Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

158/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a Honvédelmi Minisztérium egyes hatósági és szakhatósági hatásköreit kijelölő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 1. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. §, 10. § és 28. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 3. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 12. § tekintetében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 17. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 19. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 27. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 29. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 13. pontjában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

2. § A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel

a) első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét,

b) másodfokon a honvédelemért felelős minisztert

(a továbbiakban együtt: katonai építésügyi hatóság) jelöli ki."

3. § (1) A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel

a) első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét,

b) másodfokon a honvédelemért felelős minisztert

(a továbbiakban együtt: veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság) jelöli ki."

(2) Az R1. 4. melléklet 2.3. pont b) alpontjában a "veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság" szövegrész helyébe a "veszélyes katonai objektum" szöveg lép.

4. § A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet "1. Vízjogi engedély", "2. Általános építésügyi hatósági engedély (kivéve útügyi beruházások)", valamint "3. Útügyi építési engedély" alcím "Honvédelem" sorában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

5. § Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet "2. Építési engedély (kivéve útügyi beruházások)", "3. Útügyi építési engedély", valamint "4. Vízjogi engedély" alcím "Honvédelem" sorában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

6. § Az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet "1. Útügyi építési engedély" és "2. Vízjogi engedély" alcím "Honvédelem" sorában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

7. § A Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. melléklet "2. Radioaktív hulladéktároló létesítési és üzemeltetési engedély" alcím "honvédelem" sorában a "Honvéd Vezérkar Főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

8. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 8/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A Kormány a nyilvános repülőtérre, leszállóhelyre vonatkozó hatósági engedélyezési eljárásban - annak kérdésében, hogy a tervezett tevékenység az állami célú légiközlekedés biztonságát, így különösen a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott légi kutató-mentő szolgálat hatáskörébe tartozó feladatok ellátását, a Magyar Köztársaság légterének védelmét ellátó szolgálatok tevékenységét vagy a Magyar Honvédség, illetve a szövetséges fegyveres erők állami célú légiközlekedéssel kapcsolatos feladatainak ellátását akadályozza-e - az első fokú hatósági eljárásban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, a másodfokú hatósági eljárásban pedig a honvédelemért felelős minisztert szakhatóságként jelöli ki."

(2) Az R2. 8/D. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárásban,)

"b) ha az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett vasúti építményre vonatkozik, - annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak -e - az első fokú hatósági eljárásban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, a másodfokú hatósági eljárásban pedig a honvédelemért felelős minisztert,"

(szakhatóságként jelöli ki.)

(3) Az R2.

a) 3. melléklet 6. pontjában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője", a "honvédelmi miniszter" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter";

b) 5. melléklet 5. pontjában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője", a "honvédelmi miniszter" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter"

szöveg lép.

9. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. melléklet 8. pontjában, 3. melléklet 10. pontjában és 3. melléklet 2. táblázat 10. pontjában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

10. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények vonatkozásában az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel

a) első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét,

b) másodfokon a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki."

11. § A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. melléklet "1. Vasúthatósági engedélyek", "2. Metróállomások építésügyi hatósági engedélyei", "3. Felszín feletti építmények általános építésügyi hatósági engedélyei", valamint "4. Felszíni rendezési munkák útügyi építési engedélyei" alcím "Honvédelem" sorában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

12. § A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kormány a Magyar Honvédség polgári alkalmazottainak munkakörei esetében a Tv. XXVII. fejezete szerinti hatósági jogkör gyakorlójaként a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét jelöli ki. E hatóság eljárására a 4-5. §-ban, valamint a 8. § (1)-(2) és (4) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni."

13. § A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa" program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. számú melléklet "1. Építési engedély (kivéve útügyi beruházások)", "2. Útügyi építési engedély", valamint "3. Vízjogi engedély" alcím "Honvédelem" sorában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

14. § Az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklet "1. Útügyi építési engedély" alcím "Honvédelem" sorában, valamint a "2. Vízjogi engedély" alcím "Honvédelem" sorában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

15. § A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. melléklet "1. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások", valamint "3. Vízjogi engedélyezési eljárás" alcím "Honvédelem" sorában, továbbá a "2. Létesítési engedélyezési eljárás" alcím "-honvédelem" sorában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

16. § A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 8. pontjában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

17. § A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a Magyar Honvédség és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában a munkabiztonsági hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel

a) első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét,

b) másodfokon a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki."

18. § Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 8. pontjában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

19. § (1) Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Kormány a Magyar Honvédség, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló létesítmények, eszközök, berendezések tekintetében az (1)-(2) bekezdésben foglalt feladatokkal kapcsolatos hatósági jogkörben, országos illetékességgel

a) első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét (a továbbiakban: HM HH),

b) másodfokon a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki."

(2) Az R3. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló kormányrendelet alapján kiadott, kritikus alkalmazási területeken történő felhasználásra vonatkozó engedéllyel rendelkezőknek a halonról évente, a tárgyévet követő év március 31-éig adatot kell szolgáltatniuk a Főigazgatóság, illetve a HM HH részére."

20. § A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pontjában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

21. § A "Duna projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet "1. Vízügyi hatósági engedély", "2. Környezetvédelmi engedély", valamint "3. Építésügyi hatósági engedély (kivéve útügyi beruházások)" alcím "7. honvédelem" sorában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

22. § A "Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet "1. Vízügyi hatósági engedély", valamint "2. Környezetvédelmi engedély" alcím "7. honvédelem" sorában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

23. § A "Tisza hullámtér projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet "1. Vízügyi hatósági engedély" és "2. Környezetvédelmi engedély" alcím "7. honvédelem" sorában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

24. § A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet "1. Vízügyi hatósági engedély" alcím 7. pontjában, "2. Építésügyi hatósági engedély (kivéve útügyi beruházások)" alcím 7. pontjában, valamint "3. Útügyi építési engedély" alcím 8. pontjában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

25. § Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. melléklet 17. pontjában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

26. § Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, valamint 21. § (5) bekezdésében a "Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatala" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

27. § A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány az e rendelet hatálya alá tartozó építmények tekintetében az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos építésfelügyeleti hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel

a) első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét,

b) másodfokon a honvédelemért felelős minisztert

(a továbbiakban együtt: katonai építésfelügyeleti hatóság) jelöli ki."

28. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 7. § (4) bekezdés d)-e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Kormány a működési engedéllyel kapcsolatos eljárásban szakhatóságként jelöli ki)

"d) olyan üzlet esetében, amelyben "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és "C" tűzveszélyességi osztályú építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak

da) a működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetén - a db) alpontban foglalt kivétellel - az első- és másodfokú hatósági eljárásban közreműködő tűzvédelmi szakhatóságokat,

db) az ingatlan-nyilvántartás szerint a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló földrészleten (a továbbiakban: honvédelmi és katonai célú ingatlan) működtetni kívánt üzlet esetében tűzvédelmi szakhatóságként az első fokú hatósági eljárásban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, a másodfokú hatósági eljárásban pedig a honvédelemért felelős minisztert, valamint

e) ha arra az építményre, amelyben az üzletet működtetni kívánják, ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki - a településrendezési és általános építésügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében -

ea) az üzlet működésének engedélyezése esetén - az eb) alpontban foglalt kivétellel - az első fokú eljárásban az építésügyi hatóságot, másodfokú eljárásban a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét,

eb) a honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt üzlet esetében építésügyi szakhatóságként az első fokú hatósági eljárásban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, a másodfokú hatósági eljárásban pedig a honvédelemért felelős minisztert, továbbá"

(2) Az R4. 7. § (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A Kormány a működési engedéllyel kapcsolatos eljárásban szakhatóságként jelöli ki)

"f) a honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt üzlet esetében a honvédelmi ágazati munkavédelmi és munkabiztonsági követelményeknek való megfelelés kérdésében munkabiztonsági szakhatóságként az első fokú hatósági eljárásban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, a másodfokú hatósági eljárásban a honvédelemért felelős minisztert."

29. § A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A Magyar Honvédség, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló létesítmények tekintetében, az 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. § (2) bekezdés b) és g) pontja vonatkozásában országos illetékességgel tűzvédelmi hatóságként

a) első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője,

b) másodfokon a honvédelemért felelős miniszter jár el.

(2) A Kormány a Magyar Honvédség, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló létesítmények tekintetében - a tűzvédelmi előírások érvényesülése kérdésében a beruházási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervek engedélyeztetése, a használatbavételi, valamint az üzemeltetés-engedélyezési eljárások során - tűzvédelmi szakhatóságként, országos illetékességgel

a) az első fokú hatósági eljárásban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét,

b) a másodfokú hatósági eljárásban a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki."

30. § A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 7. pontjában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

31. § A Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-előállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 15/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 2. melléklet 13. pontjában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

32. § A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. melléklet 13. pontjában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

33. § Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. melléklet 13. pontjában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

34. § A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet "2. Bányahatósági engedély" alcím 9. pontjában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

35. § A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet "1. Bányahatósági engedély" és "6. Villamos vezetékjogi engedély" alcím 7. pontjában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

36. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontjában és 5. melléklet 10. pontjában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

37. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 23. § (1) bekezdés d) pontjában és 23. § (2) bekezdés d) pontjában a "Honvéd Vezérkar főnökét" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét";

b) 4. melléklet V. fejezet 7. pontjában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

38. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésében a "Honvédelmi Minisztérium hatósági feladatokért felelős hivatala" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal" szöveg lép.

39. § Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet 2. melléklet 8. pontjában a "Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szöveg lép.

40. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök