143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet

az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról

A Kormány az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

Általános rendelkezések

1. §[1]

Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodási bírság és az erdővédelmi bírság mértékét az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 82. § (1) bekezdés szerinti erdővédelmi járulékalap (a továbbiakban: EJA) 3-4. § szerinti szorzataként határozza meg.

2. §

Ha a jogellenesen kitermelt faanyag mennyisége az eljárás során helyszíni felméréssel nem állapítható meg, a bírság alapjául szolgáló fatérfogat mennyiségét az Országos Erdőállomány Adattár adatainak alapulvételével az erdészeti hatóság állapítja meg.

Az erdőgazdálkodási bírság

3. §

(1) Az erdőgazdálkodóra vagy az erdőgazdálkodóként eljáró erdőkezelőre kiszabandó erdőgazdálkodási bírság mértéke:[2]

a)[3] az Evt. 107. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén: a kitermelt faanyag után bruttó köbméterenként 0,2 EJA;

b) az Evt. 107. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak esetén: a jogsértéssel érintett erdőrészletenként 0,1 EJA;

c) az Evt. 107. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak esetén: erdőrészletenként 0,1 EJA;

d) az Evt. 107. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározottak esetén: alkalmanként az erdő károsításának mértékétől és az elhelyezett szennyvíz, szennyvíziszap, hígtrágya vagy talaj szennyező anyag mennyiségtől függően 0,5 EJA-5,0 EJA;

e)[4] az Evt. 107. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak szerint az Evt. 73. § (1) bekezdésében foglalt előírásokat megsértése esetén hektáronként 0,5 EJA;

f)[5] az Evt. 107. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak esetén: a károsodás vagy veszélyeztetés mértékétől függően hektáronként 0,5 EJA-5,0 EJA;

g) az Evt. 107. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározottak esetén: alkalmanként 0,3 EJA;

h) az Evt. 107. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározottak esetén: erdőrészletenként 0,3 EJA;

i) az Evt. 107. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározottak esetén: alkalmanként 0,3 EJA;

j) az Evt. 107. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározottak esetén: a szakszerűtlen beavatkozással érintett terület után a károsítás mértékétől függően hektáronként 1,0 EJA-2,0 EJA;

k) az Evt. 107. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározottak esetén: a károsodott terület után hektáronként 0,5 EJA;

l)[6] az Evt. 107. § (1) bekezdés l) pont la) és lb) alpontjában meghatározottak esetén: évenként és hektáronként 0,5 EJA;

m)[7] az Evt. 107. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározottak esetén:

ma) az Evt. 7. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású erdőkben, évenként és hektáronként 0,6 EJA,

mb) az Evt. 7. § (1) bekezdés e) vagy f) pontja szerinti természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású erdőkben, évenként és hektáronként 0,3 EJA;

n)[8]

o) az Evt. 107. § (1) bekezdés o) pontjában meghatározottak esetén alkalmanként: 1,0 EJA;

p) az Evt. 107. § (1) bekezdés p) pontjában meghatározottak esetén alkalmanként: 0,1 EJA;

q) az Evt. 107. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározottak esetén alkalmanként: 0,1 EJA;

r) az Evt. 107. § (1) bekezdés r) pontjában meghatározottak esetén alkalmanként: 0,3 EJA.

s)[9] az Evt. 107. § (1) bekezdés s) pontjában meghatározott esetben: a károsodás vagy veszélyeztetés mértékétől függően alkalmanként 0,3-5,0 EJA;

t)[10] az Evt. 107. § (1) bekezdés t) pontjában meghatározott esetben: erdőrészletenként 0,5 EJA;

u)[11] az Evt. 107. § (1) bekezdés u) pontjában meghatározott esetben: alkalmanként 0,5 EJA.

(2)[12]

(3) Aki az Evt. 107. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakat megvalósítja

a) figyelmeztetésben részesül;

b) ha az a) pontban foglaltak ellenére, annak közlésétől számított 30 napon belül nem tesz eleget kötelezettségének: földrészletenként 0,1 EJA erdőgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

(4) Aki

a) az Evt. 107. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat megvalósítja: hektáronként 0,5 EJA;

b)[13]

c) az Evt. 107. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltakat megvalósítja: alkalmanként 0,2 EJA;

d)[14]

erdőgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Az erdővédelmi bírság

4. §

(1) Aki

a) az Evt. 108. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat megvalósítja: alkalmanként a jogsértéssel érintett terület nagyságától és az erdő károsodásától függően 0,3 EJA-3,0 EJA;

b) az Evt. 108. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat megvalósítja: alkalmanként az erdő károsításának mértékétől és az elhelyezett hulladék mennyiségétől függően 0,5 EJA-5,0 EJA;

c) az Evt. 108. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat megvalósítja: alkalmanként a gyűjtött mennyiségtől függően 0,5 EJA-5,0 EJA;

d)[15] az Evt. 108. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat megvalósítja, a kivágott fa után bruttó köbméterenként 0,3 EJA, de legalább 0,3 EJA;

e) az Evt. 108. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakat megvalósítja 0,1 EJA, motorfűrész esetén 0,2 EJA;

f) az Evt. 108. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltakat megvalósítja: alkalmanként az erdő károsításának mértékétől függően 0,1 EJA-5,0 EJA;

g) az Evt. 108. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltakat megvalósítja: alkalmanként 0,1 EJA-0,5 EJA;

h) az Evt. 108. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltakat megvalósítja: 0,2 EJA, ha a jogsértés következményeként erdőtűz alakul ki 1,0 EJA;

i) az Evt. 108. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltakat megvalósítja: 0,1 EJA;

j) az Evt. 108. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltakat megvalósítja: a károkozás mértékétől függően 0,2 EJA-1,0 EJA;

k) az Evt. 108. § (1) bekezdés k) pontjában foglaltakat megvalósítja 0,2 EJA;

l) az Evt. 108. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltakat megvalósítja 2,0 EJA;

m) az Evt. 108. § (1) bekezdés m) pontjában foglaltakat megvalósítja: az igénybe vett terület után az Evt. 81. § (2)-(4) bekezdés szerinti erdővédelmi járulék háromszorosának megfelelő, de legalább 1,0 EJA erdővédelmi bírságot; a kialakult állapot fennmaradásának engedélyezése esetén az Evt 81. § (2)-(4) bekezdés szerinti erdővédelmi járulék tízszeresének megfelelő, de legalább 1,0 EJA erdővédelmi bírságot köteles fizetni.

(2)[16] Ha az erdő tulajdonosa, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog jogosultja, az erdészeti szakszemélyzet vagy a jogosult erdészeti szakszemélyzet az Evt. 108. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségét megsérti, a kitermelt faanyag után bruttó köbméterenként 0,2 EJA erdővédelmi bírságot köteles fizetni.

(3) A vadászatra jogosult

a) az Evt. 108. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén: a károsítással érintett terület után az erdő károsításának mértékétől függően hektáronként 0,2 EJA-2,0 EJA,

b) az Evt. 108. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározottak esetén: a károsítással érintett terület után hektáronként 1,0 EJA,

c) az Evt. 108. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározottak esetén: a károsítással érintett terület után hektáronként 0,5 EJA

erdővédelmi bírságot köteles fizetni.

(4)[17] A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos eljárás során az Evt. 108. § (4) bekezdése szerinti erdővédelmi bírság mértéke - mérlegeléssel megállapítható mérték esetében az Evt. 108. § (7) bekezdésében foglalt szempontok figyelembevételével -

a) az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 1,0 EJA - 35,0 EJA;

b) az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja szerinti megőrzési kötelezettség megsértése esetén alkalmanként 1,0 EJA - 20,0 EJA;

c) az Evt. 90/A. § (7) bekezdés f) pontja szerinti kötelezettség megsértése esetén alkalmanként 0,5 EJA - 75,0 EJA;

d) az erdészeti hatóság zárlati intézkedést vagy zár alá vételt elrendelő döntésében foglaltak megsértése esetén alkalmanként 0,5 EJA - 75,0 EJA;

e) az Evt.-ben, valamint a végrehajtására kiadott rendeletben a fa és fatermékre előírt szállítási, felhasználási, forgalomba hozatali rendelkezések megsértése esetén alkalmanként 0,5 EJA - 75,0 EJA;

f) az Evt.-ben, valamint a végrehajtására kiadott rendeletben a fa és fatermékre előírt adatszolgáltatási, nyilvántartási, bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén alkalmanként 0,5 EJA-25 EJA;

g) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

ga) 4. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom megszegése esetén alkalmanként 0,5 EJA - 150,0 EJA,

gb) 4. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 1,0 EJA - 35,0 EJA,

gc) 5. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 0,5 EJA - 20,0 EJA,

gd) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010 európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és jellegére vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2012. július 6-i 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet) 3. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 0,5 EJA - 20,0 EJA,

ge) 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja, illetve a 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet 4. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén alkalmanként 1,0 EJA - 15,0 EJA.

(5)[18] Ha egy eljárás keretében több, a (4) bekezdés hatálya alá tartozó erdővédelmi bírsággal sújtható tényállás állapítható meg, a bírság teljes összegét az egyes bírságtételek összegének figyelembevételével úgy kell megállapítani, hogy annak együttes összege legfeljebb 150,0 EJA lehet.

5. §

Három éven belüli ismételt jogsértés esetén az erdővédelmi bírságtétel, valamint a kiszabható bírság alsó és felső határa a kétszeresére emelkedik.

Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet 2009. július 10-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett jogsértések esetén kell alkalmazni.

7. §[19]

Kiss Péter s. k.,

a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 136. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2018.01.12.

[3] Módosította a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2018.01.12.

[4] Módosította a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2018.01.12.

[5] Módosította a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § c) pontja. Hatályos 2018.01.12.

[6] Módosította a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2018.01.12.

[7] Megállapította a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.01.12.

[8] Hatályon kívül helyezte a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.12.

[9] Beiktatta a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.01.12.

[10] Beiktatta a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.01.12.

[11] Beiktatta a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.01.12.

[12] Hatályon kívül helyezte a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.12.

[13] Hatályon kívül helyezte a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.12.

[14] Hatályon kívül helyezte a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.12.

[15] Módosította a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § e) pontja. Hatályos 2018.01.12.

[16] Módosította a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § b), f) pontja. Hatályos 2018.01.12.

[17] Megállapította a 169/2018. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.10.11.

[18] Beiktatta a 342/2015. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.11.27.

[19] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.21.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére