2009. évi LXVIII. törvény

a vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról[1]

A vállalkozások közötti jogviták gyors és hatékony elintézése, a gazdasági élet szereplői egyszerűbb és hatékonyabb jogérvényesítésének elősegítése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13] (1) Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2010. január 1. napján lép hatályba.

(2) A törvény 1. §-a, 4. §-ának (1) és (3)-(4) bekezdése, a 6. §-a, a 8. §-a, a 9. §-ának (1) bekezdése, a 10-11. §-a, valamint 13. §-a 2011. január 1. napján lép hatályba.

(3) A törvény 2. § (2) bekezdése, 3. §-a, 7. §-ának (2) bekezdése, valamint a 14. § (1) bekezdése 2010. augusztus 1. napján lép hatályba.

(4) A törvény rendelkezéseit a hatálybalépésüket követően indult ügyekben kell alkalmazni.

13. §[14]

14. §[15]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. június 15-i ülésnapján fogadta el.

[2] A 2010. évi LIX. törvény 4. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 14. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 14. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 14. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 14. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[7] A 2010. évi LIX. törvény 4. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 14. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[9] A 2010. évi LIX. törvény 4. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 14. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[11] A 2010. évi LIX. törvény 4. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[12] A 2010. évi LIX. törvény 4. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[13] Megállapította a 2010. évi LIX. törvény 3. § (8) bekezdése. Hatályos 2010.06.29.

[14] A 2010. évi LIX. törvény 4. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 14. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére