2009. évi LIV. törvény

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. § (1) Ez a törvény 2009. december 3-án lép hatályba és 1-8. §-ai, valamint 9. §-ának (2) bekezdése a hatálybalépését követő napon vesztik hatályukat.

(2)[10]

(3) A pályáztatásra és a közszolgáltatási szerződés tartalmára vonatkozó szabályokat csak e törvény hatálybalépését követően indult ügyekben vagy eljárásokban kell alkalmazni. Az e törvény hatálybalépésekor már érvényes közszolgáltatási szerződések esetleges módosítása során e törvény és az 1370/2007/EK rendelet rendelkezéseit figyelembe kell venni.

(4) Ez a törvény 2019. december 3-án veszti hatályát.

(5) Ez a törvény a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1170/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlament és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. június 8-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.04.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.04.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.04.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.04.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.04.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.04.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.04.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.04.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.04.