78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a "Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a "Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

3. §[2]

(1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[3] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. §[4]

(1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[5] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez[6]

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[7]
ABCD
1.Projektelem, létesítményA létesítmény azonosító adataiA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Eljáró hatóság
2.1. A Dél-pesti szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének nagy-dunai átvezetése projektelem
3.átemelőBudapest XXIII. kerület, a
szennyvíztelep kerítése és a Felső
Duna part közötti részen
vízügyi hatósági
engedély
illetékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
4.környezetvédelmi
engedély
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
5.meder alatti átvezetés és
csatornaépítés
Budapest XXIII-XXI. kerületekvízügyi hatósági
engedély
illetékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
6.környezetvédelmi
engedély
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
7.2. Műtárgy-rekonstrukció projektelem
8.többfunkciójú vízleeresztő
műtárgy
Tassvízügyi hatósági
engedély
illetékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
9.környezetvédelmi
engedély
Bács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatal
10.többfunkciójú vízleeresztő
műtárgy
Kvassay zsilip, Budapest IX. és
XXI. kerületek
vízügyi hatósági
engedély
illetékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
11.környezetvédelmi
engedély
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
12.3. Szennyező anyagok kivezetése a parti sávból projektelem
13.szennyvízcsatorna-hálózat
bővítés az RSD-t terhelő, a
parti sávban keletkező
szennyező anyagok
kivezetése érdekében
RSD menti parti sáv
14 település: Áporka, Dömsöd,
Dunaharaszti, Kiskunlacháza,
Majosháza, Makád, Ráckeve,
Szigetbecse, Szigetcsép,
Szigetszentmárton,
Szigetszentmiklós, Taksony, Tass,
Budapest XXIII. kerület
vízügyi hatósági
engedély
illetékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
14.4. Kotrás- és iszapelhelyezés projektelem
15.mederkotrás és
iszapszikkasztó
zagykazetták
RSD főág teljes hosszán, illetve a
mellékágakon, kijelölt területenként
vízügyi hatósági
engedély
illetékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
16.környezetvédelmi
engedély
illetékes
kormányhivatal
17.5. Vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység
18.vízimunka, közlekedési
korlátozás, rakodási
tevékenység
hajózási hatósági
engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala

2. számú melléklet a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez[8]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 28. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[3] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[5] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §-a (ld. 9. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék