Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

2013. évi CLVII. törvény

a Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről[1]

1. § (1) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy

a) a magas színvonalú művészi alkotómunka közösségi feltételeinek megteremtése érdekében az állam tulajdonában álló, Budapest V. kerület, Vigadó tér 2. szám alatti ingatlan (hrsz.: 24429/1) 2014. március 1-jétől térítésmentesen kerüljön a Magyar Művészeti Akadémia tulajdonába,

b) a kulturális értékek védelme és gyarapítása, a művészeti és a történeti hagyományok megőrzése érdekében az állam tulajdonában álló, Budapest XIV. kerület, Dózsa György út 37. szám alatti ingatlan (Műcsarnok) 2014. január 1-jétől térítésmentesen kerüljön a Magyar Művészeti Akadémia tulajdonába, valamint

c) a Magyar Művészeti Akadémia által létrehozni tervezett Kutatóintézet által végzendő tevékenységekhez kapcsolódó feladatok ellátása, valamint további szakmapolitikai célok megvalósítása érdekében az állam tulajdonában álló, Budapest XII. kerület, Budakeszi út 38. szám alatti ingatlan (hrsz.: 10868) 2013. november 1-jétől térítésmentesen kerüljön a Magyar Művészeti Akadémia tulajdonába.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlan esetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) az ingyenes tulajdonba adást megelőzően - a tulajdonostársak, a vagyonkezelők és az érintett hatóságok közreműködése mellett - gondoskodik a telekalakítási és egyéb hatósági eljárások kezdeményezéséről, valamint az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozások ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződések elkészítéséről.

(3) A szerződéseket az állam nevében a miniszterelnök írja alá.

2. § (1) Az 1. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokon e törvény erejénél fogva elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

(2) Az 1. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakat.

(3) A "Pesti Vigadó" névhasználatának kizárólagos joga a Magyar Művészeti Akadémiát illeti meg. A névhasználatra más természetes vagy jogi személy kizárólag a tulajdonos előzetes hozzájárulásával jogosult.

3. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a Magyar Művészeti Akadémia Titkárságának az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingatlannak a Magyar Művészeti Akadémia tulajdonába kerülésének napjával történő kijelölését a KMOP-3.1.1./C-09-2009-0020. számú, "Galéria és panorámaterasz létrehozása Budapest több ütemben kialakítandó legrangosabb kulturális palotájában, a Pesti Vigadó épületében" elnevezésű projekt fenntartási kötelezettségének ellátására.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §[2]

6. § A 2. § (1) és (2) bekezdése, valamint az 5. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 7-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.