79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a "Tisza hullámtér projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a "Tisza hullámtér projekthez" kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

3. §[2]

(1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[3] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. §[4]

(1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[5] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez[6]

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[7]
ABCD
1.Projektelem, létesítményA létesítmény azonosító
adatai
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyek
Eljáró hatóság
2.1. Hullámtéri rekonstrukciós beavatkozások
3.bejáró utak-,
belvízcsatorna-depóniák
visszabontása,
tereprendezés
Szolnok vasúti híd (340,00
fkm), Kisköre (401,6 fkm)
közötti szakasz
környezetvédelmi engedélyJász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
4.vízügyi hatósági engedélyilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
5.2. Nyárigátak rendezése
6.meglévő nyárigátak
visszabontása, elbontása
Tiszaroff-felsőréti nyárigátkörnyezetvédelmi engedélyJász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
7.vízügyi hatósági engedélyilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
8.műtárgyak felújítása a
nyárigátakon
Tiszaroff-felsőréti nyárigátkörnyezetvédelmi engedélyJász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
9.vízügyi hatósági engedélyilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
10.műtárgyak építéseTiszasüly-Kőtelki nyárigátkörnyezetvédelmi engedélyJász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
11.vízügyi hatósági engedélyilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
12.3. Övzátonyokkal kapcsolatos beavatkozások
13.övzátonyok rendezése358,80-359,50 fkm
363,30-364,10 fkm
396,70-397,80 fkm
401,10-401,60 fkm
környezetvédelmi engedélyJász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
14.vízügyi hatósági engedélyilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
15.4. Folyószabályozási beavatkozások
16.partbiztosítások358,90-359,70 fkm
363,50-364,70 fkm
környezetvédelmi engedélyJász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
17.vízügyi hatósági engedélyilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
18.5. Árvízvédelmi fővédvonalakkal kapcsolatos beavatkozások
19.meglévő árvízvédelmi
fővédvonalak elbontása
Szajol
342,80-343,00 fkm
környezetvédelmi engedélyJász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
20.vízügyi hatósági engedélyilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
21.Szórópuszta-Doba
350,00-354,30 fkm
környezetvédelmi engedélyJász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
22.vízügyi hatósági engedélyilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
23.Óballa
352,40-358,00 fkm
környezetvédelmi engedélyJász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
24.vízügyi hatósági engedélyilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
25.új árvízvédelmi
fővédvonalak építése
Szajol
342,80-343,00 fkm
környezetvédelmi engedélyJász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
26.vízügyi hatósági engedélyilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
27.Szórópuszta-Doba
350,00-354,30 fkm
környezetvédelmi engedélyJász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
28.vízügyi hatósági engedélyilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
29.Óballa
352,40-358,00 fkm
környezetvédelmi engedélyJász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
30.vízügyi hatósági engedélyilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
31.6. A tározókkal kapcsolatos hullámtéri beavatkozások
32.vízbevezető, illetve
leeresztő csatorna
Tiszaroffi tározókörnyezetvédelmi engedélyJász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
33.vízügyi hatósági engedélyilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
34.Nagykunsági tározókörnyezetvédelmi engedélyJász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
35.vízügyi hatósági engedélyilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
36.Hanyi-Tiszasülyi tározókörnyezetvédelmi engedélyJász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
37.vízügyi hatósági engedélyilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
38.Nagykörűi tározókörnyezetvédelmi engedélyJász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
39.vízügyi hatósági engedélyilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
40.7. Vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység
41.vízimunka, közlekedési
korlátozás, rakodási
tevékenység
hajózási hatósági
engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala

2. számú melléklet a 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez[8]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 31. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[3] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[5] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-a (ld. 10. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék