Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

2011. évi CCI. törvény

egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról[1]

1.-30.[2]

31.[3]

45. §[4]

46. §[5]

47. §[6]

32.-257.[7]

258.[8]

259.-307.[9]

308. Záró rendelkezések

436. § (1) Ez a törvény - a (2)-(9) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-36. §, a 38-44. §, a 45. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdése, a 46-73. §, a 74. § (2) bekezdése, a 75. §, a 76. §, a 77. § (2)-(8) és (10) bekezdése, a 78-83. §, a 84. § (1)-(4), (6)-(15) és (17)-(20) bekezdése, a 85-233. §, a 235-255. §, a 256. § (1)-(6) és (10)-(12) bekezdése, a 257-278. §, a 279. § (1), (4), (5) és (7)-(10) bekezdése, a 280-284. §, a 285. § (1)-(8) és (12)-(14) bekezdése, 286-350. §, a 354-362. §, a 364-375. §, a 377-381. §, a 383-393. §, a 395-398. §, a 400-403. §, a 405. §, a 406. § és a 420. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 234. § 2012. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 363. § 2012. március 1-jén lép hatályba.

(5) A 37. §,a 256. § (7) bekezdése, a 285. § (9) bekezdése 2012. április 1-jén lép hatályba.

(6) A 74. § (1), (3) és (4) bekezdése 2012. június 1-jén lép hatályba.

(7) A 77. § (1) és (9) bekezdése, valamint a 279. § (2), (3) és (6) bekezdése 2012. augusztus 15-én lép hatályba.

(8) A 256. § (8) és (9) bekezdése, valamint a 285. § (10) és (11) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(9) A 45. § (4) bekezdése, valamint a 84. § (5) és (16) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

437. § E törvény

a) 25. (1) bekezdése, 26. §-a és 27. §-a az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése,

b) 28. §-a, 29. §-a, 31. §-a, 32. §-a, 33. § (1) és (2) bekezdése és 34. §-a az Alaptörvény 4. cikk (5) bekezdése,

c) 35. §-a és 36. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése,

d) 71. § (1) bekezdése, 72. §-a, 73. § (2) bekezdése és 161. alcíme az Alaptörvény G. cikk (4) bekezdése,

e) 145. § (1), (3)-(6) bekezdése, 146. § a), b) és i) pontja és 147. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése,

f) 132. alcíme az Alaptörvény 4. cikk (5) bekezdése, 12. cikk (5) bekezdése és 25. cikk (7) bekezdése,

g) 244. § (1) bekezdése az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése,

h) 263. § (13) és (14) bekezdése az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése,

i) 365. § (1) bekezdése és 366. §-a az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése,

j) 371. §-a az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése,

k) 385. § (1)-(10) bekezdése az Alaptörvény 23. cikke és 42. cikke,

l) 389. § (1)-(7) bekezdése és 390-392. §-a az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése és 23. cikke,

m) 282. alcíme az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése,

n) 290. alcíme az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése,

o) 414. §-a, 415. § a)-k) pontja és 416. §-a az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése,

p) 417. §-a az Alaptörvény 53. cikke és 54. cikke,

q) 296. alcíme az Alaptörvény 24. cikk (5) bekezdése,

r) 432. §-a, 433. § (2) bekezdése és 434. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül.

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. december 30.

[2] Az 1.-30. alcímeket hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 85. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.27.

[3] A 31. alcímet hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 85. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.03.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 85. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.03.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 85. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.03.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 85. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.03.

[7] A 32.-257. alcímeket hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 85. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.27.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi LXXVI. törvény 114. §-a. Hatálytalan 2013.07.01.

[9] A 259.-307. alcímeket hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 85. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.27.

Tartalomjegyzék