164/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), e), i) és n) pontjában, valamint 101/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva - a következőket rendeli:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §

(1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 9-10. § 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 6-8. §, az (5)-(6) bekezdés, valamint a (9) bekezdés 2009. október 1-jén lép hatályba.

(4) A TnyR. 18/B. § (2) bekezdésének és 63/C. § (2) bekezdésének e rendelettel megállapított rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(5) Az Onyfr. e rendelet 6-8. §-ával, valamint e § (9) bekezdésével megállapított rendelkezéseit a 2009. október 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(6)[11] A Nyugdíjbiztosítási Jogorvoslati Igazgatóság 2009. október 1-jétől 2010. december 31-éig önálló szervként, de költségvetési szervi jogállási szempontból a Középmagyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság jogi személyiségű szervezeti egységeként működik. A Nyugdíjbiztosítási Jogorvoslati Igazgatóság igazgatóját, helyettesét és más alkalmazottait a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság igazgatója, helyettese és más alkalmazottja nem utasíthatja. A Nyugdíjbiztosítási Jogorvoslati Igazgatóságra egyebekben 2009. október 1-jétől 2009. december 31-éig is az Onyfr. e rendelet 6-8. §-ával, valamint e § (9) bekezdésével megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7)[12]

(8)[13]

(9)[14]

(10)[15]

(11)[16]

(12)[17]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.23.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.23.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.23.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.23.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.23.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (12) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (12) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (12) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[11] Módosította a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 244. § k) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.23.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.23.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (12) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.24.

[16] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.03.

[17] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (12) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.03.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére