43/2009. (IV. 11.) FVM rendelet

a feldolgozóipari célú málna- és földieper-termesztés támogatásáról szóló 29/2008. (III. 18.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)[6]

(3)[7]

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.15.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.15.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.15.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.15.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.15.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.15.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.15.