212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1]

A fogyasztóvédelmi hatóság hivatalból indított eljárása során felmerülő mintavételi költség, továbbá laboratóriumi és egyéb vizsgálati költség (a továbbiakban együtt: eljárási költség) mértékét e rendelet 1. melléklete határozza meg.

2. §[2]

Az eljárási költséget a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál - az 10032000-01397136-00000000 számlaszámon - vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára készpénzátutalási megbízáson vagy átutalással kell befizetni.

3. §

(1)[3] Az eljárási költséget az eljárási költség ügyfél általi viseléséről szóló döntés véglegessé válásától számított harminc napon belül kell megfizetni.

(2)[4] A fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium a befizetett eljárási költségről számviteli bizonylatot állít ki, és azt a befizetést követő tizenöt napon belül megküldi az ügyfélnek.

(3)[5] A befolyt eljárási költségek közül a laboratóriumi és egyéb vizsgálati költség a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a minta költségeit is tartalmazó mintavételi eljárási költség pedig azon fővárosi és vármegyei kormányhivatal bevételét képezi, amelyik a mintát vette.

(4)[6] Az eljárási költség befizetését követő harminc napon belül a befolyt eljárási költség fővárosi és vármegyei kormányhivatalt megillető részét a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium átutalja azon fővárosi és vármegyei kormányhivatal számlájára, amelyik a mintát vette.

4. §[7]

5. §

E rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

6. §[8] E rendeletnek a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 168/2023. (V. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 3. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelethez[9]

AB
1.TevékenységDíj (forint)
2.Mintavételi eljárás8 000 + a minta ára
3.Kozmetikai, háztartás-vegyipari, festékipari, textilipari termékek,
gyermekjátékok, gyermekápolási cikkek és műanyag termékek, háztartási
eszközök, bőrrel érintkező anyagok, testékszerek, elektromos cigaretta
folyadékok és napszemüvegek vizsgálata
3.1.Alkohollal extrahálható rész20 450
3.2.Aktív klór-tartalom11 200
3.3.Aktív oxigén-tartalom (például borátok)17 670
3.4.Alkoholtartalom meghatározása (DA-val)22 610
3.5.Ammónia-meghatározás (Titr.)17 840
3.6.Anionaktív-anyag tartalom (Titr.)21 360
3.7.Antimikrobás hatás - baktericid hatás vizsgálata kozmetikai termékeknél23 430
3.8.Antimikrobás hatás - fungicid hatás vizsgálata kozmetikai termékeknél20 670
3.9.Antimikrobás hatás - baktericid hatás vizsgálata háztartás-vegyipari
termékeknél
26 140
3.10.Antimikrobás hatás - fungicid hatás vizsgálata háztartás-vegyipari termékeknél26 280
3.11.Átvonhatóság13 050
3.12.Azoszínezékekből származó aromás aminok (HPLC-vel)59 060
3.13.Azoszínezékekből származó aromás aminok megerősítő vizsgálata
(GC-MSD-vel)
19 610
3.14.Bakt. mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobák számának meghatározása11 100
3.15.Bakt. penész- és élesztőgombák számának meghatározása11 150
3.16.Bakt. Pseudomonas aeruginosa kimutatása11 210
3.17.Bakt. Staphylococcus aureus kimutatása15 350
3.18.Bakt. E. coli kimutatása11 490
3.19.Bakt. Candida a. kimutatása13 010
3.20.Cement vízoldható Cr (VI) tartalmának meghatározása22 430
3.21.Cumik, cuclik illóanyag-tartalmának meghatározása8 160
3.22.Cumik, cuclik kioldódó anyag-tartalmának, peroxidjának meghatározása17 170
3.23.Cumik, cuclik aromás amin-tartalmának kimutatása11 520
3.24.Dermedéspont meghatározása25 200
3.25.Elektronikus cigaretta töltőfolyadék nikotin, glicerin, propilén-glikol
tartalmának meghatározása
27 740
3.26.Elemtartalom meghatározása grafitkemencés AAS-sel/fémenként20 540
3.27.Elemtartalom meghatározása THG-AAS-sel/fémenként21 070
3.28.Elemtartalom meghatározása ICP-MS-sel/6 elemre, 20 mintára (szűrő módszer)278 600
3.29.Elemtartalom meghatározása ICP-MS-sel/20 elemre, 20 mintára
(szűrő módszer)
472 250
3.30.Elemtartalom meghatározása lángatomizációs AAS-sel/fémenként18 680
3.31.Érzékszervi vizsgálatok5 420
3.32.Érzékszervi vizsgálatok (részleges)2 710
3.33.Fedőképesség vizsgálata21 850
3.34.Festékanyagok homogenitásának meghatározása (szemrevételezéssel)5 990
3.35.Fényállóság, színállóság mesterséges fénnyel szemben37 860
3.36.Fényelnyelés (UV, VIS, IR)21 680
3.37.Fényesség meghatározása18 110
3.38.Fényesség meghatározása kész bevonatokon8 130
3.39.Formaldehid meghatározása34 870
3.40.Foszfortartalom (P2O5-ben)30 000
3.41.Gyártási és felületi hibák meghatározása8 130
3.42.Habzóképesség10 840
3.43.Halmazsűrűség10 840
3.44.Halogének (Fluorid) meghatározása (műszeresen)21 380
3.45.Hidrogén-peroxid tartalom meghatározása13 020
3.46.Higany tartalom meghatározása AAS-sel24 150
3.47.Hígíthatóság5 990
3.48.Izzítási maradék15 130
3.49.Kapszaicintartalom meghatározása (HPCL-vel)33 080
3.50.Kationaktív anyagtartalom (Titr.)21 350
3.51.Keménység festékmintából (ceruzamódszerrel)17 420
3.52.Keménység kész bevonaton (ceruzamódszerrel)6 200
3.53.Kiadósság12 700
3.54.Kifolyási idő16 520
3.55.Kinyerhető tömeg vagy térfogat5 420
3.56.Kopásállóság vizsgálata (Taber-készülékkel)30 430
3.57.Króm (VI) tartalom meghatározása bőrtermékben28 410
3.58.Lágyítószer-tartalom meghatározása (GC-vel)69 500
3.59.Ledörzsölhetőség, festékkioldódás oldatonként (játékok)13 880
3.60.Lobbanáspont (zárttéri)16 600
3.61.Megfolyási fok12 950
3.62.Méret meghatározása3 730
3.63.Migráló elemtartalom meghatározása játékokból AAS-sel fémenként23 260
3.64.Migráló elemtartalom meghatározása textilekből AAS-sel fémenként27 240
3.65.Napszemüvegek és síszemüvegek UV és látható fényszűrésének teljes körű
vizsgálata
40 650
3.66.Nemionos felületaktív anyag kimutatása13 060
3.67.Nettó tömeg/térfogat mintaelemenként3 850
3.68.Ni-kioldódás bőrrel érintkező anyagokból (szabványos gyors módszerrel)12 430
3.69.Ni-kioldódás bőrrel érintkező anyagokból (teszttel)1 600
3.70.Ni-kioldódás bőrrel érintkező anyagokból (referencia módszerrel)28 610
3.71.Nyersanyag-összetétel mennyiségi meghat. textilipari termékeknél38 150
3.72.Nyersanyag-összetétel minőségi meghat. textilipari termékeknél8 930
3.73.Nyomásmérés aeroszolokban10 840
3.74.Oldószerek és hígítók törésmutatójának vizsgálata10 840
3.75.Optikai fehérítő kimutatás8 320
3.76.Öregedés hőigénybevételre27 420
3.77.Összes felületaktív anyag meghatározása28 119
3.78.Összes kálium-perjodáddal oxidálható rész meghatározása (például Glicerin)18 670
3.79.Összes sav- vagy lúgtartalom meghatározása (Titr.)11 530
3.80.Összes vízkeménység meghatározása11 200
3.81.Összes zsírsav elszappanosítási száma és el nem szappanosítható rész (Titr.)25 960
3.82.Párolgási szám5 440
3.83.pH mérés (műszeres)11 750
3.84.Rugalmasság vizsgálata (hajlítással)16 790
3.85.Sótartalom (Titr.)12 340
3.86.Sűrűség mérése piknométerrel8 450
3.87.Sűrűségmérés (DA-val)22 610
3.88.Száradási idő (felületi szárazság) meghatározása13 240
3.89.Száraz rétegvastagság meghatározása9 220
3.90.Szárazanyag, nem illó rész meghatározása11 910
3.91.Szappantípusú felületaktív anyag tartalom21 350
3.92.Szerves illóanyag (VOC)-tartalom meghatározása (GC-vel)37 510
3.93.Szerves oldószertartalom meghatározása GC-vel26 040
3.94.Szerves savak meghatározása (HPLC-vel)23 195
3.95.Tányérszám mosogatószerekből16 800
3.96.Tartósítószerek (parabenek és fenoxi-etanol) meghatározása (HPLC-vel)31 400
3.97.Tartósítószerek (benzoesav, szorbinsav) meghatározása (HPLC-vel)24 630
3.98.Tapadás (elcométerrel)21 950
3.99.Tapadás (rácsvágással)15 880
3.100.Terülési fok meghatározása12 950
3.101.Tioglikolsav meghatározása11 310
3.102.UV-szűrő komponensek meghatározása (HPLC-vel)40 680
3.103.Ütésszilárdság (Du Pont készülékkel)18 720
3.104.Vezetőképesség meghatározása műszeresen18 120
3.105.Vízfelvevő és víztartó képesség10 840
3.106.Vízoldható vitaminok meghatározása (HPLC-vel)33 620
3.107.Víztartalom meghatározás (Karl Fischer-módszerrel)14 960
3.108.Zártság és szivárgásmentesség vizsgálata elemenként5 420
3.109.Zsíroldható vitaminok (A, E) meghat. (HPLC-vel)38 840
3.110.Zsírtartalom meghatározása (Soxhlet módszerrel, hagyományos módon)21 860
3.111.Zsírtartalom meghatározása savas feltárást követő Soxhlet-tel29 430
3.112.Zsírtartalom meghatározása hideg extrakcióval29 390
4.Élelmiszerek vizsgálata
4.1.Alaki hányados meghatározása5 420
4.2.Alkoholtartalom meghatározása (DA-val)22 610
4.3.Alkotórészek tömegaránya5 420
4.4.Bakt. Bifidobaktérium szám meghatározása15 610
4.5.Bakt. egyéb Lactobacillus meghatározása fajtánként19 090
4.6.Bakt. Lactobacillus acidophilus szám meghatározása19 090
4.7.Bakt. Lactobacillus bulgaricus szám meghatározása16 260
4.8.Bakt. mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobák számának meghatározása8 830
4.9.Bakt. mezofil tejsavtermelő mikrobák számának meghatározása19 090
4.10.Bakt. penész- és élesztőgombák számának meghatározása9 070
4.11.Bakt. Streptococcus thermophilus szám meghatározása14 430
4.12.Bepárlási maradék meghatározása10 840
4.13.Bevonatarány meghatározása mechanikai szétválasztással5 420
4.14.Cukrok, cukoralkoholok meghatározása (HPLC-vel)28 600
4.15.Dúsítóanyag-tartalom meghatározása10 840
4.16.Édesítőszer (aszpartám, aceszulfám-K, Na-szaharinát, Na-ciklamát stb.)
meghatározása (HPLC-vel)
25 190
4.17.Egyéb számítás5 420
4.18.Elektromos vezetőképesség meghatározása10 840
4.19.Elemtartalom meghatározása grafitkemencés AAS-sel fémenként20 540
4.20.Elemtartalom meghatározása THG-AAS-sel fémenként21 070
4.21.Elemtartalom meghatározása ICP-MS-sel/6 elemre, 20 mintára (szűrő módszer)278 600
4.22.Elemtartalom meghatározása ICP-MS-sel 20 elemre, 20 mintára (szűrő módszer)472 254
4.23.Elemtartalom meghatározása lángatomizációs AAS-sel fémenként18 685
4.24.Élelmi rost tartalom meghatározása119 190
4.25.Étkezési só Kl-tartalmának meghatározása8 720
4.26.Étkezési só NaCl-tartalmának meghatározása6 130
4.27.Fehérjetartalom meghatározása (Kjeldahl-módszerrel)30 890
4.28.Fluoridtartalom meghatározása21 380
4.29.Főzési idő meghatározása10 840
4.30.Főzési tulajdonság meghatározása10 840
4.31.Fűszerpaprika extrahálható színének meghatározása18 800
4.32.Gesztenyekészítmény héjtartalmának meghatározása10 840
4.33.Gluténtartalom kimutatása (ELISA-val)38 050
4.34.Habtartósság meghatározása11 080
4.35.Hamutartalom meghatározása15 130
4.36.Hamutartalom meghatározása konduktometriásan10 840
4.37.Hidrogénkarbonát-tartalom meghatározása11 910
4.38.Hidroxiprolintartalom meghatározása (kötőszövet)22 500
4.39.Idegen anyag tartalom meghatározása5 420
4.40.Idegen zsírok étcsokoládéban (GC-vel)40 870
4.41.Idegen zsírok tejcsokoládéban (GC-vel)137 730
4.42.Idegen zsírok meghatározása tejtermékben (GC-vel)37 300
4.43.Kapszaicin tartalom meghatározása (HPLC-vel)33 080
4.44.Kénessav tartalom meghatározása jodometriásan16 070
4.45.Koffein- és teobromintartalom meghatározása kakaótermékekből (HPLC-vel)26 810
4.46.Koffeintartalom meghatározása élelmiszerekből (HPLC-vel)28 870
4.47.Konyhasómentes hamutartalom meghatározása23 180
4.48.Konyhasótartalom meghatározása (Mohr-módszerrel)12 340
4.49.Konyhasótartalom meghatározása (Volhard-módszerrel)15 460
4.50.Összes cukortartalom meghatározása (Titr.)18 360
4.51.Összes ásványi anyag tartalom meghatározása ásványvízben28 170
4.52.Összes sav, savfok és savszám meghatározása10 960
4.53.Összes szénhidrát meghatározása33 670
4.54.pH-meghatározás műszeresen11 750
4.55.Redukáló cukortartalom meghatározása (Titr.)12 380
4.56.Sörszín meghatározása10 840
4.57.Sűrűség mérése piknométerrel8 210
4.58.Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (atmoszférás szárítással)11 230
4.59.Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (refraktometriásan)10 840
4.60.Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (vákuumszárítással)10 840
4.61.Szén-dioxid meghatározása műszeresen10 840
4.62.Szerves savak meghatározása (HPLC-vel)23 200
4.63.Színezék azonosítása (VRK-val)26 890
4.64.Szójatartalom kimutatása (ELISA-val)38 050
4.65.Szterinek meghatározása (GC-vel)66 240
4.66.Tartósítószer (benzoesav, szorbinsav) meghatározása (HPLC-vel)24 630
4.67.Tejsűrűség meghatározása tejfokmérővel10 840
4.68.Tisztaság, hibás szem, törmelék mennyiségi meghatározása5 420
4.69.Tojástartalom meghatározása szterintartalom alapján (GC-vel)68 950
4.70.Tojástartalom meghatározása zsírtartalom alapján18 370
4.71.Töltelékhányad meghatározása10 840
4.72.Tömeg, térfogat ellenőrzése5 420
4.73.Tömeg, térfogat ellenőrzése tételenként (20 mintaelem)10 840
4.74.Vaj vízmentes szárazanyag-tartalmának meghatározása14 340
4.75.Valódi és eredeti extrakttartalom meghatározása16 260
4.76.Vízoldható vitaminok (B1, B2, B6, niacin, C, niacinamid) meghatározása
(HPLC-vel)
33 620
4.77.Vitamin B1 meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel)44 120
4.78.Vitamin B2 meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel)46 430
4.79.Vitamin B6 meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel)49 290
4.80.Vitamin C meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel)32 270
4.81.Vitamin tartalom (zsíroldható: A, E) meghatározása döntő módszerrel38 840
4.82.Vízben oldódó/oldhatatlan anyagtartalom meghatározása10 840
4.83.Vizes kivonat meghatározása10 980
4.84.Zsírsavösszetétel meghatározása (GC-vel)21 600
4.85.Zsírtartalom meghatározása (Gerber-módszerrel)16 460
4.86.Zsírtartalom meghatározása hideg extrakcióval23 530
4.87.Zsírtartalom meghatározása (Röse-Gotlieb-módszerrel)29 390
4.88.Zsírtartalom meghatározása (savas feltárást követő Soxhlet-módszerrel)19 080
4.89.Zsírtartalom meghatározása (Soxhlet-módszerrel, hagyományos módon)19 690
4.90.Zsírtartalom meghatározása (Van Gulik-módszerrel)17 660
5.Univerzális mérések
5.1.Ejtődobos vizsgálat27 375
5.2.Hajlító igénybevétel16 438
5.3.Ütésvizsgálat (ütőkorong)16 438
5.4.Forgatónyomaték vizsgálata20 813
5.5.Húzó-nyomó vizsgálat (INSTRON-nal)53 625
5.6.Húzó vizsgálat (erőmérővel)23 000
5.7.Keménységmérés vizsgálat27 375
5.8.Kondicionálás klímakamrában (hő és/vagy pára)49 250
5.9.Megvilágítás-mérés fényforrásonként23 000
5.10.Mikroszkópos vizsgálat20 813
5.11.Termékspecifikus vizsgálat20 813
5.12.Ellenálló-képesség mérése hővel szemben (golyós nyomópróba)38 313
5.13.Ellenálló-képesség mérése hővel szemben (izzóhuzalos vizsgálat)27 375
5.14.Ellenálló-képesség mérése hővel szemben (tűlángos vizsgálat)23 000
5.15.Mechanikai szilárdság vizsgálata (rugós kalapács)20 813
5.16.Mechanikai szilárdság vizsgálata (ejtés)16 438
5.17.Villamos szilárdság vizsgálata20 813
5.18.Villamos szilárdság üzemmeleg állapotban31 750
5.19.Szivárgó áram mérése20 813
5.20.Szivárgó áram mérése üzemmeleg állapotban31 750
5.21.Lökőfeszültség vizsgálata20 813
5.22.Méretek meghatározása16 438
5.23.Készenléti teljesítmény mérése (1 minta)31 750
5.24.Készenléti teljesítmény mérése (ismételt 3 minta)49 250
5.25.Élek élességének vizsgálata16 438
5.26.Hegyes végződések vizsgálata16 438
5.27.Idomszeres vizsgálat16 438
6.Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonságosságának
vizsgálata
6.1.Alkatrészek vizsgálata16 438
6.2.Belső huzalozás vizsgálata27 375
6.3.Huzalozás hajlítási vizsgálata31 750
6.4.Csavarok és csatlakozások vizsgálata27 375
6.5.Elektromos készülékek vizsgálata műterheléssel27 375
6.6.Felvett teljesítmény és áram31 750
6.7.Hálózati csatlakozás és külső hajlékony vezeték vizsgálata27 375
6.8.Kúszóáramút, légköz és szigetelésen keresztül mért távolság vizsgálata16 438
6.9.Külső vezetők és csatlakozó kapcsaik vizsgálata16 438
6.10.Megjelölés tartósságának vizsgálata12 063
6.11.Melegedés vizsgálata49 250
6.12.Mikrohullámú sugárzásmérés27 375
6.13.Motoros készülékek indítása16 438
6.14.Nedvességállóság/merülőszivattyú38 313
6.15.Nedvességállóság/túlfolyás vizsgálata16 438
6.16.Stabilitás, mechanikai sérülés vizsgálata27 375
6.17.Rendellenes működtetés (hőtechnikai vagy motoros készülék)71 125
6.18.Rendellenes működtetés (kombinált készülék)71 125
6.19.Szerkezeti előírások műszeres vizsgálata27 375
6.20.Szerkezeti előírások megtekintéses vizsgálata16 438
6.21.Szigetelési ellenállás mérése16 438
6.22.Tranziens túlfeszültségek mérése (lökőgenerátoros vizsgálat)31 750
6.23.Túlterhelés vizsgálata31 750
6.24.Védelem aktív részek megérintése ellen16 438
6.25.Védőcsatlakozás folytonosságának vizsgálata20 813
6.26.Vízmentesen tömítettség vizsgálat33 938
7.Audio/video, információs és kommunikációs technológiai berendezések
vizsgálata
7.1.Elektromos energiaforrások elleni védelem vizsgálata27 375
7.2.Csatlakozók vizsgálata20 813
7.3.Hálózati tápkábelek vizsgálata20 813
7.4.A lítium akkumulátorokat tartalmazó készülékek ejtési vizsgálata27 375
7.5.Tűzvédő burkolat20 813
7.6.A töltés védelmei23 000
7.7.Hő által okozott égési sérülés49 250
8.Lámpatestek vizsgálata
8.1.Áramütés elleni védelem16 438
8.2.Belső huzalozás27 375
8.3.Csatlakozókapcsok (csavaros)20 813
8.4.E14-es foglalat becsavarás közbeni idomszeres vizsgálat16 438
8.5.E27-es foglalat becsavarás közbeni idomszeres vizsgálat16 438
8.6.Hajlítási vizsgálat31 750
8.7.Kúszóáramutak és légközök16 438
8.8.Külső huzalozás27 375
8.9.Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - cserélhető alkatrészek, vezetékutak,
lámpafoglalatok, gyújtó foglalatok, sorozatkapcsok
16 438
8.10.Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - csatlakozókapcsok és hálózati
csatlakozók
16 438
8.11.Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - kapcsolók, szigetelőbélések és
védőcsövek, kettős és megerősített szigetelés
16 438
8.12.Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - villamos csatlakozások és áramvezető
részek, csavarok, mechanikai kötések és tömszelencék
20 813
8.13.Mechanikai veszély20 813
8.14.Szigetelési ellenállás16 438
8.15.Tartóssági és melegedési vizsgálat (rendeltetésszerű üzem)49 250
8.16.Tartóssági és melegedési vizsgálat (rendellenes üzem)71 125
8.17.Védővezetős érintésvédelem20 813
8.18.Zárlatvizsgálat23 000
9.Gépek biztonságosságának vizsgálata
9.1.Belső huzalozás vizsgálata27 375
9.2.Tápcsatlakozás és külső hajlékony vezetékek vizsgálata27 375
9.3.Melegedés vizsgálata49 250
9.4.Kúszóáramutak, légközök és szigetelésen keresztül mért távolságok16 438
9.5.Mechanikai szilárdság27 375
9.6.Mechanikai veszélyek elleni védelem27 375
9.7.Működési vizsgálat16 438
9.8.Felvett teljesítmény és áram31 750
9.9.Örvényáramú fékpadon végzett melegedésmérés93 000
9.10.Örvényáramú fékpadon végzett nyomatékvizsgálat93 000
9.11.Szerkezeti vizsgálat38 313
10.Személyi használatú könnyű elektromos járművek (PLEV)
10.1.Villamos vezetékek és csatlakozások27 375
10.2.Hajtóerő-szabályzás16 438
10.3.Sebességkorlátozás49 250
10.4.Járművön belüli energiatárolás49 250
10.5.A szerkezet összeépítettsége75 500
10.6.Mozgó részek16 438
10.7.Fékező eszközök16 438
11.Vezetékhosszabbító készletek vizsgálata
11.1.Áramütés elleni védelem16 438
11.2.Hajlékony vezetékek és azok csatlakoztatása megtekintéssel12 063
11.3.Melegedés ellenőrzése rögzített, többszörös hordozható aljzatokra és dugókra49 250
11.4.Méretek ellenőrzése méretlapok alkalmazásával23 000
11.5.Szerkezeti előírások ellenőrzése rögzített, többszörös hordozható aljzatokra és
dugókra
20 813
11.6.Védővezető folytonosság vizsgálata20 813
12.Villamos játékok biztonságosságának vizsgálata
12.1.Alkatrészek vizsgálata16 438
12.2.Csavarok, összekötések27 375
12.3.Felvett teljesítmény31 750
12.4.Kúszóáramút és légközök16 438
12.5.Melegedés és rendellenes működtetés71 125
12.6.Szerkezeti előírások16 438
12.7.Vezetékek és huzalok védelme27 375
13.Gyermekjátékszerek biztonságosságának vizsgálata
13.1.Áttétel és kerékelrendezés vizsgálat20 813
13.2.Áztatási vizsgálat / duzzadó anyag27 375
13.3.Billentő vizsgálat16 438
13.4.Bizonyos játékok geometriai alakjának vizsgálata (vizsgáló sablonnal)16 438
13.5.Csomagolás vizsgálata12 063
13.6.Dinamikus szilárdság vizsgálata71 125
13.7.Duzzadó anyagok méretének meghatározása16 438
13.8.Egyes elemek vagy alkatrészek hozzáférhetőségének vizsgálata (vizsgálóujjal)16 438
13.9.Fékberendezés működőképességének vizsgálata60 188
13.10.Félgömb alakú játékok vizsgálata (méretek)16 438
13.11.Figyelmeztetések és használati útmutatók vizsgálata12 063
13.12.Folyadékkal töltött játékok tömítettsége27 375
13.13.Gyúlékonyság vizsgálata38 313
13.14.Hőmérséklet-emelkedés mérése38 313
13.15.Huzalok hajlíthatósági vizsgálata27 375
13.16.Játékfigurák vizsgálata (méretek)16 438
13.17.Játékok zsinórjainak vizsgálata27 375
13.18.Kibocsátási hangszintnyomás meghatározása75 500
13.19.Kis alkatrészek vizsgálóhengeres vizsgálata14 250
13.20.Kislabda vizsgálata14 250
13.21.Lövedékek mozgási energiájának meghatározása75 500
13.22.Mágneses térerő meghatározása Gauss-mérővel27 375
13.23.Monofil szálakat tartalmazó játékok vizsgálata16 438
13.24.Műanyag fólia vastagságának vizsgálata20 813
13.25.Összecsukó és összecsúszó mechanizmusok vizsgálata27 375
13.26.Stabilitásvizsgálat38 313
13.27.Statikus szilárdság vizsgálata27 375
13.28.Szájjal működtetett játékok tartósságának vizsgálata27 375
13.29.Tapadókorongos játékok vizsgálata (méretek)20 813
13.30.Villamos hajtású ráülhetős játékok sebességének meghatározása49 250
13.31.Yo-yo labda vizsgálat (zsinórhosszúság, szakítóerő, nyúlás meghatározása)27 375
13.32.Zsinórvastagság vizsgálata20 813
14.Hinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékszerek
14.1.Beszorulás vizsgálata16 438
14.2.Méretek vizsgálata (csúszda)27 375
14.3.Méretek vizsgálata16 438
14.4.Stabilitás27 375
14.5.Statikus szilárdság27 375
14.6.Hintakötelek és láncok átmérőjének vizsgálata20 813
14.7.Függesztőcsatlakozók és lengőszerkezetek vizsgálata12 063
14.8.Mászókaállványok és más hasonló játékok nyílásvizsgálata16 438
15.Gyermek magasszékek vizsgálata
15.1.Beszorulási veszélyek vizsgálata16 438
15.2.Elmozduló részek által okozott veszélyek vizsgálata16 438
15.3.Stabilitás vizsgálata49 250
15.4.Tálcaejtés vizsgálata16 438
15.5.Tálcaszilárdság és stabilitás vizsgálata23 000
15.6.Ütővizsgálat40 500
16.Bébikomp vizsgálata
16.1.Dinamikus stabilitás vizsgálata49 250
16.2.Összecsukó és keretbeállító mechanizmus vizsgálata16 438
16.3.Az ülés védő funkciója31 750
16.4.Lépcsőről való leesés megelőzése49 250
16.5.Mozgó elemekből adódó veszélyek vizsgálata20 813
16.6.Statikus szilárdság vizsgálata16 438
16.7.Parkoló eszközök vizsgálata49 250
16.8.Statikus stabilitás vizsgálat23 000
17.Járókák lakossági használatra
17.1.Felépítés-vizsgálat idomszerrel (korlát magasság, nyílások, zárószerkezetek stb.)27 375
17.2.Fennakadás-vizsgálat golyósláncos súllyal16 438
17.3.Járókakorlát harapás vizsgálata31 750
17.4.Lenyelési és fulladási veszélyek (húzóvizsgálattal)23 000
17.5.Stabilitás20 813
17.6.Terheléses vizsgálatok (kapaszkodók, alapzat, keret és záróelemek, oldalak)44 875
18.Cumik csecsemők és kisgyermekek részére
18.1.Minták előkészítése szerkezeti és mechanikai vizsgálatokhoz75 500
18.2.Lyukasztásállóság vizsgálat20 813
18.3.Szerkezeti tulajdonságok és vizsgálatok38 313
18.4.Összeépítettség vizsgálat27 375
18.5.Szakadásállósági vizsgálat27 375
18.6.Ütésállósági vizsgálat16 438
19.Gördeszkák vizsgálata
19.1.Ejtési vizsgálat31 750
19.2.Keréktapadási vizsgálat23 000
19.3.Szerkezetvizsgálat33 938
19.4.Ütközési vizsgálat49 250
20.Görkorcsolyák vizsgálata
20.1.Keréktapadási vizsgálat23 000
20.2.Összeerősítési vizsgálat27 375
20.3.Biztonsági követelmények vizsgálata20 813
20.4.Ütközési vizsgálat38 313
21.Rollerek vizsgálata
21.1.Szilárdság75 500
21.2.Keréktapadási vizsgálat23 000
21.3.Egymással szemben elmozduló részek23 000
21.4.Kormányszerkezet20 813
21.5.Túlnyúló részek és élek16 438
21.6.Hordfelület12 063
22.Gyermekkerékpárok
22.1.Fékek vizsgálata16 438
22.2.Méretek vizsgálata23 000
22.3.Nyereg és ülésrúd biztonsági vizsgálata23 000
22.4.Nyereg statikus vizsgálata23 000
22.5.Láncvédő vizsgálata16 438
22.6.Támasztókerekek vizsgálata31 750
23.Kerékpárra szerelhető gyermekülések
23.1.Méretek (Ülőfelület és lábtartók)27 375
23.2.Az ülés kerékpárhoz rögzítettsége - Általános követelmények minden ülésre12 063
23.3.Az ülés kerékpárhoz rögzítettsége - Csomagtartóhoz rögzített hátsó ülések
követelményei
16 438
23.4.A rögzítőrendszer üléshez rögzítettsége16 438
23.5.A rögzítők szilárdsága16 438
23.6.A rögzítő rendszer záródása16 438
23.7.A gyermekbiztos állapot megőrzése12 063
23.8.A láb védelme és rögzítése23 000
24.Lakás- és ülőbútorok vizsgálata
24.1.Ejtő vizsgálat20 813
24.2.Statikus terhelés vizsgálat45 813
24.3.Ütő vizsgálat23 000
24.4.Stabilitás vizsgálat20 813
25.Öngyújtók
25.1.Ellenállás belső nyomásnak31 750
25.2.Ellenállás leejtésnek16 438
25.3.Ellenállás periodikus és folyamatos égésnek27 375
25.4.Égési viselkedés16 438
25.5.Lángképzés, lángmagasságok és beállításuk27 375
25.6.Lángkialvás12 063
25.7.Ellenállás folyamatos égésnek16 438
26.Lézermutatók
26.1.Lézerteljesítmény mérése45 813
27.Gyufák
27.1.A dobozok száltartalma16 438
27.2.Egyes gyufaszálak (méretek, fejek vizsgálata)27 375
27.3.Gyufatartók16 438
27.4.Gyújtási tulajdonságok, általános előírások93 000
27.5.A dörzsfelület nedves leválása16 438
27.6.A dörzsfelület tartóssága23 000
27.7.A dörzsfelület meggyulladása16 438
27.8.Égő részecskék leválása23 000
27.9.Ütésállóság16 438
28.Fényforrások vizsgálata
28.1.Fényforrás teljesítményfelvételének és fényáramának vizsgálata (1 minta)19 938
29.Létrák és fellépők vizsgálat
29.1.A létra szilárdsági vizsgálata20 813
29.2.A létra hajlítási vizsgálata23 000
29.3.A létra oldalirányú meghajlásának vizsgálata23 000
29.4.A létraszárak alsó végeinek vizsgálata27 375
29.5.A létrafok (lépcsők) és a fellépők hajlítóvizsgálata27 375
29.6.A létrafok és a lépcsők csavarási vizsgálata27 375
29.7.A kétágú létra szétcsúszásgátló szerkezeteinek és csuklós illesztéseinek
vizsgálata
31 750
29.8.A fellépő billenés vizsgálata20 813
30.Egyéb vizsgálatok
30.1.Vizsgálati jegyzőkönyv készítése17 000
30.2.A 3-29. fejezetekben nem szereplő vizsgálatok esetében a díjszámítás
a vizsgálatra fordított idő és az itt meghatározott mérnöki óradíj szorzata,
hozzáadva a felhasznált anyagköltséget.
5 420

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2024.05.24.

[2] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 85. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[3] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 226. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[4] Módosította a 168/2023. (V. 11.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.05.19.

[5] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 94. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 94. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2012.11.03.

[8] Beiktatta a 168/2023. (V. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.05.19.

[9] Megállapította a 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2024.05.24.

Tartalomjegyzék