334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §

(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2)[5]

(3)[6]

(4) Ha a megállapodást e rendelet hatálybalépésig megkötötték, és 2009. január 31-ig az illetékes nyugdíjbiztosítási szervhez benyújtják, a korengedményes nyugdíjazásra az R. 1. § (1) és (3) bekezdésének, 4. § (3) bekezdésének és 6. § a) pontjának - 2008. december 31-én hatályos - szabályait kell alkalmazni.

6. §[7]

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.14.

[6] Hatályon kívül helyezte a 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.14.

[7] Hatályon kívül helyezte a 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.14.