37/2009. (XI. 5.) EüM rendelet

a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés x) pontjában, valamint a 12. § (3) bekezdése tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (11) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. § (1) E rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után benyújtott kérelmek elbírálása vagy megismételt eljárások során kell alkalmazni.

(2) Az R. e rendelet 2. §-ával megállapított 5. § (2) bekezdése, e rendelet 4. §-ával megállapított 12. § (2) bekezdése, e rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított 15. § (2) bekezdése, e rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított 16. § (3) bekezdése, e rendelet 8. §-ával megállapított 18. § (2) bekezdése, e rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított 21. § (5) bekezdése szerinti rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépése után kiadott engedélyekre kell alkalmazni.

(3)[12]

(4) E rendelet 1-11. §-a és e § (3) bekezdése 2009. december 1-jén hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.