280/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b)-c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, és az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 22. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az e rendelet szerinti támogatásokkal összefüggő pályázatkezelési, lebonyolítási, döntés-előkészítési és ellenőrzési feladatok ellátásáról a miniszter a KvVM Fejlesztési Igazgatóság, az Energia Központ Nonprofit Kft., az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. és a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ bevonásával gondoskodik."

2. § A Korm. rendelet 3. §-t megelőző alcímében a "kibocsátható mennyiségi egységek" szövegrész helyébe a "kiotói egységek" szöveg, a 4. §-ának felvezető szövegrészében a "kibocsátható mennyiségi egység" szövegrész helyébe a "kiotói egység" szöveg, a 4. § d) pontjában a "kibocsátható mennyiségi egységek" szövegrész helyébe a "kiotói egységek" szöveg, az 5. § a) pontjában a "kibocsátható mennyiségi egységek" szövegrész helyébe a "kiotói egységek" szöveg, az 5. § d) pontjában a "kibocsátható mennyiségi egységeket" szövegrész helyébe a "kiotói egységeket" szöveg, a 20. §-t megelőző alcímben a "kibocsátható mennyiségi egység" szövegrész helyébe a "kiotói egység" szöveg, a 20. § (1) bekezdésben a "kibocsátható mennyiségi egységek" szövegrész helyébe a "kiotói egységek" szöveg, a 20. § (2) bekezdésben a "kibocsátható mennyiségi egységeket" szövegrész helyébe a "kiotói egységeket" szöveg, a 21. §-t megelőző alcímben a "kibocsátható mennyiségi egység" szövegrész helyébe a "kiotói egység" szöveg, a 21. § (1) bekezdésében a "kibocsátható mennyiségi egység" szövegrész helyébe a "kiotói egység" szöveg, a 21. § (2) bekezdésben a "kibocsátható mennyiségi egység" szövegrész helyébe a "kiotói egység" szöveg, a 21. § (3) bekezdés b) pontjában a "kibocsátható mennyiségi egységek" szövegrész helyébe a "kiotói egységek" szöveg, a 21.§ (3) bekezdés c) pontjában a "kibocsátható mennyiségi egység" szövegrész helyébe a "kiotói egység" szöveg, a 22. § (1) bekezdésben a "kibocsátható mennyiségi egységeknek" szövegrész helyébe a "kiotói egységeknek" szöveg, a 22. § (2) bekezdés b) pontjában a "kibocsátható mennyiségi egység" szövegrész helyébe a "kiotói egység" szöveg, a 22. § (3) bekezdés a) pontjában a "kibocsátható mennyiségi egységeknek" szövegrész helyébe a "kiotói egységeknek" szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök