164/2009. (XI. 30.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy az R. e rendelettel megállapított rendelkezéseit - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -, valamint az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet e rendelettel megállapított rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

(2) Az R. e rendelettel megállapított 8. § (4) bekezdését, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet e rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3)[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 164/2009. (XI. 30.) FVM rendelethez[16]

2. melléklet a 164/2009. (XI. 30.) FVM rendelethez[17]

3. melléklet a 164/2009. (XI. 30.) FVM rendelethez[18]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2009.12.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2009.12.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2009.12.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2009.12.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2009.12.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2009.12.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2009.12.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2009.12.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2009.12.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2009.12.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2009.12.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2009.12.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2009.12.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2009.12.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2009.12.03.

[16] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2009.12.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2009.12.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2009.12.02.

Tartalomjegyzék