2010. évi II. törvény

a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

Záró rendelkezések

8. § (1)[9]

(2) A törvény 24. § (4) bekezdésében adott felhatalmazás alapján megalkotott, az ártéri gazdálkodás szakmai elveit tartalmazó kormányrendelet hatálybalépéséig az árvízi tározó területén lévő termőföldön történő gazdálkodás állami támogatása, valamint az árapasztási célú igénybevétel esetén fizetendő kártalanítás tekintetében az általános szabályok szerint kell eljárni.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.02.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.02.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.02.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.02.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.02.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.02.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.02.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.02.02.

Tartalomjegyzék