80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

3. §[2]

(1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. §[3]

(1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez[4]

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCD
1.Projektelem,
létesítmény
A létesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Eljáró hatóság
2.hallépcső a 21T műtárgy mellett,
létesítmény szám: IV/H
Keszthely (hrsz.
0380)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
3.1 db kilátó áthelyezése, építmény
szám: VI/K
Balatonszentgyörgy
(hrsz. 0115/2)
általános építésügyi
hatósági engedélyek
Somogy Megyei
Kormányhivatal
4.áramlásjavító csatorna, létesítmény
szám: VI/Cs
Zalakomár
(hrsz. 0175),
Balatonmagyaród
(hrsz. 04)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
5.Híd1-Híd2 bontása, létesítmény szám:
VI/H1-2
Balatonmagyaród
(hrsz. 04)
közlekedési hatósági
engedély
Zala Megyei
Kormányhivatal
6.töltésépítés, létesítmény szám: VI/T1,
VI/T2
Balatonmagyaród
(hrsz. 04)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
7.7. sz. anyagnyerőhely élőhely
rekonstrukció, létesítmény szám: VII/A
Keszthely (hrsz.
0380)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
8.Hamvasréti-csatorna torkolati zsilipek
bontása, létesítmény szám: VIII/Tzs
Keszthelyvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
9.középső és déli részterületek
szétválasztása, létesítmény szám:
VIII/ÖK, VIII/ÖD
Keszthely, Alsópáhok,
Sármellék
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
10.22T jelű zsilip átépítése, létesítmény
szám: IX/22T
Balatonmagyaródvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
11.Ingói szivattyútelep bontása,
létesítmény szám: X/Isz
Zalavár (hrsz. 022/1)vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
12.Ingói szivattyútelep energiaellátó
vezeték bontása, létesítmény szám:
X/E
Zalavárvillamosenergia-ipari
építésügyi hatósági
engedély
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
13.Maróvölgyi Déli részöblözet (csatorna,
töltés, műtárgy építés, szivattyútelep
építés), létesítmény szám: XII/DMcs;
DSö; DSSz
Sávoly, Szergerdő,
Somogysámson
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
14.Maróvölgyi Déli részöblözet 6811. sz.
összekötő út, útcsatlakozás,
létesítmény szám: XII/DMcs; DSö;
DSSz
Sávoly,
Somogysámson
útügyi építési engedélySomogy Megyei
Kormányhivatal
15.Fenékpusztai géptelep rekonstrukció,
létesítmény szám: XVII/SzB
Keszthely
(hrsz. 0378/6)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
16.Balatonhídvégi őrtelep építményeinek
átalakítása, építmény szám: XVIII
Balatonmagyaródáltalános építésügyi
hatósági engedélyek
Zala Megyei
Kormányhivatal
17.Ingói berek lezárása, létesítmény
szám: XXI/AT
Zalavár (hrsz. 022/4)vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
18.24T jelű zsilip átépítés, létesítmény
szám: XXI/24T
Zalavár (hrsz. 022/4)vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
19.23T jelű zsilip átépítés, létesítmény
szám: XXI/23T
Keszthely (hrsz.
0380)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
20.25T jelű zsilip átépítés, létesítmény
szám: XXI/25T
Zalavár (hrsz. 023/2)vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
21.30T (2. hajózó zsilip) bontása,
létesítmény szám: XXI/D
Keszthely (hrsz.
0380)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
22.2. sz. terelőtöltés árapasztó bukó
átépítése, létesítmény szám: XXI/AB
Balatonmagyaród
(hrsz. 04)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
23.Zalavári határolótöltés megszaggatása
4 db átjárást biztosító híd építésével,
létesítmény szám: XXII/TH
Zalavár (hrsz. 022/1)vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
24.Hídvégpuszta bevédése, létesítmény
szám: XXII/HP
Zalavárvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
25.Sármellék-
Balatonmagyaród közút bevédése,
létesítmény szám: XXII/3
Zalavárvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
26.20 kV-os vezeték áthelyezéseZalavárvillamosenergia-ipari
építésügyi hatósági
engedély
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
27.4T és Kányavári sziget között 2 km
hosszú, 3 m széles aszfaltozott üzemi
út építése, létesítmény szám: XXIII/4K
Zalavárközlekedési hatósági
engedély
Zala Megyei
Kormányhivatal
28.4. sz. híd, új felüljáró híd építése MÁV
vízvédelmi töltések megközelítésére
Zalakomárközlekedési hatósági
engedély
Zala Megyei
Kormányhivatal
29.Hídvégi tó megkerülésének
létesítményei:
5T, 6T zsilip, Holt meder
rekonstrukció, Kis-Zala torkolati zsilip
rekonstrukció, új csatorna a Kis-Zala
és a Mekenyei szivattyútelep között,
létesítmény szám: XXV/H
Zalavárvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
30.Fenéki tó belső rövidrezárásának
létesítményei: Zala meder
rekonstrukció, 5. sz. híd, új csatorna
és töltés a Zala és
a vízszintszabályozó csatorna között,
31T és 32T zsilip, létesítmény szám:
XXV/F
Keszthely, Zalavár,
Balatonmagyaród
közlekedési hatósági
engedély
Zala Megyei
Kormányhivatal
31.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
32.hallépcső a 4T műtárgy mellett,
létesítmény szám: XXVI
Balatonmagyaródvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
33.vízimunka, közlekedési korlátozás,
rakodási tevékenység
hajózási hatósági
engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala

2. számú melléklet a 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez[5]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 34. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[3] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[4] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a (ld. 11. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék