Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

10/2011. (IV. 7.) NFM rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Építési tevékenység-a4. §-ban foglalt kivétellel - a bányafelügyelet engedélyével végezhető."

2. § A GKM rendelet 10. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az elvi építési engedély iránti kérelemhez - annak tartalmától függően - mellékelni kell:)

"d) a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet értelmében egységes környezethasználati engedély vagy környezetvédelmi engedély köteles tevékenység folytatására szolgáló létesítmény esetében az egységes környezethasználati engedélyt vagy a környezetvédelmi engedélyt."

3. § A GKM rendelet 14. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az építési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:)

"e) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó veszélyes ipari üzemnek minősülő létesítmény esetében a katasztrófavédelmi engedélyt."

4. § A GKM rendelet 24. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

(A használatbavételi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:)

"k) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekelleni védekezésről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó veszélyes ipari üzemnek minősülő létesítmény esetében a katasztrófavédelmi engedélyt."

5. § A GKM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § A GKM rendelet 5. § (1) bekezdés második mondatában az "az MBFH" szövegrész helyébe az "a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH)" szöveg lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 10/2011. (IV. 7.) NFM rendelethez

A GKM rendelet 1. számú melléklet 4. pontja a következő 4.4. alponttal egészül ki:

(Egyéb létesítmények:)

"4.4. építményt magában foglaló bányászati hulladékkezelő létesítmény."

Tartalomjegyzék