Tippek

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

274/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet

A fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló, 2008. október 22-i 1102/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

A Kormány az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdésének 5. és 6. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. § A fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló 2008. október 22-i 1102/2008/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet (a továbbiakban: R.)

a)[1] 5. cikke (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében az országos környezetvédelmi hatóság,

b)[2] 6. cikkében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében a létesítmény helye szerint illetékes környezetvédelmi hatóság

az illetékes hatóság.

2. § (1) Az R. 5. cikke (3) bekezdésének a) pontja, valamit 6. cikke szerinti adatszolgáltatási kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a környezetvédelmi bírság mértéke megegyezik a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, illetve nem megfelelő teljesítése esetén kiszabható hulladékgazdálkodási bírság mértékével.

(2) Az R. 1. cikkében meghatározott kiviteli és fémhigany-keverési tilalom megsértése esetén a környezetvédelmi bírság mértéke megegyezik a veszélyes hulladék országhatárt átlépő jogellenes szállítása esetén kiszabható hulladékgazdálkodási bírság mértékével.

(3)[3] Az R. 1. cikkében meghatározott kiviteli és fémhigany-keverési tilalom megsértése, valamint az R. 5. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén az országos környezetvédelmi hatóság, az R. 6. cikke szerinti adatszolgáltatási kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a környezetvédelmi hatóság jár el a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint.

3. § Az R. 5. cikkének (1) bekezdése szerinti engedélyt és biztonsági értékelést, valamint az R. 5. cikkének (2) bekezdésében és 7. cikkében meghatározott tájékoztatást a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett Minisztérium küldi meg az Európai Bizottság részére.

4. § (1) Ez a rendelet - 2. §-ának kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a a kihirdetést követő 45. napon lép hatályba.

(3) Ez a rendelet a fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló, 2008. október 22-i 1102/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5., 6. és 7. cikkeinek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 147. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[2] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 147. § a) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[3] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 147. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.