293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

az Országos Rendőr-főkapitányság "Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson" című projektjével, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, Magyarország és a Szerb Köztársaság közti határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok számára az ellenőrzés feltételeinek magyar államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, Bácsszentgyörgy-Rastina (Haraszti) közúti határátkelőhelyet érintő beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Országos Rendőr-főkapitányság KHA/2013/3.2.1. számú "Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson" című projektje keretében megvalósítandó határmegfigyelő rendszernek a mohácsi határkikötő és a schengeni külső határ közötti kiépítéséhez kapcsolódnak.

(2) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, a Magyarország és a Szerb Köztársaság közti határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok számára az ellenőrzés feltételeit magyar államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, Bácsszentgyörgy-Rastina (Haraszti) közúti határátkelőhelyet érintő beruházáshoz kapcsolódnak.

(3)[1]

(4)[2]

(5)[3]

(6)[4]

2. §[5]

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult eljárásokban is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott beruházás megvalósításához szükséges kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági eljárások

1. vízügyi hatósági eljárások (vízjogi engedélyezések, védőidom, védőterület és védősáv kijelölése, vízi szolgalom alapítása),

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,[6]

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. erdővédelmi hatósági eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások.

2. melléklet a 293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez

Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott beruházás megvalósításához szükséges kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági eljárások

1. vízügyi hatósági eljárások (vízjogi engedélyezések),

2. területrendezési hatósági eljárások,

3. általános építésügyi hatósági eljárások,

4. útügyi hatósági eljárások,

5. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,[7]

6. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

7. földmérési hatósági eljárások,

8. tűzvédelmi hatósági eljárások,

9. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

10. közegészségügyi hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 95. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 95. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 41. §-a. Hatálytalan 2020.03.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 95. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 95. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[7] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék