Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá

a 2. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában,

a 4. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés n) pontjában,

az 5. és 6. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában,

a 7. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény 7. § (4) bekezdésében,

a 8. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 44. § (2) bekezdésében,

a 12. alcím tekintetében a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. §-ában,

a 14. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 15. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 16. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 48. § (4) bekezdésében,

a 18. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,

a 19. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 20. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,

a 21. alcím tekintetében a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § a) pontjában,

a 22. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában,

a 23. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés t) pontjában,

a 25. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 26. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), h), l), n) és s) pontjában,

a 27. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-ában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés n) pontjában,

a 28. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés e) és r) pontjában,

a 29. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 30. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 26. pontjában,

a 31. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 32. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 5. pontjában,

a 33. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 34. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdésében,

a 35. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 1-2., 8., 16. pontjában,

a 36. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában,

a 37. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 38. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 39. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) pontjában,

a 40. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában,

a 41. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 42. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § c) pontjában,

a 43. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában,

a 44. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 46. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § 14. pontjában,

a 49. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 16. pontjában,

az 50. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában,

az 51. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében,

az 52. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,

az 53. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés c) pontjában,

az 54. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjában,

az 55. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés a) pontjában,

az 56. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont 12.1. alpontjában,

az 57. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 11. pontjában,

az 58. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában,

az 59. alcím tekintetében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 58. § (1) bekezdésében,

a 60. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 63. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában,

a 64. alcím tekintetében a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (3) bekezdésében,

a 65. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában,

a 66. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 67. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 68. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,

a 69. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdésében,

a 70. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,

a 72. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében,

a 73. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdésében,

a 74. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 12. és 18. pontjában,

a 75. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 20. pontjában,

a 76. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában,

a 77. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 9. pont c) alpontjában,

a 78. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 79. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 81. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 82. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 83. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 84. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.1. alpontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 85. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában,

a 86. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 87. alcím tekintetében közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 16. pontjában,

a 88. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 89. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), f), i) és n) pontjában,

a 90. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 91. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. és 12.4. pontjában,

a 92. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 93. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 94. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 95. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 21. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,

a 96. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában,

a 97. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 98. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 22. pontjában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 10. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 18. § (2) bekezdésében,

a 99. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 10. pontjában,

a 100. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében,

a 101. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)-c) és e)-q) pontjaiban,

a 102. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 8. pontjában,

a 103. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés e) pontjában,

a 104. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 105. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében,

a 106. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 107. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 34. pontjában,

a 108. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 23. pontjában,

a 109. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)-i) pontjában, valamint (2) bekezdésében,

a 110. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 111. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjaiban,

a 112. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés q) pontjában,

a 113. alcím tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 114. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíj jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés n) pontjában,

a 115. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 116. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 117. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 118. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében,

a 119. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (3) bekezdésében,

a 120. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) és k) pontjában,

a 121. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés r) pontjában,

a 122. alcím tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdésének a) és b) pontjában,

a 123. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 14. alpontjában,

a 124. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 125. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés f) és g) pontjában,

a 126. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 127. alcím tekintetében a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény 3. § (2) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 2. pontjában,

a 128. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 129. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 26. pontjában,

a 130. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § p) pontjában,

a 131. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 132. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 133. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) és p) pontjában,

a 134. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában,

a 135. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében,

a 137. alcím tekintetében a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 138. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés s) pontjában,

a 139. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pontjában,

a 140. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 141. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 142. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), d), h) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 143. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés a), d), f) és p) pontjában,

a 144. alcím tekintetében egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 246. § b) pontjában,

a 145. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) és h) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában,

a 146. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 32. és 33. pontjában,

a 147. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. és 6. pontjában,

a 148. alcím tekintetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában,

a 149. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 150. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés z) pontjában,

a 151. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés f) pontjában és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b) és d) pontjában,

a 152. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés a) pontjában,

a 153. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (4) bekezdés a)-d) pontjában,

a 154. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 155. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés o) és u) pontjában,

a 156. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés b) pontjában,

a 157. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 158. alcím tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés b), c), f), h) és n)-p) pontjában, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés c) és g) pontjában,

a 159. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 24. pontjában,

a 160. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 13. pontjában és 110/A. §-ában,

a 161. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében,

a 162. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) pontjában, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés k) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.1. pontjában, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) és d) pontjában,

a 164. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) és d) pontjában,

a 165. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 166. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 167. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 171. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében,

a 172. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában,

a 173. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 19. pontjában,

a 174. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében,

a 175. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában,

a 176. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (3) bekezdésében és 57/B. § (8) bekezdésében,

a 177. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § e)-h), k) és o) pontjában,

a 178. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § m) pont md) alpontjában,

a 179. alcím tekintetében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § b) pontjában,

a 180. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,

a 181. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés c) és d) pontjában,

a 182. alcím tekintetében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/B. § (1) bekezdésében,

a 183. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

a 184. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a)-c) pontjában és 28. § (2) bekezdésében,

a 185. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,

a 186. alcím tekintetében a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 22. pontjában, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 187. alcím tekintetében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § b) pontjában,

a 188. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 2., 11. és 27. pontjában,

a 189. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában,

a 190. alcím tekintetében a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 191. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 192. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában,

a 194. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. pontjában,

a 195. alcím tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában,

a 196. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 197. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 198. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (3) bekezdés g) pontjában,

a 199. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 200. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pontjában,

a 201. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § c) pontjában,

a 202. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont d) alpontjában, valamint a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. § (1) bekezdésében,

a 203. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában,

a 204. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 205. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 206. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 12.3., 12.4., 17. és 25. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 207. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8., 9. és 28. pontjában,

a 208. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22. és 24. pontjában,

a 209. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 210. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában,

a 211. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés d) pontjában,

a 212. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (4) bekezdésében,

a 213. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés j) pontjában,

a 214. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 215. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 216. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 217. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 218. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 219. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 5. pontjában, 16. pont a) alpontjában, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 220. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés b) pontjában, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 221. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés d) pontjában,

a 223. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 21. pontjában,

a 224. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a)-d) és g) pontjában,

a 225. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés h) pontjában és az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 226. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés d) pontjában,

a 227. alcím tekintetében az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló 2009. évi XCI. törvény 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,

a 228. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 229. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f) és g) pontjában,

a 230. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 231. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában,

a 232. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a) pontjában,

a 233. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés n) pontjában,

a 234. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont bb) alpontjában és c) pontjában,

a 235. alcím tekintetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés a) pontjában,

a 236. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) és (5) bekezdésében,

a 237. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.5. pontjában,

a 238. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § c) pontjában,

a 239. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 240. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 21/A. § b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)-(5) bekezdésében,

a 241. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés e) pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés m) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b), h) és i) pontjában,

a 242. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a), d) és g) pontjában,

a 243. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 17. és 19. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 244. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e)-g) pontjában,

a 245. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § c) és g) pontjában,

a 246. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés j) pontjában,

a 247. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés w) pontjában,

a 248. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 250. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § g) és h) pontjában,

a 251. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a 253. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában,

a 254. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) és d) pontjában, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (1) bekezdésében, a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. §-ában, valamint a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (3) bekezdésében,

a 255. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 32. pontjában,

a 256. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés g) pontjában,

a 257. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában,

a 258. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában, a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) és d) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 259. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 14. pontjában,

a 260. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c)-f) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § g) pontjában, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 261. alcím tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában,

a 262. alcím tekintetében a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi IV. törvény 4. § (6) bekezdésében, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében,

a 263. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 264. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet módosítása

1. § (1) A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az igénylő munkaképtelenségét vagy egészségkárosodásának mértékét az orvosszakértői szerv hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye nem állapítja meg, az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv az egészségkárosodás mértékének szakkérdését is vizsgálja."

(2) Az R1.

a) 1. § (1) bekezdésében az "illetve" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a "nyugdíjbiztosítási igazgatóság" szövegrész helyébe az "általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv" szöveg

lép.

2. A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosítása

2. § A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 5/A. § (13) bekezdés b) pontjában és 25. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelmi hatóság" szöveg lép.

3. Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében az "a nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz" szövegrész helyébe az "az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervhez" szöveg lép.

4. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A keresetkiegészítés iránti kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani. A keresetkiegészítést - a Pest Megyei Kormányhivatal kivételével - a fővárosi és megyei kormányhivatal állapítja meg és folyósítja. Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére is kiterjed."

(2) Az R2. 5/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A keresetkiegészítés iránti kérelem elbírálása során a kérelmező egészségkárosodásának mértékét és a föld alatti bányamunkára való alkalmatlanságát szakkérdésként vizsgálni kell. A szakkérdést nem kell vizsgálni, ha a kérelmező egészségkárosodásának mértékét és a föld alatti bányamunkára való alkalmatlanságát hatályos határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy szakvélemény állapítja meg. Ha az első fokú eljárásban vizsgálni kell a szakkérdést, az ügyintézési határidő ötven nap."

(3) Az R2. 5/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A keresetkiegészítésre való jogosultság feltételeként meghatározott mértékű egészségkárosodás fennállását az ellátás megállapítását megalapozó határozatban, szakhatósági állásfoglalásban, szakvéleményében meghatározott időpontban felül kell vizsgálni (rendszeres felülvizsgálat), kivéve, ha a határozat, szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény alapján a keresetkiegészítésre jogosult állapota véglegesnek tekinthető."

(4) Az R2. 5/H. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3b) Ha a járadék iránti első fokú eljárásban vizsgálni kell a szakkérdést, az ügyintézési határidő harmincöt munkanap. Egyéb esetben és másodfokú eljárásban az ügyintézési határidő tizenhét munkanap."

(5) Az R2. a következő 8/C. §-sal egészül ki:

"8/C. § (1) A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseket a 2015. április 1-jén folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A keresetkiegészítéssel összefüggésben felmerülő, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdése alapján az állami adóhatóság felé teljesítendő bevallási kötelezettséget és a bevallás önellenőrzését a fővárosi és megyei kormányhivatal technikai adószámon - első alkalommal 2015. június 12-éig - teljesíti."

(6) Az R2.

a) 5/C. § (2) bekezdésében az "Az igazgatóság" szövegrész helyébe az "A fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 5/E. § (6) bekezdésében a "szakhatósági állásfoglalással" szövegrész helyébe a "határozattal, szakhatósági állásfoglalással" szöveg,

c) 5/E. § (9) és (10) bekezdésében az "az igazgatóságot" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

d) 5/H. § (2) bekezdésében a "társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. §-a szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz (a továbbiakban: nyugdíjbiztosítási igazgatóság)" szövegrész helyébe a "nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz" szöveg,

e) 5/I. § (2) bekezdésében, 5/L. § (2) bekezdésében a "nyugdíjbiztosítási igazgatóság" szövegrész helyébe a "nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

f) 5/J. §-ában a "szakértői bizottság által kiadott szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással, komplex minősítéssel" szövegrész helyébe az "az egészségkárosodás mértékének megállapítására vonatkozó szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással, határozattal, komplex minősítéssel" szöveg,

g) 5/K. § (1) bekezdésében a "nyugdíjbiztosítási igazgatóságot" szövegrész helyébe a "nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg

lép.

(7) Hatályát veszti az R2.

a) 5/B. § (5) bekezdése,

b) 5/C. § (3) bekezdése,

c) 5/I. § (3) bekezdése.

5. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

5. § A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet

a) 18. § (1) bekezdésében az "a járási földhivatal (a továbbiakban: földhivatal)" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatósági hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság)" szöveg,

b) 18. § (3) bekezdésében, 52. § (3) és (4) bekezdésében az "a földhivatal" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóság" szöveg,

c) 19. § (1) bekezdésében, "Általános tudnivalók" alcím 12. pontjában, "F" jelű adatlap kitöltési útmutatója 9. pontjában az "a földhivataltól" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságtól" szöveg,

d) 21. § (1) bekezdésében az "A földhivatal" szövegrész helyébe az "Az ingatlanügyi hatóság" szöveg,

e) 24. § (5) bekezdés b) pontjában, 42. § (1) bekezdésében, 44. §-ában, 50. § (1) bekezdésében, 52. § (1) bekezdésében a "földhivatal" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóság" szöveg,

f) 24. § (5) bekezdésében az "erdőfelügyelőség szakhatósági véleményét" szövegrész helyébe az "erdészeti hatóság szakvéleményét" szöveg,

g) 38. §-ában a "földhivatalnak" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságnak" szöveg,

h) 38. §-ában az "A földhivatalhoz" szövegrész helyébe az "Az ingatlanügyi hatósághoz" szöveg,

i) 42. § (3) bekezdésében az "a földhivatal" szövegrészek helyébe az "az ingatlanügyi hatóság" szöveg,

j) "F" jelű adatlap kitöltési útmutatója 7. pontjában a "földhivatalban" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságnál" szöveg,

k) a "V" jelű adatlap kitöltési útmutatója első, a "37"-es rovatra vonatkozó 6. pontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szervétől" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivataltól" szöveg

lép.

6. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvényben, valamint a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvényben foglalt földügyi feladatokról és végrehajtásuk költségvetési támogatásáról szóló 86/1992. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

6. § A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvényben, valamint a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvényben foglalt földügyi feladatokról és végrehajtásuk költségvetési támogatásáról szóló 86/1992. (V. 22.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében és 2. §-ában a "megyei (fővárosi) földhivatalok" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság)" szöveg,

b) 2. §-ában a "megyei földhivatalok" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságok" szöveg lép.

7. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

7. § A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet Mellékletében

a) a "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK" 12. pontjában az "a földhivataltól" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatósági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivataltól" szöveg,

b) az "AZ "FM" JELŰ ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA (34-38 ROVAT)" 3. pontjában az "a földhivataltól" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatósági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivataltól" szöveg

lép.

8. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R3.

a) 1. § (2) bekezdésében a "földhivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatóságaként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban járási hivatal)" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében a "földhivatali" szövegrész helyébe a "járási hivatali" szöveg, a "földhivatallal" szövegrész helyébe a "járási hivatallal" szöveg

lép.

9. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

9. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

a) 27. § (1) bekezdésében a "járási gyámhivatalt" szövegrész helyébe a "gyámhatóságot" szöveg,

b) 31. § (4) bekezdésében a "megyei, fővárosi szociális gyámhivatalt" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg

lép.

10. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kiskorú gyermek lakóhelyeként - ha a bíróság vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: gyámhivatal) a gyermek lakóhelyéről jogerősen másként nem határoz - a szülő, ennek hiányában a törvényes képviselő lakóhelyét kell bejelenteni."

(2) Az R4.

a) 1. §-ában a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál" szöveg,

b) 11. § nyitó szövegrészében a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 12. § (5) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg,

d) 22. § (4) bekezdésében és 25. § (3) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

e) 22. § (4) bekezdésében és 25. § (3) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

11. A földrendező és a földkiadó bizottságok működési kiadásainak a helyi önkormányzatok részére történő megtérítése mértékéről és módjáról szóló 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelet módosítása

11. § A földrendező és a földkiadó bizottságok működési kiadásainak a helyi önkormányzatok részére történő megtérítése mértékéről és módjáról szóló 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében a "megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság)" szövegrész helyébe a "földművelésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében a "földhivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg,

c) 5. § felvezető szövegében, a) és c) pontjában a "földművelésügyi igazgatóság" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 5. § b) pontjában a "földművelésügyi igazgatóság" szövegrészek helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

12. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hadieredetű fogyatkozást és az általa okozott járadékosztályba sorolás alapját képező egészségkárosodás százalékos mértékét a kérelmező lakóhelye szerint illetékes, rehabilitációs szakértői feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: fővárosi és megyei kormányhivatal) állapítja meg."

(2) Az R5. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (4) bekezdés szerinti szakvélemény a másodfokú eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól kérhető."

(3) Az R5.

a) 2. § (2)-(4) bekezdésében és (7) bekezdésében a "rehabilitációs szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 2. § (4) bekezdésében a "szakhatósági állásfoglalást" szövegrész helyébe a "szakvéleményt" szöveg,

c) 2. § (5) bekezdésében és a 7. § (3) bekezdésében a "szakhatósági állásfoglalás" szövegrész helyébe a "szakvélemény" szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében az "a Központi Igazságügyi Hivatalnak" szövegrész helyébe az "az Igazságügyi Hivatalnak" szöveg,

e) 5. § (4) bekezdésében a "10. §-ának" szövegrész helyébe a "10. §" szöveg,

f) 2. mellékletében a "rehabilitációs szakigazgatási szerv vezetőjének" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

g) 2. mellékletében az "a szakhatósági állásfoglalás" szövegrész helyébe a "véleményének" szöveg,

h) 3. mellékletében a "rehabilitációs szakigazgatási szerv" szövegrészek helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

i) 3. mellékletében a "Tárgy: Szakhatósági állásfoglalás" szövegrész helyébe a "Tárgy: Szakhatósági állásfoglalás/ Szakvélemény" szöveg,

j) 3. mellékletében az "A szakhatósági állásfoglalás" szövegrész helyébe az "A szakvélemény" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti az R5. 6. mellékletében a "23. § (1) A hadirokkant és hadiözvegy mentes a televízió előfizetési díjának megfizetése alól. (2) Ez a kedvezmény háztartásonként egy televízió-műsorvevő készülékre terjed ki." szövegrész.

13. Az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletének "A" Általános adatlap alcímében az "A földhivatal" szövegrészek helyébe az "Az ingatlanügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve az ingatlanügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal" szöveg lép.

14. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6. )

a) 1. § b) pontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjára (a továbbiakban: munkaügyi központ) és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségére (a továbbiakban: munkaügyi kirendeltség)" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalra (a továbbiakban: kormányhivatal) és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalra (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az "a munkaügyi központok, a munkaügyi kirendeltségek" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalok, a járási hivatalok" szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében az "illetékes munkavédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe az "illetékes, munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 6. § (2) és (3) bekezdésében a "munkavédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

(2) Az R6. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

15. A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A keresőképtelenség illetve a keresőképesség elbírálására és igazolására az Ebtv. 45. § (2) bekezdése alapján jogosult:

a) a háziorvos, házi gyermekorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos),

b) a járóbeteg-szakellátás orvosa,

c) az ideggondozó, bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó, valamint az onkológiai gondozó szakorvosa,

d) az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal),

e) a kormányhivatallal felülvéleményező tevékenységre szerződött főorvos (a továbbiakban: felülvéleményező főorvos)."

(2) Az R7. a következő 4. §-sal egészül ki:

"4. § A baleseti táppénz folyósítás időtartamának egy éven túli meghosszabbítására javaslatot az orvosszakértői feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal tehet."

(3) Az R7. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A kormányhivatal a keresőképtelenség és a keresőképesség elbírálását szakértő főorvos, valamint felülvéleményező főorvos útján ellenőrzi.

(2) A szakértő főorvos (1) bekezdés szerinti tevékenysége kiterjed a kormányhivatalhoz beérkezett keresőképtelenségi adatok célzott ellenőrzésére is. Ezen tevékenység során a szakértő főorvos igénybe veheti szakmai véleményezés és konzultáció céljából a felülvéleményező főorvos közreműködését."

(4) Az R7. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A döntéssel szemben a foglalkoztatott és a foglalkoztató a közléstől számított 8 napon belül az orvosszakértői feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál orvosi felülvizsgálatot kezdeményezhet."

(5) Az R7. 7. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az (5) bekezdés szerint kezdeményezett felülvizsgálat elbírálása során nem járhat el ugyanaz a kormányhivatal, amely kormányhivatal szakértő főorvosának vagy felülvéleményező főorvosának döntése a felülvizsgálat tárgyát képezi. A felülvizsgálat iránti kérelem áttételéről a kormányhivatal gondoskodik."

(6) Az R7. 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Ha az ellenőrzés során a szakértő főorvos ismételt vagy súlyos hiányosságokat tár fel, a keresőképtelenség elbírálására történt kijelölés visszavonását vagy a keresőképtelenség elbírálásra kötött szerződés felmondását kezdeményezi az OEP-nél."

(7) Az R7. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha a keresőképtelenséget elbíráló orvos, illetve a felülvéleményező főorvos vagy a szakértő főorvos a keresőképtelenséget illetően nem ért egyet, a vita eldöntése érdekében az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatalhoz fordul, azzal, hogy a 7. § (5a) bekezdését ebben az esetben is alkalmazni kell.

(2) Ha a biztosított a keresőképtelenség elbírálására jogosult orvos döntésével nem ért egyet, a keresőképességének elbírálása érdekében az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatalhoz fordul, azzal, hogy a 7. § (5a) bekezdését ebben az esetben is alkalmazni kell."

(8) Az R7. 8. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) A (3) bekezdés szerinti nyomtatványt kell kitölteni továbbá minden olyan esetben, amikor a beteg vagy a kezelőorvos orvosszakértői vizsgálatot kezdeményez: az orvosszakértői szervnél a munkaképesség vagy a súlyos fogyatékosság megállapítása céljából."

(9) Az R7. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a kezelőorvos a táppénzfolyósító szervtől értesítést kap a táppénzre való jogosultság megszűnésének időpontjáról, amennyiben a beteg állapota azt indokolja, felhívja a beteg figyelmét az egészségkárosodáson alapuló egyéb ellátások igénybevételének lehetőségére."

(10) Az R7. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az orvosszakértői feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a 4. §, a 7. § (5) bekezdése, valamint a 8. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatai ellátása érdekében főorvosi bizottságot (a továbbiakban: FOB) működtet. A FOB tagja az orvosszakértői szerv két orvosszakértője, akik közül az elnök a beteg fődiagnózisa szerint illetékes szakorvos."

(11) Az R7. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A keresőképtelenséget elbíráló személy a keresőképtelenné, illetőleg keresőképessé nyilvánított biztosítottakról naptári hetenként, az azt követő első munkanapon köteles a rejtjelezéssel védett adatátviteli vonalon jelentést tenni az OEP-hez (heti jelentés). A heti jelentést a 3. számú mellékletben foglalt tartalmi elemeknek megfelelő rekordképpel kell megtenni, feltüntetve a 2. számú mellékletben foglalt, a táppénz jellegére utaló megjelöléseket. Az OEP a befogadott jelentésről az adott forma szerinti kísérőjegyzéknek megfelelő adattartamú visszaigazolást küld adatátviteli vonalon a keresőképtelenséget elbíráló személy részére."

(12) Az R7.

a) 1. § (2) bekezdésében az "az Ebtv. 44. §-ában" szövegrész helyébe az "a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 44. §-ában" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében az "OEP-pel" szövegrész helyébe az "Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: OEP)" szöveg,

c) 6. § (3) bekezdés záró szövegrészében az "az OEP-nél" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalnál" szöveg,

d) 7. § (3) és (4) bekezdés nyitó szövegrészében és (7) bekezdésében az "Az ellenőrző főorvos" szövegrész helyébe az "A szakértő főorvos" szöveg,

e) 7. § (6) bekezdésében, 7/A. § (2) bekezdésében az "az ellenőrző főorvos" szövegrész helyébe az "a szakértő főorvos" szöveg,

f) 7/A. § (3) bekezdésében az "az ellenőrző főorvosnak" szövegrész helyébe az "a szakértő főorvosnak" szöveg,

g) 8. § (3) bekezdésében a "FOB" szövegrész helyébe a "9. § szerinti bizottság" szöveg,

h) 8. § (4) bekezdésében az "orvosszakértői szerv illetékes szakértői bizottsága és a FOB" szövegrész helyébe az "orvosszakértői szerv és a 9. § szerinti bizottság" szöveg,

i) 4. számú melléklet címében az "az orvosszakértői szerv szakértői bizottságához" szövegrész helyébe az "az orvosszakértői szervhez" szöveg,

j) 4. számú melléklet V. részében az "az OEP illetékes felülvéleményező főorvosával" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal felülvéleményező főorvosával" szöveg,

k) 4. számú melléklet V. részében az "Az OEP ellenőrző vagy felülvéleményező főorvosának véleménye" szövegrész helyébe az "A kormányhivatal szakértő vagy felülvéleményező főorvosának véleménye" szöveg,

l) 4/A. számú melléklet címében az "a rehabilitációs szakértői szerv szakértői bizottságához" szövegrész helyébe az "a rehabilitációs szakértői szervhez" szöveg

lép.

(13) Hatályát veszti az R7.

a) 1. § (1) bekezdésében a "tizenkét évesnél fiatalabb" szövegrész,

b) 8. § (6) bekezdése,

c) 9. § (4) és (5) bekezdése.

16. A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

16. § A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 14. §-ában a "felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságot" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében a "felügyelőségeknek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságoknak" szöveg,

d) 3. § (5) bekezdésében, 8. § (1) és (6) bekezdésében, 9. §-ában, 10. § (2) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnak" szöveg,

e) 3. § (5) bekezdésében, 4. § (1), (2), (4), (5) és (7) bekezdésében, 7. §-ában, 8. § (1), (5) és (6) bekezdésében, 9. §-ában, 10. § (1) és (2) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében, 2. számú melléklet 2.4. pontjában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg,

f) 4. § (6) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg,

g) 1. számú melléklet 1/A. pontjában a "felügyelőségek" szövegrész helyébe a "hatóságok" szöveg,

h) 1. számú melléklet 2.1. és 2.5 pontjában, 2. számú melléklet 2.1. pontjában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

i) 2. számú melléklet 2.5. pontjában a "felügyelőség" szövegrészek helyébe a "hatóság" szöveg

lép.

17. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

17. § A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdésében a "rehabilitációs szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "rehabilitációs szakértői szerv" szöveg lép.

18. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

18. § A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a) 5. § (17) bekezdésében az "illetékes járási földhivatalt" szövegrész helyébe az "illetékes első fokon eljáró ingatlanügyi hatóságot" szöveg;

b) 5/A. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság" szöveg;

c) 6. § (5) bekezdés a) pontjában a "járási földhivatal" szövegrész helyébe a "első fokon eljáró ingatlanügyi hatóság" szöveg;

d) 8. § (4a) bekezdésében az "a földhivatalt" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságot" szöveg;

e) 8. § (4b) bekezdésében az "a földhivatal" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóság" szöveg;

f) 9/A. § (3) bekezdésében a "földhivatal" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóság" szöveg

lép.

19. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

19. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. pont I. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok alcímének

a) 1.45. pontjában az "igazságügyi szolgálata" szövegrész helyébe a "pártfogó felügyelői tevékenység, az áldozatsegítési és kárenyhítési tevékenység és a jogi segítségnyújtás feladatkörében eljáró" szöveg,

b) 1.93. pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 1.95. pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségei" szövegrész helyébe a "közlekedési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 1.101. pontjában a "Megyei Kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságon" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalban" szöveg,

e) 1.102. pontjában a "Megyei Kormányhivatalok járási hivatalai Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalaiban" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal élelmiszer-ellenőrzési és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalában" szöveg,

f) 1.103. pontjában a "Megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságon" szövegrész helyébe a "növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalban" szöveg,

g) 1.104. pontjában a "Megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságon" szövegrész helyébe a "földművelésügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalban" szöveg,

h) 1.117. pontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szervei" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

i) 1.122. pontjában "a fővárosi és megyei kormányhivatalok megyei népegészségügyi szakigazgatási szerveiben, továbbá járási (fővárosi kerületi) hivatalok járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézeteiben" szövegrész helyébe a "népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalban, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalában" szöveg

lép.

20. A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

20. § A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet

a) 3. § (4) bekezdés c) pontjában a "járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdés d) pontjában a "járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetének" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg

lép.

21. A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) a következő 7/B. §-sal egészül ki:

"7/B. § A fővárosi és megyei kormányhivatal Ltv. 24. § (6b) bekezdése szerinti fizetési könnyítés iránti kérelmekkel kapcsolatos feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter gyakorolja."

(2) Az R8. 7. § (9) bekezdésében az "Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal" szövegrész helyébe az "állami adóhatóság" szöveg lép.

22. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

22. § A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 1. § c) pontjában a "megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságára" szövegrész helyébe a "földművelésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalra (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében a "megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága" szövegrészek helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 8/A. §-ában, 11. § (4) és (6) bekezdésében, a "megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 12. § (4) bekezdésében a "megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

23. A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

23. § A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés b) pontjában a "felügyelőségekkel" szövegrész helyébe a "hatóságokkal" szöveg lép.

24. A természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása

24. § A természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdésében az "A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete" szövegrész helyébe az "A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg lép.

25. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 2. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"g) gyámhivatal: a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala."

(2) Az R9. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az örökbefogadhatónak nyilvánítás kérdésében a megyeszékhelyen működő gyámhivatal, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró XI. Kerületi Hivatala, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Szentendrei Járási Hivatala (e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: kijelölt gyámhivatal) - ha nem indult a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per - soron kívül jár el."

(3) Az R9. 126/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"126/C. § Ha a hivatásos támogatói feladatokat mentális zavarban szenvedő személyekkel foglalkozó jogi személy által kijelölt személy látja el, kérelmére a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal tételes költségelszámolásban vagy költségátalány fizetésében állapodhat meg vele a Tám. tv. 7. § (4) bekezdése szerinti költségtérítés biztosítása érdekében."

(4) Az R9.

a) 5/A. § (1) és (3) bekezdés nyitó szövegrészében, (2) bekezdésében, (4) és (5) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 97/A. § (1)-(3) bekezdésében, 104. § (5) bekezdésében és 2. számú melléklet 3. pontjában a "szociális és gyámhivatal" szövegrész helyébe a "gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 65/B. § nyitó szövegrészében az "az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 106. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 49/B. §-a" szöveg,

c) 91/B. § (4) bekezdésében, 91/C. § (4) bekezdésében és 91/D. § (2) bekezdésében a "Magyar Államkincstárnak a családi pótlékot folyósító területi szervével" szövegrész helyébe a "családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal" szöveg,

d) 91/B. § (5) bekezdésében és 91/D. § (6) bekezdésében a "Magyar Államkincstárnak a családi pótlékot folyósító területi szerve" szövegrész helyébe a "családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

e) 91/D. § (4) bekezdés c) pontjában a "Magyar Államkincstárnak a családi pótlékot folyósító területi szervét" szövegrész helyébe a "családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

f) 91/G. § (2) bekezdés b) pontjában a "Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító területi szervénél" szövegrész helyébe a "családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál" szöveg,

g) 91/G. § (3) bekezdésében a "Magyar Államkincstárnak" szövegrész helyébe a "családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg,

h) 91/J. § (1) bekezdésében a "Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító területi szerve" szövegrész helyébe a "családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

i) 91/J. § (2) bekezdés b) pontjában a "Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító területi szervét" szövegrész helyébe a "családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

j) 103. § (12) bekezdés nyitó szövegrészében, 121. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 137. § (2) és (4) bekezdésében valamint 142. § (3) bekezdésében a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

k) 141. § (2) bekezdésében a "gyámhatóságnak" szövegrész helyébe a "gyámhivatalnak" szöveg,

l) 143. § c) pontjában az "a földhivatalt" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságot" szöveg,

m) 150. §-ában a "földhivatalt" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságot" szöveg,

n) 2. számú mellékletének címében a "szociális és gyámhivatalok" szövegrész helyébe a "gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

o) 3. számú melléklet A) lap II. Jövedelmi adatok pontja szerinti táblázat 5. sorában a "munkaügyi szervek" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szerv" szöveg,

p) 3. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A FORMANYOMTATVÁNY B) LAPJÁHOZ: cím b) pontjában a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatala" szöveg,

q) 3/A. melléklet Útmutató a kitöltéshez cím Az adatlap továbbítása alcímében a "járási gyámhivatalnak" szövegrész helyébe a "gyámhivatalnak" szöveg

lép.

26. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 59/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"59/E. § (1) Az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv a hozzátartozói nyugellátás megállapítása iránti eljárásában az egészségi állapot szakkérdését a rehabilitációs hatóságra vonatkozó szabályok szerint eljárva vizsgálja, ha

a) a hozzátartozói nyugellátás megállapítását az igénylő a megváltozott munkaképességére hivatkozva kérelmezi, és

b) a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődjének hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye nem állapítja meg, hogy az igénylő egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos.

(2) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) Központja a hozzátartozói nyugellátás megállapítása, felülvizsgálata és az özvegyi nyugdíj feléledésének megállapítása iránti eljárásában az egészségi állapot szakkérdésének vizsgálatára a rehabilitációs szakértői szervet szakértőnek rendeli ki, ha

a) a hozzátartozói nyugellátás megállapítását vagy az özvegyi nyugdíj feléledését az igénylő a megváltozott munkaképességére hivatkozva kérelmezi, vagy megváltozott munkaképességre tekintettel megállapított hozzátartozói nyugellátást, illetve erre tekintettel feléledt özvegyi nyugdíjat vizsgálnak felül, és

b) a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődjének hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye nem állapítja meg, hogy az igénylő, illetve - felülvizsgálat esetén - a hozzátartozói nyugellátásban részesülő személy egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos."

(2) Az R10. 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"61. § A Tny. 47. §-a (1) bekezdésének és (2) bekezdése c) pontjának alkalmazásánál

a) a gyermek fogyatékosságát a fogyatékossági támogatásra vonatkozó rendelkezések alkalmazásával kell megállapítani,

b) a gyermek tartósan fennálló betegségét a családi pótlékra irányadó szabályok alkalmazásával szakorvosi igazolással kell igazolni."

(3) Az R10. 66/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek eljárásaiban - ha az adott eljárás tekintetében a Tny. vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - az ügyintézési határidő huszonkét munkanap, amely legfeljebb huszonkét munkanappal hosszabbítható meg. Ha az eljárásban az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv az egészségi állapot szakkérdését is vizsgálja, az ügyintézési határidő negyven munkanap, amely legfeljebb huszonkét munkanappal hosszabbítható meg."

(4) Az R10. a következő 66/B. §-sal egészül ki:

"66/B. § A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek a nyugellátások és a hatáskörükbe tartozó más ellátások megállapítása és folyósítása, az egyeztetési eljárás, valamint az e rendelet szerinti más eljárások során az ONYF főigazgatója által jóváhagyott központi szakmai informatikai rendszert kötelesek használni."

(5) Az R10. 72/B. § (1e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1e) Az (1d) bekezdés b) pontja szerinti ügyekben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság és az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv - ha a kérelmet hozzá nyújtották be - közreműködő hatóságként jár el azzal, hogy a kivételes nyugellátás megállapítása iránti kérelmet az elbíráláshoz szükséges adatok, igazolások beérkezését követő tíz munkanapon belül döntésre az ONYF főigazgatójához továbbítja."

(6) Az R10. a következő 94. §-sal egészül ki:

"94. § A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseket a 2015. április 1-jén folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell."

(7) Az R10. 5. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(8) Az R10.

a) 1. § (1) bekezdésében, 1. § (3) bekezdés b) pontjában, 3. § b) pontjában a "nyugdíjbiztosítási igazgatóság" szövegrész helyébe az "általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv" szöveg,

b) 65/D. § (1) bekezdésében az "Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF)" szövegrész helyébe az "ONYF" szöveg,

c) 72/B. § (1b) bekezdés a) pontjában, 72/B. § (1b) bekezdés b) pontjában, 72/B. § (1c) bekezdésében a "nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz" szövegrész helyébe az "általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervhez" szöveg,

d) 72/B. § (1d) bekezdés c) pont cc) alpontjában, 72/B. § (1d) bekezdés d) pont db) alpontjában a "nyugdíjbiztosítási igazgatóság vezetőjének javaslatára a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott" szövegrész helyébe az "általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv" szöveg,

e) 72/B. § (1f) bekezdés c) pontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott" szövegrész helyébe az "az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv" szöveg,

f) 72/B. § (1g) bekezdésében, 88/A. § (2) bekezdésében az "a nyugdíjbiztosítási igazgatóság" szövegrész helyébe az "az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv" szöveg,

g) 88/A. § (2) bekezdésében az "a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak" szövegrész helyébe az "az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervnek" szöveg, az "a nyugdíjbiztosítási igazgatóságot" szövegrész helyébe az "az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervet" szöveg

lép.

(9) Hatályát veszti az R10.

a) 64/E. §-ában, 90. § (7) bekezdésében a "TnyR." szövegrész,

b) 89. § (10) bekezdése.

27. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.)

a) 5/A. § (2) bekezdésében az "illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: egészségbiztosítási szakigazgatási szerv)" szövegrész helyébe az "illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: egészségbiztosítási szerv)" szöveg,

b) 5/A. § (3) bekezdésében és 27/A. § (5) bekezdésében az "egészségbiztosítási szakigazgatási szervet" szövegrész helyébe az "egészségbiztosítási szervet" szöveg,

c) 5/A. § (4) bekezdésében és 21/C. § (2) bekezdésébenaz "egészségbiztosítási szakigazgatási szerv" szövegrészek helyébe az "egészségbiztosítási szerv" szöveg,

d) 5/A. § (5) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 21/C. § (4) bekezdésében, 26. § (2) bekezdésében, valamint 27/A. § (1) és (6) bekezdésében az "egészségbiztosítási szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe az "egészségbiztosítási szerv" szöveg,

e) 8. § (1) bekezdésében a "nyugdíjbiztosítási igazgatóság" szövegrész helyébe az "általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv" szöveg,

f) 21. § (6) bekezdésében az "a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervvel" szövegrészek helyébe az "az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervvel" szöveg,

g) 21/C. § (1) bekezdésében az "egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél" szövegrész helyébe az "egészségbiztosítási szervnél" szöveg,

h) 22. § (2), (4) és (4a) bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében, valamint 26. § (1) bekezdésében, az "egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek" szövegrész helyébe az "egészségbiztosítási szervnek" szöveg,

i) 22. § (3) bekezdésében az "a székhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervének" szövegrész helyébe az "a székhely szerint illetékes egészségbiztosítási szervnek" szöveg,

j) 27. § (1) bekezdésében a "székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek" szövegrész helyébe a "székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervnek" szöveg,

k) 29. § (1) bekezdésében a "nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél" szövegrész helyébe az "általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervnél" szöveg,

l) 29. § (3) bekezdésében az "A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv" szövegrész helyébe az "Az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R11. 22. § (1) bekezdése.

28. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

28. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 1. § (5)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Kormány egészségbiztosítóként az egészségbiztosítási pénztári feladatkörükben eljáró fővárosi és a megyei kormányhivatalokat (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) jelöli ki az Ebtv. 27. § (1) és (2) bekezdésében a 12. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok kivételével, 27. § (5) és (7) bekezdésében, 39/B. § (1a) bekezdésében, 50. § (1)-(4) bekezdésében, 62. § (1a) bekezdésében és (2) bekezdés c) pontjában, 63. § (1) bekezdésében, 65. § (2) bekezdésében, 68/A. § (4) bekezdésében, 69. §-ában, 70. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 70. § (3) és (4) bekezdésében, 72. § (1) bekezdésében, 80. § (4) és (5) bekezdésében, 81. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(6) A Kormány egészségbiztosítóként az OEP-et és a kormányhivatalt együtt jelöli ki az Ebtv. 5. §-ában, 27. § (11) bekezdésében, 72. § (2) bekezdésében, 79. § (1) és (3) bekezdésében, 80. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(7) A Kormány vasutas egészségbiztosítási szervként az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: fővárosi kormányhivatal) jelöli ki az Ebtv. 70. § (3) és (4) bekezdésében foglalt feladatok ellátására."

(2) Az R12. 2. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben nem említett járóbeteg-szakellátásokra a biztosítottat]

"h) az első és másodfokon eljáró orvosszakértői szerv orvosa,"

[(a továbbiakban együtt: beutaló orvos) utalhatja be.]

(3) Az R12. 31/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kormányhivatal az OEP által méltányosságból adható pénzbeli ellátások megállapítására meghatározott éves keretösszeget nem lépheti túl, a méltányosságból megállapított pénzbeli ellátásokról minden naptári negyedévet követő hónap 10-éig köteles az OEP részére beszámolót készíteni."

(4) Az R12. 31/G. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kormányhivatal az OEP által rendelkezésére bocsátott éves keretösszeg erejéig a biztosítottat segélyben részesítheti.

(2) A kormányhivatal az OEP által meghatározott éves egyszeri segély keretösszeget nem lépheti túl, a segélykeret felhasználásáról köteles minden naptári negyedévet követő hónap 10-éig az OEP részére beszámolót készíteni."

(5) Az R12. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"42. § (1) A táppénz és baleseti táppénz folyósításának 240. napját követő tizenöt napon belül a táppénzt folyósító szerv köteles a keresőképtelenséget igazoló orvost és a biztosítottat értesíteni a biztosított táppénz, baleseti táppénz jogosultsága megszűnésének időpontjáról.

(2) Ha a biztosított részére a pénzbeli ellátást vagy baleseti táppénzt kormányhivatal folyósítja és a biztosítási jogviszony a pénzbeli ellátás vagy a baleseti táppénz folyósításának időtartama alatt megszűnik, a foglalkoztató köteles haladéktalanul értesíteni a folyósító kormányhivatalt a biztosítási jogviszony megszűnésének időpontjáról.

(3) A baleseti járadékkal kapcsolatban az egészségkárosodás mértékét szakkérdésként kell vizsgálni.

(4) A kormányhivatal a szakvéleményéről tájékoztatja az orvost, a vizsgálat lefolytatásáról pedig a táppénzfolyósító szervet."

(6) Az R12. 45. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A baleset üzemiségét megállapító kormányhivatal vagy társadalombiztosítási kifizetőhely a kezelőorvostól beérkező, a baleset üzemiségével összefüggő ellátásokról kiállított igazolást a baleset üzemiségének elismeréséről szóló határozattal együtt az igazolás beérkezését követő 8 napon belül megküldi a biztosított lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal részére, amely a biztosított által megfizetett térítési díjakat soron kívül visszafizeti."

(7) Az R12. 49. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az Ebtv. 70. §

a) (3) bekezdése szerinti eljárásban az Ebtv. 66. §-án alapuló megtérítésre kötelező fizetési meghagyás kiadására a foglalkoztató vagy egyéb szerv székhelye (telephelye) szerinti kormányhivatal,

b) (4) bekezdése szerinti eljárásban az Ebtv. 67. §-án alapuló követelés esetén a foglalkoztató székhelye, az Ebtv. 68. §-án alapuló követelés esetén az ellátásban részesült személy lakóhelye szerinti kormányhivatal

illetékes."

(8) Az R12. 49. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A kifizetett egészségbiztosítási ellátások megtérítésére irányuló eljárásra az (5) bekezdés szerint illetékes szerv az OEP feladatkörébe tartozó feladatok ellátása érdekében elektronikus úton, naptári negyedévenként statisztikai adatszolgáltatást teljesít az OEP részére."

(9) Az R12. 49/D. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötése érdekében az OEP hatóságtól vagy egyéb szervtől a megtérítési igényt megalapozó eseménnyel kapcsolatban adatszolgáltatást kérhet. Az adatszolgáltatást a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül kell teljesíteni."

(10) Az R12.

a) 1. § (4) bekezdésében a "68/A. § (4) bekezdésében, 70. § (1) bekezdés b)-c) pontjában és (4)-(5) bekezdésében," szövegrész helyébe a "70. § (1) bekezdés c) pontjában és (5) bekezdésében," szöveg,

b) 1. § (6a) bekezdésében az "az OEP-et és a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalt" szöveg,

c) 1. § (7) bekezdésében az "a fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervét" szövegrész helyébe az "a fővárosi kormányhivatalt" szöveg,

d) 1. § (8) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatalok" szövegrész helyébe a "kormányhivatalok" szöveg,

e) 11. § (10) bekezdésében, a 12/A. § (8) és (14) bekezdésében, valamint 38/A. § (1), (1a) és (3) bekezdésében az "Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe az "A kormányhivatal" szöveg,

f) 11. § (12) bekezdésében az "az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalnak" szöveg,

g) 12. § (11) bekezdésében a "fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "fővárosi kormányhivatal" szöveg, a "fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervével" szövegrész helyébe a "fővárosi kormányhivatallal" szöveg,

h) 12. § (12) bekezdésében és 43/A. § (1) bekezdésében a "fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi kormányhivatal" szöveg,

i) 12/A. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 39. § (3) bekezdésében az "egészségbiztosítási szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

j) 12/A. § (1), (6), (10) és (14) bekezdésében, 31/D. § (3) bekezdésében, 31/E. § (1) bekezdésében, 40. § (2) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében, 45. § (1) és (5) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében, valamint 49/A. §-ában az "az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal" szöveg,

k) 12/A. § (8) bekezdésében az "az egészségbiztosítási szakigazgatási szervtől" szövegrész helyébe az "a kormányhivataltól" szöveg,

l) 12/A. § (8) és (14) bekezdésében, valamint 31/G. § (3) bekezdésében az "egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnál" szöveg,

m) 12/B. § (5) bekezdés b) pontjában és 42. § (2) bekezdésében az "egészségbiztosítási szakigazgatási szervet" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

n) 25/B. § (7) bekezdésében és 47. § (3) bekezdésében az "az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalok" szöveg,

o) 31/D. § (1) és (2) bekezdés b) pontjában, 49/B. §-ában az "egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez" szövegrész helyébe a "kormányhivatalhoz" szöveg,

p) 31/D. § (2) bekezdésében az "az OEP-hez" szövegrész helyébe az "a székhelye szerint illetékes kormányhivatal részére," szöveg,

q) 31/F. § (1) bekezdésében az "Az OEP főigazgatója, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott" szövegrész helyébe az "A kormányhivatal" szöveg,

r) 37/A. § (2) bekezdésében, 38/A. § (1) bekezdésében és 49/E. §-ában az "az egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalhoz" szöveg,

s) 38. § (1) bekezdésében az "egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

t) 37/A. § (3) bekezdésében és 38. § (3) bekezdésében az "egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez" szövegrész helyébe a "kormányhivatalhoz" szöveg,

u) 38. § (4) bekezdésében az "az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalhoz" szöveg,

v) 38/A. § (3) bekezdésében az "az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv" szövegrészek helyébe az "a kormányhivatal" szöveg,

w) 43. § (5) bekezdésében az "az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalnak" szöveg,

x) 44. § (1) bekezdésében az "egészségbiztosítási szakigazgatási szerv" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

y) 45. § (2) bekezdésében az "Az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek és a társadalombiztosítási kifizetőhelyek" szövegrész helyébe az "A társadalombiztosítási kifizetőhelyek" szöveg, az "az OEP-nek" szövegrész helyébe az "a székhely szerint illetékes kormányhivatalnak" szöveg

lép.

(11) Hatályát veszti az R12.

a) 1. § (4) bekezdésében az "50. § (2)-(3) bekezdésében," szövegrész,

b) 31/D. § (3) bekezdése.

29. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

29. § (1) A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.) a következő 5. §-sal egészül ki:

"5. § E rendelet alkalmazásában gyámhivatal: a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala."

(2) Az R13.

a) 6. §-ában a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal (a továbbiakban: gyámhivatal)" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

b) 9. § (3) bekezdésében a "megyei, fővárosi szociális és gyámhivatalt" szövegrész helyébe a "gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg

lép.

30. A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R14.) 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendelet alkalmazásában természetvédelmi hatóság helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a települési önkormányzat jegyzője."

(2) Az R14.

a) 3. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóság" szöveg,

b) 5. § (5) bekezdésében és 6. § (2) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 6. § (3) bekezdésében a "felügyelőség vízikönyvi" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 7. § (5) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóság" szöveg,

e) 8. § (2) bekezdésében a "szakhatósági hozzájárulása szükséges" szövegrész helyébe a "szakhatósági hozzájárulása szükséges vagy az engedélyezési eljárásban természetvédelmi szakkérdés vizsgálata van előírva" szöveg

lép.

31. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

31. § (1) A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R15.) 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 2. §-ban meghatározott támogatással kapcsolatos feladatokat a foglalkoztatni kívánt személyt álláskeresőként nyilvántartó járási hivatal, a 3. §-ban meghatározott támogatással kapcsolatos feladatokat - a kormányhivatal illetékességi területén kívül lakó és a csoportos személyszállításban részt vevő munkavállalókra vonatkozóan is - a munkaadó székhelye (telephelye) szerint illetékes járási hivatal, a 4. §-ban meghatározott támogatással kapcsolatos feladatokat a foglalkoztatni kívánt személyt álláskeresőként nyilvántartó járási hivatal látja el. A 4. §-ban meghatározott támogatás elszámolásával kapcsolatos ügyekben az ügyfél tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal is eljárhat."

(2) Az R15.

a) 3. § (3) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: munkaügyi központ)" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében az "a munkaügyi központ" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

c) 7. § (3) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szerve (a továbbiakban: kirendeltség)" szövegrész helyébe az "a járási hivatal" szöveg,

d) 7. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében és (6) bekezdésében a "kirendeltség" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg

lép.

32. A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

32. § A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 5. § a) pontjában a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóság" szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóság" szöveg

lép.

33. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

33. § A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet 6. § (2) és (7) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

34. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

34. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg lép.

35. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

35. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R16.) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A bányafelügyelet intézkedni köteles, ha a bejelentés alapján megállapítható, hogy

a) az előkutatás a megismerni kívánt ásványi nyersanyag vonatkozásában zárt területet érint;

b) a területre a Bt. 5. §-a szerinti engedélyt adott ki a bányafelügyelet ugyanazon ásványi nyersanyagra, illetve ilyen eljárás folyamatban van;

c) a tervezett kutatási módszerek nem minősülnek előkutatásnak."

(2) Az R16. 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A jogosulatlanul kitermelt ásványi nyersanyag értéket, a térítési díjat, a kitermelés szüneteltetése esetén a kieső bányajáradék pótlására előírt díjat, valamint az ásványvagyon-gazdálkodási szabályok megszegésével okozott veszteség miatt a bányajáradék pótlására megállapított díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200001031513-00000000 számú "Bányajáradék befizetés" elnevezésű számlára kell befizetni."

(3) Az R16. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kutatás során végzett szilárd ásványi nyersanyag kitermelést, annak várható mennyiségi és minőségi adatait a bányavállalkozó a kitermelés megkezdése előtt legalább 8 nappal, a szénhidrogén kitermelését jellemző mennyiségi és minőségi adatokat a kitermelés megkezdését követő 8 napon belül köteles bejelenteni a bányafelügyelethez. A kitermelést a bányafelügyelet ásványvagyon-védelmi okokból, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezet- vagy természetvédelmi okokból, a vízügyi hatóság vízgazdálkodási, a vízvédelmi hatóság vízvédelmi okból korlátozhatja."

(4) Az R16. 11/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Ha a kérelmező a kérelemhez a megállapításra kért bányatelekkel érintett ingatlanok ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosainak, vagyonkezelőinek, valamint használóinak név- és címjegyzékét nem csatolja, a bányafelügyelet - az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt - megkeresi az ingatlanügyi hatóságot."

(5) Az R16. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A jogerős határozatot és a megállapított bányatelek térképét a bányafelügyelet záradékával ellátva meg kell küldeni a kérelmezőnek és szilárdásványra megállapított bányatelek esetén az ingatlanügyi hatóságnak, a bányatelek, mint jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése végett."

(6) Az R16. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A bányafelügyelet által engedélyezett létesítmény felhagyását, lebontását - ha ahhoz hatósági engedélyre nincs szükség - a munkálatok megkezdése előtt legalább 15 nappal be kell jelenteni a bányafelügyeletnek. A robbantóanyag-raktár felhagyását be kell jelenteni a rendőr-főkapitányságnak is. Ha a bányafelügyelet az említett időtartam alatt intézkedést nem tesz, a felhagyás, lebontás végrehajtható."

(7) Az R16. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kérelemhez mellékelni kell a védőpillérrel érintett ingatlanok tulajdoni lapjainak 3 hónapnál nem régebbi hiteles másolatát. Ha a bányavállalkozó a védőpillérrel érintett ingatlanok tulajdoni lapjainak 3 hónapnál nem régebbi hiteles másolatát a kérelemhez nem csatolja, a bányafelügyelet - az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt - megkeresi az ingatlanügyi hatóságot."

(8) Az R16. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A bánya minősítését a bányafelügyelet a bányatelek megállapításakor vagy a műszaki üzemi terv elbírálásakor vagy külön eljárásban hagyja jóvá."

(9) Az R16. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kitermelés befejezésére, a bányabezárásra vonatkozó műszaki üzemi terv végrehajtását, a tájrendezés befejezését a bányavállalkozó 30 napon belül köteles a bányafelügyeletnek bejelenteni. A bányabezárás és a tájrendezés végrehajtásáról és a bányászati tevékenység befejezéséről a bányafelügyelet határoz. E határozat jogerőre emelkedését követően a bányatelek törléséről a bányafelügyelet határozatot hoz, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett bányatelek esetében a jogerős határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a bányatelek ingatlannyilvántartásból való törlése végett."

(10) Az R16. 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Szabálytalan bányászati tevékenység esetében az ingatlan eredeti állapotának helyreállítását elrendelő határozatot a bányafelügyelet megküldi az ingatlanügyi hatóságnak."

(11) Az R16. 25. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A zálogjogszerződést vagy óvadéki szerződést a kormányhivatallal kell megkötni. Zálogként - kivéve, ha a biztosítékul felajánlott ingatlan zálogjogosultja az MBFH vagy a kormányhivatal - csak per-, teher- és igénymentes ingatlan vagy dolog szolgálhat. Óvadékként csak pénz szolgálhat, amelyet a bányavállalkozó a kormányhivatal hatósági letéti számláján köteles elhelyezni."

(12) Az R16. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bányafelügyelet általános vagy egyedi eltérést, felmentést engedélyezhet a biztonsági szabályzatok egyes előírásai alól."

(13) Az R16. a következő 35/C. §-sal egészül ki:

"35/C. § Az MBFH hatósági letéti számlájára befizetett óvadéki pénzösszeget az MBFH 2015. május 1. napjáig átutalja a bányatelek vagy a kutatási terület fekvése szerinti kormányhivatalnak."

(14) Az R16. 3. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A bányafelügyelet hatósági feladatokat ellátó kormánytisztviselői részére az 1. számú függelék szerinti bányafelügyeleti szolgálati igazolványt és az igazolvánnyal azonos sorszámú szolgálati jelvényt kell biztosítani."

(15) Az R16. 3. számú melléklet 4. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. A bányafelügyeleti szolgálati igazolvánnyal, valamint jelvénnyel ellátott, hatósági feladatokat végző személyekről a 2. számú függelékben foglalt minta alapján nyilvántartást kell vezetni.

5. A szolgálati igazolvány és jelvény elvesztését haladéktalanul be kell jelenteni a szolgálati igazolvány és jelvény kiadására jogosult hatóság vezetőjének."

(16) Az R16.

a) 1. § (1) bekezdésében a "bányakapitánysághoz (a továbbiakban: bányakapitányság)" szövegrész helyébe a "bányafelügyelethez" szöveg,

b) 4. § (7) bekezdés b) pontjában és (12) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében, 10. § (4) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1) és (4) bekezdésében, 15. §-ában, 16. § (3) bekezdésében, 19. § (4) bekezdésében, 20. § (3) és (5) bekezdésében, 21. § (6) és (8) bekezdésében, 22. § (5) bekezdésében, 23/D. § (2) bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében, 25. § (4) és (7) bekezdésében, 26. § (5) bekezdésében a "bányakapitányság" szövegrész helyébe a "bányafelügyelet" szöveg,

c) 4. § (11) bekezdésében, 14. § (4) bekezdésében és 17. § (1) bekezdésében a "bányakapitánysághoz" szövegrész helyébe a "bányafelügyelethez" szöveg,

d) 10/A. § (2) bekezdésében a "bányakapitányság" szövegrész helyébe a "Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló kormányrendelet szerinti kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

e) 11/A. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

f) 12. § (5) bekezdésében, 28. § (3) bekezdésében a "bányakapitányságot" szövegrész helyébe "bányafelügyeletet" szöveg,

g) 19/A. § (7) bekezdésében, 21. § (5b) bekezdésében a "bányakapitányságnak" szövegrész helyébe a "bányafelügyeletnek" szöveg,

h) 23/A. § (4) bekezdésében az "a földhivatalhoz" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatósághoz" szöveg,

i) 23/A. § (8) bekezdésében az "a földhivatalnál" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságnál" szöveg,

j) 2. számú melléklet II. pont 3. alpontjában az "illetékes járási földhivatal" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóság" szöveg,

k) 3. számú melléklet 2. és 6. pontjában a "köztisztviselői" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselői" szöveg

lép.

(17) Az R16. 1. számú függeléke a 4. melléklet szerint módosul.

(18) Hatályát veszti az R16.

a) 6/D. § (2) bekezdésében az "az elektronikus szolgáltatásokat nyújtó országos földhivatali rendszeren," szövegrész,

b) 19. § (8) bekezdése,

c) 25. § (17) bekezdése.

36. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

36. § (1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R17.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A családtámogatási ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) főigazgatója által e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy az annak megfelelő adattartalommal rendelkező elektronikus űrlapon (a továbbiakban együtt: formanyomtatvány) kell benyújtani. A családtámogatási ügyekben az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét önálló portálon megjelenő, de az ügyfélkapuhoz csatlakozó szolgáltatással kell biztosítani."

(2) Az R17. 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelem személyesen vagy postai úton benyújtható)

"b) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál vagy az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak), vagy"

(3) Az R17. a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § (1) Ha az ügyben családtámogatási kifizetőhely nem rendelkezik hatáskörrel, a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos ügyben - a Pest Megyei Kormányhivatal kivételével - a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.

(2) Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékessége a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos ügyben Budapest főváros és Pest megye területére is kiterjed."

(4) Az R17. 9. §-a a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Ha a Cst. 7. § (2) bekezdésében meghatározott személy munkaképesség-csökkenését vagy egészségkárosodását a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődjének hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye nem állapítja meg, a kormányhivatal a kérelmező által benyújtott orvosi dokumentáció alapján

a) az egészségkárosodás mértéke és az egészségkárosodásnak a kérelmező 18. életéve előtti fennállása,

b) az egészségkárosodás felülvizsgálatának szükségessége,

c) a felülvizsgálat szükségessége esetén annak időpontja kérdését szakkérdésként vizsgálja.

(1c) Ha az első fokú eljárásban vizsgálni kell a szakkérdést, az ügyintézési határidő ötven nap."

(5) Az R17. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A gyermekgondozási segély méltányosságból történő megállapítására, meghosszabbítására irányuló eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal közreműködő hatóságként jár el. Ha a kérelmező az e § szerinti eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal hiánypótlási felhívásának az abban megállapított határidőben nem tesz eleget és a megállapított határidő módosítását sem kérte, az eljárást a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult megszüntetni. Ha a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására vagy az eljárás megszüntetésére nem kerül sor, a fővárosi és megyei kormányhivatal a méltányossági döntésre az iratanyagot megfelelően előkészíti és azt megküldi az ONYF főigazgatójának. Az ONYF főigazgatója által hozott határozatot a kérelmezővel a fővárosi és megyei kormányhivatal közli."

(6) Az R17. a következő 29. §-sal egészül ki:

"29. § A fővárosi és megyei kormányhivatal az e rendelet szerinti, hatáskörébe tartozó ellátásokkal kapcsolatos eljárásokban az ONYF főigazgatója által jóváhagyott központi szakmai informatikai rendszert köteles használni."

(7) Az R17. 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseket a 2015. április 1-jén folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell."

(8) Az R17. 31. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A családtámogatási ellátásokkal összefüggésben felmerülő, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdése alapján az állami adóhatóság felé teljesítendő bevallási kötelezettséget és a bevallás önellenőrzését a fővárosi és megyei kormányhivatal technikai adószámon - első alkalommal 2015. június 12-éig - teljesíti."

(9) Az R17.

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában, 27. § (1) bekezdésében a "Magyar Államkincstár" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 1. § (2a) bekezdésében a "Magyar Államkincstár kérelmező lakcíme szerint illetékes területi szervéhez" szövegrész helyébe a "kérelmező lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: fővárosi és megyei kormányhivatal)" szöveg,

c) 1. § (4) bekezdésében az "az államháztartásról szóló törvény szerinti" szövegrész helyébe az "a Cst. 49/B. § (1) bekezdése szerinti" szöveg,

d) 1. § (6a) bekezdés a) pontjában a "Magyar Államkincstárnál" szövegrész helyébe a "hatóságnál" szöveg,

e) 4. § (1) bekezdésében a "Magyar Államkincstárnak a jogosult lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes területi szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

f) 4/B. § (1) bekezdés a) pontjában a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatala" szövegrész helyébe a "gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg,

g) 4/B. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, b) pont ba) alpontjában, 5. § (6) és (6b) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (4) bekezdés a) pontjában, 26. § (6) bekezdés a) pontjában az "az Igazgatóság" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

h) 4/B. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága, egyéb esetben a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Igazgatósága (a továbbiakban együtt: EGT-s Igazgatóság)" szövegrész helyébe a "Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, egyéb esetben Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: EGT-s kormányhivatal)" szöveg,

i) 4/B. § (5) bekezdésében az "a Központot" szövegrész helyébe az "az ONYF Központot" szöveg,

j) 4/C. § (1) bekezdésében az "az Igazgatóság" szövegrészek helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

k) 4/C. § (2) bekezdésében, 26. § (3) bekezdésében az "a Központnak" szövegrész helyébe az "az ONYF Központnak" szöveg,

l) 5. § (5) és (6a) bekezdésében, 12. §-ában, valamint 23. § (6) bekezdésében az "Az Igazgatóság" szövegrész helyébe az "A fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

m) 10/A. § (2), (3) bekezdésében és 26. § (6) bekezdés a) pontjában az "Igazgatóság" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

n) 10/A. § (3) bekezdésében az "Igazgatósággal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatallal" szöveg,

o) 19. § (6) bekezdésében az "az Igazgatósággal" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatallal" szöveg,

p) 22. § (6) bekezdésében az "a Magyar Államkincstár" szövegrész helyébe az "az ONYF Központ" szöveg,

q) 27. § (4) bekezdésében az "A Magyar Államkincstár" szövegrész helyébe az "Az ONYF Központ" szöveg,

r) 23. § (1) bekezdésében az "az Igazgatósághoz" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz" szöveg,

s) 23. § (6) bekezdésében az "a Magyar Államkincstár elnökét" szövegrész helyébe az "az ONYF főigazgatóját" szöveg,

t) 26. § (6) bekezdés b) pontjában és a 27/B. §-ában az "a Központ" szövegrész helyébe az "az ONYF Központ" szöveg,

u) 26. § (7) bekezdésében az "a Magyar Államkincstár elnökének" szövegrész helyébe az "az ONYF főigazgatójának" szöveg,

v) 26. § (7) bekezdésében az "a Magyar Államkincstár elnöke" szövegrész helyébe az "az ONYF főigazgatója" szöveg,

w) 27/A. § (2) bekezdésében az "A Központ" szövegrész helyébe az "Az ONYF Központ" szöveg,

x) 27/A. § (2) bekezdésében az "a Központhoz" szövegrész helyébe az "az ONYF Központhoz" szöveg,

y) 27/F. § (3) bekezdésében, 27/G. §-ában, 27/H. § (1) és (3) bekezdésében az "EGT-s Igazgatóság" szövegrész helyébe az "EGT-s kormányhivatal" szöveg,

z) 27/F. § (4) bekezdésében az "EGT-s Igazgatóság" szövegrészek helyébe az "EGT-s kormányhivatal" szöveg,

zs) 28. § (1) és (2) bekezdésében a "kincstárt" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg

lép.

(10) Hatályát veszti az R17.

a) 4/B. § (1) bekezdés b), c), d), e) és g) pontja,

b) 4/B. § (3) bekezdése,

c) 5. § (6a) bekezdés d) pontja,

d) 27. § (2) bekezdése,

e) 31. § (4) bekezdése.

37. A büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

37. § A büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) gyámhivatala" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg lép.

38. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

38. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (13) bekezdés c) pontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetének" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának" szöveg lép.

39. A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosítása

39. § A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdésében a "földhivatal" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóság" szöveg lép.

40. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

40. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

a) 20. § (4) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak a temető fekvése szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete (a továbbiakban járási népegészségügyi intézet)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal)" szöveg,

b) 25. § (2) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézetet" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt" szöveg,

c) 35. § (1) bekezdésében, 36. § (3), (4) és (7) bekezdésében, 39. §-ában, 46. § (5) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézet" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal" szöveg,

d) 36. § (1) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézettől" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivataltól" szöveg,

e) 37. § (1) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézet" szövegrészek helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal" szöveg,

f) 46. § (1) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézethez" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalhoz" szöveg

lép.

41. A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

41. § A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés d) pontjában a "megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának (a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság)" szövegrész helyébe a "földművelésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 8. § (1) bekezdés b) pontjában, 11/H. § (3) bekezdésében a "földművelésügyi igazgatóság" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 11/H. § (1) bekezdés c) pontjában a "földművelésügyi igazgatósághoz" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalhoz" szöveg,

d) 2. mellékletében a "Földművelésügyi Igazgatóság" szövegrészek helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

e) 5. mellékletében a "Földművelésügyi Igazgatóság" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

42. Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről szóló 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet módosítása

42. § Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről szóló 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv)" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 2/A. §-ában 3. § (2) bekezdésében 4. § (2)-(3) és (5) bekezdéseiben, 5. § (1)-(2) bekezdésében, 6. §-ában a "népegészségügyi szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

c) 8. §-ában a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg

lép.

43. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

43. § (1) A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R18.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fogyatékossági támogatás iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon a fővárosi és megyei kormányhivatalnál vagy a kormányablaknál kell előterjeszteni. A fogyatékossági támogatás iránti ügyben - a Pest Megyei Kormányhivatal kivételével - a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal, a Fot. 23. § (2) bekezdésében meghatározott személy esetén Budapest Főváros Kormányhivatala jár el. Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére is kiterjed."

(2) Az R18. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a kérelmező súlyos fogyatékosságát a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődjének hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye nem állapítja meg, a kormányhivatal a kérelmező által benyújtott orvosi dokumentáció alapján

a) a súlyos fogyatékosság fennállása,

b) az önkiszolgálási képesség,

c) a súlyos fogyatékosság fennállása esetén felülvizsgálatának szükségessége,

d) a felülvizsgálat szükségessége esetén annak időpontja

kérdését szakkérdésként vizsgálja. Ha az első fokú eljárásban vizsgálni kell a szakkérdést, az ügyintézési határidő ötven nap."

(3) Az R18. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Ha a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció nem alkalmas a 6. § (1) bekezdésében meghatározott szakkérdés vizsgálatára, a kormányhivatal a kérelmezőt a fogyatékosság jellegének megfelelő szakvizsgálatra utalja be vagy személyes vizsgálatot végez.

(2) Ha a kérelmező személyes vizsgálata szükséges, a kormányhivatal a vizsgálatot - a háziorvos javaslatától függően - a kérelmező lakóhelyén, tartózkodási helyén (bentlakásos szociális intézményben élő kérelmező esetén az intézményben) vagy a kormányhivatal székhelyén, telephelyén végzi el."

(4) Az R18. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a határozat a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon kívül tartalmazza a fennálló súlyos fogyatékosságnak a Fot. 23. § (1) bekezdése szerinti besorolását is."

(5) Az R18. 9/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9/C. § (1) A kormányhivatal a Fot. 23/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben szakkérdés vizsgálata nélkül állapítja meg a kérelmező támogatásra való jogosultságát.

(2) A kormányhivatal a Fot. 23/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kérelmező önkiszolgálási képességét szakkérdésként vizsgálja."

(6) Az R18. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fogyatékossági támogatást

a) a Fot. 23. § (1) bekezdése szerinti esetben a kormányhivatal,

b) a Fot. 23. § (2) bekezdése szerinti esetben Budapest Főváros Kormányhivatala havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig folyósítja."

(7) Az R18. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A súlyosan fogyatékos állapotot a 6. § (1) bekezdése szerinti szakkérdés vizsgálatakor meghatározott időpontban felül kell vizsgálni, kivéve, ha a fogyatékossági támogatásra jogosult személy állapota végleges. A vakok személyi járadékáról való lemondás következtében fogyatékossági támogatásra jogosult személy felülvizsgálatának időpontjára a vakok személyi járadékát megállapító határozatban meghatározott időpont irányadó.

(2) Ha a felülvizsgálat a nyilvántartás adatai alapján esedékessé válik, erről a kormányhivatal értesíti a jogosultat. A felülvizsgálat esedékességéről szóló értesítésben a kormányhivatal - határidő megjelölésével - felhívja a jogosultat, hogy a felülvizsgálathoz szükséges orvosi dokumentációt küldje meg részére."

(8) Az R18. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a felülvizsgálat állapotváltozást állapít meg, akkor a kormányhivatal dönt az ellátás mértékének módosításáról."

(9) Az R18. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben a jogosult három hónapot meghaladó időtartamra távozik az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak, illetve annak az államnak a területére, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez, az ellátást folyósító kormányhivatal - az ügyben keletkezett iratoknak Budapest Főváros Kormányhivatalához történő egyidejű áttételével - a támogatás folyósítását megszünteti. Budapest Főváros Kormányhivatala - a jogosultsági feltételek változatlan fennállása esetén - a fogyatékossági támogatást a magyarországi lakóhely szerinti folyósítás megszüntetését követő hónap első napjától folyósítja."

(10) Az R18. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § A fogyatékossági támogatás megállapítása esetén

a) a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezmény igénybevétele és

b) a jogszabályban maghatározott adókedvezmény megállapítása

céljából a fogyatékossági támogatást megállapító határozattal egyidejűleg hatósági igazolványt kell kiadni. A hatósági igazolvány tartalmazza a jogosult nevét, lakcímét, a kiállítás alapjául szolgáló tényt a fogyatékosság jellegének megjelölésével, a hatósági igazolvány által igazolt jogot és az igazolvány hatályát. A hatósági igazolvány a felülvizsgálat időpontjáig, de legfeljebb 5 évig hatályos. Ha a fogyatékossági támogatásra jogosult személy állapota végleges, a hatósági igazolványt - a 6. § (1) bekezdése szerinti szakkérdés vizsgálata nélkül - további 5 éves időtartamra ki kell adni."

(11) Az R18. a következő 20/A. §-sal egészül ki:

"20/A. § A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseket a 2015. április 1-jén folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell."

(12) Az R18.

a) 5. § (3) bekezdésében az "Az Igazgatóság" szövegrész helyébe az "A 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján eljáró kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 10. § (2) bekezdésében, 15. §-ában az "Az Igazgatóság" szövegrész helyébe az "A kormányhivatal" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdésében, 9/E. § (2) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 19/A. § (1), (3) és (4) bekezdésében az "az Igazgatóság" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal" szöveg,

d) 9. § (3) bekezdésében az "A Magyar Államkincstár" szövegrész helyébe az "Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja" szöveg,

e) 9/D. § (2) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésében a "rehabilitációs szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

f) 16. § (1) bekezdésében az "Igazgatóság" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

g) 16. § (2) bekezdésében az "Igazgatósághoz" szövegrész helyébe a "kormányhivatalhoz" szöveg,

h) 17. § (1) bekezdésében az "Igazgatóságnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

i) 18. §-ában a " , továbbá az igényelbíráló szervhez történő továbbításáról az Igazgatóság" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal" szöveg,

j) 19/A. § (2) bekezdésében az "az Igazgatóságnak" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalnak" szöveg

lép.

(13) Hatályát veszti az R18.

a) 9/D. § (3) bekezdése,

b) 19/B. §-a,

c) 2. számú mellékletének 2. pont 2.4. alpontja.

44. A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

44. § A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szervével" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal" szöveg lép.

45. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

45. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv)" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 2. § (1) és (4) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés a)-c) pontjában és (3) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint 7. § (1) bekezdésében a "megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 2. § (5) bekezdésében és 4. § b) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetei" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal" szöveg

lép.

46. A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

46. § Hatályát veszti a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének nyitó szövegrészében az "a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, valamint" szövegrész.

47. Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

47. § Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében a "rehabilitációs szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "rehabilitációs szakértői szerv" szöveg lép.

48. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

48. § (1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R19.) 1. § (4) bekezdése a következő 18. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)

"18. kormányhivatal: - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a támogatott lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala."

(2) Az R19. 5/A. §-a a következő (2e) bekezdéssel egészül ki:

"(2e) Amennyiben az e rendelet 2008. június 30-át megelőzően hatályos 5/A. § (2) bekezdése alapján kötött megelőlegező kölcsönszerződések esetén az igénylő házaspár a vállalt gyermek születését követően a hitelintézet írásbeli felszólítását követő 30 napon belül nem működik együtt a kedvezményt biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom állam javára az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében, a hitelintézet a felszólító levelét és az ügy iratait másolatban megküldi a kormányhivatalnak. A kormányhivatal határozattal megállapítja a kedvezmény gyermek születésének időpontjában történő igénybevételét és a határozat jogerőre emelkedését követően megkeresi a támogatott lakás fekvése szerint illetékes járási ingatlanügyi hatóságot a támogatási összegnek megfelelő, államot megillető jelzálogjognak, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalomnak a támogatott lakásra, a 21. § (1) bekezdése szerinti időszakból még hátralévő időtartamra történő bejegyezése iránt. A kormányhivatal a jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom állam javára történő bejegyzéséről a bejegyzést követő 15 napon belül az e bekezdés szerinti jogerős határozatának megküldésével egyidejűleg értesíti a hitelintézetet."

(3) Az R19. 5/A. § (11) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Amennyiben az igénylő házaspár a gyermekvállalását nem teljesíti, de a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy az igénylő házaspár]

"a) a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül összességében legalább öt alkalommal részt vett, vagy"

[a megelőlegezés ideje alatt az állam által megfizetett - 13. § (2) bekezdése szerinti - ellenszolgáltatásokat nem, hanem kizárólag a megelőlegező kölcsön tőkeösszegét kell visszafizetnie, feltéve, ha a (14) bekezdésben foglaltak is megvalósultak.]

(4) Az R19. 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos mozgáskorlátozottságot a következő módon kell igazolni a támogatásra irányuló kérelem benyújtásakor:

a) a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontja szerinti iratokkal,

b) a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással, határozattal arról, hogy az igénylő mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott."

(5) Az R19. 18. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) Az e rendelet szerinti lakáscélú állami támogatásokat is magában foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó szakmai informatikai rendszereket - a szakmai irányítást ellátó miniszter utasítása és felügyelete mellett - a Kincstár üzemelteti és fejleszti."

(6) Az R19. 24. §-a a következő (15a) és (15b) bekezdéssel egészül ki:

"(15a) A 2015. április 1-jét megelőzően kötött (15) bekezdés szerinti szerződésekben a szerződésből eredő jogoknak és kötelezettségeknek a Kincstár, mint szerződő fél mellett - a felek polgári jogi együttműködési kötelezettsége tekintetében - a kormányhivatal is alanya.

(15b) A 2015. április 1-jét megelőzően kötött (15) bekezdés szerinti szerződésekben - a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek jogutódjaként - a Kincstár, mint szerződő fél helyébe

a) az állam javára szóló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetése tekintetében a kormányhivatal,

b) a lakástámogatási hatóságok által folytatott közigazgatási hatósági eljárások tekintetében a kormányhivatal,

c) az ügyfél számára kiállított hitelintézeti visszafizetési igazolás felhasználója tekintetében a kormányhivatal

lép."

(7) Az R19. 44. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A fővárosi és megyei kormányhivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján

a) ellátott feladatkörei gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § g)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja,

b) a hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az Áht. 9. § f) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket a Kincstár gyakorolja.

(4) A szakmai irányító miniszter szakmai képzéseket, vizsgákat, valamint szakmai (koordinációs) értekezleteket szervez a kormányhivatal lakástámogatásokkal foglalkozó munkatársai részére."

(8) Az R19. a következő 54. §-sal egészül ki:

"54. § (1) A (2) bekezdésben foglalt kivételekkel e rendeletnek a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr8.) által megállapított rendelkezéseit a 2015. április 1-jét megelőzően benyújtott támogatás iránti kérelmekre, folyósított támogatásokra, valamint folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a Módr8. által megállapított

a) 5/A. § (2e) bekezdését valamennyi, e rendelet 2008. június 30-át megelőzően hatályos 5/A. § (2) bekezdése alapján megkötött megelőlegező kölcsönszerződés esetén alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a gyermekvállalás teljesítésére biztosított 5/A. § (2) vagy (5) bekezdése szerinti határidő 2015. április 1-jén lejárt vagy arra 2015. április 1-jén vagy azt követően kerül sor,

b) 5/A. § (11) bekezdés a) pontját azon megelőlegező kölcsönszerződés esetén kell alkalmazni, mely tekintetében a gyermekvállalás teljesítésére biztosított 5/A. § (2) vagy (5) bekezdése szerinti határidő lejártára 2015. január 1-jén vagy azt követően kerül sor,

c) 24. § (15a) és (15b) bekezdés szerinti változásokról a miniszter a hitelintézetet és a Kincstárt 2015. április 15. napjáig, írásban tájékoztatja."

(9) Az R19.

1. 1. § (6) bekezdésében az "a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal" szöveg,

2. 4. § e) pontjában a "földhivatali" szövegrész helyébe az "ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott" szöveg,

3. 5/A. § (2) bekezdésében az "a Kincstár - a kincstári családtámogatási adatbázisban" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár központja (a továbbiakban: Kincstár) - a családtámogatási adatbázist is magában foglaló egységes szociális nyilvántartásban" szöveg,

4. 5/A. § (2a) bekezdésében a "Kincstár támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

5. 5/A. § (2a) bekezdésében a "Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg, a "Kincstár értesítésének" szövegrész helyébe a "kormányhivatal értesítésének" szöveg,

6. 5/A. § (2a) bekezdésében a "járási földhivatalt" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal elsőfokú ingatlanügyi hatóságát (a továbbiakban: elsőfokú ingatlanügyi hatóság)" szöveg,

7. 5/A. § (2b) bekezdésében az "a Kincstárt" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalt" szöveg,

8. 5/A. § (2c) bekezdésében az "a 2013. május 3. napját megelőzően" szövegrész helyébe az "az e rendelet 2008. június 30-át követően hatályos 5/A. § (2) bekezdése alapján a 2013. május 3. napját megelőzően" szöveg,

9. 5/A. § (2d) bekezdésében az "a Kincstárt" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalt" szöveg,

10. 5/A. § (2d) bekezdésében a "gyámhivatalnak" szövegrész helyébe a "gyámhatósági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg,

11. 5/A. § (8a) bekezdésében az "a Kincstárat" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalt" szöveg,

12. 5/A. § (13a) bekezdésében az "a Kincstárat" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalt" szöveg,

13. 5/B. § (4) bekezdésében az "A Kincstár" szövegrész helyébe az "A kormányhivatal" szöveg,

14. 9. § (8a) bekezdésében az "a rehabilitációs szakigazgatási szervet" szövegrész helyébe az "az első fokú rehabilitációs szakértői szervet" szöveg,

15. 18. § (7) bekezdésében az "új igénybevevőinek" szövegrész helyébe az "igénybevételéről szóló támogatási szerződések, azok módosítása vagy megszűnése, valamint az új támogatott személyek 19. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti" szöveg,

16. 18. § (11) bekezdésében az "a Kincstártól" szövegrész helyébe az "a kormányhivataltól" szöveg,

17. 18. § (13) bekezdésében az "a Kincstárhoz" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalhoz", az "Első fokon a Kincstárnak az igénylő lakóhelye szerinti illetékes területi szerve, másodfokon a Kincstár központja" szövegrész helyébe az "Első fokon a kormányhivatal, másodfokon a Kincstár", az "A Kincstárhoz benyújtott kérelem alapján - a Kincstár megkeresésére -" szövegrész helyébe az "A kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján - a kormányhivatal megkeresésére -" szöveg,

18. 18. § (14) bekezdésében a "Kincstár jogerős határozatában" szövegrész helyébe a "jogerős határozat", a "Kincstár határozata" szövegrész helyébe a "jogerős határozat" szöveg,

19. 18. § (15) bekezdésében a "Kincstár" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal", az "A közigazgatási hatósági eljárásra első fokon a Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerinti területi szerve, másodfokon a Kincstár központja" szövegrész helyébe az "A közigazgatási hatósági eljárásra első fokon a kormányhivatal, másodfokon a Kincstár" szöveg,

20. 18. § (16) bekezdésében az "A Kincstár" szövegrész helyébe az "A kormányhivatal, valamint a Kincstár" szöveg,

21. 19. § (2) a) pont ac) alpontjában a "földhivatalhoz" szövegrész helyébe a "járási ingatlanügyi hatósághoz" szöveg,

22. 19. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában az "a Kincstár" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal" szöveg,

23. 19. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az "a Kincstár" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal", az "a Kincstárt" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalt" szöveg,

24. 19. § (4) bekezdésében az "a Kincstárat" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalt" szöveg,

25. 20. § (8) bekezdésében az "a Kincstár illetékes területi szerve" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal" szöveg,

26. 21. § (3) bekezdésében az "a Kincstár" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal" szöveg,

27. 21. § (3b) bekezdésében az "A Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve" szövegrész helyébe az "A kormányhivatal" szöveg,

28. 21. § (4) bekezdésében az "a Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szervének" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalnak" szöveg,

29. 21. § (5) bekezdésében az "A Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve" szövegrész helyébe az "A kormányhivatal" szöveg,

30. 21. § (7a) bekezdésében az "a Kincstár támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szervének" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalnak" szöveg,

31. 21. § (7c) bekezdésében az "a Kincstár támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szervét" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalt" szöveg,

32. 21. § (11) bekezdésében az "a Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal" szöveg,

33. 21. § (12) bekezdésében az "a Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal" szöveg,

34. 21. § (14) bekezdésében az "a Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szervét" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalt", az "A Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve" szövegrész helyébe az "A kormányhivatal" szöveg,

35. 21/A. § (1) bekezdésében az "a Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal" szöveg,

36. 21/A. § (5) bekezdésében az "a Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal" szöveg,

37. 21/A. § (6) bekezdésében az "a Kincstár" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal", az "A Kincstár a felfüggesztés megszüntetéséről szóló határozatának jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül átutalja a jogosultnak a határozatában megállapított" szövegrész helyébe az "A kormányhivatal a felfüggesztés megszüntetéséről szóló jogerős határozatot annak jogerőre emelkedését követő 10 napon belül megküldi a Kincstárnak, amely a kormányhivatali értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül átutalja a jogosultnak a határozatban megállapított" szöveg,

38. 21/A. § (8) bekezdésében az "a Kincstár" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal" szöveg,

39. 21/A. § (10) bekezdésében az "A Kincstár" szövegrész helyébe az "A kormányhivatal, valamint a Kincstár" szöveg,

40. 21/A. § (11) bekezdésében az "a Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal" szöveg,

41. 21/B. § (2) bekezdésében az "a Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal" szöveg,

42. 24. § (6) bekezdésében az "a Kincstár" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal" szöveg,

43. 25. § (2b) bekezdésében az "A Kincstár" szövegrész helyébe az "A kormányhivatal" szöveg,

44. 25. § (2b) bekezdésében a "járási földhivatalt" szövegrész helyébe a "járási ingatlanügyi hatóságot" szöveg,

45. 44. § (1) bekezdésében az "az államot" szövegrész helyébe az "az államot - ha törvény másként nem rendelkezik -" szöveg,

46. 44. § (2) bekezdésében az "A Kincstár, valamint az önkormányzat jegyzőjének az" szövegrész helyébe az "A kormányhivatal, valamint a Kincstár" szöveg

lép.

49. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

49. § A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a "megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága talajvédelmi hatósági jogkörben (a továbbiakban: talajvédelmi hatóság)" szövegrész helyébe a "talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: talajvédelmi hatóság)" szöveg lép.

50. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosítása

50. § (1) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R20.)

a) 4. § (2) bekezdésében, 4/A. § (1) bekezdésében, 14. § (6) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg,

b) 4/A. § (1) bekezdésében, "környezetvédelmi felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnak" szöveg,

c) 28. § (3) bekezdésében a "környezetvédelmi felügyelőségek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságok" szöveg,

d) 28. § (4) bekezdésében, 2. számú melléklet 2. pont 2.5. alpontjában, 3. számú mellékletében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg,

e) 29 §-ában a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnak" szöveg,

f) 1. számú melléklet D) pont 6. alpontjában, 4. számú melléklet C) pont 3. c) alpontjában a "környezetvédelmi felügyelőségeknek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságoknak" szöveg,

g) 2. számú melléklet 5. pont 5.1. alpontjában a "felügyelőségtől" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságtól" szöveg,

h) 3. számú mellékletében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnek" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi hatóságnak" szöveg,

i) 3. számú mellékletében a "felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg,

j) 4. számú mellékletében a "felügyelőségek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságok" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R20. 31. § (1) bekezdése.

51. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

51. § (1) A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R21.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kölcsönbeadói tevékenység folytatását a kölcsönbeadó székhelye szerint illetékes kormányhivatal nyilvántartásba vétel útján akkor engedélyezi, ha

a) a cégjegyzékbe vagy - ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel - az előírt nyilvántartásba bejegyezték, és társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya a kölcsönzési tevékenység folytatását tartalmazza,

b) a kérelmező vagy az általa foglalkoztatott legalább egy személy az 1. számú mellékletben meghatározott szakmai képesítéssel, gyakorlattal,

c) a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel rendelkezik, továbbá

d) a rendelet által előírt vagyoni biztosíték letétbe helyezését igazolja."

(2) Az R21. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A kormányhivatal a kölcsönbeadókról, illetve a magán-munkaközvetítőkről folyamatos sorszámmal ellátott külön nyilvántartást vezet.

(2) Ha a kölcsönbeadó, illetve a magán-munkaközvetítő a tevékenységét több kormányhivatal illetékességi területén lévő telephelyein folytatja, a kölcsönbeadó, illetve a magán-munkaközvetítő nyilvántartásba vételére illetékes kormányhivatal a telephely szerint illetékes kormányhivatalt a nyilvántartásba vételről, a bejegyzett adatok változásáról, a nyilvántartásból való törlésről, valamint a magán-munkaközvetítői tevékenységtől történő eltiltásról tájékoztatja.

(3) Ha a 4. §-ban, illetve a 4/A. §-ban foglalt követelmények tekintetében a nyilvántartásba vételt vagy a bejelentést követően változás következik be, a kormányhivatal dönt a korábban bejegyzett adatok módosítása vagy a kölcsönbeadó, illetve magán-munkaközvetítő nyilvántartásból való törlése, illetve a magán-munkaközvetítő e tevékenységétől való eltiltása felől.

(4) Ha a kölcsönbeadó, illetve a magán-munkaközvetítő székhelyét más kormányhivatal illetékességi területére helyezi át, ezt a korábbi székhely szerint illetékes kormányhivatalnál kell bejelenteni. Az illetékesség hiánya miatt áttett iratok alapján az új székhely szerint illetékes kormányhivatal nyilvántartásba veszi a kölcsönbeadót, illetve a magán-munkaközvetítőt.

(5) A kormányhivatalnak a kölcsönbeadókról, illetve magán-munkaközvetítőkről vezetett nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a nyilvántartásba vételt tartalmazó határozat számát, keltét,

b) a kölcsönbeadó, illetve magán-munkaközvetítő nevét, szervezeti formáját, székhelyét, telephelyét,

c) a képviseletre jogosultak nevét, címét,

d) a vagyoni biztosíték mértékét,

e) a kölcsönzési tevékenység belföldre vagy külföldre irányultságát, illetve a magán-munkaközvetítői tevékenység az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam vagy ezen megállapodásban nem részes állam területére irányultságát,

f) a nyilvántartásból való törlést, illetve a tevékenység folytatásától való eltiltást elrendelő határozat számát, keltét, a törlés, illetve eltiltás indokát.

(6) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a magán-munkaközvetítőkről, valamint a kölcsönbeadókról nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartást (a továbbiakban: országos nyilvántartás) vezet a honlapján az (5) bekezdésben meghatározott adattartalommal. A kormányhivatal gondoskodik az illetékességi területén nyilvántartásba vett kölcsönbeadók és bejelentett magán-munkaközvetítők adatainak az országos nyilvántartásban való rögzítéséről."

(3) Az R21. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § A kölcsönbeadónak a tárgyévi tevékenységéről a tárgyévet követő év január 31-éig a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által működtetett honlapon közzétett adatlapon, telephelyenként a következő adattartalmú adatszolgáltatást kell elkészítenie:

a) a munkaerő-kölcsönző cégre vonatkozó adatok:

aa) irodák száma Magyarországon;

ab) alkalmazottak száma;

ac) nettó árbevétel (millió forintban) állománycsoport szerint [a kölcsönzött munkavállalókra vetítve (külföld, belföld együtt)] és nemzetgazdasági ágazat szerint;

ad) az ügyfelek által átvett dolgozók száma;

ae) az adatbázis nagysága;

b) a kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók száma a kölcsönzés céljából létesített munkaviszony határozatlan vagy határozott időtartama szerint, a foglalkoztatás irányának megadásával (belföld, külföld) a következő bontásban:

ba) állománycsoportonként, korcsoportonként, nemenként, foglalkozásonként, továbbá iskolai végzettség szerint;

bb) a munkavállalók részére kifizetett éves keresettömeg;

bc) a foglalkoztatott munkavállalók által a kölcsönvevőnél teljesített munkanapok száma (napi 8 órával számolva);

bd) a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma;

be) a közhasznú kölcsönző tájékoztatást köteles adni a lebonyolított képzésekről, valamint a nyújtott mentori szolgáltatásról;

c) a belföldi és a külföldi kölcsönvevők száma ágazati bontásban;

d) a külföldi kölcsönvevők száma, ágazata országonkénti bontásban."

(4) Az R21. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A magán-munkaközvetítőnek a tárgyévi tevékenységéről a tárgyévet követő év január 31-éig a minisztérium honlapján közzétett adatlapon, telephelyenként a következő adattartalmú adatszolgáltatást kell elkészítenie:

a) a magán-munkaközvetítő cégre vonatkozó adatok:

aa) irodák száma Magyarországon;

ab) alkalmazottak száma;

ac) nettó árbevétel (millió forintban), állománycsoport (a közvetített munkavállalókra vetítve) és nemzetgazdasági ágazat szerint;

ad) az adatbázis nagysága;

b) a magyar állampolgárok belföldre történt munkaközvetítéseinek száma (fő);

c) a külföldre történt közvetítések száma országonként, állampolgárság szerint (fő);

d) a külföldi állampolgárok magyarországi munkavégzésre történő közvetítésének száma állampolgárság szerint (fő)."

(5) Az R21. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kormányhivatal

a) törli a nyilvántartásból a kölcsönbeadót, illetve a magán-munkaközvetítőt eltiltja a tevékenység folytatásától, és egyidejűleg törli a nyilvántartásból, ha

aa) a 4. § (1) bekezdésében, illetve a 4/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételekkel nem rendelkezik,

ab) a vagyoni biztosítékot az előírt határidőben nem pótolta,

ac) a 12. §-ban és a 13. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem, vagy nem az előírt tartalommal tesz eleget, vagy

ad) az Mt. vagy e rendelet szabályainak többszöri megszegésével folytatja tevékenységét;

b) törli a nyilvántartásból a kölcsönbeadót, illetve a magán-munkaközvetítőt, ha

ba) tevékenysége megszüntetését bejelentette, vagy

bb) jogutód nélkül megszűnt."

(6) Az R21. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § A kormányhivatal és a kölcsönbeadó, valamint a magán-munkaközvetítő tevékenységük során együttműködnek. Az együttműködés eszközei különösen

a) a rendszeres szakmai kapcsolattartás,

b) a munkaerőpiacra vonatkozó információk cseréje,

c) a 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletben meghatározott hirdethető és közvetíthető álláshelyekre vonatkozó adatok cseréje,

d) a munkatársak közös képzési lehetőségeinek biztosítása,

e) megállapodások a munkaerőpiaci helyzet javítása érdekében."

(7) Az R21.

a) 1. § (1) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: munkaügyi központ)" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés a) pontjában, 5. § (3) bekezdésében, 15. §-ában és 17/B. § (1) bekezdésében a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében és 16. § (3) bekezdésében a "munkaügyi központ" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 8. §-át megelőző alcím címében a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

e) 4/A. § (2) bekezdésében és 9. § (3) bekezdésében a "munkaügyi központnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

f) 6. § (4) bekezdés c) pontjában a "munkaügyi központot" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

g) 7. § (1) bekezdésében a "munkaügyi központban" szövegrész helyébe a "kormányhivatalban" szöveg,

h) 14. §-ában a "megyei kormányhivatal munkaügyi központja" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg

lép.

52. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

52. § (1) Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R22.) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"c) hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálat: a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal), illetve az f) pont fb) alpontja szerinti ivóvíz élelmiszeripari vállalkozásoknál történő felhasználása esetén azon megfelelőségi ponttól, ahol a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet az élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az élelmiszer-higiénia biztosítása érdekében felhasználják, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal, illetve járási hivatal (a továbbiakban együtt: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) által vagy a megyei kormányhivatal, illetve az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megbízásából végzett vízminőség vizsgálat,"

(2) Az R22. 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/A. § Illetékes népegészségügyi szervként az 1000 m3/nap mennyiségnél kisebb kapacitású és 5000 főnél kevesebb állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek esetén az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, az ennél nagyobb, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén az illetékes megyei kormányhivatal jár el."

(3) Az R22. 1. § (2) bekezdés d) pontjában az "az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe az "az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, illetve a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

(4) Az R22.

a) 2. § d) pontjában, valamint f) pont fb) alpontjában, 5. § (9) és (10) bekezdésében a "népegészségügyi szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 1. számú melléklet B) részében foglalt táblázatot követő "Megjegyzések" megjelölésű rész 8. pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervei" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalok" szöveg

lép.

53. A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

53. § A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében az "a földhivatal" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal" szöveg lép.

54. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

54. § A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

55. A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet

55. § A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: Földművelésügyi Igazgatóság)" szövegrész helyébe a "földművelésügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a "Földművelésügyi Igazgatóságtól" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivataltól" szöveg,

c) 4. § (2), (4) és (6) bekezdésében, 5. § (1)-(3) bekezdésében, 6. § (3) és (5) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés a) pontjában a "Földművelésügyi Igazgatóság" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 4. § (5) bekezdésében a "Földművelésügyi Igazgatóságnál" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnál" szöveg

lép.

56. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

56. § A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

57. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

57. § A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdésében és az 5. § (1) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "hatóságnak" szöveg lép.

58. Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

58. § Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm rendelet 3. melléklet II. pont 1. alpontja helyébe a következő pont lép:

"1. Ritka mérőhálózat:

- környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal

- OKK,

- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal."

59. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

59. § (1) A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R23.) 16. § (1) bekezdésében a "Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész helyébe a "Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg lép.

(2) Az R23. 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

60. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

60. § (1) Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R24.) 2. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"j) egészségügyi államigazgatási szerv: a működési engedély kiadására és az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának ellenőrzésére jogosult, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), vagy az Országos Tisztifőorvosi Hivatal;"

(2) Az R24.

a) 7. § (2) bekezdés b) pontjában, (3), (4) és (5) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézet" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

b) 7. § (7) bekezdésében és 16. § (4) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézet" szövegrészek helyébe a "járási hivatal" szöveg,

c) 7. § (7) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézetekkel" szövegrész helyébe a "járási hivatalokkal" szöveg,

d) 7. § (9) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézetnek" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

e) 11. § (5a) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervvel" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal" szöveg

lép.

61. A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

61. § (1) A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R25.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A termesztő köteles továbbá minden, az általános termesztési gyakorlattól eltérő különleges esetet, így különösen a zöld tok megkarcolását, a tokok károsítását, lopását a rendőrségnek, valamint a termesztővel szerződésben álló termesztetőnek haladéktalanul írásban bejelenteni. Az ügyészség a nyomozás eredményéről értesíti a kormányhivatalt, valamint az ENKK-t."

(2) Az R25. 9/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A földművelésügyi, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal ellenőrzi a forgalomba hozott étkezési mák (3) bekezdés szerinti igazolásának meglétét. Amennyiben a termesztő igazolás nélkül hozta forgalomba az étkezési mákot, földművelésügyi, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal az étkezési mákot lefoglalja és elrendeli a termesztő költségén való megsemmisítését."

(3) Az R25. 11. § (3a)-(3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) A forgalomba hozatalra kerülő étkezési és ipari mákfajta magjának megfelelő tisztítottságát a földművelésügyi, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal ellenőrzi. Az étkezési céllal forgalmazott mákmagból a földművelésügyi, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal szúrópróbaszerűen mintát vehet, és azt az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről szóló 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet] szerinti határértékeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálat céljából megküldi az erre akkreditált hatósági laboratóriumnak.

(3b) A földművelésügyi, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal elrendelheti a forgalomba hozó költségére a mákmag ismételt tisztítását vagy a forgalomból való kivonását, amennyiben a mákmag a természetes eredetű ártalmas anyag tartalma tekintetében nem felel meg a 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet szerinti határértékeknek."

(4) Az R25. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § A mák és a kender termesztésére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésére a rendőrség és földművelésügyi, valamint népegészségügyi feladatkörében eljárva a megyei kormányhivatal jogosult. A NÉBIH a kormányhivatalok által végzett, a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos adatokat összesíti, és gondoskodik az ipari-, az étkezési és a díszítőmák termesztésével kapcsolatos, a miniszter részére történő adatszolgáltatásról."

(5) Az R25.

a) 5. § (1) bekezdés a) pontjában a "megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságával (a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság)" szövegrész helyébe a "földművelésügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatallal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés j) pontjában, 5. § (1a) bekezdésében, 8. § (2a) és (2b) bekezdésében, 9/B. § (1) bekezdésében a "földművelésügyi igazgatóságnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében, a 7. § (1)-(3) bekezdésében, 8. § (2)-(3) és (5) bekezdésében, 9/A. § (1)-(4) bekezdésében, 9/B. § (2)-(4) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében a "földművelésügyi igazgatóság" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 10. § (2) bekezdésében a "földművelésügyi igazgatósággal" szövegrész helyébe a "kormányhivatallal" szöveg,

e) a 10. § (7) bekezdésében a "földművelésügyi igazgatóságot" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg

lép.

62. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

62. § A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

a) 14/A. § (5) bekezdés a) pontjában a "szálláshely szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetet (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak a népegészségügyi feladatkörében eljáró - a szálláshely szerint illetékes - járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal)" szöveg,

b) 19. § (7) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézet" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal" szöveg

lép.

63. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

63. § A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a "rehabilitációs szakigazgatási szervet" szövegrész helyébe a "rehabilitációs szakértői szervet" szöveg lép.

64. Az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól szóló 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

64. § Az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól szóló 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. §-ában a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségekre" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságokra" szöveg lép.

65. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

65. § A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a) 33. § (2) bekezdésében az "illetékes járási földhivatalnak" szövegrész helyébe az "illetékes, első fokon eljáró ingatlanügyi hatóságnak" szöveg;

b) 9. számú melléklet 1. pont i) alpontjában az "illetékes földhivatalt" szövegrész helyébe az "illetékes, első fokon eljáró ingatlanügyi hatóságot" szöveg

lép.

66. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

66. § (1) A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R26.) 2. § q) és r) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

"q) ingatlan-nyilvántartási határozat: az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető valamely jog bejegyzéséről, módosításáról vagy törléséről szóló, az ingatlanügyi hatóság által meghozott határozat, amellyel kapcsolatban a kézbesítési vélelem valamely címzett vonatkozásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 79. §-ának (2) bekezdése alapján beállt, és amelynek végrehajtói kézbesítése az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 52/A. §-ának (2) bekezdése alapján kérhető;

r) ingatlan-nyilvántartási irat: az ingatlan-nyilvántartási határozat fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: ingatanügyi hatóság) által készített papír alapú kiadmányáról, a végrehajtó által e rendelet rendelkezései szerint készített és záradékkal ellátott fénymásolat;"

(2) Az R26. IV. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"IV. FEJEZET

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI HATÁROZATOK KÉZBESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

46/A. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási határozat kézbesítésére a bírósági határozat kézbesítésére vonatkozó rendelkezéseket az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az ingatlan-nyilvántartási határozat kézbesítésére irányuló kérelemben a kézbesítendő ingatlan-nyilvántartási határozatot hozó ingatlanügyi hatóságot és az ingatlan-nyilvántartási határozat számát kell megjelölni, továbbá a kérelemhez az ingatlan-nyilvántartási határozat kiadmányát kell csatolni.

(3) A végrehajtó az ingatlan-nyilvántartási határozat kézbesítése iránti kérelem teljesítését a 6. § (4) bekezdésének b)-g) pontjaiban meghatározottakon túl az Inytv. 52/A. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltétel hiánya miatt tagadhatja meg.

(4) A végrehajtó az ingatlan-nyilvántartási iratra a következő szövegű záradékot vezeti: "az ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró ............................ járási (fővárosi kerületi) hivatal .................. számú határozatáról készített, a határozat kiadmányával megegyező tartalmú fénymásolat"; és feltünteti a záradékon a fénymásolat készítésének dátumát, továbbá ellátja azt aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával is.

(5) Az ingatlan-nyilvántartási határozat kézbesítése során a végrehajtó az ingatlan-nyilvántartási iratra azt vezeti rá, hogy a kézbesítési vélelem megdöntésére a Ket. 79. §-a szerint van lehetőség."

(3) Az R26.

a) 1. melléklete helyébe a 7. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(4) Az R26.

a) 2. § e) pont ea) alpontjában és f) pont fa) alpontjában az "a földhivatali" szövegrész helyébe az "az ingatlannyilvántartási" szöveg,

b) 2. § g) és m) pontjában a "földhivatali" szövegrész helyébe az "ingatlan-nyilvántartási" szöveg

lép.

67. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

67. § Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

a) 8. § (3) bekezdésében a "természetvédelmi hatóságként eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóság" szöveg,

b) 8. § (4), (5) és (6) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrészek helyébe a "természetvédelmi hatóság" szöveg,

c) 9. § (2) és (5) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében, 10. § (5) bekezdés c) pontjában, 10. § (9) és (10) bekezdésében és a 10/A. § (4) és (6) bekezdésében, 8. számú mellékletében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóság" szöveg,

d) 10. § (5) bekezdés c) pontjában a "szakhatósági eljárásában" szövegrész helyébe a "szakhatósági eljárásában vagy szakkérdés vizsgálata során" szöveg,

e) 12. § (1) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóságnak" szöveg,

f) 8. számú mellékletében a "Felügyelőség" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóság" szöveg

lép.

68. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

68. § A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 7. § (1) és (3) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "hatóságnak" szöveg,

b) 7. § (3), (4) és (5) bekezdésében, 10. § (4) bekezdés b) pontjában, 12. § (2), (3) és (4) bekezdésében, 14. § (3) és (5) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

c) 10. § (4) bekezdés c) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv)" szövegrész helyébe a "közegészségügyi hatáskörében eljáró kormányhivatal (a továbbiakban: közegészségügyi hatóság)" szöveg,

d) 11. § (3) bekezdés a) pontjában a "megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "közegészségügyi hatóság" szöveg,

e) 12. § (2) bekezdésében a "felügyelőséghez" szövegrész helyébe a "hatósághoz" szöveg lép.

69. A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

69. § A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában a "megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: növény-és talajvédelmi igazgatóság)" szövegrész helyébe a "növénytermesztési feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 2. § (2)-(3) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében a "növény- és talajvédelmi igazgatóság" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdés d) pontjában a "növény- és talajvédelmi igazgatóságnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg

lép.

70. Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

70. § (1) Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R27.) 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a másik ország értesítése alapján vagy egyéb módon felmerül, hogy egy másik ország kidolgozás alatt álló, a 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó - nem EU tagállam esetén annak megfelelő - terve, illetve programja megvalósítása következtében Magyarországon jelentős káros környezeti hatás várható, a nemzetközi eljárással kapcsolatos koordinációs feladatokat a környezetvédelemért felelős miniszter az irányítása alá tartozó, kijelölt nemzeti kapcsolattartón (a továbbiakban: kapcsolattartó) keresztül látja el."

(2) Az R27.

a) 9. § (6) bekezdésében "Az eljáró szerv, illetve a felügyelőség" szövegrész helyébe az "A kapcsolattartó" szöveg,

b) 3. számú melléklet II.1. a) pontjában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg,

c) 3. számú melléklet II.1. b) pontjában a "nemzeti park igazgatóság" szövegrész helyébe a "nemzeti park igazgatóság és a természetvédelmi hatóság" szöveg,

d) 3. számú melléklet II.1. c) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "közegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

e) 3. számú melléklet II.2. b) pontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi hivatalának állami főépítésze" szövegrész helyébe az "az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

f) 3. számú melléklet II.2. c) pontjában az "a felügyelőség" szövegrész helyébe "a vízvédelmi hatóság" szöveg,

g) 3. számú melléklet II.2. d) pontjában az "a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága" szövegrész helyébe "az erdészeti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

h) 3. számú melléklet II.2. e) pontjában az "a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága" szövegrész helyébe "a talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

i) 3. számú melléklet II.2. f) pontjában az "a járási földhivatalban, több járási földhivatal illetékességi területét érintő esetekben a megyei kormányhivatal földhivatala (a fővárosban a Fővárosi kormányhivatal földhivatala)" szövegrész helyébe az

"fa) a földvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala,

fb) több járási (fővárosi kerületi) hivatal illetékességi területét érintő esetben a földvédelmi feladatkörében eljáró, megyeszékhely szerinti járási hivatal,

fc) Pest megyében a földvédelmi feladatkörében eljáró Budakeszi Járási Hivatal,

fd) a fővárosban a földvédelmi feladatkörében eljáró, Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala" szöveg,

j) 3. számú melléklet II.2. g) pontjában az "a bányakapitányság" szövegrész helyébe "a bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

k) 3. számú melléklet II.2. i) pontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája" szövegrész helyébe "Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter" szöveg

lép.

71. Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása

71. § Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10/A. § A jegyző döntései elleni fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként az e rendelet szerinti hatósági eljárásban a szociális feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jár el."

72. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2005. (VI. 16.) Korm. rendelet módosítása

72. § Hatályát veszti a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2005. (VI. 16.) Korm. rendelet.

73. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

73. § (1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R28.) "A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiszabható bírságok

[a Tszt. 4. § (2) bekezdéséhez]

2. § (1) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által kiszabható bírságok a Tszt. 4. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben

a) az engedélyest, az értékesítőt és az egyedi szerződés alapján termelőt a tárgyévet megelőző évi nettó árbevétel legfeljebb tíz százaléka;

b) a külön kezelt intézményt legfeljebb százmillió forint összegig terjedő bírsággal sújthatja.

(2) Abban az esetben, ha a bírság kiszabására okot adó körülményt az engedélyes a részére megállapított határidőre nem szünteti meg, a bírság ismételten kiszabható."

(2) Az R28. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vezetékjog engedélyezési eljárásban a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a 7. melléklet B) pontjában meghatározott szakkérdéseket az abban rögzített feltételek fennállása esetén vizsgálja. A 7. melléklet A) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén és szakkérdés elbírálása tekintetében, első és másodfokú eljárásban a Kormány az ott meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. A vezetékjog engedélyezési eljárásaiban hozott határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell. Abban az esetben, ha a távhővezetéket termőföldön kell létesíteni, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben előírt földvédelmi eljárást le kell folytatni."

(3) Az R28. 10. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha a vezetékjog engedélyezése iránti eljárásban hozott elsőfokú határozattal szembeni fellebbezés érinti az első fokú eljárásban vizsgált szakkérdést, a másodfokon eljáró hatóság az 7. melléklet B) pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatára az ott megjelölt szervet rendelheti ki szakértőként.

(3b) Ha az első fokú eljárásban környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakkérdést kell vizsgálni, az ügyintézési határidő negyven nap."

(4) Az R28.

a) 5. § (1) bekezdésében az "első és másodfokú eljárásban" szövegrész helyébe az "a Hivatal eljárásában" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében a "Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal" szövegrész helyébe a "Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal" szöveg,

c) 9. § (3) bekezdésében az "a földhivatali" szövegrész helyébe az "az" szöveg,

d) 9. § (3) bekezdésében, a 10. § (5) bekezdésében, a 13. § (1) és (2) bekezdésében a "Tszt. 23. § (2) bekezdésében megjelölt hatóság" szövegrészek helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

e) 2. melléklet Előmunkálati jogi engedély dokumentációja cím 3. pontjában a "Földhivatali ingatlan nyilvántartási" szövegrész helyébe az "Ingatlan-nyilvántartási" szöveg

lép.

(5) Az R28. 1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(6) Az R28. a 10. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(7) Hatályát veszti az R28. 10. § (5) bekezdésében, a 2. melléklet Előmunkálati jogi engedély dokumentációja cím 5. pontjában és a Vezetékjogi engedély dokumentációja cím 2. pontjában a "földhivatali" szövegrész.

74. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

74. § (1) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R29.) 1. §-a a következő (6b) és (6c) bekezdéssel egészül ki:

"(6b) A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati, valamint az összevont eljárásban - a tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében - belföldi jogsegély iránt megkeresi a tevékenység telepítési helye szerinti település, a fővárosban a kerület (a továbbiakban együtt: település) jegyzőjét.

(6c) A jogsegély az e rendelet szerinti, a kérelem és mellékleteinek jegyző részére történő megküldésével egyidejűleg is megkérhető. A jegyző a jogsegélyéhez mellékelheti a tervezett tevékenységgel kapcsolatos véleményét is."

(2) Az R29. 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/A. § (1) Kormányrendeletben meghatározott esetekben a 3. számú melléklet szerinti olyan tevékenység esetén, amely nem éri el a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbértéket, vagy a 3. számú mellékletben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül - a 13. számú melléklet szerint megadott adatok és az 5. mellékletben meghatározott szempontok figyelembevételével -, a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint kell megvizsgálni a feltételezett környezeti hatások jelentőségét, továbbá döntést hozni a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről és az annak során vizsgálandó kérdésekről.

(2) Jelentős környezeti hatás feltételezése esetén a környezeti hatásvizsgálat szükségességét, továbbá - a 6. számú melléklet figyelembevételével - a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit

a) az érdemi döntésre jogosult hatóság az (1) bekezdésben foglalt szakkérdés vizsgálatával, vagy

b) a környezetvédelmi hatóság szakhatósági közreműködés keretében állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a hatóság az eljárását - a b) pont esetén a környezetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalása alapján - a környezetvédelmi engedélyezési eljárás jogerős lezárultáig felfüggeszti.

(4) Ha az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóságként nem a vízvédelmi hatóság jár el,

a) az ügyben érdemi döntésre jogosult, környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság az eljárás felfüggesztésének tárgyában való döntés meghozatalát megelőzően, vagy

b) a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásának kialakítását megelőzően

a felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt hatásokra kiterjedően a vízvédelmi hatóság véleményét kikéri.

(5) A vízvédelmi hatóság a véleményét 15 napon belül megadja.

(6) A (4) bekezdésben foglaltakat a másodfokú eljárás során is alkalmazni kell azzal, hogy a másodfokú hatóság vagy szakhatóság a felülvizsgálat során a másodfokon eljáró vízvédelmi hatóság véleményét kéri ki.

(7) A környezeti hatástanulmányt az eljárás felfüggesztéséről szóló végzés jogerőre emelkedését követő három éven belül kell benyújtani."

(3) Az R29. 5/A. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az előzetes konzultáció célja, hogy a környezethasználó a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről a környezet- és természetvédelmi, valamint a 12. számú mellékletben meghatározott egyéb szakkérdésekre kiterjedő, az engedélykérelmi dokumentáció összeállítását segítő írásos véleményt kapjon, továbbá a nyilvánosság a tervezett tevékenységgel kapcsolatos észrevételeit kifejtse. A vélemény kialakítása érdekében a 12. számú melléklet szerinti közigazgatási szerveket kell megkeresni, kivéve, ha a környezet- és természetvédelmi szakkérdések, valamint a 12. számú mellékletben meghatározott szakkérdés vizsgálata ugyanazon szerv hatáskörébe és illetékességébe tartozik."

(4) Az R29. 12. számú melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(5) Az R29.

a) 1. § (3) bekezdés f) pontjában a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg,

b) 1. § (4), (5) és (7) bekezdésében, 2. § (2) bekezdés ca) pontjában, 2. § (3) bekezdés j) pontjában, 3. § (2) és (4) bekezdésében, 3. § (5) bekezdésében, 3. § (7) bekezdésében, 5/A. § (4), (6) és (7) bekezdésében, 10. § (8) és (9) bekezdésében, 11. § (2), (3a) és (4) bekezdésében, 13. § (6) bekezdésében, 16. § (1) bekezdés a) pontjában, 17. § (2)-(4) bekezdésében, 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 22. § (4) és (7)-(9) bekezdésében, 23. § (4) bekezdésében, 3. számú mellékletének címében, 11. számú melléklet 2. pontjában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg,

c) 1. § (7) bekezdésében, 3. § (4) bekezdésében, 5. § (6) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (6) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében a "felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságot" szöveg,

d) 1. § (7) bekezdésében, 5. § (7) bekezdésében, 11. § (3a) bekezdésében, 20/A. § (5) bekezdésében a "felügyelőséggel" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatósággal" szöveg,

e) 3. § (1) bekezdésében, 3. § (3) bekezdés d) pontjában, 3. § (7) bekezdésében, 5/A. § (5) bekezdés e) pontjában, 9. § (8) bekezdésében, 13. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében a "felügyelőséghez" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatósághoz" szöveg,

f) 3. § (3) bekezdésében, 4. §-ában, 5. §-ában, 5/A. § (5) bekezdésében, 5/B. §-ában, 7. § (1) bekezdésében, 8. §-ában, 9. §-ában, 10. § (1) és (5) bekezdésében, 13. § (1) és (2) bekezdésében, 14. §-ában, 15. §-ában, 20. §-ában, 20/A. §-ában, 20/B. §-ában, 21. §-ában, 22. § (1) és (2) bekezdésében, 24. §-ában, 26. §-ában, 6. számú mellékletében a "felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg,

g) 3. § (3) bekezdés f) pontjában "a felügyelőségen és a tevékenység telepítési helye szerinti település, a fővárosban a kerület (a továbbiakban együtt: település) jegyzőjénél lehet betekinteni, valamint, hogy a betekintés módjáról a felügyelőségen" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnál és a település jegyzőjénél lehet betekinteni, valamint, hogy a betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál" szöveg,

h) 5/A. § (1) bekezdésében, 21. § (4) bekezdés b) pontjában a "felügyelőségnél" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnál" szöveg,

i) 5/A. § (3) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében és 21. § (6) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnak" szöveg,

j) 8. § (1) bekezdés e) pontjában az "a 10. § (2) bekezdése alapján" szövegrész helyébe az "az eljárás során" szöveg,

k) 8. § (1) bekezdés f) pontjában, 21. § (4) bekezdés c) pontjában a "felügyelőségen" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi hatóságnál" szöveg,

l) 16. § (6) bekezdésében a "felügyelőségeknek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságoknak" szöveg,

m) 22. § (3) bekezdésében, valamint a 22. § (5) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság a vízvédelmi hatóság bevonásával" szöveg,

n) 22. § (6) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság - a víz mint környezeti elem érintettsége esetén a vízvédelmi hatóság bevonásával -" szöveg

lép.

(6) Hatályát veszti az R29.

a) 7. § (1) bekezdésében "a felügyelőség szakhatósági állásfoglalásában vagy a felügyelőség saját hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárás során hozott," szövegrész;

b) 14. számú melléklete.

75. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

75. § (1) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R30.) 7. § (2a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2a) A (2) bekezdés szerinti minőségbiztosítási (műszaki-biztonsági irányítási) rendszert az MBFH hagyja jóvá. A minőségbiztosítási (műszaki-biztonsági irányítási) rendszer alkalmazását bányafelügyeleti hatáskörben a megyei kormányhivatal (a továbbiakban: bányafelügyelet) felügyeli."

(2) Az R30.

a) 8. § (1) bekezdésében, 10. § (4) bekezdésében a "bányakapitánysághoz" szövegrész helyébe a "bányafelügyelethez" szöveg,

b) 8. § (4) bekezdésében, 9. § (6) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében a "bányakapitányságnak" szövegrész helyébe a "bányafelügyeletnek" szöveg

c) 11. § (1) bekezdésében, 18. § (2) és (4) bekezdésében a "bányakapitányság" szövegrész helyébe a "bányafelügyelet" szöveg,

d) 11. § (3) bekezdés h) pontjában a "földhivatalhoz" szövegrész helyébe a "ingatlanügyi hatósághoz" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R30. 17/A. § (2) bekezdése.

76. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

76. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R31.) 6/A. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Szt.)

"f) 50/C. § (1) bekezdése, valamint 50/D. §-a alkalmazásában egészségbiztosítási szerv az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,"

(2) Az R31. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az egészségkárosodott személy a kérelemhez nem csatolta a rehabilitációs szakértői szervnek vagy jogelődjének a munkaképesség-csökkenés, az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos határozatát, szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét, az Szt. 33. § (1b) bekezdésében meghatározott szakkérdést a járási hivatal a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 4. alcímében foglaltak szerint vizsgálja. Ha az első fokú eljárásban a szakkérdést vizsgálni kell, az ügyintézési határidő 50 nap."

(3) Az R31. 15. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Másodfokú hatósági eljárásban nem kell vizsgálni az Szt. 33. § (1a) bekezdés szerinti szakkérdést, ha a fellebbezés nem érinti az első fokú határozatban a szakkérdéssel kapcsolatban tett megállapításokat."

(4) Az R31. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Szt. 33. § (1) bekezdés b)-g) pontjában meghatározott személy esetében - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a kérelem elbírálásához szükséges

a) a családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal igazolása arról, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül,

b) az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban együtt: állami foglalkoztatási szerv) igazolása a munkanélküli járadék, illetve az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a kérelmező álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül, vagy

c) az Szt. 33. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben az állami foglalkoztatási szerv igazolása arról, hogy a kérelmező álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerint az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni,

d) az Szt. 33. § (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti együttműködés (a továbbiakban: megelőző együttműködés) esetén az állami foglalkoztatási szerv igazolása annak teljesítéséről,

e) az Szt. 33. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott ellátások megszüntetéséről szóló határozat."

(5) Az R31. 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy esetében a (2) bekezdés szerinti határozat, szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás időbeli hatálya lejárt és az egészségkárosodott személy az időbeli hatály lejárta előtt újabb határozatot vagy szakvéleményt nem nyújtott be, a járási hivatal az Szt. 33. § (1a) bekezdése szerinti szakkérdést ismételten megvizsgálja."

(6) Az R31. 25. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A háziorvos az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt igazolást]

"a) a rehabilitációs hatóság súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, illetve a fogyatékossági támogatással összefüggő feladatkörében eljáró hatóság határozata"

(alapján állítja ki.)

(7) Az R31. 35. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A normatív és a méltányossági közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén nem kell a háziorvos (2) bekezdés szerinti igazolását csatolni, ha a kérelmező rendelkezik az Szt. 50/B. § (1) bekezdése szerinti, 18 hónapnál nem régebben kiadott szakhatósági állásfoglalással és nem kéri a jogosultságának vagy a gyógyszerkeretének a szakkérdés ismételt vizsgálata alapján történő megállapítását."

(8) Az R31. 35. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Ha az eljárásban nem kell vizsgálni a szakkérdést, az ügyintézési határidő nyolc nap."

(9) Az R31. 36. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén a járási hivatal megvizsgálja, hogy a kérelmező esetében fennállnak-e az Szt.-ben előírt jövedelmi feltételek. Ha ennek eredményeként az eljáró hatóság azt állapítja meg, hogy a jövedelmi feltételek)

"a) teljesülnek, akkor a háziorvos igazolása alapján - feltéve, hogy a 35. § (10) bekezdésére figyelemmel szükséges -elvégzi a rendszeres gyógyító ellátások havi költsége szakkérdésének vizsgálatát,"

(10) Az R31. 37. és 38. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"37. § (1) Az Szt. 50/A. § (4) bekezdése szerinti szakkérdés vizsgálata során meg kell állapítani a kérelmező esetében elismert havi rendszeres gyógyító ellátás térítési díját, külön megjelölve a gyógyszerek térítési díját.

(2) Az alanyi közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - csak az elismert havi rendszeres gyógyszerköltséget

[Szt. 50/A. § (7) bek.] kell megállapítani.

(3) A szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos iratokat a járási hivatal öt évig megőrzi.

(4) Ha az eljárásban vizsgálni kell a szakkérdést, az ügyintézési határidő huszonhárom nap.

38. § (1) A közgyógyellátásra való jogosultság tárgyában hozott jogerős vagy egyébként végrehajtható határozatot - a 36. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eset kivételével - közölni kell a közgyógyellátási igazolványt kiállító fővárosi és megyei kormányhivatallal.

(2) Ha a jogosult az igazolvány kézbesítését nem postai úton kérte, ezt a határozatban jelezni kell."

(11) Az R31. a következő 68. §-sal egészül ki:

"68. § A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseket a 2015. április 1-jén folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell."

(12) Az R31. 5. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az R31.

a) 3. § (1a) bekezdésében az "az államháztartásról szóló törvény szerinti" szövegrész helyébe az "a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 49/B. § (1) bekezdése szerinti" szöveg,

b) 6/A. § (1) bekezdés a) és c) pontjában a "szociális és gyámhivatalt" szövegrész helyébe a "szociális feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

c) 6/A. § (2) bekezdésében a "szociális és gyámhivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 6/A. § (3) bekezdés b) pontjában a "kincstár a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága" szövegrész helyébe a "kijelölt szerv a családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

e) 6/A. § (3) bekezdés c) pontjában a "megyei munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "munkaerő-piaci feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

f) 12. § (1) bekezdésében az "a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságát" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatalát" szöveg, az "a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

g) 15. § (7) bekezdésében az "A munkaügyi központ" szövegrészek helyébe az "Az állami foglalkoztatási szerv" szöveg,

h) 17. § (1) bekezdés c) pontjában, 17. § (9) bekezdésében az "a munkaügyi központot" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szervet" szöveg,

i) 17. § (7) bekezdésében az "A munkaügyi központ" szövegrész helyébe az "Az állami foglalkoztatási szerv" szöveg,

j) 25. § (4) bekezdés a) pontjában a "járási hivatal népegészségügyi intézetének tisztiorvosa által kijelölt" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében általa kijelölt" szöveg,

k) 25/A. § (1a) bekezdésében a "rehabilitációs szakigazgatási szervtől" szövegrész helyébe a "rehabilitációs hatóságtól" szöveg,

l) 29. § (1) bekezdésében a "szociális és gyámhivatal" szövegrész helyébe a "szociális feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

m) 40. § (1) bekezdésében az "A fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve" szövegrészek helyébe az "Az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

n) 40. § (2) bekezdésében az "A fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe az "Az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg, valamint a "közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító hatóságot" szövegrész helyébe a "járási hivatalt" szöveg,

o) 40. § (3) bekezdésében, 44. § (4) bekezdésében az "A fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe az "Az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

p) 44. § (3) bekezdésében, 46. § (3) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervével" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal" szöveg,

q) 44. § (5) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésében, 46. § (2) bekezdésében, valamint 49. § (1) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

r) 47. § (1) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervén" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalon" szöveg, valamint a "közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására hatáskörrel rendelkező hatóság" szövegrész helyébe a "közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító járási hivatal" szöveg,

s) 47. § (2) bekezdésében az "A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására hatáskörrel rendelkező hatóság" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg, valamint az "a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervén" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalon" szöveg,

t) 2/A. melléklet 2. Jövedelmi adatok alcímében foglalt táblázat 2.5. sorában a "munkaügyi szervek" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szerv" szöveg,

u) 3. számú melléklet

ua) 3.2.2. pont a) alpontjában, 3.2.4. pont a) alpontjában és 5.3.4. pont a) alpontjában az "a munkaügyi központnak" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalnak" szöveg,

ub) 5.3.3. pont c) alpontjában az "a munkaügyi központtal" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szervvel" szöveg,

uc) 5.3.3. pont d) alpontjában az "a munkaügyi központtal, annak kirendeltségével" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatallal" szöveg,

ud) 5.3.4. pont b) és c) alpontjában az "a munkaügyi központ" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal" szöveg,

v) 4. számú melléklet

va) 1.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok alcím 1.2.5. alpontjában a "kiállított szakhatósági" szövegrész helyébe a "kiállított szakvéleményével, szakhatósági" szöveg,

vb) 4. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez alcím 4.4.1. alpontjában a "hatályos szakhatósági" szövegrész helyébe a "hatályos szakvéleményét, szakhatósági" szöveg,

w) 9. számú melléklet

wa) 3.3. Jövedelmi adatok alcímében foglalt táblázat 6. sorában a "munkaügyi szervek" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szerv" szöveg,

wb) 4.2.2. alpontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál" szöveg

lép.

(14) Hatályát veszti az R31.

a) 36. § (3) bekezdése,

b) 11. számú melléklete.

77. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

77. § A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontjában a "szakigazgatási" szövegrész helyébe a "szakértői" szöveg lép.

78. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

78. § (1) A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R32.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szociális foglalkoztatási engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárásban első fokon szociális hatóságként a szociális intézmény székhelye, illetve telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: szociális hatóság) jár el."

(2) Az R32. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetén a munkavédelmi és a munkaügyi szabályok betartását a szociális intézmény székhelye, telephelye szerinti munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzi."

(3) Az R32.

a) 1. § (4) bekezdésében a "szociális és gyámhivatalt" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében a "szociális és gyámhivatalhoz" szövegrész helyébe a "szociális hatósághoz" szöveg,

c) 2/A. § (1) bekezdésében, 3. § (1) és (2) bekezdésében, 3/A. § (1), (4) és (6) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 5/A. § (1) bekezdésében, 6. § (2), (4), (6) és (8) bekezdésében, 7. §-ában, 7/A. § (2) bekezdésében, 16/A. § (5) bekezdés c) pontjában és (6) bekezdésében, 16/B. § (8) bekezdés f) pontjában és (10) bekezdésében a "szociális és gyámhivatal" szövegrész helyébe a "szociális hatóság" szöveg,

d) 5. § (1) bekezdésében, 5/A. § (2) és (3) bekezdésében, 16/C. § (7) bekezdésében a "szociális és gyámhivatalnak" szövegrész helyébe a "szociális hatóságnak" szöveg,

e) 6. § (1) bekezdésében a "szociális és gyámhivatal" szövegrészek helyébe a "szociális hatóság" szöveg,

f) 16/B. § (3) bekezdésében a "szociális és gyámhivatalt" szövegrész helyébe a "szociális hatóságot" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti az R32. 7. § c) pontja.

79. A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

79. § (1) A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R33.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szerződés megkötését követően a megyei kormányhivatal szigorú számadású nyugtatömböt, valamint jogosult állatorvosi bélyegzőt ad a jogosult állatorvos számára. A bélyegzőn szerepelnie kell az azt kiadó megyei kormányhivatalnak, Magyarország címerének, továbbá a jogosult állatorvos nyilvántartási számának."

(2) Az R33. 9. § (1) bekezdése nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A megyei kormányhivatal - a NÉBIH egyetértésével - a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a jogosult állatorvos"

(3) Az R33.

a) 2. § (1) bekezdésében az "a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságánál (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében, 3. § (1) bekezdés b) pontjában, 3. § (2)-(3) bekezdésében, 4. § (7) bekezdésében, 5. § (2) bekezdés b) és e) pontjában, 8. § (4) bekezdésében az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalhoz" szöveg,

d) 2. § (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg,

e) 7. § (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés c) pontjában az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalt" szöveg,

f) 8. § (4) bekezdésében a "járási főállatorvossal" szövegrész helyébe a "járási hivatallal" szöveg,

g) 8. § (4) bekezdésében a "járási főállatorvosnak" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

h) 9. § (1) bekezdés c) pontjában a "járási főállatorvost" szövegrész helyébe a "járási hivatalt" szöveg

lép.

(4) Az R33. mellékletében szereplő Megbízási szerződés 4.) pontjának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"4.) A Megbízott köteles a jelen szerződésben meghatározott feladatát a vonatkozó jogszabályok, eljárásrendek szerint, meghatározott határidőre, a szakmai és etikai szabályok, illetve az adott feladatra vonatkozó, a Megbízó vagy a Közreműködő által kiadott konkrét utasítások szerint végezni.

A jelen szerződésben foglalt feladatok ellátására utasítási joggal a Megbízó nevében a Közreműködő is jogosult eljárni. Megbízó és a Közreműködő bármikor jogosult Megbízott tevékenységét ellenőrizni, Megbízottól tevékenységéről tájékoztatást kérni. Megbízó és a Közreműködő utasítási, ellenőrzési és tájékoztatási jogát a 2.) pontban megjelölt teljesítés hely szerinti járási hivatal útján gyakorolja."

(5) Az R33. mellékletében szereplő Megbízási szerződés 8.) pontjának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"8.) Megbízott a jelen szerződés alapján elvégzett tevékenységéről havonta részletes kimutatást készít, melyben meg kell jelölnie az elvégzett feladatot, a teljesítés helyét és a feladat ellátására fordított munkaórák számát, amely nem haladhatja meg a jelen megállapodás mellékletében meghatározott mértéket, továbbá fel kell tüntetni az egyes feladatokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról kiállított számla számát és összegét, csatolva a kiadott igazolások másolati példányát, illetve a megfelelő bizonylatokat. A Megbízott a havi tevékenységéről készített kimutatást és az az alapján számított megbízási díjról kiállított számlát a tárgyhót követő hónap 6. napjáig köteles benyújtani a Közreműködő részére.

A Megbízott tevékenységének szakmai teljesítési igazolására a Közreműködő jogosult, a 2.) pontban megjelölt teljesítési hely szerinti járási hivatal véleményének kikérésével, a Megbízott által kiállított számlák alapján beszedett igazgatási szolgáltatási díjjal való elszámolást követően. Megbízott tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg a beszedett igazgatási szolgáltatási díjakkal nem számol el, a Közreműködő a szakmai teljesítési igazolás kiállítását megtagadhatja, így addig a megbízási díj kifizetésre sem kerülhet sor.

Amennyiben a Közreműködőnek kifogása merül fel a Megbízott által kiállított számlával kapcsolatban, vagy a szakmai teljesítés igazolás kiállításának egyéb akadálya van, köteles arról a Megbízottat a számla kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül értesíteni és az esetleges vitás kérdésekben egyeztetni. A Közreműködő csak az általa igazolt számlát küldi meg a Megbízó részére, amelyről értesíti Megbízottat. A Megbízó a megbízási díjat az arról kiállított számla kézhezvételétől számított 3O banki napon belül a Megbízott által megjelölt bankszámlára történő átutalással fizeti meg.

A megbízási díj kifizetése tekintetében a Megbízó és a Megbízott eltérő eljárási rendben is megállapodhatnak, amennyiben a jogosult állatorvosi feladatot ellátó szolgáltató állatorvos gazdasági társaság, vagy szövetkezet tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy egyéni cégként látja el tevékenységét."

80. A polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása

80. § A polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében a "nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál" szövegrész helyébe az "általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv" szöveg lép.

81. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

81. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/G. § (2) bekezdésében a "szociális és gyámhivatal" szövegrész helyébe a "működést engedélyező szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

82. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

82. § (1) A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R34.) 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tervtanács elnöke)

"b) a területi tervtanács esetén a működési területén illetékes, állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott által kijelölt, az állami főépítészre vonatkozó képesítési követelményekkel rendelkező személy."

(2) Az R34.

a) 8. § (1) bekezdésében és 10. § (1) bekezdésében az "állami főépítész" szövegrész helyébe az "állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 9. § (3) bekezdésében az "a területi főépítész" szövegrész helyébe az "az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

83. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

83. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R35.) 1. § (1) bekezdésében

a) a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal és a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága (a továbbiakban: hatóságok)" szövegrész helyébe a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: hatóság)",

b) a "hatóságok egyéb" szövegrész helyébe a "hatóság egyéb" szöveg lép.

(2) Az R35. 1. § (2) bekezdésében és 4. § (1) bekezdésében a "hatóságok" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg

lép.

84. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

84. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R36.) 3/A. §-a és az azt megelőző alcím megjelölése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési hatósági feladatainak ellátása

3/A. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési hatósági feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § g)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési hatósági hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az Áht. 9. § f) pontjában meghatározott hatásköröket a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ (a továbbiakban: Központ) gyakorolja.

(3) A közlekedésért felelős miniszter az (1) bekezdésben meghatározott irányítási és ellenőrzési feladatainak ellátásában a Központ közreműködik."

(2) Az R36. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány közlekedési hatóságként)

"c) az (5) és (5a) bekezdés, valamint 4/A. § (1) bekezdés szerinti ügyekben első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatalt"

(jelöli ki.)

(3) Az R36. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Közlekedési hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el."

(4) Az R36. 4. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(Közlekedési hatóságként első fokon az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal jár el:)

"n) a gyorsforgalmi utakat és közúti határátkelőhelyeket érintően - ha az út kezelője forgalomszabályozási intézkedésével vagy annak megtagadásával mások érdekeit sérti, vagy az út kezelőjének előírásai betartására, jelek, jelzések vagy berendezések eltávolítására vonatkozó felszólításának nem tesznek eleget - az érdekeltek kérelmére indított eljárás"

(során.)

(5) Az R36. 4. § (3) bekezdése a következő 27. és 28. ponttal egészül ki:

(Közlekedési hatóságként első fokon a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal jár el:)

"27. a közúti közlekedési szolgáltatást végzők részére előírt fedezetigazolás-minták tartalmának előzetes jóváhagyása,

28. Magyarország területén az EGT-n kívüli állam hatósági engedélyével és jelzésével ellátott tehergépjárművel kabotázsként közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység engedélyezése,"

(során.)

(6) Az R36. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Közlekedési hatóságként útügyekben

a) a fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezésével kapcsolatban

aa) első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi hivatala,

ab) másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala,

b) járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatban (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést)

ba) első fokon az illetékes járási hivatal, a fővárosban a Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi hivatala, összeférhetetlenség esetén az illetékes közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által kérelemre kijelölt járási (fővárosi kerületi) hivatal,

bb) másodfokon az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal jár el."

(7) Az R36. 4. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze és 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Közlekedési hatóságként a közúti közlekedéssel, a közúti gépjárművekkel, továbbá a közúti járművezetők képzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos ügyekben első fokon az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal jár el:

1. a Kkt. szerinti vizsgáló állomási tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, a vizsgáló állomással a hatósági szerződés megkötése, valamint a vizsgáló állomások és a műszaki vizsgabiztosok tevékenységének ellenőrzése, az ellenőrzés alapján a jogkövetkezmények alkalmazása, továbbá az általa üzemeltetett, valamint az illetékességi területén hatósági szerződéssel rendelkező vizsgáló állomáson - a jármű tulajdonosára egyébként irányadó illetékességi szabálytól függetlenül - forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálat végzése, a vizsgáló állomás és a járműfenntartó szervezetek tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyelete,"

(során.)

(8) Az R36. 4. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Közlekedési hatóságként útügyekben első fokon az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal jár el:

1. a (2) bekezdés b)-d) pontjaiban és a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével az út és műtárgyai, továbbá az út építésével, korszerűsítésével összefüggő járda építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezésével összefüggő ügyek,

2. az engedélyezési hatáskörébe tartozó utak 30 m szabad nyílást meg nem haladó hídjai kiviteli tervének jóváhagyása,

3. az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek,

4. a közforgalom elől elzárt magánút közforgalom számára történő megnyitásának, vagy a közforgalom elől el nem zárt magánút közforgalom előli elzárásának engedélyezésével kapcsolatos ügyek,

5. a (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak kivételével az országos közút helyi közúttá vagy magánúttá, helyi közút országos közúttá vagy magánúttá, magánút helyi közúttá vagy országos közúttá nyilvánításával kapcsolatos ügyek,

6. az engedélyezési hatáskörébe tartozó utak területének nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos közlekedési hatósági ügyek,

7. a Kkt. 42/A. § (1) bekezdés szerinti esetben a kérelmező által - a közútkezelő hozzájárulásának megtagadása, nyilatkozatának az előírt határidőn belüli elmaradása, vagy a kezelő által előírt feltételek sérelmezése miatt -kezdeményezett eljárás,

8. a Kkt. 42/A. § (1) bekezdés szerinti esetben - a közút kezelőjének kérelmére - az eredeti állapot helyreállítására, vagy a közút állagának és a forgalom biztonságának védelme érdekében szükséges munkák elvégzésére irányuló eljárás,

9. a Kkt. 39. § (2) és (3) bekezdés szerinti, útcsatlakozással kapcsolatos közlekedési hatósági eljárások,

10. a közút kezelőjének kérelmére a közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizek bevezetése miatt indult eljárás,

11. az útkezelői felszólítás eredménytelensége esetén, az út területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény, útcsatlakozás felújítására, korszerűsítésére, megszüntetésére kötelezés,

12. az engedélyezési hatáskörébe tartozó utak tekintetében a közút nem közlekedési célú, vagy rendkívüli igénybevétele miatti, a helyreállítás befejezésétől számított 3 éven belüli süllyedés, vagy más hiba kijavításának elrendelése,

13. az útkezelői felszólítás eredménytelensége esetén a közút állagát, a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát sértők vagy veszélyeztetők kötelezése,

14. a közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében az útkereszteződés beláthatóságát akadályozó fa, vagy egyéb növényzet eltávolításának elrendelése,

15. a vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lévő fa, vagy egyéb növényzet kivágásának elrendelése,

16. a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése,

17. a vasúti gyalogos-átkelőhely létesítésének, áthelyezésének, forgalomba helyezésének, megszüntetésének engedélyezése,

18. az ideiglenes vasúti átjáró létesítésének, megszüntetésének, forgalomba helyezésének engedélyezése,

19. a vasúti átjáró és a vasúti gyalogos-átkelőhely ideiglenes szüneteltetésének elrendelése,

20. a (2) bekezdés h) pontjában meghatározottak kivételével a vasúti átjáró és a vasúti gyalogos-átkelőhely forgalmi rendjének és biztonsági előírásainak meghatározása, továbbá a vasúti átjáró forgalomba helyezése,

21. az engedélyezési hatáskörébe tartozó országos közutat érintően - az út kezelője által az előírásoknak nem megfelelő, jelek, jelzések vagy berendezések eltávolítására vonatkozó felszólításának eredménytelensége miatt kezdeményezett eljárások,

22. a saját célú vasúti pályahálózat részét képező vasúti pályán, összekötő vasúti pályán, csatlakozó vasúti pályán és keskeny nyomtávú vasúti pályán lévő kereszteződés esetében a terelősziget létesítésének szükségességének megállapítása,

23. a tíz percet meghaladó ideig zárva tartható, az időszakosan üzemelő teljes sorompóval biztosított, valamint a felhívásos sorompóval biztosított vasúti átjárók meghatározása,

24. a vasúti átjárót biztosító jelzőberendezés üzemzavara esetén - jelzőőr állítás helyett - a vasúti pályát keresztező út lezárásának engedélyezése,

25. a közúti gyalogos-átkelőhely kijelölésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezése,

26. az engedélyezési hatáskörébe tartozó utak építéséhez szükséges ideiglenes forgalomszabályozási tervek jóváhagyása,

27. a védett természeti területen lévő közúton a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére a közlekedés (tartózkodás) korlátozása vagy megtiltása,

28. a (2) bekezdés e) pontjában meghatározottak kivételével a környezetterhelés mérséklése érdekében forgalomszervezési korlátozó vagy egyéb műszaki intézkedések elrendelése,

29. a közút kezelőjének kezdeményezésére elrendelt vasúti átjáró ideiglenes szüneteltetésével kapcsolatban a közút kezelője számára a munkák elvégzésének engedélyezése,

30. az engedélyezési hatáskörébe tartozó közutak, és a közforgalom elől el nem zárt magánutak kezelői által kialakított forgalmi rend figyelemmel kísérése, a forgalom biztonsága vagy zavartalansága érdekében a forgalomszabályozás módosításának kezdeményezése, a közút kezelőjének a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében a forgalmi rend felülvizsgálatára való kötelezése,

31. az engedélyezési hatáskörébe tartozó utak tekintetében a közutak állapotának, tisztaságának, nem közlekedési célú igénybevételének ellenőrzése,

32. a vasúti átjárókról, a vasúti gyalogos-átkelőhelyekről, továbbá a kijelölt közúti gyalogos-átkelőhelyekről nyilvántartás vezetése,

33. az engedélyezési hatáskörébe tartozó utak tekintetében elektronikus közúti ellenőrző rendszer, illetve ellenőrző berendezés elhelyezéséhez szükséges hozzájárulás kiadása,

34. az országos közúton a (2) bekezdés n) pontjában meghatározottak kivételével - ha az út kezelője a forgalomszabályozási intézkedésével vagy annak megtagadásával mások érdekeit sérti, vagy az út kezelőjének előírásai betartására, jelek, jelzések vagy berendezések eltávolítására vonatkozó felszólításának nem tesznek eleget esetekben - az érdekeltek kérelmére indított eljárások

során."

(9) Az R36. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (5) bekezdés 1-17. és 19. pontjában, továbbá a 4/A. §-ban meghatározott feladatokkal összefüggésben a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal jogosult országos illetékességgel hatósági ellenőrzést végezni, az ellenőrzés eredményeként a jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni."

(10) Az R36. 7/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(2) Első fokú építésfelügyeleti hatóságként

a) a 4. § (2) bekezdés hatálya alá tartozó közúti közlekedési építmények tekintetében az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal,

b) a 4. § (4) bekezdés a) pont hatálya alá tartozó közúti közlekedési építmények tekintetében Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi hivatala,

c) a 4. § (4) bekezdés b) pont hatálya alá tartozó közúti közlekedési építmények tekintetében az illetékes járási hivatal, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi hivatala,

d) a 4. § (5a) bekezdés hatálya alá tartozó közúti közlekedési építmények vonatkozásában a fővárosi és megyei kormányhivatal

jár el."

(11) Az R36. 7/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(6) Másodfokú építésfelügyeleti hatóságként

a) a (2) bekezdés a) és d) pontjai, a (3)-(5) bekezdés szerinti ügyek vonatkozásában a Központ,

b) a (2) bekezdés b)-c) pontjai szerinti ügyek vonatkozásában a fővárosi és megyei kormányhivatal

jár el."

(12) Az R36. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a 8. § a következő (3a)-(3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Kormány az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 15. § (5) bekezdésében foglaltak tekintetében erdészeti hatóságként elsőfokú eljárásban a megyei kormányhivatalt, másodfokú eljárásban a Központot jelöli ki.

(3a) Az elsőfokú hatóság köteles vizsgálni eljárásában

a) az erdészeti magánút közforgalom számára való megnyitásának az erdőre gyakorolt hatását és

b) azt, hogy az erdészeti magánút közforgalom számára való megnyitása a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

(3b) A másodfokú hatóság, ha a fellebbezés érinti

a) a (3a) bekezdés a) pontjában meghatározott szakkérdést, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt,

b) a (3a) bekezdés b) pontjában meghatározott szakkérdést, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget

szakértőként rendelheti ki."

(13) Az R36. 8/A. § (1a)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1a) A Kormány a közúti alagutaknak az ADR "A" Melléklet 1. rész 1.9.5 szakasza szerinti kategóriához rendelésében - a katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati szempontok érvényre juttatása kérdésében - a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog-és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló eljárásban, valamint - ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalásában foglalt feltételeket érinti - az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezésére irányuló eljárásban, a szakági tervek felelős tervezői jogosultságának a vizsgálata kérdésében, valamint a 3. melléklet 3.1 pontjában meghatározott szakkérdésben, a 3. melléklet 3.1 pontja szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.

(2a) A (2) bekezdésben foglalt eljárásokban a szakági tervek felelős tervezői jogosultsága vizsgálatának kérdését, valamint a 3. melléklet 3.2 pontjában meghatározott szakkérdéseket az eljáró közlekedési hatóság köteles megvizsgálni. A (2) bekezdés szerinti másodfokú eljárásokban, ha a fellebbezés érinti az első fokú eljárásban vizsgált szakkérdést a másodfokon eljáró közlekedési hatóság a szakkérdés vizsgálatára a 3. melléklet 3.2 pont táblázata

a) 1. pontjában foglalt esetben a földügyért felelős minisztert,

b) 2. és 3. pontjában foglalt esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt,

c) 4. pontjában foglalt esetben a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt,

d) az 5. és 6. pontjában foglalt esetben az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget,

e) a 7. pontjában foglalt esetben a kulturális örökségvédelmi feladatkörében a Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: BFKH), ha az első fokú eljárást a BFKH folytatta le, a kulturális örökség védelméért felelős minisztert szakértőként rendelheti ki.

(3) A (2) bekezdésben kijelölt szakhatóság a forgalomba helyezési, az ideiglenes forgalomba helyezési, valamint az ideiglenes forgalomba helyezési engedély időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló eljárásban azt vizsgálja, hogy az építmény a korábbi szakhatósági állásfoglalásnak megfelelően valósult-e meg."

(14) Az R36. 8/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A (3) bekezdés szerinti hatósági eljárásokban a szakhatóságként kijelölt hatóság az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely a kiadásától számított egy évig használható fel."

(15) Az R36. 8/B. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárásban)

"j) ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, az V. osztályú repülőtér kivételével - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a felszín alatti vizek, illetve az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e -, az első fokú eljárásban a területi vízvédelmi, illetve vízügyi hatóságot, a másodfokú eljárásban az országos vízvédelmi, illetve vízügyi hatóságot"

(szakhatóságokként jelöli ki.)

(16) Az R36. 8/H. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8/H. § (1) A Khvr. alapján az eljárást fel kell függeszteni, ha

a) a megyei kormányhivatal az eljárásában a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben történő vizsgálatával, vagy

b) a Hatóság eljárásában a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben szakhatóságként eljáró megyei kormányhivatal a szakhatósági állásfoglalásában

megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek.

(2) Az eljárás felfüggesztéséről szóló végzésnek tartalmaznia kell - a Khvr. 6. számú mellékletének figyelembe vételével - a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit.

(3) A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint - annak jogerőre emelkedésére tekintet nélkül - nyilvánosan közzé kell tenni az (1)-(2) bekezdésben meghatározott döntést, továbbá szakhatósági állásfoglalást, amelyet az e rendelet szerinti olyan eljárásban hoztak, amelyben az eljáró vagy szakhatóságként közreműködő kormányhivatal a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálta.

(4) A 3. melléklet 3.2 táblázat 5. pontjában, az 5. melléklet I. pont 1. alpontjában, II. pont 1. alpontjában, III. pont I. alpontjában és IV. pont 1. alpontjában, valamint 8/D. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt esetekben, ha az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló - a Khvr.-ben meghatározott - adatlapot."

(17) Az R36. 3. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(18) Az R36.

1. 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "első fokon" szövegrész helyébe az "útügyekben első fokon" szöveg,

2. 4. § (2) bekezdés i) pontjában a "megyei és a fővárosi közlekedési felügyelőségek" szövegrész helyébe a "közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok" szöveg,

3. 4. § (2) bekezdés l) pontjában a "szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény" szövegrész helyébe a "szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.)" szöveg,

4. 4. § (5) bekezdés 20. pontjában, (6) bekezdésében a "megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőségek" szövegrész helyébe a "közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok" szöveg,

5. 4. § (9) bekezdés a) pontjában a "Békés Megyei Közlekedési Felügyelőséget" szövegrész helyébe a "közlekedési hatáskörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatalt" szöveg,

6. 4. § (9) bekezdés b) pontjában a "Komárom-Esztergom Megyei Közlekedési Felügyelőséget" szövegrész helyébe a "közlekedési hatáskörében eljáró Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt" szöveg,

7. 4. § (9) bekezdés c) pontjában a "Vas Megyei Közlekedési Felügyelőséget" szövegrész helyébe a "közlekedési hatáskörében eljáró Vas Megyei Kormányhivatalt" szöveg,

8. 4. § (14) bekezdésében a "területileg illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőségnél" szövegrész helyébe a "közlekedési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál" szöveg,

9. 4/A. § (2) bekezdésében a "megyei és fővárosi közlekedési felügyelőségek" szövegrész helyébe a "közlekedési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok" szöveg,

10. 8. § (1) bekezdés i) pontjában a "közlekedési felügyelőség" szövegrész helyébe a "közlekedési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

11. 8/A. § (4) bekezdés a) pontjában a "megyei, fővárosi kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szervét" szövegrész helyébe a "népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

12. 8/B. § (2) bekezdés e) pontjában, (5) bekezdés a) pontjában a "megyei, fővárosi kormányhivatal járási népegészségügyi intézetét, másodfokú eljárásban a megyei, fővárosi kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szervét" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalát, másodfokú eljárásban a népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

13. 8/B. § (6) bekezdés a) pontjában, 8/F. § (1) bekezdés a) pontjában a "megyei, fővárosi kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szervét" szövegrész helyébe a "népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

14. 8/A. § (5) bekezdésében, 8/D. § (1) bekezdés c) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságát" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

15. 8/B. § (2) bekezdés d) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát" szövegrész helyébe a "talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg,

16. 8/B. § (3) bekezdés a) pontjában, 8/B. § (5) bekezdés b) pontjában, 8/C. § (1) bekezdés záró szövegrészében, 8/C. § (3) bekezdésében, 8/D. § (1) bekezdés f) pontjában, 8/D. § (3) bekezdés záró szövegrészében az "a, környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget" szövegrész helyébe az "a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg,

17. 8/B. § (2) bekezdés h) pont záró szövegrészében az "az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalát, másodfokú eljárásban az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalát" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalát, másodfokú eljárásban az örökségvédelmi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát" szöveg,

18. 8/B. § (2) bekezdés f) pontjában és (8) bekezdés b) pontjában a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg,

19. 8/D. § (1) bekezdés d) pontjában az "az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalát, másodfokú eljárásban a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalát" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalát, másodfokú eljárásban az örökségvédelmi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát" szöveg,

20. 8/D. § (1) bekezdés e) pont záró szövegrészében a "bányakapitányságot" szövegrész helyébe az "a bányafelügyeletként eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg,

21. 8/D. § (1) bekezdés h) pontjában az "a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságát" szövegrész helyébe az "az erdészeti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg,

22. 8/D. § (1) bekezdés j) pont ja) alpontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségét" szövegrész helyébe a "közlekedési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

23. 8/D. § (1) bekezdés j) pont jb) és jc) alpontjában a "Budapest Főváros Kormányhivatalának Közlekedési Felügyelőségét" szövegrész helyébe a "közlekedési hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát" szöveg,

24. 1. melléklet 2. pont C. oszlopában a "járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete" szövegrész helyébe a "népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal" szöveg,

25. 1. melléklet 2. pont D. oszlopában a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

26. 1. melléklet 5. pont C oszlopában a "fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

27. 1. melléklet 6. pont C oszlopában az "a járási (fővárosi kerületi) hivatal építésügyi hivatala, illetve építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szövegrész helyébe az "az építésügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal" szöveg,

28. 2. melléklet 7a. pont C. oszlopában az "Első fokú eljárásban" című oszlopában a "területi vízügyi hatóság" szövegrész helyébe az "a) vízvédelmi hatóságként eljáró katasztrófavédelmi igazgatóság, b)-c) vízügyi hatóságként eljáró katasztrófavédelmi igazgatóság" szöveg,

29. 2. melléklet 7a. pont D. oszlopában a "Másodfokú eljárásban" című oszlopában az "országos vízügyi hatóság" szövegrész helyébe az "a) másodfokú vízvédelmi hatóságként eljáró Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, b)-c) másodfokú vízügyi hatóságként eljáró Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szöveg,

30. 2. melléklet 8a. pont C. oszlopában az "Első fokú eljárásban" című oszlopában a "területi vízügyi hatóság" szövegrész helyébe az "a) vízvédelmi hatóságként eljáró katasztrófavédelmi igazgatóság, b)-c) vízügyi hatóságként eljáró katasztrófavédelmi igazgatóság" szöveg,

31. 2. melléklet 8a. pont D. oszlopában a "Másodfokú eljárásban" című oszlopában az "országos vízügyi hatóság" szövegrész helyébe az "a) másodfokú vízvédelmi hatóságként eljáró Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, b)-c) másodfokú vízügyi hatóságként eljáró Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szöveg,

32. 4. melléklet 3. pont "Elsőfokú eljárásban" című oszlopában a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

33. 4. melléklet 6. pont "Elsőfokú eljárásban" című oszlopában a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve Sugár-egészségügyi Decentruma" szövegrész helyébe a "sugár-egészségügyi feladatokra illetékességgel rendelkező fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

34. 5. melléklet I. fejezetében szereplő táblázat

a) 1. pont "Elsőfokú eljárásban" megjelölésű oszlopában a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg, 1. pont "Elvi létesítési, létesítési engedély, fennmaradási engedély" megjelölésű oszlopában a "NEM" szövegrész helyébe az "IGEN" szöveg,

b) 1.a pont "Szakkérdés" megjelölésű oszlopában az "Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és az ivóvízbázisvédelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e" szövegrész helyébe az "Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a) a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és b) az ivóvízbázisvédelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e", az "Elsőfokú eljárásban" megjelölésű oszlopában a "első fokon eljáró vízügyi hatóság" szövegrész helyébe az "a) első fokon eljáró vízvédelmi hatóságként eljáró katasztrófavédelmi igazgatóság, b) első fokon eljáró vízügyi hatóságként eljáró katasztrófavédelmi igazgatóság" szöveg, a "Másodfokú eljárásban" megjelölésű oszlopában a "másodfokon eljáró vízügyi hatóság" szövegrész helyébe az "a) másodfokon eljáró vízvédelmi hatóságként eljáró Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, b) másodfokon eljáró vízügyi hatóságként eljáró Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szöveg,

c) 4. pont "Elsőfokú eljárásban" megjelölésű oszlopában a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg, a "Másodfokú eljárásban" megjelölésű oszlopában a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 6. pont "Elsőfokú eljárásban" megjelölésű oszlopában az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg, "Másodfokú eljárásban" megjelölésű oszlopában foglalt szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

35. 5. melléklet II. fejezetében szereplő táblázat

a) 1. pont "Első fokú eljárásban" megjelölésű oszlopában a "környezet védelmi és természetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg, 1. pont "Elvi létesítési, létesítési engedély, fennmaradási engedély" megjelölésű oszlopában a "NEM" szövegrész helyébe az "IGEN" szöveg,

b) 1.a pont "Szakkérdés" megjelölésű oszlopában az "Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és az ivóvízbázisvédelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e" szövegrész helyébe az "Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a) a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és b) az ivóvízbázisvédelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e", az "Elsőfokú eljárásban" megjelölésű oszlopában az "első fokon eljáró vízügyi hatóság" szövegrész helyébe az "a) első fokon vízvédelmi hatóságként eljáró katasztrófavédelmi igazgatóság, b) első fokon vízügyi hatóságként eljáró katasztrófavédelmi igazgatóság" szöveg, a "Másodfokú eljárásban" megjelölésű oszlopában a "másodfokon eljáró vízügyi hatóság" szövegrész helyébe az "a) másodfokon vízvédelmi hatóságként eljáró Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, b) másodfokon vízügyi hatóságként eljáró Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szöveg,

36. 5. melléklet III. fejezetében szereplő táblázat

a) 1. pont "Első fokú eljárásban" megjelölésű oszlopában a "környezet védelmi és természetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg, 1. pont "Elvi létesítési, létesítési engedély, fennmaradási engedély" megjelölésű oszlopában a "NEM" szövegrész helyébe az "IGEN" szöveg,

b) 1.a pont "Szakkérdés" megjelölésű oszlopában az "Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és az ivóvízbázisvédelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e" szövegrész helyébe az "Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a) a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és b) az ivóvízbázisvédelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e", az "Elsőfokú eljárásban" megjelölésű oszlopában az "első fokon eljáró vízügyi hatóság" szövegrész helyébe az "a) első fokon vízvédelmi hatóságként eljáró katasztrófavédelmi igazgatóság,

b) első fokon vízügyi hatóságként eljáró katasztrófavédelmi igazgatóság" szöveg, a "Másodfokú eljárásban" megjelölésű oszlopában a "másodfokon eljáró vízügyi hatóság" szövegrész helyébe az "a) másodfokon vízvédelmi hatóságként eljáró Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, b) másodfokon vízügyi hatóságként eljáró Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szöveg,

c) 5. pont "Elsőfokú eljárásban" megjelölésű oszlopában az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg, Másodfokú eljárásban megjelölésű oszlopában foglalt "Budapest Főváros Kormányhivatala építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

37. 5. melléklet IV. fejezetében szereplő táblázat

a) 1. pont "Első fokú eljárásban" megjelölésű oszlopában a "környezet védelmi és természetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg, 1. pont "Elvi létesítési, létesítési engedély, fennmaradási engedély" megjelölésű oszlopában a "NEM" szövegrész helyébe az "IGEN" szöveg,

b) 1.a pont "Szakkérdés" megjelölésű oszlopában az "Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és az ivóvízbázisvédelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e" szövegrész helyébe az "Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a) a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és b) az ivóvízbázisvédelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e", az "Elsőfokú eljárásban" megjelölésű oszlopában az "első fokon eljáró vízügyi hatóság" szövegrész helyébe az "a) első fokon vízvédelmi hatóságként eljáró katasztrófavédelmi igazgatóság, b) első fokon vízügyi hatóságként eljáró katasztrófavédelmi igazgatóság" szöveg, a "Másodfokú eljárásban" megjelölésű oszlopában a "másodfokon eljáró vízügyi hatóság" szövegrész helyébe az "a) másodfokon vízvédelmi hatóságként eljáró Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, b) másodfokon vízügyi hatóság ként eljáró Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szöveg,

c) 4. pont "Elsőfokú eljárásban" megjelölésű oszlopában az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg, "Másodfokú eljárásban" megjelölésű oszlopában foglalt "Budapest Főváros Kormányhivatala építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

d) 5. pont "Első fokú eljárásban" megjelölésű oszlopában a "megyei, fővárosi kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság" szövegrész helyébe a "földművelésügyi igazgatási hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

(19) Hatályát veszti az R36.

a) 4. § (10) bekezdése,

b) 8/E. § (1a) bekezdése.

85. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

85. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R37.) 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/A. § (1) A Hivatalt elnök vezeti.

(2) Az elnök - jogszabályban meghatározottak szerint - munkáltatói jogkört gyakorol a Hivatal alkalmazottai felett."

(2) Az R37. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Bányafelügyeletként és az állami földtani feladatokat ellátó szervként a Kormány a Hivatalt és a Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Veszprém Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal) jelöli ki. A kormányhivatalok illetékességi területét és székhelyét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A kormányhivatal bányafelügyeleti feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § g)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a bányászati ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az Áht. 9. § f) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket a Hivatal gyakorolja.

(4) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - a (4) bekezdésben, valamint a 3/A-3/C. §-ban és a 4. §-ban foglaltak kivételével - első fokon a kormányhivatal, másodfokon a Hivatal jár el. Több kormányhivatal illetékességi területét érintő, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügy esetén az eljáró kormányhivatalt a Hivatal elnöke jelöli ki.

(5) A Hivatal első fokú hatáskörébe tartozik:

1. a bányajáradék nyilvántartása, a bányajáradék számításának, a bányajáradék önbevallás alapjául szolgáló adatoknak és a bányajáradék fizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, a bányajáradék-folyószámla feletti rendelkezés;

2. a felügyeleti díj nyilvántartása, számításának ellenőrzése, a felügyeleti díj befizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, továbbá a Bt. 41. § (8) bekezdés a), c) és d) pontjában meghatározott fizetési kötelezettség behajtása iránti intézkedés kezdeményezése;

3. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" Mellékletének, illetve a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat Mellékletének (a továbbiakban: Melléklet) 1. osztályába tartozó robbanóanyagokkal és tárgyakkal, a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagokkal, valamint a Melléklet 4.1 osztályába tartozó önreaktív anyagok, a Melléklet 5.2 osztályába tartozó szerves peroxidok besorolásával és szállítási feltételeivel kapcsolatos hatósági feladatok;

4. a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-ában és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83/B. §-ában meghatározott feladatok ellátása;

5. a hites bányamérő tevékenységének engedélyezése és ellenőrzése, a hites bányamérői tevékenység folytatására jogosult személyek nyilvántartásának vezetése, az évenkénti adatszolgáltatási kötelezettség keretében leadott bányaművelési térképek ellenőrzése, ellenőrző bányamérések végzése;

6. a biztonsági szabályzatok előírásai alól történő általános eltérés, felmentés engedélyezése;

7. a miniszter ásványvagyon-gazdálkodással, valamint a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítése;

8. a Bt. 34. § (2) bekezdésében foglalt bányászati, gázipari biztonsági szabályzatok előkészítése;

9. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott minőségbiztosítási rendszer jóváhagyása;

10. a Bt. 26/A. § (4) és (6a) bekezdése szerinti határidő hosszabbítási kérelem elbírálása;

11. a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár, a mélyfúrási magminta gyűjtemény, valamint a földtani és bányászati információs rendszer működtetése;

12. az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartás vezetése, ebből adatszolgáltatás és igazolás kibocsátása;

13. a földtani szakértői engedélyek kiadása, a földtani szakértők nyilvántartása;

14. a Bt. 24. § (3) bekezdése szerint a szénhidrogén szállítóvezeték, a földgázelosztó és -célvezeték, valamint -tároló létesítmény, egyéb gáz és gáztermék vezeték és a szén-dioxid szállítóhálózat tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására az engedélyes, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a szén-dioxid szállítóhálózat üzemeltetője által kidolgozott műszaki-biztonsági irányítási rendszer jóváhagyása;

15. a Bt. 44. § (4) bekezdése szerint a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői és felügyeleti tevékenységek folytatásának engedélyezése és a tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezőkről nyilvántartás vezetése;

16. a Bt. 42/E. § (8) bekezdése szerint a szén-dioxid geológiai tárolására kiadott tárolási engedélyekre, valamint a bezárt tárolóhelyre és az azt övező tároló-komplexumra vonatkozó nyilvántartás vezetése;

17. a Bt. 42/I. § (4) bekezdése szerinti szén-dioxid szállítóhálózathoz vagy tárolóhelyhez való hozzáférés megtagadásával kapcsolatban kezdeményezett eljárás lefolytatása;

18. a Bt. 42/J. § (2) bekezdése szerinti együttműködési megállapodás hiánya esetére előírt eljárás lefolytatása;

19. a Bt. 42/V. § (2) bekezdése szerinti, Európai Bizottságnak megküldendő jelentés előkészítése a miniszter számára;

20. a Bt. 26/A. § (6) bekezdése, valamint a Bt. 42/R. § (1) bekezdése szerinti pályázat lebonyolítása és a bányatelekben fennálló bányászati jog új jogosítottjának, valamint az új tárolási engedély engedélyesének kijelölése;

21. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/B. § (12) bekezdése szerinti igazolás kiadása;

22. a Bt. 25. §-a szerinti földtani adatszolgáltatással és kezeléssel kapcsolatos eljárások;

23. a Bt. 22/B. § (5) bekezdése szerint a geotermikusenergia-hasznosító létesítményekre, a kitermelt és hasznosított geotermikus energia mennyiségére, valamint a megállapított geotermikus védőidomokra vonatkozó nyilvántartás vezetése,

24. a koncessziós szerződésben foglaltak, illetve a koncessziós szerződésből a bányavállalkozóra vonatkozó kötelezettségek teljesülésének ellenőrzése;

25. a szénhidrogének felszín alatti tárolására bányatelek megállapítása, valamint a szén-dioxid geológiai tárolása tekintetében a földtani kutatás, illetve a tárolás engedélyezése, és a széndioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás;

26. a földtani közeg hasznosítási lehetőségeinek számbavétele, értékelése és a hasznosítás földtani feltételeinek meghatározása;

27. adatszolgáltatás, jelentéstétel, valamint az ezekben való közreműködés

a) az Európai Unió közösségi jogi aktusában előírt, a bányafelügyelet által az Európai Bizottságnak teljesítendő jelentéstétel és közzététel rendjéről szóló rendeletben meghatározott adatok,

b) az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló kormányrendelet mellékletében meghatározott adatok,

c) a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló kormányrendelet mellékletében meghatározott adatok,

d) az Európai Parlament és Tanács a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonságáról és a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló 2013/30/EU irányelvében meghatározott előírások

tekintetében;

28. a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló rendelet szerinti képzési program jóváhagyása;

29. egyes gázipari engedélyesek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti műszaki-biztonsági szempontú minősítése;

30. a geotermikus védőidom kijelölése;

31. a komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat lefolytatása;

32. a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságának munkájában való részvétel;

33. a Magyar Államkincstár beszámolási és könyvvezetési feladatainak teljesítéséhez, a bányajáradék beszedésével kapcsolatos követelések és kötelezettségek tekintetében nyilvántartás vezetése és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás;

34. a Bt. 26/B. § (3a) bekezdése szerint a kutatási területre és a bányatelekre vonatkozó nyilvántartás vezetése;

35. a Bt. 28. § (4) bekezdése szerint a bányaüzemi felelős műszaki vezetőkre vonatkozó nyilvántartás vezetése;

36. a Bt. 36. § (8) bekezdése szerint a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokra vonatkozó nyilvántartás vezetése;

37. a Bt. 44. § (2) bekezdése szerint a robbantómesterekre és a robbantásvezetőkre vonatkozó nyilvántartás vezetése;

38. a Bt. 44. § (1) bekezdése q) pontja szerinti hatáskörében közreműködés a Pince- és Partfalveszély- Elhárítási Szakértői Bizottság munkájában.

(6) A Hivatal bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági ügyekben országos illetékességgel jár el, döntését felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet.

(7) Ha az engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, a kérelemhez mellékelni kell a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló - a Khvr.-ben meghatározott - adatlapot.

(8) A bányafelügyelet a Khvr. alapján az eljárást felfüggeszti, ha a környezetvédelemmel és természetvédelemmel kapcsolatos szakkérdés vizsgálata során, vagy az eljárásban részt vevő szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek.

(9) Az eljárás felfüggesztéséről szóló végzésnek tartalmaznia kell - a Khvr. 6. számú mellékletének figyelembe vételével - a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit. Ha a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit a szakhatóság állapította meg, a végzésnek tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás rendelkező részét és indokolását.

(10) A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint - annak jogerőre emelkedésére tekintet nélkül - nyilvánosan közzé kell tenni azt a határozatot, valamint a felfüggesztés tárgyában hozott végzést, amit a bányafelügyelet olyan eljárásban hozott, amelyben a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálták.

(11) A Hivatal által a (4) bekezdés 15., 34., 35. és 37. pontjában foglalt közhiteles nyilvántartások vezetéséhez a kormányhivatalt adatszolgáltatási kötelezettség terheli."

(3) Az R37. 4. § és 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő 4/B. §-sal egészül ki:

"4. § A Hivatal:

a) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő kormány-előterjesztéseket és jogszabálytervezeteket;

b) mint kijelölt nemzeti hatóság, feladat- és hatáskörében ellátja az Európai Unió szerveinél és más nemzetközi szervezeteknél mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy nemzetközi megállapodás a kijelölt nemzeti hatóságra hárít;

c) kezeli a hatósági jogkörének gyakorlásához szükséges adatokat, valamint a földtani kutatási tevékenység és az ásványinyersanyag-kutatási tevékenység során nyert földtani adatokra vonatkozóan irányítja és összehangolja az információgyűjtő, -feldolgozó, -elemző és -szolgáltató tevékenységet;

d) közreműködik a miniszter által a kormányhivatalok tekintetében elrendelt hatékonysági ellenőrzésekben, szakmai cél- és témavizsgálatokban, valamint a kormányhivatalokat érintő törvényességi és szakszerűségi ellenőrzésekben, illetve az utóellenőrzésekben;

e) szakmai informatikai rendszereket működtet a kormányhivatalok közreműködésével;

f) a 3. § (5) bekezdésében foglaltakon túl országos adatbázisokat működtet, amelyhez a kormányhivatal adatokat gyűjt és továbbít, nyilvántartásokat vezet, jelentéseket készít;

g) szakmai képzéseket, valamint szakmai (koordinációs) értekezleteket szervez, melyeken a kormányhivatal munkakörükben érintett kormánytisztviselői vesznek részt.

4/A. § (1) A Kormány a bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint e létesítmények elvi építésének, építésének, ideiglenes használatbavételének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának első- és másodfokú engedélyezési eljárásában - az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálásának kivételével -, a 2. mellékletben meghatározott feltételek esetén és szakkérdésben, a 2. melléklet A. pontja szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. Az eljárásban hozott határozatot a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásokban a kormányhivatal a 2. melléklet B. pontjában meghatározott szakkérdéseket vizsgálja. Az (1) bekezdés szerinti másodfokú eljárásokban, ha a fellebbezés érinti az első fokú eljárásban vizsgált szakkérdést, a Hivatal a 2. melléklet B. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatára az ott megjelölt hatóságot rendelheti ki szakértőként.

(3) A Kormány a bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos első- és másodfokú engedélyezési eljárásaiban, a 3. mellékletben meghatározott feltételek esetén és szakkérdésben, a 3. melléklet A. pontja szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.

(4) A (3) bekezdés szerinti eljárásokban a kormányhivatal a 3. melléklet B. pontjában meghatározott szakkérdéseket vizsgálja. A (3) bekezdés szerinti másodfokú eljárásokban, ha a fellebbezés érinti az első fokú eljárásban vizsgált szakkérdést, a Hivatal a 3. melléklet B. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatára az ott megjelölt hatóságot rendelheti ki szakértőként.

(5) A Kormány a bányafelügyelet polgári felhasználású robbanóanyagok

a) forgalmazására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárásban - annak elbírálása kérdésében, hogy a robbanóanyagok tárolására szolgáló építmények védelmének, őrzésének technikai eszközei, az őrzés-védelem személyi feltételei biztosítottak-e, a robbanóanyagok tárolási körülményei és az ezekről vezetett nyilvántartások megfelelőek-e - elsőfokú eljárásban a tevékenység szerint területileg illetékes megyei, fővárosi rendőr-főkapitányságot, másodfokú eljárásban az Országos Rendőr-főkapitányságot,

b) forgalmazására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárásban - annak elbírálása kérdésében, hogy a robbanóanyagok tárolására szolgáló építmények megfelelnek-e a tűzvédelmi előírásoknak - elsőfokú eljárásban a tevékenység szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget, másodfokú eljárásban a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.

(6) A kormányhivatal a polgári felhasználású robbanóanyagok gyártására, tárolására, felhasználására, megsemmisítésére vonatkozó engedélyezési eljárásában, ha a tevékenység végzése védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlangban vagy barlang védőövezetén történik vagy ezekre közvetlen hatással van, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, a tevékenységnek a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltaknak vagy további feltételek fennállásának megfelelőségét szakkérdésként vizsgálja. Az e bekezdés szerinti másodfokú eljárásban, ha a fellebbezés érinti az első fokú eljárásban vizsgált szakkérdést, a Hivatal a szakkérdés vizsgálatára az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget rendelheti ki szakértőként.

(7) A Kormány a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának) és használatbavételének engedélyezésére irányuló eljárásban a létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényre juttatása kérdésében elsőfokú eljárásban a katasztrófavédelmi kirendeltséget, másodfokú eljárásban a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.

(8) A kormányhivatal a (7) bekezdés szerinti eljárásban a helyi építési szabályzat előírásainak történő megfelelést szakkérdésként vizsgálja. Az e bekezdés szerinti másodfokú eljárásban a Hivatal a szakkérdés vizsgálatára az építésügyért felelős minisztert rendelheti ki szakértőként.

(9) A Kormány a bányászati hulladékkezelő létesítmények bezárási eljárásában -haa bezárást nem műszaki üzemi terv jóváhagyásával engedélyezik - a katasztrófavédelmi előírásoknak való megfelelőség szakkérdésében az elsőfokú eljárásban a katasztrófavédelmi kirendeltséget, a másodfokú eljárásban a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.

(10) A kormányhivatal a (9) bekezdés szerinti eljárásban a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelőséget szakkérdésként vizsgálja. Az e bekezdés szerinti másodfokú eljárásban a Hivatal a szakkérdés vizsgálatára az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget rendelheti ki szakértőként.

(11) A kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben az ügyintézési határidő 30 nap.

(12) A kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben, ahol a hatósági ügyben szakhatóság igénybevételére nem kerül sor, az ügyintézési határidő 45 nap.

4/B. § (1) A Kormány a Hivatalnak a geotermikus védőidom megállapítására irányuló eljárásában - ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges -, a geotermikus védőidom kijelölésének a felszín alatti vizek minőségi védelmére, a vízkészlet-gazdálkodásra, az ivóvízbázisra és a vizek mennyiségi állapotára gyakorolt hatása vizsgálatának szakkérdésében, vízügyi hatóságként eljáró katasztrófavédelmi igazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a Hivatalnak a szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárásban a 4. mellékletben meghatározott feltételek esetében és szakkérdésben a 4. melléklet szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki."

(4) Az R37. 1. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(5) Az R37. 2. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(6) Az R37. 3. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(7) Az R37. a 17. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(8) Az R37.

a) 6. § (3) bekezdésében a "9. § (1) bekezdés b)-c) és g)-j) pontjában" szövegrész helyébe a "9. § b)-c) és g)-j) pontjában" szöveg,

b) 6. § (5) bekezdés ea) pontjában a "Földtani és Bányászati Információs Rendszer" szövegrész helyébe a "földtani és bányászati információs rendszer" szöveg

lép.

(9) Hatályát veszti az R37. 2. §-a.

86. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

86. § A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) a 11/A. § (2) bekezdésében a "szakmai irányítást gyakorol" szövegrész helyébe a "közreműködik a miniszter szakmai irányítói feladataiban" szöveg,

b) 11/B. § (1) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatalok törzshivatala és szakigazgatási szervei, valamint a járási hivatalok törzshivatala és szakigazgatási szervei" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok" szöveg,

c) 11/B. § (2) bekezdésében a "gyakorol szakmai irányítást" szövegrész helyébe a "közreműködik a miniszter szakmai irányítói feladataiban" szöveg,

d) 11/B. § (5) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalok" szöveg

lép.

87. A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

87. § A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében a "szociális és gyámhivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

88. A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

88. § Hatályát veszti a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a.

89. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

89. § (1) A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R38.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A gyámhatóság feladat- és hatáskörét

a) a települési önkormányzat jegyzője,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: gyámhivatal),

c) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.

(2) A gyámhivatal a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott illetékességi területén látja el feladat- és hatáskörét.

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a gyermek és ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

(4) A miniszter a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok szakmai irányítása körében közvetlen megkereséssel fordul a gyámhatóság feladatkörét gyakorló bármely szervhez, ha a gyermek vagy a gondnokság alatt álló személy, továbbá a gondnokság alá helyezéssel érintett személy érdekében sürgős intézkedés szükséges."

(2) Az R38. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A fővárosi és megyei kormányhivatalnak a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben - a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos ügyek kivételével - a miniszter a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv."

(3) Az R38. 13. §-t megelőző alcím címsora helyébe a következő címsor lép:

"A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal hatásköre"

(4) Az R38. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzési jogkörében legalább négyévenként ellenőrzi a települési önkormányzat jegyzője és a gyámhivatal gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségét.

(2) A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzési jogkörét éves ellenőrzési terv és program szerint gyakorolja, amelyben meghatározza a teljes körű, illetve célellenőrzés alá vont szerveket, valamint a célvizsgálati tárgyköröket.

(3) A miniszter a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátása tekintetében az ellenőrzési tervben meghatározottakon túl vizsgálat lefolytatására utasíthatja.

(4) A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az ellenőrzési tervről, valamint az ellenőrzések tapasztalatairól tájékoztatja a minisztert."

(5) Az R38. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § A miniszter a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatai ellátásának szakmai irányítása során

a) négyévenként ellenőrzi a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységét, az alapellátó és szolgáltató intézményrendszer, valamint a gyámhatóság szakmai munkáját,

b) részt vesz a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által koordinált, a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási feladatainak szakmai irányítását ellátó miniszterek bevonásával zajló ellenőrzésekben, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok tekintetében meghatározza az ellenőrzés szakmai szempontjait,

c) a fővárosi és megyei kormányhivatal számára a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok tekintetében meghatározza az éves ellenőrzési terv kiemelt területeit és értékeli a fővárosi és megyei kormányhivatal ez irányú éves beszámoló jelentéseit."

(6) Az R38.

a) 2. § (2) és (3) bekezdésében, 13. §-ában, 15. §-ában, 17. §-ában, 18. §-ában és 19. §-ában a "szociális és gyámhivatal" szövegrész helyébe a "gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében a "XI. kerületi gyámhivatala" szövegrész helyébe a "gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró XI. Kerületi Hivatala" szöveg és a "Szentendrei Járási Hivatalának gyámhivatala" szövegrész helyébe a "gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Szentendrei Járási Hivatala" szöveg,

c) 12. §-ában és 21. § (4) bekezdésében az "V. Kerületi Gyámhivatala" szövegrész helyébe a "gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. Kerületi Hivatala" szöveg,

d) 19/A. §-ában a "szociális és gyámhivatalt" szövegrész helyébe a "gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg

lép.

(7) Hatályát veszti az R38.

a) 1/A. §-ában, 2. § (3) bekezdésében, 4. §-t megelőző alcímében, 4. §-ában, 5. §-ában, 6. §-ában, 6/A. § (1) bekezdésében, 7. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (1) és (2) bekezdésében, 8/A. §-ában, 9. §-ában, 10. §-ában, 10/A. §-ában, 11. §-ában, 11/A. §-ában, 13. § a) és c) pontjában, 21. § (5) és (7) bekezdésében, 22. § (2) , (3), (6), (7), (13) és (14) bekezdésében, 23. § (3a), (5)-(7) és (10)-(13) bekezdésében a "járási" szövegrész,

b) 2. § (1) bekezdésében, 22. § (1), (8) és (9) bekezdésében, 23. § (1)-(3), (4), (8), (8a), (8b) és (15) bekezdésében a "járási" szövegrészek,

c) 16. § (2) bekezdése,

d) 29. §-a.

90. Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

90. § (1) Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R39.) 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5/A. § A járási hivatal az állatotthon létesítése és működése engedélyezésére irányuló eljárásban szakkérdésként vizsgálja, hogy az állatotthonban az állattartás körülményei megfelelnek-e az állatvédelmi és a járványügyi követelményeknek."

(2) Az R39.

a) 1. § (2) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság)" szöveg,

b) 1. § (3) bekezdésében, 2/A. § (1) bekezdésében, 3. §-ában, 5. §-ában az "igazgatóságot" szövegrész helyébe a "hatóságot" szöveg,

c) 1. § (4) bekezdésében, 2. § (1)-(2) és (6)-(8) bekezdésében az "igazgatóság" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

d) 1. § (4) bekezdésében, 2. § (6) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

e) 2. § (3) bekezdésében a "járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hivatal)" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző feladatkörében eljáró járási hivatala (a továbbiakban: állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző feladatkörében eljáró járási hivatal)" szöveg,

f) 2. § (5) bekezdésében az "igazgatósággal" szövegrész helyébe a "hatósággal" szöveg,

g) 2. § (9) bekezdésében, 2/A. § (2) bekezdésében, 6/A. §-ában a "felügyelőséget" szövegrész helyébe a "feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg,

h) 3. §-ában az "a járási állat-egészségügyi hivatalt" szövegrész helyébe az "az állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző feladatkörében eljáró járási hivatal" szöveg

lép.

91. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

91. § (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R40.) 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kormány

a) rendeletében kiemelt jelentőségű üggyé (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy) nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyben,

b) eljáró hatóságként az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyben,

c) ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok ellátására,

d) a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági ügyben,

e) az Étv. 4. § (3a) bekezdésében meghatározott ügyben, valamint

f) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 42. § (5) bekezdés szerinti az első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyben az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként (a továbbiakban: első fokú kiemelt építésügyi hatóság) - a sajátos építményfajták, valamint a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak kivételével - az építmények, építési tevékenységek tekintetében az 1. melléklet I. és II. részében meghatározott fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal) - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel -, illetve az építésügyi és örökségvédelmi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt jelöli ki az 1. melléklet I. és II. részében felsorolt járásokra, fővárosi kerületekre kiterjedő illetékességgel.

(3) Az 1. melléklet II. részében felsorolt járási hivatal építésügyi és örökségvédelmi feladatkörében az 1. melléklet II. részében meghatározott illetékességi területén - a (2) bekezdésben meghatározott feladatok mellett - első fokú építésügyi hatóságként ellátja a nyilvántartott műemléki értékkel, a műemlék építménnyel kapcsolatos első fokú építésügyi hatósági feladatokat."

(2) Az R40. 1. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Kormány a másodfokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként, - a sajátos építményfajták, valamint a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak valamint a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott építmények hatósági ügyeinek, továbbá az (5a) és a (6) bekezdés kivételével - az építésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: másodfokú építésügyi hatóság) jelöli ki.

(6) A Kormány a nyilvántartott műemléki értékkel és a műemlék építménnyel kapcsolatos másodfokú építésügyi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát építésügyi és örökségvédelmi feladatkörében, országos illetékességgel jelöli ki."

(3) Az R40. 1. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A Kormány a másodfokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként a 7. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal szakhatóságként az első fokú építésügyi hatóság eljárásában eljárt."

(4) Az R40. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A Kormány építésfelügyeleti hatósági feladatokra - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel -

a) első fokon az 1. melléklet I. és II. részében meghatározott járási hivatalt (a továbbiakban együtt: első fokú építésfelügyeleti hatóság) az 1. melléklet I. és II. részében felsorolt járásokra, fővárosi kerületekre kiterjedő illetékességgel,

b) másodfokon a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: másodfokú építésfelügyeleti hatóság) jelöli ki.

(2) A sajátos építményfajták tekintetében az építésfelügyeleti ellenőrzési feladatokat ellátó hatóságot külön jogszabály jelöli ki. Ilyen jogszabály hiányában ezen építményfajtákat és építményeket érintő építésfelügyeleti hatósági ügyekben az (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó építésfelügyeleti hatóság jár el.

(3) A Kormány a nyilvántartott műemléki érték és a műemlék építmény tekintetében, a műemléki környezetben vagy műemléki jelentőségű területen építésfelügyeleti hatósági feladatokra

a) első fokon az 1. melléklet II. részében felsorolt járási hivatalt az 1. § (3) bekezdése szerinti illetékességi területen,

b) másodfokon a Budapest Főváros Kormányhivatalát országos illetékességgel jelöli ki."

(5) Az R40. 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/A. § A fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és építésfelügyeleti feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja."

(6) Az R40. 4. § (4a)-(4c) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4a) A járási hivatalnál az építésügyi hatósági munkakört ellátó kormánytisztviselő építésfelügyeleti hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatkört is elláthat, ha a feladat ellátásához az e rendeletben és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben meghatározott képesítéssel rendelkezik.

(4b) A járási hivatalnál az építésügyi hatósági, az építésfelügyeleti hatósági, valamint a műemlék építménnyel és a műemléki érték védelmével kapcsolatos munkakört ellátó kormánytisztviselő építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági, valamint a műemlék építménnyel és a műemléki értékvédelmével kapcsolatos feladatkört is elláthat, ha a feladat ellátásához az e rendeletben és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben meghatározott képesítéssel rendelkezik.

(4c) A fővárosi és megyei kormányhivatalnál az építésügyi hatósági, az építésfelügyeleti hatósági, valamint a műemlékekkel és a műemléki érték védelmével kapcsolatos építésügyi hatósági munkakört ellátó kormánytisztviselő építésügyi hatósági, építésfelügyeleti hatósági és örökségvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatkört is elláthat, ha a feladat ellátásához az e rendeletben és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben meghatározott képesítéssel rendelkezik."

(7) Az R40. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatósági feladatellátás vezetőjének feladatai tekintetében kiadmányozásra csak olyan kormánytisztviselő kaphat jogosultságot, aki legalább három év, köztisztviselőként vagy kormánytisztviselőként építésügyi igazgatási vagy örökségvédelmi igazgatási területen megszerzett gyakorlati idővel rendelkezik."

(8) Az R40. 12. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 2013. január 1. előtt a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 4. alpontja szerinti építésügyi igazgatási (hatósági) kiemelt munkakörben: az I. besorolási osztályra előírt képesítéssel, a 2. melléklet I. pont 3. alpontja szerint az építésügyi igazgatási (hatósági) kiemelt munkakörben: az I. besorolási osztályra, vagy az Építésügyi Hivatal Építés felügyeleti hatósági kiemelt munkakörben: az I. besorolási osztályra előírt képesítéssel, vagy a 3. melléklet 38. pontja szerinti építésügyi igazgatási feladatkör az I. besorolási osztályban: építésügyi hatósági munkaterületre vagy építésfelügyeleti hatósági munkaterületre előírt képesítéssel közszolgálati, illetve kormányzati szolgálati jogviszonyban jogszerűen foglalkoztatott]

"b) közszolgálati tisztviselő az építésügyi, valamint építésügyi és örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalnál építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági ügyintézőként továbbfoglalkoztatható."

(9) Az R40. 1. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

(10) Az R40. a 19. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(11) Hatályát veszti az R40. 11. § (2) bekezdése.

92. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

92. § A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 17. § (2) bekezdés a) pontjában, a 21. § (1) bekezdés a) pontjában a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "természetvédelmi feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal" szöveg,

b) 17. § (2) bekezdés c) pontjában a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 19. § (3) bekezdésében a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget" szövegrész helyébe a "természetvédelmi feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt" szöveg,

d) 21. § (1) bekezdés c) pontjában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

93. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

93. § (1) A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R41.) 11. § (2) bekezdésében a "Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot" szövegrész helyébe a "Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot" szöveg lép.

(2) Az R41. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:53 mezőjében a " környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg lép.

(3) Az R41. 2. számú melléklete a 20. melléklet szerint módosul.

94. A fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet módosítása

94. § A fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az "a megyei kormányhivatal erdészeti Igazgatósága (a továbbiakban: Erdészeti Igazgatóság)" szövegrész helyébe az "az erdészeti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Erdészeti Hatóság)" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az "Igazgatósághoz" szövegrész helyébe a "Hatósághoz" szöveg,

c) 3. § (5)-(7) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 6. § (3)-(4) bekezdésében, 7. § (1)-(2) bekezdésében és (2) bekezdés e) pontjában, 2. számú melléklet 4. pontjában az "Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Hatóság" szöveg,

d) 6. § (2) bekezdésében az "Igazgatóságnak" szövegrész helyébe a "Hatóságnak" szöveg,

lép.

95. A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet módosítása

95. § (1) A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R42.) 2. számú melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(2) Hatályát veszti az R42. 2. § (2) bekezdése.

96. A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet módosítása

96. § A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet

a) 2. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában és 3. § (2) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában és 4. §-ában a "felügyelőségnél" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnál" szöveg

lép.

97. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

97. § A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási munkaügyi kirendeltségének (a továbbiakban: kirendeltség)" szövegrész helyébe az "állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 5. § a) pontjában a "kirendeltség" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

c) 8. § (3) bekezdésében a "Magyar Államkincstár" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság" szöveg

lép.

98. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

98. § (1) A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R43.) 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A környezetkárosodás minősítése az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem esetében - a megyei kormányhivatal által működtetett akkreditált laboratórium igénybevételével - a vízügyi hatóság, az 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elem esetében a környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint a népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal feladata, a VIZIG, az NPI és erdészeti hatóságként a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevonásával."

(2) Az R43.

a) 2. § (6) bekezdés b) pontjában a "felügyelőséget (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "hatóságot (a továbbiakban együtt: környezetvédelmi hatóság)" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában, 6. § (4) és (5) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 12. § (1) és (2) bekezdésében, 15. § (2), (3) és (5) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében, 20. § b) pontjában és 1. számú melléklet 3. a) pontjában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdés b) pontjában a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnak" szöveg,

d) 8. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében és 16. § (4) bekezdés b) pontjában a "felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságot" szöveg,

e) 12. § (3) bekezdésében a "felügyelőségek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságok" szöveg,

f) 15. § (3) bekezdésében a "felügyelőségen" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnál" szöveg,

g) 15. § (4) bekezdésében a "felügyelőséghez" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatósághoz" szöveg,

h) 15. § (5) bekezdésében a "megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv" szövegrészek helyébe a "közegészségügyi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

i) 16. § (1)-(3) bekezdésében és az 1. számú melléklet 3. a) pontjában a "megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "közegészségügyi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

j) 19. § (2) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg

lép.

99. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

99. § (1) A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R44.) 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A kármentesítés szakaszaival kapcsolatos eljárásokban az ügyintézési határidő - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - 35 nap."

(2) Az R44.

a) 4. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság (a továbbiakban együtt: környezetvédelmi hatóság)" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 8. § (2) és (5) bekezdésében, 9. § (2) és (4) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében, 12. § (10) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg,

c) 7. § (4) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében a "felügyelőséghez" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatósághoz" szöveg,

d) 8. § (1) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnak" szöveg

lép.

100. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

100. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R45.)

a) 28. § (2) bekezdés b) pontjában az "a munkaügyi központ" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 50. §-ában a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát" szöveg

lép.

(2) Az R45.

a) 44. § (2) bekezdésében a "járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: Intézet)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 44. § (3) bekezdésében az "Az Intézet" szövegrész helyébe az "A járási hivatal" szöveg,

c) 44. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az "az Intézet" szövegrészek helyébe az "a járási hivatal" szöveg

lép.

101. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

101. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 70. § (1) bekezdés c) pontjában a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal (a továbbiakban: járási gyámhivatal)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: gyámhivatal)" szöveg,

b) 72. § (3) bekezdésében, 117. § (3) bekezdésében és 162. § (3) bekezdésében a "járási gyámhivatalt" szövegrész helyébe a "gyámhivatalt" szöveg,

c) 72/B. § (1) bekezdésében az "a megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi központját (a továbbiakban: munkaügyi központ)" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei és fővárosi kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

d) 72/B. § (2) bekezdésében és 72/H. § (3) és (4) bekezdésében a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

e) 72/H. § (2) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központját (a továbbiakban: munkaügyi központ)" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

f) 72/H. § (3) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

g) 117. § (2) bekezdés a) pontjában a "járási (fővárosi) gyámhivatalt" szövegrész helyébe a "gyámhivatalt" szöveg,

h) 158/A. §-ában a "munkaügyi központot" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

i) 166. § (5) bekezdésében a "járási gyámhivatalnak" szövegrész helyébe a "gyámhivatalnak" szöveg,

j) 167. § (5) bekezdésében a "járási gyámhivatal" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg

lép.

102. Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

102. § Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet

a) 1. § (7) bekezdés a) pontjában a "környezetvédelmi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságot" szöveg,

b) 1. § (7) bekezdés b) pontjában a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságot" szöveg,

c) 4. § (4) bekezdésében a "felügyelőségek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságok" szöveg

lép.

103. A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

103. § (1) A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R46.) 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A működési engedélyt, valamint a működési engedély bevonásáról szóló határozatot a járási hivatal a természetvédelmi oltalom alatt álló, illetőleg nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó fajok esetében a természetvédelmi feladatkörében eljáró, egyéb fajok esetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatallal is közli, amely a menazséria fenntartója, illetve az állatok tulajdonosának költségére, az állatoknak - azok sorsának végső rendezéséig - állatkertbe vagy más megfelelő helyre történő szállítását és ottani gondozását rendelheti el, vagy más megfelelő intézkedést hozhat."

(2) Az R46. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A kutya kivételével, a 3. számú mellékletben nem szereplő fajok szállítási feltételeit az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi, valamint természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal állapítja meg."

(3) Az R46.

a) 3. § (3) bekezdés a) pontjában az "a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdés b) pontjában az "a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget" szövegrész helyébe az "a természetvédelmi feladatkörben eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg,

c) 3. § (8) bekezdésében, 4. § (6) bekezdésében az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnek" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében, valamint természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalnak" szöveg,

d) 3. § (9) bekezdésében, 4. § (7) bekezdésében a "(3) bekezdésben megjelölt hatóságok" szövegrészek helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

104. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

104. § (1) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R47.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) fogyasztóvédelmi feladatai, valamint a termékek biztonságosságának és megfelelőségének ellenőrzésével összefüggő, külön jogszabályban meghatározott feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § g)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a fogyasztóvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja."

(2) Az R47. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A miniszter:

a) a több kormányhivatal illetékességi területét vagy a fogyasztók széles körét érintően eseti vizsgálatokat rendelhet el;

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat a fogyasztóvédelmi feladatköréhez kapcsolódóan - a fővárosi és megyei kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárása kivételével - konkrét feladat elvégzésére, mulasztás pótlására utasíthatja;

c) évente beszámoltatja, továbbá döntése szerint beszámoltathatja a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat a fogyasztóvédelmi feladatkörbe tartozó tevékenységéről.

(2) A kormánymegbízott a fogyasztóvédelmi feladatköréhez kapcsolódóan illetékességi területén megszervezi és összehangolja az éves ellenőrzési és vizsgálati programban meghatározott területi és országos vizsgálatokat."

(3) Az R47. 6. § (1) bekezdés d)-g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az NFH)

"d) működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert;

e) koordinálja az NFH és a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi feladatkörükhöz kapcsolódó nemzetközi kapcsolatait;

f) végzi, illetve végezteti a feladatainak és a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi feladatkörének ellátásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, ennek érdekében működteti az Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumot, valamint a Mechanikai és Villamos Laboratóriumot;

g) gondoskodik az NFH és a fővárosi és megyei kormányhivatalok 3. § (2) bekezdése szerint a miniszter szakmai irányítói jogkörébe tartozó feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek szakmai továbbképzéséről;"

(4) Az R47. 6. § (1) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:

(Az NFH)

"k) ellátja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázatok kezelésével összefüggő feladatokat;

l) közreműködhet a miniszter 3. § (2) bekezdése szerinti szakmai irányítói jogkörének gyakorlásában, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok e rendelet szerinti közigazgatási hatósági ügyei tekintetében gyakorolja az Áht. 9. § f) pontja szerinti jogkört."

(5) Az R47. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, másodfokon az NFH jár el."

(6) Az R47. 8/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által megkötendő hatósági szerződés érvényességéhez az NFH hozzájárulása szükséges. A hatósági szerződés közzétételét az a szerv végzi, amely az adott szerződést megkötötte."

(7) Az R47.

a) 6. § (2) és (6) bekezdésében a "felügyelőségek" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok" szöveg,

b) 6. § (5) bekezdésében és 8. § (3) bekezdésében a "felügyelőségeket" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalokat" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében az "a területileg illetékes felügyelőséget" szövegrész helyébe az "az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

d) 8. § (4) bekezdésében az "az eljárásra illetékes felügyelőséget" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg

lép.

(8) Hatályát veszti az R47. 3. § (1) bekezdése és 10. §-a.

105. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

105. § A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

a) 7/B. § (1) bekezdésének a) pontjában az "a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát" szövegrész helyébe az "a földművelésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg,

b) 7/B. § (1) bekezdésének b) és c) pontjában az "a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg,

c) 7/B. § (1) bekezdésének d) pontjában az "a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságát" szövegrész helyébe az "az erdészeti hatóságként eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg

lép.

106. A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

106. § A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg lép.

107. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

107. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R48.) 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A fogyatékosság jellegét - amely a fogyatékkal élő fogyasztót alkalmatlanná teszi a mérő leolvasására, a mérőállás közlésére, a számlaolvasásra, vagy a számla felhasználási helyen kívüli, készpénzes fizetéstől eltérő kiegyenlítésére - vagy az (1) bekezdés b) pont bc) alpontjának való megfelelést a kezelőorvos, ennek hiányában a háziorvos igazolja a 23/b. számú melléklet C) része szerinti nyomtatvány kitöltésével a jogszabályok és az engedélyes üzletszabályzata szerinti különleges bánásmód jellegének és tartalmának engedélyes általi azonosítása céljából. Ha a rehabilitációs szakértői szerv az érintett személy egészségi állapotát, egészségkárosodását, fogyatékosságát vizsgálta, a kezelőorvos és a háziorvos a 23/b. számú melléklet C) része szerinti nyomtatványt e szerv szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása vagy határozata alapján tölti ki."

(2) Az R48. 23/b. számú mellékletében a "rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal" szövegrész helyébe a "rehabilitációs szakértői szerv" szöveg, a "szakhatósági állásfoglalást" szövegrész helyébe a "szakhatósági állásfoglalást, határozatot" szöveg lép.

108. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

108. § (1) A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R49.) 13. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az e § szerinti eljárás ügyintézési határideje 30 nap."

(2) Az R49.

a) 4. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe az "a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 4. § (4) bekezdésében a "Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatáskörében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal" szöveg,

d) 9. § (6) bekezdésében a "szakhatóságként jár el" szövegrész helyébe a "szakhatóságként jár el vagy szakkérdést vizsgál" szöveg,

e) 9. § (7) bekezdésében a "környezetvédelmi hatóság kezdeményezheti a közlekedési hatóságnál meghatározott útvonal előírását" szövegrész helyébe a "közlekedési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal megvizsgálja a meghatározott útvonal előírásának lehetőségét" szöveg,

f) 16. § (3) bekezdésében a "felügyelőséget" szövegrész helyébe "a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az R49. 14. § (2) bekezdés b) pontja.

109. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

109. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a) 61/K. § (3) bekezdésében az "a munkaügyi központtal" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatallal" szöveg,

b) a 63. § (1) bekezdésében a "járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg,

c) 62. § (9) bekezdésében a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt (a továbbiakban: járási gyámhivatal)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: gyámhivatal)" szöveg,

d) 67. §-ában a "járási gyámhivatalnak" szövegrész helyébe a "gyámhivatalnak" szöveg,

e) 76. § (2) és (3) bekezdésében a "járási gyámhivatalt" szövegrész helyébe a "gyámhivatalt" szöveg

lép.

110. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

110. § (1) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R50.)

a) 1. § d) pontjában a "megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 3. § (3) és (4) bekezdésében az "a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága" szövegrész helyébe az "a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 4/A. § (1) bekezdésében a "felügyelőséget" szövegrész helyébe a "hatóságot" szöveg,

d) 4/A. § (2) bekezdésében a "felügyelőségek" szövegrész helyébe a "hatóságok" szöveg

lép.

(2) Az R50. 1. számú melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(3) Az R50. 2. számú melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(4) Az R50. 3. számú melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

111. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

111. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. melléklet C:2 mezőjében a "Környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe az "A környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg lép.

112. A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

112. § A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. §-ában a "rehabilitációs szakigazgatási szervnél" szövegrész helyébe "első fokú rehabilitációs szakértői szervnél" szöveg lép.

113. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

113. § A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a "megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága" szövegrész helyébe a "földművelésügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az "a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága" szövegrész helyébe az "az erdészeti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

114. A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

114. § Hatályát veszti a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet.

115. A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

115. § A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a "foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központnak" szövegrész helyébe a "foglalkoztatás helye szerint illetékes, állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében és 9. § (7) bekezdésében a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg

lép.

116. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

116. § A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 2. § (1b) bekezdésében, 17/A. § (3) bekezdésében és a 18. § (2) bekezdésében a "földhivatalok hivatalos honlapján" szövegrész helyébe a "földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az "a járási földhivatal (a továbbiakban: földhivatal)" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében, 3. §-ában, 6. § (4) bekezdésében, (4a) bekezdésében, és (5) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 9. § (1) és (4) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 13. § (5) és (6) bekezdésében, 14. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 14/A. §-ában, 15. § (3) bekezdésében, 16. §-ában, 17. § (3) bekezdésében, 17/A. § (1) bekezdésében, (6) bekezdés e) pontjában és (8) bekezdésében, 18. § (1) és (2) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 1. számú melléklete III. pontjának nyitó szövegrészében és az 1. alpontjában, 2. számú melléklete II. pontjának nyitó szövegrészében és az 1. alpontjában, 3. számú melléklete II. pontjának nyitó szövegrészében és az 1. alpontjában, 4. számú melléklete II. pontjának nyitó szövegrészében és az 1. alpontjában, 6. számú melléklete II. pontjának nyitó szövegrészében és az 1. alpontjában a "földhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

d) 3. §-ában a "földhivatalonként" szövegrész helyébe a "járási hivatalonként" szöveg,

e) 6. § (5) bekezdésében a "földhivatalnál" szövegrész helyébe a "járási hivatalnál" szöveg,

f) 7. § (1) bekezdésében és 10. §-ában a "földhivatal" szövegrészek helyébe a "járási hivatal" szöveg,

g) 7. § (2) bekezdésében, 13. § (1) és (3) bekezdésében a "földhivatalnak" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

h) 6. § (5) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében és a 14. § (2) bekezdés c) pontjában a "földhivatalhoz" szövegrész helyébe a "járási hivatalhoz" szöveg,

i) 17/A. § (1) bekezdésében az "országos földhivatali rendszerből" szövegrész helyébe az "országos földügyi nyilvántartási rendszerből" szöveg,

j) 17/A. § (3) bekezdésében a "földhivatalban" szövegrész helyébe a "járási hivatalban" szöveg,

k) 17/A. § (6) bekezdés d) pontjában a "földhivatalok" szövegrész helyébe a "járási hivatalok" szöveg

lép.

117. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

117. § (1) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R51.) 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/A. § (1) A 4. számú melléklet 3. pont 3. sora szerinti esetben, ha az engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a Khvr.-ben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, a kérelemhez csatolni kell a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló - a Khvr.-ben meghatározott - adatlapot.

(2) A Hatóság az eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek.

(3) Az eljárás felfüggesztéséről szóló végzésnek tartalmaznia kell - a Khvr. 6. számú mellékletének figyelembe vételével - a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit.

(4) A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint - annak jogerőre emelkedésére tekintet nélkül - nyilvánosan közzé kell tenni azt a határozatot, valamint a felfüggesztés tárgyában hozott végzést, amit az eljáró hatóság olyan eljárásban hozott, amelyben a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálták."

(2) Az R51. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) Az első és másodfokú villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásban - a 37. § (1) bekezdés f) és g) pontjában foglalt kivételekkel - a 4. számú melléklet 1. pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén és szakkérdésben a 4. számú melléklet 1. pontjában meghatározott hatóságok szakhatóságként járnak el.

(2) A villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásokban érintettségüktől függően a 4. számú melléklet 2. pontjában meghatározott közművek, kezelők és üzemeltetők hozzájárulásukról nyilatkoznak.

(3) A villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásokban a 4. számú melléklet 3. pontja szerinti szakkérdést az eljáró Hatóság vizsgálja.

(4) Ha az elsőfokú határozattal szembeni fellebbezés érinti az elsőfokú eljárásban vizsgált szakkérdést, a másodfokon eljáró hatóság a 4. számú melléklet 3. pontja szerinti szakkérdés vizsgálatára az ott megjelölt szervet rendelheti ki szakértőként.

(5) Az eljárásban hozott határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell."

(3) Az R51. 4. számú melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(4) Az R51. 3. §-ában a "fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságai (a továbbiakban: Hatóság)" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság)" szöveg lép.

118. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

118. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet

a) 1. sorában a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "népegészégügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 3. sorában a "fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

119. Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

119. § Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában az "a fővárosi, megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét" szövegrész helyébe az "a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg lép.

120. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

120. § (1) A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R52.) 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) A fürdővizek és fürdőhelyek minőségfelügyeleti feladatait a fővárosi és megyei kormányhivatal látja el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladat végrehajtását ad hoc regionális fürdővíz-minőségügyi bizottság (a továbbiakban: Bizottság) támogatja. A Bizottság tagjai a fővárosi és megyei kormányhivatal 1-1 népegészségügyi, környezetvédelmi feladatokat ellátó képviselője, a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság igazgatója, a területileg illetékes vízvédelmi hatóság vezetője, valamint a Nemzeti Környezetügyi Intézet vezetője, illetve az általuk kijelölt szakértő.

(3) A Bizottság a tárgyalt ügyektől függően tanácskozási joggal a megyei önkormányzat, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a Nemzetgazdasági Minisztérium által regisztrált turisztikai szervezet képviselőjét és további résztvevőket hívhat meg az ülésére."

(2) Az R52.

a) 2. § a) pontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)" szövegrész helyébe az "a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 2. § e) pont ea) és eb) alpontjában, 3. § (1)-(3) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) és (3) bekezdésében, 7. § (1)-(2) bekezdésében, 8. § (3), (4a) és (6) bekezdésében, 9. § (1), (5) és (7) bekezdésében, 10. § (1)-(3) és (5) bekezdésében, (6) bekezdés c) pontjában és (8) bekezdésében, 11. § (3), (5), (7) és (12) bekezdésében, 11/A. § (1)-(3) bekezdésében, 14. § (2b) bekezdésében, és 7. melléklet 7. pontjában a "járási népegészségügyi intézet" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézetnek" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

d) 5. § (6) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézetet" szövegrész helyébe a "járási hivatalt" szöveg,

e) 6. § (1) bekezdésében az "A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv)" szövegrész helyébe az "A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

f) 6. § (4) bekezdésében a "megyei tisztifőorvos" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

g) 7. § (7) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézet gondoskodik a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "járási hivatal gondoskodik a megyei kormányhivatal" szöveg,

h) 11. § (1) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézetnek és a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak és a megyei kormányhivatalnak" szöveg,

i) 11. § (2) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézet, illetve a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "járási hivatal, illetve a megyei kormányhivatal" szöveg,

j) 11. § (9)-(10) és (12) bekezdésében és a 14. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

k) 11/A. § (4) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézet minden szezont követően legkésőbb október 15-éig jelenti a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnek" szövegrész helyébe a "járási hivatal minden szezont követően legkésőbb október 15-éig jelenti a megyei kormányhivatalnak" szöveg,

l) 11/A. § (5) bekezdésében a "megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv minden év november 15-éig összesített jelentést küld az OTH-ba a járási népegészségügyi intézetek" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal minden év november 15-éig összesített jelentést küld az OTH-ba a járási hivatalok" szöveg,

m) 14. § (1) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézet minden fürdési idény kezdete előtt, de legkésőbb május 10-éig tájékoztatja a regionális intézetet és" szövegrész helyébe a "járási hivatal minden fürdési idény kezdete előtt, de legkésőbb május 10-éig tájékoztatja" szöveg,

n) 14. § (3) bekezdés a) és c) pontjában a "járási népegészségügyi intézettel" szövegrész helyébe a "járási hivatallal" szöveg

lép.

121. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23) Korm. rendelet módosítása

121. § A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal szakértői bizottságaira és működésükre az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni."

122. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

122. § (1) A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R53.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A záradékoló hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) - a földmérő kérelmére - a kisajátítási terv elkészítéséhez szükséges adatokat az 1. számú melléklet II/1. pontja szerinti módon és adattartalommal szolgáltatja."

(2) Az R53. a következő 5/A. §-sal egészül ki és a 6-8. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"5/A. § (1) A kisajátítási tervet

a) a 3. § (1) bekezdése szerinti esetben ingatlanügyi és építésügyi szempontú vizsgálat alapján kell záradékkal ellátni (a továbbiakban: kettős vizsgálatú kisajátítási terv),

b) a 3. § (2) bekezdése szerinti esetben építésügyi szempontú vizsgálat alapján kell záradékkal ellátni (a továbbiakban: egyszeri vizsgálatú kisajátítási terv), kivéve, ha az adott ingatlanra vonatkozóan a kisajátítást kérő rendelkezésére áll a kisajátítás céljára megadott jogerős építési engedély,

c) a 3. § (3) bekezdése szerinti esetben záradékkal nem kell ellátni.

(2) Kettős vizsgálatú kisajátítási terv esetében, ha a kisajátítási terv az ingatlanügyi szempontú feltételeknek nem felel meg, az építésügyi szempontú vizsgálatot már nem kell elvégezni.

6. § (1) A záradékolásra irányuló eljárást - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a járási hivatal folytatja le.

(2) A Kormány által rendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal összefüggésben készített

a) kettős vizsgálatú kisajátítási terv esetében

aa) az ingatlanügyi szempontú vizsgálatra és záradékolásra irányuló eljárást a járási hivatal,

ab) az építésügyi szempontú vizsgálatra és záradékolásra irányuló eljárást az építésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

folytatja le (a járási hivatal és az építésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a továbbiakban együtt: záradékoló szerv);

b) egyszeri vizsgálatú kisajátítási terv esetében az építésügyi szempontú vizsgálatra és záradékolásra irányuló eljárást az építésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le.

(3) Kettős vizsgálatú kisajátítási tervet négy példányban, egyszeri vizsgálatú kisajátítási tervet két példányban kell benyújtani záradékolásra. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a kérelmező ennél több példány záradékolását is kérje. A záradékolás iránti kérelemben meg kell jelölni a kisajátítás tervezett célját. A záradékolás során ugyanazon hiány vagy hiba esetében hiánypótlásnak legfeljebb kétszer van helye.

(4) Kettős vizsgálatú kisajátítási terv esetén a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kérelmet úgy kell tekinteni, mint amely az ingatlanügyi és építésügyi szempontú vizsgálatra és záradékolásra is irányul. Ebben az esetben a kisajátítási tervet a járási hivatal a záradékolást követő két napon belül, a kérelmező egyidejű értesítése mellett, záradékolás céljából megküldi az építésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

(5) Ha ugyanazon kisajátítási cél érdekében készült kisajátítási tervek egy része kettős, más része egyszeri vizsgálatú, a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kérelmező kérelmére a járási hivatal a kettős vizsgálatú kisajátítási tervvel együtt benyújtott egyszeri vizsgálatú tervet is megküldi az építésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak. Ebben az esetben a (4) bekezdést megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a járási hivatal az egyszeri vizsgálatú tervet akkor is megküldi az építésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal részére, ha ingatlanügyi szempontú záradékolásra nem kerül sor.

(6) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a (4) bekezdéstől eltérően kérelemre a járási hivatal az általa záradékolt kisajátítási tervet - az építésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak való megküldés helyett - a kérelmező részére kézbesíti.

(7) Az ügyintézési határidő

a) az (1) bekezdés szerinti esetben 25 nap,

b) a (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti esetben 15 nap, az ab) alpontja szerinti esetben 10 nap,

c) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben 10 nap.

7. § (1) A kettős vizsgálatú kisajátítási tervhez az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység szabályait tartalmazó miniszteri rendeletben (a továbbiakban: földmérési rendelet) meghatározott megosztási változási vázrajzra vonatkozó előírások szerinti munkarészeket kell becsatolni, a földmérési rendelet területkimutatásra vonatkozó előírásait ide nem értve.

(2) Az ingatlanügyi szempontú vizsgálat során a járási hivatal az 1. számú melléklet II/7. pontja szerint jár el. Ha a kisajátítás mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló földnek minősülő területet érint, akkor az ingatlanügyi szempontú vizsgálat során a kisajátítási vázrajzot a művelési ágak, a minőségi osztályok és a földminősítési mintaterek feltüntetése, valamint a földminősítési adatok számítása és ábrázolása helyességére vonatkozó mezőgazdászi szempontok szerint is vizsgálni kell. A kettős vizsgálatú kisajátítási terv záradéka egy évig hatályos.

(3) Az ingatlanügyi szempontból megfelelőnek talált kisajátítási vázrajzot és területkimutatást "A helyrajzi számozás és a területszámítás helyes." záradékszöveggel kell ellátni. A mezőgazdászi szempontoknak is megfelelő kisajátítási vázrajzot az "A művelési ágak, minőségi osztályok és a földminősítési mintaterek feltüntetése, valamint a földminősítési adatok számítása és ábrázolása helyes." záradékszöveggel kell ellátni.

8. § (1) Az építésügyi szempontú vizsgálat kiterjed arra, hogy

a) a záradékolási kérelemben megjelölt kisajátítási cél összhangban van-e a területfelhasználásra vonatkozó építésjogi követelményekkel,

b) - olyan beruházás esetében, melynek helyét törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet egyértelműen beazonosítható módon megjelöli - a kisajátítandó ingatlan helye ennek megfelel-e,

c) részleges kisajátítás esetén a visszamaradó ingatlan nagysága megfelel-e a telekalakításra vonatkozó építésjogi követelményeknek.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti feltétel teljesülését nem kell vizsgálni, ha az ingatlan beépítésre nem szánt területen helyezkedik el, vagy beépítésre szánt területen az ingatlan nagysága már eredetileg sem éri el a megengedett legkisebb teleknagyságot. A záradékoló szerv e tényt az e rendelkezéssel érintett ingatlanok helyrajzi számának megjelölésével a záradékszöveg mellett külön feltünteti.

(3) Ha a kisajátítási terv építésügyi szempontból megfelelő,

a) a 3. § (1) bekezdése szerinti esetben a kisajátítási vázrajzot,

b) a 3. § (2) bekezdés szerinti esetben az ingatlan-nyilvántartási térképet vagy a kisajátítási átnézeti térképet

"A területfelhasználási követelményekkel nem ellentétes, az építésjogi követelményeknek megfelel, a záradék kisajátítási eljárás céljára lett kiadva" záradékszöveggel kell ellátni.

(4) Ha a 3. § (2) bekezdés alapján kisajátítási átnézeti térkép csatolása szükséges, záradékszöveg külön okiratban is megszövegezhető. Ebben az esetben a záradékoló szerv a záradékolásról szóló döntésben megjelöli, hogy mely kisajátítási átnézeti térkép alapján mely ingatlan vonatkozásában adta ki a záradékot.

(5) Ha a 3. § (2) bekezdés alapján kisajátítási átnézeti térkép csatolása szükséges, és ugyanazon kisajátítási cél kapcsán a záradékolási kérelem több - a záradékoló szerv illetékességi területén fekvő - ingatlant is érint, kérelemre a záradékszövegeket - az érintett ingatlanok megjelölésével - ugyanazon kisajátítási átnézeti térképen kell elhelyezni. Ebben az esetben az összes érintett ingatlan vonatkozásában elegendő egy kisajátítási átnézeti térképet benyújtani záradékolásra, és az egyes ingatlanokra készült kisajátítási tervekbe elegendő ezen záradékszöveggel ellátott kisajátítási átnézeti térkép záradékoló szerv által hitelesített másolatát becsatolni. Ha a záradékoló szerv a záradékszövegeket külön okiratban szövegezi meg, e bekezdés rendelkezései megfelelően alkalmazandóak azzal, hogy a kisajátítási tervekbe a záradékszövegeket is tartalmazó döntés záradékoló szerv által hitelesített másolatát, valamint a döntés alapjául szolgáló kisajátítási átnézeti térkép másolatát elegendő becsatolni.

(6) A záradékoló szerv a záradékolás lefolytatása mellett tájékoztatást ad a kisajátítást kérő részére továbbá arról, hogy a visszamaradó ingatlan a telekalakítás általános követelményeinek - a telekméretet ide nem értve - megfelel-e."

(3) Az R53. 10/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kisajátítási tervet a kisajátítási hatóság részére

a) kettős vizsgálatú kisajátítási terv esetében két eredeti példányban,

b) egyszeri vizsgálatú kisajátítási terv esetében egy eredeti példányban,

c) záradékolást nem igénylő esetben egy eredeti példányban kell benyújtani."

(4) Az R53. 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A kisajátítási hatóság a csereingatlannal történő kártalanítás esetében a kisajátított ingatlan és a csereingatlan közötti értékkülönbözet megfizetésére kötelezett magánszemély részére a részletfizetés engedélyezésekor irányadó jegybanki alapkamattal terhelten legfeljebb tízévi részletfizetést engedélyezhet, a havi részlet összege azonban ötezer forintnál kevesebb nem lehet.

(2) A részletfizetés engedélyezése mellett a kisajátítási hatóság a részletfizetés megkezdésére - a (4) bekezdésben meghatározott feltétel fennállása esetén - legfeljebb tizenkét hónapig terjedő halasztást is engedélyezhet."

(5) Az R53. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Halasztás, illetőleg részletfizetés esetében az értékkülönbözet és kamata erejéig a kártalanításul adott ingatlanra - a kisajátítási hatóság megkeresésére a kisajátítást kérő javára jelzálogjogot kell az ingatlannyilvántartásba bejegyezni."

(6) Az R53. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § A kisajátítási hatóság - amennyiben halasztás, illetőleg részletfizetés engedélyezésére nem került sor, a harmadik személy kisajátítást kérő hozzájárulásával - mentesítheti a 11. § (4) bekezdése szerinti feltételekkel rendelkező kötelezettet a harmadik személynek járó értékkülönbözet utáni kamat alól."

(7) Az R53.

a) 3. § (4) bekezdésében a "kisajátítási hatósághoz" szövegrész helyébe a "kisajátítási hatósági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: kisajátítási hatóság)" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a "földhivatali" szövegrész helyébe az "ingatlan-nyilvántartási és földmérési (a továbbiakban együtt: ingatlanügyi) szempontú" szöveg,

c) 9. § (1) bekezdés a) pontjában és 17. § (3) bekezdés a) pontjában a "földhivatal és az építésügyi hatóság" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

d) 10/A. § (3) bekezdésében a "földhivatali záradék" szövegrész helyébe a "záradék" szöveg,

e) 1. számú melléklet I./2. pontjában és II./1.3. pontjában a "földhivatalnak" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

f) 1. számú melléklet I./3. pontjában, II./1.1. pontjában, II./1.3. pontjában, II./1.4. pontjában, II./7.3. pontjában a "földhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

g) 2. számú melléklet 3. pont a) alpontjában a "záradékok" szövegrész helyébe a "záradékszövegek" szöveg,

h) 2. számú melléklet 3. pont c) alpontjában a "záradékoló földhivatal székhelye és a záradékolás dátuma, valamint kékszínű körbélyegző lenyomata" szövegrész helyébe a "járási hivatal székhelye és az ingatlanügyi szempontú vizsgálat lezárásának dátuma," szöveg,

i) 2. számú melléklet 3. pont d) alpontjában az "a záradékoló személyének" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi szempontú vizsgálatot végző" szöveg

lép.

(8) Hatályát veszti az R53. 1. számú melléklet II./7.5. pontja.

123. A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

123. § A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében az "a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe az "a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg lép.

124. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

124. § A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) és (4) bekezdésében az "amelynek fogyasztóvédelmi felügyelősége" szövegrész helyébe az "amely" szöveg lép.

125. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

125. § A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában az "a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)" szövegrész helyébe az "a növény és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: növény és talajvédelmi hatóság)" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében az "igazgatóság" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében az "a megyei kormányhivatal földhivatalánál, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalánál és a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatalnál és a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál" szöveg,

d) 4. § (6) bekezdésében az "igazgatóság" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

e) 8. § (1) bekezdésében a "földhivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

f) 8. § (2) bekezdés b) pontjában az "igazgatóság" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg

lép.

126. A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet módosítása

126. § A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézet (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében a "szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

127. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

127. § A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a "továbbá a felügyelőség" szövegrész helyébe a "továbbá a kormányhivatal" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében, 5. § (2)-(3) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 22/A. § (1)-(2), (4)-(5) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 3. § (4) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében és 3. számú mellékletében a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "természetvédelmi feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal" szöveg,

e) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez" szövegrész helyébe a "természetvédelmi feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz" szöveg,

f) 4. § (1) bekezdés c) pontjában a "felügyelőséghez" szövegrész helyébe a "kormányhivatalhoz" szöveg,

g) 5. § (4) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

h) 16. § (1) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

i) 2. és 5. számú mellékletében a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

128. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

128. § A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

129. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

129. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R54.) 59. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a rehabilitációs szakértői szerv az érintett személy egészségi állapotát, egészségkárosodását, fogyatékosságát vizsgálta, a kezelőorvos vagy háziorvos e szerv szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása vagy határozata alapján állapítja meg a fogyatékosság jellegét vagy az (1) bekezdés d) pontjának való megfelelést."

(2) Az R54. 125. § (5) bekezdésében a "96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet 23. § (2) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe a "jogszabály szerinti ideiglenes használatbavételi engedélyre alapított" szöveg lép.

(3) Az R54. 10. számú mellékletében a "rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított szakvélemény(eke)t, amennyiben készült ilyen szakvélemény" szövegrész helyébe a "rehabilitációs szakértői szerv erre vonatkozó szakvéleményét, szakhatósági állásfoglalását, határozatát, amennyiben ilyen készült" szöveg lép.

130. A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

130. § A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében az "Országos Vízügyi Hatósággal" szövegrész helyébe az "Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal" szöveg lép.

131. A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet módosítása

131. § (1) A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R55.) 4. § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelemben - a Szolgtv.-ben meghatározottakon túl - meg kell jelölni, illetve csatolni kell)

"j) élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac területén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, továbbá növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít."

(2) Az R55. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A jegyző a (3) bekezdés g) pontjában foglaltak igazolásához szükséges tulajdoni lapot az illetékes ingatlanügyi hatóság megkeresése útján vagy a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával hivatalból szerzi be. A Kormány a vásár és piac engedélyezésére irányuló eljárásban

a) a közegészségügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében, valamint

b) élelmiszer vagy állat vásári értékesítése esetén az élelmiszer-higiénia és állategészségügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében

a fővárosi és megyei kormányhivatalt szakhatóságként jelöli ki."

(3) Az R55. 4. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 42. § (2) bekezdésében foglalt kizárási szabály alkalmazása esetén a vásár és piac engedélyezésére irányuló eljárásban másodfokú hatóságként az 1. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal jár el."

(4) Az R55. 4/A. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi)

"b) a munkavédelmi hatóságnak,"

(5) Az R55. 4/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi:

a) a népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, növény- és talajvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,

b) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak,

c) az illetékes rendőrkapitányságnak és

d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak."

(6) Az R55. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vásárok és piacok, valamint a bevásárlóközpontok üzemeltetésére e rendeletben előírt feltételek meglétét a jegyző a 4. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva ellenőrzi. A jegyzőn kívül a vásárok és piacok, illetve a bevásárlóközpontok működésére, az ott végzett kereskedelmi tevékenységre, forgalomba hozott termékekre vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását a népegészségügyi, élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi, fogyasztóvédelmi, valamint munkavédelmi hatósági hatáskörében eljárva a fővárosi és megyei kormányhivatal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, továbbá a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a külön jogszabályban foglalt hatáskörükben eljárva jogosultak ellenőrizni, illetve hatósági jogkörüket gyakorolni. A 2. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítését és a biztonsági tervben foglaltak megfelelőségét a vásár, piac fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi szerv jogosult ellenőrizni."

(7) Az R55. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § A fővárosi és megyei kormányhivatal e rendelet alapján ellátott feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a kereskedelemért felelős miniszter gyakorolja."

(8) Az R55. a 27. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

132. A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

132. § (1) A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R56.) 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az e rendeletben szabályozott támogatásokkal kapcsolatos ügyekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az Flt. 21. §-ában, 54. §-ában és 55. §-ában, valamint a (3)-(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(3) Az e rendeletben meghatározott támogatások akkor nyújthatók, ha a munkaadó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott - feltételeinek, illetve e feltételek fennállása a külön jogszabályban meghatározott módon igazolásra kerül."

(2) Az R56.

a) 2. § (1) bekezdésében az "A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal járási munkaügyi kirendeltsége (a továbbiakban: kirendeltség)" szövegrész helyébe az "Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 3. § (1)-(3) bekezdésében, 4. § (1) és (5)-(7) bekezdésében, valamint 5. § (8) bekezdésében a "kirendeltség" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a "kirendeltséghez" szövegrész helyébe a "járási hivatalhoz" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R56. 6. § (2) bekezdése.

133. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

133. § (1) A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R57.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az országos jelentőségű elem beillesztésére irányuló kérelem esetén a szakhatóság a 3. számú mellékletben foglalt táblázat

a) 6. sora szerinti szakkérdést a (3) bekezdésben,

b) 3. sora szerinti szakkérdést a (4) bekezdésben foglaltak alapján vizsgálja."

(2) Az R57. 3. § (3)-(3c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Területrendezési hatósági eljárás megindítására irányuló kérelmet "térségi területfelhasználási engedély kérelem" formában az illetékes állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.

(3a) Ha a kérelem több állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területét érinti, az eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt (továbbiakban: eljáró hatóság) a területrendezésért felelős miniszter jelöli ki.

(3b) A (3a) bekezdés szerinti kérelem benyújtását megelőzően a területrendezésért felelős miniszternél kell kezdeményezni az eljáró hatóság kijelölését. Az eljáró hatóság kijelölésére vonatkozó kezdeményezés az 1. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a beruházó, az 1. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben az (1) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzat feladata. A területrendezésért felelős miniszter a kijelölés tárgyában nyolc napon belül dönt.

(3c) Amennyiben a területrendezési hatósági eljárás több állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területét érinti, a kijelölt eljáró hatóság az illetékességi területén kívül is végezhet eljárási cselekményt."

(3) Az R57. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A területével érintett fővárosi kerületi, fővárosi, megyei jogú városi és megyei önkormányzat, valamint az illetékes, de a (3b) bekezdés alapján eljáró hatóságként nem kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatal - az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül - a területrendezési hatósági eljárásban ügyfélnek minősül."

(4) Az R57. 4. § (1)-(1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a 4. § a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A területrendezési hatósági eljárásban az eljáró hatóság a 2. számú mellékletben meghatározott feltételek esetén, vizsgálja az ott meghatározott szakkérdést.

(1a) A Kormány a területrendezési hatósági eljárásokban, a 3. számú mellékletben meghatározott feltételek fennállása esetén az ott meghatározott szakkérdés tekintetében, a 3. számú mellékletben meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.

(1b) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az (1a) bekezdésben foglalt esetben - a 3. számú mellékletben foglalt táblázat 4. sora kivételével - a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható szakhatósági állásfoglalást ad ki."

(5) Az R57. 2. számú melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(6) Az R57. a 29. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

(7) Az R57. 4. § (2), (3) és (4) bekezdésében az "állami főépítész" szövegrész helyébe az "eljáró hatóság" szöveg lép.

134. Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

134. § Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)" szövegrész helyébe az "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 2. § (4) és (6) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézetet" szövegrész helyébe a "járási hivatalt" szöveg,

c) 2. § (7) és (8) bekezdésében és a 3. § (1) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézet" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg

lép.

135. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

135. § (1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R58.) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed)

"b) az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalra (a továbbiakban: kormányhivatal) és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalra (a továbbiakban: járási hivatal), valamint"

(2) Az R58.

a) 2. § (3) bekezdésében, 2. § (4) bekezdés b)-d) pontjában, 7. § (4) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében, 10. §-ában és 17. § (1) bekezdésében a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

b) 17. § (1) és (7) bekezdésében a "kirendeltség" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

c) 17. § (2) bekezdésében a "munkaügyi központnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

d) 17. § (4) bekezdésében a "munkaügyi központok" szövegrész helyébe a "kormányhivatalok" szöveg

lép.

136. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

136. § (1) A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R59.) 1. § (2) bekezdése a következő 23. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)

"23. kormányhivatal: amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik, a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a támogatott lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala."

(2) Az R59. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kamattámogatott kölcsön hitelcéljaként szolgáló lakást - amennyiben a kölcsön fedezete másik lakás, akkor a kamattámogatott kölcsön fedezeteként szolgáló lakást - a kamattámogatott kölcsön összegének erejéig, a (3) bekezdés szerinti időtartamra, a kamattámogatással érintett kölcsönszerződés alapján a hitelintézet javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli."

(3) Az R59. 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az e rendelet szerinti kamattámogatást is magában foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó szakmai informatikai rendszereket - a szakmai irányítást ellátó miniszter utasítása és felügyelete mellett - a Kincstár üzemelteti és fejleszti."

(4) Az R59. 10. §-a a következő (9a) és (9b) bekezdéssel egészül ki:

"(9a) A 2015. április 1-jét megelőzően kötött (9) bekezdés szerinti szerződésekben a szerződésből eredő jogok és kötelezettségeknek a Kincstár, mint szerződő fél mellett - a felek polgári jogi együttműködési kötelezettsége tekintetében - a kormányhivatal is alanya.

(9b) A 2015. április 1-jét megelőzően kötött (9) bekezdés szerinti szerződésekben - a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek jogutódjaként - a Kincstár, mint szerződő fél helyébe a lakástámogatási hatóságok által folytatott közigazgatási hatósági eljárások tekintetében a kormányhivatal lép."

(5) Az R59. 11. §-a a következő (4)-(5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Kincstárnak, valamint a kormányhivatalnak az e rendeletben szabályozott hatósági eljárására a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni.

(5) A fővárosi és megyei kormányhivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján

a) ellátott feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § g)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja,

b) hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az Áht. 9. § f) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket a Kincstár gyakorolja.

(6) A szakmai irányító miniszter szakmai képzéseket, vizsgákat, valamint szakmai (koordinációs) értekezleteket szervez a kormányhivatal lakástámogatásokkal foglalkozó munkatársai részére."

(6) Az R59. a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § (1) A (2) bekezdésben foglalt kivételekkel e rendeletnek a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr3.) által megállapított rendelkezéseit a 2015. április 1-jét megelőzően benyújtott támogatás iránti kérelmekre, folyósított támogatásokra, valamint folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell. (2) E rendeletnek a Módr3. által megállapított

a) 4. § (4) bekezdését a Módr3. hatálybalépését követően benyújtott kölcsönkérelmek esetén kell alkalmazni,

b) 10. § (9a) és (9b) bekezdése szerinti változásokról a miniszter a hitelintézetet és a Kincstárt 2015. április 10. napjáig, írásban tájékoztatja."

(7) Az R59.

a) 1. § (4) bekezdés b) pontjában az "a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a "földhivatali" szövegrész helyébe a "ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott" szöveg,

c) 6. § (6) bekezdés a) pontjában az "a Kincstár a családtámogatási adatbázisában" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár központja (a továbbiakban: Kincstár) a családtámogatási adatbázist is magában foglaló egységes szociális nyilvántartásban" szöveg,

d) 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az "a Kincstár" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal" szöveg,

e) 7. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában az "a Kincstár" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal", az "a Kincstárt" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalt" szöveg,

f) 7. § (4) bekezdésében az "a Kincstárat" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalt" szöveg,

g) 8. § (4) bekezdésében az "új igénybevevőinek" szövegrész helyébe az "igénybevételéről szóló támogatási szerződések, azok módosítása vagy megszűnése, valamint az új támogatott személyek 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti" szöveg, az "a lakáspolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter" szöveg,

h) 8. § (8) bekezdésében az "a Kincstártól" szövegrész helyébe az "a kormányhivataltól" szöveg,

i) 8. § (9) bekezdésében az "a Kincstárhoz" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalhoz" szöveg, az "Első fokon a Kincstárnak az igénylő lakóhelye szerinti illetékes területi szerve, másodfokon a Kincstár központja" szövegrész helyébe az "Első fokon a kormányhivatal, másodfokon a Kincstár" szöveg, az "A Kincstárhoz benyújtott kérelem alapján - a Kincstár megkeresésére -" szövegrész helyébe az "A kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján - a kormányhivatal megkeresésére -" szöveg,

j) 8. § (10) bekezdésében az "a Kincstár jogerős határozatában" szövegrész helyébe a "jogerős határozat" szöveg, a "Kincstár határozata" szövegrész helyébe a "jogerős határozat" szöveg,

k) 8. § (11) bekezdésében a "Kincstár" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg, az "A közigazgatási hatósági eljárásra első fokon a Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerinti területi szerve, másodfokon a Kincstár központja" szövegrész helyébe az "A közigazgatási hatósági eljárásra első fokon a kormányhivatal, másodfokon a Kincstár" szöveg,

l) 8. § (12) bekezdésében az "A Kincstár" szövegrész helyébe az "A kormányhivatal, valamint a Kincstár" szöveg,

m) 11. § (1) bekezdésében az "az államot" szövegrész helyébe az "az államot - ha törvény másként nem rendelkezik -" szöveg

lép.

137. A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

137. § A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet

a) 11. § (1) bekezdés a) pontjában a "járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző feladatkörében eljáró járási hivatal" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdés b) pontjában az "a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság)" szöveg,

c) 11. § (1) bekezdés c) pontjában az "a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát" szövegrész helyébe az "növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg,

d) 11. § (1) bekezdés d) pontjában az "igazgatóságot" szövegrész helyébe a "hatóságot" szöveg

lép.

138. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

138. § (1) A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R60.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendeletet a törvényekben, kormányrendeletekben meghatározott, a területfejlesztéssel és - rendezéssel, a településfejlesztéssel és - rendezéssel, továbbá az épített környezet alakításával és védelmével, az építésüggyel kapcsolatos egyes feladatokra kell alkalmazni, melyeket

a) az országos főépítész,

b) az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,

c) a települési önkormányzat a települési főépítész, a megyei önkormányzat a megyei főépítész, a települési önkormányzatok társulása a térségi főépítész (a továbbiakban együtt: önkormányzati főépítész) közreműködésével [az a)-c) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: főépítész] lát el."

(2) Az R60. 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az állami főépítészi feladatokat illetékességi területén a fővárosi és megyei kormányhivatal látja el.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal állami főépítészi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja."

(3) Az R60. 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A fővárosi, a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi és a megyei főépítészi feladatkör köztisztviselői kinevezéssel látható el.

(2) A települési - az (1) bekezdésben foglaltak kivételével - és a térségi főépítészi feladatkör ellátható köztisztviselőként, vagy - az összeférhetetlenségre, a minősített adatra és a felelősségre vonásra vonatkozó jogszabályi előírásokra való figyelemfelhívást is tartalmazó, a feladatkör ellátására vonatkozó írásban megkötött - megbízási szerződés alapján."

(4) Az R60. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A főépítészi feladatkör betöltéséhez szükséges szakirányú felsőfokú végzettség:

a) megyei jogú városi, fővárosi, fővárosi kerületi, valamint állami főépítészi munkakör esetében építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,

b) az országos főépítészi feladatkör esetében a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben meghatározott szakképzettség,

c) megyei, az a) pontban foglaltak kivételével a települési, valamint a térségi főépítészi feladatkör esetében

ca) építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,

cb) településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség."

(5) Az R60.

a) 2. § (3) bekezdés a) pontjában az "az Építésügyi Hivatal önálló feladat és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységeként működő állami főépítészének" szövegrész helyébe az "az állami főépítész" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdés b) pontjában az "állami főépítészek" szövegrész helyébe az "állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében az "állami főépítész, az állami főépítészek" szövegrész helyébe az "állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, az állami főépítészi feladatokat ellátó kormánytisztviselő"

d) 6. § (3) bekezdésében a "főépítész nem láthat el" szövegrész helyébe a "főépítész - az állami főépítész kivételével - nem láthat el" szöveg,

e) 6/B. §-ában a "Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész helyébe a "Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg,

f) 7. §-át megelőző alcím helyébe az "A fővárosi és megyei kormányhivatal állami főépítészi feladatai" szöveg,

g) 7. § nyitó szövegrészében a "főépítész" szövegrész helyébe a "főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

h) 8. § a) pontjában az "az állami főépítésszel" szövegrész helyébe az "az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal" szöveg

lép.

(6) Hatályát veszti az R60.

a) 2. §-át megelőző alcímben az "az állami főépítészek kijelölése" szövegrész,

b) 2. § (3) bekezdés a) pontja,

c) 7. § f) pontja,

d) 12. § (6) bekezdése,

e) 2. melléklete.

139. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

139. § Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés n) pontjában a "felügyelőséget" szövegrész helyébe a "hatóságot" szöveg lép.

140. Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

140. § (1) Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R61.) 21. § (5) bekezdésében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R61.

a) 7. § (5) bekezdése,

b) 11. §-a és az azt megelőző alcím megjelölése.

141. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

141. § Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében a "fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" és a "Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitánysága" szövegrész helyébe a"bányafelügyeleti feladatkörben eljáró megyei kormányhivatal" szöveg lép.

142. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

142. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R62.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § A fővárosi és megyei kormányhivatal e rendelet alapján ellátott feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a kereskedelemért felelős miniszter gyakorolja."

(2) Az R62. 6. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi)

"c) a területileg illetékes munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: munkavédelmi és a munkaügyi hatóság)"

(3) Az R62. 6. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi)

"f) élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék esetén az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak, termésnövelő anyag forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalnak."

(4) Az R62. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a kereskedelmi tevékenység a 7. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott hatóságok feladat- és hatáskörét az ott megjelölt szempontok szerint érinti, az érintett hatóság, továbbá takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék forgalmazása esetén a megyei kormányhivatal állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, termésnövelő anyag forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal a bejelentés kézhezvételét követő naptól számított harminc napon belül hatósági ellenőrzést folytat le."

(5) Az R62. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 97. § (2) bekezdésében meghatározott - figyelemfelhívás esetében a környezetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal szükség szerint megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket, illetve megkeresi a jegyzőt."

(6) Az R62. 7. § (4) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Kormány a működési engedéllyel kapcsolatos eljárásban szakhatóságként jelöli ki)

"a) a higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben

aa) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén kívül működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetén első fokú eljárásban a a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát,

ab) a magyar Honvédség létesítményeinek területén működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetén első- és másodfokú eljárásban a honvédelmi miniszter által létrehozott, a szakkérdés elbírálására jogosult hatóságot,

b) állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén - az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés kérdésében

ba) állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmény hatóanyagainak forgalmazása vonatkozásában első fokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt,

bb) állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén első fokú eljárásban az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt, növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén első fokú eljárásban a növény- és talajvédelmi feladatkörben eljáró megyei kormányhivatalt, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt,

c) ha nem veszélyes hulladékot forgalmaznak, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem szükséges, annak elbírálása kérdésében, hogy a hulladékgyűjtés és - tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a hulladékkezelés környezetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége - első fokú eljárásban a környezetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget,"

(7) Az R62. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 42. § (2) bekezdésében foglalt kizárási szabály alkalmazása esetén a működés kiadása iránti eljárásban másodfokú hatóságként a 3/a. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal jár el."

(8) Az R62. 9. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jegyző a működési engedély tárgyában hozott határozatot közli)

"b) a munkavédelmi és a munkaügyi hatósággal;"

(9) Az R62. 9. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jegyző a működési engedély tárgyában hozott határozatot közli)

"d) jövedéki termék esetében a vámhatósággal; élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék forgalmazása esetén a megyei kormányhivatal állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző feladatkörében eljáró járási hivatalával, termésnövelő anyag forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatallal."

(10) Az R62. a 30. melléklet szerinti 3/a. melléklettel egészül ki.

(11) Az R62. 6. § (2b) bekezdésében a "fogyasztóvédelmi felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg lép.

143. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

143. § (1) A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R63.) 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 10/A. §-ban meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódó - a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a jogelőd által megkötött - polgári jogi szerződések alapján fennálló jogviszonyok, valamint a 10/A. §-ban meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban a jogelőd által megszerzett szerzői jogok, forráskódok és licencek tekintetében."

(2) Az R63. 10/A. §-ában és 10/B. §-ában a "Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész helyébe a "Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész lép.

(3) Az R63. 20. § (2) bekezdésében az "1-9. pontjában, 10. pont i) alpontjában" szövegrész helyébe az "1-10. pontjában" szöveg lép.

(4) Az R63. 11. melléklete a 31. melléklet szerint módosul.

144. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

144. § (1) Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R64.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az engedélyező eljárása során a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: szakértő) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló Korm. rendeletben meghatározott illetékességgel szakértőként járnak el, azzal, hogy Budapest és Pest megye tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes. A szakértői tevékenység keretében az engedélyező által meghatározottak szerint vizsgálják a kutatási tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét."

(2) Hatályát veszti az R64. 2. melléklete.

145. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

145. § (1) A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R65.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § A fővárosi és megyei kormányhivatal e rendelet alapján ellátott feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a turizmusért felelős miniszter gyakorolja."

(2) Az R65. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a szálláshely engedélyezése iránti eljárásban - az egyéb szálláshely engedélyezése kivételével -

a) a higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi - ide nem értve a b) pont szerinti szakkérdést -, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben

aa) - a Magyar Honvédség létesítményeinek területén kívül működtetni kívánt szálláshely engedélyezése esetében - elsőfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát,

ab) - a Magyar Honvédség létesítményeinek területén működtetni kívánt szálláshely engedélyezése esetében -elsőfokú eljárásban a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott, a szakkérdés elbírálására jogosult hatóságot, másodfokú eljárásban a honvédelemért felelős minisztert,

b) ha a szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot állítanak elő, használnak fel, hoznak forgalomba - az élelmiszer-higiéniai, -biztonsági, -minőségi követelményeknek való megfelelés kérdésében - elsőfokú eljárásban megyei kormányhivatalnak a szálláshely helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát,

c) a 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetében annak elbírálása kérdésében, hogy a szálláshely a tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e

ca) - a Magyar Honvédség létesítményeinek területén kívül működtetni kívánt szálláshely engedélyezése esetében -első- és másodfokú eljárásban az első- és másodfokú tűzvédelmi szakhatóságot,

cb) - a Magyar Honvédség létesítményeinek területén működtetni kívánt szálláshely engedélyezése esetében -elsőfokú eljárásban a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott, a szakkérdés elbírálására jogosult hatóságot, másodfokú eljárásban a honvédelemért felelős minisztert, valamint

d) ha arra az építményre, amelyben a szálláshelyet működtetni kívánják, ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki - az általános építésügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében - elsőfokú eljárásban az építésügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt szakhatóságként jelöli ki."

(3) Az R65. 11. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jegyző a szálláshely-üzemeltetési engedély megadásáról rendelkező határozatot közli)

"b) a területileg illetékes munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal."

146. A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

146. § A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet

a) 2/A. §-ában a "Magyar Energia Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal" szöveg,

b) 12. § (8) bekezdésének b) pontjában a "környezetvédelmi hatóság felhasználó telephelye szerint illetékes helyi szerve" szövegrész helyébe a "felhasználó telephelye szerint illetékes környezetvédelmi hatóság" szöveg

lép.

147. A fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló, 2008. október 22-i 1102/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet módosítása

147. § A fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló, 2008. október 22-i 1102/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet

a) 1. § b) pontjában a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg

lép.

148. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

148. § A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete a 32. melléklet,

b) 2. melléklete a 33. melléklet és

c) 3. melléklete a 34. melléklet szerint módosul.

149. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

149. § (1) Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R66.)

a) 1. mellékletében található, "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések - Adatátvételek" elnevezésű táblázat

aa) "1210" kezdetű sorában az "a települési önkormányzatok jegyzői, a járási (fővárosi kerületi) kormányhivatalok és a megyei kormányhivatalok szociális és gyámhivatalai" szövegrész helyébe az "a települési önkormányzatok jegyzői, a járási (fővárosi kerületi) hivatalok és a fővárosi és megyei kormányhivatalok" szöveg,

ab) "1832" kezdetű sorában a "Szociális és Gyámhivatalok" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalok" szöveg,

ac) "1911"; "1919"; "1921" kezdetű soraiban a "Magyar Államkincstár" szövegrész helyébe az "Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság" szöveg,

b) 1. mellékletében található, "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök" elnevezésű táblázat

ba) "1210" kezdetű sorában a "Járási gyámhivatal:" szövegrész helyébe a "Járási hivatal:" szöveg, a "Kormányhivatalok szociális és gyámhivatalai:" szövegrész helyébe a "Fővárosi és megyei kormányhivatalok:" szöveg,

bb) "1210" kezdetű sorában a "KIM Pártfogó" szövegrész helyébe a "pártfogó felügyelő" szöveg,

c) 6. mellékletében található, "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök" elnevezésű táblázat

ca) "1622" kezdetű sorában az "önkormányzati rendelet, normatív utasítás" szövegrész helyébe az "önkormányzati rendelet" szöveg, valamint a "száma, eredménye," és a "száma, tárgya" szövegrészek helyébe a "száma" szöveg,

d) 8. mellékletében található "Országos Statisztika Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések - Adatátvételek" elnevezésű táblázat

da) "1515" és "1915" kezdetű soraiban a "Magyar Államkincstár" szövegrész helyébe az "Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R66.

a) 4. mellékletében található, "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések - Adatátvételek" elnevezésű táblázat "2030" kezdetű sorában az "igazságügyi szolgálatai" szövegrész,

b) 6. mellékletében található, "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök" elnevezésű táblázat "1621" kezdetű sorában a "(2) A helyi önkormányzat bizottsága(i) (száma, neve)" szövegrész,

c) 6. mellékletében található, "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök" elnevezésű táblázat "1622" kezdetű sorában a "(4) a megsértett jogszabályhely megjelölése," szövegrész és a "továbbá ezen eljárások eredménye," szövegrész,

d) 7. mellékletében található, "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések - Adatátvételek" elnevezésű táblázat "1396" kezdetű sorában a "közlekedési felügyelőségei" szövegrész.

150. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

150. § (1) A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R67.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 1. § c) pontja szerinti határozatot és hatásvizsgálatot a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal megküldi a Dokumentációs Központnak. Amennyiben a térségi területfelhasználási engedélykérelemről hozott határozat elleni kereset ügyében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság határozatot hoz, azt az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak."

(2) Az R67. 2. § (1) bekezdésében és 9. §-ában a "Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész helyébe a "Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg lép.

151. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

151. § A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a) 4. § (4) bekezdésében a "járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hivatal) adja ki. A járási állat-egészségügyi hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala (a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hatóság) adja ki. A járási állat-egészségügyi hatóság" szöveg,

b) 5. §-ában, 17/B. § (11)-(12) bekezdésében, 17/C. § (2)-(4) és (7) bekezdésében, 17/D. § (2) bekezdésében, 17/E. § (1) bekezdésében, 17/F. § (1) bekezdésében, 17/K. § (2)-(4) bekezdésében, 17/L. § (1)-(2) bekezdésében a "hivatal" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

c) 17/C. § (1) bekezdésében, 17/D. § (1) bekezdésében a "hivatalt" szövegrész helyébe a "hatóságot" szöveg,

d) 17/J. § (2) bekezdésében a "hivatalnál" szövegrész helyébe a "hatóságnál" szöveg,

e) 17/K. § (1) bekezdésében a "hivatalnak" szövegrészek helyébe a "hatóságnak" szöveg

lép.

152. Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

152. § Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "amelynek népegészségügyi szakigazgatási szerve, vagy járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)" szövegrész helyébe az "amely, vagy amelynek a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 1/A. § (1) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézet" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

c) 1/A. § (2) bekezdésében a "megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

153. A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

153. § A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kérelmező intézmény az engedély kiadása iránti kérelmet a székhelye szerint illetékes, fővárosi és megyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: kormányhivatal) nyújtja be."

154. A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről szóló 158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

154. § A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről szóló 158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § Az élő szarvasmarha közösségi vámterületről történő kivitelénél a 1254/1999/EK rendelete részletes szabályairól az export-visszatérítés feltételét képező, az élő szarvasmarha szállítás alatti jólétének betartása vonatkozásában szóló, 2003. április 9-i 639/2003/EK bizottsági rendelet által meghatározott hatósági állatorvosi jelentést az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal állítja ki. Az ügyfél köteles a kormányhivatalnak kiléptető ponton tartózkodó eljárásra jogosult képviselőjét 24 órával a szállítmány megérkezése előtt értesíteni."

155. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

155. § A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 11/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A légiközlekedési hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek. A felfüggesztésről szóló végzésnek tartalmaznia kell a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében szakhatóságként eljáró megyei kormányhivatal megnevezését, valamint állásfoglalása rendelkező részét és indokolását.

(2) A légiközlekedési hatóság - annak jogerőre emelkedésére tekintet nélkül - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot, valamint a felfüggesztés tárgyában hozott végzést és a szakhatósági állásfoglalást, amit olyan eljárásban hozott, amelyben a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében szakhatóságként eljáró megyei kormányhivatal a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálta."

156. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

156. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R68.) 1. §-ában a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve és a járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézet" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal és a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal [a továbbiakban: járási (fővárosi kerületi) hivatal]" szöveg lép.

(2) Az R68. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az első fokú eljárás során jogerős határozattal megállapított eljárási költséget a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal esetén azon, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, amelynek illetékességi területén működő járási (fővárosi kerületi) hivatal az eljárási költséget megállapította, Kincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy postai úton befizetni."

157. A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

157. § A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a) 3/A. §-ában az "a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát" szövegrész helyébe az "a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében az "a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

158. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról szóló 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

158. § Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról szóló 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet.

159. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

159. § (1) A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R69.) 36. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben a másodfokú hatósági jogkört a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal gyakorolja." (2) Az R69.

a) 5. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 5. § (5) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 16. § (2) bekezdés c) pontjában, 16. § (3) és (4) bekezdésében, 17. §-ában, 20. § (4) bekezdésében, 22. § (1)-(6) bekezdésében, 23. § (1), (3), (4) és (6) bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében, 26. § (3)-(4) és (7) bekezdésében, 31. § (1)-(4) bekezdésében, 35. § (2) és (3) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésében és 38. § (2) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 14. § (4) bekezdésében az "a felügyelőség az egészségügyi államigazgatási szerv, a közlekedés tekintetében az érintett útkezelő, vasút üzembentartó nyilatkozata alapján a hatáskörében érintett közlekedési hatóság" szövegrész helyébe az "a környezetvédelmi, közegészségügyi, valamint közlekedési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az érintett útkezelő, vasút üzembentartó nyilatkozata alapján" szöveg,

d) 18. § (1) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak" szöveg,

e) 20. § (4) bekezdésében az "a közegészségügyi hatóság, a közlekedési hatóság, valamint a felügyelőség" szövegrész helyébe az "a környezetvédelmi, közegészségügyi, valamint közlekedési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

f) 22. § (2) bekezdés b) pontjában a "szakhatósági hozzájárulás kiadása" szövegrész helyébe a "szakhatósági hozzájárulás kiadása vagy a levegőtisztaság-védelmi szakkérdés vizsgálata" szöveg,

g) 23. § (6) bekezdésében a "szakhatósági állásfoglalásában" szövegrész helyébe a "szakhatósági állásfoglalásában vagy a levegőtisztaság-védelmi szakkérdés vizsgálata nyomán" szöveg,

h) 36. § (1) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

160. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

160. § A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságot" szöveg,

b) 1. § (4) bekezdés b) pontjában, 2. § (4) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében a "felügyelőséggel" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatósággal" szöveg

lép.

161. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

161. § (1) Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R70.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet alkalmazásában egészségbiztosítási szerv az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP), valamint az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)."

(2) Az R70. 2/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/B. § A kormányhivatal által a 4. § (2) bekezdése szerinti egészségbiztosítási pénztári ügyekben hozott hatósági döntés elleni fellebbezést az OEP bírálja el."

(3) Az R70. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kormányhivatal illetékessége - Budapest Főváros Kormányhivatala illetékessége kivételével - megegyezik a megyei kormányhivatal illetékességével. A Budapest Főváros Kormányhivatala illetékessége egészségbiztosítási pénztári feladatkörében Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki."

(4) Az R70. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítást érintő feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az egészségbiztosításért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja."

(5) Az R70. 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az OEP közreműködik a miniszternek a fővárosi és megyei kormányhivatal (4) bekezdés szerinti szakmai irányításával kapcsolatos feladatai ellátásában."

(6) Az R70. 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OEP ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében)

"g) vezeti az egészségbiztosítási nyilvántartásokat,"

(7) Az R70. 4. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OEP ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében)

"o) gondoskodik az egészségbiztosítási ágazat vezetőinek és ügyintézőinek képzéséről, továbbképzéséről és vizsgáztatásáról, ideértve a kormányhivatal és az egészségbiztosítási kifizetőhelyek ügyintézőinek képzését is,"

(8) Az R70. 4. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OEP ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében)

"q) ellátja a megtérítési eljárásokkal kapcsolatban az E. Alap érdekében hatáskörébe utalt feladatokat, adatszolgáltatást teljesít, továbbá koordinálja, működteti és fejleszti az egészségbiztosítási ellátások költségeinek megtérítésére irányuló eljáráshoz szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtéséről, azok közzétételéről, elemzéséről, értékeléséről,"

(9) Az R70. 4. § (1) bekezdése a következő z) ponttal egészül ki:

(Az OEP ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében)

"z) az E. Alap költségvetésében meghatározott egyszeri segély, valamint a méltányosságból adható pénzbeli ellátások keretösszegének a kormányhivatalok közötti felosztását, továbbá figyelemmel kíséri a keretösszeg felhasználását."

(10) Az R70. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kormányhivatal az egészségbiztosítási pénztári feladatai keretében

a) ellátja

aa) az E. Alapnak a feladatai ellátásához kapcsolódó előirányzatai tekintetében a gazdálkodással és az adatszolgáltatással,

ab) a visszafizetési kötelezettséggel összefüggő eljárásokkal,

ac) a foglalkoztató, valamint a kifizetőhely felügyeletével,

ad) a pénzbeli ellátásokkal, valamint a baleseti táppénzzel, az utazási költségtérítéssel,

ae) az egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével, így különösen

1. a TAJ-jal rendelkező személyek azonosító adatainak nyilvántartásával,

2. a bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartásával, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával,

3. az egészségbiztosítás jogosulti nyilvántartásának vezetésével, a nyilvántartás folyamatos monitorozásával,

af) a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány, a nemzetközi egyezmények, illetve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó feladatokat,

ag) jelzi a miniszter felé az aa)-af) pontban felsorolt feladatok végrehajtása során észlelt jogalkalmazási problémákat,

ah) az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelési, és adatszolgáltatási feladatokat,

ai) a közgyógyellátással kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,

aj) az anyatej-elszámolások fogadásával, ellenőrzésével, feldolgozásával kapcsolatos feladatokat,

ak) az üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás térítési díjának utólagos megtérítésével kapcsolatos feladatokat,

al) jelzi a miniszter felé az aa)-ak) pontban felsorolt feladatok végrehajtása során észlelt jogalkalmazási problémákat, am) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) VIII. fejezetében meghatározott megtérítési eljárásokkal kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,

b) ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.

(3) Az OEP és a kormányhivatalok a szakfeladataik költségtakarékos és hatékony ellátása érdekében egymással elektronikus levélben is tarthatnak kapcsolatot."

(11) Az R70. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) Az OEP - a 4. § (2) bekezdés szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatok vonatkozásában - szervezi

a) az E. Alap ellátási költségvetésére vonatkozó gazdálkodási, beszámolási, valamint adatszolgáltatási feladatok ellátását, az E. Alap ellátási költségvetéséhez kötődő rendszeres és eseti adatszolgáltatások ütemezését, teljesítésének határidőit, tartalmi és formai elemeit,

b) az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, a baleseti táppénz, az utazási költség és a külföldön felmerült gyógykezelés, valamint az ezzel összefüggő utazás költségének megállapítását és folyósítását (kifizetését),

c) az anyatej-elszámolások fogadásával, ellenőrzésével, feldolgozásával kapcsolatos feladatokat,

d) üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás térítési díjának utólagos megtérítésével és a baleseti megtérítési eljárással kapcsolatos feladatokat,

e) a kormányhivatalok valamennyi egészségbiztosítási nyilvántartásához kapcsolódó adatkezelési és adatszolgáltatási feladatát.

(2) A kormányhivatalok

a) az E. Alapot érintő egészségbiztosítási pénztári feladataik ellátása során az E. Alap ellátási költségvetéséhez kapcsolódó gazdálkodási és számviteli szabályzatokat alkalmazzák,

b) az E. Alappal kapcsolatos feladataik ellátása során az OEP által kiadott szakmai eljárásrendeket, szabályzatokat, körleveleket alkalmazzák,

c) a társadalombiztosítási kifizetőhelyi ellenőrzéseik során végrehajtják az OEP által kiadott ellenőrzési terveket,

d) részt vesznek az OEP által szervezett szakmai értekezleteken, képzéseken,

e) a hatáskörükbe tartozó feladataikat az OEP által működtetett szakmai informatikai rendszereken keresztül látják el,

f) a szakmai feladatellátás során az OEP által kiadott iratmintákat használják,

g) az elvégzett feladataikról - a miniszter útján - tájékoztatják az OEP-et.

(3) Az OEP

a) megállapítja a kormányhivatalok E. Alappal kapcsolatos feladatai ellátásához kötődő rendszeres és eseti adatszolgáltatások rendjét, teljesítésének határidőit, tartalmi és formai követelményeit,

b) szervezi a kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladataihoz szükséges technikai jellegű, operatív feladatokat,

c) meghatározza a szakmai informatikai rendszerek követelményeit.

(4) Egészségbiztosítási feladataival összefüggésben a kormányhivatalok, mint foglalkoztatók, és mint kifizetőhelyek felügyeletét az OEP látja el."

(12) Az R70.

a) 3. § (3) bekezdésében az "Az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe az "A kormányhivatal",

b) 6. § (3) és (4) bekezdésében az "az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervet" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalt",

c) 6. § (6) bekezdésében az "az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal"

szöveg lép.

(13) Hatályát veszti az R70.

a) 3. § (1) bekezdése,

b) 6. § (3) bekezdés c) pont ca) alpontja és d) pontja,

c) 6. § (5) bekezdése.

162. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

162. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R71.) 2. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"2. A mérésügyi és műszaki feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

2. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § g)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az iparügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az Áht. 9. § f) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket a Hivatal gyakorolja. A Hivatal a (4) és (5) bekezdésben foglaltakkal összefüggő feladatok ellátásában közreműködhet.

(3) A mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok illetékességi területét, valamint tevékenységét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A miniszter jogköre mérésügyi területen kiterjed:

a) a kötelező hitelesítésű mérőeszközökre vonatkozó előírások és bizonyítványok mintáinak kiadására, egységes alkalmazásuk ellenőrzésére,

b) mértékhitelesítő vizsgabizottság működtetésére,

c) a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi törvényes tanúsító jellel való ellátására,

d) az etalonok országos etalonra való visszavezetettségének biztosítására,

e) a hitelesítésben való közreműködő koordinálására,

f) a hitelesítési tevékenység szakmai felügyeletére, a panaszügyek kivizsgálásában történő közreműködésre, szakmai állásfoglalás kiadására.

(5) A miniszter jogköre a műszaki biztonsági, és a sajátos építmények tekintetében az építésügyi területen magában foglalja:

a) a Hivatalhoz érkező műszaki-biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi tárgyú megkeresések, panaszok kivizsgálásában való részvételt,

b) a jogszabályban meghatározott műszaki szakbizottságok titkársági feladatainak ellátását,

c) a nemzeti stratégiai jelentőségű kőolaj és kőolajtermék-készletek tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos hatósági eljárások rendjének összehangolását és egységes érvényesülésük ellenőrzését,

d) a rendkívüli események kivizsgálásával kapcsolatos iratmásolatok kezelését,

e) az eljárásrendek, szakmai irányelvek, állásfoglalások kiadását, végrehajtásának ellenőrzését,

f) a szabványosítási programokban, szabványtervezetek egyeztetésében való részvételt,

g) a műszaki biztonsági felügyeleti tevékenységekhez tartozó munkakörök szakterületére vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, szabványok ismeretét és a szakmai gyakorlati ismeretek meglétét igazoló szakvizsgához vizsgabizottság működtetését.

(6) A mérésügyi és műszaki biztonsági tevékenységért jogszabály alapján befizetett igazgatási szolgáltatási díjbevétel 50%-a a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, 50%-a a Hivatalt illeti meg. A Hivatal a díjbevételt a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig utalja át a jogosultak részére.

(7) A Hivatal központi szerve, illetve a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal hatáskörébe tartozó mérésügyi és műszaki biztonsági ügyben az eljárást az ügyfél a lakóhelye vagy tevékenysége folytatásának helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán keresztül is benyújthatja. Az ügyintézési határidőt ebben az esetben a kérelemnek az ügy elbírálására hatáskörrel rendelkező hatósághoz való megérkezéstől kell számítani."

(2) Az R71.

a) 5. § (2) bekezdésében és 11. § (3) bekezdésében a "területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében a "területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságot" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

c) 13. § (3) bekezdésében a "területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 19. § (1) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságát" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg,

e) 20. § (2) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét" szövegrész helyébe az "a népegészségügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg

lép.

(3) Az R71. 1. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.

(4) Hatályát veszti az R71. 24. § (3) bekezdése.

163. A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

163. § (1) A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R72.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A műszaki biztonsági hatóság a (2) bekezdés szerinti létesítmények, berendezések, valamint az (1) bekezdés szerinti szervezetek vonatkozásában:

a) engedélyezési és hatósági ellenőrzési jogkört gyakorol, a villamos összekötő vagy felhasználói berendezés üzembe helyezése esetén a balesetelhárítási, illetve az élet-, testi épség-, egészség- és vagyonvédelmet, valamint az üzembiztonságot szolgáló jogszabályi rendelkezések megtartásának vizsgálata céljából villamos biztonságtechnikai ellenőrzést folytat le a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ellenében,

b) bejelentés alapján kivizsgálja a hatáskörébe tartozó rendkívüli események okait és következményeit."

(2) Az R72. 4/C. §-a a következő (4)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A műszaki biztonsági hatóság a veszélyes folyadékok és olvadékok - nyomástartó berendezésnek nem minősülő - tárolótartályainak és tároló létesítményeinek létesítési, használatbavételi és átalakítási engedélyezésére irányuló eljárásában a 4/a. melléklet szerinti szakkérdést is vizsgálja.

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti eljárásban hozott elsőfokú határozattal szembeni fellebbezés érinti az első fokú eljárásban vizsgált szakkérdést, a másodfokon eljáró hatóság a 4/a. mellékletben meghatározott szakkérdés vizsgálatára az ott megjelölt szervet rendelheti ki szakértőként.

(6) A műszaki biztonsági hatóság a nyomástartó berendezések és nyomástartó létesítmények létesítési, üzemeltetési, átalakítási és megszüntetési engedélyezésére irányuló első és másodfokú eljárásában az 5/a. melléklet szerinti szakkérdést is vizsgálja.

(7) Ha a (6) bekezdés szerinti eljárásban hozott elsőfokú határozattal szembeni fellebbezés érinti az első fokú eljárásban vizsgált szakkérdést, a másodfokon eljáró hatóság az 5/a. mellékletben meghatározott szakkérdés vizsgálatára az ott megjelölt szervet rendelheti ki szakértőként."

(3) Az R72. 4. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.

(4) Az R72. a 37. melléklet szerinti 4/a. melléklettel egészül ki.

(5) Az R72. 5. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.

(6) Az R72. a 39. melléklet szerinti 5/a. melléklettel egészül ki.

164. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

164. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R73.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: fővárosi kormányhivatal) a népegészségügyi feladatait Budapest és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel látja el.

(2) A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) kormányrendeletben meghatározottak szerint, valamint a 2. mellékletben meghatározott esetekben - figyelemmel az 5. § (1) bekezdésében és a 3. mellékletben foglaltakra is - egyes hatósági ügyekben különös illetékességgel jár el.

(3) A kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalai (a továbbiakban: járási hivatal) illetékességi területét a 3. melléklet tartalmazza."

(2) Az R73. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) Egyes jogszabályban meghatározott sugár-egészségügyi feladatokat a kormányhivatalok a 3. melléklet szerinti illetékességi területen látják el.

(2) A közegészségügyi-járványügyi kockázatok feltárása és a hatósági feladatok ellátása

a) a határkikötő, a nemzetközi áru- vagy személyforgalmat lebonyolító kikötő és a nemzetközi kereskedelmi repülőtér vonatkozásában a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi kormányhivatal,

b) a határkikötő, a nemzetközi áru- vagy személyforgalmat lebonyolító kikötő vonatkozásában a népegészségügyi feladatkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal feladata.

(3) A (2) bekezdés szerinti repülőtéren és kikötőkben a fővárosi kormányhivatal, illetve a Baranya Megyei Kormányhivatal látja el az illetékes járási hivatal számára jogszabályban meghatározott népegészségügyi feladat- és hatásköröket."

(3) Az R73. 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az országos tisztifőorvos)

"b) a jogszabályokban és az alapító okiratban foglaltakkal összhangban szakmai irányítási jogot gyakorol a Szolgálat felett, továbbá közreműködik a kormányhivatal és a járási hivatal vonatkozásában a minisztert, mint szakmai irányító minisztert megillető irányítási jogkörök gyakorlásában, valamint tájékoztatja a Szolgálatot, a kormányhivatalt és a járási hivatalt a szakmai kérdésekben kialakított elvi állásfoglalásairól."

(4) Az R73. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az OTH jár el a kormányhivatal vagy a járási hivatal hatáskörébe tartozó azon, az egészségügyi igazgatás körébe tartozó ügyekben, amelyekben minősített adat kerül felhasználásra."

(5) Az R73. 4. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"4. A kormányhivatal és a járási hivatal szakmai irányításának szabályai

8. § (1) A kormányhivatal népegészségügyi feladatköreivel összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § g)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja. A miniszter hatáskörei gyakorlásához szükséges döntések szakmai előkészítésében az országos tisztifőorvos közreműködik.

(2) A kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben ellátott munkaegészségügyi feladatai tekintetében - a munkavédelmi hatósági hatáskörben gyakorolt munkaegészségügyi feladat- és hatáskörök kivételével - az Áht. 9. § h) és i) pontja szerinti hatáskörök gyakorlására a miniszter jogosult. A miniszter határkörei gyakorlásához szükséges döntések szakmai előkészítésében az országos tisztifőorvos közreműködik.

(3) A kormányhivatal népegészségügyi hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben hozott döntés elleni fellebbezést az országos tisztifőorvos bírálja el és ezzel összefüggésben gyakorolja az Áht. 9. § f) pontjában meghatározott hatáskört.

(4) Az országos tisztifőorvos javaslatot tesz a miniszter szakmai irányítási körébe tartozó - a jogalkotásról szóló törvény szerinti - utasítás kiadására.

(5) A miniszter szakmai irányítása keretében a kormányhivatalok és a járási hivatalok

a) a miniszter által kiadott szakmai eljárásrendeknek és útmutatóknak megfelelően végzik az ellenőrzéseiket és szakmai tevékenységüket,

b) végrehajtják a miniszter által kiadott ellenőrzési és mintavételi terveket,

c) a miniszter által elrendelt belső ellenőrzéseket végrehajtják, közreműködnek nemzetközi szervek által végrehajtott külső auditokon,

d) közreműködnek a szakmai sajtómegjelenéssel kapcsolatos feladatok ellátásában,

e) az elvégzett feladataikról közvetlenül tájékoztatják a minisztert.

(6) A kormányhivatalok és a járási hivatalok

a) részt vesznek az OTH által biztosított képzéseken, valamint az ahhoz kapcsolódó vizsgákon,

b) az OTH szakmai informatikai rendszerein keresztül látják el a hatáskörükbe tartozó feladatokat,

c) az országos adatbázisok kialakítása és fenntartása érdekében adatgyűjtést végeznek, nyilvántartást vezetnek, valamint jelentést küldenek az OTH-nak,

d) a szakmai feladatellátás során az OTH által kiadott iratmintákat használják,

e) részt vesznek az OTH által szervezett értekezleteken, működtetett szakmai munkacsoportokban,

f) ellátják a gyorsriasztási rendszerek üzemeltetésében jelentkező feladatokat,

g) az OTH által kiadott feladataik elvégzéséről közvetlenül tájékoztatják az OTH-t."

(6) Az R73. 6. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"6. A kormányhivatal népegészségügyi feladatai

10. § (1) A kormányhivatal népegészségügyi feladatai keretében

a) a népegészségügyi feladatok tekintetében ellátja a járási hivatalok szakmai tevékenységének irányítását, koordinálását,

b) jogszabályban meghatározott ügyekben első fokú hatósági jogkört gyakorol,

c) ellátja az alapító okiratban, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat

ca) a közegészségügy (élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, környezet- és település-egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságügy, munkaegészségügy) területén, mely feladatok ellátásához kémiai, sugáregészségügyi és aerobiológiai vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet,

cb) a járványügy területén, mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet,

cc) az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén,

cd) az egészségügyi igazgatás és koordináció területén,

d) ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt, az egészségügyi szolgáltatók feletti szakfelügyelet működtetésével összefüggő feladatokat.

(2) A kormányhivatal részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását."

(7) Az R73. 7. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"7. A járási hivatal népegészségügyi feladatai

11. § A járási hivatal illetékességi területén ellátja az egészségügyi államigazgatási szerv mindazon népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal a Szolgálat más szerve, vagy a kormányhivatal feladatkörébe.

11/A. § A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti feladatok tekintetében a járási hivatal országos illetékességgel jár el."

(8) Az R73. 12. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5b) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a kormányhivatalt jelöli ki

a) az Eütv. 228. § (4) bekezdése,

b) az Eütv. 229. § (3) bekezdése,

c) az Eütv. 232/B. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátására."

(9) Az R73. 10. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"10. A közigazgatási hatósági eljárásokban vizsgálandó szakkérdések köre, és közreműködő szakhatóságok kijelölése

23. § (1) A Kormány a természetes fürdővízzé nyilvánítási eljárásban

a) belső határon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen - az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében -, első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

b) a külső határon lévő határvízen - az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében -, első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

c) dunai, tiszai, valamint balatoni fürdőhely esetén - annak elbírálása kérdésében, hogy a vízterületen nem tilos-e fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen történő fürdés nem veszélyezteti-e a hajók közlekedését -, első fokú eljárásban az illetékes vízirendészeti rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban az illetékes rendőr-főkapitányságot,

d) dunai és tiszai fürdőhely esetén - annak elbírálása kérdésében, hogy a fürdővíz használatának engedélyezése során a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e -, első fokú eljárásban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, másodfokú eljárásban a honvédelemért felelős minisztert,

e) a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdésében , első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes vízvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi, megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot (a továbbiakban: megyei katasztrófavédelmi igazgatóság), másodfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakhatóságként jelöli ki. A fürdővíz használatának engedélyezésére irányuló eljárásban hozott határozatot a fürdővíz helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell.

(2) A Kormány a fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban

a) belső határszakaszon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen - az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében -, első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

b) a külső határon lévő határvízen - az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében -, első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

c) dunai, tiszai, valamint balatoni fürdőhely esetén - annak elbírálása kérdésében, hogy a vízterületen nem tilos-e fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen történő fürdés nem veszélyezteti-e a hajók közlekedését -, első fokú eljárásban az illetékes vízirendészeti rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban az illetékes rendőr-főkapitányságot,

d) dunai és tiszai fürdőhely esetén - annak elbírálása kérdésében, hogy a fürdőhely kijelölése során a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatók-e -, első fokú eljárásban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, másodfokú eljárásban a honvédelemért felelős minisztert,

e) a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdésében, első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes vízvédelmi feladatkörében eljáró megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, másodfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, valamint

f) a vízi út 50 méteres körzetében és a kikötő, átkelőhely, hajózási létesítmény környezetében található kijelölendő fürdőhely esetén - a biztonságos hajózás feltételei érvényesíthetősége megállapításának kérdésében -, első fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatalát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját szakhatóságként jelöli ki. A fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban hozott határozatot a fürdőhely helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell.

(3) A Kormány a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban - a szennyező anyagok kibocsátási határértékeinek megállapítása, a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása kérdésében -, első fokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, másodfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.

(4) A gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatos eljárásban, a földtani környezet és az ásványvagyon védelme szakkérdését az első fokú eljárásban a gyógyhely helye szerint illetékes bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal vizsgálja. A gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatos másodfokú eljárásban szakértőként a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal rendelhető ki.

(5) A Kormány a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdésében első fokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, másodfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.

(6) A Kormány a kormányhivatal sugáregészségügyi feladataival összefüggő és az OTH hatáskörébe tartozó atomenergiával kapcsolatos első és másodfokú engedélyezési eljárásokban a 4. mellékletben meghatározott hatóságokat - az ott megjelölt feltételek fennállása esetén és szakkérdésben - szakhatóságként jelöli ki, vagy szakértőként jelöli meg. Környezetvédelmi szakkérdés vizsgálata esetén a sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok által folytatott, 4. mellékletben meghatározott eljárások ügyintézési határideje 50 nap. Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság egy évig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

(7) A Kormány

a) a biocid termék forgalomba hozatalához és felhasználásához szükséges engedély kiadása iránti és regisztrációs eljárásban,

b) a biocid termék forgalomba hozatalához és felhasználásához szükséges engedély és a regisztráció megújítása és elismerése iránti eljárásban,

c) a biocid termék korlátozott és ellenőrzött felhasználás céljára történő forgalomba hozatalának ideiglenes engedélyezése iránti eljárásban,

d) az engedélyezett, illetőleg a regisztrált biocid termék további forgalmazásának megtiltására, valamint a módosított engedély és regisztráció kiadására, elvégzésére irányuló eljárásban, valamint

e) a biocid termék vagy biocid termékben való felhasználásra szánt hatóanyag kísérlet vagy vizsgálat céljára történő forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezése iránti eljárásban

a biocid termék és hatóanyaga, valamint a nem hatóanyag anyagainak a nem cél élő szervezetekre gyakorolt ökotoxikológiai hatásának vizsgálata, továbbá az anyagok környezeti sorsának és viselkedésének vizsgálata kérdésében az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(8) A Kormány a sírhely hamvasztáshoz szükséges megnyitására vonatkozó engedélyezési eljárásban, külön jogszabályban meghatározott rendkívüli halálesetkor és az eltemetéstől számított 25 éven belül - annak elbírálására, hogy a rendkívüli halálesethez kapcsolódó nyomozási feladatok a hamvasztást követően biztosíthatók-e -, első fokú eljárásban az elhalálozás helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban az elhalálozás helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot szakhatóságként jelöli ki.

(9) A Kormány az emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157. §) engedélyezésére irányuló eljárásban

a) a Magyarországon még nem elfogadott, új megelőző, terápiás vagy diagnosztikus eljárás, módszer alkalmazása esetén, ha azzal összefüggésben a betegen invazív beavatkozást végeznek,

b) a genetikailag determinált betegség kialakulásával, jellegzetességeivel foglalkozó, a populációs genetika, szomatikus genetika, genetikai epidemiológiai kérdéskörre irányuló kutatás esetében,

c) az a)-b) pont alá nem tartozó, több központban végzett kutatás esetében,

d) az Eütv. 161. § (1) és (3) bekezdése szerinti kutatás esetében

első fokú eljárásban az Egészségügyi Tudományos Tanács (a továbbiakban: ETT) Tudományos és Kutatásetikai Bizottságát, másodfokú eljárásban az ETT Elnökségét szakhatóságként jelöli ki.

(10) A Kormány az emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157. §) engedélyezésére irányuló eljárásban az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokkal, az embriókkal, ivarsejtekkel, őssejtekkel végzendő beavatkozásokkal és kutatásokkal, a gén- és sejtterápiával végzett beavatkozásokkal, továbbá az emberi génállományt érintő beavatkozásokkal és kutatásokkal kapcsolatos kutatás esetében, első fokú eljárásban az ETT Humán Reprodukciós Bizottságát, másodfokú eljárásban az ETT Elnökségét szakhatóságként jelöli ki."

(10) Az R73. 3. számú melléklet 1. címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A népegészségügyi feladatokat ellátó járási hivatalok illetékességi területe"

(11) Az R73. 3. melléklete a 40. melléklet szerint módosul.

(12) Az R73. 4. melléklete helyébe a 41. melléklet lép.

(13) Az R73.

a) 6. § (4) bekezdés a) pontjában, 19. § (2) bekezdés a)-b) pontjában, 20. §-ában, 22. § (2) bekezdés a)-b) pontjában, (3) és (8) bekezdésében, 2. melléklet 1. pontjában a "megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

b) 6. § (6) bekezdésében, 13. §-ában a "megyei népegészségügyi szakigazgatási szerveket" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

c) 12. § (1), (2), (7) és (8) bekezdésében, 22. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézetet" szövegrész helyébe a "járási hivatalt" szöveg,

d) 12. § (5), (6) és (7) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében a "megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

e) 19. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában és 20. §-ában a "járási népegészségügyi intézet" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

f) 25/A. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatalt" szöveg,

g) 25/A. § (3) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szöveg, a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal" szöveg,

h) 2. mellékletében a "Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv" szövegrészek helyébe a "Kormányhivatal" szöveg,

i) 3. melléklet 1. táblázatban a "Népegészségügyi Intézet" szövegrészek helyébe a "Hivatal" szöveg

lép.

(14) Hatályát veszti az R73.

a) 3. §-a,

b) 7. § (6) bekezdés e) pontjában az "azzal, hogy a munkaegészségügyi feladatok vonatkozásában első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve, másodfokon az OTH bevonandó szakhatóságként jár el" szövegrész,

c) 12. § (5) bekezdés c) pont ch) alpontja.

165. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

165. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. melléklet I. pontjában foglalt táblázatban a "Nemzeti Közlekedési Hatóság szakmai irányításával működő fővárosi és megyei közlekedési szakigazgatási szervek" szövegrész helyébe a "Közlekedési hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok" szöveg lép.

166. Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

166. § (1) Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R74.)

a) 3. § (1) bekezdésében az "az egészségbiztosítási szervvel" szövegrész helyébe az "az OEP-pel" szöveg,

b) 7. §-ában az "az egészségbiztosítási szerv" szövegrész helyébe az "az OEP" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R74. 1. § e) pontjában az "és a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szervére (a továbbiakban: egészségbiztosítási szerv)" szövegrész.

167. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

167. § (1) A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R75.) 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (3) bekezdés szerint meghozott döntés alapján

a) a 3-5. §-ban meghatározott támogatás esetén a járási hivatal,

b) a 6. §-ban meghatározott támogatás esetén a kormányhivatal

egységes szerződéses feltételrendszer alapján hatósági szerződést köt a támogatottal. A kormányhivatal és a járási hivatal illetékességére a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni."

(2) Az R75.

a) 3. § (4) bekezdésében a "megyei (fővárosi) kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltségével (a továbbiakban: kirendeltség)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalával (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés b) pontjában, 5. § (1) bekezdés a) pontjában és 7. § (3) bekezdés a) pontjában a "kirendeltség" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

c) 4. § (3) és (3a) bekezdésében a "kirendeltséggel" szövegrész helyébe a "járási hivatallal" szöveg,

d) 6. § (3) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjával (a továbbiakban: munkaügyi központ)" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

e) 6. § (3a) bekezdésében a "munkaügyi központtal" szövegrész helyébe a "kormányhivatallal" szöveg,

f) 7. § (2) bekezdésében a "munkaügyi központhoz vagy kirendeltséghez (a továbbiakban együtt: hatóság), több munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "kormányhivatalhoz vagy járási hivatalhoz (a továbbiakban együtt: hatóság), több kormányhivatal" szöveg,

g) 7. § (4) bekezdés c) pontjában, 7/A §. (4) és (5) bekezdésében a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg

lép.

168. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

168. § A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 121/A. §-ában a "Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész helyébe a "Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg lép.

169. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása

169. § (1) A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R76.)

a) 2. § 15. pontjában, 3. § (8a) bekezdésében, 4. § (3) bekezdés a) pont ai) alpontjában és az o) pont oa) alpontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 2/A. § (1) bekezdés c) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg,

c) 3. mellékletében az "A) ELŐZETES HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE" részben, és a 8. mellékletében a "B) UTÓLAGOS HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE" részben a "fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala részéről" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal (építésügyi és örökségvédelmi feladatkörében)" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R76. 3. § (6) bekezdés c) pontja.

170. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

170. § (1) A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R77.) 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jegyző az engedély tárgyában hozott határozatot közli)

"b) a területileg illetékes munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal."

(2) Az R77. 3. § (4) bekezdés a) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg lép.

171. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

171. § (1) A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R78.) melléklete a 42. melléklet szerint módosul.

(2) Az R78. melléklet 5., 6.2. és a 6.3. pontjában a "földhivatalok" szövegrész helyébe a "járási hivatalok" szöveg lép.

172. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

172. § (1) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R79.) 7. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemhez mellékelni kell a) a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló,]

"ad) a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat, ha az aa)-ac) alpont szerinti iratok nem állnak rendelkezésre és a szükséges adatok a hivatal nyilvántartásában sem szerepelnek, vagy"

(2) Az R79. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a kérelmező nem mellékeli a kérelméhez

a) a tartózkodási engedély másolatát, a (3) bekezdés a) pont aa), ab) vagy ac) alpontja szerinti dokumentumot, az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvélemény fénymásolatát, vagy a 6. § (3) bekezdés d) pontja szerinti esetben a 7. § (3) bekezdés d) pont dd) alpontja szerinti szakvélemény fénymásolatát, a hivatal nyilvántartásában ellenőrzi az adatokat,

b) az érvényes vezetői engedély fénymásolatát vagy a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumot, a hivatal adatszolgáltatási kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz."

(3) Az R79. 8/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a kérelmező a 7. § (3) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontja szerinti iratok egyikét sem csatolta, és a szükséges adatok a hivatal nyilvántartásában sem szerepelnek, a hivatal - a 7. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti iratok figyelembevételével - a közlekedőképesség szakkérdését is vizsgálja."

(4) Az R79. 8/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Közlekedőképességében súlyosan akadályozott az a személy, akinek a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. melléklete szerinti

a) mozgásszervi részkárosodása,

b) idegrendszeri károsodás okozta felső végtagi részkárosodása,

c) idegrendszeri károsodásból eredő járászavara,

d) alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy

e) az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok alapján az a)-d) pont szerinti két részkárosodása együttesen

eléri vagy meghaladja a 40%-ot, közlekedési képessége a d4452, d4500, d4501 vagy d4702 FNO kódok szerint legalább súlyosan nehezített, és ezen állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll."

(5) Az R79. 8/A. § (3) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az (1) bekezdés szerinti szakkérdés vizsgálatában rehabilitációs szakértői szervként eljáró hivatal egyéb támogatás, mentesség, kedvezmény igénylése céljából, erre irányuló kérelem esetén szakvéleményt ad a közlekedőképességről is. Ha a rehabilitációs szakértői szerv a közlekedőképesség vizsgálatát más szerv megkeresésére végzi, szakvéleményét 60 napon belül adja ki."

(6) Az R79. 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 2. § f) pont fb) alpontja, a 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja, valamint a 7. § (3) bekezdés d) pont dd) alpontja alkalmazásában a rehabilitációs szakértői szerv jogelődjének a rehabilitációs szakigazgatási szerv, valamint az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet minősül."

(7) Az R79. a következő 14/C. §-sal egészül ki:

"14/C. § A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseket a 2015. április 1-jén folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell."

(8) Az R79.

a) 2. § f) pont fb) alpontjában a "rehabilitációs szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "rehabilitációs szakértői szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 3. §-ában a "megyei, fővárosi kormányhivatal megyei, fővárosi szociális és gyámhivatalát" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében a "megyei, fővárosi kormányhivatal megyei, fővárosi szociális és gyámhivatalánál" szövegrész helyébe a " , szociális hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál" szöveg,

d) 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában a "szakértői szerv" szövegrész helyébe a "rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődje" szöveg,

e) 7. § (3) bekezdés d) pont dd) alpontjában a "szakértői" szövegrész helyébe a "rehabilitációs szakértői" szöveg,

f) 8. § (3) bekezdés b) pontjában az "a rehabilitációs szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe az "az első fokú rehabilitációs szakértői szerv" szöveg

lép.

(9) Hatályát veszti az R79. 2. § a) pont ac) alpontjában az " , amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll" szövegrész.

173. Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

173. § (1) Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R80.)

a) 4. § (2) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

b) 6. § (4) bekezdésében a "bányakapitányság" szövegrész helyébe a "bányafelügyeleti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 7 § (2) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "hatóságnak" szöveg

lép.

(2) Az R80. 1. melléklete helyébe a 43. melléklet lép.

174. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

174. § Hatályát veszti látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontjában a "földhivatal által kiadott" szövegrész.

175. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

175. § (1) Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R81.) 1. mellékletében a "Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

(2) Az R81. 1. mellékletében a "Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitánysága" szövegrész helyébe a "bányafelügyeleti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal" szöveg lép.

(3) Az R81. 2. mellékletében a "Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatáskörében eljáró Baranya Megye Kormányhivatal" szöveg lép.

(4) Az R81. 2. mellékletében a "Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitánysága" szövegrész helyébe a "bányafelügyeleti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal" szöveg lép.

(5) Az R81. 2. mellékletében a "járási földhivatal, több járási földhivatal illetékességi területét érintő esetben a megyei (fővárosi) kormányhivatal földhivatala" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal; több, ingatlanügyi hatáskörben eljáró járási hivatal illetékességi területét érintő esetben az ingatlanügyi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

176. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

176. § (1) A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R82.) 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az adatokhoz való teljes körű betekintési jogosultságot - munkaerőpiaci feladataik ellátása során végzett tevékenységük tekintetében - a kormányhivatal és a járási hivatal, valamint a közfoglalkoztatásért felelős miniszter, és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter részére kell biztosítani."

(2) Az R82.

a) 1. § (2) bekezdésében az "a megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 3. alcíme címében, 4. §-ában, 5. § (1), (1a) és (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében és 11. § (2) bekezdésében a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében a "munkaügyi központtal" szövegrész helyébe a "kormányhivatallal" szöveg,

d) 9. § (1) bekezdésében a "munkaügyi központnál" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnál" szöveg,

e) 12. § (2) bekezdésében a "munkaügyi központ" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az R82. 9. § (2) és (3) bekezdésében a "Nemzeti Munkaügyi Hivatal," szövegrész.

177. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

177. § A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséggel" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi, valamint természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatallal" szöveg,

b) 23. § (2) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv), az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe az "az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 23. § (12) bekezdésében és a 29. § (1) bekezdésében az "a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe az "az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

178. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

178. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdés d) pontjában a "népegészségügyi szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

179. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

179. § (1) A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R83.) 1. § (1) bekezdése a következő 11. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"11. kormányhivatal: amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik, a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a támogatott ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott ingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatala."

(