49/2009. (III. 6.) Korm. rendelet

az Agrármarketing Centrum és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként való kijelöléséről

A Kormány a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában fogl alt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §

A Kormány mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként a jogszabályban meghatározott nemzeti hatáskörbe tartozó, pályázat útján igénybe vehető

a) közösségi agrármarketing tevékenységhez kapcsolódó támogatási jogcímek esetén az Agrármarketing Centrumot,

b)[1] az agrárpolitikáért felelős miniszter szabályozási körébe tartozó szakképzésekhez és szaktanácsadásokhoz kapcsolódó támogatási jogcímek esetén elsőfokú hatóságként a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetet, másodfokú hatóságként az agrárpolitikáért felelős minisztert

jelöli ki.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2)[2]

(3)[3]

(4)[4]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 673. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.03.15.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.03.15.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.03.16.