Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet

az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

(3)[2]

(4) E rendelet 2. § (3) bekezdése a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

3. §[3]

(1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[4] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. §[5]

(1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[6] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Gyurcsány Ferenc s.k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelethez[7]

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[8]
ABCD
1.LétesítményLétesítmény azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyek
Eljáró hatóság
2.Kiemelt nagyberuházásként
motorverseny-pálya és ahhoz
kapcsolódó egyéb sport,
szálláshely, szolgáltató és
logisztikai kiszolgáló bázis és
létesítményei.
Az M7-es autópálya,
Sávoly község északi
közigazgatási határa által
lehatárolt terület
Marótvölgyi-csatorna és
Szőkedencs község déli
közigazgatási határa által
lehatárolt terület.
általános építésügyi
hatósági engedélyek
Somogy Vármegyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelmi hatósági
engedélyezések
Somogy Vármegyei
Kormányhivatal
4.útügyi hatósági engedélyekSomogy Vármegyei
Kormányhivatal
5.vízjogi engedélyekilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
6.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Baranya Vármegyei
Kormányhivatal
7.földvédelmi hatósági
eljárások
Somogy Vármegyei
Kormányhivatal
8.ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Somogy Vármegyei
Kormányhivatal
9.földmérési hatósági
eljárások
Somogy Vármegyei
Kormányhivatal
10.erdővédelmi hatósági
engedélyek
Somogy Vármegyei
Kormányhivatal
11.hírközlési hatósági
engedélyek
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
12.bányahatósági engedélyekBaranya Vármegyei
Kormányhivatal
13.talajvédelmi hatósági
engedélyek
Somogy Vármegyei
Kormányhivatal
14.örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások és
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Somogy Vármegyei
Kormányhivatal
15.vasúti hatósági engedélyekközlekedésért felelős
miniszter

2. számú melléklet a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelethez[9]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.10.20.

[3] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 22. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[4] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[6] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. §-a (ld. 7. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[8] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék