230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet

a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

Rendőrség szervei

1. §

(1) A Kormány a rendőrség helyi, területi, valamint a Kormány által létrehozott önálló jogállású szervei vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel az országos rendőrfőkapitányt, a másodfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a rendészetért felelős minisztert jelöli ki.

(2) A Kormány az Országos Rendőr-főkapitányság vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként a rendészetért felelős minisztert jelöli ki.

Büntetés-végrehajtás szervei

2. §

(1) A Kormány a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények, továbbá a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetek vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát, a másodfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a büntetés-végrehajtásért felelős minisztert jelöli ki.

(2) A Kormány a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként a büntetés-végrehajtásért felelős minisztert jelöli ki.

Magyar Honvédség, katonai nemzetbiztonsági szolgálatok

3. §

(1)[1] A Kormány a Magyar Honvédség és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában a munkabiztonsági hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel

a) első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét,

b) másodfokon a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.

(2) A Kormány a Magyar Honvédség és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában az elsőfokú munkaegészségügyi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a Magyar Honvédség Közegészségügyi-járványügyi Szolgálatot, a másodfokú munkaegészségügyi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott hatóságok közigazgatási hatósági jogkörük gyakorlása során csak a jogszabályoknak vannak alárendelve, a közigazgatási hatósági eljárás során, valamint a közigazgatási hatósági ügyekben hozandó döntésükben nem utasíthatók.

Katasztrófavédelem szervei

4. §

(1) A Kormány az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) területi, helyi szervei és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel az OKF főigazgatóját, a másodfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a katasztrófák elleni védekezésért felelős minisztert jelöli ki.

(2) A Kormány az OKF vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként a katasztrófák elleni védekezésért felelős minisztert jelöli ki.

Polgári nemzetbiztonsági szolgálatok

5. §

A Kormány a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztert jelöli ki.

Záró rendelkezések

6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2)[2]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 158/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet 17. § - a. Hatályos 2011.08.26.

[2] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 644. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

Tartalomjegyzék