212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1]

A fogyasztóvédelmi hatóság hivatalból indított eljárása során felmerülő mintavételi költség, továbbá laboratóriumi és egyéb vizsgálati költség (a továbbiakban együtt: eljárási költség) mértékét e rendelet melléklete határozza meg.

2. §[2]

Az eljárási költséget a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál - az 10032000-01397136-00000000 számlaszámon - vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára készpénzátutalási megbízáson vagy átutalással kell befizetni.

3. §

(1)[3] Az eljárási költséget az eljárási költség ügyfél általi viseléséről szóló döntés véglegessé válásától számított harminc napon belül kell megfizetni.

(2)[4] A fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium a befizetett eljárási költségről számviteli bizonylatot állít ki, és azt a befizetést követő tizenöt napon belül megküldi az ügyfélnek.

(3)[5] A befolyt eljárási költségek közül a laboratóriumi és egyéb vizsgálati költség a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a minta költségeit is tartalmazó mintavételi eljárási költség pedig azon fővárosi és vármegyei kormányhivatal bevételét képezi, amelyik a mintát vette.

(4)[6] Az eljárási költség befizetését követő harminc napon belül a befolyt eljárási költség fővárosi és vármegyei kormányhivatalt megillető részét a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium átutalja azon fővárosi és vármegyei kormányhivatal számlájára, amelyik a mintát vette.

4. §[7]

5. §

E rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

6. §[8] E rendeletnek a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 168/2023. (V. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 3. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelethez[9]

TevékenységEljárási költség mértéke
(forint)
1.Mintavételi eljárás4 000 + a minta ára
2.Minta-előkészítés
2.1.Minta-előkészítés meleg szerves oldószeres extrakcióval14 130
2.2.Minta-előkészítés égetéssel7 000
2.3.Minta-előkészítés fizikai vizsgálathoz4 380
2.4.Minta-előkészítés hideg extrakcióval7 000
2.5.Minta-előkészítés hideg szerves oldószeres extrakcióval14 130
2.6.Minta-előkészítés migrált elemtartalomhoz játékokból4 590
2.7.Minta-előkészítés -roncsolás mikrohullámmal3 940
2.8.Minta-előkészítés kioldható elemtartalomhoz textilből6 540
3.Radiológia vizsgálatok
3.1.Gamma-dózis teljesítménymérés/5 minta3 160
3.2.Nuklidazonosítás (nuklidonként)17 100
3.3.Radioaktív szennyezettség (felületenként/sugárzási típusonként)8350
3.4.Radioaktív szennyezettség (gamma-spektroszkópia)28 480
3.5.Radon mérése (zárt terek) naponként12 230
4.Kozmetikai, háztartás-vegyipari, festékipari, textilipari termékek,
gyermekjátékok, gyermekápolási cikkek és műanyag termékek, háztartási
eszközök, bőrrel érintkező anyagok, testékszerek és napszemüvegek vizsgálata
4.1.Alkáli-szulfid tartalom15 680
4.2.Aktívklór-tartalom7 320
4.3.Aktívoxigén-tartalom (például borátok)9 920
4.4.Alkoholtartalom meghatározása (DMA-val)12 230
4.5.Ammónia-meghatározás (Titr.)10120
4.6.Anionaktív-anyag tartalom (Titr.)12 250
4.7.Antimikrobás hatás - baktericid hatás vizsgálata kozmetikai termékeknél11 730
4.8.Antimikrobás hatás - fungicid hatás vizsgálata kozmetikai termékeknél10 420
4.9.Antimikrobás hatás - baktericid hatás vizsgálata háztartás-vegyipari
termékeknél
12 860
4.10.Antimikrobás hatás - fungicid hatás vizsgálata háztartás-vegyipari termékeknél13 040
4.11.Antioxidánsok (BHA, BHT) meghatározása (GC-vel)26 810
4.12.Átvonhatóság8550
4.13.Azoszínezékekből származó aromás aminok (HPLC-vel)29 530
4.14.Azoszínezékekből származó aromás aminok megerősítő vizsgálata
(GC-MSD-vel)
11 010
4.15.Bakt. egyéb mikroorganizmusok izolálása és azonosítása14 850
4.16.Bakt. Enterobacteriaceae kimutatása6 400
4.17.Bakt. mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobák számának meghatározása6 080
4.18.Bakt. penész- és élesztőgombák számának meghatározása6 090
4.19.Bakt. Pseudomonas aeruginosa kimutatása6 170
4.20.Bakt. Staphylococcus aureus kimutatása6 490
4.21.Bakt. Szulfitredukáló Clostridium kimutatása6 800
4.22.Bakt. Salmonella kimutatása (hagyományos módszerrel)13 300
4.23.Bakt. Salmonella kimutatása (miniVIDAS-sal)14 790
4.24.Bedörzsölési finomság (grindométerrel)7 350
TevékenységEljárási költség mértéke
(forint)
4.25.Bevonatok ellenálló képességének vizsgálata szerves vegyi anyagokkal
szemben
12 020
4.26.Bevonatok ellenálló képességének vizsgálata vizes mosószerekkel szemben11 210
4.27.Bevonatok vízállósága10 950
4.28.Bőrösödés8 410
4.29.Cement vízoldható Cr (VI) tartalmának meghatározása13 760
4.30.Cumik, cuclik illóanyag-tartalmának meghatározása4 870
4.31.Cumik, cuclik kioldódó anyag-tartalmának, peroxidjának meghatározása8 830
4.32.Cumik, cuclik aromás amin-tartalmának kimutatása7 350
4.33.Dermedéspont meghatározása13 730
4.34.Elemtartalom meghatározása grafitkemencés AAS-sel/fémenként11 430
4.35.Elemtartalom meghatározása THG-AAS-sel/fémenként11 700
4.36.Elemtartalom meghatározása ICP-MS-sel/6 elemre, 20 mintára (szűrő módszer)217 810
4.37.Elemtartalom meghatározása lángatomizációs AAS-sel/fémenként10 690
4.38.Érzékszervi vizsgálatok7 550
4.39.Érzékszervi vizsgálatok (részleges)4 850
4.40.Etilalkoholban oldható és oldhatatlan rész meghatározása11 100
4.41.Fedőképesség vizsgálata12 880
4.42.Festékanyagok homogenitásának meghatározása (szemrevételezéssel)7 030
4.43.Fényállóság, színállóság mesterséges fénnyel szemben18 830
4.44.Fényállóság, színállóság mesterséges fénnyel, időjárással szemben18 830
4.45.Fényelnyelés (UV, VIS, IR)11 600
4.46.Fényesség meghatározása10 430
4.47.Fényesség meghatározása kész bevonatokon5 980
4.48.Formaldehid meghatározása18 850
4.49.Foszfortartalom (P205-ben)15 340
4.50.Gyakorlati próba16 850
4.51.Gyártási és felületi hibák meghatározása7 100
4.52.Habzóképesség7 600
4.53.Halmazsűrűség5 980
4.54.Halogének (F, I) meghatározása (műszeresen)11 970
4.55.Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületlemosásos módszer - Listeria
monocytogenes kimutatása
13 470
4.56.Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületlemosásos módszer - összes
élőcsíraszám meghatározása
6 280
4.57.Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületlemosásos módszer - Salmonella
kimutatása
12 770
4.58.Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületlemosásos módszer - penész- és
élesztőgombaszám meghatározása
6370
4.59.Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületlemosásos módszer -
Enterobacteriaceae szám meghatározása
6 870
4.60.Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületlemosásos módszer - Enterococcus
szám meghatározása
6 760
4.61.Higany tartalom meghatározása AAS-sel13 020
4.62.Hígíthatóság5 480
4.63.Hőlökés állóság (hőálló háztartási üvegedények)7 100
4.64.Izzítási maradék9 350
4.65.Kapszaicintartalom meghatározása (HPCL-vel)20 350
4.66.Kationaktív anyagtartalom (Titr.)12 250
4.67.Keménység festékmintából (ceruzamódszerrel)10 230
4.68.Keménység kész bevonaton (ceruzamódszerrel)6 200
4.69.Kiadósság8 180
TevékenységEljárási költség mértéke
(forint)
4.70.Kifolyási idő9410
4.71.Kioldódó primer aromás aminok meghatározása7 350
4.72.Kopásállóság vizsgálata (Taber-készülékkel)15 980
4.73.Korrózióállóság vizsgálata10 950
4.74.Lágyítószer-tartalom meghatározása (GC-vel)23 100
4.75.Ledörzsölhetőség, festékkioldódás oldatonként (játékok)8350
4.76.Leüríthetőség aeroszolokból11 600
4.77.Lobbanáspont (zárttéri)9 470
4.78.Megfolyási fok6150
4.79.Méret meghatározása3 730
4.80.Méretváltozás textilipari termékeknél6 200
4.81.Migráló elemtartalom meghatározása játékokból AAS-sel fémenként12 450
4.82.Migráló elemtartalom meghatározása textilekből AAS-sel fémenként14 920
4.83.Mikrobiológiai vizsgálat (kozmetika: 6 paraméter)38 030
4.84.Műanyagokból kioldható komponensek (Extr.)19 410
4.85.Napszemüvegek és síszemüvegek UV és látható fényszűrésének teljes körű
vizsgálata
19 480
4.86.Nemionos felületaktív anyag kimutatása8 300
4.87.Nettó tömeg/térfogat mintaelemenként3 850
4.88.Ni-kioldódás bőrrel érintkező anyagokból
(szabványos gyors módszerrel)
7 860
4.89.Ni-kioldódás bőrrel érintkező anyagokból (teszttel)3 400
4.90.Ni-kioldódás bőrrel érintkező anyagokból (referencia módszerrel)14 690
4.91.Nyersanyag-összetétel mennyiségi meghat. textilipari termékeknél38 150
4.92.Nyersanyag-összetétel minőségi meghat. textilipari termékeknél8 260
4.93.Nyomásmérés aeroszolokban9 350
4.94.Oldószerek és hígítók oldhatóságának vizsgálata6 200
4.95.Oldószerekés hígítók víz- és mechanikai szennyeződésének vizsgálata5 980
4.96.Optikai fehérítő kimutatás7 230
4.97.Öregedés hőigénybevételre16 550
4.98.Összes felületaktív anyag meghatározása15 600
4.99.Összes kálium-perjodáddal oxidálható rész meghatározása
(például Glicerin)
10 540
4.100.Összes sav- vagy lúgtartalom meghatározása (Titr.)7 610
4.101.Összes vízkeménység meghatározása9 490
4.102.Összes zsírsav elszappanosítási száma (Titr.)11 740
4.103.Párolgási szám4 860
4.104.pH mérés (műszeres)4 630
4.105.Rugalmasság vizsgálata (hajlítással)10 600
4.106.Sótartalom (Titr.)7 540
4.107.Sűrűség mérése piknométerrel5 980
4.108.Sűrűségmérés (DMA-val)7 100
4.109.Szalicilsav-meghatározás (HPLC-vel)16 270
4.110.Száradási idő (felületi szárazság) meghatározása9 800
4.111.Száraz rétegvastagság meghatározása7 180
4.112.Szárazanyag, nem illó rész meghatározása7 850
4.113.Szerves és szervetlen idegenanyag-tartalom meghatározása7 100
4.114.Szerves illóanyag (VOC)-tartalom meghatározása (GC-vel)18 380
4.115.Szerves oldószertartalom meghatározása GC-vel13 920
4.116.Szerves savak meghatározása (HPLC-vel)16 800
4.117.Tányérszám mosó- és tisztítószerekből9 620
TevékenységEljárási költség mértéke
(forint)
4.118.Tartósítószerek (parabenek és fenoxi-etanol) meghatározása
(HPLC-vel)
22 720
4.119.Tartósítószerek (benzoesav, szorbinsav) meghatározása
(HPLC-vel)
14 470
4.120.Tapadás (elcométerrel)12 640
4.121.Tapadás (rácsvágással)9 800
4.122.Terülési fok meghatározása6150
4.123.Tioglikolsav meghatározása7 230
4.124.Ubikinon-Q10-meghatározása (HPLC-vel)25 680
4.125.Ujjlenyomat kromatogram felvétele (GC-vel)15 070
4.126.Ütésszilárdság (Du Pont készülékkel)10 600
4.127.Vezetőképesség meghatározása műszeresen4 850
4.128.Vízfelvétel bevonatoknál10 550
4.129.Vízfelvevő és víztartó képesség7 100
4.130.Vízoldható vitaminok meghatározása (HPLC-vel)18130
4.131.Víztartalom meghatározás (Karl Fischer-módszerrel)10 090
4.132.Zártság és szivárgásmentesség vizsgálata elemenként3 730
4.133.Zsíroldható vitaminok (A, E) meghat. (HPLC-vel) gyors módszer18 800
4.134.Zsíroldható vitaminok (A, E) meghat. (HPLC-vel) döntő módszer30 340
4.135.Zsírtartalom meghatározása
(Soxhlet módszerrel, hagyományos módon)
10 530
4.136.Zsírtartalom meghatározása savas feltárást követő Soxhlet-tel16 440
4.137.Zsírtartalom meghatározása hideg extrakcióval12 990
5.Élelmiszerek vizsgálata
5.1.Alaki hányados meghatározása3 950
5.2.Alkoholtartalom meghatározása (DMA-val)12 230
5.3.Állati szennyeződés kimutatása3 730
5.4.Antioxidáns-tartalom meghatározása (GC-vel)26 810
5.5.Bakt. Bifidobaktérium szám meghatározása9 040
5.6.Bakt. egyéb mikroorganizmusok izolálása és azonosítása9 220
5.7.Bakt. egyéb Lactobacillus meghatározása fajtánként10 690
5.8.Bakt. Lactobacillus acidophilus szám meghatározása9 560
5.9.Bakt. Lactobacillus bulgaricus szám meghatározása9 330
5.10.Bakt. mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobák számának meghatározása6110
5.11.Bakt. mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobák spóraszámának
meghatározása
6110
5.12.Bakt. penész- és élesztőgombák számának meghatározása6 200
5.13.Bakt. Streptococcus thermophilus szám meghatározása8 620
5.14.Bepárlási maradék meghatározása4 850
5.15.Bevonatarány meghatározása mechanikai szétválasztással4 850
5.16.Cukrok, cukoralkoholok meghatározása (HPLC-vel)19 440
5.17.Csomagolás vizsgálata3 730
5.18.Dúsítóanyag-tartalom meghatározása4 850
5.19.Édesítőszer (aszpartám, aceszulfám-K, Na-szaharinát, Na-ciklamát stb.)
meghatározása (HPLC-vel)
15 080
5.20.Egyéb számítás4 850
5.21.El nem szappanosított rész meghatározása hexános módszerrel8 810
5.22.Elektromos vezetőképesség meghatározása4 850
5.23.Elemtartalom meghatározása grafitkemencés AAS-sel fémenként11 430
5.24.Elemtartalom meghatározása THG-AAS-sel fémenként11 700
TevékenységEljárási költség mértéke
(forint)
5.25.Elemtartalom meghatározása ICP-MS-sel 6 elemre, 20 mintára
(szűrő módszer)
217 810
5.26.Elemtartalom meghatározása lángatomizációs AAS-sel fémenként10 690
5.27.Elszappanosítási szám meghatározása7 800
5.28.Érzékszervi vizsgálat (részleges)4 850
5.29.Érzékszervi vizsgálat (teljes)7 550
5.30.Étkezési ecet formaldehid-tartalmának meghatározása18 850
5.31.Étkezési só Kl-tartalmának meghatározása5 720
5.32.Étkezési só NaCl-tartalmának meghatározása4 640
5.33.Étkezési só és egyéb termékek szulfáttartalmának meghatározása7 160
5.34.Fajfehérje meghatározása (ELISA módszerrel)20 410
5.35.Fehérjetartalom meghatározása (Kjeldahl-módszerrel)15710
5.36.Fluoridtartalom meghatározása11 970
5.37.Főzési idő meghatározása3 730
5.38.Főzési tulajdonság meghatározása4 850
5.39.Fűszerpaprika összes színezéktartalmának meghatározása10 720
5.40.Gesztenyekészítmény héjtartalmának meghatározása4 850
5.41.Gumibázis mennyiségének meghatározása5 980
5.42.Gyorsfagyasztott zöldség alkoholban oldhatatlan részének meghatározása9 910
5.43.Habtartósság meghatározása4 990
5.44.Hamutartalom meghatározása7 100
5.45.Hamutartalom meghatározása konduktometriásan4 850
5.46.Hidrogénkarbonát-tartalom meghatározása7 560
5.47.Hidroxiprolintartalom meghatározása (kötőszövet)12 080
5.48.HMF-tartalom meghatározása11 620
5.49.Higany tartalom meghatározása AAS-sel13 020
5.50.Idegen magőrlemény kimutatása4 850
5.51.Idegen zsírok kakaóvaj mellett (GC-vel)19 970
5.52.Idegen zsírok tejzsír mellett (GC-vel)18 660
5.53.Illóolaj-tartalom meghatározása7 160
5.54.Jódmeghatározás jódozott sóban (titrimetria)5 720
5.55.Jodidtartalom meghatározása11 970
5.56.Jódszám meghatározása7 040
5.57.Kapszaicin tartalom meghatározása (HPLC-vel)20 350
5.58.Kazein meghatározása (ELISA-val)20 410
5.59.Kénessavtartalom meghatározása jodometriásan9 520
5.60.Koffein-és teobromintartalom meghatározása kakaótermékekből (HPLC-vel)13 970
5.61.Koffeintartalom meghatározása élelmiszerekből (HPLC-vel)14 840
5.62.Konyhasómentes hamutartalom meghatározása8 670
5.63.Konyhasótartalom meghatározása (Mohr-módszerrel)7 540
5.64.Konyhasótartalom meghatározása (Volhard-módszerrel)8 940
5.65.Kristály- és porcukor szemcsenagyságának meghatározása4 850
5.66.Kurkumintartalom meghatározása (HPLC-vel)17 790
5.67.Leüríthetőség aeroszolokból11 600
5.68.Liszt avasságának meghatározása10 190
5.69.Liszt laboratóriumi előállítása5 980
5.70.Mesterséges színezéktartalom meghatározása (HPLC-vel)18 650
5.71.Nátriumhidrogénkarbonát-tartalom meghatározása7 560
5.72.Nitráttartalom meghatározása9 490
5.73.Nitrittartalom meghatározása8 500
5.74.Nyomásmérés aeroszolokban9 350
TevékenységEljárási költség mértéke
(forint)
5.75.Olajok és zsírok savszámának meghatározása8320
5.76.Őrlési finomság meghatározása4 850
5.77.Összes cukortartalom meghatározása (Titr.)8 930
5.78.Összes sav, savfok és savszám meghatározása7 360
5.79.Összes szénhidrát meghatározása14 560
5.80.Összes vízkeménység meghatározása9 490
5.81.Peroxidszám meghatározása7 620
5.82.pH-meghatározás műszeresen4 630
5.83.Redukáló cukortartalom meghatározása (Titr.)6 660
5.84.Sósavban oldhatatlan hamu meghatározása8290
5.85.Sörszín meghatározása4 850
5.86.Sűrűség mérése piknométerrel5 980
5.87.Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (atmoszférás szárítással)5 070
5.88.Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (oldószeres desztillálással)7 640
5.89.Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (piknométerrel)5 980
5.90.Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (refraktometriásan)4 400
5.91.Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (vákuumszárítással)5 070
5.92.Szén-dioxid meghatározása műszeresen5 980
5.93.Szén-dioxid meghatározása nyomásméréssel (gyors módszer)3 730
5.94.Szerves és szervetlen idegenanyag-tartalom meghatározása7 100
5.95.Szerves savak meghatározása (HPLC-vel)16 800
5.96.Szerves oldószerek meghatározása (GC-vel)13 920
5.97.Színezék azonosítása (VRK-val)13 440
5.98.Színmeghatározás oldatban7 400
5.99.Szójatartalom, gluténtartalom meghatározása (ELISA-val)20 410
5.100.Szterinek meghatározása (GC-vel)30 110
5.101.Tartósítószer (benzoesav, szorbinsav) meghatározása (HPLC-vel)14 470
5.102.Tejpor oldódási idejének meghatározása3 730
5.103.Tejsűrűség meghatározása tejfokmérővel4 850
5.104.Tisztaság, hibás szem, törmelék mennyiségi meghatározása3 730
5.105.Tojástartalom meghatározása szterintartalom alapján (fotometria)11 890
5.106.Tojástartalom meghatározása zsírtartalom alapján10 530
5.107.Töltelékhányad meghatározása4 850
5.108.Tömeg, térfogat ellenőrzése3 730
5.109.Tömeg, térfogat ellenőrzése tételenként (20 mintaelem)13 850
5.110.Törésmutató meghatározása4 400
5.111.Ubikinon-Q10 meghatározása (HPLC-vel)25 680
5.112.Ujjlenyomat kromatogram felvétele (GC-vel)15 070
5.113.Vaj vízmentes szárazanyag-tartalmának meghatározása8 670
5.114.Valódi extrakttartalom meghatározása5 980
5.115.Vízoldható vitaminok (B1, B2, B6, niacin,C, niacinamid) meghatározása
(HPLC-vel)
18130
5.116.Vitamin B1 meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel)19 530
5.117.Vitamin B2 meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel)20 910
5.118.Vitamin B6 meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel)27 850
5.119.Vitamin C meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel)21 100
5.120.Vitamin tartalom (zsíroldható: A, E) meghatározása gyors módszerrel18 800
5.121.Vitamin tartalom (zsíroldható: A, E) meghatározása döntő módszerrel30 340
5.122.Vízben oldódó/oldhatatlan anyagtartalom meghatározása5 980
5.123.Vizes kivonat meghatározása5 980
5.124.Zsírsavösszetétel meghatározása (GC-vel)16 470
[10]
TevékenységEljárási költség mértéke
(forint)
5.125.Zsírtartalom meghatározása emulzióból (Extr.)12 980
5.126.Zsírtartalom meghatározása (Gerber-módszerrel)5 260
5.127.Zsírtartalom meghatározása hideg extrakcióval12 990
5.128.Zsírtartalom meghatározása (Röse-Gotlieb-módszerrel)14 530
5.129.Zsírtartalom meghatározása
(savas feltárást követő Soxhlet-módszerrel)
16 440
5.130.Zsírtartalom meghatározása
(Soxhlet-módszerrel, hagyományos módon)
10 530
5.131.Zsírtartalom meghatározása (Van Gulik-módszerrel)5 260
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
7.Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonságosságának
vizsgálata
7.1.Alkatrészek vizsgálata18 100
7.2.Belső huzalozás vizsgálata13 000
7.3.Belső huzalozás/hajlítási vizsgálat 90 fokig20 200
7.4.Csavarok és összekötések vizsgálata13 000
7.5.Ejtődobos vizsgálat15 200
7.6.Elektromos készülékek vizsgálata műterheléssel18 100
7.7.Ellenálló képesség mérése hővel szemben (golyós nyomópróba)15 800
7.8.Ellenálló képesség mérése hővel szemben (izzóhuzalos vizsgálat)15 800
7.9.Ellenálló képesség mérése hővel szemben (tűlángos vizsgálat)15 800
7.10.Érintésvédelemi osztályba sorolás vizsgálata15 200
7.11.Felvett teljesítmény és áram13 200
7.12.Hálózati csatlakozás és külső hajlékony vezeték vizsgálata13 000
7.13.Hálózati csatlakozó vezetékhajlító igénybevétel20 200
7.14.Kúszóáramút, légköz és szigetelésen keresztül mért távolság vizsgálata11 880
7.15.Külső vezetők és csatlakozó kapcsaik vizsgálata13 000
7.16.Mechanikai szilárdság vizsgálata (rugós kalapács)13 000
7.17.Mechanikai szilárdság vizsgálata (ejtés)13 000
7.18.Mechanikai szilárdság vizsgálata (nyomó vizsgálat)15 200
7.19.Megjelölés tartósságának vizsgálata11 580
7.20.Melegedés vizsgálata32 700
7.21.Mikrohullámú sugárzásmérés15 800
7.22.Motoros készülékek indítása10 680
7.23.Nedvességállóság, nedvességkezelés (nedvesség kamrában)27 200
7.24.Nedvességállóság/merülőszivattyú18 600
7.25.Nedvességállóság/túlfolyás vizsgálata21 600
7.26.Stabilitás, mechanikai sérülés vizsgálata13 200
TevékenységEljárási költség mértéke
(forint)
7.27.Szakszerűtlen működtetés (hőtechnikai vagy motoros készülék)38 083
7.28.Szakszerűtlen működtetés (kombinált készülék)49 300
7.29.Szerkezeti előírások műszeres vizsgálata24 200
7.30.Szerkezeti előírások megtekintéses vizsgálata15 200
7.31.Szigetelési ellenállás mérése11 880
7.32.Szivárgó áram mérése13 000
7.33.Szivárgó áram mérése üzemmeleg állapotban20 200
7.34.Tehermentesítő húzó igénybevétel18 600
7.35.Tehermentesítő csavaró igénybevétel15 800
7.36.Termékspecifikus vizsgálat13 200
7.37.Tranziens túlfeszültségek mérése (lökőgenerátoros vizsgálat)22 780
7.38.Túlterhelés vizsgálata29 800
7.39.Védelem aktív részek megérintése ellen13 200
7.40.Védőcsatlakozás folytonosságának vizsgálata13 000
7.41.Villamos szilárdság vizsgálata13 000
7.42.Villamos szilárdság üzemmeleg állapotban20 200
7.43.Vízmentesen tömítettség vizsgálat23 000
8.Villamos játékok biztonságosságának vizsgálata
8.1.Alkatrészek vizsgálata18 100
8.2.Csavarok, összekötések13 200
8.3.Felvett teljesítmény13 600
8.4.Hőállóság (golyós nyomópróba)16 000
8.5.Kúszóáramút és légközök12 080
8.6.Mechanikai szilárdság (rugós kalapács)13 200
8.7.Melegedés és rendellenes működtetés38 300
8.8.Melegedés vizsgálata18 100
8.9.Nedvességállóság27 200
8.10.Szerkezeti előírások21 600
8.11.Termékspecifikus vizsgálat13 200
8.12.Tűzállóság (tűlángos vizsgálat)16 000
8.13.Tűzállóság (izzóhuzalos vizsgálat)16 000
8.14.Vezetékek és huzalok védelme13 200
8.15.Villamos szilárdság szobahőmérsékleten13 200
8.16.Villamos szilárdság üzemi hőmérsékleten19 400
9.Audio-, video- és hasonló elektronikus készülékek vizsgálata
9.1.Áramütés elleni védelmet szolgáltató szerkezeti követelmények vizsgálata13 200
9.2.Áramütésveszély rendeltetésszerű üzemi körülmények között21 600
9.3.Csatlakozók vizsgálata21 600
9.4.Elektromos csatlakozókés mechanikai rögzítések vizsgálata13 200
9.5.Érintési áram mérés13 000
9.6.Külső hajlékony vezetékek névleges keresztmetszete13 200
9.7.Lökőfeszültség vizsgálata13 880
9.8.Mechanikai vizsgálatok (ejtés)15 000
9.9.Mechanikai vizsgálatok (működtető elemek felerősítése)13 880
9.10.Mechanikai vizsgálatok (fiókok)13 880
9.11.Mechanikai vizsgálatok (kézben tartott távvezérlési eszközök)13 880
9.12.Mechanikai vizsgálatok (koaxiális antenna-csatlakozóaljzatok)13 880
9.13.Mechanikai vizsgálatok (teleszkóp vagy botantenna)13 880
9.14.Mechanikai vizsgálatok (fizikai, mechanikai biztosítás)13 880
TevékenységEljárási költség mértéke
(forint)
9.15.Melegedés rendeltetésszerű körülmények között27 200
9.16.Nedvességkezelés18 100
9.17.Rendellenes körülmények36 900
9.18.Szigetelési ellenállás14 880
9.19.Tehermentesítő húzó igénybevétel18 600
9.20.Tehermentesítő csavaró igénybevétel15 800
9.21.Termékspecifikus vizsgálat13 200
9.22.Villamos szilárdság vizsgálata15 000
10.Lámpatestek vizsgálata
10.1.Áramütés elleni védelem13 000
10.2.Belső huzalozás13 000
10.3.Csatlakozókapcsok (csavaros)13 000
10.4.Csoportosítás megtekintéses vizsgálat12 700
10.5.E14-es foglalat becsavarás közbeni idomszeres vizsgálat15 800
10.6.E27-es foglalat becsavarás közbeni idomszeres vizsgálat15 800
10.7.Hajlítási vizsgálat17 700
10.8.Hővel szembeni ellenállás (golyós nyomópróba)15 800
10.9.Kúszóáramutakés légközök13 200
10.10.Külső huzalozás13 000
10.11.Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - cserélhető alkatrészek, vezetékutak,
lámpafoglalatok, gyújtó foglalatok, sorozatkapcsok
11 800
10.12.Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - csatlakozókapcsok és hálózati
csatlakozók
11 800
10.13.Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - kapcsolók, szigetelőbélések és
védőcsövek, kettős és megerősített szigetelés
11 800
10.14.Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - mechanikai szilárdság (rugós kalapács)13 200
10.15.Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - mechanikai szilárdság (ejtés vizsgálat)15 200
10.16.Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - mechanikai szilárdság (ejtődobos
vizsgálat)
15 200
10.17.Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - villamos csatlakozások és áramvezető
részek, csavarok, mechanikai kötések és tömszelencék
13 200
10.18.Mechanikai veszély12 700
10.19.Nedvességállóság27 000
10.20.Szigetelési ellenállás11 880
10.21.Szivárgó áram13 000
10.22.Tartóssági és melegedési vizsgálat (rendeltetésszerű üzem)27 100
10.23.Tartóssági és melegedési vizsgálat (rendellenes üzem)27 100
10.24.Tehermentesítő csavaró igénybevétel15 200
10.25.Tehermentesítő húzó igénybevétel17 700
10.26.Tűzzel szembeni ellenállás (izzóhuzalos vizsgálat)15 800
10.27.Tűzzel szembeni ellenállás (tűlángos vizsgálat)15 800
10.28.Termékspecifikus vizsgálatok13 000
10.29.Védővezetős érintésvédelem13 000
10.30.Villamos szilárdság13 000
10.31.Zárlatvizsgálat15 200
11.Gépek biztonságosságának vizsgálata
11.1.Anyagok okozta veszélyek elleni védelem16 000
11.2.Belső huzalozás vizsgálata18 100
11.3.Hálózati csatlakozás és külső hajlékony vezetékek vizsgálata15 000
11.4.Hőállóság vizsgálata: golyós nyomópróba15 000
TevékenységEljárási költség mértéke
(forint)
11.5.Hőhatás okozta veszélyek elleni védelem16 000
11.6.Kúszóáramutak, légközök és szigetelésen keresztül mért távolságok16 980
11.7.Mechanikai szilárdság21 600
11.8.Mechanikai veszélyek elleni védelem21 600
11.9.Működési vizsgálat16 000
11.10.Nyomatékmérés16 000
11.11.Örvényáramú fékpadon végzett melegedésmérés55 000
11.12.Örvényáramú fékpadon végzett nyomatékvizsgálat55 000
11.13.Szerkezeti vizsgálat24 400
11.14.Termékspecifikus vizsgálat13 200
12.Erősáramú háztartási dugós csatlakozók vizsgálata
12.1.Áramütés elleni védelem12 700
12.2.Hajlékony vezetékek és azok csatlakoztatása megtekintéssel12 700
12.3.Mechanikai szilárdság vizsgálata (ejtődobos)16 000
12.4.Melegedés ellenőrzése rögzített, többszörös hordozható aljzatokra és dugókra27 100
12.5.Méretek ellenőrzése méretlapok alkalmazásával13 200
12.6.Szerkezeti előírások ellenőrzése rögzített, többszörös hordozható aljzatokra és
dugókra
13 200
12.7.Tehermentesítő csavaró igénybevétel15 200
12.8.Tehermentesítő húzó igénybevétel17 700
12.9.Termékspecifikus vizsgálatok13 200
12.10.Védőérintkezők és védőkapcsok, csatlakozókapcsok ellenőrzése13 200
12.11.Védővezető folytonosság vizsgálata12 700
13.Elektromos hangfrekvenciás mérések
13.1.Fejhallgatás és fülhallgatós termék műfüles vizsgálata16 000
13.2.Frekvenciamenet mérése16 000
13.3.Jel-zajviszony mérése14 880
13.4.Kibocsátási hangnyomásszint mérése55 100
13.5.Kimenő teljesítmény mérése13 200
13.6.Termékspecifikus vizsgálat13 200
13.7.Torzítás mérése13 200
14.Gyermekjátékszerek biztonságosságának vizsgálata
14.1.Áttétel és tengelyelrendezés vizsgálat12 700
14.2.Áztatási vizsgálat/duzzadó anyag13 600
14.3.Billentő vizsgálat10 700
14.4.Bizonyos játékok geometriai alakjának vizsgálata (vizsgáló sablonnal)10 700
14.5.Csomagolás vizsgálata10 700
14.6.Dinamikus szilárdság vizsgálata39 800
14.7.Duzzadó anyagok méretének meghatározása16 500
14.8.Egyes elemek vagy alkatrészek hozzáférhetőségének vizsgálata (vizsgálóujjal)10 700
14.9.Ejtő vizsgálat10 700
14.10.Élek élességének vizsgálata13 600
14.11.Fékberendezés működőképességének vizsgálata51 500
14.12.Félgömb alakú játékok vizsgálata (méretek)17 600
14.13.Figyelmeztetések és használati útmutatók vizsgálata10 700
14.14.Folyadékkal töltött játékok tömítettsége22 300
14.15.Forgatónyomaték vizsgálata13 600
14.16.Gyúlékonyság vizsgálata57 300
TevékenységEljárási költség mértéke
(forint)
14.17.Hegyes végződések vizsgálata13 600
14.18.Hintakötelekés láncok átmérőjének vizsgálata13 600
14.19.Hinták és hasonló játékok szilárdságának vizsgálata19 400
14.20.Hőmérséklet-emelkedés mérése28 200
14.21.Huzalok hajlíthatósági vizsgálata16 500
14.22.Húzó vizsgálat (INSTRON-nal)42 700
14.23.Húzó vizsgálat (erőmérővel)19 400
14.24.Játékfigurák vizsgálata (méretek)17 600
14.25.Játékok zsinórjainak vizsgálata13 600
14.26.Kibocsátási hangszintnyomás meghatározása57 333
14.27.Kis alkatrészek vizsgálóhengeres vizsgálata10 700
14.28.Kislabda vizsgálata10 700
14.29.Lövedékek mozgási energiájának meghatározása57 300
14.30.Mágneses térerő meghatározása Gauss-mérővel21 200
14.31.Mászókaállványok és más hasonló játékok nyílásvizsgálata13 600
14.32.Méretek meghatározása13 600
14.33.Monofil szálakat tartalmazó játékok vizsgálata8 800
14.34.Műanyag fólia vastagságának vizsgálata13 600
14.35.Nyomó vizsgálat (INSTRON-nal)45 700
14.36.Összecsukó és toló mechanizmusok vizsgálata terheléssel16 500
14.37.Stabilitásvizsgálat19 400
14.38.Statikus szilárdság vizsgálata16 500
14.39.Szájjal működtetett játékok tartósságának vizsgálata16 500
14.40.Szerkezeti vizsgálatok10 700
14.41.Tapadókorongos játékok vizsgálata (méretek)17 600
14.42.Termékspecifikus vizsgálat13 200
14.43.Ütésvizsgálat10 700
14.44.Villamos hajtású ráülhetős játékok sebességének meghatározása34 000
14.45.Yo-yo labda vizsgálat (zsinórhosszúság, szakítóerő, nyúlás meghatározása)17 000
14.46.Zsinórvastagság vizsgálata13 600
15.Információs berendezések, telefontöltők
15.1.Rendellenes vizsgálat15 200
15.2.Villamos szilárdság14 000
16.Hőálló üvegedények vizsgálata
16.1.Hőlökésállóság vizsgálata, adott fokozat ellenőrzése fokozatonként (legalább 3
db minta)
38 700
16.2.Hőszigetelő-képesség (hőtartás) vizsgálata hőtároló edények üvegbetéteinél
(24 órán át)
38 700
16.3.Termékspecifikus vizsgálat13 300
17.Korrózióálló acélból készült háztartási edények vizsgálata
17.1.Felület kialakításának vizsgálata16 000
17.2.Fenékkialakítás vizsgálata13 300
17.3.Fogantyúk melegítésének vizsgálata24 400
17.4.Műanyag szerelvények hőállóságánakellenőrzése (120 Celsius fokon)18 800
17.5.Stabilitás vizsgálata (10%-os lejtőn)13 300
17.6.Szerelvények terheléses vizsgálata (3-szor tömeg, 0,5 óra)24 600
17.7.Termékspecifikus vizsgálat13 300
TevékenységEljárási költség mértéke
(forint)
18.Étkezési porcelán termékek vizsgálata
18.1.Felület minősítése13 300
18.2.Hőmérséklet-változással szembeni ellenálló képesség vizsgálata (6 db
terméken)
38 300
18.3.Méretek meghatározása13 300
18.4.Termékspecifikus vizsgálatok13 300
19.Háztartási fém tömegcikkek (termékspecifikus) vizsgálata
19.1.Felületminőség, felületi hibák vizsgálata13 200
19.2.Méretekellenőrzése13 200
19.3.Rendeltetésszerű alkalmasság, működés vizsgálata13 200
19.4.Szilárdság vizsgálata21 583
19.5.Termékspecifikus vizsgálat13 200
20.Univerzális mérések
20.1.Ejtődobos vizsgálat18 800
20.2.Hajlító igénybevétel20 200
20.3.Húzó-nyomó vizsgálat (INSTRON-nal)49 500
20.4.Keménységmérés vizsgálat46 700
20.5.Kondicionálás klímakamrában (hő és/vagy pára)32 700
20.6.Megvilágítás-mérés fényforrásonként17 600
20.7.Mikroszkópos vizsgálat18 800
20.8.Termékspecifikus vizsgálat13 200
21.Gyermek magasszékek vizsgálata
21.1.Állítható háttámla szilárdságának vizsgálata12 900
21.2.Nyílások, rések vizsgálata9 700
21.3.Stabilitás vizsgálata14 500
21.4.Tálcaejtés vizsgálata9 700
21.5.Tálcaszilárdság és stabilitás vizsgálata9 700
21.6.Ütővizsgálat14 500
22.Gyermekruházat biztonsága
22.1.Díszítőelemek húzóvizsgálata17 700
22.2.Méretek12 700
23.Pelenkázó berendezések vizsgálata
23.1.Pelenkázó asztal rés és/vagy nyílás vizsgálata11 300
23.2.Termékspecifikus vizsgálat13 300
24.Cumik csecsemők és kisgyermekek részére
24.1.Harapásállóság vizsgálat17 700
24.2.Lyukasztásállóság vizsgálat17 700
24.3.Méretek15 200
24.4.Összeépítettség vizsgálat25 100
24.5.Rögzítettségi vizsgálat17 700
24.6.Szakadásállósági vizsgálat22 700
24.7.Ütésállósági vizsgálat12 700
TevékenységEljárási költség mértéke
(forint)
25.Gördeszkák vizsgálata
25.1.Ejtési vizsgálat16 500
25.2.Keréktapadási vizsgálat16 500
25.3.Szerkezetvizsgálat16 500
25.4.Ütközési vizsgálat18 100
26.Görkorcsolyák vizsgálata
26.1.Keréktapadási vizsgálat27 500
26.2.Összeerősítési vizsgálat27 500
26.3.Szerkezetvizsgálat15 000
26.4.Ütközési vizsgálat18 100
27.Rollerek vizsgálata
27.1.Ejtő vizsgálat15 200
27.2.Keréktapadási vizsgálat20 200
27.3.Méretek, nyílások vizsgálata15 200
27.4.Statikus terhelés12 700
27.5.Ütközési vizsgálat25 100
28.Bébikomp vizsgálata
28.1.Felborulás-vizsgálat előre17 700
28.2.Felborulás-vizsgálat oldalra17 700
28.3.Felépítés-vizsgálat (megtekintéssel)15 200
28.4.Felépítés-vizsgálat (méréssel)17 700
28.5.Leesésvizsgálat28 900
28.6.Mechanizmusok vizsgálata (merev mozgó részek)13 800
28.7.Mechanizmusok vizsgálata (összecsukó mechanizmus)13 800
28.8.Mechanizmusok vizsgálata (statikus szilárdság)13 800
28.9.Mechanizmusok vizsgálata (parkoló eszközök)13 800
28.10.Statikus stabilitás vizsgálat20 200
29.Járókák lakossági használatra
29.1.Felépítés-vizsgálat idomszerrel (korlát magasság, nyílások, zárószerkezetek stb.)22 700
29.2.Fennakadás-vizsgálat golyósláncos súllyal17 700
29.3.Járókakorlát harapás vizsgálata22 700
29.4.Lenyelési és fulladási veszélyek (húzóvizsgálattal)17 700
29.5.Stabilitás12 700
29.6.Terheléses vizsgálatok (kapaszkodók, alapzat, keret és záróelemek, oldalak)25 100
30.Gyermekkerékpárok
30.1.Fékek vizsgálata25 100
30.2.Méretek (támasztókerekek, nyereg, lábfej szabad mozgástere, oldalirányú
dönthetőség)
17 700
30.3.Nyereg és ülésrúd biztonsági vizsgálata17 700
30.4.Nyereg statikus vizsgálata17 700
30.5.Rögzítések és láncvédő vizsgálata15 200
TevékenységEljárási költség mértéke
(forint)
31.Háztartási villamos készülékek. A teljesítményfogyasztás mérése készenléti
állapotban
31.1.Készenléti teljesítmény mérése (egyszerű set top boksz) 1 minta22 700
31.2.Készenléti teljesítmény mérése (egyszerű set top boksz) ismételt 3 minta30 100
32.Lakás-és ülőbútorok vizsgálata
32.1.Ejtő vizsgálat15 200
32.2.Statikus terhelés vizsgálat35 100
32.3.Ütő vizsgálat19 080
33.Öngyújtók
33.1.Ellenállás belső nyomásnak15 900
33.2.Ellenállás leejtésnek13 800
33.3.Ellenállás periodikus és folyamatos égésnek13 800
33.4.Égési viselkedés13 800
33.5.Lángképzés, lángmagasságok és beállításuk13 800
33.6.Lángkialvás13 800
33.7.Szóródási, szikrázási és fellángolási vizsgálat15 900
34.Hinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékszerek
34.1.Beszorulás vizsgálata18 000
34.2.Felépítés-vizsgálat megtekintéssel (sarkok és peremek, kiálló részek stb.)15 900
34.3.Felépítés-vizsgálat méréssel18 000
34.4.Stabilitás15 900
34.5.Statikus szilárdság15 900
35.Egyéb vizsgálatok
35.1.Az 1-34. fejezetekben nem szereplő vizsgálatok esetében a díjszámítás a
vizsgálatra fordított idő, az itt meghatározott mérnöki óradíj szorzata,
hozzáadva a felhasznált anyagköltséget.
3 000

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 219. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[2] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 85. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[3] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 226. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[4] Módosította a 168/2023. (V. 11.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.05.19.

[5] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 94. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 94. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2012.11.03.

[8] Beiktatta a 168/2023. (V. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.05.19.

[9] Megállapította a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.11.03.

[10] Módosította a 213/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.08.02.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére