2010. évi LIX. törvény

az egyes elektronikus eljárások módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. § (1) A vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2009. évi LXVIII. törvény 1. §-a, 4. § (1), (3) és (4) bekezdése, 6. §-a, 8. §-a, 9. § (1) bekezdése, 10. §-a, 11. §-a és 13. §-a nem lép hatályba.

(2) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) Az 1-3. § a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(4) Ez a törvény 2012. július 1-jén hatályát veszti.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Schmitt Pál s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2010. június 21-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.06.30.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.06.30.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.06.30.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére