179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az R1. e rendelet 10. §-ával megállapított 60. § (2) bekezdését az e rendelet hatálybalépését követően meghirdetett pályázati kiírások esetében kell alkalmazni.

(3)[21]

(4)[22]

(5)[23]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelethez[24]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[13] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[15] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[16] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[18] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[19] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[20] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[21] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[22] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[23] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

[24] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.08.

Tartalomjegyzék