Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet

a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/B. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) és o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A települési önkormányzat a helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzését a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdésében előírt célcsoportokra és esélyegyenlőségi területekre vonatkozó, a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti adatok felhasználásával készíti el az 1. mellékletben meghatározott, egységesen rendelkezésre álló, valamint a helyi szinten rendelkezésre álló statisztikai mutatók, anonimizált adatok alapul vételével.

(2) A helyzetelemzésben - a Korm. rendelet 4. §-a szerinti szempontrendszer alapján - a 2. mellékletben meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően a települési önkormányzat megvizsgálja a település esélyegyenlőségi helyzetét és problémáit. A települési önkormányzat az esélyegyenlőségi problémák vizsgálatához további - a helyi sajátosságok bemutatását segítő - tartalmi elemeket is meghatározhat.

2. § (1) A települési önkormányzat a helyzetelemzés alapján a Korm. rendelet 5. §-ának megfelelő, öt évre szóló intézkedési tervet készít a 3. mellékletben meghatározott forma szerint.

(2) Az intézkedési tervben a helyzetelemzés következtetései alapján feltárt problémákhoz kapcsolódóan kell meghatározni a helyi esélyegyenlőségi program céljait, valamint az azok elérését szolgáló intézkedéseket.

(3) Az intézkedési tervben gondoskodni kell a települési önkormányzatra vonatkozó további fejlesztési tervek, koncepciók, programok és a helyi esélyegyenlőségi program célkitűzéseinek összhangjáról, különös tekintettel a közoktatási esélyegyenlőségi tervre és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseire.

(4) Az intézkedési tervben esélyegyenlőségi területenként kell bemutatni az intézkedéseket, azok elvárt eredményeit, fenntarthatóságát, és a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat, valamint a végrehajtás ütemezését és felelősét.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez[1]

Egységesen rendelkezésre álló statisztikai mutatók a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez

Az adatok forrása: az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (https://www.teir.hu) adatbázisai.

Számítás: az egyes mutatókra vonatkozóan, a területi folyamatok áttekintése érdekében - az adatok rendelkezésre állásának függvényében - legalább 5 éves idősor.

ABCDE
Mutató megnevezéseMutató tartalmaMérték-
egység
GyakoriságForrás
1.Lakónépesség számaLakónépesség száma az év
végén (a népszámlálás végleges
adataiból továbbvezetett adat)
évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
2.Lakónépesség számának
változása
Lakónépesség száma az év
végén (a népszámlálás végleges
adataiból továbbvezetett adat).
Változás az előző év
százalékában
%évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
3.Állandó népesség összetétele
nemek és korcsoportok szerint
Állandó népesség száma
Állandó népesség, férfiak
aránya
Állandó népesség, nők aránya
Állandó népességből a 0-2
évesek aránya
Állandó népességből a 0-14
éves férfiak aránya
Állandó népességből a 0-14
éves nők aránya
Állandó népességből a 15-17
éves férfiak aránya
Állandó népességből a 15-17
éves nők aránya
Állandó népességből a 18-59
éves férfiak aránya
Állandó népességből a 18-59
éves nők aránya
Állandó népességből a 60-64
éves férfiak aránya
Állandó népességből a 60-64
éves nők aránya
Állandó népességből a 65-X
éves férfiak aránya
Állandó népességből a 65-X
éves nők aránya
fő és
százalék
évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
4.Öregedési indexA 65 év feletti állandó lakosok
100 fő 0-14 éves korú állandó
lakosra jutó száma
évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
5.15-17 évesek száma15 éves gyermekek száma
16 éves gyermekek száma
17 éves gyermekek száma
népszámlálási
adat
TelR -
Népszámlálási
adatok
6.Állandó vándorlások egyenlegeAz állandó jellegű oda- és az
elvándorlások különbségének
1000 állandó lakosra vetített
száma
évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
7.Természetes szaporodásAz élveszületések és
halálozások különbözete
évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
8.Munkanélküliségi ráta nemek
szerint
Regisztrált munkanélküli/
nyilvántartott álláskereső férfiak
száma/állandó népességből 15-
64 éves férfiak száma
Regisztrált
munkanélküli/nyilvántartott
álláskereső nők száma/állandó
népességből 15-64 éves nők
száma
százaléknegyedévesTelR -
Nemzetgazdasági
Minisztérium
9.Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma iskolai
végzettség szerint
Általános iskolát végzett
regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
8 általánosnál kisebb
végzettségű regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
negyedévesTelR -
Nemzetgazdasági
Minisztérium
10.Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
korcsoport szerint
20 év alatti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
20-24 év közötti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
25-29 év közötti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
30-34 év közötti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
35-39 év közötti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
40-44 év közötti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
45-49 év közötti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
50-54 év közötti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
negyedévesTelR -
Nemzetgazdasági
Minisztérium
55-59 év közötti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
59 év feletti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
11.Álláskeresési segélyben
részesülők száma
Álláskeresési segélyben
részesülők száma
negyedévesTelR -
Nemzetgazdasági
Minisztérium
12.Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
negyedévesTelR -
Nemzetgazdasági
Minisztérium
13.Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
negyedévesTelR -
Nemzetgazdasági
Minisztérium
14.Aktív korúak ellátására jogosult
regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra, valamint 2015.
február 28-áig rendszeres
szociális segélyre jogosult
regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
negyedévesTelR -
Nemzetgazdasági
Minisztérium
15.180 napnál hosszabb ideje
regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
180 napnál hosszabb ideje
regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
negyedévesTelR -
Nemzetgazdasági
Minisztérium
16.Általános iskolai végzettséggel
nem rendelkező 15 éves és
idősebb népesség aránya
nemenként
=100-15-X éves férfi legalább
általános iskola 8. évfolyam a
megfelelő korúak százalékában
=100-15-X éves nő legalább
általános iskola 8. évfolyam a
megfelelő korúak százalékában
százaléknépszámlálási
adat
TelR -
Népszámlálási
adatok
17.A napközis tanulók száma az
általános iskolákban
A napközis tanulók száma az
általános iskolákban
(gyógypedagógiai oktatással
együtt) /megjegyzés:
tartalmazza az iskolaotthonos
tanulókat is/
évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
18.Általános iskolában tanuló 1 -4.
évfolyamosok száma a nappali
oktatásban
Általános iskolában tanuló 1 -4.
évfolyamosok száma a nappali
oktatásban (gyógypedagógiai
oktatással együtt)
évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
19.Általános iskolában tanuló 5-8.
évfolyamosok száma a nappali
oktatásban
Általános iskolában tanuló 5-8.
évfolyamosok száma a nappali
oktatásban (gyógypedagógiai
oktatással együtt)
évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
20.Általános iskolai feladat-ellátási
helyek száma
Általános iskolai feladatellátási
helyek száma
(gyógypedagógiai oktatással)
dbévesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
21.Az általános iskolai osztályok
száma a gyógypedagógiai
oktatásban
Az általános iskolai osztályok
száma a gyógypedagógiai
oktatásban (a nappali
oktatásban)
dbévesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
22.Az általános iskolai osztályok
száma
Az általános iskolai osztályok
száma (gyógypedagógiai
oktatással együtt)
dbévesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
23.A 8. évfolyamot eredményesen
befejezte a nappali oktatásban
A 8. évfolyamot eredményesen
befejezte a nappali oktatásban
(megjegyzés: az adat 2009.
évtől áll rendelkezésre a KSH-
nál)
évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
24.Az óvodai gyermekcsoportok
száma
Az óvodai gyermekcsoportok
száma (gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
dbévesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
25.Az óvodai gyógypedagógiai
gyermekcsoportok száma
Az óvodai gyógypedagógiai
gyermekcsoportok száma
(megjegyzés: az adat 2008.
évtől áll rendelkezésre a KSH-
nál)
dbévesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
26.Óvodába beírt gyermekek
száma
Óvodába beírt gyermekek
száma (gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
évesTelR -
Önkormányzati
adatok
27.Óvodai feladatellátási helyek
száma
Óvodai feladatellátási helyek
száma (gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
évesTelR -
Önkormányzati
adatok
28.Óvodai nevelést igénylők
száma a férőhelyek arányában
= Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás - 80111 -5-01 óvodai
nevelés - óvodai nev. igénylők
sz./Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás - 80111-5-02 óvodai
nevelés - férőhely
százalékévesTelR -
Önkormányzati
adatok
29.Óvodai nevelést igénylők
száma a férőhelyek arányában
sajátos nevelési igényű
gyerekek körében
= Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás - 80112-6-01 sajátos
nev. ig. gyermekek óvodai
nevelése - nevelést igénylők
száma/Éves mutató (vagy
átlag):
Oktatás - 80112-6-02 sajátos
nev. ig. gyermekek óvodai
nevelése - férőhely
százalékévesTelR -
Önkormányzati
adatok
30.Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma december
31-én
Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma december
31-én
évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
31.Veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma december
31-én
Veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma december
31-én
évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
32.Védőnői álláshelyek számaBetöltött védőnői álláshelyek
száma
dbévesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
33.A 8. évfolyamot eredményesen
befejezte a felnőttoktatásban
A 8. évfolyamot eredményesen
befejezte a felnőttoktatásban
(megjegyzés: az adat 2009.
évtől áll rendelkezésre a KSH-
nál)
évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
34.Általános iskolai
felnőttoktatásban tanulók
létszáma
Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás - 80123-6-01 általános
iskolai felnőttoktatás - tanulók
létszáma
évesTelR -
Önkormányzati
adatok
35.Szakiskolai felnőttoktatásban
résztvevők száma
Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás - 80223-6-01
szakiskolai felnőttoktatás -
résztvevők száma
évesTelR -
Önkormányzati
adatok
36.Szakközépiskolai
felnőttoktatásban résztvevők
száma
Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás - 80219-9-01
szakközépiskolai felnőttoktatás
- résztvevők száma
évesTelR -
Önkormányzati
adatok
37.Gimnáziumi felnőttoktatásban
résztvevők száma
Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás - 80216-6-01
gimnáziumi felnőttoktatás -
résztvevők száma
évesTelR -
Önkormányzati
adatok
38.A nyilvános könyvtárak számaA nyilvános könyvtárak számadbévesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
39.A nyilvános könyvtárak
egységeinek száma (leltári
állomány)
A nyilvános könyvtárak
egységeinek száma (leltári
állomány)
dbévesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
40.Muzeális intézmények számaMuzeális intézmények számadbévesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
41.Közművelődési intézmények
száma
Közművelődési intézmények
száma
dbévesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
[2]
42.LakásállományLakásállomány (db)dbévesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
43.Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgálatok száma
Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgálatok száma
dbévesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
44.Felnőttek és gyerekek részére
szervezett háziorvosi
szolgálatok száma
Felnőttek és gyerekek részére
szervezett háziorvosi
szolgálatok száma
dbévesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
45.A házi gyerekorvosok által
ellátott szolgálatok száma
A házi gyerekorvosok által
ellátott szolgálatok száma
dbévesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
46.Házi gyermekorvosok számaHázi gyermekorvosok számaévesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
47.Bölcsődébe, mini bölcsődébe beírt gyermekek
száma
Bölcsődébe, mini bölcsődébe beírt gyermekek
száma
évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
48.Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények száma
(önkormányzati, üzemi, magán
stb.)
Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények száma
(önkormányzati, üzemi, magán
stb.)
dbévesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
49.Családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében
engedélyezett férőhelyek
száma
Családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében
engedélyezett férőhelyek
száma december 31-én
(megjegyzés: az adat 2008.
évtől áll rendelkezésre a KSH
Területi Statisztikai Adatok
Rendszerében)
dbévesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
50.Nappali ellátásban részesülő
fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban részesülő
fogyatékos személyek száma
évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
51.Nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma
Nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma
évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
52.Nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő férfiak
száma
Nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő férfiak
száma
évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
53.Nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő nők száma
Nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő nők száma
évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
54.Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti
támogatásban részesülők
(2015. február 28-ig rendszeres
szociális segélyben részesülők)
száma
Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti
támogatásban részesülők
(2015. február 28-ig rendszeres
szociális segélyben részesülők)
átlagos száma
évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
55.Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülők
száma
Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülők
átlagos száma
évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
56.Közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkezők száma
Közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkezők száma
évesTelR - Szociális
ágazat adatai
(KSH, MÁK) OSAP
1206
57.Időskorúak járadékában
részesítettek száma
Időskorúak járadékában
részesítettek átlagos száma
évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
58.Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek
száma
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek
átlagos száma
évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere
59.Ápolási díjban részesítettek
száma
Ápolási díj, alanyi jogon:
támogatásban részesítettek
átlagos száma
Ápolási díj, méltányossági
alapon: támogatásban
részesítettek átlagos száma
évesTelR - Szociális
ágazat adatai
(KSH, MÁK) OSAP
1206
60.Lakásfenntartási támogatásban
részesítettek száma
Lakásfenntartási támogatás:
összes támogatásban
részesített személy
évesTelR - Szociális
ágazat adatai
(KSH, MÁK) OSAP
1206
61.Adósságcsökkentési
támogatásban részesített
személy
Adósságcsökkentési
támogatás: összes
támogatásban részesített
személy
évesTelR - Szociális
ágazat adatai
(KSH, MÁK) OSAP
1206
62.Megváltozott munkaképességű
személyek ellátásaiban
részesülők nemenként/
Egészségkárosodott személyek
szociális járadékaiban
részesülők nemenként
Megváltozott munkaképességű
személyek ellátásaiban
részesülő férfiak száma
Megváltozott munkaképességű
személyek ellátásaiban
részesülő nők száma
évesTelR - KSH
Területi
Statisztikai
Adatok
Rendszere

A mellékletben alkalmazott rövidítések:

KSH: Központi Statisztikai Hivatal

MÁK: Magyar Államkincstár

OSAP: Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

2. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

A helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésének tartalmi elemei*[3]

1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.

2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága

c) közfoglalkoztatás

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások

a) igényelt, illetve megállapított támogatások összege, száma stb.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

a) bérlakás-állomány

b) szociális lakhatás

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság

e) lakhatást segítő támogatások

f) eladósodottság

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya stb.)

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése

e) sportprogramokhoz való hozzáférés

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.)

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok)

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)

c) 0-7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok

d) gyermekjóléti alapellátás

e) gyermekvédelem

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei)

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)[4]

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezések

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés

c) idősek informatikai jártassága

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége

c) munkahelyek akadálymentesítettsége

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása

a) a 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

A helyi esélyegyenlőségi program intézkedési terve

ABCDEFGHIJ
Intézkedés
sorszáma
Az intézkedés címe,
megnevezése
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
Az intézkedéssel
elérni kívánt cél
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal
Az intézkedés
tartalma
Az intézkedés
felelőse
Az intézkedés
megvalósításának
határideje
Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)
Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága
1. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1
2
3
II. A gyermekek esélyegyenlősége
1
2
3
III. A nők esélyegyenlősége
1
2
3
IV. Az idősek esélyegyenlősége
1
2
3
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1
2
3

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 12/2015. (II. 27.) EMMI rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.03.01.

[2] Módosította a 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 20. § a)-c) pontja. Hatályos 2017.09.19.

[3] * A tartalmi elemek listájának 3.1-től 7.4-ig tartó pontjai alatt szereplő felsorolások példálózó jelleggel kerültek feltüntetésre.

[4] Módosította a 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 20. § d) pontja. Hatályos 2017.09.19.

Tartalomjegyzék