyafoki zsilip
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
92.töltéserősítésa Duna jp. 15+600 -
16+900 tkm között
mentett oldali
leterhelő, szivárgó
szőnyeg építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
93.töltéserősítésa Duna jp. 20+475 -
21+975 tkm között
mentett oldali
leterhelő, szivárgó
szőnyeg építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
94.töltéskorona
burkolás
a Duna jp. 25+491 -
26+900 tkm között
aszfaltburkolat építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
95.töltéserősítésa Duna jp. 28+692 -
30+570 tkm között
mentett oldali
leterhelő-szivárgó
szőnyeg, aszfaltburkolat
építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
96.töltéserősítésa Duna jp. 30+570 -
36+800 tkm között
vízoldali rézsűrendezés
1:3-ra, töltéskorona
magasítás MÁSZ+1,0
m-re, szélesítés
4,0 m-re, mentett oldali
töltéserősítés 1:3
rézsűhajlással, mentett
oldali leterhelő-szivárgó
szőnyeg, aszfaltburkolat
építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
97.töltéserősítésa Duna jp. 36+800 -
37+800 tkm között
aszfaltburkolat építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
98.töltéserősítésa Duna jp. 37+800 -
40+700 tkm között
vízoldali rézsűrendezés
1:3-ra, töltéskorona
magasítás MÁSZ+1,0
m-re, szélesítés
4,0 m-re, mentett oldali
töltéserősítés 1:3
rézsűhajlással, mentett
oldali leterhelő-szivárgó
szőnyeg, aszfaltburkolat
építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
99.töltéserősítésa Duna jp. 44+800 -
45+200 tkm között a
mederrészű biztosítása
terméskő szórással a
meder veszélyes
közelsége miatt
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
100.töltéskorona
burkolás
a Duna jp. 59+604 -
62+990 tkm között
aszfaltburkolat építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
101.töltéskorona
burkolás
a Duna jp. 66+539-
84+720 tkm között
aszfaltburkolat építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
102.töltéskorona
burkolás
a Duna jp. 17+614-
19+603 tkm között
vízoldali rézsűrendezés
1:3-ra, töltéskorona
magasítás MÁSZ+1,0
m-re, mentett oldali
rézsűrendezés 1:3-ra,
aszfaltburkolat építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
103.töltéskorona
burkolás
a Váli víz jp. 0+000 -
4+235 tkm között
vízoldali rézsűrendezés
1:3-ra, töltéskorona
magasítás MÁSZ+1,0
m-re, szélesítés
4,0 m-re, mentett oldali
töltéserősítés 1:3
rézsűhajlással,
aszfaltburkolat építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
104.töltéskorona
burkolás
a Váli víz bp. 0+000 -
2+829 tkm között
vízoldali rézsűrendezés
1:3-ra, töltéskorona
magasítás MÁSZ+1,0
m-re, szélesítés
4,0 m-re, mentett oldali
töltéserősítés 1:3
rézsűhajlással,
aszfaltburkolat építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
105.töltéserősítés,
burkolatépítés
a Szent László víz bp.
0+000 - 4+735 tkm
között vízoldali
rézsűrendezés 1:3-ra,
töltéskorona magasítás
MÁSZ+1,0 m-re,
szélesítés 4,0 m-re,
mentett oldali
töltéserősítés 1:3
rézsűhajlással,
aszfaltburkolat építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
106.töltéserősítésa Duna jp. 0+030 tkm-
ben lévő Báta I.
szivattyútelepi épület
felújítása, nyomócső
javítása, elzáró
szerkezet javítása,
téglafalazatok
vízzáróságának
biztosítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
107.műtárgy
rekonstrukció
a Duna jp. 17+650 tkm-
ben lévő Lankóci
szivattyútelepi épület
felújítása,
acélszerkezetek, gépi
berendezések
rekonstrukciója
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
108.műtárgy
rekonstrukció
a Duna jp. 28+499 tkm-
ben lévő Sió árvízkapu
teljes rekonstrukciója,
acél- és vasbeton
szerkezetek, gépi
berendezések, épületek
felújítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
109.műtárgy
rekonstrukció
Sió bp. 7+430 tkm-ben
Kutyatanyai zsilipnél
ellennyomó medence
építése, a műtárgy
mentett oldali részének
megerősítésére, a
tönkremenetel
megakadályozására
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
110.műtárgy
rekonstrukció
Duna jp. 63+071 tkm
Páli utcai zsilip
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
111.műtárgy
rekonstrukció
Duna jp. 63+239 tkm
Hattyú utcai zsilip
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
112.műtárgy
rekonstrukció
Duna jp. 63+289 tkm
Árok utcai zsilip
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
113.műtárgy
rekonstrukció
Duna jp. 63+403 tkm
Szent János utcai zsilip
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
114.műtárgy
rekonstrukció
Duna jp. 63+566 tkm
Fürdőház utcai zsilip
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
115.műtárgy
rekonstrukció
Duna jp. 63+721 tkm
Duna utcai zsilip
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
116.műtárgy
rekonstrukció
Duna jp. 63+808 tkm
Csónak utcai zsilip
rekonstrukciója, acél- és
vasbeton szerkezetek
felújítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
117.műtárgy
rekonstrukció
Duna jp. 63+699 tkm
Tüzéptelepi
rekonstrukciója, acél- és
vasbeton szerkezetek
felújítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
118.épület rekonstrukcióDuna jp. 83+250 tkm
Bölcske Védelmi
Központ épületének
felújítása
építésügyi hatósági
engedély
Szekszárdi Járási HivatalTolna Megyei
Kormányhivatal
119.hajózás és
víziközlekedés
a projekt megvalósítása
során szükségessé váló
hajózási tevékenység és
víziközlekedési
forgalomszabályozási
engedélyek
hajózási hatósági
engedélyek
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

"

19. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
3.közlekedés: közútilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
4.közlekedés: vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
5.közlekedés: légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.földtanilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
7.bányászatilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
8.rendészet (rendőrség):
gyorsforgalmi utak esetében
illetékes megyei rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
9.rendészet (rendőrség): az egyéb
országos közutak, helyi közutak és
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetében
illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a
Budapesti Rendőr-főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
10.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
11.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
12.földművelésügy: termőföldvédelemilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
földügyért felelős miniszter
13.földművelésügy: talajvédelemilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
14.földművelésügy: erdővédelemilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
15.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros Kormányhivatala
16.egészségügyilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
17.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
18.műszaki biztonságilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
19.környezetvédelem,
természetvédelem
illetékes megyei kormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
20.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

"

20. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Projektelem,
létesítmény
A létesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.1. A Dél-pesti szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének nagy-dunai átvezetése projektelem
3.átemelőBudapest XXIII.
kerület, a
szennyvíztelep
kerítése és a Felső
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
4.Duna part közötti
részen
környezetvédelmi
engedély
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédel m i
Főfelügyelőség
5.meder alatti
átvezetés és
csatornaépítés
Budapest XXIII-XXI.
kerületek
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
6.környezetvédelmi
engedély
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvéd el m i
Főfelügyelőség
7.2. Műtárgy-rekonstrukció projektelem
8.többfunkciójú
vízleeresztő műtárgy
Tassvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.környezetvédelmi
engedély
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédel m i
Főfelügyelőség
10.többfunkciójú
vízleeresztő műtárgy
Kvassay zsilip,
Budapest IX. és XXI.
kerületek
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
11.környezetvédelmi
engedély
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
12.3. Szennyező anyagok kivezetése a parti sávból projektelem
13.szennyvízcsatorna-
hálózat bővítés az
RSD-t terhelő, a parti
sávban keletkező
szennyező anyagok
kivezetése érdekében
RSD menti parti sáv
14 település: Áporka,
Dömsöd,
Dunaharaszti,
Kiskunlacháza,
Majosháza, Makád,
Ráckeve, Szigetbecse,
Szigetcsép,
Szigetszentmárton,
Szigetszentmiklós,
Taksony, Tass,
Budapest XXIII.
kerület
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
14.4. Kotrás- és iszapelhelyezés projektelem
15.mederkotrás és
iszapszikkasztó
zagykazetták
RSD főág teljes
hosszán, illetve a
mellékágakon, kijelölt
területenként
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
16.környezetvédelmi
engedély
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
17.5. Vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység
18.vízimunka,
közlekedési
korlátozás, rakodási
tevékenység
hajózási hatósági
engedélyek
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

"

21. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
3.közlekedés: közútilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
4.közlekedés: vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
5.közlekedés: légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.földtanilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
7.bányászatilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
8.rendészet (rendőrség): az egyéb
országos közutak, helyi közutak és
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetében
illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a
Budapesti Rendőr-főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
9.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
10.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
11.földművelésügy: termőföldvédelemilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
földügyért felelős miniszter
12.földművelésügy: talajvédelemilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
13.földművelésügy: erdővédelemilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
14.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
15.egészségügyilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
16.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
17.műszaki biztonságilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

"

22. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Projektelem,
létesítmény
A létesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.1. Hullámtéri rekonstrukciós beavatkozások
3.bejáró utak-,
belvízcsatorna-
depóniák
visszabontása,
tereprendezés
Szolnok vasúti híd
(340,00 fkm), Kisköre
(401,6 fkm) közötti
szakasz
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.2. Nyárigátak rendezése
6.meglévő nyárigátak
visszabontása,
elbontása
Tiszaroff-felsőréti
nyárigát
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
7.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.műtárgyak felújítása a
nyárigátakon
Tiszaroff-felsőréti
nyárigát
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
9.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.műtárgyak építéseTiszasüly-Kőtelki
nyárigát
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
11.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
12.3. Övzátonyokkal kapcsolatos beavatkozások
13.övzátonyok rendezése358,80-359,50 fkm
363,30-364,10 fkm
396,70-397,80 fkm
401,10-401,60 fkm
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
14.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
15.4. Folyószabályozási beavatkozások
16.partbiztosítások358,90-359,70 fkm
363,50-364,70 fkm
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
17.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
18.5. Árvízvédelmi fővédvonalakkal kapcsolatos beavatkozások
19.meglévő árvízvédelmi
fővédvonalak
elbontása
Szajol
342,80-343,00 fkm
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
20.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
21.Szórópuszta-Doba
350,00-354,30 fkm
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
22.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
23.Óballa
352,40-358,00 fkm
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
24.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
25.új árvízvédelmi
fővédvonalak építése
Szajol
342,80-343,00 fkm
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
26.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
27.Szórópuszta-Doba
350,00-354,30 fkm
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
28.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
29.Óballa
352,40-358,00 fkm
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
30.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
31.6. A tározókkal kapcsolatos hullámtéri beavatkozások
32.vízbevezető, illetve
leeresztő csatorna
Tiszaroffi tározókörnyezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
33.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
34.Nagykunsági tározókörnyezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
35.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
36.Hanyi-Tiszasülyi
tározó
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
37.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
38.Nagykörűi tározókörnyezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
39.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
40.7. Vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység
41.vízimunka,
közlekedési
korlátozás, rakodási
tevékenység
hajózási hatósági
engedélyek
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

"

23. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
3.közlekedés: közútilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
4.közlekedés: vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
5.légi közlekedés: polgári célúNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.légi közlekedés állami célúNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
honvédelemért felelős miniszter
7.földtanilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
8.bányászatilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
9.rendészet (rendőrség)
gyorsforgalmi utak esetében
illetékes megyei rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
10.rendészet (rendőrség) az egyéb
országos közutak, helyi közutak és
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetében
illetékes megyei rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
11.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
12.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
13.földművelésügy: termőföldvédelemilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
földügyért felelős miniszter
14.földművelésügy: talajvédelemilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
15.földművelésügy: erdővédelemilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
16.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros Kormányhivatala
17.egészségügyilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
18.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
19.műszaki biztonságilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

"

24. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Projektelem,
létesítmény
A létesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.hallépcső a 21T
műtárgy mellett,
létesítmény szám:
IV/H
Keszthely (hrsz. 0380)vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
3.1 db kilátó
áthelyezése,
építmény szám: VI/K
Balatonszentgyörgy
(hrsz. 0115/2)
általános
építésügyi
hatósági
engedélyek
Kaposvári Járási HivatalSomogy Megyei
Kormányhivatal
4.áramlásjavító
csatorna,
létesítmény szám:
Vl/Cs
Zalakomár
(hrsz. 0175),
Balatonmagyaród
(hrsz. 04)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.Híd1-Híd2 bontása,
létesítmény szám:
VI/H1-2
Balatonmagyaród
(hrsz. 04)
közlekedési
hatósági engedély
Zala Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6.töltésépítés,
létesítmény szám:
VI/T1, VI/T2
Balatonmagyaród
(hrsz. 04)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.7. sz.
anyagnyerőhely
élőhely
rekonstrukció,
létesítmény szám:
VII/A
Keszthely (hrsz. 0380)vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Hamvasréti-csatorna
torkolati zsilipek
bontása,
létesítmény szám:
VIII/Tzs
Keszthelyvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.középső és déli
részterületek
szétválasztása,
létesítmény szám:
VIII/ÖK, VIII/ÖD
Keszthely, Alsópáhok,
Sármellék
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.22T jelű zsilip
átépítése,
létesítmény szám:
IX/22T
Balatonmagyaródvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
11.Ingói szivattyútelep
bontása,
létesítmény szám:
X/Isz
Zalavár (hrsz. 022/1)vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
12.Ingói szivattyútelep
energiaellátó
vezeték bontása,
létesítmény szám:
X/E
Zalavárvillamosenergia-
ipari építésügyi
hatósági engedély
Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
13.Maróvölgyi Déli
részöblözet
(csatorna, töltés,
műtárgy építés,
szivattyútelep
építés), létesítmény
szám: XII/DMcs; DSö;
DSSz
Sávoly, Szergerdő,
Somogysámson
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
14.Maróvölgyi Déli
részöblözet 6811. sz.
összekötő út,
útcsatlakozás,
létesítmény szám:
XII/DMcs; DSö; DSSz
Sávoly,
Somogysámson
útügyi építési
engedély
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
15.Fenékpusztai
géptelep
rekonstrukció,
létesítmény szám:
XVII/SzB
Keszthely
(hrsz. 0378/6)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
16.Balatonhídvégi
őrtelep
építményeinek
átalakítása,
építmény szám: XVIII
Balatonmagyaródáltalános
építésügyi hatósági
engedélyek
Zalaegerszegi Járási
Hivatal
Zala Megyei
Kormányhivatal
17.Ingói berek lezárása,
létesítmény szám:
XXI/AT
Zalavár (hrsz. 022/4)vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
18.24T jelű zsilip
átépítés, létesítmény
szám: XXI/24T
Zalavár (hrsz. 022/4)vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
19.23T jelű zsilip
átépítés, létesítmény
szám: XXI/23T
Keszthely (hrsz. 0380)vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
20.25T jelű zsilip
átépítés, létesítmény
szám: XXI/25T
Zalavár (hrsz. 023/2)vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
21.30T (2. hajózó zsilip)
bontása,
létesítmény szám:
XXI/D
Keszthely (hrsz. 0380)vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
22.2. sz. terelőtöltés
árapasztó bukó
átépítése,
létesítmény szám:
XXI/AB
Balatonmagyaród
(hrsz. 04)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
23.Zalavári
határolótöltés
megszaggatása 4 db
átjárást biztosító híd
építésével,
létesítmény szám:
XXII/TH
Zalavár (hrsz. 022/1)vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
24.Hídvégpuszta
bevédése,
létesítmény szám:
XXII/HP
Zalavárvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
25.Sármellék-
Balatonmagyaród
közút bevédése,
létesítmény szám:
XXII/3
Zalavárvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
26.20 kV-os vezeték
áthelyezése
Zalavárvillamosenergia-
ipari építésügyi
hatósági engedély
Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
27.4T és Kányavári
sziget között 2 km
hosszú, 3 m széles
aszfaltozott üzemi
út építése,
létesítmény szám:
XXIII/4K
Zalavárközlekedési
hatósági engedély
Zala Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
28.4. sz. híd, új felüljáró
híd építése MÁV
vízvédelmi töltések
megközelítésére
Zalakomárközlekedési
hatósági engedély
Zala Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
29.Hídvégi tó
megkerülésének
létesítményei:
5T, 6T zsilip, Holt
meder
rekonstrukció, Kis-
Zala torkolati zsilip
rekonstrukció, új
csatorna a Kis-Zala
és a Mekenyei
szivattyútelep
között, létesítmény
szám: XXV/H
Zalavárvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
30.Fenéki tó belső
rövidrezárásának
létesítményei: Zala
meder
rekonstrukció, 5. sz.
híd, új csatorna és
töltés a Zala és
a vízszintszabályozó
csatorna között, 31T
és 32T zsilip,
létesítmény szám:
XXV/F
Keszthely, Zalavár,
Balatonmagyaród
közlekedési
hatósági engedély
Zala Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
31.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
32.hallépcső a 4T
műtárgy mellett,
létesítmény szám:
XXVI
Balatonmagyaródvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
33.vízimunka,
közlekedési
korlátozás, rakodási
tevékenység
hajózási hatósági
engedélyek
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

"

25. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
3.közlekedés: közútilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
4.közlekedés: vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
5.közlekedés: légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.földtanilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
7.bányászatilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
8.rendészet (rendőrség)
gyorsforgalmi utak esetében
illetékes megyei rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
9.rendészet (rendőrség) az egyéb
országos közutak, helyi közutak és
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetében
illetékes megyei rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
10.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
11.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
12.termőföldvédelemilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
földügyért felelős miniszter
13.talajvédelemilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
14.erdővédelemilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
15.régészet, műemlékvédelem és
világörökség
illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros Kormányhivatala
16.egészségügyilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
17.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
18.műszaki biztonságilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
19.környezetvédelem,
természetvédelem
illetékes megyei kormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
20.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

"

26. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.BeruházásBeruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos hatósági
ügyek
Első fokon eljáró
hatóság
Fellebbezés
elbírálására
jogosult hatóság
2.Kiemelt
nagyberuházásként
a dunaalmási
"DUNAETANOL Zrt.
Bioetanol-Biogáz-
Kiserőmű"
projekthez
kapcsolódó
építmények,
létesítmények.
Dunaalmás
közigazgatási
területén lévő
külterületi 0634,
0633/26, 0661/3
ingatlan-
nyilvántartási
helyrajzi számú
területek
az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
sajátos építményfajták
építésügyi eljárásai
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
3.építésügyi hatósági
eljárások
(a telekalakítási eljárás
kivételével)
Tatabányai Járási
Hivatal
Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal
4.környezetvédelmi
hatósági eljárások
Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
5.útügyi hatósági
eljárások gyorsforgalmi
út és 30 méter szabad
nyílást meghaladó
közúti híd esetében
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6.útügyi hatósági
eljárások a C:5 mezőben
foglaltakon kívüli egyéb
országos közút, a helyi
közút és a közforgalom
elől el nem zárt
magánút esetében
Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
7.vízjogi hatósági
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.földvédelmi hatósági
eljárások
illetékes járási hivatalKomárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal
9.ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
illetékes járási hivatalKomárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági
eljárások
illetékes járási hivatalKomárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal
11.földmérési hatósági
eljárások
illetékes járási hivatalKomárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal
12.erdővédelmi hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
13.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
14.bányahatósági eljárásokVeszprém Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
15.talajvédelmi hatósági
eljárások
Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
16.örökségvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások és régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Tatabányai Járási
Hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
17.vasúti hatósági
eljárások
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
18.tűzvédelmi berendezés
létesítési és
használatbavételi
ügyeivel kapcsolatos
hatósági eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
19.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
hatósági eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
20.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
21.nyomástartó
berendezés, veszélyes
folyadéktároló
engedélyezésével
kapcsolatos hatósági
eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
22.kiserőmű
engedélyezésével
kapcsolatos eljárások
Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási
Hivatal
nincs
23.egészségügyi eljárásokKomárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi
Hivatal
24.üvegházhatású
gázkibocsátással járó
tevékenység hatósági
engedélyezési eljárása
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
környezetvédelemért
felelős miniszter

"

27. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyTatabányai Járási HivatalKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelem,
természetvédelem
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés gyorsforgalmi út és 30
méter szabad nyílást meghaladó
közúti híd esetében
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.közlekedés az A:5 mezőben
foglaltakon kívüli egyéb országos
közút, a helyi közút és a
közforgalom elől el nem zárt
magánút esetében
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
7.vasúti közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
8.légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
9.vízi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
10.földtan és bányászatVeszprém Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
11.rendészet (rendőrség)
gyorsforgalmi út esetén
megyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
12.rendészet (rendőrség) az A:11
mezőben foglaltakon kívüli egyéb
országos közút, a helyi közút és a
közforgalom elől el nem zárt
magánút esetén
Tatai RendőrkapitányságKomárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság
13.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
15.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
16.termőföldvédelemilletékes járási hivatalKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
17.talajvédelemKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
18.erdővédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
19.régészet és műemlékvédelemTatabányai Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
20.egészségügyKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
21.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
22.műszaki biztonságFejér Megyei KormányhivatalMagyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
23.élelmiszer-biztonságKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

"

28. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.BeruházásBeruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos hatósági
ügyek
Első fokon eljáró
hatóság
Fellebbezés
elbírálására jogosult
hatóság
2.Kiemelt
nagyberuházásként
a kabai "EM
Bioetanol Kft.
Bioetanol-Biogáz-
Kiserőmű"
projekthez
kapcsolódó
építmények,
létesítmények.
Kaba közigazgatási
területén lévő
külterületi 0513/3
ingatlan-
nyilvántartási
helyrajzi számú
terület
az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
sajátos építményfajták
építésügyi eljárásai
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
3.építésügyi hatósági
eljárások (a
telekalakítási eljárás
kivételével)
Debreceni Járási HivatalHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
4.környezetvédelmi
hatósági eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
5.útügyi hatósági
eljárások gyorsforgalmi
út és 30 méter szabad
nyílást meghaladó
közúti híd esetében
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6.útügyi hatósági
eljárások a C:5
mezőben foglaltakon
kívüli egyéb országos
közút, a helyi közút és a
közforgalom elől el
nem zárt magánút
esetében
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
7.vízjogi hatósági
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.földvédelmi hatósági
eljárások
illetékes járási hivatalHajdú-Bihar Megyei
kormányhivatal
9.ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
illetékes járási hivatalHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági
eljárások
illetékes járási hivatalHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
11.földmérési hatósági
eljárások
illetékes járási hivatalHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
12.erdővédelmi hatósági
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
13.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
14.bányahatósági
eljárások
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
15.talajvédelmi hatósági
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
16.örökségvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások és régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Debreceni Járási HivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
17.vasúti hatósági
eljárások
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
18.tűzvédelmi berendezés
létesítési és
használatbavételi
ügyeivel kapcsolatos
hatósági eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
19.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
hatósági eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
20.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
21.nyomástartó
berendezés, veszélyes
folyadéktároló
engedélyezésével
kapcsolatos hatósági
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
22.kiserőmű
engedélyezésével
kapcsolatos eljárások
Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási
Hivatal
nincs
23.egészségügyi eljárásokJász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi
Hivatal
24.üvegházhatású
gázkibocsátással járó
tevékenység hatósági
engedélyezési eljárása
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
nincs

"

29. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyDebreceni Járási HivatalHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem,
természetvédelem
Hajdú-Bihar Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: gyorsforgalmi út és 30
méter szabad nyílást meghaladó
közúti híd esetében
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.közlekedés: az A:5 mezőben
foglaltakon kívüli egyéb országos
közút, a helyi közút és a
közforgalom elől el nem zárt
magánút esetében
Hajdú-Bihar Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
7.vasúti közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
8.légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
9.vízi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
10.földtan és bányászatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
11.rendészet (rendőrség)
gyorsforgalmi út esetén
megyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
12.rendészet (rendőrség) az A:11
mezőben foglaltakon kívüli egyéb
országos közút, a helyi közút és a
közforgalom elől el nem zárt
magánút esetén
Püspökladányi RendőrkapitányságHajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság
13.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
15.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
16.termőföldvédelemilletékes járási hivatalHajdú-Bihar Megyei kormányhivatal
17.talajvédelemHajdú-Bihar Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
18.erdővédelemHajdú-Bihar Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
19.régészet és műemlékvédelemDebreceni Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
20.egészségügyJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
21.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
22.műszaki biztonságHajdú-Bihar Megyei KormányhivatalMagyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
23.élelmiszer-biztonságHajdú-Bihar Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

"

30. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCD
1.Beruházás és
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyek,
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Fellebbezés elbírálására
jogosult hatóság
2.Magyar-horvát összekötő
földgázszállító-vezeték és
a kapcsolódó beruházások
a Városföld-Bátmonostor
szakaszon.
Városföld
kompresszorállomásra
vonatkozó előzetes
környezetvédelmi és
környezetvédelmi
hatásvizsgálati
engedélyezés, egységes
környezethasználati
engedély
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
3.vízjogi üzemeltetési
engedély vezeték
szilárdsági nyomás
próbához
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
4.régészeti feltárási
engedély
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.külső villamos energia
ellátás kiépítésére és
oszlop áthelyezésére
vonatkozó engedélyek
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.erdő igénybevétel és
fakivágási engedély
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
7.termőföld más célú
hasznosítására vonatkozó
engedély
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
földügyért felelős
miniszter
8.bányaszolgalom
alapítására irányuló
engedélyezési eljárás
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
nincs
9.gázvezeték és tartozékai
építési engedélyeztetése
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
10.Városföld
kompresszorállomás
épületre vonatkozó
építésügyi hatósági
engedély
Kecskeméti Járási HivatalBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
11.Báta
kompresszorállomásra
vonatkozó előzetes
környezetvédelmi és
környezetvédelmi
hatásvizsgálati
engedélyezés, egységes
környezethasználati
engedély
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
12.vízjogi engedély vezeték
szilárdsági nyomás
próbához vízjogi létesítési
engedély kútfúráshoz
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.régészeti feltárási
engedély
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
14.külső villamos energia
ellátás kiépítésére
vonatkozó engedély
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
15.erdő igénybevétel és
fakivágási engedély
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
16.termőföld más célú
hasznosítására vonatkozó
engedély
illetékes megyei
kormányhivatal
földügyért felelős
miniszter
17.bányaszolgalom
alapítására irányuló
engedélyezési eljárás
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
nincs
18.gázvezeték és tartozékai
építési engedélyeztetése
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
19.Báta kompresszorállomás
vonatkozásában beépített
tűzjelző, tűzoltó
berendezések
létesítésének
engedélyezése
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
20.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések
létesítésének
engedélyezése
a) Túrony szakaszoló
állomáson,
b) Drávaszerdahely
szakaszoló és
mérőállomáson
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
21.építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
a) Báta
kompresszorállomás
épület,
b) Drávaszerdahely
mérőállomás
a) Szekszárdi Járási Hivatal
b) Pécsi Járási Hivatal
Baranya Megyei
Kormányhivatal
22.Báta kompresszorállomás
bekötőút vonatkozásában
útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

"

31. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.Egészségügyilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
3.Helyi természetvédelem, helyi
jelentőségű védett természeti terület
települési önkormányzat jegyzőjeilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
4.Bányászatilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
5.Területrendezési előírásokkal való
összhang
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
területrendezésért felelős miniszter
6.Termőföld minőségi védelme,
erdővédelem
illetékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
7.Termőföld mennyiségi védelmeilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
földügyért felelős miniszter
8.Régészet, műemlékvédelem és
világörökség
illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros Kormányhivatala
9.GyógyhelyekOrszágos Tisztifőorvosi HivatalEgészségügyi Nyilvántartó és Képzési
Központ
10.Vízi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
11.Légi közlekedés: polgári célúNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
12.Légi közlekedés: állami célúNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
honvédelemért felelős miniszter
13.TűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
14.Határrendészetmegyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
15.HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
16.Természetvédelemilletékes megyei kormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
17.Talajvédelemilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
18.Vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
19.Műszaki biztonságilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

"

32. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCD
1.Beruházás és
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyek,
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Fellebbezés elbírálására
jogosult hatóság
2.A Nabucco földgázszállító
vezeték és telepített
létesítményei, épített
építményei, valamint azok
biztonsági övezete által
lehatárolt területeken
megvalósuló beruházás
építményei.
A térbeli rend
szempontjából
meghatározó települések
az Országos
Területrendezési Tervről
szóló 2003. évi XXVI.
törvény 1/10. számú
melléklete szerint:
(Románia) - országhatár -
Nagylak -
Hódmezővásárhely -
Kecskemét - Adony -
Székesfehérvár - Mór - Tét
- Rajka - országhatár -
(Ausztria).
bányahatósági építési
engedélyek
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
3.a telekalakítási eljárás
kivételével az építésügyi
hatósági engedélyek
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
4.környezetvédelmi
hatósági engedélyek
illetékes megyei
kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
5.közforgalom elől el nem
zárt magánutak útügyi
építésügyi hatósági
engedélye
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6.vízügyi hatósági
engedélyek
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
8.régészeti feltárási
engedély
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.erdő igénybevétel és
fakivágási engedély
illetékes megyei
kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
10.termőföld más célú
hasznosítására vonatkozó
engedély
illetékes megyei
kormányhivatal
földügyért felelős
miniszter
11.bányaszolgalom
alapítására irányuló
engedélyezési eljárás
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
nincs
12.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi ügyeivel
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
13.a jogszabályokban
rögzített tűzvédelmi
hatósági ügyek,
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
14.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
15.veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos
balesetek elleni
védekezésre vonatkozó
katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

33. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.Közúti közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
3.Vasúti közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
4.Légi közlekedés
a) polgári célú
b) állami célú
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
b) honvédelemért felelős miniszter
5.Vízi utat, vízi közlekedést érintő
építmény
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.TűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
7.HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
8.Talajvédelem, erdővédelemilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
9.Régészet, műemlékvédelem és
világörökség
illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros Kormányhivatala
10.Gyógyfürdők, gyógyhely, ásvány-,
gyógyvíz és gyógyiszap lelőhely
védelme
Országos Tisztifőorvosi HivatalEgészségügyi Nyilvántartó és
Képzési Központ
11.Határrendészetmegyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
12.Egészségügy, közegészségügyilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
13.Bányászat, bányászati vagy gázipari
létesítmény érintettsége esetén
illetékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
14.Műszaki biztonságilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
15.Helyi jelentőségű védett természeti
terület vagy arra közvetlen hatást
gyakorló módon megvalósuló
létesítmény esetén
települési önkormányzat jegyzőjeilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
16.Termőföldvédelemilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
földügyért felelős miniszter
17.A területrendezési tervekkel való
összhang megteremtése
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
területrendezésért felelős miniszter
18.Ásványvagyon védelemilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
19.Környezetvédelem és
természetvédelem
illetékes megyei kormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
20.Vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
21.Közlekedésrendészetmegyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság

"

34. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Kiemelt
nagyberuházásként
gyártelepítés és
annak építményei,
valamint az ahhoz
kapcsolódó
logisztikai bázis és
építményei
Az 1. § (1) bekezdése
szerinti terület
általános építésügyi
hatósági
engedélyek
Győri Járási HivatalGyőr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás a
természetvédelmi
kiegyenlítő intézkedés
végrehajtásához
szükséges
környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás kivételével
Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.természetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás a
természetvédelmi
kiegyenlítő intézkedés
végrehajtásához
szükséges
természetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás kivételével
Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
5.természetvédelmi
kiegyenlítő intézkedés
előírására irányuló
engedélyezési eljárás
Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
6.útügyi hatósági
engedélyek
Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
7.vízügyi hatósági
engedélyek
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
9.földvédelmi hatósági
eljárás
illetékes járási hivatalGyőr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
10.ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
illetékes járási hivatalGyőr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
11.telekalakítási hatósági
eljárások
illetékes járási hivatalGyőr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
12.földmérési hatósági
eljárások
illetékes járási hivatalGyőr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
13.erdészeti hatósági
engedélyek
Vas Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
14.hírközlési hatósági
engedélyek
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
15.bányahatósági
engedélyek
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
16.talajvédelmi hatósági
engedélyek
Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
17.örökségvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások és régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Győri Járási HivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
18.vasúti hatósági
engedélyek
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
19.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
20.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
21.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

35. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyGyőri Járási HivatalGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.földtanVeszprém Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
6.közlekedés: közútGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
7.közlekedés: VasútNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
8.közlekedés légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
9.bányászatVeszprém Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
10.rendészet: a) gyorsforgalmi utak
esetén
megyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
11.rendészet: b) az egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Győri RendőrkapitányságGyőr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-
főkapitányság
12.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
13.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
14.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
15.termőföldvédelemilletékes járási hivatalGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
16.talajvédelemGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
17.erdővédelemVas Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
18.régészet és műemlékvédelemGyőri Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
19.egészségügyGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
20.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
21.műszaki biztonságGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
22.élelmiszer-egészségügyGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
23.területrendezésGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
területrendezésért felelős miniszter

"

36. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Kiemelt
nagyberuházásként
kutatási
nagyberendezés és
a hozzá tartozó
építmények,
valamint az ahhoz
kapcsolódó
logisztikai bázis és
építményei
Szeged, 01392/19Általános építésügyi
hatósági engedélyek
Szegedi Járási HivatalCsongrád Megyei
Kormányhivatal
3.Környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás a
természetvédelmi
kiegyenlítő intézkedés
végrehajtásához
szükséges
környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás kivételével
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.A környezet- és
település-
egészségügyre, az
egészségkárosító
kockázatok és esetleges
hatások felmérésére, a
felszín alatti vizek
minőségét, egészség-
károsítás nélküli
fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát
befolyásoló
körülmények, tényezők
vizsgálatára, lakott
területtől
(lakóépülettől)
számított
védőtávolságok
véleményezésére, a
talajjal, a
szennyvizekkel,
veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos
közegészségügyi
követelmények
érvényesítésére, az
emberi használatra
szolgáló felszíni vizek
védelmére, továbbá a
levegő higiénés
követelmények
teljesülésére
kiterjedően.
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi
Hivatal
5.Környezet-
egészségügyi
szakkérdésekre, így
különösen az
egészségkárosító
kockázatok és esetleges
hatások felmérésére, a
veszélyes
készítményekkel
végzett tevékenység
vizsgálatára, a
települési hulladékkal
és nem közművel
összegyűjtött háztartási
szennyvízzel
kapcsolatos
közegészségügyi,
járványügyi
vonatkozású
követelmények
érvényesítésére
kiterjedően.
Szegedi Járási HivatalCsongrád Megyei
Kormányhivatal
6.Útügyi hatósági
engedélyek
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
7.Vízügyi hatósági
engedélyek
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
9.Földvédelmi hatósági
eljárás
illetékes járási hivatalCsongrád Megyei
Kormányhivatal
10.Ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
illetékes járási hivatalCsongrád Megyei
Kormányhivatal
11.Földmérési hatósági
eljárások
illetékes járási hivatalCsongrád Megyei
Kormányhivatal
12.Erdészeti hatósági
engedélyek
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
13.Hírközlési hatósági
engedélyek
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
14.Bányahatósági
engedélyek
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
15.Talajvédelmi hatósági
engedélyek
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
16.Örökségvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások és régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Szegedi Járási HivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
17.Vasúti hatósági
engedélyek
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
18.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
19.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
20.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

37. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügySzegedi Járási HivatalCsongrád Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Csongrád Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútCsongrád Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.közlekedés: vasútNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
7.légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
8.földtanJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
9.bányászatJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
10.rendészet: gyorsforgalmi utak
esetén
megyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
11.rendészet: az egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Szegedi RendőrkapitányságCsongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság
12.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
13.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal Igazgatója
honvédelemért felelős miniszter
14.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
15.termőföldvédelemilletékes járási hivatalCsongrád Megyei Kormányhivatal
16.talajvédelemCsongrád Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
17.erdővédelemBács-Kiskun Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
18.régészet és műemlékvédelemSzegedi Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
19.egészségügy,
sugár-egészségügy
Csongrád Megyei KormányhivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
20.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
21.műszaki biztonságCsongrád Megyei KormányhivatalMagyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
22.élelmiszer-egészségügyCsongrád Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
23.területrendezésCsongrád Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter
24.a radioaktív anyagoknak a levegőbe
történő kibocsátásának, valamint a
levegő radioaktív szennyeződése
ellenőrzésének vizsgálata, a
kibocsátási határértékek, valamint
az ellenőrzési követelményeknek és
a környezetvédelmi hatóság részére
adandó jelentések rendszerének a
meghatározása
Csongrád Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
25.a radioaktív anyagoknak a vízbe
történő kibocsátásának, a vizek és
víztartó képződmények radioaktív
és hőszennyezés elleni védelmének,
valamint a vízi környezet radioaktív
szennyeződése ellenőrzésének
vizsgálata, a kibocsátási
határértékek, valamint az
ellenőrzési követelményeknek és a
vízügyi hatóság részére adandó
jelentések rendszerének a
meghatározása
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

"

38. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.A Pesti Vigadó
épületének
rekonstrukciója
Budapest, belterület
24.429/1 hrsz.
műemléki védelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
engedélye
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.vízügyi hatósági
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XIV.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.örökségvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások és régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
ügyeivel kapcsolatos
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.a jogszabályokban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
10.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

"

39. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
3.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
4.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
5.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
6.egészségügyBudapest Főváros KormányhivatalaOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
7.környezetvédelem és
természetvédelem
Pest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
8.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

"

40. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Kiemelt
nagyberuházásként
lakóépületek és
közintézmények,
valamint sajátos
építményfajták
körébe tartozó
(közlekedési,
hírközlési, közmű- és
energiaellátási)
építmények
Az Ócsa település
külterületén fekvő,
az ingatlan-
nyilvántartás szerint
0128, 0129/2, 0130,
0131, 0137, 0138,
0140, 0141, 0142,
0105/4, 0105/5,
0105/6, 0106, 0112,
0113/3, 0113/4,
0113/30, 0113/31,
0113/32, 0113/33,
0113/38, 0113/39,
0117/1, 0117/2,
0121/9, 0121/10,
0121/11,
0124/1, 0124/3,
0124/7, 0198/4
helyrajzi számú
földrészletek, illetve
ezen
földrészletekből a
telekalakítási
eljárások jogerős
befejezését
követően kialakított
földrészletek.
általános építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.vízügyi hatósági
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
8.földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
illetékes járási hivatalPest Megyei
Kormányhivatal
9.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
10.erdészeti hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
11.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
12.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

41. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.környezetvédelem és
természetvédelem
Pest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
3.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
4.közlekedés: közútPest Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
5.rendészet: gyorsforgalmi utak
esetén
Pest Megyei Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
6.rendészet: az egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Dabasi RendőrkapitányságPest Megyei Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.földművelésügy: termőföldvédelemilletékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
9.földművelésügy: talajvédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
10.földművelésügy: erdővédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
11.egészségügyBudapest Főváros KormányhivatalaOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
13.műszaki biztonságBudapest Főváros KormányhivatalaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
14.élelmiszer-egészségügyPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
15.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter

"

42. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCD
1.Beruházás és
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek,
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Fellebbezés elbírálására
jogosult hatóság
2.A magyar-szlovák
összekötő földgázszállító-
vezeték Vecsés-
Balassagyarmat közötti
szakasza kiépítéséhez, és
a vezeték üzemszerű
működtetéséhez
kapcsolódó beruházások
Előzetes konzultáció,
előzetes vizsgálat,
környezeti hatásvizsgálati
eljárás, egységes
környezethasználati
engedélyezési eljárás
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
3.Vízjogi engedély vezeték
szilárdsági
nyomáspróbához, vízjogi
létesítési engedély
kútfúráshoz
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
4.Régészeti feltárási
engedély
Érdi Járási HivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
5.Külső villamos energia-
ellátás kiépítésére
vonatkozó engedély
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Erdő igénybevétele és
fakitermelés bejelentése
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
7.Termőföld más célú
hasznosítására vonatkozó
engedély
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
8.Bányaszolgalom
alapítására irányuló
engedélyezési eljárás
Pest Megyei
Kormányhivatal
nincs
9.Építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások a
bányafelügyelet
hatáskörébe tartozó
sajátos építményekre
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
10.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések
létesítésének
engedélyezése
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
11.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
sajátos építményfajták
építésügyi eljárásai
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
12.Általános építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Érdi Járási HivatalPest Megyei
Kormányhivatal
13.Veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos
balesetek elleni
védekezésre vonatkozó
katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
14.Területrendezési hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
nincs
15.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

43. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.EgészségügyBudapest Főváros KormányhivatalaOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
3.Helyi jelentőségű védett
természetvédelmi terület
települési önkormányzat jegyzőjeilletékes megyei (fővárosi)
kormányhivatal
4.BányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
5.Területrendezési előírásokkal való
összhang
Pest Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter
6.Termőföld minőségi védelmePest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
7.Fenntartható erdőgazdálkodás és
erdővédelem
Pest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
8.Termőföld mennyiségi védelmeilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
9.Régészet, műemlékvédelem és
világörökség
illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros Kormányhivatala
10.GyógyhelyekOrszágos Tisztifőorvosi HivatalEgészségügyi Nyilvántartó és
Képzési Központ
11.VíziközlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
12.Közúti közlekedés
a) gyorsforgalmi utak esetében, és
30 méter szabad nyílást meghaladó
közúti hidak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elől el nem
zárt magánutak esetében
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) illetékes megyei kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
13.Légiközlekedés
a) polgári célú
b) állami célú
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
b) honvédelemért felelős miniszter
14.Vasúti közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
15.TűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
16.HatárrendészetNógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
17.HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
18.Környezet- és természetvédelemPest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
19.TalajvédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
20.Építésügyilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal

"

44. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez

A beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.A hatvani
Grassalkovich-
kastély
főépületének és
parkjának
rekonstrukciója
Hatvan, belterület
2713/4 hrsz.;
2713/6 hrsz.
műemléki védelem
alatt álló
építmények
építésügyi hatósági
engedélye
Egri Járási HivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.vízjogi hatósági
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
illetékes járási hivatalHeves Megyei
Kormányhivatal
6.örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások és
régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos
eljárások
Egri Járási HivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
7.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
ügyeivel
kapcsolatos
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.a jogszabályokban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
hatósági eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
10.az ágazati
jogszabály alapján a
fővárosi és megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

"

45. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyEgri Járási HivatalHeves Megyei Kormányhivatal
3.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
4.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
5.régészet és műemlékvédelemEgri Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
6.egészségügyHeves Megyei KormányhivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
7.környezetvédelem és
természetvédelem
Pest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
8.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

"

46. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.A Várbazár
épületének
rekonstrukciója,
valamint sajátos
építményfajták
körébe tartozó
(közlekedési,
hírközlési, közmű-
és energiaellátási)
építmények.
Budapest I. kerület,
Ybl Miklós tér 2-6.
sz., 6452/2 hrsz.
(Várbazár);
14386 hrsz. (Várkert
Casino); Apród utca
1-3. sz., 6332 hrsz.,
(Orvostörténeti
Múzeum);
Ybl Miklós tér 8. sz.,
6230/2 hrsz.
(Irodaház);
6268 hrsz. telek
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások:
- általános építmények,
- műemléki védelem
alatt álló építmények,
- építményen belül,
építménybe beépített
felvonók,
mozgólépcsők,
(beleértve
a mozgójárdát is)
esetében
Budapest Főváros
Kormányhivatala I.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.(Osztrák köv.);
Apród u. 5-7. sz.,
6331 hrsz., telek;
6452/1, 6452/2,
6452/3 hrsz. (Déli és
környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.keleti várlejtő park,
"Vízhordó lépcső" új
megközelítési
útvonal) ingatlan-
nyilvántartási
helyrajzi számú
területek, illetve
ezen területekből
telekalakítás folytán
kialakított területek.
Az alábbi
útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.építményeken kívüli
felvonó, mozgólépcső,
emelők, gépi
működtetési
közlekedési
berendezések
engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6.közterületek:
Lánchíd utca (14384
hrsz.),
Ybl Miklós tér
(6271/2 hrsz.),
Szarvas tér (6271/1
hrsz.),
Öntőház utca
(14373/2 hrsz.),
Sándor Móric lépcső
(6330 hrsz.),
6272 hrsz.
zöldterület, Attila út
az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
7.vízjogi hatósági
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.(6329 hrsz.),
Váralja utca (6335
hrsz.),
Palota út (7124/2
hrsz.),
Dózsa György tér
(6350 hrsz.),
Várkert rakpart
(14387/2 hrsz.),
hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
9.földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XI.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.Friedrich Born
alsórakpart
(14387/1 hrsz.).
10/4 (folyampart
Duna)
talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti
Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
11.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
12.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
13.a jogszabályokban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
14.örökségvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások és régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala I.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
15.bányahatósági
engedélyek
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
16.hajózási engedélyek,
kikötő engedélyezése
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

"

47. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros Kormányhivatala I.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
3.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
4.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
5.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
6.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala I.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
7.közlekedés: közútBudapest Főváros KormányhivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
8.közlekedés: hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
9.rendészet: a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Budapest I. Kerületi
Rendőrkapitányság
Budapesti Rendőr-főkapitányság
10.földművelésügy: termőföldvédelemBudapesti Főváros Kormányhivatala
XI. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
11.földművelésügy: talajvédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
12.egészségügyBudapest Főváros KormányhivatalaOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
13.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnöke
14.műszaki biztonságBudapest Főváros KormányhivatalaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
15.élelmiszer-egészségügyPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
16.területrendezésBudapest Főváros Kormányhivatalaterületrendezésért felelős miniszter
17.földtanPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
18.bányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani Hivatal

"

48. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Budapest
Istvánmező
rehabilitációs
programja,
kiemelten a
Budapesti Olimpiai
Központ integrált
rekonstrukciója
(2011-2020)
az 1. § (1) bekezdés
a) és b) pontja
szerinti terület,
illetve ezen
területekből
telekalakítás folytán
kialakított terület
általános építésügyi és
örökségvédelmi
hatósági eljárások,
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.vízjogi hatósági
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
8.földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XIV.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti
Élelmiszerlánc-
biztonsági
Hivatal
10.beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések létesítési
és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
11.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
12.a jogszabályban
rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

49. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
3.környezet- és természetvédelemPest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútBudapest Főváros KormányhivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet: gyorsforgalmi utak
esetén
Budapesti Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
7.rendészet: az egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Budapesti XIV. Kerületi
Rendőrkapitányság
Budapesti Rendőr-főkapitányság
8.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
10.földművelésügy: talajvédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
11.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
12.műszaki biztonságBudapest Főváros KormányhivatalaMagyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
13.egészségügyBudapest Főváros KormányhivatalaOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
14.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala

"

50. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Tüskecsarnok
beruházási program
Budapest XI. kerület
4082/23 helyrajzi
számú terület,
illetve ezen
területből
telekalakítás folytán
kialakított terület
általános építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala I.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.vízjogi hatósági
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
Belügyminisztérium
Országos
igazgatóságKatasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
8.földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XI.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti
Élelmiszerlánc-
biztonsági
Hivatal
10.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
11.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
12.jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

51. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros
Kormányhivatala I. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezet- és természetvédelemPest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútBudapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet: gyorsforgalmi utak
esetén
Budapesti Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
7.rendészet: az egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
XI. Kerületi RendőrkapitányságBudapesti Rendőr-főkapitányság
8.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
10.földművelésügy: talajvédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
11.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
12.műszaki biztonságBudapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
13.egészségügyBudapest Főváros
Kormányhivatala
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
14.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros
Kormányhivatala I. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala

"

52. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelethez

A beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.A budapesti
Kossuth Lajos tér
rekonstrukciója,
mélygarázs,
látogatóközpont és
Parlamenti Múzeum
építése, valamint a
tér és a kapcsolódó
területek felszíni
rendezése, ezzel
összefüggésben a
kapcsolódó
területeken egyes
épületek
rekonstrukciói.
Budapest V. kerület
belterület
24893 hrsz.,
24894 hrsz.,
24897/1 hrsz.
ingatlanok.
A beruházást érintő
egyéb ingatlanok:
A Budapest
V. kerület belterület
24989/2 hrsz.
(Balassi Bálint utca),
24965/2 hrsz.
(Falk Miksa utca),
24914 hrsz.
(Szalay utca)
24892 hrsz.
(Alkotmány utca),
24708 hrsz.
(Garibaldi utca),
24666 hrsz.
(Akadémia utca) és
24834/1 hrsz.
(a Vértanúk tere)
ingatlanok.
Budapest
V. kerület belterület
24696, 24697,
24710/4, 24897/2,
24956/2, 24957,
24986, 24987,
24988, 25007,
25122/4, 25122/6 és
24989/2 hrsz.
ingatlanok.
Az 1. §
(2) bekezdése
szerinti
tevékenységekkel
érintett ingatlanok.
általános építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások, beleértve a
műemléki védelem
alatt álló
építményeket is,
fakivágási engedélyek,
a kapcsolódó területek
felszíni rendezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi
engedélyek és
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos
engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatal
4.környezetvédelmi
hatósági eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
5.útügyi hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
7.vízügyi hatósági
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
9.földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások, telekalakítási
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XIV.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
11.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
12.jogszabályokban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
13.bányahatósági
engedélyek
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
14.villamospálya
átépítésének
engedélyezési eljárása
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
15.üzletek (kávézó)
működési engedélye
Belváros-Lipótváros
Budapest Főváros
V. kerületi
Önkormányzat
jegyzője
Budapest Főváros
Kormányhivatala

"

53. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.környezet- és természetvédelemPest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
5.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
6.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.közlekedés: közútBudapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
9.közlekedés: vasútNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
10.egészségügyBudapest Főváros
Kormányhivatala
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
11.élelmiszer-egészségügyPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
12.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
13.műszaki biztonságBudapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
14.rendészetV. Kerületi RendőrkapitányságBudapesti Rendőr-főkapitányság
15.bányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
16.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter

"

54. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.A Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem Ludovika
Campusban történő
elhelyezése
Budapest VIII.
kerület Orczy út 1.
Hrsz. 36030;
Budapest VIII.
kerület Diószeghy
Sámuel utca 38-40.
Hrsz. 36009;
Budapest VIII.
kerület Diószeghy
Sámuel utca 42.
Hrsz. 36014;
Budapest VIII.
kerület Korányi
Sándor utca 14.
Hrsz. 36038/2;
Budapest VIII.
kerület Dugonics
utca 9. Hrsz.
36038/2;
Budapest VIII.
kerület Korányi
Sándor utca 22-26.
Hrsz. 36034;
Budapest VIII.
kerület Dugonics
utca 17-21. Hrsz.
36034;
Budapest VIII.
kerület Diószeghy
Sámuel utca 16.
Hrsz. 35978;
Budapest VIII.
kerület Diószeghy
Sámuel utca 18.
Hrsz. 35979;
Budapest VIII.
kerület Diószeghy
Sámuel utca 20.
Hrsz. 35980;
Budapest VIII.
kerület Diószeghy
Sámuel utca 22.
Hrsz. 35981;
Budapest VIII.
kerület Diószeghy
Sámuel utca 24.
Hrsz. 35982;
Budapest VIII.
kerület Diószeghy
általános építésügyi
és építésfelügyeleti
hatósági eljárások,
beleértve:
- az általános
építményeket,
- a műemléki
védelem alatt álló
építményeket,
- az építményen
belül, építménybe
beépített felvonókat,
mozgólépcsőket,
(beleértve a
mozgójárdát is), ha
annak létesítéséhez
építésügyi hatósági
engedélyhez kötött
építési tevékenység
szükséges,
fás szárú növények
kivágására vonatkozó
engedélyezési eljárás,
kapcsolódó területek
felszíni rendezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.vízjogi hatósági
engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6.építményeken kívüli
felvonó, mozgólépcső,
emelők, gépi
működtetési
közlekedési
berendezések
engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
7.Sámuel utca 26.
Hrsz. 35983;
Budapest VIII.
kerület Diószeghy
Sámuel utca 28.
Hrsz. 35996;
Budapest VIII.
kerület Diószeghy
Sámuel utca 30.
Hrsz. 35997;
Budapest VIII.
kerület Sárkány utca
8. Hrsz. 35995;
Budapest VIII.
kerület Nagyvárad
tér Hrsz. 36806/3;
Budapest VIII.
kerület Üllői út
Hrsz. 36806/2;
Budapest VIII.
kerület Ludovika tér
Hrsz. 36179;
Budapest VIII.
kerület
Korányi Sándor
utca
Hrsz. 36031;
Budapest VIII.
kerület Diószeghy
Sámuel utca
Hrsz. 35903;
Budapest VIII.
kerület Dugonics
utca
Hrsz. 36054;
Budapest VIII.
kerület Orczy út
Hrsz. 35929/2.
az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
8.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
9.földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XI.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti
Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
11.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
12.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
13.a jogszabályokban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
14.örökségvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások és régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
15.bányahatósági
engedélyek
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal

"

55. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezet- és természetvédelemPest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.KatasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
6.TűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
7.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
8.Közlekedés: közútBudapest Főváros KormányhivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
9.Rendészet: a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Budapest VIII. Kerületi
Rendőrkapitányság
Budapesti Rendőr-főkapitányság
10.földművelésügy: termőföldvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
XI. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
11.földművelésügy: talajvédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
12.EgészségügyBudapest Főváros KormányhivatalaOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
13.HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
14.Műszaki biztonságBudapest Főváros KormányhivatalaMagyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
15.Élelmiszer-biztonságPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
16.TerületrendezésBudapest Főváros Kormányhivatalaterületrendezésért felelős
miniszter
17.FöldtanPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
18.BányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
19.HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter

"

56. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Debreceni
Nagyerdei
Labdarúgó
Stadion
Projekt
Debrecen II.
kerület 22334 és
22331 helyrajzi
számú terület,
illetve e
területből
telekalakítás
folytán
kialakított
terület
Általános építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Debreceni Járási HivatalHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
3.Környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Vízjogi hatósági
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.Hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
8.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
illetékes járási hivatalHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
9.Talajvédelmi hatósági
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
10.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
11.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
12.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

57. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyDebreceni Járási HivatalHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
3.környezet- és természetvédelemHajdú-Bihar Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútHajdú-Bihar Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet - gyorsforgalmi utak
esetén
megyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
7.rendészet - egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetén
Debreceni RendőrkapitányságHajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság
8.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
10.földművelésügy: talajvédelemHajdú-Bihar Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
11.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
12.műszaki biztonságHajdú-Bihar Megyei KormányhivatalMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
13.egészségügyHajdú-Bihar Megyei KormányhivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
14.területrendezésHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter
15.régészet és műemlékvédelemDebreceni Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
16.helyi védelem (természetvédelem)Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának jegyzője
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
17.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

"

58. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Az új
ferencvárosi
labdarúgó
stadion, és a
megépítéséhez
kapcsolódó
beruházások.
A Budapest IX.
kerület
38293/75 hrsz.
alatt
nyilvántartott,
természetben a
Budapest IX.
kerület, Üllői út
129. és a
Budapest IX.
kerület, Könyves
Kálmán körút
34-36. szám
alatt található
ingatlan.
A Budapest IX.
kerület
38293/15 hrsz.
(Könyves
Kálmán körút);
a Budapest IX.
kerület 38298
hrsz. (Üllői út);
a Budapest IX.
kerület 38291
hrsz. (Gyáli út)
alatt
nyilvántartott
ingatlan.
A Budapest IX.
kerület
38293/33 hrsz.
alatt
nyilvántartott,
és ott található
ingatlan.
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások:
- általános építmények,
- műemléki védelem alatt
álló építmények,
- építményen belül,
építménybe beépített
felvonók, mozgólépcsők
(beleértve a mozgójárdát
is)
esetében
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.építményeken kívüli
felvonó, mozgólépcső,
emelők, gépi
működtetési közlekedési
berendezések
engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
7.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság elnöke
8.földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XI.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
10.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
11.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
12.a jogszabályokban
rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
13.örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
és régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
14.bányahatósági
engedélyek
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal

"

59. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
3.Környezet- és természetvédelemPest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.Vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.KatasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
6.TűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
7.Régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
8.Közlekedés: közútBudapest Főváros KormányhivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
9.Rendészet: a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Budapest IX. Kerületi
Rendőrkapitányság
Budapesti Rendőr-főkapitányság
10.Földművelésügy: termőföldvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
XI. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
11.Földművelésügy: talajvédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
12.EgészségügyBudapest Főváros KormányhivatalaOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
13.HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnöke
14.Műszaki biztonságBudapest Főváros KormányhivatalaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
15.Élelmiszer-biztonságPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
16.TerületrendezésBudapest Főváros Kormányhivatalaterületrendezésért felelős miniszter
17.FöldtanPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
18.BányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani Hivatal

"

60. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Korányi
Projekt
Budapest VIII.
kerület, Korányi S.
utca 2. - Üllői út
78. 36177/1 hrsz.
(Korányi Projekt,
központi
betegellátó
épület
megépítése, a
KKT területén
lévő klinikákat
összekötő folyosó
megépítése,
részleges
rekonstrukciók, és
a hozzájuk
kötelezően
kapcsolódó
kivitelezési
munkálatok)
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások:
- általános építmények,
- műemléki környezetben
álló építmények,
- építményen belül
- építménybe beépített
felvonók, mozgólépcsők,
- fürdőmedence
létesítése,
- fakivágási engedély
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.építményeken kívüli
felvonó, mozgólépcső,
emelők, gépi
működtetési közlekedési
berendezések
engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
7.vízjogi hatósági eljárásokilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
9.földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XI.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
11.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
12.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
13.a jogszabályokban
rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
14.örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
és régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
15.bányahatósági
engedélyek
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
16.helikopter leszálló pálya
engedélyezése
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
17.közegészségügyi
szakhatósági
engedélyezés
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Országos Tisztifőorvosi
Hivatal

"

61. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
3.környezet- és természetvédelemPest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
6.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
7.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
8.közlekedés: közútBudapest Főváros KormányhivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
9.közlekedés: légiközlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
10.rendészet, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Budapest VIII. Kerületi
Rendőrkapitányság
Budapesti Rendőr-főkapitányság
11.földművelésügy: termőföldvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala XI.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
12.földművelésügy: talajvédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
13.egészségügy, sugár-egészségügyBudapest Főváros KormányhivatalaOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
14.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnöke
15.műszaki biztonságBudapest Főváros KormányhivatalaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
16.élelmiszer-egészségügyPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
17.területrendezésBudapest Főváros Kormányhivatalaterületrendezésért felelős miniszter
18.földtanPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
19.bányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani Hivatal

"

62. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCD
1.Beruházás és
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyek,
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró hatóságFellebbezés elbírálására
jogosult hatóság
2.A Déli Áramlat
földgázszállító-vezeték
Hercegszántó-
Tornyiszent-
miklós közötti szakasza
kiépítéséhez, és a vezeték
üzemszerű
működtetéséhez
kapcsolódó beruházások
előzetes vizsgálati eljárás,
környezeti hatásvizsgálati
eljárás, egységes
környezethasználati
engedélyezési eljárás
illetékes megyei
kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
3.vízjogi engedély vezeték
szilárdsági
nyomáspróbához,
vízjogi létesítési engedély
kútfúráshoz
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
4.régészeti feltárási
engedély
illetékes járási hivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
5.külső villamos energia-
ellátás kiépítésére
vonatkozó engedély
illetékes megyei
kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.erdő igénybevétele és
fakitermelés bejelentése
illetékes megyei
kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
7.termőföld más célú
hasznosítására vonatkozó
engedély
illetékes járási hivatalilletékes megyei
kormányhivatal
8.bányaszolgalom
alapítására irányuló
engedélyezési eljárás
illetékes megyei
kormányhivatal
nincs
9.építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások a
bányafelügyelet
hatáskörébe tartozó
sajátos építményekre
illetékes megyei
kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
10.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések
létesítésének
engedélyezése
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
11.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
sajátos építményfajták
építésügyi eljárásai
illetékes megyei
kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
12.általános építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
illetékes járási hivatalilletékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
13.veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos
balesetek elleni
védekezésre vonatkozó
katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
14.területrendezési eljárásokilletékes megyei
kormányhivatal
nincs
15.útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
illetékes megyei
kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

"

63. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági
közreműködés tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.Egészségügyilletékes megyei kormányhivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
3.Helyi jelentőségű védett
természetvédelmi terület
települési önkormányzat jegyzőjeilletékes megyei kormányhivatal
4.Bányászatilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
5.Területrendezési előírásokkal való
összhang
illetékes megyei kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter
6.Erdővédelemilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
7.Termőföld minőségi védelmeilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
8.Termőföld mennyiségi védelmeilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
9.Régészet és műemlékvédelemilletékes járási hivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
10.GyógyhelyekOrszágos Tisztifőorvosi HivatalEgészségügyi Nyilvántartó és
Képzési Központ
11.VíziközlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
12.Közúti közlekedés:
a) gyorsforgalmi utak esetében, és
30 méter szabad nyílást meghaladó
közúti hidak esetén
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
13.Közúti közlekedés:
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elől el nem
zárt magánutak esetében
illetékes megyei kormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
14.Légi közlekedés:
a) polgári célú
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
15.Légi Közlekedés:
b) állami célú
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
honvédelemért felelős miniszter
16.Vasúti közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
17.TűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
18.Határrendészetilletékes megyei rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
19.HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
20.Környezetvédelem,
természetvédelem és tájvédelem.
Környezet- és természetvédelem, ha
a tevékenység megkezdéséhez
egységes környezethasználati
engedély vagy környezetvédelmi
engedély nem szükséges
illetékes megyei kormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
21.Talajvédelemilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
22.Vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
23.Építésügyilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal

"

64. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelethez

A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnok város külterületén megvalósuló citromsavat előállító üzem beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek és az azokban eljáró hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Kiemelt
beruházásként
citromsav előállító
üzem és annak
építményei
Az 1. § (1)
bekezdése szerinti
terület
általános építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárás
Szolnoki Járási HivatalJász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.természetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
5.útügyi hatósági
engedélyezési eljárás
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6.vízjogi engedélyezési
eljárás
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
8.ingatlan-nyilván-
tartási hatósági eljárás
Szolnoki Járási HivatalJász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
9.telekalakítási hatósági
eljárás
Szolnoki Járási HivatalJász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
10.földmérési hatósági
eljárás
Szolnoki Járási HivatalJász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
11.hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
12.bányahatósági
engedélyezési eljárás
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
13.talajvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti
Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
14.örökségvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások és régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Szolnoki Járási HivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
15.vasúti hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
16.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
17.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
18.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

65. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügySzolnoki Járási HivatalJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
3.környezet- és természetvédelemJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútiJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.közlekedés: vasútiNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
7.közlekedés: légiNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
8.földtanJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
9.bányászatJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
10.rendészet: gyorsforgalmi utak eseténmegyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
11.rendészet: az egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Szolnoki RendőrkapitányságJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság
12.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
13.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
14.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
15.földművelésügy: talajvédelemJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
16.földművelésügy: erdővédelemJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
17.régészet és műemlékvédelemSzolnoki Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
18.egészségügyJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
19.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
20.műszaki biztonságHajdú-Bihar Megyei KormányhivatalMagyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
21.élelmiszer-egészségügyJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
22.Területrendezési előírásokkal való
összhang
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter

"

66. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek és az azokban eljáró hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Kiemelt
beruházásként új
gyártó üzem és
annak építményei
létesítése
Az 1. § (1)
bekezdése
szerinti terület
általános építésügyi
hatósági eljárások
Tatabányai Járási
Hivatal
Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal
3.örökségvédelmi
hatósági eljárások,
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Tatabányai Járási
Hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
5.természetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
6.útügyi hatósági
engedélyezési eljárás
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
7.vízjogi engedélyezési
eljárás
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
9.ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárás
Tatabányai Járási
Hivatal
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági
eljárás
Tatabányai Járási
Hivatal
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
11.földmérési hatósági
eljárás
Tatabányai Járási
Hivatal
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
12.hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
13.bányahatósági
engedélyezési eljárás
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
14.talajvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
15.vasúti hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
16.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
17.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
18.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

67. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyTatabányai Járási HivatalKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
3.műemlékvédelem és régészetTatabányai Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
4.környezet- és természetvédelemGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
5.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
6.közúti közlekedésKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
7.vasúti közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
8.polgári légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
9.állami célú légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
honvédelemért felelős miniszter
10.földtanPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
11.bányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
12.rendészetKomárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
13.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
15.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
16.talajvédelemKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
17.erdővédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
18.egészségügyKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
19.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
20.műszaki biztonságFejér Megyei KormányhivatalMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

"

68. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.A Tüskecsarnok
beruházáshoz
kapcsolódó
uszodafejlesztési
program (uszoda és
kapcsolódó
létesítmények,
infrastruktúra
megvalósítása,
üzembe helyezése)
Budapest
XI. kerület 4082/23
helyrajzi számú
terület, illetve ezen
területből
telekalakítás folytán
kialakított terület
általános építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
I. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.vízjogi hatósági
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
8.földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XI.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti
Élelmiszerlánc-
biztonsági
Hivatal
10.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
11.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
12.jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

69. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros Kormányhivatala
I. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Pest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútBudapest Főváros KormányhivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet: az egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
XI. Kerületi RendőrkapitányságBudapesti Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.földművelésügy: talajvédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
10.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
11.műszaki biztonságBudapest Főváros KormányhivatalaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
12.egészségügyBudapest Főváros KormányhivatalaOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
13.műemlékvédelem és régészetBudapest Főváros Kormányhivatala
I. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala

"

70. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABC
1.Az 1. mellékletben megjelölt
beruházások megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság
2.vízügyi hatósági eljárásokilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
3.környezetvédelmi hatósági
eljárások
illetékes megyei kormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.természetvédelmi hatósági
eljárások
illetékes megyei kormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
5.területrendezési hatósági eljárásokilletékes megyei kormányhivatalnincs
6.útügyi hatósági eljárásokilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
7.az ágazati jogszabály alapján a
fővárosi és megyei
kormányhivatalok műszaki
biztonsági hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajták építésügyi eljárásai
illetékes megyei kormányhivatalMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
8.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.általános építésügyi hatósági
eljárások
illetékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
10.örökségvédelmi hatósági eljárások
és régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
illetékes járási hivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
11.földmérési, földvédelmi,
telekalakítási
és ingatlan-nyilvántartási hatósági
eljárások
illetékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
12.talajvédelmi hatósági eljárásokilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
13.erdő igénybevétele
és fakitermelés bejelentése
illetékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

"

71. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyilletékes járási hivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
3.környezetvédelem,
természetvédelem, tájvédelem
illetékes megyei kormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi, és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.katasztrófavédelem
és tűzvédelem
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
6.műemlékvédelem és régészetilletékes járási hivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
7.közlekedésilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
8.rendészet, a helyi közutak
és a közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
illetékes városi rendőrkapitányságilletékes megyei rendőr-
főkapitányság
9.termőföldvédelemilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
10.talajvédelemilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
11.erdővédelemilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
12.egészségügyilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
13.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
14.műszaki biztonságilletékes megyei kormányhivatalMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
15.területrendezésilletékes megyei kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter
16.földtan és bányászatilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
17.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter

"

72. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelethez

Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsány város területén megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek és az azokban eljáró hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Kiemelt
beruházásként
kipufogó
rendszerekhez
kapcsolódó
újgenerációs
termékek
gyártását
eredményező
gyártóüzem és
annak
építményei
Az 1. § (1)
bekezdése szerinti
terület
általános építésügyi
hatósági eljárások
Érdi Járási HivatalPest Megyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi
hatósági eljárások
Érdi Járási HivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
4.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
5.természetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
6.útügyi hatósági
engedélyezési eljárás
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
7.vízjogi engedélyezési
eljárás
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
9.ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárás
Ráckevei Járási HivatalPest Megyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági
eljárás
Ráckevei Járási HivatalPest Megyei
Kormányhivatal
11.földmérési hatósági
eljárás
Ráckevei Járási HivatalPest Megyei
Kormányhivatal
12.hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
13.bányahatósági
engedélyezési eljárás
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
14.talajvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
15.vasúti hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
16.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
17.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
18.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

73. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyÉrdi Járási HivatalPest Megyei Kormányhivatal
3.műemlékvédelem és régészetÉrdi Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
4.környezetvédelem,
természetvédelem
Pest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
5.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
6.közúti közlekedésPest Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
7.vasúti közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
8.légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
9.földtanPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
10.bányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
11.rendészetPest Megyei Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
12.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
13.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
14.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
15.talajvédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
16.erdővédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
17.egészségügyBudapest Főváros KormányhivatalaOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
18.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
19.műszaki biztonságBudapest Főváros KormányhivatalaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
20.területrendezési előírásokkal való
összhang
Pest Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter

"

74. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok az egyes megyékben és Budapesten

1. BÉKÉS MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Battonya,
Békés,
Békéscsaba,
Dévaványa,
Elek, Füzesgyarmat,
Gyomaendrőd,
Gyula, Mezőberény,
Mezőhegyes,
Mezőkovácsháza,
Orosháza,
Sarkad,
Szarvas,
Szeghalom,
Tótkomlós,
Vésztő
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Debreceni Járási HivatalHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
műemlékvédelem alatt
álló építmények
építésügyi hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárásai
Debreceni Járási HivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Debreceni Járási HivatalHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.A jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

2. BARANYA MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Bóly,
Harkány, Komló,
Mohács,
Pécs,
Pécsvárad,
Sásd,
Sellye,
Siklós, Szentlőrinc,
Szigetvár,
Villány
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Szekszárdi Járási HivatalTolna Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
műemlékvédelem alatt
álló építmények
építésügyi hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárásai
Szekszárdi Járási HivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Szekszárdi Járási HivatalTolna Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.A jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

3. BÁCS-KISKUN MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Bácsalmás,
Baja,
Dunavecse,
Izsák,
Jánoshalma,
Kalocsa,
Kecel,
Kecskemét,
Kerekegyháza,
Kiskőrös,
Kiskunfélegyháza,
Kiskunhalas,
Kiskunmajsa,
Kunszentmiklós,
Lajosmizse,
Solt,
Soltvadkert,
Szabadszállás,
Tiszakécske, Tompa
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Szegedi Járási HivatalCsongrád Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
műemlékvédelem alatt
álló építmények
építésügyi hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárásai
Szegedi Járási HivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Szegedi Járási HivatalCsongrád Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.A jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Abaújszántó,
Borsodnádasd,
Cigánd,
Edelény,
Emőd,
Encs,
Felsőzsolca, Gönc,
Kazincbarcika,
Krasznokvajda,
Mezőcsát,
Mezőkövesd,
Miskolc,
Ózd,
Putnok,
Sajószentpéter,
Sárospatak,
Sátoraljaújhely,
Szendrő, Szerencs,
Szikszó,
Tiszaújváros, Tokaj
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Egri Járási HivatalHeves Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
műemlékvédelem alatt
álló építmények
építésügyi hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárásai
Egri Járási HivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Heves Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Egri Járási HivatalHeves Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.A jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

5. CSONGRÁD MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Csongrád,
Hódmezővásárhely,
Kistelek,
Makó,
Mindszent,
Mórahalom,
Sándorfalva,
Szeged,
Szentes,
Üllés
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Békéscsabai Járási
Hivatal
Békés Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
műemlékvédelem alatt
álló építmények
építésügyi hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárásai
Békéscsabai Járási
Hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Békés Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Békéscsabai Járási
Hivatal
Békés Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.A jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

6. FEJÉR MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Aba,
Adony,
Bicske,
Dunaújváros,
Enying,
Ercsi,
Gárdony,
Martonvásár,
Mór,
Polgárdi,
Sárbogárd,
Székesfehérvár
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Tatabányai Járási
Hivatal
Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
műemlékvédelem alatt
álló építmények
építésügyi hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárásai
Tatabányai Járási
Hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Tatabányai Járási
Hivatal
Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.A jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

7. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Csorna,
Fertőd,
Győr, Jánossomorja,
Kapuvár,
Mosonmagyaróvár,
Pannonhalma,
Sopron,
Tét
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Szombathelyi Járási
Hivatal
Vas Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
műemlékvédelem alatt
álló építmények
építésügyi hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárásai
Szombathelyi Járási
Hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Vas Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Szombathelyi Járási
Hivatal
Vas Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.A jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Balmazújváros,
Berettyóújfalu,
Biharkeresztes,
Debrecen, Derecske,
Hajdúböszörmény,
Hajdúdorog,
Hajdúhadház,
Hajdúnánás,
Hajdúszoboszló,
Komádi, Létavértes,
Nádudvar,
Nyíradony,
Polgár,
Püspökladány,
Téglás,
Tiszacsege,
Vámospércs
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Nyíregyházi Járási
Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
műemlékvédelem alatt
álló építmények
építésügyi hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárásai
Nyíregyházi Járási
Hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Nyíregyházi Járási
Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.A jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

9. HEVES MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Bélapátfalva, Eger,
Füzesabony,
Gyöngyös, Hatvan,
Heves, Lőrinci,
Pétervására
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Salgótarjáni Járási
Hivatal
Nógrád Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
műemlékvédelem alatt
álló építmények
építésügyi hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárásai
Salgótarjáni Járási
Hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Nógrád Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Salgótarjáni Járási
Hivatal
Nógrád Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.A jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Jászapáti,
Jászárokszállás,
Jászberény,
Jászfényszaru,
Karcag, Kisújszállás,
Kunhegyes,
Kunszentmárton,
Martfű,
Mezőtúr,
Szolnok,
Tiszaföldvár,
Tiszafüred,
Törökszentmiklós,
Túrkeve,
Újszász
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Kecskeméti Járási
Hivatal
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
műemlékvédelem alatt
álló építmények
építésügyi hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárásai
Kecskeméti Járási
Hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Kecskeméti Járási
Hivatal
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.A jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Bábolna,
Dorog,
Esztergom,
Kisbér,
Komárom,
Nyergesújfalu,
Oroszlány,
Tata,
Tatabánya
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Veszprémi Járási HivatalVeszprém Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
műemlékvédelem alatt
Veszprémi Járási HivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
álló építmények
építésügyi hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárásai
4.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Veszprémi Járási HivatalVeszprém Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.A jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

12. NÓGRÁD MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Balassagyarmat,
Bátonyterenye,
Pásztó,
Rétság, Salgótarján,
Szécsény
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Szolnoki Járási HivatalJász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
műemlékvédelem alatt
álló építmények
építésügyi hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárásai
Szolnoki Járási HivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Szolnoki Járási HivatalJász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.A jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

13. PEST MEGYE I.

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Budakeszi,
Budaörs,
Dunaharaszti,
Dunakeszi,
Érd,
Göd,
Gyál,
Pilisvörösvár,
Pomáz,
Ráckeve,
Százhalombatta,
Szentendre,
Szigetszentmiklós,
Szob,
Tahitótfalu,
Tárnok,
Tököl,
Vác,
Visegrád
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala I.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.Örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
műemlékvédelem alatt
álló építmények
építésügyi hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárásai
Budapest Főváros
Kormányhivatala I.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XI.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.A jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

14. PEST MEGYE II.

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Abony,
Aszód,
Cegléd,
Dabas,
Gödöllő,
Gyömrő,
Monor,
Nagykáta,
Nagykőrös,
Nagymaros,
Ócsa,
Pécel,
Tura,
Vecsés,
Veresegyház
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.Örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
műemlékvédelem alatt
álló építmények
építésügyi hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárásai
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XIV.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.A jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

15. SOMOGY MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Balatonboglár,
Balatonföldvár,
Balatonlelle,
Barcs,
Csurgó,
Fonyód,
Kaposvár,
Lengyeltóti, Marcali,
Nagyatád,
Nagybajom,
Siófok,
Tab
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
műemlékvédelem alatt
álló építmények
építésügyi hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárásai
Pécsi Járási HivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Pécsi Járási HivatalBaranya Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.A jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Baktalórántháza,
Balkány,
Csenger,
Demecser,
Dombrád,
Fehérgyarmat,
Ibrány, Kemecse,
Kisvárda, Máriapócs,
Mátészalka,
Nagyecsed,
Nagyhalász,
Nagykálló,
Nyírbátor,
Nyíregyháza,
Nyírlugos, Rakamaz,
Tiszalök,
Tiszavasvári,
Újfehértó,
Vásárosnamény,
Záhony
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Miskolci Járási HivatalBorsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
műemlékvédelem alatt
álló építmények
építésügyi hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárásai
Miskolci Járási HivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Borsod-Abaúj-Zemplén
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Miskolci Járási HivatalBorsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.A jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

17. TOLNA MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Bátaszék, Bonyhád,
Dombóvár,
Dunaföldvár, Paks,
Simontornya,
Szekszárd, Tamási,
Tolna
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Székesfehérvári Járási
Hivatal
Fejér Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
műemlékvédelem alatt
álló építmények
építésügyi hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárásai
Székesfehérvári Járási
Hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Székesfehérvári Járási
Hivatal
Fejér Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.A jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

18. VAS MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Celldömölk,
Csepreg, Körmend,
Kőszeg,
Őriszentpéter,
Répcelak, Sárvár,
Szentgotthárd,
Szombathely, Vasvár
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Zalaegerszegi Járási
Hivatal
Zala Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
műemlékvédelem alatt
álló építmények
építésügyi hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárásai
Zalaegerszegi Járási
Hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Zala Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Zalaegerszegi Járási
Hivatal
Zala Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.A jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

19. VESZPRÉM MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Ajka, Balatonalmádi,
Balatonfüred,
Balatonfűzfő,
Berhida, Devecser,
Herend, Pápa,
Sümeg, Tapolca,
Várpalota,
Veszprém, Zirc
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Győri Járási HivatalGyőr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
műemlékvédelem alatt
álló építmények
építésügyi hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárásai
Győri Járási HivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Győri Járási HivatalGyőr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.A jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

20. ZALA MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Hévíz, Keszthely,
Lenti, Letenye,
Nagykanizsa, Pacsa,
Zalaegerszeg,
Zalakaros, Zalalövő,
Zalaszentgrót
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Kaposvári Járási HivatalSomogy Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
műemlékvédelem alatt
álló építmények
építésügyi hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárásai
Kaposvári Járási HivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Kaposvári Járási HivatalSomogy Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.A jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

21. BUDAPEST

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett fővárosi
kerület
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
I. kerület,
II. kerület,
III. kerület,
IV. kerület,
V. kerület,
VI. kerület,
VII. kerület,
VIII. kerület,
IX. kerület,
X. kerület,
XI. kerület,
XII. kerület,
XIII. kerület,
XIV. kerület,
XV. kerület,
XVI. kerület,
XVII. kerület,
XVIII. kerület,
XIX. kerület,
XX. kerület,
XXI. kerület,
XXII. kerület,
XXIII. kerület
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Érdi Járási HivatalPest Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
műemlékvédelem alatt
álló építmények
építésügyi hatósági és
építésfelügyeleti hatósági
eljárásai
Érdi Járási Hivatalkulturális örökség
védelméért felelős
miniszter
4.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.Földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Érdi Járási HivatalPest Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.A jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

75. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

1. BÉKÉS MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyDebreceni Járási HivatalHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem,
természetvédelem
Hajdú-Bihar Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútHajdú-Bihar Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet - egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetén
Debreceni RendőrkapitányságHajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
10.műszaki biztonságHajdú-Bihar Megye KormányhivatalMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
11.egészségügyHajdú-Bihar Megyei KormányhivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12.területrendezésHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter
13.régészet és műemlékvédelemDebreceni Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

2. BARANYA MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügySzekszárdi Járási HivatalTolna Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Baranya Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútTolna Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet - egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetén
Szekszárdi RendőrkapitányságTolna Megyei Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
10.műszaki biztonságFejér Megyei KormányhivatalMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
11.egészségügyTolna Megyei KormányhivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12.területrendezésFejér Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter
13.régészet és műemlékvédelemSzekszárdi Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

3. BÁCS-KISKUN MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügySzegedi Járási HivatalCsongrád Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Csongrád Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútCsongrád Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet - egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetén
Szegedi RendőrkapitányságCsongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
10.műszaki biztonságCsongrád Megyei KormányhivatalMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
11.egészségügyCsongrád Megyei KormányhivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12.területrendezésCsongrád Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter
13.régészet és műemlékvédelemSzegedi Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyEgri Járási HivatalHeves Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútHeves Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet - egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetén
Egri RendőrkapitányságHeves Megyei Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
10.műszaki biztonságHajdú-Bihar Megyei KormányhivatalMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
11.egészségügyHeves Megyei KormányhivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12.területrendezésHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter
13.régészet és műemlékvédelemEgri Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

5. CSONGRÁD MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBékéscsabai Járási HivatalBékés Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Csongrád Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútBékés Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet - egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetén
Békéscsabai RendőrkapitányságBékés Megyei Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
10.műszaki biztonságHajdú-Bihar Megyei KormányhivatalMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
11.egészségügyBékés Megyei KormányhivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12.területrendezésHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter
13.régészet és műemlékvédelemBékéscsabai Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

6. FEJÉR MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyTatabányai Járási HivatalKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Fejér Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet - egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetén
Tatabányai RendőrkapitányságKomárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
10.műszaki biztonságBudapest Főváros KormányhivatalaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
11.egészségügyKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
12.területrendezésBudapest Főváros Kormányhivatalaterületrendezésért felelős miniszter
13.régészet és műemlékvédelemTatabányai Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

7. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügySzombathelyi Járási HivatalVas Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Győr-Moson Sopron Megyei
Kormányhivatal
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútVas Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet - egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetén
Szombathelyi RendőrkapitányságVas Megyei Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
10.műszaki biztonságFejér Megyei KormányhivatalMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
11.egészségügyVas Megyei KormányhivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12.területrendezésFejér Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter
13.régészet és műemlékvédelemSzombathelyi Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyNyíregyházi Járási HivatalSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Hajdú-Bihar Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet - egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetén
Nyíregyházi RendőrkapitányságSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
10.műszaki biztonságCsongrád Megyei KormányhivatalMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
11.egészségügySzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
12.területrendezésCsongrád Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter
13.régészet és műemlékvédelemNyíregyházi Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

9. HEVES MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügySalgótarjáni Járási HivatalNógrád Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútNógrád Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet - egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetén
Salgótarjáni RendőrkapitányságNógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
10.műszaki biztonságBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
11.egészségügyNógrád Megyei KormányhivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12.területrendezésBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
területrendezésért felelős miniszter
13.régészet és műemlékvédelemSalgótarjáni Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyKecskeméti Járási HivatalBács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútBács-Kiskun Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet - egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetén
Kecskeméti RendőrkapitányságBács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
10.műszaki biztonságHajdú-Bihar Megyei KormányhivatalMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
11.egészségügyBács-Kiskun Megyei KormányhivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12.területrendezésHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter
13.régészet és műemlékvédelemKecskeméti Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyVeszprémi Járási HivatalVeszprém Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútVeszprém Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet - egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetén
Veszprémi RendőrkapitányságVeszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
10.műszaki biztonságBudapest Főváros KormányhivatalaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
11.egészségügyVeszprém Megyei KormányhivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12.területrendezésSomogy Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter
13.régészet és műemlékvédelemVeszprémi Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

12. NÓGRÁD MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügySzolnoki Járási HivatalJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Pest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet - egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetén
Szolnoki RendőrkapitányságJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
10.műszaki biztonságBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
11.egészségügyJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
12.területrendezésBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
területrendezésért felelős miniszter
13.régészet és műemlékvédelemSzolnoki Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

13. PEST MEGYE (az 1. melléklet 13. pontja szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben)

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros Kormányhivatala I.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Pest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútBudapest Főváros KormányhivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet - egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetén
I. Kerületi RendőrkapitányságBudapesti Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
10.műszaki biztonságBudapest Főváros KormányhivatalaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
11.egészségügyBudapest Főváros KormányhivatalaOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12.területrendezésBudapest Főváros Kormányhivatalaterületrendezésért felelős miniszter
13.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala I.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

14. PEST MEGYE (az 1. melléklet 14. pontja szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben)

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Pest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútBudapest Főváros KormányhivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet - egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetén
V. Kerületi RendőrkapitányságBudapesti Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
10.műszaki biztonságBudapest Főváros KormányhivatalaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
11.egészségügyBudapest Főváros KormányhivatalaOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12.területrendezésBudapest Főváros Kormányhivatalaterületrendezésért felelős miniszter
13.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

15. SOMOGY MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyPécsi Járási HivatalBaranya Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Baranya Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútBaranya Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet - egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetén
Pécsi RendőrkapitányságBaranya Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
10.műszaki biztonságBaranya Megye KormányhivatalMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
11.egészségügyBaranya Megyei KormányhivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12.területrendezésBaranya Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter
13.régészet és műemlékvédelemPécsi Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyMiskolci Járási HivatalBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet - egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetén
Miskolci RendőrkapitányságBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
10.műszaki biztonságBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
11.egészségügyBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
12.területrendezésBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
területrendezésért felelős miniszter
13.régészet és műemlékvédelemMiskolci Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

17. TOLNA MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügySzékesfehérvári Járási HivatalFejér Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Fejér Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútFejér Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet - egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetén
Székesfehérvári RendőrkapitányságFejér Megyei Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
10.műszaki biztonságFejér Megyei KormányhivatalMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
11.egészségügyFejér Megyei KormányhivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12.területrendezésFejér Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter
13.régészet és műemlékvédelemSzékesfehérvári Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

18. VAS MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyZalaegerszegi Járási HivatalZala Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Vas Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútZala Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet - egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetén
Zalaegerszegi RendőrkapitányságZala Megyei Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
10.műszaki biztonságGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
11.egészségügyZala Megyei KormányhivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12.területrendezésGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
területrendezésért felelős miniszter
13.régészet és műemlékvédelemZalaegerszegi Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

19. VESZPRÉM MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyGyőri Járási HivatalGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Fejér Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútGyőr-Moson-Sopron KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet - egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetén
Győri RendőrkapitányságGyőr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
10.műszaki biztonságGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
11.egészségügyGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
12.területrendezésGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
területrendezésért felelős miniszter
13.régészet és műemlékvédelemGyőri Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

20. ZALA MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyKaposvári Járási HivatalSomogy Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Vas Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútSomogy Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet - egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetén
Kaposvári RendőrkapitányságSomogy Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
10.műszaki biztonságBaranya Megyei KormányhivatalMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
11.egészségügySomogy Megyei KormányhivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12.területrendezésSomogy Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter
13.régészet és műemlékvédelemKaposvári Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

21. BUDAPEST

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyÉrdi Járási HivatalPest Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Pest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútPest Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.rendészet - egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetén
Érdi RendőrkapitányságPest Megyei Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
10.műszaki biztonságFejér Megyei KormányhivatalMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
11.egészségügyFejér Megyei KormányhivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12.területrendezésPest Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter
13.régészet és műemlékvédelemÉrdi Járási Hivatala kulturális örökség védelméért
felelős miniszter
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

"

76. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárás
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Lakitelek Népfőiskola
épületeinek
rekonstrukciója és
fejlesztése
Az 1. § (1) bekezdése
szerinti területek
általános építésügyi
hatósági eljárások
Kecskeméti Járási
Hivatal
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.természetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
5.vízjogi engedélyezési
eljárás
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
6.útügyi hatósági
engedélyezési eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatósági Központja
7.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
8.művelési ágból történő
kivétel hatósági eljárás
Kecskeméti Járási
Hivatal
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
9.ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárás
Kecskeméti Járási
Hivatal
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági
eljárás
Kecskeméti Járási
Hivatal
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
11.földmérési hatósági
eljárás
Kecskeméti Járási
Hivatal
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
12.hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
13.bányahatósági
engedélyezési eljárás
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
14.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
15.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
16.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

77. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Első fokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró szakhatóság
2.telekalakítás településrendezési
követelményeknek és a helyi építési
szabályzatnak való megfelelősége
Lakitelek Önkormányzat jegyzőjeBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
3.építésügyKecskeméti Járási HivatalBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
4.örökségvédelemKecskeméti Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
5.környezetvédelem,
természetvédelem
Csongrád Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
6.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7.közúti közlekedésBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
8.földtanJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
9.bányászatJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
10.rendészetKecskeméti RendőrkapitányságBács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság
11.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
12.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
13.talajvédelemBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
14.egészségügyBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
15.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatósági Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
16.műszaki biztonságCsongrád Megyei KormányhivatalMagyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

"

78. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.A Budapest
Belváros-Lipótváros
közterületeinek
rekonstrukciója
(szilárdburkolatú
területek és
zöldfelületek,
valamint azok
berendezési
tárgyainak felújítása,
átépítése, közterületi
szobor bontása és
felállítása, a park
kiszolgáló
építményeinek -
porta, kölcsönző és
elsősegélynyújtó
hely, fedett
információs, kiállító
és pihenő tér,
valamint illemhely -
építése)
Budapest belterület
1. 24713 (Nádor utca),
2. 24666 (Akadémia
utca),
3. 24511 (Mérleg utca
egy szakasza),
4. 24510 (Mérleg utca
egy szakasza),
5. 24566 (Vigyázó
Ferenc utca),
6. 24640 (Arany János
utca egy szakasza),
7. 24641 (Arany János
utca egy szakasza),
8. 24643 (Arany János
utca egy szakasza),
9. 24644 (Arany János
utca egy szakasza),
10. 24645 (Arany János
utca egy szakasza),
11. 24625
(Hercegprímás utca egy
szakasza),
12. 24610 (Sas utca egy
szakasza),
13. 24850 (Vadász utca
egy szakasza),
14. 24851 (Vadász utca
egy szakasza),
15. 24792 (Vadász utca
egy szakasza),
16. 24778 (Bank utca
egy szakasza),
17. 24779 (Bank utca
egy szakasza),
18. 24804 (Nagysándor
József utca egy
szakasza),
19. 24803 (Nagysándor
József utca egy
szakasza),
20. 24868 (Hold utca
egy szakasza),
21. 24869 (Hold utca
egy szakasza),
22. 24780 (Hold utca
általános építésügyi
hatósági eljárások,
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.fakivágás,
parkrendezés,
fatelepítés
Belváros-Lipótváros
Budapest Főváros V.
kerületi Önkormányzat
jegyzője
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.örökségvédelmi
engedélyek és
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos
engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.környezetvédelmi
hatósági eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
6.útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
7.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
8.vízügyi hatósági
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
10.földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások, telekalakítási
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XIV.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
11.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
12.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
13.egy szakasza),
23. 24732 (Aulich utca),
24. 24719 (Vécsey utca),
25. 24834/1 (a Vértanúk
tere),
26. 24725 (Honvéd utca
egy szakasza),
27. 24881 (Honvéd utca
egy szakasza),
28. 24882 (Honvéd utca
egy szakasza),
29. 24971/2 (Honvéd
utca egy szakasza),
30. 24660 (Széchenyi
utca egy szakasza),
31. 24661 (Széchenyi
utca egy szakasza),
32. 24654 (Tüköry utca),
33. 24678 (Steindl Imre
utca egy szakasza),
34. 24679 (Steindl Imre
utca egy szakasza),
35. 24694 (Zoltán utca
egy szakasza),
36. 24695 (Zoltán utca
egy szakasza),
37. 24708 (Garibaldi
utca),
38. 24698/2 (Garibaldi
köz),
39. 24834/2 (Báthory
utca),
40. 24890 (Kozma
Ferenc utca),
41. 24899 (Vajkay utca),
42. 24973/2 (Szemere
utca egy szakasza),
43. 24876 (Szemere
utca egy szakasza),
44. 24877 (Szemere
utca egy szakasza),
45. 24975/2 (Nagy Ignác
utca egy szakasza),
46. 24868 (Nagy Ignác
utca egy szakasza),
47. 24869 (Nagy Ignác
utca egy szakasza),
48. 24977/2 (Bihari
János utca egy
szakasza),
49. 24850 (Bihari János
utca egy szakasza),
50. 24851 (Bihari János
utca egy szakasza),
bányahatósági
engedélyek
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
14.a jogszabályokban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
15.Villamospálya
átépítésének
engedélyezési eljárása
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
51. 24859 (Kálmán Imre
utca),
52. 24892 (Alkotmány
utca),
53. 24912 (Szalay utca),
54. 24913 (Szalay utca),
55. 24914 (Szalay utca),
56. 24950/2 (Markó utca
egy szakasza),
57. 24951/2 (Markó utca
egy szakasza),
58. 24952/2 (Markó utca
egy szakasza),
59. 24953/2 (Markó utca
egy szakasza),
60. 24954/2 (Markó utca
egy szakasza),
61. 24955/2 (Markó utca
egy szakasza),
62. 24956/2 (Markó utca
egy szakasza),
63. 24982 (Stollár Béla
utca egy szakasza),
64. 24983 (Stollár Béla
utca egy szakasza),
65. 24984 (Stollár Béla
utca egy szakasza),
66. 24985 (Stollár Béla
utca egy szakasza),
67. 24987 (Stollár Béla
utca egy szakasza),
68. 24996 (Falk Miksa
utca egy szakasza),
69. 24965/2 (Falk Miksa
utca egy szakasza),
70. 24989/2 (Balassi
Bálint utca),
71. 25003 (Balaton utca
egy szakasza),
72. 25004 (Balaton utca
egy szakasza),
73. 25005 (Balaton utca
egy szakasza),
74. 25006 (Balaton utca
egy szakasza),
75. 25007 (Balaton utca
egy szakasza),
76. 25122/4 (Jászai Mari
tér),
77. 25122/6 (Jászai Mari
tér),
78. 24897/2 (Széchenyi
felső rakpart),
79. 24957 (Olimpia Park
egy része),
80. 24988 (Olimpia Park
egy része)
ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú
területek, illetve ezen
területekből
telekalakítás folytán
kialakított területek.

"

79. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
3.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
4.környezetvédelem,
természetvédelem
Pest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
5.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
6.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.közlekedésBudapest Főváros KormányhivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
9.egészségügyBudapest Főváros KormányhivatalaOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
10.élelmiszer-egészségügyPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
11.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
12.műszaki biztonságBudapest Főváros KormányhivatalaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
13.rendészetV. Kerületi RendőrkapitányságBudapesti Rendőr-főkapitányság
14.bányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
15.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter

"

80. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.A Szegedi
Tudományos Park
kialakítása
a Szegedi
Tudományos
Parknak a szegedi
01392/2, 01392/3,
01392/4, 01392/6,
01392/15, 01392/16,
01392/17, 01392/18
és 01392/21 helyrajzi
számú ingatlanokon
történő
megvalósításával
összefüggő
beruházások
általános építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Szegedi Járási HivatalCsongrád Megyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások és
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Szegedi Járási HivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
4.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás a
természetvédelmi
kiegyenlítő intézkedés
végrehajtásához
szükséges
környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési eljárás
kivételével
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
5.útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6.vasúti hatósági
engedélyek
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
7.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
8.vízjogi hatósági eljárásokilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.földvédelmi, földmérési,
telekalakítási és ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
Szegedi Járási HivatalCsongrád Megyei
Kormányhivatal
10.területrendezési hatósági
eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
nincs
11.erdészeti hatósági
eljárások
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
12.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
13.bányahatósági engedélyekJász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
14.talajvédelmi hatósági
engedélyek
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
15.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai,
tűzvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
16.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

81. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügySzegedi Járási HivatalCsongrád Megyei Kormányhivatal
3.műemlékvédelem, régészetSzegedi Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
4.katasztrófavédelem, tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
5.közlekedés: közútCsongrád Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.közlekedés: vasútNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
7.közlekedés: légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
8.egészségügySzegedi Járási HivatalCsongrád Megyei Kormányhivatal
9.élelmiszer-egészségügyCsongrád Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
10.termőföldvédelemSzegedi Járási HivatalCsongrád Megyei Kormányhivatal
11.talajvédelemCsongrád Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
12.erdővédelemBács-Kiskun Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
13.területrendezésCsongrád Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter
14.műszaki biztonságCsongrád Megyei KormányhivatalMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
15.környezetvédelem,
természetvédelem és tájvédelem
Csongrád Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
16.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
17.rendészet gyorsforgalmi utak eseténmegyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
18.rendészet az egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
19.földtan, bányászatJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
20.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal igazgatója
honvédelemért felelős miniszter
21.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke

"

82. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelethez

A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömör területén megvalósuló új gyártóüzemének megvalósításával kapcsolatos nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Kiemelt
beruházásként
újgenerációs női
higiéniai termékek
gyártását
eredményező
gyártóüzem és
annak építményei
Csömör nagyközség
területén fekvő, az
ingatlan-
nyilvántartás szerinti
017/3 helyrajzi
számú földrészlet,
illetve az ebből a
földrészletből
telekalakítási
eljárások jogerős
befejezését
követően kialakított
földrészletek
építésügyi hatósági
engedélyezési és
tudomásulvételi
eljárások
Érdi Járási HivatalPest Megyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi
hatósági eljárások
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Érdi Járási HivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
4.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
5.természetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
6.útügyi hatósági
engedélyezési eljárás
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
7.vízjogi engedélyezési
eljárás
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
9.ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárás
Gödöllői Járási HivatalPest Megyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági
eljárás
Gödöllői Járási HivatalPest Megyei
Kormányhivatal
11.földmérési hatósági
eljárás
Gödöllői Járási HivatalPest Megyei
Kormányhivatal
12.hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
13.bányahatósági
engedélyezési eljárás
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
14.talajvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
15.vasúti hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
16.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
17.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
18.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

83. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
2.építésügyÉrdi Járási HivatalPest Megyei Kormányhivatal
3.műemlékvédelem és régészetÉrdi Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
4.környezetvédelem,
természetvédelem
Pest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
5.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
6.közúti közlekedésPest Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
7.vasúti közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
8.légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
9.földtanPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
10.bányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
11.rendészetPest Megyei Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
12.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
13.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
14.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
15.talajvédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
16.erdővédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
17.egészségügyBudapest Főváros KormányhivatalaOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
18.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
19.műszaki biztonságBudapest Főváros KormányhivatalaMagyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
20.területrendezési előírásokkal való
összhang
Pest Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter
21.településrendezési
követelményeknek és a helyi építési
szabályzatnak való megfelelés
Csömör település
önkormányzatának jegyzője
Pest Megyei Kormányhivatal

84. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.A Holokauszt
Gyermekáldozataina
k Emlékhelye -
Európai Oktatási
Központ
létrehozásához a
Józsefvárosi
pályaudvar
épületében
kapcsolódó
beruházások
Budapest VIII.
kerület, Fiumei út
22-26. szám alatti,
38818/30, 38818/42,
38818/43, 38820 és
34593/4 helyrajzi
számú ingatlanok
a) építésügyi hatósági
engedélyezési és
tudomásulvételi
eljárások,
b) örökségvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások,
c) régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
4.építményeken kívüli
felvonó, mozgólépcső,
emelők, gépi
működtetési
közlekedési
berendezések
engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
7.telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XI.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
8.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
9.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
10.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
11.a jogszabályokban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
12.bányahatósági
engedélyek
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal

"

85. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
2.ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
3.Környezetvédelem,
természetvédelem
Pest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.Vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.KatasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
6.TűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
7.Régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
8.Közlekedés: közútBudapest Főváros KormányhivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
9.Rendészet: a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Budapest VIII. Kerületi
Rendőrkapitányság
Budapesti Rendőr-főkapitányság
10.TalajvédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
11.EgészségügyBudapest Főváros KormányhivatalaOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12.HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
13.Műszaki biztonságBudapest Főváros KormányhivatalaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
14.Élelmiszer-biztonságPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
15.FöldtanPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
16.BányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
17.HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter

"

86. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Budapest V. kerület
Erzsébet téri
Erzsébet Kulturális
Központ és Park II.
ütemének
befejezéséhez
szükséges beruházás
megvalósítása
Budapest V. kerület
belterület 24447/1,
24447/2, 24447/3,
24456/2, 24456/3,
valamint 24833/1
helyrajzi számú
ingatlanok
általános építésügyi
hatósági eljárások:
a) általános építmények,
b) műemléki védelem
alatt álló építmények,
c) építményen belül,
építménybe beépített
felvonók,
mozgólépcsők,
(beleértve a
mozgójárdát is),
amennyiben
létesítéséhez építésügyi
hatósági engedélyhez
kötött építési
tevékenység is
szükséges,
d) kapcsolódó területek
felszíni rendezése
esetében
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.vízügyi hatósági
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.útügyi hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6.építményeken kívüli
felvonó, mozgólépcső,
emelők, gépi
működtetési
közlekedési
berendezések
engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
7.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások [a
C:2. mező c) pontja
szerinti eljárásban
elbírálásra kerülő ügyek
kivételével]
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
8.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
9.földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
Budapesti Főváros
Kormányhivatala XIV.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
11.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
12.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
13.a jogszabályokban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
14.örökségvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások és régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
15.bányahatósági
engedélyek
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
16.fakivágás, parkrendezés,
fatelepítés
engedélyezése
Belváros-Lipótváros
Budapest Főváros V.
kerület Önkormányzat
jegyzője
Budapest Főváros
Kormányhivatala
17.üzletek működési
engedélye
Belváros-Lipótváros
Budapest Főváros V.
kerület Önkormányzat
jegyzője
Budapest Főváros
Kormányhivatala

"

87. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
2.ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
3.Vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
4.Környezetvédelem,
természetvédelem
Pest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
5.KatasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
6.TűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
7.Régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
8.Közlekedés: közútBudapest Főváros KormányhivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
9.RendészetBudapest V. Kerületi
Rendőrkapitányság
Budapesti Rendőr-főkapitányság
10.EgészségügyBudapest Főváros KormányhivatalaOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
12.Műszaki biztonságBudapest Főváros KormányhivatalaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
13.Élelmiszer-biztonságPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
14.FöldtanPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
15.BányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
16.HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezet ő je
honvédelemért felelős miniszter

"

88. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCD
1.Beruházás megnevezéseA Beruházás
megvalósításával
kapcsolatos hatósági
eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró
hatóság
2.a) Normafa Park történelmi
sportterület kialakításához
szükséges építmények,
építményrészek építése,
átalakítása, bővítése,
felújítása, bontása;
b) a Normafa Park
történelmi sportterületén
fogadó épület, engesztelő
kápolna, sípályák
felvonókkal, hóágyúkkal,
térvilágítással; szánkó
pályák; sífutó pályák;
játszóterek; nyári
bobpálya; kocogó és
kerékpár pályák és további
szabadtéri sportolási
lehetőségek kialakítása és
kiszolgáló funkciójú
építmények,
létesítmények,
infrastruktúra
megvalósítása, üzembe
helyezése;
c) közlekedési területek,
tömegközlekedési
bázisterületek kialakítása,
felújítása, parkolók
létesítése;
d) fogaskerekű vasút
korszerűsítése,
nyomvonalának
meghosszabbítása.
általános építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala I. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.természetvédelmi
hatósági eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
5.területrendezési hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
nincs
6.útügyi hatósági eljárásokBudapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
7.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
8.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság elnöke
9.örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások és
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
földmérési, földvédelmi,
telekalakítási és ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala I. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.Budapest Főváros
Kormányhivatala XI.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
11.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
12.erdészeti hatósági
eljárások, erdő
igénybevétele és
fakitermelés bejelentése
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
13.vízügyi hatósági eljárásokilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
14.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
15.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs