380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeleteknek a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő módosításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 53. § (2) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 106. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 117. § (2) bekezdése tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)

a) 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet

lép.

(2) Az R1. 2. számú mellékletben foglalt táblázat C:16 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe az "illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

2. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 1. számú melléklete helyébe a 3. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 4. melléklet

lép.

(2) Az R2. 2. számú mellékletben foglalt táblázat

a) B:9 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

b) C:2 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe az "illetékes megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

3. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.)

a) 1. számú melléklete helyébe az 5. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 6. melléklet

lép.

(2) Az R3. 2. számú mellékletben foglalt táblázat C:5 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

4. A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa" program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa" program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.)

a) 1. számú melléklete helyébe a 7. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 8. melléklet

lép.

(2) Az R4. 2. számú mellékletben foglalt táblázat C:17 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Baranya Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

5. Egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklete helyébe a 9. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 10. melléklet

lép.

6. Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(2) Az R5. 1. § (3a) bekezdésében a "Nyíregyházi Járási Hivatal" szövegrész helyébe a "Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala" szöveg lép.

7. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.)

a) 1. számú melléklete helyébe a 12. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 13. melléklet

lép.

(2) Az R6. 2. számú mellékletben foglalt táblázat C:18 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

8. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.)

a) 1. számú melléklete helyébe a 14. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 15. melléklet

lép.

(2) Az R7. 2. számú mellékletben foglalt táblázat C:19 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Somogy Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

9. A "Duna projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A "Duna projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.)

a) 1. melléklete helyébe a 16. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 17. melléklet

lép.

(2) Az R8. 2. számú mellékletben foglalt táblázat C:17 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe az "illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

10. A "Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A "Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.)

a) 1. számú melléklete helyébe a 18. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 19. melléklet

lép.

(2) Az R9. 2. számú mellékletben foglalt táblázat C:16 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe az "illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

11. A "Tisza hullámtér projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A "Tisza hullámtér projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.)

a) 1. számú melléklete helyébe a 20. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 21. melléklet

lép.

(2) Az R10. 2. számú mellékletben foglalt táblázat C:18 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe az "illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

12. A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.)

a) 1. számú melléklete helyébe a 22. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 23. melléklet

lép.

(2) Az R11. 2. számú mellékletben foglalt táblázat C:17 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe az "illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

13. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.)

a) 1. melléklete helyébe a 24. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 25. melléklet

lép.

(2) Az R12.

a) 1. mellékletben foglalt táblázat E:24 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal" szöveg,

b) 2. mellékletben foglalt táblázat C:19 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal" szöveg

lép.

14. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.)

a) 1. melléklete helyébe a 26. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 27. melléklet

lép.

(2) Az R13.

a) 1. mellékletében foglalt táblázat E:24 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal" szöveg,

b) 2. mellékletben foglalt táblázat C:19 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal" szöveg

lép.

15. A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R14.)

a) 1. melléklete helyébe a 28. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 29. melléklet

lép.

(2) Az R14. 2. mellékletében foglalt táblázat

a) C:2 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe az "illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) B:9 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg

lép.

16. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R15.)

a) 1. melléklete helyébe a 30. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 31. melléklet

lép.

(2) Az R15. 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

b) C:12 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe az "illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

17. Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R16.)

a) 1. melléklete helyébe a 32. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 33. melléklet

lép.

(2) Az R16. 2. mellékletben foglalt táblázat C:18 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

18. Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R17.)

a) 1. melléklete helyébe a 34. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 35. melléklet

lép.

(2) Az R17. 2. mellékletben foglalt táblázat C:18 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Csongrád Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

19. A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R18.)

a) 1. melléklete helyébe a 36. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 37. melléklet

lép.

(2) Az R18. 2. mellékletben foglalt táblázat C:5 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

20. A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosítása

20. § (1) A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R19.)

a) 1. melléklete helyébe a 38. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 39. melléklet

lép.

(2) Az R19. 2. mellékletben foglalt táblázat C:11 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

21. A magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R20.)

a) 1. melléklete helyébe a 40. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 41. melléklet

lép.

(2) Az R20. 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

b) C:2 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg

lép.

22. A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

22. § (1) A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R21.)

a) 1. melléklete helyébe a 42. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 43. melléklet

lép.

(2) Az R21. 2. mellékletben foglalt táblázat C:5 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Heves Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

23. A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R22.)

a) 1. melléklete helyébe a 44. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 45. melléklet

lép.

(2) Az R22. 2. mellékletben foglalt táblázat C:11 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

24. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R23.)

a) 1. melléklete helyébe az 46. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe az 47. melléklet

lép.

(2) Az R23. 2. mellékletben foglalt táblázat C:13 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

25. A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R24.)

a) 1. melléklete helyébe az 48. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe az 49. melléklet

lép.

(2) Az R24. 2. mellékletben foglalt táblázat C:12 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

26. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R25.)

a) 1. melléklete helyébe az 50. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe az 51. melléklet

lép.

(2) Az R25. 2. mellékletben foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

27. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R26.)

a) 1. melléklete helyébe az 52. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe az 53. melléklet

lép.

(2) Az R26. 3. § (3) bekezdésében az "a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17/A. § (1) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe az "az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendelet" szöveg lép.

(3) Az R26. 2. mellékletben foglalt táblázat C:12 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

28. A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet módosítása

28. § (1) A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R27.)

a) 1. melléklete helyébe az 54. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe az 55. melléklet

lép.

(2) Az R27. 2. mellékletben foglalt táblázat C:13 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

29. Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

29. § (1) Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R28.)

a) 1. melléklete helyébe az 56. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe az 57. melléklet

lép.

(2) Az R28. 2. mellékletben foglalt táblázat C:12 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

30. A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R29.)

a) 1. melléklete helyébe az 58. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe az 59. melléklet

lép.

(2) Az R29.

a) 1. mellékletben foglalt táblázat E:18 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

b) 2. mellékletben foglalt táblázat C:12 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg

lép.

31. A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

31. § (1) A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R30.)

a) 1. melléklete helyébe a 60. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 61. melléklet

lép.

(2) Az R30. 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

b) C:2 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe az "illetékes megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

32. A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

32. § (1) A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R31.)

a) 1. melléklete helyébe a 62. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 63. melléklet

lép.

(2) Az R31. 2. mellékletben foglalt táblázat C:17 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

33. Az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

33. § Az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat B:9 mezőjében az "az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások" szövegrész helyébe a "műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások" szöveg lép.

34. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások"

35. A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

35. § (1) A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R32.)

a) 1. melléklete helyébe a 64. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 65. melléklet

lép.

(2) Az R32. 2. mellékletben foglalt táblázat C:17 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

36. A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet módosítása

36. § (1) A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R33.)

a) 1. melléklete helyébe a 66. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 67. melléklet

lép.

(2) Az R33. 2. mellékletben foglalt táblázat C:11 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

37. Sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása

37. § Sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet

a) 2. melléklete helyébe a 68. melléklet,

b) 3. melléklete helyébe a 69. melléklet

lép.

38. A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

38. § A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

39. Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R34.)

a) 1. melléklete helyébe a 70. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 71. melléklet

lép.

(2) Az R34. 2. mellékletben foglalt táblázat C:16 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

40. A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

40. § A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

41. Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

41. § (1) Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R35.)

a) 1. melléklete helyébe a 72. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 73. melléklet

lép.

(2) Az R35. 2. melléklet

1. 1. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal" szöveg,

2. 2. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Tolna Megyei Kormányhivatal" szöveg,

3. 3. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Csongrád Megyei Kormányhivatal" szöveg,

4. 4. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Heves Megyei Kormányhivatal" szöveg,

5. 5. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Békés Megyei Kormányhivatal" szöveg,

6. 6. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal" szöveg,

7. 7. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Vas Megyei Kormányhivatal" szöveg,

8. 8. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal" szöveg,

9. 9. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Nógrád Megyei Kormányhivatal" szöveg,

10. 10. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal" szöveg,

11. 11. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Veszprém Megyei Kormányhivatal" szöveg,

12. 12. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal" szöveg,

13. 13. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

14. 14. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

15. 15. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Baranya Megyei Kormányhivatal" szöveg,

16. 16. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal" szöveg,

17. 17. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Fejér Megyei Kormányhivatal" szöveg,

18. 18. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Zala Megyei Kormányhivatal" szöveg,

19. 19. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal" szöveg,

20. 20. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Somogy Megyei Kormányhivatal" szöveg,

21. 21. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Fejér Megyei Kormányhivatal" szöveg

lép.

42. A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

42. § (1) A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R36.)

a) 1. melléklete helyébe a 74. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 75. melléklet

lép.

(2) Az R36. 2. mellékletben foglalt táblázat C:13 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

43. A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, "A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése" tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról szóló 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

43. § (1) A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, "A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése" tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról szóló 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R37.)

a) 1. melléklete helyébe a 76. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 77. melléklet lép.

(2) Az R37. 2. mellékletben foglalt táblázat C:8 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

44. A LEGO Manufacturing Kft. Nyíregyháza Nyugati iparterületén megvalósuló új beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 155/2013. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

44. § A LEGO Manufacturing Kft. Nyíregyháza Nyugati iparterületén megvalósuló új beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 155/2013. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások"

45. A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú ("A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című), valamint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosító számú ("Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben" című) projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

45. § A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú ("A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című), valamint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosító számú ("Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben" című) projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

46. A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet módosítása

46. § A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 78. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 79. melléklet

lép.

47. A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

47. § (1) A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R38.)

a) 1. melléklete helyébe a 80. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 81. melléklet

lép.

(2) Az R38. 2. mellékletben foglalt táblázat C:16 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

48. A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

48. § (1) A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R39.)

a) 1. melléklete helyébe a 82. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 83. melléklet

lép.

(2) Az R39. 2. mellékletben foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

49. Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

49. § (1) Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R40.)

a) 1. melléklete helyébe a 84. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 85. melléklet

lép.

(2) Az R40. 2. mellékletben foglalt táblázat C:9 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

50. Az Országos Rendőr-főkapitányság "Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson" című projektjével, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, Magyarország és a Szerb Köztársaság közti határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok számára az ellenőrzés feltételeinek magyar államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, Bácsszentgyörgy-Rastina (Haraszti) közúti határátkelőhelyet érintő beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

50. § (1) Az Országos Rendőr-főkapitányság "Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson" című projektjével, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, Magyarország és a Szerb Köztársaság közti határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok számára az ellenőrzés feltételeinek magyar államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, Bácsszentgyörgy-Rastina (Haraszti) közúti határátkelőhelyet érintő beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R41.) 1. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

(2) Az R41. 2. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

51. A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

51. § (1) A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R42.)

a) 1. melléklete helyébe a 86. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 87. melléklet

lép.

(2) Az R42. 2. mellékletben foglalt táblázat C:13 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

52. A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

52. § A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások"

53. A Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

53. § (1) A Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R43.) 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások"

(2) Az R43. 3. §-ában a "Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ" szövegrész helyébe a "Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft." szöveg lép.

54. A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

54. § (1) A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R44.)

a) 1. melléklete helyébe a 88. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 89. melléklet

lép.

(2) Az R44. 2. mellékletben foglalt táblázat C:17 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

55. A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

55. § (1) A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R45.)

a) 1. melléklete helyébe a 90. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 91. melléklet

lép.

(2) Az R45. 2. mellékletben foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

56. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

56. § (1) A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R46.)

a) 1. melléklete helyébe a 92. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 93. melléklet

lép.

(2) Az R46. 2. mellékletben foglalt táblázat C:14 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

57. A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

57. § (1) A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R47.)

a) 1. melléklete helyébe a 94. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 95. melléklet

lép.

(2) Az R47. 2. mellékletben foglalt táblázat C:14 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Vas Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

58. A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

58. § (1) A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R48.)

a) 1. melléklete helyébe a 96. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 97. melléklet

lép.

(2) Az R48. 2. mellékletben foglalt táblázat C:14 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Somogy Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

59. A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

59. § (1) A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R49.)

a) 1. melléklete helyébe a 98. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 99. melléklet

lép.

(2) Az R49. 2. mellékletben foglalt táblázat C:14 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Fejér Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

60. A Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

60. § A Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 100. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 101. melléklet

lép.

61. A Környezet és Energia Operatív Program Egészséges, tiszta települések prioritás keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

61. § A Környezet és Energia Operatív Program Egészséges, tiszta települések prioritás keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

62. A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

62. § A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 102. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 103. melléklet

lép.

63. A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

63. § (1) A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R50.)

a) 2. melléklete helyébe a 104. melléklet,

b) 3. melléklete helyébe a 105. melléklet

lép.

(2) Az R50. 1. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

(3) Az R50. 3. mellékletben foglalt táblázat C:12 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

64. A Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

64. § (1) A Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R51.)

a) 1. melléklete helyébe a 106. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 107. melléklet

lép.

(2) Az R51. 2. mellékletben foglalt táblázat C:9 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

65. A Környezet és Energia Operatív Program "Vizeink jó kezelése" című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

65. § A Környezet és Energia Operatív Program "Vizeink jó kezelése" című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet 2. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

66. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

66. § A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

67. A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

67. § (1) A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R52.)

a) 1. melléklete helyébe a 108. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 109. melléklet

lép.

(2) Az R52. 2. mellékletben foglalt táblázat C:11 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

68. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 50/2014. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

68. § (1) A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 50/2014. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R53.)

a) 1. melléklete helyébe a 110. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 111. melléklet

lép.

(2) Az R53. 2. mellékletben foglalt táblázat C:12 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Baranya Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

69. A gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

69. § (1) A gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R54.)

a) 1. melléklete helyébe a 112. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 113. melléklet

lép.

(2) Az R54. 2. mellékletben foglalt táblázat C:11 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

70. Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről szóló 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

70. § (1) Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről szóló 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R55.)

a) 1. melléklete helyébe a 114. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 115. melléklet

lép.

(2) Az R55.

a) 1. mellékletben foglalt táblázat E:21 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Heves Megyei Kormányhivatal" szöveg,

b) 2. mellékletben foglalt táblázat C:16 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Heves Megyei Kormányhivatal" szöveg

lép.

71. Az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 107/2014. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

71. § Az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 107/2014. (III. 31.) Korm. rendelet 2. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

72. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

72. § A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

73. A Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

73. § A Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

74. A "Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása" projekt komplex kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

74. § (1) A "Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása" projekt komplex kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R56.)

a) 1. melléklete helyébe a 116. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 117. melléklet

lép.

(2) Az R56. 2. mellékletben foglalt táblázat C:12 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

75. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

75. § (1) A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R57.)

a) 1. melléklete helyébe a 118. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 119. melléklet

lép.

(2) Az R57. 2. mellékletben foglalt táblázat C:12 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

76. Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosítása

76. § (1) Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R58.)

a) 1. melléklete helyébe a 120. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 121. melléklet

lép.

(2) Az R58. 2. mellékletben foglalt táblázat C:16 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Baranya Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

77. A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

77. § (1) A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R59.)

a) 1. melléklete helyébe a 122. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 123. melléklet

lép.

(2) Az R59.

a) 1. mellékletben foglalt táblázat E:22 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Heves Megyei Kormányhivatal" szöveg,

b) 2. mellékletben foglalt táblázat C:18 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Heves Megyei Kormányhivatal" szöveg

lép.

78. A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, "Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet módosítása

78. § A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

79. A Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosítása

79. § A Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

80. A nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvásával és helyreállításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosítása

80. § A nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvásával és helyreállításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

81. A "Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén" programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

81. § (1) A "Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén" programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R60.)

a) 1. melléklete helyébe a 124. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 125. melléklet

lép.

(2) Az R60. 2. mellékletben foglalt táblázat C:11 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

82. A Budapest Fehér úti lőtér fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

82. § (1) A Budapest Fehér úti lőtér fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R61.)

a) 1. melléklete helyébe a 126. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 127. melléklet

lép.

(2) Az R61. 2. mellékletben foglalt táblázat C:11 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

83. A Magyar Tenisz Szövetség Nemzeti Edzésközpontjának kialakítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

83. § (1) A Magyar Tenisz Szövetség Nemzeti Edzésközpontjának kialakítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R62.)

a) 1. melléklete helyébe a 128. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 129. melléklet

lép.

(2) Az R62. 2. mellékletben foglalt táblázat C:11 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

84. A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggy é nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

84. § A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 130. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 131. melléklet

lép.

85. Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

85. § (1) Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R63.)

a) 1. melléklete helyébe a 132. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 133. melléklet

lép.

(2) Az R63.

a) 1. mellékletben foglalt táblázat E:20 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Heves Megyei Kormányhivatal" szöveg,

b) 2. mellékletben foglalt táblázat C:18 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Heves Megyei Kormányhivatal" szöveg

lép.

86. Az Európai Bizottság első "NER300" finanszírozási programja keretében támogatásban részesülő GEOb Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer (EGS) demonstrációs projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 263/2014. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása

86. § Az Európai Bizottság első "NER300" finanszírozási programja keretében támogatásban részesülő GEOb Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer (EGS) demonstrációs projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 263/2014. (X. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások"

87. A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet módosítása

87. § (1) A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R64.)

a) 1. melléklete helyébe a 134. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 135. melléklet

lép.

(2) Az R64.

a) 1. mellékletben foglalt táblázat E:20 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal" szöveg,

b) 2. mellékletben foglalt táblázat C:18 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal" szöveg

lép.

88. A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet módosítása

88. § (1) A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R65.)

a) 1. melléklete helyébe a 136. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 137. melléklet

lép.

(2) Az R65. 2. mellékletben foglalt táblázat C:12 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

89. A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet módosítása

89. § (1) A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R66.)

a) 1. melléklete helyébe a 138. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 139. melléklet

lép.

(2) Az R66. 2. mellékletben foglalt táblázat C:13 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

90. A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

90. § (1) A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R67.)

a) 1. melléklete helyébe a 140. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 141. melléklet

lép.

(2) Az R67. 2. mellékletben foglalt táblázat C:12 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

91. Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

91. § Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

92. A HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

92. § (1) A HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R68.)

a) 1. melléklete helyébe a 142. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 143. melléklet

lép.

(2) Az R68.

a) 1. mellékletben foglalt táblázat E:22 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal" szöveg,

b) 2. mellékletben foglalt táblázat C:19 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal" szöveg

lép.

93. Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

93. § (1) Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R69.)

a) 1. melléklete helyébe a 144. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 145. melléklet

lép.

(2) Az R69. 2. mellékletben foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

94. A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

94. § (1) A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R70.)

a) 1. melléklete helyébe a 146. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 147. melléklet

lép.

(2) Az R70. 2. mellékletben foglalt táblázat C:10 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

95. A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása

95. § (1) A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R71.)

a) 1. melléklete helyébe a 148. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 149. melléklet

lép.

(2) Az R71. 2. mellékletben foglalt táblázat C:11 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

96. A Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet módosítása

96. § (1) A Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R72.)

a) 1. melléklete helyébe a 150. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 151. melléklet

lép.

(2) Az R72. 2. mellékletben foglalt táblázat C:16 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

97. A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

97. § (1) A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R73.)

a) 1. melléklete helyébe a 152. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 153. melléklet

lép.

(2) Az R73. 2. mellékletben foglalt táblázat C:12 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

98. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet módosítása

98. § A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

99. A kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

99. § A kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

100. A Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budavári Palota épületegyütteshez kapcsolódó egykori lovarda, főőrségi épület, valamint a Stöckl-lépcső újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 119/2015. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

100. § A Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budavári Palota épületegyütteshez kapcsolódó egykori lovarda, főőrségi épület, valamint a Stöckl-lépcső újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 119/2015. (V. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

101. Az új menekültügyi őrzött befogadó központ (ideiglenes befogadó és regisztráló állomás) építésére irányuló beruházás magvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 219/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosítása

101. § Az új menekültügyi őrzött befogadó központ (ideiglenes befogadó és regisztráló állomás) építésére irányuló beruházás magvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 219/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal" szövegrész helyébe a "Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal" szöveg lép.

102. A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása

102. § A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

103. A Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

103. § A Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet 1. melléklet 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

104. Az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet módosítása

104. § Az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

105. A Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

105. § A Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

106. A Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

106. § A Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában a "Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelméért felelős miniszter" szöveg lép.

107. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

107. § A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Kormány az 1. melléklet 13. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a Budapest közigazgatási területén megvalósuló beruházások tekintetében eljáró hatóságként a közlekedésért felelős minisztert jelöli ki."

108. A 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

108. § A 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 2. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

109. Az érdi multifunkcionális sportközpont beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 81/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása

109. § Az érdi multifunkcionális sportközpont beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 81/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

110. A Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

110. § A Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

111. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

111. § A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

a) 2. § (4) bekezdés a) pontjában a "Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8/B. § (2) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe az "a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 19. § (2) bekezdés a) pontja" szöveg,

b) 2. § (4) bekezdés d) pontjában a "8/C. § (6) bekezdése, 8/C. § (7) bekezdés a) pontja és 8/C. § (9) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe a "20. § (6) bekezdése, 20. § (7) bekezdés a) pontja és 20. § (9) bekezdés a) pontja" szöveg,

c) 2. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a "8/D. § (1) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe a "21. § (1) bekezdés a) pontja" szöveg

lép.

112. A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

112. § A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: "9. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

113. A Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

113. § A Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

114. A Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

114. § A Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

115. A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú nonprofit gazdasági társasága székhelyének létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 270/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

115. § A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú nonprofit gazdasági társasága székhelyének létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 270/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

116. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

116. § A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

117. A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

117. § (1) A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R74.) 1. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,"

(2) Az R74. 7. § (1) bekezdésében a "Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ" szövegrész helyébe a "Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft." szöveg lép.

118. Záró rendelkezések

118. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 2. § (2) bekezdése, a 3. § (2) bekezdése, a 4. § (2) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése, a 8. § (2) bekezdése, a 9. § (2) bekezdése, a 10. § (2) bekezdése, a 11. § (2) bekezdése, a 12. § (2) bekezdése, a 13. § (2) bekezdése, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdése, a 16. § (2) bekezdése, a 17. § (2) bekezdése, a 18. § (2) bekezdése, a 19. § (2) bekezdése, a 20. § (2) bekezdése, a 21. § (2) bekezdése, a 22. § (2) bekezdése, a 23. § (2) bekezdése, a 24. § (2) bekezdése, a 25. § (2) bekezdése, a 26. § (2) bekezdése, a 27. § (3) bekezdése, a 28. § (2) bekezdése, a 29. § (2) bekezdése, a 30. § (2) bekezdése, a 31. § (2) bekezdése, a 32. § (2) bekezdése, a 35. § (2) bekezdése, a 36. § (2) bekezdése, a 39. § (2) bekezdése, a 41. § (2) bekezdése, a 42. § (2) bekezdése, a 43. § (2) bekezdése, a 47. § (2) bekezdése, a 48. § (2) bekezdése, a 49. § (2) bekezdése, az 51. § (2) bekezdése, az 54. § (2) bekezdése, az 55. § (2) bekezdése, az 56. § (2) bekezdése, az 57. § (2) bekezdése, az 58. § (2) bekezdése, az 59. § (2) bekezdése, a 63. § (3) bekezdése, a 64. § (2) bekezdése, a 67. § (2) bekezdése, a 68. § (2) bekezdése, a 69. § (2) bekezdése, a 70. § (2) bekezdése, a 74. § (2) bekezdése, a 75. § (2) bekezdése, a 76. § (2) bekezdése, a 77. § (2) bekezdése, a 81. § (2) bekezdése, a 82. § (2) bekezdése, a 83. § (2) bekezdése, a 85. § (2) bekezdése, a 87. § (2) bekezdése, a 88. § (2) bekezdése, a 89. § (2) bekezdése, a 90. § (2) bekezdése, a 92. § (2) bekezdése, a 93. § (2) bekezdése, a 94. § (2) bekezdése, a 95. § (2) bekezdése, a 96. § (2) bekezdése és a 97. § (2) bekezdése 2017. április 1-jén lép hatályba.

119. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésük napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

1. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei

ABCDE
1.LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges hatósági
engedély
Első fokú
engedélyező
hatóság
Másodfokú
engedélyező
hatóság
2.szennyvíztisztító
telep
Budapest, XXI.
ker. (hrsz. 210005-
210020)
vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
3.általános építésügyi
hatósági engedély a
központi épületre
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.külső szállítási
infrastruktúra
Budapest, XXI.
ker. (hrsz. 209973,
209990, 209996,
210011)
építési engedélyBudapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.főgyűjtőBudapest, I., III.,
XI. ker. 7 km
hosszúságú
főgyűjtője
vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
6.átemelőBudapest, IX. ker.,
Ferencváros (hrsz.
38040)
7.Budapest, XI. ker.,
Kelenföld (hrsz.
4005, 4008)
8.Budapest, XI. ker.,
Albertfalva (hrsz.
43587)
9.folyó alatti átvezetésBudapest, IX-XXI.
ker. összes folyó
alatti átvezetése
10.Budapest, XI-XXI.
ker. összes folyó
alatti átvezetése
11.komposztáló telepBudapest XVIII.
ker. (hrsz. 140018)
általános építésügyi
hatósági engedély
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala

2. Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetés és kezelés

ABCDE
1.LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges hatósági
engedély
Első fokú
engedélyező
hatóság
Másodfokú
engedélyező
hatóság
2.szennyvíztisztító
telep
Zalaegerszeg
(hrsz. 0940)
vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
3.iszaptározóZalaszentiván
(hrsz. 035)
4.csatornabővítésZalaegerszeg,
Alsónemesapáti,
Bocfölde,
Boncodfölde,
Csatár, Kávás,
Kisbucsa, Kispáli,
Nemesapáti,
Nemeshetés,
Pusztaszentlászló,
Söjtör települések
összes csatornája
5.csatorna-
rekonstrukció
Zalaegerszeg
összes csatornája

3. Veszprém és térsége szennyvízelvezetés és kezelés

ABCDE
1.LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges hatósági
engedély
Első fokú
engedélyező
hatóság
Másodfokú
engedélyező
hatóság
2.szennyvíztisztító
telep
Zirc (hrsz. 0211)vízjogi engedély
(módosítás)
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
3.Hegyesd (hrsz.
079)
4.csapadékvízgyűjtő
csatorna
Veszprém (43-T-
0, 43-O-0 sz.
csatornák)
vízjogi engedély

"

2. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági
közreműködés
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.Építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
3.Közlekedés: közútBudapest Főváros
Kormányhivatala
nincs
4.Közlekedés: vasúti
az országos közforgalmú
vasút és a hozzá
csatlakozó iparvágányok
esetén és a helyi
közforgalmú vasút és a
hozzá csatlakozó
iparvágány, valamint a
saját használatú vasút
esetén
közlekedésért felelős miniszter
5.Közlekedés: víziBudapest Főváros
Kormányhivatala
6.Közlekedés:
légiközlekedés
a) polgári célú légiközlekedés:
közlekedésért felelős miniszter
b) állami célú légiközlekedés:
honvédelemért felelős miniszter
7.Földtan és bányászatilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
8.Rendészet: a
gyorsforgalmi utak
esetében
megyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
9.Rendészet: az egyéb
országos közutak, helyi
közutak és közforgalom
elől el nem zárt magánutak
esetében
illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a
Budapesti Rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
10.Tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
11.Honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
12.Termőföldvédelemilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
13.Talajvédelemilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
14.Erdővédelemilletékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
15.Régészet,
műemlékvédelem és
világörökség
illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros Kormányhivatala
16.Egészségügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
17.HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnöke
18.Műszaki biztonságilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros Kormányhivatala
19.Környezetvédelemilletékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
20.Vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

"

3. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

1. Észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt

ABCDE
1.LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges hatósági
engedély
Első fokú
engedélyező
hatóság
Másodfokú
engedélyező
hatóság
2.hulladéklerakó
telep
Királyszentistván
(hrsz. 017)
egységes
környezethasználati
engedély
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Veszprémi Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
3.építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra,
központi épületre,
hulladékválogató
csarnokra,
mechanikai-
biológiai
hulladékkezelő
csarnokra, utóérlelő
csarnokra,
komposztáló
csarnokra
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Veszprémi Járási
Hivatala
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
4.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.BekötőútKirályszentistván
- a 7213. sz. úttól
a hulladéklerakó
telepre
építési engedélyVeszprém Megyei
Kormányhivatal
Veszprémi Járási
Hivatala
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
6.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt

ABCDE
1.LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges hatósági
engedély
Első fokú
engedélyező
hatóság
Másodfokú
engedélyező
hatóság
2.hulladéklerakó
telep
Nyíregyháza
(hrsz. 02350)
vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
3.építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra,
központi épületre,
hulladékválogató
csarnokra,
mechanikai-
biológiai
hulladékkezelő
csarnokra, utóérlelő
csarnokra,
komposztáló
csarnokra
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási
Hivatala
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
4.bekötőútNyíregyháza - a
Nyíregyházát
elkerülő (épülő) 4.
sz. úttól a
hulladéklerakó
telepre
vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.hulladéklerakó
telep
Kisvárda (hrsz.
68)
egységes
környezethasználati
engedély
(módosítás)
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
6.építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra,
hulladékválogató
csarnokra,
mechanikai-
biológiai
hulladékkezelő
csarnokra
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási
Hivatala
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
7.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.bekötőútKisvárda - a 4108.
és 4109. sz. úttól a
hulladéklerakó
telepre
építési engedélySzabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási
Hivatala
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
9.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.hulladéklerakó
telep
Nagyecsed
(hrsz. 188)
egységes
környezethasználati
engedély
(módosítás)
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
11.építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra,
hulladékválogató
csarnokra,
mechanikai-
biológiai
hulladékkezelő
csarnokra
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási
Hivatala
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
12.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.bekötőútNagyecsed - a
4918. sz. úttól a
hulladéklerakó
telepre
építési engedélySzabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási
Hivatala
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
14.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

"

4. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.Egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
3.Helyi környezet- és
természetvédelem
az érintett települési
önkormányzat jegyzője
illetékes megyei kormányhivatal
4.Erdővédelemilletékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
5.Talajvédelemilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
6.Termőföldvédelemilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
7.Ásványi nyersanyag védelemilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
8.Földtani közeg védelem, földtanilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
9.Gyógyhelyek védelmeOrszágos Tisztifőorvosi Hivatalegészségügyért felelős miniszter
10.Régészet és műemlékvédelemilletékes járási hivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
11.Nukleáris biztonságOrszágos Atomenergia Hivatalnincs
12.Építésügyilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
13.Állattartásilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
14.Műszaki biztonságilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
15.Területrendezésilletékes megyei kormányhivatalterületrendezésért felelős
miniszter
16.Közlekedés: közútilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
17.Közlekedés: vasúti
(az országos közforgalmú vasút
és a hozzá csatlakozó
iparvágányok esetén és a helyi
közforgalmú vasút és a hozzá
csatlakozó iparvágány, valamint
a saját használatú vasút esetén)
közlekedésért felelős miniszternincs
18.Közlekedés: víziBudapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
19.Közlekedés: légia) polgári célú légiközlekedés:
közlekedésért felelős miniszter
b) állami célú légiközlekedés:
honvédelemért felelős miniszter
nincs
20.Környezetvédelemilletékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
21.Bányászatilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
22.Rendészet: a gyorsforgalmi utak
esetében
megyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
23.Rendészet: az egyéb országos
közutak, helyi közutak és
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetében
illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a
Budapesti Rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
24.Tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
25.Honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
26.HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke

"

5. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges
engedélyek
Első fokú
engedélyező
hatóság
Másodfokú
engedélyező
hatóság
2.A budapesti 4-es
számú metróvonal
Budapest
Kelenföldi
pályaudvar-
Bosnyák tér
közötti szakasza
10,5 km hosszú,
14 állomásos
metrószakasz
Vasúthatósági
engedélyek
közlekedésért
felelős miniszter
nincs
3.Metróállomások,
üzemi
létesítmények
Kelenföldi
pályaudvar,
Tétényi út,
Bocskai út, Móricz
Zsigmond körtér,
Szent Gellért tér,
Fővám tér, Kálvin
tér, Rákóczi tér,
Népszínház utca,
Keleti pályaudvar,
Dózsa György út,
Hungária körút,
Róna utca,
Bosnyák tér
metróállomások és
minden üzemi
létesítmény
Építésügyi
hatósági
engedélyek
közlekedésért
felelős miniszter
nincs
4.Felszín feletti
építmények
Állomások és
vonali műtárgyak
felszínen
megjelenő
építményei
(különösen:
szellőző fejek,
lépcső lefedések,
liftépületek)
Általános
építésügyi
hatósági
engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala
V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.Felszíni rendezési
munkák
A Fővárosi
Önkormányzat
tulajdonában lévő
felszíni
létesítmények, így
különösen utak,
járdák,
forgalomtechnika,
zöldterületek,
villamosvágányok,
aluljárók építési
munkái
Közúthatósági
engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala
III. Kerületi
Hivatala
Budapest
Főváros
Kormányhivatala
6.A főváros kerületi
önkormányzatai
tulajdonában lévő
utak, járdák
Budapest Főváros
Kormányhivatala
III. Kerületi
Hivatala
Budapest
Főváros
Kormányhivatala

"

6. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.RendészetBudapesti Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
3.TűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
4.Honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
5.Egészségügyilletékes fővárosi kerületi hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
6.Régészet, műemlékvédelem és
világörökség
Budapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.KatasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.ÚtügyFővárosi kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi közutak
esetén: Budapest Főváros
Kormányhivatala
III. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában lévő helyi közutak
esetén: Budapest Főváros
Kormányhivatala III. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.Földtan, bányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
11.Műszaki biztonságBudapest Főváros
Kormányhivatala XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
12.ÉpítésügyBudapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.Környezetvédelem,
természetvédelem
Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
14.Vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmiBelügyminisztérium Országos
igazgatóságKatasztrófavédelmi
Főigazgatóság
15.FöldvédelemPest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
16.Vasúti, vasúthatósági ügyekközlekedésért felelős miniszternincs
17.TalajvédelemPest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
18.HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke

"

7. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó beruházások, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon
eljáró hatóság
2.Zsolnay Kulturális
Negyed
Műemléki védelem
alatt álló:
40504/1 hrsz.,
40504/3 hrsz.,
40504/4 hrsz.,
40504/5 hrsz.,
40484 hrsz.,
40485 hrsz.,
40486 hrsz.
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
3.Zsolnay Vilmos út:
40510 hrsz.
4.A 6-os sz. főúttól
délre fekvő része:
40511/1 hrsz.,
40511/2 hrsz.,
40511/3 hrsz.
5.Basamalom utca:
40512/1 hrsz.
6.Felsővámház utca:
40390/1 hrsz.
7."Dozsó": 40504/1
hrsz.
8.Zsolnay Mauzóleum
és környezete:
40167 hrsz.,
40164/12 hrsz.,
40164/37 hrsz.
9.Zsolnay Pirogránit
Üzem: 40504/6 hrsz.
10."Nagy Kiállítótér"
projekt (a
megváltozott
projekt-
tartalommal)
"Nagy kiállítótér új
épületének területe"
18341 hrsz.
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
11.Martyn Ferenc
Múzeum telke és a
felette lévő park:
18342 hrsz.,
18343 hrsz.
12.Múzeumok
rekonstrukciója:
18359/1 hrsz.
13.Káptalan utca 5.:
18358 hrsz.,
18359/2 hrsz.,
8359/1 hrsz.
14.Vasarely Múzeum:
18356 hrsz.
15.Tornapálya: 18357
hrsz.
16.Káptalan utca 4.:
18307 hrsz.,
18340 hrsz.,
17.Papnövelde utca:
17122 hrsz.,
18.Papnövelde u. 5.:
17683 hrsz.
19.Belvárosi Ált. Isk.:
17656 hrsz.,
20.Szepesy I. utca:
18355 hrsz.
21.Káptalan utca: 18344
hrsz.
22.Aranyos Szent János
kút:
18338 hrsz.
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
23.Eszperantó park:
17655 hrsz.,
17654 hrsz.
24.Pécsi Konferencia-
és Koncert
Központ
Közterületek
(közpark, sétány):
40670 hrsz.,
40671 hrsz.,
40672 hrsz.,
40673 hrsz.,
40674 hrsz.,
40675 hrsz.,
40676 hrsz.,
40677 hrsz.,
40678/1 hrsz.,
40678/2 hrsz.,
40710 hrsz.,
40513/1 hrsz.,
40513/2 hrsz.,
40694/5 hrsz.,
40694/4 hrsz.,
40694/2 hrsz.,
40669 hrsz.,
40707 hrsz.,
40682 hrsz.,
40680 hrsz.,
40681 hrsz.
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
25.Szennyvízcsatorna és
csapadékvíz
elvezetés:
40670 hrsz.,
40671 hrsz.,
40672 hrsz.,
40673 hrsz.,
40674 hrsz.,
40675 hrsz.,
40676 hrsz.,
40677 hrsz.,
40678/1 hrsz.,
40678/2 hrsz.,
40710 hrsz.,
40513/1 hrsz.,
40513/2 hrsz.,
40694/5 hrsz.,
40694/4 hrsz.,
40694/2 hrsz.,
40669 hrsz.,
40707 hrsz.,
40682 hrsz.,
40680 hrsz.,
40681 hrsz.
Vízjogi
engedélyek
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztériu
m Országos
Katasztrófavédelm
i Főigazgatóság
26.Közterek és
parkok megújítása
Uránvárosi park
rekonstrukciók:
Gyalog-kerékpárút,
járda, emlékmű
rekonstrukció,
utcabútorok,
parképítés,
térburkolatok:
531 hrsz., 529/31
hrsz., 583/1 hrsz.,
584 hrsz., 586 hrsz.,
528 hrsz., 579/8
hrsz., 527 hrsz., 532
hrsz., 526/26 hrsz.,
613/7 hrsz.,
613/6 hrsz.,
613/4 hrsz.,
613/1 hrsz.,
590/1 hrsz.,
587 hrsz., 529/38
hrsz., 529/39 hrsz.,
530 hrsz., 577 hrsz.,
578 hrsz., 612 hrsz.,
529/37 hrsz.
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
27.Ybl Miklós utca
(parkolók, út):
527 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
28.Út: 532 hrsz.
29.Tettye-Havihegy
városrész
(parkrekonstrukció) :
Tettye tér:
16211 hrsz.
16209 hrsz.
16232 hrsz.
16207 hrsz. Borház
16172/2 hrsz.
16174 hrsz. Kávézó
16214 hrsz.
16215 hrsz.
16228 hrsz.
16229 hrsz.
16165 hrsz.
16224/2 hrsz.
16235 hrsz.
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
30.Nyári Színház
megújítás
(Szathmáry püspöki
palota rom
műemlék):
16208 hrsz.
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
31.Magaslati út
(rekonstrukció):
16212 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
32.Havihegyi út
(rekonstrukció):
39323 hrsz.
39308 hrsz.
39230 hrsz.
39307/1 hrsz.
39307/2 hrsz.
39306/1 hrsz.
39309 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
33.Havihegyi panoráma
sétány, kilátópont,
parképítés:
39315 hrsz.
393221 hrsz.
39322/2 hrsz.
39317 hrsz.
39314/2 hrsz.
39314/1 hrsz.
39321 hrsz.
39320 hrsz.
39319 hrsz.
39318 hrsz.
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
39313 hrsz.
39310 hrsz.
16254 hrsz.
16246 hrsz.
16244 hrsz.
16245 hrsz.
39310 hrsz.
16254 hrsz.
16246 hrsz.
16244 hrsz.
16245 hrsz.
34.Szabadtéri
zarándokhely (oltár),
a Havihegyi kápolna
környezetének
megújítása:
39316 hrsz.
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
35.Tettye utca
(útrekonstrukció):
16899 hrsz.
16166 hrsz.
16210 hrsz.
16898 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
36.Vince utca
(útrekonstrukció):
16961 hrsz.
16919 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
37.Cserző köz
(útrekonstrukció):
16949 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
38.Böck János utca
(útrekonstrukció):
16206 hrsz.
16231 hrsz.
16864 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
39.Felsőhavi utca
(útrekonstrukció):
16716 hrsz.
16291 hrsz.
16290 hrsz.
16771 hrsz.
16323 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
40.Ágota utca
(útrekonstrukció):
16727 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
41.Barátúr utca
(útrekonstrukció):
16187 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Hivatala
42.Ágoston tér
(rekonstrukció, EKF
kiállítótér,
Bányatörténeti
emlékpark,
épületfelújítás):
16717, 16718,
16719, 16723,
16444/1, 16652
hrsz., 16666, 17232,
17240 hrsz.-ek
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
43.Ágoston téri romok
bemutatása:
16720/2, 16720/1
hrsz.-ek
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
44.Vince utca (út
rekonstrukció):
16961, 16919 hrsz.-
ek
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
45.Vince utca (patak
részleges felszínre
hozatala):
16961, 16919 hrsz.-
ek
Vízjogi
engedélyek
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztériu
m Országos
Katasztrófavédelm
i Főigazgatóság
46.Kálvária utca (út
rekonstrukció):
17104 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
47.Pécs város
központjának
megújítása
(Széchenyi tér és
környéke):
- Széchenyi tér
felszín rekonstrukció
18479, 18480,
18481, 18482, 18483
hrsz.-ek
- Irgalmasok utcája
- térfelszín megújítás
17453 hrsz.
- Megye köz 17590,
17585/1, 17585/3,
17589 hrsz.-ek.
- Hunyadi út
18080 hrsz.
- Szepesy utca
18355 hrsz.
- Káptalan utca
18344 hrsz.
- Papnövelde utca
17122 hrsz.
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
- Ciszterci köz
18371 hrsz.
48.Pécs város
központjának
megújítása
(Széchenyi tér és
környéke):
- Kossuth tér
17451, 17452 hrsz.
- Hal tér
17439 hrsz.
- Fürdő utca
17460 hrsz.
- Rákóczi út
16609/1 hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
49.Középkori egyetem:
18306, 18295.
18292/3,
18303 hrsz.-ek.
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
50.Belváros nyugati
kapuja:
Rákóczi út
18556 hrsz.
Kórház tér 4126/1,
4126/2, 4358, 4374,
3492, 18686/1
hrsz.-ek
Ferencesek utcája
18477 hrsz.,
Szent István tér
18392/2 hrsz.
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
51.Pécs-Indóház tér és
környéke rendezése:
Közutak: útfelületek,
buszvégállomás
18777 18778, 18788,
18795/2, 18869/2,
18867, 18911/4,
18912, 18913/5,
18913/6, 19158/1,
19158/2, 18911/3,
18911/1, 18902,
18933/2 hrsz.-ek.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
52.Közparkok 18913/8,
18866/2, 18903/1,
18903/2, 18905 hrsz.
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
53.MÁV terület
(térfelszín rendezés)
19157/13 hrsz.
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
54.Pécs-EKF városrész
közterületeinek
megújítása
Közutak: útfelületek
16611, 19121,
19123,
19147, 40709,
40710,
40570/14, 40669,
40510, 35001,
40164/18, 40390/1,
16571, 16668,
16651,
16573/10, 6633,
16607, 06573/15,
16611, 40570/14,
19145, 19147,
40711,
40512/1, 43509,
40166, 40164/32,
40415, 40652,
40462,
40607, 40527,
40528,
40539, 40522,
40463,
40483 hrsz.-ek
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
55.Közparkok:
40570/19, 9122,
40513/2, 43513/1,
35001,
40164/12 hrsz.-ek
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
56.Centrum parkoló
Közutak: útfelületek
18933/1, 18872/6
hrsz.
Közúthatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
57.Közparkok, parkolók
18872/8, 13878,
18883/1 hrsz.
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
58.Kálvária domb:
17095, 18057,
17108, 18045/3,
13054/1,
18051/1, 13051/2,
18022, 17991
hrsz.-ek
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
59.Pécs-Megyer
városrész központi
területének és
kapcsolódó
közterületeinek
rendezése
23912/165
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
23912/184
23912/190
23912/191
23912/192
23912/193
23912/268
23912/274
23912/279 hrsz.-ek
60.Diana tér, Krisztina
tér és környéke:
20822, 20831,
20840/3, 23840/6,
20947, 20980,
20984/1 hrsz.-ek
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
61.Napliget:
23913/65, 23913/66,
23938/2, 23941/4,
23942/81 hrsz.-ek
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
62.Pécs-Kelet központi
területeinek
megújítása:
35982/3, 35982/7,
36049, 36050/11,
36050/14, 36050/15,
36051, 36052/1,
36052/10, 36053/1,
36053/9, 36054,
36170, 36265,
36267/3, 36267/18,
36267/22 hrsz.-ek
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
63.Névtelen utcai Sport
Agóra környezet:
35522, 35523,
35544,
35547/3, 35548,
35549, 35550/1,
35550/2 ,35551/3,
35551/4, 35551/5,
35551/6, 35551/7,
35551/8, 35552/1,
35552/2, 35553,
35554, 35555/16,
35611, 35612,
35613,
35614/1, 35614/3,
35614/4, 35614/5,
35615, 35616/1,
35622, 35623,
35727/1, 35725,
35726, 35728,
35807/3, 37901,
37903 hrsz.-ek
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
64.Rókus-sétány és
környéke:
3220/27, 3220/31,
3220/40, 3220/41,
3423, 3463, 3467,
3468, 3469, 4714/3,
4791/6, 4826, 4830
hrsz.-ek
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
65.Köztársaság tér és
környéke: 3879,
3880, 4112, 18717
hrsz.-ek
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
66.Mecseki parkerdő:
70400, 70401,
70705/5, 70704/7,
70705/8, 70705/9,
70705/10, 70711,
70714, 70715,
70716,
70718, 24020,
24021,
24022, 24023,
24024,
24025, 24028,
24029,
24030, 24031,
24032,
24033, 24035,
24036,
24037, 24038,
24039,
24040, 24041,
24047,
24048, 24049,
24050,
24057, 24058,
24059,
24060, 24061,
24062,
24062, 24063,
24064, 24065,
24066,
24067, 24068,
24069,
24070, 24071,
24072,
24080, 24081,
52776,
52776/0291,
52776/0292,
52776/0293,
52776/0296,
52776/0297,
52776/0298,
52776/0299,
52776/0300,
52776/0310,
52776/0302,
52776/0303,
52776/0304,
52776/0305,
52776/0306,
52776/0310,
52776/0315,
52776/0316,
52776/0317,
52776/0318,
52776/0320,
52776/0323,
52776/0394,
52776/0397,
Erdővédelmi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
52776/0399,
52776/0400,
52776/0401,
52776/0402,
52776/0403, v0404,
52776/0405,
52776/0406,
52776/0407,
52776/0409,
52776/0411,
52776/0412,
52776/0413,
52776/0420,
52776/04, 52776/05,
52776/06, 52776/07,
52776/08, 52776/09,
52776/010,
52776/011,
52776/02,
52776/013,
52776/014,
52776/015,
52776/016,
52776/039,
52776/042,
52776/045,
52776/51561,
52776/047,
52776/048,
52776/049,
52776/050,
52776/051,
52776/052,
52776/053,
52776/054,
52776/6090,
52776/055,
52776/061,
52776/062 hrsz.-ek
67.EKF beruházásokhoz
kapcsolódó
homlokzatfelújítások
16608, 17198,
17274, 17326,
17328, 17369,
17375, 17454,
17531, 17540,
17546, 17575,
17578, 17579,
17585/1, 18070,
18386, 18435,
18437, 18438,
18443, 18484,
18577, 19134 hrsz.-
ek
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
68.Dél-Dunántúli
Regionális
Könyvtár és
Tudásközpont
PTE műtárgyak
bontása, Könyvtár és
Tudásközpont
létesítése, parképítés,
felszíni parkoló,
feltáró út:
40712
40711
40707
19147
19144
19150/1
40713/2
19150/1
19150/2
19150/3
40713/1
40722/2
40714/12
40680
19139
19144
19149/2
40722/14
40722/5
40722/1
40710 hrsz.-ek
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
69.Szennyvízcsatorna és
csapadékvíz
elvezetés
40712
40711
40707
19147
19144
19150/1
40713/2
19150/1
19150/2
19150/3
40713/1
40722/2
40714/12
40680
19139
19144
19149/2
40722/14
40722/5
40722/1
40710 hrsz.-ek
Vízjogi
engedélyek
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztériu
m Országos
Katasztrófavédelm
i Főigazgatóság

"

8. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.Környezetvédelem és
természetvédelem
Baranya Megyei
Kormányhivatal Pécsi Járási
Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
3.Vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
4.Közlekedés: közútBaranya Megyei
Kormányhivatal Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei Kormányhivatal
5.Közlekedés:
vasút: az országos közforgalmú
vasút és a hozzá csatlakozó,
összekötő vasúti pálya és a saját
célú pályahálózat esetén,
valamint a helyi közforgalmú
vasút és a hozzá csatlakozó,
összekötő vasúti pálya és saját
célú pályahálózat esetén
közlekedésért felelős miniszternincs
6.Közlekedés: légiközlekedésa) polgári célú légiközlekedés:
közlekedésért felelős miniszter
b) állami célú légiközlekedés:
honvédelemért felelős miniszter
nincs
7.Közlekedés: víziBudapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
8.Földtanilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
9.Bányászatilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
10.Rendészet: gyorsforgalmi utak
esetében
megyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
11.Rendészet: az egyéb országos
közutak, helyi közutak és
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetében
illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a
Budapesti Rendőr-főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
12.Tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.Honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
14.TermőföldvédelemBaranya Megyei
Kormányhivatal Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
15.TalajvédelemBaranya Megyei
Kormányhivatal Pécsi Járási
Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
16.ErdővédelemBaranya Megyei
Kormányhivatal Pécsi Járási
Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
17.Egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
18.HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke
19.Műszaki biztonságBaranya Megyei
Kormányhivatal Pécsi Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
20.Építésügyilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
21.Régészet és műemlékvédelemilletékes járási hivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala

"

9. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A MÁV Zrt. és a GySEV Zrt. által működtetett vasúti pályahálózaton a GSM-R rendszer megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságok

ABCD
1.ÉpítményA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
közigazgatási hatósági
ügyek, engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Vasúthatósági
engedélyek
közlekedésért felelős
miniszter
nincs
3.Elektronikus hírközlési
építmények (különösen
antennák, antennatartó
szerkezetek és felszín
alatti elektronikus
hírközlési
alépítmények)
Hírközlés-hatósági
engedélyek
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
4.Felszín feletti
építmények (különösen:
állomásépületek
átalakítása)
Általános építésügyi
hatósági engedélyek
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
5.Felszíni sajátos
építmények, így
különösen utak, járdák,
forgalomtechnika,
zöldterületek építési
munkái
Közúthatósági
engedélyek
Építmény helye szerint
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
Építmény helye szerint
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
6.Valamennyi,
megvalósításhoz
szükséges építmény
Környezetvédelmi
hatósági eljárások,
engedélyek
Pest Megyei
Kormányhivatal
nincs
7.Valamennyi,
megvalósításhoz
szükséges építmény
Természetvédelmi
hatósági eljárások,
engedélyek
Pest Megyei
Kormányhivatal
nincs
8.Valamennyi,
megvalósításhoz
szükséges építményhez
kapcsolódó
vízilétesítmény, illetve
vízimunka
Vízjogi engedélyekBelügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

10. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.Közlekedés: gyorsforgalmi utak
esetében, és 30 méter szabad
nyílást meghaladó közúti hidak
esetén
Budapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
3.Közlekedés: az egyéb országos
közutak, helyi közutak és
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetében
illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
4.Vasút, hajózásközlekedésért felelős miniszternincs
5.Polgári célú légiközlekedésközlekedésért felelős miniszternincs
6.Állami célú légiközlekedéshonvédelemért felelős miniszternincs
7.Régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
8.Műszaki biztonságilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.Honvédelem érdekhonvédelemért felelős miniszternincs

"

11. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"Melléklet a 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.BeruházásBeruházás azonosító
adatai
A beruházás
megvalósí-
tásával
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon
eljáró hatóság
2.Záhony térség
belső közúti
infrastruktúrájának
az ipari, logisztikai
befektetésekkel
összehangolt
fejlesztése
A 4115. jelű
összekötő úttól a
4145. jelű összekötő
útig (Tiszabezdédig)
húzódó, jelenleg
önkormányzati
tulajdonú út kiépítése
Közúthatósági
engedélyek
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási
Hivatala
Szabolcs-
Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
3.4145. jelű út
Tiszabezdéd elkerülő
szakasza
4.A 4145. jelű
összekötő út felújítása
Tiszabezdéd, Komoró
között
5.A 4145. jelű
összekötő út Komoró
elkerülő szakasza
6.Fényeslitke-Komoró
intermodális ipari-
logisztikai központ
feltáró út kiépítése
(jelenleg MÁV
szervizút felújítása),
bekötése a 4145. jelű
útba
7.A 4145. jelű
összekötő út és a 4.
sz. főút közötti
átkötés Komorónál
8.A 4145. jelű
összekötő út és a 4.
sz. főút közötti
átkötés Komorónál
(különszintű
keresztezés a 100.
vasúti fővonal fölött)
Közúthatósági
engedélyek
Gyorsforgalmi utat,
vagy 30 méter
szabadnyílást
meghaladó hidak
esetén
Budapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért
felelős miniszter
9.Közúthatósági
engedélyek
egyéb út esetén
Szabolcs-
Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
10.Záhony térségében
a vasúti
infrastruktúra
fejlesztése (100-as
fővonalon kívül) az
árufuvarozási
határátmenetet
biztosító széles és
normál nyomtávú
gerinchálózat
ütemes felújítása
Normál nyomtávú
vasút (vágány,
biztosítóberendezés)
bontása,
kármentesítés.
Széles nyomtávú
vasúti pálya építése:
alépítmény,
víztelenítés,
felépítmény, kitérők.
Biztosítóberendezés
létesítése, térvilágítás.
Műtárgyépítés,
közműkiváltás.
Széles nyomtávú
vasúti pálya
felújítása.
Vasúti ügyekközlekedésért
felelős miniszter
nincs
11.Közúthatósági
engedélyek:
30 méter szabad
nyílást meghaladó
hidak esetén,
Budapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért
felelős miniszter
12.Közúthatósági
engedélyek: egyéb
esetekben
Szabolcs-
Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
13.Záhony térségében
vasúti
infrastruktúra
fejlesztése, az
árufuvarozási és
logisztikai
kapacitásokat
kiszolgáló vontató
vágány-hálózat
ütemes felújítása
Széles nyomtávú
vasúti pálya építése:
alépítmény,
víztelenítés,
felépítmény, speciális
kitérők.
Biztosítóberendezés
létesítése, térvilágítás.
Műtárgyépítés,
közműkiváltás.
Normál nyomtávú
vasúti pálya építése:
alépítmény,
víztelenítés,
felépítmény.
Biztosítóberendezés
létesítése, térvilágítás.
Műtárgyépítés,
közműkiváltás.
Kisajátítás,
környezetvédelem,
útátjáró biztosítások
stb.
Vasúti ügyekközlekedésért
felelős miniszter
nincs
14.Közúthatósági
engedélyek:
30 méter szabad
nyílást meghaladó
hidak esetén,
Budapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért
felelős miniszter
15.Közúthatósági
engedélyek: egyéb
esetekben
Szabolcs-
Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal

"

12. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Kiemelt
beruházásként
gyárépítés és annak
építményei,
valamint az ahhoz
kapcsolódó
logisztikai bázis és
építményei
Az 1. § (1)
bekezdése
szerinti terület
általános építésügyi
hatósági eljárások
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi
hatósági eljárások,
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos hatósági
eljárások
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
5.természetvédelmi
hatósági
engedélyezési eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
6.útügyi hatósági
engedélyezési eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
7.vízjogi engedélyezési
eljárás
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági
eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
11.földmérési hatósági
eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
12.hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
13.bányahatósági
engedélyezési eljárás
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
14.talajvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
15.vasúti hatósági
engedélyezési eljárás
közlekedésért felelős
miniszter
nincs
16.tűzvédelmi használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
17.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárások
18.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
19.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

13. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
3.műemlékvédelem és régészetBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.környezetvédelem,
természetvédelem
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
5.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
6.közúti közlekedésBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
7.vasúti közlekedésközlekedésért felelős miniszternincs
8.polgári légiközlekedésközlekedésért felelős miniszternincs
9.állami célú légiközlekedéshonvédelemért felelős miniszternincs
10.földtanJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
11.bányászatJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
12.rendészetKecskeméti RendőrkapitányságBács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság
13.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
14.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
15.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
16.talajvédelemBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
17.erdővédelemBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
18.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
19.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
20.műszaki biztonságCsongrád Megyei
Kormányhivatal Szegedi Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala

"

14. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.LétesítményLétesítmény
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Kiemelt
nagyberuházásként
motorverseny -pálya
és ahhoz kapcsolódó
egyéb sport,
szálláshely,
szolgáltató és
logisztikai
kiszolgáló bázis és
létesítményei.
Az M7-es
autópálya, Sávoly
község északi
közigazgatási
határa által
lehatárolt terület
Marótvölgyi-
csatorna és
Szőkedencs
község déli
közigazgatási
határa által
lehatárolt terület.
általános
építésügyi
hatósági
engedélyek
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Kaposvári Járási
Hivatala
Somogy Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezések
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Kaposvári Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
4.útügyi hatósági
engedélyek
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Kaposvári Járási
Hivatala
Somogy Megyei
Kormányhivatal
5.vízjogi engedélyekilletékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
6.műszaki
biztonsági hatóság
hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.földvédelmi
hatósági eljárások
illetékes járási
hivatal
Somogy Megyei
Kormányhivatal
8.ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
illetékes járási
hivatal
Somogy Megyei
Kormányhivatal
9.földmérési
hatósági eljárások
illetékes járási
hivatal
Somogy Megyei
Kormányhivatal
10.erdővédelmi
hatósági
engedélyek
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Kaposvári Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
11.hírközlési hatósági
engedélyek
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
12.bányahatósági
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
13.talajvédelmi
hatósági
engedélyek
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Kaposvári Járási
Hivatala
Somogy Megyei
Kormányhivatal
14.örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások és
régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos
eljárások
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Kaposvári Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
15.vasúti hatósági
engedélyek
közlekedésért felelős
miniszter
nincs

"

15. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügySomogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvári Járási Hivatala
Somogy Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem,
természetvédelem
Somogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvári Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútSomogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvári Járási Hivatala
Somogy Megyei Kormányhivatal
6.közlekedés: vasútközlekedésért felelős miniszternincs
7.közlekedés: állami célú
légiközlekedés
honvédelemért felelős miniszternincs
8.közlekedés: vízi közlekedésBudapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
9.földtanBaranya Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
10.bányászatBaranya Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
11.rendészet (rendőrség)
gyorsforgalmi utak esetén
megyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
12.rendészet (rendőrség) az egyéb
országos közutak, a helyi közutak
és a közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Marcali RendőrkapitányságSomogy Megyei Rendőr-
főkapitányság
13.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
14.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
15.termőföldvédelemilletékes járási hivatalSomogy Megyei Kormányhivatal
16.földművelésügy: talajvédelemSomogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvári Járási Hivatala
Somogy Megyei Kormányhivatal
17.földművelésügy: erdővédelemSomogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvári Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
18.régészet és műemlékvédelemSomogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvári Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
19.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
20.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
21.műszaki biztonságBaranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
22.élelmiszer-biztonságilletékes járási hivatalSomogy Megyei Kormányhivatal

"

16. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Projektelem,
létesítmény
A létesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.szivárgó építés01.05. Vének-
Dunaszentpál
árvízvédelmi
szakasz,
0+000 - 15+195
tkm közötti
szakaszán
töltéskorona
stabilizáció,
belterületi
szakaszon mentett
oldali zárt szivárgó
létesítése kb. 2000
fm hosszban
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
3.töltéserősítés01.05. Vének-
Dunaszentpál
árvízvédelmi
szakasz,
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes járási
hivatal
Pest Megyei
Kormányhivatal
4.15+195 - 30+253
tkm közötti
szakaszán
töltéserősítés az
előírásoknak
megfelelő
keresztmetszet
kialakítása,
töltéskorona
stabilizáció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.szivárgó építés01.05. Vének-
Dunaszentpál
árvízvédelmi
szakasz,
15+195 - 30+253
tkm közötti
szakaszán kb. 2000
fm hosszban
belterületi
szakaszon mentett
oldali zárt szivárgó
létesítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
6.új védvonal
kiépítése
01.05. Vének-
Dunaszentpál
árvízvédelmi
szakasz,
kb. 4,5 km hosszú
új árvízvédelmi
töltés építése,
Dunaszentpál
település
árvízvédelme
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes járási
hivatal
Pest Megyei
Kormányhivatal
7.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.pontszerű
fejlesztések
01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-
menti árvízvédelmi
szakasz 8+194 -
9+980 tkm közötti
szakaszán
pontszerű
kiépítettség
hiányok
megszüntetése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.töltéserősítés01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-
menti árvízvédelmi
szakasz, 9+980 -
30+569 tkm
közötti szakaszán
töltéserősítés az
előírásoknak
megfelelő
keresztmetszet
kialakítása,
töltéskorona
stabilizáció
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes járási
hivatal
Pest Megyei
Kormányhivatal
10.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
11.új védvonal
kiépítése
01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-
menti árvízvédelmi
szakasz, kb. 4,8
km hosszú új
árvízvédelmi töltés
építése, Mecsér
település
árvízvédelme
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes járási
hivatal
Pest Megyei
Kormányhivatal
12.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.töltéserősítés01.11. Győr-
Koroncói
árvízvédelmi
szakasz, Likócsi
szakaszán
töltéserősítés
1000 fm hosszban
az előírásoknak
megfelelő
keresztmetszet
kialakítása
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes járási
hivatal
Pest Megyei
Kormányhivatal
14.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
15.új védvonal
kiépítése
01.11. Győr-
Koroncói
árvízvédelmi
szakasz, Likócsi
szakaszán új
védvonal építése
kb. 800 fm
hosszban az
előírásoknak
megfelelő
keresztmetszet
kialakítása
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes járási
hivatal
Pest Megyei
Kormányhivatal
16.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
17.műtárgy átépítés01.05. Vének-
Dunaszentpál
árvízvédelmi
szakasz, Dunaszegi
zsilip átépítése
hallépcső készítése
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes járási
hivatal
Pest Megyei
Kormányhivatal
18.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
19.műtárgy átépítés01.05. Vének-
Dunaszentpál
árvízvédelmi
szakasz, Zámolyi
zsilip átépítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
20.műtárgy átépítés01.05. Vének-
Dunaszentpál
árvízvédelmi
szakasz,
Mártonházi
szivattyúállás
átépítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
21.műtárgy átépítés01.05. Vének-
Dunaszentpál
árvízvédelmi
szakasz, Újfalui
szivattyúállás
átépítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
22.műtárgy átépítés01.05. Vének-
Dunaszentpál
árvízvédelmi
szakasz,
Püspökerdei-holtág
beeresztő zsilip
átépítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
23.új zsilip létesítése01.05. Vének-
Dunaszentpál
árvízvédelmi
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes járási
hivatal
Pest Megyei
Kormányhivatal
24.szakasz,
Dunaszentpál új
árvízvédelmi zsilip
létesítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
25.zsilip felújítása01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-
menti árvízvédelmi
szakasz, Rábca
beeresztő zsilip
felújítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
26.zsilip felújítása01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-
menti árvízvédelmi
szakasz, Rábca
árvízkapu
felújítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
27.műtárgy átépítés01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-
menti árvízvédelmi
szakasz, Sarolta
zsilip átépítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
28.műtárgy átépítés01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-
menti árvízvédelmi
szakasz, Rendeki
zsilip átépítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
29.új zsilip létesítése01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-
menti árvízvédelmi
szakasz, Mecsér új
árvízvédelmi zsilip
létesítése
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes járási
hivatal
Pest Megyei
Kormányhivatal
30.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
31.új árvízkapu
létesítése
01.11. Győr-
Koroncói
árvízvédelmi
szakasz,
Iparcsatorna
torkolatában új
árvízkapu
létesítése
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes járási
hivatal
Pest Megyei
Kormányhivatal
32.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
33.új töltés építésa Nagy Duna bp.
9+650-
10+682 tkm
előzetes vizsgálati
dokumentáció
illetékes járási
hivatal
Pest Megyei
Kormányhivatal
34.(Dunavecse)
szakaszán, a töltés
nyomvonalának
áthelyezése, ~220
m hosszú
mentetlen oldali
magánterület
kisajátításával, a
vízoldal felé
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
35.töltéserősítésa Nagy Duna
Csepel-sziget bp.
25+300-29+265
tkm (Makád)
szakaszán, a töltés
koronájának 4,0
m-re való
szélesítése, a
jelenlegi, mindkét
oldalon
1:2-es
meredekségű
rézsű, előírásoknak
megfelelő
mértékre való
kialakítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
36.töltéserősítésa Nagy Duna
Csepel-sziget bp.
48+500-50+564
tkm (Szigetújfalu)
szakaszán, a töltés
koronájának 4,0
m-re való
szélesítése a
mentett oldal felé,
a jelenlegi,
mindkét oldalon
~1:2-es
meredekségű
rézsű, előírásoknak
megfelelő
mértékre való
kialakítása, illetve
a MÁSZ+1,0 m-
hez viszonyított
magassági hiányok
pótlása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
37.töltéserősítésa Nagy Duna
Csepel-sziget bp.
60+013-62+550
tkm (Tököl)
szakaszán, a töltés
MÁSZ+1,0 m-re
való
(20-40 cm)
magasítása,
4,0 m
koronaszélességre,
illetve a jelenlegi,
mindkét oldalon
~1:2 -es
meredekségű
rézsű, előírásoknak
megfelelő
mértékre való
kialakítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
38.töltéserősítésa Szentendrei-
szigetet Horány
térségében átszelő
elsőrendű
védvonal 1+600-
2+905 tkm
szakaszán, a töltés
MÁSZ+1,0 m-re
való magasítása
4,0 m
koronaszélességgel
min.
1:3-as vízoldali
rézsűhajlás mellett
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
39.töltéserősítésa Nagy Duna
Szentendre-szigeti
jp. 5+200-6+200
tkm szakaszán
(Horány) a töltés
MÁSZ+1,0 m-re
való (60-100 cm-
rel) magasítása 4,0
m
koronaszélességgel
, min. 1:3-as
vízoldali
rézsűhajlás mellett
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
40.töltéserősítésa Nagy Duna
Szentendre - szigeti
jp. 6+200-6+800
tkm szakaszán
(Horány), a töltés
MÁSZ+1,0 m-re
való
(60-100 cm-rel)
magasítása 4,0 m
koronaszélességgel
, min. 1:3-as
vízoldali
rézsűhajlás mellett
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
41.töltéserősítésa Nagy Duna
Szentendre-szigeti
jp. 7+900-8+400
tkm szakaszán
(Surány) a töltés
MÁSZ+1,0 m-re
való
(60-100 cm-rel)
magasítása, 4,0 m
koronaszélességre,
min. 1:3-as
vízoldali
rézsűhajlás mellett
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
42.töltéserősítésa Nagy Duna
Szentendre-szigeti
jp. 8+630-9+465
tkm szakaszán
(Surány) a töltés
MÁSZ+1,0 m-re
való
(60-100 cm-rel
tört.) maga-
sítása, 4,0 m
koronaszélesség
kialakítása,
a vízoldali töltés
védelme
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
43.rekonstrukcióa Szentendrei
Duna bp. töltés
8+321 tkm
szelvényében
meglévő csőzsilip,
mentett oldali
csatlakozó
létesítményeinek
átépítése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
44.töltéserősítés03.01 Baja -
Margittaszigeti
védelmi szakasz
0+000-7+200 tkm
töltéserősítés
készítése
6 m széles korona
és
1:5 mentett oldali
rézsű
kialakításával
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
45.magassági
hiánypótlás,
burkolat
megerősítés
03.01 Baja -
Margittaszigeti
védelmi szakasz
0+000-
29+971 tkm
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
46.töltéserősítés03.01 Baja -
Margittaszigeti
védelmi szakasz
11+490-
12+010 tkm
töltéserősítés
(talajcsere,
szűrőzés vagy
rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
47.töltéserősítés03.01 Baja -
Margittaszigeti
védelmi szakasz
18+450-18+725
tkm töltéserősítés
(talajcsere,
szűrőzés vagy
rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
48.töltéserősítés03.01 Baja -
Margittaszigeti
védelmi szakasz
29+840-
29+950 tkm
töltéserősítés
(talajcsere,
szűrőzés vagy
rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
49.töltéserősítés03.01 Baja -
Margittaszigeti
védelmi szakasz
32+590-
32+700 tkm
töltéserősítés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
50.töltéserősítés03.01 Baja -
Margittaszigeti
védelmi szakasz
37+200-
37+550 tkm
töltéserősítés
(talajcsere,
szűrőzés vagy
rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
51.töltéserősítés03.01 Baja -
Margittaszigeti
védelmi szakasz
38+100-
39+240 tkm
töltéserősítés
(talajcsere,
szűrőzés vagy
rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
52.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
0+000-0+520 tkm
töltéserősítés
(talajcsere,
szűrőzés vagy
rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
53.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
0+780-1+560
töltéserősítés
(talajcsere,
szűrőzés vagy
rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
54.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
0+955 tkm
vízkivételi cső
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
55.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
1+022 tkm
csurgalékvíz cső
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
56.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
1+296 tkm 2-0-0
szennyvízvezeték
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
57.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
1+478 tkm ivóvíz
cső rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
58.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
1+532 tkm
Posványosi
csőátvezetés
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
59.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
1+540 tkm Szt.
János kápolna
csőátvezetés
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
60.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
1+912 tkm
Posztógyári
nyomócső
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
61.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
2+002 tkm
Posztógyári
vízkivételi cső
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
62.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
2+020 tkm
Posztógyári
csőzsilip
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
63.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
2+021 tkm
Posztógyári
csapadékvíz
elvezető cső
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
64.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
2+464 tkm
Laktanya csőzsilip
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
65.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
2+466 tkm
Gránátos u.
vízátvezetés
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
66.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
2+905 tkm DVCS.
torkolati szivattyú-
telep rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
67.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
2+956 tkm
Békavári zsilip
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
68.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
9+942 tkm
Érsekcsanádi
szivattyú-telep
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
69.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
9+730-10+720 tkm
holtmeder
keresztezés, vagy
nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
70.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
11+140-11+270
tkm holtmeder
keresztezés, vagy
nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
71.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
11+690-12+200
tkm holtmeder
keresztezés, vagy
nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
72.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
15+275-15+500
tkm holtmeder
keresztezés, vagy
nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
73.rekonstrukció03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
18+053 tkm
Vajastoroki zsilip
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
74.magassági
hiánypótlás,
burkolat
megerősítés
03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
22+000-30+315
tkm, magasság
hiány pótlás és
burkolat
megerősítés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
75.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
24+325-24+600
tkm holtmeder
keresztezés, vagy
nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
76.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
27+680-27+800
tkm holtmeder
keresztezés, vagy
nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
77.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
29+600-29+700
tkm holtmeder
keresztezés, vagy
nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
78.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
37+530-37+670
tkm holtmeder
keresztezés, vagy
nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
79.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
38+070-38+250
tkm holtmeder
keresztezés, vagy
nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
80.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
38+370-38+630
tkm holtmeder
keresztezés, vagy
nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
81.töltéserősítés03.02 Baja - Foktői
védelmi szakasz
38+770-38+970
tkm holtmeder
keresztezés, vagy
nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
82.töltéserősítés03.03 Uszód - Solti
védelmi szakasz
42+510-42+600
tkm holtmeder
keresztezés, vagy
nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
83.töltéserősítés03.03 Uszód - Solti
védelmi szakasz
42+780-42+850
tkm holtmeder
keresztezés, vagy
nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
84.rekonstrukció03.03 Uszód - Solti
védelmi szakasz
42+817 tkm Foktői
szivattyú-telep
rekonstrukciója
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
85.rekonstrukció03.03 Uszód - Solti
védelmi szakasz
45+005 tkm
Barákai vízkivétel
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
86.töltéserősítés03.03 Uszód - Solti
védelmi szakasz
45+050-45+550
tkm holtmeder
keresztezés, vagy
nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
87.töltéserősítés03.03 Uszód - Solti
védelmi szakasz
45+925-46+850
tkm holtmeder
keresztezés, vagy
nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
88.töltéserősítés03.03 Uszód - Solti
védelmi szakasz
58+425-59+275
tkm holtmeder
keresztezés, vagy
nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
89.töltéserősítés03.03 Uszód - Solti
védelmi szakasz
64+600-65+300
tkm holtmeder
keresztezés, vagy
nem kellő
biztonságú töltés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
90.töltés és burkolat
megerősítés
03.03 Uszód - Solti
védelmi szakasz
65+015-79+563
tkm keresztmetszet
és burkolat
hiányosság mentett
oldali 1:4 rézsű
kialakítása,
burkolat
megerősítés
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
91.rekonstrukció03.03 Uszód - Solti
védelmi szakasz
79+539 tkm
Pólyafoki zsilip
rekonstrukció
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
92.töltéserősítésa Duna jp. 15+600
- 16+900 tkm
között mentett
oldali leterhelő,
szivárgó szőnyeg
építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
93.töltéserősítésa Duna jp. 20+475
- 21+975 tkm
között mentett
oldali leterhelő,
szivárgó szőnyeg
építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
94.töltéskorona
burkolás
a Duna jp. 25+491
- 26+900 tkm
között
aszfaltburkolat
építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
95.töltéserősítésa Duna jp. 28+692
- 30+570 tkm
között mentett
oldali leterhelő-
szivárgó szőnyeg,
aszfaltburkolat
építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
96.töltéserősítésa Duna jp. 30+570
- 36+800 tkm
között vízoldali
rézsűrendezés 1:3-
ra, töltéskorona
magasítás
MÁSZ+1,0 m-re,
szélesítés
4,0 m-re, mentett
oldali töltéserősítés
1:3 rézsűhajlással,
mentett oldali
leterhelő-szivárgó
szőnyeg,
aszfaltburkolat
építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
97.töltéserősítésa Duna jp. 36+800
- 37+800 tkm
között
aszfaltburkolat
építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
98.töltéserősítésa Duna jp. 37+800
- 40+700 tkm
között vízoldali
rézsűrendezés 1:3-
ra, töltéskorona
magasítás
MÁSZ+1,0 m-re,
szélesítés
4,0 m-re, mentett
oldali töltéserősítés
1:3 rézsűhajlással,
mentett oldali
leterhelő-szivárgó
szőnyeg,
aszfaltburkolat
építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
99.töltéserősítésa Duna jp. 44+800
- 45+200 tkm
között a
mederrészű
biztosítása
terméskő szórással
a meder veszélyes
közelsége miatt
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
100.töltéskorona
burkolás
a Duna jp. 59+604
- 62+990 tkm
között
aszfaltburkolat
építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
101.töltéskorona
burkolás
a Duna jp. 66+539-
84+720 tkm között
aszfaltburkolat
építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
102.töltéskorona
burkolás
a Duna jp. 17+614-
19+603 tkm között
vízoldali
rézsűrendezés 1:3-
ra, töltéskorona
magasítás
MÁSZ+1,0 m-re,
mentett oldali
rézsűrendezés 1:3-
ra, aszfaltburkolat
építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
103.töltéskorona
burkolás
a Váli víz jp.
0+000 - 4+235 tkm
között vízoldali
rézsűrendezés 1:3-
ra, töltéskorona
magasítás
MÁSZ+1,0 m-re,
szélesítés
4,0 m-re, mentett
oldali töltéserősítés
1:3 rézsűhajlással,
aszfaltburkolat
építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
104.töltéskorona
burkolás
a Váli víz bp.
0+000 - 2+829 tkm
között vízoldali
rézsűrendezés 1:3-
ra, töltéskorona
magasítás
MÁSZ+1,0 m-re,
szélesítés
4,0 m-re, mentett
oldali töltéserősítés
1:3 rézsűhajlással,
aszfaltburkolat
építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
105.töltéserősítés,
burkolatépítés
a Szent László víz
bp.
0+000 - 4+735
tkm között
vízoldali
rézsűrendezés 1:3-
ra, töltéskorona
magasítás
MÁSZ+1,0 m-re,
szélesítés 4,0 m-re,
mentett oldali
töltéserősítés 1:3
rézsűhajlással,
aszfaltburkolat
építése
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
106.töltéserősítésa Duna jp. 0+030
tkm-ben lévő Báta
I. szivattyútelepi
épület felújítása,
nyomócső javítása,
elzáró szerkezet
javítása,
téglafalazatok
vízzáróságának
biztosítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
107.műtárgy
rekonstrukció
a Duna jp. 17+650
tkm-ben lévő
Lankóci
szivattyútelepi
épület felújítása,
acélszerkezetek,
gépi berendezések
rekonstrukciója
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
108.műtárgy
rekonstrukció
a Duna jp. 28+499
tkm-ben lévő Sió
árvízkapu teljes
rekonstrukciója,
acél- és vasbeton
szerkezetek, gépi
berendezések,
épületek felújítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
109.műtárgy
rekonstrukció
Sió bp. 7+430 tkm-
ben Kutyatanyai
zsilipnél
ellennyomó
medence építése, a
műtárgy mentett
oldali részének
megerősítésére, a
tönkremenetel
megakadályozásár
a
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
110.műtárgy
rekonstrukció
Duna jp. 63+071
tkm Páli utcai
zsilip
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
111.műtárgy
rekonstrukció
Duna jp. 63+239
tkm Hattyú utcai
zsilip
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
112.műtárgy
rekonstrukció
Duna jp. 63+289
tkm Árok utcai
zsilip
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
113.műtárgy
rekonstrukció
Dunajp. 63+403
tkm Szent János
utcai zsilip
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
114.műtárgy
rekonstrukció
Dunajp. 63+566
tkm Fürdőház utcai
zsilip
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
115.műtárgy
rekonstrukció
Dunajp. 63+721
tkm Duna utcai
zsilip
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
116.műtárgy
rekonstrukció
Dunajp. 63+808
tkm Csónak utcai
zsilip
rekonstrukciója,
acél- és vasbeton
szerkezetek
felújítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
117.műtárgy
rekonstrukció
Dunajp. 63+699
tkm Tüzéptelepi
rekonstrukciója,
acél- és vasbeton
szerkezetek
felújítása
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
118.épület
rekonstrukció
Duna jp. 83+250
tkm Bölcske
Védelmi Központ
épületének
felújítása
építésügyi hatósági
engedély
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Szekszárdi Járási
Hivatala
Tolna Megyei
Kormányhivatal
119.hajózás és
víziközlekedés
a projekt
megvalósítása
során szükségessé
váló hajózási
tevékenység és
víziközlekedési
forgalomszabályoz
ási engedélyek
hajózási hatósági
engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős
miniszter

"

17. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
3.közlekedés: közútilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
4.közlekedés: vasútközlekedésért felelős miniszternincs
5.közlekedés: hajózásBudapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
6.közlekedés: légiközlekedésa)polgári célú légiközlekedés:
közlekedésért felelős miniszter
b) állami célú légiközlekedés:
honvédelemért felelős miniszter
nincs
7.földtanilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
8.bányászatilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
9.rendészet (rendőrség):
gyorsforgalmi utak esetében
megyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
10.rendészet (rendőrség): az egyéb
országos közutak, helyi közutak
és közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetében
illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a
Budapesti Rendőr-főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
11.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
12.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
13.termőföldvédelemilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
14.földművelésügy: talajvédelemilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
15.földművelésügy: erdővédelemilletékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
16.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
17.egészségügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
18.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
19.műszaki biztonságilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
20.környezetvédelem,
természetvédelem
illetékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
21.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

"

18. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Projektelem,
létesítmény
A létesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.1. A Dél-pesti szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének nagy-dunai átvezetése projektelem
3.átemelőBudapest XXIII.
kerület, a
szennyvíztelep
kerítése és a Felső
Duna part közötti
részen
vízügyi hatósági
engedély
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
4.környezetvédelmi
engedély
Pest Megyei
Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
5.meder alatti
átvezetés és
csatornaépítés
Budapest XXIII-
XXI. kerületek
vízügyi hatósági
engedély
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
6.környezetvédelmi
engedély
Pest Megyei
Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
7.2. Műtárgy-rekonstrukció projektelem
8.többfunkciójú
vízleeresztő
műtárgy
Tassvízügyi hatósági
engedély
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.környezetvédelmi
engedély
Bács-Kiskun
Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
10.többfunkciójú
vízleeresztő
műtárgy
Kvassay zsilip,
Budapest IX. és
XXI. kerületek
vízügyi hatósági
engedély
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
11.környezetvédelmi
engedély
Pest Megyei
Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
12.3. Szennyező anyagok kivezetése a parti sávból projektelem
13.szennyvízcsatorna
-hálózat bővítés az
RSD-t terhelő, a
parti sávban
keletkező
szennyező
anyagok
kivezetése
érdekében
RSD menti parti sáv
14 település: Áporka,
Dömsöd,
Dunaharaszti,
Kiskunlacháza,
Majosháza, Makád,
Ráckeve,
Szigetbecse,
Szigetcsép,
Szigetszentmárton,
Szigetszentmiklós,
Taksony, Tass,
Budapest XXIII.
kerület
vízügyi hatósági
engedély
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
14.4. Kotrás- és iszapelhelyezés projektelem
15.mederkotrás és
iszapszikkasztó
zagykazetták
RSD főág teljes
hosszán, illetve a
mellékágakon,
kijelölt területenként
vízügyi hatósági
engedély
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
16.környezetvédelmi
engedély
illetékes járási
hivatal
Pest Megyei
Kormányhivatal
17.5. Vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység
18.vízimunka,
közlekedési
korlátozás,
rakodási
tevékenység
hajózási hatósági
engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért
felelős miniszter

"

19. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
3.közlekedés: közútilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
4.közlekedés: vasútközlekedésért felelős miniszternincs
5.közlekedés: hajózásBudapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
6.közlekedés: légiközlekedésa)polgári célú légiközlekedés:
közlekedésért felelős miniszter
b) állami célú légiközlekedés:
honvédelemért felelős miniszter
nincs
7.földtanilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
8.bányászatilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
9.rendészet (rendőrség): az egyéb
országos közutak, helyi közutak
és közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetében
illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a
Budapesti Rendőr-főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
10.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
11.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
12.termőföldvédelemilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
13.földművelésügy: talajvédelemilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
14.földművelésügy: erdővédelemilletékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
15.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
16.egészségügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
17.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
18.műszaki biztonságilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala

"

20. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Projektelem,
létesítmény
A létesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.1. Hullámtéri rekonstrukciós beavatkozások
3.bejáró utak-,
belvízcsatorna-
depóniák
visszabontása,
Szolnok vasúti híd
(340,00 fkm),
Kisköre (401,6 fkm)
közötti szakasz
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
4.tereprendezésvízügyi hatósági
engedély
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.2. Nyárigátak rendezése
6.meglévő
nyárigátak
visszabontása,
elbontása
Tiszaroff-felsőréti
nyárigát
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
7.vízügyi hatósági
engedély
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.műtárgyak
felújítása a
nyárigátakon
Tiszaroff-felsőréti
nyárigát
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
9.vízügyi hatósági
engedély
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.műtárgyak
építése
Tiszasüly-Kőtelki
nyárigát
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
11.vízügyi hatósági
engedély
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
12.3. Övzátonyokkal kapcsolatos beavatkozások
13.övzátonyok
rendezése
358,80-359,50 fkm
363,30-364,10 fkm
396,70-397,80 fkm
401,10-401,60 fkm
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
14.vízügyi hatósági
engedély
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
15.4. Folyószabályozási beavatkozások
16.partbiztosítások358,90-359,70 fkm
363,50-364,70 fkm
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
17.vízügyi hatósági
engedély
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
18.5. Árvízvédelmi fővédvonalakkal kapcsolatos beavatkozások
19.meglévő
árvízvédelmi
fővédvonalak
elbontása
Szajol
342,80-343,00 fkm
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
20.vízügyi hatósági
engedély
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
21.Szórópuszta-Doba
350,00-354,30 fkm
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
22.vízügyi hatósági
engedély
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
23.Óballa
352,40-358,00 fkm
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
24.vízügyi hatósági
engedély
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
25.új árvízvédelmi
fővédvonalak
építése
Szajol
342,80-343,00 fkm
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
26.vízügyi hatósági
engedély
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
27.Szórópuszta-Doba
350,00-354,30 fkm
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
28.vízügyi hatósági
engedély
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
29.Óballa
352,40-358,00 fkm
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
30.vízügyi hatósági
engedély
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
31.6. A tározókkal kapcsolatos hullámtéri beavatkozások
32.vízbevezető,
illetve leeresztő
csatorna
Tiszaroffi tározókörnyezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
33.vízügyi hatósági
engedély
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
34.Nagykunsági tározókörnyezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
35.vízügyi hatósági
engedély
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
36.Hanyi-Tiszasülyi
tározó
környezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
37.vízügyi hatósági
engedély
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
38.Nagykörűi tározókörnyezetvédelmi
engedély
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
39.vízügyi hatósági
engedély
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
40.7. Vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység
41.vízimunka,
közlekedési
korlátozás,
rakodási
tevékenység
hajózási hatósági
engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős
miniszter

"

21. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
3.közlekedés: közútilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
4.közlekedés: vasútközlekedésért felelős miniszternincs
5.közlekedés: hajózásBudapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
6.légiközlekedés: polgári célúközlekedésért felelős miniszternincs
7.légiközlekedés állami célúhonvédelemért felelős miniszternincs
8.földtanilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
9.bányászatilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
10.rendészet (rendőrség)
gyorsforgalmi utak esetében
megyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
11.rendészet (rendőrség) az egyéb
országos közutak, helyi közutak
és közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetében
illetékes megyei rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
12.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
14.termőföldvédelemilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
15.földművelésügy: talajvédelemilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
16.földművelésügy: erdővédelemilletékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
17.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
18.egészségügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
19.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
20.műszaki biztonságilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala

"

22. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Projektelem,
létesítmény
A létesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.hallépcső a 21T
műtárgy mellett,
létesítmény szám:
IV/H
Keszthely (hrsz.
0380)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
3.1 db kilátó
áthelyezése,
építmény szám:
VI/K
Balatonszentgyörgy
(hrsz. 0115/2)
általános
építésügyi
hatósági
engedélyek
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Kaposvári Járási
Hivatala
Somogy Megyei
Kormányhivatal
4.áramlásjavító
csatorna,
létesítmény szám:
Vl/Cs
Zalakomár
(hrsz. 0175),
Balatonmagyaród
(hrsz. 04)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.Híd1-Híd2 bontása,
létesítmény szám:
VI/H1-2
Balatonmagyaród
(hrsz. 04)
közlekedési
hatósági engedély
Zala Megyei
Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási
Hivatala
Zala Megyei
Kormányhivatal
6.töltésépítés,
létesítmény szám:
VI/T1, VI/T2
Balatonmagyaród
(hrsz. 04)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.7. sz.
anyagnyerőhely
élőhely
rekonstrukció,
létesítmény szám:
VII/A
Keszthely (hrsz.
0380)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Hamvasréti-csatorna
torkolati zsilipek
bontása, létesítmény
szám: VIII/Tzs
Keszthelyvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.középső és déli
részterületek
szétválasztása,
létesítmény szám:
VIII/ÖK, VIII/ÖD
Keszthely,
Alsópáhok,
Sármellék
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.22T jelű zsilip
átépítése,
létesítmény szám:
IX/22T
Balatonmagyaródvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
11.Ingói szivattyútelep
bontása, létesítmény
szám: X/Isz
Zalavár (hrsz.
022/1)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
12.Ingói szivattyútelep
energiaellátó
vezeték bontása,
létesítmény szám:
X/E
Zalavárvillamosenergia-
ipari építésügyi
hatósági engedély
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.Maróvölgyi Déli
részöblözet
(csatorna, töltés,
műtárgy építés,
szivattyútelep
építés), létesítmény
szám: XII/DMcs;
DSö; DSSz
Sávoly, Szergerdő,
Somogysámson
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
14.Maróvölgyi Déli
részöblözet 6811. sz.
összekötő út,
útcsatlakozás,
létesítmény szám:
XII/DMcs; DSö;
DSSz
Sávoly,
Somogysámson
útügyi építési
engedély
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Kaposvári Járási
Hivatala
Somogy Megyei
Kormányhivatal
15.Fenékpusztai
géptelep
rekonstrukció,
létesítmény szám:
XVII/SzB
Keszthely
(hrsz. 0378/6)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
16.Balatonhídvégi
őrtelep
építményeinek
átalakítása,
építmény szám:
XVIII
Balatonmagyaródáltalános
építésügyi hatósági
engedélyek
Zala Megyei
Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási
Hivatala
Zala Megyei
Kormányhivatal
17.Ingói berek lezárása,
létesítmény szám:
XXI/AT
Zalavár (hrsz.
022/4)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
18.24T jelű zsilip
átépítés, létesítmény
szám: XXI/24T
Zalavár (hrsz.
022/4)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
19.23T jelű zsilip
átépítés, létesítmény
szám: XXI/23T
Keszthely (hrsz.
0380)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
20.25T jelű zsilip
átépítés, létesítmény
szám: XXI/25T
Zalavár (hrsz.
023/2)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
21.30T (2. hajózó
zsilip) bontása,
létesítmény szám:
XXI/D
Keszthely (hrsz.
0380)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
22.2. sz. terelőtöltés
árapasztó bukó
átépítése,
létesítmény szám:
XXI/AB
Balatonmagyaród
(hrsz. 04)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
23.Zalavári
határolótöltés
megszaggatása 4 db
átjárást biztosító híd
építésével,
létesítmény szám:
XXII/TH
Zalavár (hrsz.
022/1)
vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
24.Hídvégpuszta
bevédése,
létesítmény szám:
XXII/HP
Zalavárvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
25.Sármellék-
Balatonmagyaród
közút bevédése,
létesítmény szám:
XXII/3
Zalavárvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
26.20 kV-os vezeték
áthelyezése
Zalavárvillamosenergia-
ipari építésügyi
hatósági engedély
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
27.4T és Kányavári
sziget között 2 km
hosszú, 3 m széles
aszfaltozott üzemi út
építése, létesítmény
szám: XXIII/4K
Zalavárközlekedési
hatósági engedély
Zala Megyei
Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási
Hivatala
Zala Megyei
Kormányhivatal
28.4. sz. híd, új
felüljáró híd építése
MÁV vízvédelmi
töltések
megközelítésére
Zalakomárközlekedési
hatósági engedély
Zala Megyei
Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási
Hivatala
Zala Megyei
Kormányhivatal
29.Hídvégi tó
megkerülésének
létesítményei:
5T, 6T zsilip, Holt
meder
rekonstrukció, Kis-
Zala torkolati zsilip
rekonstrukció, új
csatorna a Kis-Zala
és a Mekenyei
szivattyútelep
között, létesítmény
szám: XXV/H
Zalavárvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
30.Fenéki tó belső
rövidrezárásának
létesítményei: Zala
meder
rekonstrukció, 5. sz.
híd, új csatorna és
töltés a Zala és
a vízszintszabályozó
csatorna között, 31T
és 32T zsilip,
létesítmény szám:
XXV/F
Keszthely, Zalavár,
Balatonmagyaród
közlekedési
hatósági engedély
Zala Megyei
Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási
Hivatala
Zala Megyei
Kormányhivatal
31.vízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
32.hallépcső a 4T
műtárgy mellett,
létesítmény szám:
XXVI
Balatonmagyaródvízügyi hatósági
engedély
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
33.vízimunka,
közlekedési
korlátozás, rakodási
tevékenység
hajózási hatósági
engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős
miniszter

"

23. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
3.közlekedés: közútilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
4.közlekedés: vasútközlekedésért felelős miniszternincs
5.közlekedés: hajózásBudapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
6.közlekedés: légiközlekedésa)polgári célú légiközlekedés:
közlekedésért felelős miniszter
b) állami célú légiközlekedés:
honvédelemért felelős miniszter
nincs
7.földtanilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
8.bányászatilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
9.rendészet (rendőrség)
gyorsforgalmi utak esetében
megyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
10.rendészet (rendőrség) az egyéb
országos közutak, helyi közutak
és közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetében
illetékes megyei rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
11.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
12.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
13.termőföldvédelemilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
14.talajvédelemilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
15.erdővédelemilletékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
16.régészet, műemlékvédelem és
világörökség
illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
17.egészségügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
18.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
19.műszaki biztonságilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
20.környezetvédelem,
természetvédelem
illetékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
21.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

"

24. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.BeruházásBeruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
hatósági
ügyek
Első fokon eljáró
hatóság
Fellebbezés
elbírálására
jogosult hatóság
2.Kiemelt
nagyberuházásként
a dunaalmási
"DUNAETANOL
Zrt. Bioetanol-
Biogáz-Kiserőmű"
projekthez
kapcsolódó
építmények,
létesítmények.
Dunaalmás
közigazgatási
területén lévő
külterületi 0634,
0633/26, 0661/3
ingatlan-
nyilvántartási
helyrajzi számú
területek
műszaki biztonsági
hatóság
hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Székesfehérvári
Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.építésügyi hatósági
eljárások
(a telekalakítási
eljárás
kivételével)
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatala
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
4.környezetvédelmi
hatósági eljárások
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
5.útügyi hatósági
eljárások
gyorsforgalmi út és
30 méter szabad
nyílást meghaladó
közúti híd esetében
Budapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért
felelős miniszter
6.útügyi hatósági
eljárások a C:5
mezőben
foglaltakon kívüli
egyéb országos
közút, a helyi
közút és a
közforgalom elől
el nem zárt
magánút esetében
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatala
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
7.vízjogi hatósági
eljárások
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.földvédelmi
hatósági eljárások
illetékes járási
hivatal
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
9.ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
illetékes járási
hivatal
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási
hatósági eljárások
illetékes járási
hivatal
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
11.földmérési
hatósági eljárások
illetékes járási
hivatal
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
12.erdővédelmi
hatósági eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
13.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
14.bányahatósági
eljárások
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
15.talajvédelmi
hatósági eljárások
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatala
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
16.örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások és
régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos
eljárások
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
17.vasúti hatósági
eljárások
közlekedésért felelős
miniszter
nincs
18.beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
19.tűzvédelmi
használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények
alóli eltérési
hatósági eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
20.a jogszabályban
rögzített
tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
21.tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
22.nyomástartó
berendezés,
veszélyes
folyadéktároló
engedélyezésével
kapcsolatos
hatósági eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Székesfehérvári
Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
23.kiserőmű
engedélyezésével
kapcsolatos
eljárások
Magyar Energetikai
és Közmű-
szabályozási Hivatal
nincs
24.egészségügyi
eljárások
illetékes járási
hivatal
Országos
Tisztifőorvosi
Hivatal
25.üvegházhatású
gázkibocsátással
járó tevékenység
hatósági
engedélyezési
eljárása
energiapolitikáért
felelős miniszter
nincs

"

25. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Tatabányai
Járási Hivatala
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelem,
természetvédelem
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Tatabányai
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés gyorsforgalmi út és
30 méter szabad nyílást
meghaladó közúti híd esetében
Budapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
6.közlekedés az A:5 mezőben
foglaltakon kívüli egyéb országos
közút, a helyi közút és a
közforgalom elől el nem zárt
magánút esetében
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Tatabányai
Járási Hivatala
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
7.vasúti közlekedésközlekedésért felelős miniszternincs
8.légiközlekedésa)polgári célú légiközlekedés:
közlekedésért felelős miniszter
b) állami célú légiközlekedés:
honvédelemért felelős miniszter
nincs
9.vízi közlekedésBudapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
10.földtan és bányászatVeszprém Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
11.rendészet (rendőrség)
gyorsforgalmi út esetén
megyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
12.rendészet (rendőrség) az A: 11
mezőben foglaltakon kívüli
egyéb országos közút, a helyi
közút és a közforgalom elől el
nem zárt magánút esetén
Tatai RendőrkapitányságKomárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság
13.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
14.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
15.termőföldvédelemilletékes járási hivatalKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
16.talajvédelemKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Tatabányai
Járási Hivatala
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
17.erdővédelemPest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
18.régészet és műemlékvédelemKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Tatabányai
Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
19.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
20.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
21.műszaki biztonságFejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
22.élelmiszer-biztonságilletékes járási hivatalKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal

"

26. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.BeruházásBeruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
hatósági ügyek
Első fokon eljáró
hatóság
Fellebbezés
elbírálására
jogosult hatóság
2.Kiemelt
nagyberuházásként
a kabai "EM
Bioetanol Kft.
Bioetanol-Biogáz-
Kiserőmű"
projekthez
kapcsolódó
építmények,
létesítmények.
Kaba
közigazgatási
területén lévő
külterületi 0513/3
ingatlan-
nyilvántartási
helyrajzi számú
terület
műszaki biztonsági
hatóság
hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.építésügyi hatósági
eljárások (a
telekalakítási
eljárás kivételével)
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
4.környezetvédelmi
hatósági eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
5.útügyi hatósági
eljárások
gyorsforgalmi út és
30 méter szabad
nyílást meghaladó
közúti híd esetében
Budapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős
miniszter
6.útügyi hatósági
eljárások a C:5
mezőben
foglaltakon kívüli
egyéb országos
közút, a helyi
közút és a
közforgalom elől
el nem zárt
magánút esetében
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
7.vízjogi hatósági
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.földvédelmi
hatósági eljárások
illetékes járási
hivatal
Hajdú-Bihar Megyei
kormányhivatal
9.ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
illetékes járási
hivatal
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási
hatósági eljárások
illetékes járási
hivatal
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
11.földmérési
hatósági eljárások
illetékes járási
hivatal
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
12.erdővédelmi
hatósági eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
13.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
14.bányahatósági
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
15.talajvédelmi
hatósági eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
16.örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások és
régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
17.vasúti hatósági
eljárások
közlekedésért felelős
miniszter
nincs
18.beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárásai
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
19.tűzvédelmi
használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények
alóli eltérési
hatósági eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
20.a jogszabályban
rögzített
tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
21.tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
22.nyomástartó
berendezés,
veszélyes
folyadéktároló
engedélyezésével
kapcsolatos
hatósági eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
23.kiserőmű
engedélyezésével
kapcsolatos
eljárások
Magyar Energetikai
és Közmű-
szabályozási Hivatal
nincs
24.egészségügyi
eljárások
illetékes járási
hivatal
Országos
Tisztifőorvosi
Hivatal
25.üvegházhatású
gázkibocsátással
járó tevékenység
hatósági
engedélyezési
eljárása
energiapolitikáért
felelős miniszter
nincs

"

27. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási
Hivatala
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelem,
természetvédelem
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási
Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: gyorsforgalmi út és
30 méter szabad nyílást
meghaladó közúti híd esetében
Budapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
6.közlekedés: az A:5 mezőben
foglaltakon kívüli egyéb országos
közút, a helyi közút és a
közforgalom elől el nem zárt
magánút esetében
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási
Hivatala
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
7.vasúti közlekedésközlekedésért felelős miniszternincs
8.légiközlekedésa)polgári célú légiközlekedés:
közlekedésért felelős miniszter
b) állami célú légiközlekedés:
honvédelemért felelős miniszter
nincs
9.vízi közlekedésBudapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
10.földtan és bányászatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
11.rendészet (rendőrség)
gyorsforgalmi út esetén
megyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
12.rendészet (rendőrség) az A: 11
mezőben foglaltakon kívüli
egyéb országos közút, a helyi
közút és a közforgalom elől el
nem zárt magánút esetén
Püspökladányi
Rendőrkapitányság
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság
13.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
14.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
15.termőföldvédelemilletékes járási hivatalHajdú-Bihar Megyei
kormányhivatal
16.talajvédelemHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási
Hivatala
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
17.erdővédelemHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási
Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
18.régészet és műemlékvédelemHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
19.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
20.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
21.műszaki biztonságHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
22.élelmiszer-biztonságilletékes járási hivatalHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal

"

28. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCD
1.Beruházás és
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek,
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Fellebbezés
elbírálására jogosult
hatóság
2.Magyar-horvát
összekötő
földgázszállító-vezeték
és a kapcsolódó
beruházások a
Városföld-Bátmonostor
szakaszon.
Városföld
kompresszorállomásra
vonatkozó előzetes
környezetvédelmi és
környezetvédelmi
hatásvizsgálati
engedélyezés, egységes
környezethasználati
engedély
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
3.vízjogi üzemeltetési
engedély vezeték
szilárdsági nyomás
próbához
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
4.régészeti feltárási
engedély
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.külső villamos energia
ellátás kiépítésére és
oszlop áthelyezésére
vonatkozó engedélyek
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.erdő igénybevétel és
fakivágási engedély
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
7.termőföld más célú
hasznosítására
vonatkozó engedély
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
8.bányaszolgalom
alapítására irányuló
engedélyezési eljárás
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
nincs
9.gázvezeték és tartozékai
építési engedélyeztetése
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
10.Városföld
kompresszorállomás
épületre vonatkozó
építésügyi hatósági
engedély
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
11.Báta
kompresszorállomásra
vonatkozó előzetes
környezetvédelmi és
környezetvédelmi
hatásvizsgálati
engedélyezés, egységes
környezethasználati
engedély
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Szekszárdi Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
12.vízjogi engedély vezeték
szilárdsági nyomás
próbához vízjogi
létesítési engedély
kútfúráshoz
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.régészeti feltárási
engedély
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
14.külső villamos energia
ellátás kiépítésére
vonatkozó engedély
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
15.erdő igénybevétel és
fakivágási engedély
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
16.termőföld más célú
hasznosítására
vonatkozó engedély
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
17.bányaszolgalom
alapítására irányuló
engedélyezési eljárás
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
nincs
18.gázvezeték és tartozékai
építési engedélyeztetése
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
19.Báta
kompresszorállomás
vonatkozásában
beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítésének
engedélyezése
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
20.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítésének
engedélyezése
a) Túrony szakaszoló
állomáson,
b) Drávaszerdahely
szakaszoló és
mérőállomáson
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
21.építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Baranya Megyei
Kormányhivatal
a)Báta
kompresszorállomás
épület,
a)Tolna Megyei
Kormányhivatal
Szekszárdi Járási
Hivatala
b)Drávaszerdahely
mérőállomás
b)Baranya Megyei
Kormányhivatal Pécsi
Járási Hivatala
22.Báta
kompresszorállomás
bekötőút
vonatkozásában útügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Szekszárdi Járási
Hivatala
Tolna Megyei
Kormányhivatal

"

29. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.Egészségügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
3.Helyi természetvédelem, helyi
jelentőségű védett természeti terület
települési önkormányzat jegyzőjeilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
4.Bányászatilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
5.Területrendezési előírásokkal való
összhang
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
területrendezésért felelős miniszter
6.Termőföld minőségi védelme,
erdővédelem
illetékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
7.Termőföld mennyiségi védelmeilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
8.Régészet, műemlékvédelem és
világörökség
illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros Kormányhivatala
9.GyógyhelyekOrszágos Tisztifőorvosi Hivatalegészségügyért felelős miniszter
10.Vízi közlekedésBudapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
11.Légiközlekedés: polgári célúközlekedésért felelős miniszternincs
12.Légiközlekedés: állami célúhonvédelemért felelős miniszternincs
13.Tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
14.Határrendészetmegyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
15.Honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
16.Természetvédelemilletékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
17.Talajvédelemilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
18.Vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
19.Műszaki biztonságilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros Kormányhivatala

"

30. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCD
1.Beruházás és
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek,
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Fellebbezés
elbírálására jogosult
hatóság
2.A Nabucco
földgázszállító vezeték
és telepített
létesítményei, épített
építményei, valamint
azok biztonsági övezete
által lehatárolt
területeken megvalósuló
beruházás építményei.
A térbeli rend
szempontjából
meghatározó települések
az Országos
Területrendezési Tervről
szóló 2003. évi XXVI.
törvény 1/10. számú
melléklete szerint:
(Románia) - országhatár
- Nagylak -
Hódmezővásárhely -
Kecskemét - Adony -
Székesfehérvár - Mór -
Tét - Rajka - országhatár
- (Ausztria).
bányahatósági építési
engedélyek
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
3.a telekalakítási eljárás
kivételével az építésügyi
hatósági engedélyek
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
4.környezetvédelmi
hatósági engedélyek
illetékes járási hivatalPest Megyei
Kormányhivatal
5.közforgalom elől el nem
zárt magánutak útügyi
építésügyi hatósági
engedélye
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatala
6.vízügyi hatósági
engedélyek
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
8.régészeti feltárási
engedély
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.erdő igénybevétel és
fakivágási engedély
illetékes járási hivatalPest Megyei
Kormányhivatal
10.termőföld más célú
hasznosítására
vonatkozó engedély
illetékes járási hivatalilletékes megyei
kormányhivatal
11.bányaszolgalom
alapítására irányuló
engedélyezési eljárás
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
nincs
12.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
ügyeivel kapcsolatos
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
14.tűzvédelmi használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
15.veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos
balesetek elleni
védekezésre vonatkozó
katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
16.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

31. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.Közúti közlekedésBudapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
3.Vasúti közlekedésközlekedésért felelős miniszternincs
4.Légiközlekedés
a) polgári célú
b) állami célú
a)közlekedésért felelős miniszter
b) honvédelemért felelős
miniszter
nincs
5.Vízi utat, vízi közlekedést érintő
építmény
Budapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
6.Tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.Honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
8.Talajvédelem, erdővédelemilletékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
9.Régészet és műemlékvédelem és
világörökség
illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.Gyógyfürdők, gyógyhely,
ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap
lelőhely védelme
Országos Tisztifőorvosi Hivatalegészségügyért felelős miniszter
11.Határrendészetmegyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
12.Egészségügy, közegészségügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
13.Bányászat, bányászati vagy
gázipari létesítmény érintettsége
esetén
illetékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
14.Műszaki biztonságilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
15.Helyi jelentőségű védett
természeti terület vagy arra
közvetlen hatást gyakorló módon
megvalósuló létesítmény esetén
települési önkormányzat jegyzőjeilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
16.Termőföldvédelemilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
17.A területrendezési tervekkel való
összhang megteremtése
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
területrendezésért felelős
miniszter
18.Ásványvagyon védelemilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
19.Környezetvédelem és
természetvédelem
illetékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
20.Vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
21.Közlekedésrendészetmegyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság

"

32. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Kiemelt
nagyberuházásként
gyártelepítés és
annak építményei,
valamint az ahhoz
kapcsolódó
logisztikai bázis és
építményei
Az 1. § (1)
bekezdése szerinti
terület
általános építésügyi
hatósági
engedélyek
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási Hivatala
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési eljárás
a természetvédelmi
kiegyenlítő
intézkedés
végrehajtásához
szükséges
környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési eljárás
kivételével
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
4.természetvédelmi
hatósági
engedélyezési eljárás
a természetvédelmi
kiegyenlítő
intézkedés
végrehajtásához
szükséges
természetvédelmi
hatósági
engedélyezési eljárás
kivételével
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
5.természetvédelmi
kiegyenlítő
intézkedés előírására
irányuló
engedélyezési eljárás
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
6.útügyi hatósági
engedélyek
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási Hivatala
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
7.vízügyi hatósági
engedélyek
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.földvédelmi hatósági
eljárás
illetékes járási
hivatal
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
10.ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
illetékes járási
hivatal
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
11.telekalakítási
hatósági eljárások
illetékes járási
hivatal
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
12.földmérési hatósági
eljárások
illetékes járási
hivatal
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
13.erdészeti hatósági
engedélyek
Vas Megyei
Kormányhivatal
Szombathelyi Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
14.hírközlési hatósági
engedélyek
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
15.bányahatósági
engedélyek
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
16.talajvédelmi hatósági
engedélyek
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási Hivatala
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
17.örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások és régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
18.vasúti hatósági
engedélyek
közlekedésért felelős
miniszter
nincs
19.tűzvédelmi használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
20.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
21.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
22.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

33. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Győri Járási
Hivatala
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
3környezetvédelem és
természetvédelem
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Győri Járási
Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.földtanVeszprém Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
6.közlekedés: közútGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Győri Járási
Hivatala
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
7.közlekedés: Vasútközlekedésért felelős miniszternincs
8.közlekedés légiközlekedésa)polgári célú légiközlekedés:
közlekedésért felelős miniszter
b)állami célú légiközlekedés:
honvédelemért felelős miniszter
nincs
9.bányászatVeszprém Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
10.rendészet: a)gyorsforgalmi utak
esetén
megyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
11.rendészet: b) az egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Győri RendőrkapitányságGyőr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-főkapitányság
12.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
14.termőföldvédelemilletékes járási hivatalGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
15.talajvédelemGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Győri Járási
Hivatala
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
16.erdővédelemVas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
17.régészet és műemlékvédelemGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Győri Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
18.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
19.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
20.műszaki biztonságGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Győri Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
21.élelmiszer-egészségügyilletékes járási hivatalGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
22.területrendezésGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
területrendezésért felelős
miniszter

"

34. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Kiemelt
nagyberuházásként
kutatási
nagyberendezés és
a hozzá tartozó
építmények,
valamint az ahhoz
kapcsolódó
logisztikai bázis és
építményei
Szeged, 01392/19Általános építésügyi
hatósági engedélyek
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
3.Környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás a
természetvédelmi
kiegyenlítő intézkedés
végrehajtásához
szükséges
környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás kivételével
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
4.A környezet- és
település-
egészségügyre, az
egészségkárosító
kockázatok és esetleges
hatások felmérésére, a
felszín alatti vizek
minőségét, egészség-
károsítás nélküli
fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát
befolyásoló
körülmények, tényezők
vizsgálatára, lakott
területtől (lakóépülettől)
számított védőtávolságok
véleményezésére, a
talajjal, a szennyvizekkel,
veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos
közegészségügyi
követelmények
érvényesítésére, az
emberi használatra
szolgáló felszíni vizek
védelmére, továbbá a
levegő higiénés
követelmények
teljesülésére kiterjedően.
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
5.Környezet-egészségügyi
szakkérdésekre, így
különösen az
egészségkárosító
kockázatok és esetleges
hatások felmérésére, a
veszélyes
készítményekkel végzett
tevékenység vizsgálatára,
a települési hulladékkal
és nem közművel
összegyűjtött háztartási
szennyvízzel kapcsolatos
közegészségügyi,
járványügyi vonatkozású
követelmények
érvényesítésére
kiterjedően.
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
6.Útügyi hatósági
engedélyek
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
7.Vízügyi hatósági
engedélyek
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.Földvédelmi hatósági
eljárás
illetékes járási
hivatal
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
10.Ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
illetékes járási
hivatal
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
11.Földmérési hatósági
eljárások
illetékes járási
hivatal
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
12.Erdészeti hatósági
engedélyek
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
13.Hírközlési hatósági
engedélyek
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
14.Bányahatósági
engedélyek
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
15.Talajvédelmi hatósági
engedélyek
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
16.Örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
és régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
17.Vasúti hatósági
engedélyek
közlekedésért felelős
miniszter
nincs
18.Tűzvédelmi használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
19.Beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
20.A jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
21.Tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

35. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyCsongrád Megyei
Kormányhivatal Szegedi Járási
Hivatala
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
3környezetvédelem és
természetvédelem
Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szegedi Járási
Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútCsongrád Megyei
Kormányhivatal Szegedi Járási
Hivatala
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
6.közlekedés: vasútközlekedésért felelős miniszternincs
7.légiközlekedésa)polgári célú légiközlekedés:
közlekedésért felelős miniszter
b)állami célú légiközlekedés:
honvédelemért felelős miniszter
nincs
8.földtanJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
9.bányászatJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
10rendészet: gyorsforgalmi utak
esetén
megyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
11.rendészet: az egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Szegedi RendőrkapitányságCsongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság
12.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
14.termőföldvédelemilletékes járási hivatalCsongrád Megyei
Kormányhivatal
15.talajvédelemCsongrád Megyei
Kormányhivatal Szegedi Járási
Hivatala
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
16.erdővédelemBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
17.régészet és műemlékvédelemCsongrád Megyei
Kormányhivatal Szegedi Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
18.egészségügy,
sugár-egészségügy
illetékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
19.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
20.műszaki biztonságCsongrád Megyei
Kormányhivatal Szegedi Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
21.élelmiszer-egészségügyilletékes járási hivatalCsongrád Megyei
Kormányhivatal
22.területrendezésCsongrád Megyei
Kormányhivatal
területrendezésért felelős
miniszter
23.A radioaktív anyagoknak a
levegőbe történő kibocsátásának,
valamint a levegő radioaktív
szennyeződése ellenőrzésének
vizsgálata, a kibocsátási
határértékek, valamint az
ellenőrzési követelményeknek és
a környezetvédelmi hatóság
részére adandó jelentések
rendszerének a meghatározása
Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szegedi Járási
Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
24.A radioaktív anyagoknak a vízbe
történő kibocsátásának, a vizek és
víztartó képződmények
radioaktív és hőszennyezés elleni
védelmének, valamint a vízi
környezet radioaktív
szennyeződése ellenőrzésének
vizsgálata, a kibocsátási
határértékek, valamint az
ellenőrzési követelményeknek és
a vízügyi hatóság részére adandó
jelentések rendszerének a
meghatározása
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

"

36. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.A Pesti Vigadó
épületének
rekonstrukciója
Budapest,
belterület 24.429/1
hrsz.
műemléki védelem
alatt álló
építmények
építésügyi hatósági
engedélye
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
4.vízügyi hatósági
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XIV. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások és
régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.tűzvédelmi
használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.a jogszabályokban
rögzített
tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
11.műszaki biztonsági
hatóság
hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XII. Kerületi Hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala

"

37. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
4.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.egészségügyilletékes fővárosi kerületi hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
6.környezetvédelem és
természetvédelem
Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
7.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

"

38. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Kiemelt
nagyberuházásként
lakóépületek és
közintézmények,
valamint sajátos
építményfajták
körébe tartozó
(közlekedési,
hírközlési, közmű-
és energiaellátási)
építmények
Az Ócsa település
külterületén fekvő,
az ingatlan-
nyilvántartás
szerint 0128,
0129/2, 0130,
0131, 0137, 0138,
0140, 0141, 0142,
0105/4, 0105/5,
0105/6, 0106,
0112, 0113/3,
0113/4, 0113/30,
0113/31, 0113/32,
0113/33, 0113/38,
0113/39, 0117/1,
0117/2, 0121/9,
0121/10, 0121/11,
0124/1, 0124/3,
0124/7, 0198/4
helyrajzi számú
földrészletek,
illetve ezen
földrészletekből a
telekalakítási
eljárások jogerős
befejezését
követően
kialakított
földrészletek.
általános építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
4.útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
5.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.vízügyi hatósági
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
8.földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
illetékes járási
hivatal
Pest Megyei
Kormányhivatal
9.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
10.erdészeti hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
11.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárásai
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
12.tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

39. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.környezetvédelem és
természetvédelem
Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
3.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
4.közlekedés: közútPest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
5.rendészet: gyorsforgalmi utak
esetén
Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
6.rendészet: az egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Dabasi RendőrkapitányságPest Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.termőföldvédelemilletékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
9.földművelésügy: talajvédelemPest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
10.földművelésügy: erdővédelemPest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
11.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
13.műszaki biztonságBudapest Főváros
Kormányhivatala XII. Kerületi
Hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
14.élelmiszer-egészségügyilletékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
15.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

"

40. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCD
1.Beruházás és
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek,
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Fellebbezés
elbírálására jogosult
hatóság
2.A magyar-szlovák
összekötő
földgázszállító-vezeték
Vecsés-Balassagyarmat
közötti szakasza
kiépítéséhez, és a
vezeték üzemszerű
működtetéséhez
kapcsolódó
beruházások
Előzetes konzultáció,
előzetes vizsgálat,
környezeti
hatásvizsgálati eljárás,
egységes
környezethasználati
engedélyezési eljárás
illetékes járási hivatalPest Megyei
Kormányhivatal
3.Vízjogi engedély
vezeték szilárdsági
nyomáspróbához,
vízjogi létesítési
engedély kútfúráshoz
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
4.Régészeti feltárási
engedély
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.Külső villamos energia-
ellátás kiépítésére
vonatkozó engedély
Budapest Főváros
Kormányhivatala XII.
Kerületi Hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Erdő igénybevétele és
fakitermelés bejelentése
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
7.Termőföld más célú
hasznosítására
vonatkozó engedély
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
8.Bányaszolgalom
alapítására irányuló
engedélyezési eljárás
Pest Megyei
Kormányhivatal
nincs
9.Építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
a bányafelügyelet
hatáskörébe tartozó
sajátos építményekre
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
10.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítésének és
használatbavételének
engedélyezése
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
11.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
12.Általános építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
13.Veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos
balesetek elleni
védekezésre vonatkozó
katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
14.Területrendezési
hatósági eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
nincs
15.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal

"

41. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.Egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
3.Helyi jelentőségű védett
természetvédelmi terület
települési önkormányzat
jegyzője
illetékes megyei (fővárosi)
kormányhivatal
4.BányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
5.Területrendezési előírásokkal
való összhang
Pest Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős
miniszter
6.Termőföld minőségi védelmePest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
7.Fenntartható erdőgazdálkodás és
erdővédelem
Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
8.Termőföld mennyiségi védelmeilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
9.Régészet, műemlékvédelem és
világörökség
illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.GyógyhelyekOrszágos Tisztifőorvosi Hivatalegészségügyért felelős miniszter
11.VíziközlekedésBudapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
12.Közúti közlekedés
a) gyorsforgalmi utak esetében,
és 30 méter szabad nyílást
meghaladó közúti hidak esetében
b) az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom
elől el nem zárt magánutak
esetében
a)Budapest Főváros
Kormányhivatala
b) illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
a)közlekedésért felelős
miniszter
b) illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
13.Légiközlekedés
a)polgári célú
b)állami célú
a)közlekedésért felelős
miniszter
b)honvédelemért felelős
miniszter
nincs
14.Vasúti közlekedésközlekedésért felelős miniszternincs
15.Tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
16.HatárrendészetNógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
17.Honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
18.Környezet- és természetvédelemPest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
19.TalajvédelemPest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
20.Építésügyilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal

"

42. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez

A beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.A hatvani
Grassalkovich-
kastély
főépületének és
parkjának
rekonstrukciója
Hatvan, belterület
2713/4 hrsz.;
2713/6 hrsz.
műemléki védelem
alatt álló
építmények
építésügyi hatósági
engedélye
Heves Megyei
Kormányhivatal
Egri Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Heves Megyei
Kormányhivatal
Egri Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
4.vízjogi hatósági
eljárások
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
illetékes járási
hivatal
Heves Megyei
Kormányhivatal
6.örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások és
régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos
eljárások
Heves Megyei
Kormányhivatal
Egri Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.a jogszabályokban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
11.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Miskolci Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala

"

43. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyHeves Megyei Kormányhivatal
Egri Járási Hivatala
Heves Megyei Kormányhivatal
3.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
4.régészet és műemlékvédelemHeves Megyei Kormányhivatal
Egri Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
6.környezetvédelem és
természetvédelem
Heves Megyei Kormányhivatal
Egri Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
7.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

"

44. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.A Várbazár
épületének
rekonstrukciója,
valamint sajátos
építményfajták
körébe tartozó
(közlekedési,
hírközlési, közmű-
és energiaellátási)
építmények.
Budapest I. kerület,
Ybl Miklós tér 2-6.
sz., 6452/2 hrsz.
(Várbazár);
14386 hrsz. (Várkert
Casino); Apród utca
1-3. sz., 6332 hrsz.,
(Orvostörténeti
Múzeum);
Ybl Miklós tér 8. sz.,
6230/2 hrsz.
(Irodaház);
6268 hrsz. telek
(Osztrák köv.);
Apród u. 5-7. sz.,
6331 hrsz., telek;
6452/1, 6452/2,
6452/3 hrsz. (Déli és
keleti várlejtő park,
"Vízhordó lépcső" új
megközelítési
útvonal) ingatlan-
nyilvántartási
helyrajzi számú
területek, illetve ezen
területekből
telekalakítás folytán
kialakított területek.
Az alábbi
közterületek:
Lánchíd utca (14384
hrsz.),
Ybl Miklós tér
(6271/2 hrsz.),
Szarvas tér (6271/1
hrsz.),
Öntőház utca
(14373/2 hrsz.),
Sándor Móric lépcső
(6330 hrsz.),
6272 hrsz.
zöldterület, Attila út
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások:
- általános építmények,
- műemléki védelem
alatt álló építmények,
- építményen belül,
építménybe beépített
felvonók,
mozgólépcsők,
(beleértve
a mozgójárdát is)
esetében
Budapest Főváros
Kormányhivatala I.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
4.útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala III.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.építményeken kívüli
felvonó, mozgólépcső,
emelők, gépi
működtetési
közlekedési
berendezések
engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.vízjogi hatósági
eljárások
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.(6329 hrsz.),
Váralja utca (6335
hrsz.),
Palota út (7124/2
hrsz.),
Dózsa György tér
(6350 hrsz.),
Várkert rakpart
(14387/2 hrsz.),
Friedrich Born
alsórakpart (14387/1
hrsz.).
10/4 (folyampart
Duna)
hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
9.földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XI.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
11.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
12.tűzvédelmi használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.a jogszabályokban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
14.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
15.örökségvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások és régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala I.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
16.bányahatósági
engedélyek
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
17.hajózási engedélyek,
kikötő engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős
miniszter

"

45. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros Kormányhivatala
I. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
3.vízügy és vízvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
4.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
I. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
6.közlekedés közútBudapest Főváros Kormányhivatala
III. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
7.közlekedés hajózásBudapest Főváros Kormányhivatalaközlekedésért felelős miniszter
8.rendészet,
a helyi közutak és a közforgalom
elől el nem zárt
magánutak esetén
Budapest I. Kerületi
Rendőrkapitányság
Budapesti Rendőr-főkapitányság
9.termőföldvédelemBudapesti Főváros
Kormányhivatala XI. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
10.földművelésügy: talajvédelemPest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
11.egészségügyilletékes fővárosi kerületi hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
13.műszaki biztonságBudapesti Főváros
Kormányhivatala XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
14.élelmiszer-egészségügyilletékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
15.területrendezésBudapest Főváros Kormányhivatalaterületrendezésért felelős miniszter
16.földtanPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
17.bányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal

"

46. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatáshoz hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Budapest
Istvánmező
rehabilitációs
programja,
kiemelten a
Budapesti
Olimpiai Központ
integrált
rekonstrukciója
(2011-2020)
az 1. § (1)
bekezdés a) és b)
pontja szerinti
terület, illetve
ezen területekből
telekalakítás
folytán kialakított
terület
általános építésügyi
és örökségvédelmi
hatósági eljárások,
régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
4.útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala III.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.vízjogi hatósági
eljárások
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
8.földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XIV. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
10.beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
11.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
12.a jogszabályban
rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

47. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezet- és természetvédelemPest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútBudapest Főváros
Kormányhivatala III. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.rendészet: gyorsforgalmi utak
esetén
megyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
7.rendészet: az egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Budapesti XIV. kerületi
Rendőrkapitányság
Budapesti Rendőr-főkapitányság
8.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
9.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
10.földművelésügy: talajvédelemPest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
11.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
12.műszaki biztonságBudapest Főváros
Kormányhivatala XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.egészségügyilletékes fővárosi kerületi hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
14.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala

"

48. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatáshoz hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Tüskecsarnok
beruházási
program
Budapest XI.
kerület 4082/23
helyrajzi számú
terület, illetve
ezen területből
telekalakítás
folytán kialakított
terület
általános építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala I.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
4.útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
III. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
nincs
6.vízjogi hatósági
eljárások
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
8.földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XI. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.talajvédelmi
hatósági eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
10.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
11.tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
12.jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13tűzvédelmi létesítési
előírások alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

49. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros
Kormányhivatala I. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezet- és természetvédelemPest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútBudapest Főváros
Kormányhivatala III. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.rendészet: gyorsforgalmi utak
esetén
megyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
7.rendészet: az egyéb országos
közutak,
a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
XI. Kerületi RendőrkapitányságBudapesti Rendőr-főkapitányság
8.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.földművelésügy: talajvédelemPest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
10.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
11.műszaki biztonságBudapest Főváros
Kormányhivatala XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
12.egészségügyilletékes fővárosi kerületi hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
13.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros
Kormányhivatala I. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala

"

50. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelethez

A beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.A budapesti
Kossuth Lajos tér
rekonstrukciója,
mélygarázs,
látogatóközpont és
Parlamenti
Múzeum építése,
valamint a tér és a
kapcsolódó
területek felszíni
rendezése, ezzel
összefüggésben a
kapcsolódó
területeken egyes
épületek
rekonstrukciói.
Budapest V.
kerület belterület
24893 hrsz.,
24894 hrsz.,
24897/1 hrsz.
ingatlanok.
A beruházást
érintő egyéb
ingatlanok: a
Budapest
V. kerület
belterület 24989/2
hrsz. (Balassi
Bálint utca),
24965/2 hrsz.
(Falk Miksa utca),
24914 hrsz.
(Szalay utca)
24892 hrsz.
(Alkotmány utca),
24708 hrsz.
(Garibaldi utca),
24666 hrsz.
(Akadémia utca)
és 24834/1 hrsz.
(a Vértanúk tere)
ingatlanok.
Budapest V.
kerület belterület
24696, 24697,
24710/4, 24897/2,
24917, 24956/2,
24957, 24986,
24987, 24988,
25007, 25122/4,
25122/6 és
24989/2, 24710/2,
24890, 24981,
24898, 24899
hrsz. ingatlanok.
Az 1. §
általános építésügyi
hatósági engedélyezési
és tudomásulvételi
eljárások, beleértve a
műemléki védelem
alatt álló építményeket
is, fakivágási
engedélyek, a
kapcsolódó területek
felszíni rendezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.örökségvédelmi
hatósági engedélyezési
és tudomásulvételi
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.környezetvédelmi
hatósági eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
5.útügyi hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala III.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatal
6.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XII.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.vízügyi és vízvédelmi
hatósági eljárások
Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
9.földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások, telekalakítási
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XIV. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.(2) bekezdése
szerinti
tevékenységekkel
érintett ingatlanok.
beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
11.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
12.jogszabályokban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
13.bányahatósági
engedélyek
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
14.villamospálya
átépítésének
engedélyezési eljárása
közlekedésért felelős
miniszter
nincs
15.üzletek (kávézó)
működési engedélye
Belváros-Lipótváros
Budapest Főváros V.
kerületi
Önkormányzat
jegyzője
Budapest Főváros
Kormányhivatala
16.azok a 2-15. sorban
nem szereplő hatósági
engedélyezési
eljárások, amelyek a
beruházás
megvalósításához,
használatbavételéhez
megvalósításához és
működésének
beindításához
szükségesek
az adott ügyfajtára
vonatkozó jogszabály
szerint elsőfokú
hatóságként kijelölt
hatóság
az adott ügyfajtára
vonatkozó jogszabály
szerint másodfokú
hatóságként kijelölt
hatóság
17.a 2-16. sorban felsorolt
ügyfajtákban kiadott
hatósági döntések
módosítására irányuló
hatósági eljárások
az adott ügyfajta
tekintetében e
rendeletben elsőfokú
hatóságként kijelölt
hatóság, illetve ennek
hiányában az adott
ügyfajtára vonatkozó
jogszabály szerint
elsőfokú hatóságként
kijelölt hatóság
az adott ügyfajta
tekintetében e
rendeletben
másodfokú
hatóságként kijelölt
hatóság, illetve ennek
hiányában az adott
ügyfajtára vonatkozó
jogszabály szerint
másodfokú
hatóságként kijelölt
hatóság

"

51. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.környezet- és természetvédelemPest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
5.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
6.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
8.közlekedés: közútBudapest Főváros
Kormányhivatala III. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.közlekedés: vasútközlekedésért felelős miniszternincs
10.egészségügyilletékes fővárosi kerületi hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.élelmiszer-egészségügyilletékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
12.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
13.műszaki biztonságBudapest Főváros
Kormányhivatala XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
14.rendészetV. kerületi RendőrkapitányságBudapesti Rendőr-főkapitányság
15.bányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
16.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

"

52. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.A Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem
Ludovika
Campusban
történő
elhelyezése
Budapest VIII.
kerület Orczy út 1.
Hrsz. 36030;
Budapest VIII.
kerület Diószeghy
Sámuel utca 38-
40. Hrsz. 36009;
Budapest VIII.
kerület Diószeghy
Sámuel utca 42.
Hrsz. 36014;
Budapest VIII.
kerület Korányi
Sándor utca 14.
Hrsz. 36038/2;
Budapest VIII.
kerület Dugonics
utca 9. Hrsz.
36038/2;
Budapest VIII.
kerület Korányi
Sándor utca 22-
26. Hrsz. 36034;
Budapest VIII.
kerület Dugonics
utca 17-21. Hrsz.
36034;
Budapest VIII.
kerület Diószeghy
Sámuel utca 16.
Hrsz. 35978;
Budapest VIII.
kerület Diószeghy
Sámuel utca 18.
Hrsz. 35979;
Budapest VIII.
kerület Diószeghy
Sámuel utca 20.
Hrsz. 35980;
Budapest VIII.
kerület Diószeghy
Sámuel utca 22.
Hrsz. 35981;
Budapest VIII.
kerület Diószeghy
általános építésügyi
és építésfelügyeleti
hatósági eljárások,
beleértve:
- az általános
építményeket,
- a műemléki
védelem alatt álló
építményeket,
- az építményen
belül, építménybe
beépített
felvonókat,
mozgólépcsőket,
(beleértve a
mozgójárdát is), ha
annak létesítéséhez
építésügyi hatósági
engedélyhez kötött
építési tevékenység
szükséges,
fás szárú növények
kivágására
vonatkozó
engedélyezési
eljárás,
kapcsolódó
területek felszíni
rendezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
4.vízjogi hatósági
engedélyezési
eljárások
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.Sámuel utca 24.
Hrsz. 35982;
Budapest VIII.
kerület Diószeghy
Sámuel utca 26.
Hrsz. 35983;
Budapest VIII.
kerület Diószeghy
Sámuel utca 28.
Hrsz. 35996;
Budapest VIII.
kerület Diószeghy
Sámuel utca 30.
Hrsz. 35997;
Budapest VIII.
kerület Sárkány
utca 8. Hrsz.
35995;
Budapest VIII.
kerület Nagyvárad
tér Hrsz. 36806/3;
Budapest VIII.
kerület Üllői út
Hrsz. 36806/2;
Budapest VIII.
kerület Ludovika
tér
Hrsz. 36179;
Budapest VIII.
kerület
Korányi Sándor
utca
Hrsz. 36031;
Budapest VIII.
kerület Diószeghy
Sámuel utca
Hrsz. 35903;
Budapest VIII.
kerület Dugonics
utca
Hrsz. 36054;
Budapest VIII.
kerület Orczy út
Hrsz. 35929/2.
útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala III.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.építményeken kívüli
felvonó,
mozgólépcső,
emelők, gépi
működtetési
közlekedési
berendezések
engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
8.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
9.földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XI.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
11.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
12.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
13.a jogszabályokban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
14.örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások és régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
15.bányahatósági
engedélyek
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal

"

53. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
3.Környezet- és természetvédelemPest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.Vízügy és vízvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.KatasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
6.TűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
7.Régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
8.Közlekedés: közútBudapest Főváros Kormányhivatala
III. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
9.Rendészet: a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Budapest VIII. Kerületi
Rendőrkapitányság
Budapesti Rendőr-főkapitányság
10.TermőföldvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
XI. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
11.Földművelésügy: talajvédelemPest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
12.Egészségügyilletékes fővárosi kerületi hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
13.HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
14.Műszaki biztonságBudapest Főváros Kormányhivatala
XII. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
15.Élelmiszer-biztonságilletékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
16.TerületrendezésBudapest Főváros Kormányhivatalaterületrendezésért felelős miniszter
17.FöldtanPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
18.BányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
19.Honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

"

54. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Debreceni
Nagyerdei
Labdarúgó
Stadion
Projekt
Debrecen II.
kerület 22334
és 22331
helyrajzi számú
terület, illetve e
területből
telekalakítás
folytán
kialakított
terület
Általános építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
3.Környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Vízjogi hatósági
eljárások
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.Hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
8.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
illetékes járási hivatalHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
9.Talajvédelmi hatósági
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
10.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
11.Tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
12.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

55. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
3.környezet- és természetvédelemHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.közlekedés: közútHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
6.rendészet - gyorsforgalmi utak
esetén
megyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
7.rendészet - egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Debreceni RendőrkapitányságHajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság
8.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
9.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
10.földművelésügy: talajvédelemHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
11.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
12.műszaki biztonságHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
13.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
14.területrendezésHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter
15.régészet és műemlékvédelemHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
16.helyi védelem (természetvédelem)Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának jegyzője
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
17.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

"

56. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Az új
ferencvárosi
labdarúgó
stadion, és a
megépítéséhez
kapcsolódó
beruházások.
A Budapest
IX. kerület
38293/75 hrsz.
alatt
nyilvántartott,
természetben a
Budapest IX.
kerület, Üllői
út 129. és a
Budapest IX.
kerület,
Könyves
Kálmán körút
34-36. szám
alatt található
ingatlan.
A Budapest
IX. kerület
38293/15 hrsz.
(Könyves
Kálmán körút);
a Budapest IX.
kerület 38298
hrsz. (Üllői út);
a Budapest IX.
kerület 38291
hrsz. (Gyáli út)
alatt
nyilvántartott
ingatlan.
A Budapest
IX. kerület
38293/33 hrsz.
alatt
nyilvántartott,
és ott található
ingatlan.
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások:
- általános
építmények,
- műemléki
védelem alatt álló
építmények,
- építményen
belül, építménybe
beépített felvonók,
mozgólépcsők
(beleértve a
mozgójárdát is)
esetében
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
4.útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala III.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.építményeken
kívüli felvonó,
mozgólépcső,
emelők, gépi
működtetési
közlekedési
berendezések
engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala XII.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.műszaki biztonsági
hatóság
hatáskörébe tartozó
sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XII.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
8.földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési,
ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XI.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.talajvédelmi
hatósági eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
10.beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
11.tűzvédelmi
hatósági ügyekben
eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
12.a jogszabályokban
rögzített
tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
hatósági eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
13.örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások és
régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
14.bányahatósági
engedélyek
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal

"

57. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
3.Környezet- és természetvédelemPest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.Vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.KatasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
6.TűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
7.Régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
8.Közlekedés: közútBudapest Főváros Kormányhivatala
III. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
9.Rendészet: a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Budapest IX. Kerületi
Rendőrkapitányság
Budapesti Rendőr-főkapitányság
10.TermőföldvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
XI. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
11.Földművelésügy: talajvédelemPest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
12.Egészségügyilletékes fővárosi kerületi hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
13.HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
14.Műszaki biztonságBudapest Főváros Kormányhivatala
XII. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
15.Élelmiszer-biztonságilletékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
16.TerületrendezésBudapest Főváros Kormányhivatalaterületrendezésért felelős miniszter
17.FöldtanPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
18.BányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal

"

58. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Korányi
Projekt
Budapest VIII.
kerület, Korányi
S. utca 2. - Üllői
út 78. 36177/1
hrsz. (Korányi
Projekt,
központi
betegellátó
épület
megépítése, a
KKT területén
lévő klinikákat
összekötő
folyosó
megépítése,
részleges
rekonstrukciók,
és a hozzájuk
kötelezően
kapcsolódó
kivitelezési
munkálatok)
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások:
- általános építmények
- műemléki
környezetben álló
építmények
- építményen belül
- építménybe beépített
felvonók,
mozgólépcsők
- fürdőmedence
létesítése
- fakivágási engedély
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
4.útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala III.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.építményeken kívüli
felvonó, mozgólépcső,
emelők, gépi
működtetési
közlekedési
berendezések
engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala XII.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XII.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.vízjogi hatósági
eljárások
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
9.földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XI.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
11.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
12.tűzvédelmi használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.a jogszabályokban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
14.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
15.örökségvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások és régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
16.bányahatósági
engedélyek
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
17.helikopter leszálló
pálya engedélyezése
közlekedésért felelős
miniszter
nincs
18.közegészségügyi
szakhatósági
engedélyezés
illetékes fővárosi
kerületi hivatal
Országos Tisztifőorvosi
Hivatal

"

59. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezet- és természetvédelemPest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
6.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.közlekedés: közútBudapest Főváros
Kormányhivatala III. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
8.közlekedés: légiközlekedésa)polgári célú
légiközlekedés: közlekedésért
felelős miniszter
b) állami célú légiközlekedés:
honvédelemért felelős
miniszter
nincs
9.rendészet,
a helyi közutak és a közforgalom elől el
nem zárt magánutak esetén
Budapest VIII. Kerületi
Rendőrkapitányság
Budapesti Rendőr-főkapitányság
10.termőföldvédelemBudapest Főváros
Kormányhivatala XI. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
11.földművelésügy: talajvédelemPest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
12.egészségügy, sugár-egészségügyilletékes fővárosi kerületi
hivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
13.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
14.műszaki biztonságBudapest Főváros
Kormányhivatala XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
15.élelmiszer-egészségügyilletékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
16.területrendezésBudapest Főváros
Kormányhivatala
területrendezésért felelős
miniszter
17.földtanPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
18.bányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal

"

60. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCD
1.Beruházás és
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyek,
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Fellebbezés
elbírálására jogosult
hatóság
2.A Déli Áramlat
földgázszállító-vezeték
Hercegszántó-
Tornyiszent-
miklós közötti szakasza
kiépítéséhez, és a
vezeték üzemszerű
működtetéséhez
kapcsolódó
beruházások
előzetes vizsgálati
eljárás, környezeti
hatásvizsgálati eljárás,
egységes
környezethasználati
engedélyezési eljárás
illetékes járási hivatalPest Megyei
Kormányhivatal
3.vízjogi engedély vezeték
szilárdsági
nyomáspróbához,
vízjogi létesítési engedély
kútfúráshoz
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
4.régészeti feltárási
engedély
illetékes járási hivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
5.külső villamos energia-
ellátás kiépítésére
vonatkozó engedély
illetékes járási hivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
6.erdő igénybevétele és
fakitermelés bejelentése
illetékes járási hivatalPest Megyei
Kormányhivatal
7.termőföld más célú
hasznosítására vonatkozó
engedély
illetékes járási hivatalilletékes megyei
kormányhivatal
8.bányaszolgalom
alapítására irányuló
engedélyezési eljárás
illetékes megyei
kormányhivatal
nincs
9.építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások a
bányafelügyelet
hatáskörébe tartozó
sajátos építményekre
illetékes megyei
kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
10.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések
létesítésének és
használatbavételének
engedélyezése
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
11.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
illetékes járási hivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
12.általános építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
illetékes járási hivatalilletékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
13.veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos
balesetek elleni
védekezésre vonatkozó
katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
14.területrendezési eljárásokilletékes megyei
kormányhivatal
nincs
15.útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
illetékes járási hivatalilletékes megyei
kormányhivatal

"

61. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági
közreműködés tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.Egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
3.Helyi jelentőségű védett
természetvédelmi terület
települési önkormányzat jegyzőjeilletékes megyei kormányhivatal
4.Bányászatilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
5.Területrendezési előírásokkal
való összhang
illetékes megyei kormányhivatalterületrendezésért felelős
miniszter
6.Erdővédelemilletékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
7.Termőföld minőségi védelmeilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
8.Termőföld mennyiségi védelmeilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
9.Régészet és műemlékvédelemilletékes járási hivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
10.GyógyhelyekOrszágos Tisztifőorvosi Hivatalegészségügyért felelős miniszter
11.VíziközlekedésBudapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
12.Közúti közlekedés:
a)gyorsforgalmi utak esetében,
és 30 méter szabad nyílást
meghaladó közúti hidak esetén
Budapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
13.Közúti közlekedés:
b)az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom elől
el nem zárt magánutak esetében
illetékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
14.Légiközlekedés:
a) polgári célú
közlekedésért felelős miniszternincs
15.Légiközlekedés:
b) állami célú
honvédelemért felelős miniszternincs
16.Vasúti közlekedésközlekedésért felelős miniszternincs
17.Tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
18.Határrendészetilletékes megyei rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
19.Honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
20.Környezetvédelem,
természetvédelem és tájvédelem.
Környezet- és természetvédelem,
ha a tevékenység megkezdéséhez
egységes környezethasználati
engedély vagy környezetvédelmi
engedély nem szükséges
illetékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
21.Talajvédelemilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
22.Vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
23.Építésügyilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal

"

62. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelethez

A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnok város külterületén megvalósuló citromsavat előállító üzem beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek és az azokban eljáró hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Kiemelt
beruházásként
citromsav előállító
üzem és annak
építményei
Az 1. § (1)
bekezdése szerinti
terület
általános építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárás
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
4.természetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
5.útügyi hatósági
engedélyezési eljárás
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
6.vízjogi engedélyezési
eljárás
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
8.ingatlan-nyilván-
tartási hatósági eljárás
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
9.telekalakítási hatósági
eljárás
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
10.földmérési hatósági
eljárás
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
11.hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Elnöke
12.bányahatósági
engedélyezési eljárás
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
13.talajvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
14.örökségvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások és régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
15.vasúti hatósági
engedélyezési eljárás
közlekedésért felelős
miniszter
nincs
16.tűzvédelmi használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
17.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési eljárásai
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
18.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
19.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

63. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szolnoki Járási
Hivatala
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
3.környezet- és természetvédelemJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szolnoki Járási
Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútiJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szolnoki Járási
Hivatala
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
6.közlekedés: vasútiközlekedésért felelős miniszternincs
7.közlekedés: légia)polgári célú légiközlekedés:
közlekedésért felelős miniszter
b)állami célú légiközlekedés:
honvédelemért felelős miniszter
nincs
8.földtanJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
9.bányászatJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
10.rendészet: gyorsforgalmi utak
esetén
megyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
11.rendészet: az egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Szolnoki RendőrkapitányságJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság
12.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
14.földművelésügy: talajvédelemJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szolnoki Járási
Hivatala
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
15.földművelésügy: erdővédelemHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási
Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
16.régészet és műemlékvédelemJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szolnoki Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
17.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
18.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Elnöke
19.műszaki biztonságJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szolnoki Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
20.élelmiszer-egészségügyilletékes járási hivatalJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
21.Területrendezési előírásokkal való
összhang
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
területrendezésért felelős
miniszter

"

64. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek és az azokban eljáró hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Kiemelt
beruházásként új
gyártó üzem és
annak építményei
létesítése
Az 1. § (1)
bekezdése szerinti
terület
általános építésügyi
hatósági eljárások
Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatala
Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi
hatósági eljárások,
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
5.természetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
6.útügyi hatósági
engedélyezési eljárás
Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatala
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
7.vízjogi engedélyezési
eljárás
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárás
Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatala
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági
eljárás
Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatala
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
11.földmérési hatósági
eljárás
Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatala
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
12.hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
13.bányahatósági
engedélyezési eljárás
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
14.talajvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatala
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
15.vasúti hatósági
engedélyezési eljárás
közlekedésért felelős
miniszter
nincs
16.tűzvédelmi használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
17.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
18.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
19.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

65. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Tatabányai Járási
Hivatala
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
3.műemlékvédelem és régészetKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Tatabányai Járási
Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
4.környezet- és természetvédelemKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Tatabányai Járási
Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
5.vízügy és vízvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
6.közúti közlekedésKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Tatabányai Járási
Hivatala
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
7.vasúti közlekedésközlekedésért felelős miniszternincs
8.polgári légiközlekedésközlekedésért felelős miniszternincs
9.állami célú légiközlekedéshonvédelemért felelős miniszternincs
10.földtanPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
11.bányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
12.rendészetKomárom-Esztergom Megyei Rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
13.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
14.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
15.talajvédelemKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Tatabányai Járási
Hivatala
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
16.erdővédelemPest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
17.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
18.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
19.műszaki biztonságFejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala

"

66. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatáshoz hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.A Tüskecsarnok
beruházáshoz
kapcsolódó
uszodafejlesztési
program (uszoda
és kapcsolódó
létesítmények,
infrastruktúra
megvalósítása,
üzembe helyezése)
Budapest
XI. kerület 4082/23
helyrajzi számú
terület, illetve ezen
területből
telekalakítás folytán
kialakított terület
általános építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
I. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
4.útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
III. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
nincs
6.vízjogi hatósági
eljárások
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
8.földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XI.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
10.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
11.tűzvédelmi használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
12.jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

67. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros
Kormányhivatala I. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútBudapest Főváros
Kormányhivatala III. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.rendészet: az egyéb országos
közutak,
a helyi közutak és a közforgalom
elől el nem zárt magánutak esetén
XI. Kerületi RendőrkapitányságBudapesti Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.földművelésügy: talajvédelemPest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
9.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
10.műszaki biztonságBudapest Főváros
Kormányhivatala XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
11.egészségügyilletékes fővárosi kerületi hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12.műemlékvédelem és régészetBudapest Főváros
Kormányhivatala I. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala

"

68. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABC
1.Az 1. mellékletben megjelölt
beruházások megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság
2.vízügyi hatósági eljárásokilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
3.környezetvédelmi hatósági
eljárások
illetékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
4.természetvédelmi hatósági
eljárások
illetékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
5.területrendezési hatósági
eljárások
illetékes megyei kormányhivatalnincs
6.útügyi hatósági eljárásokilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
7.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési
eljárások
illetékes járási hivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
8.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.általános építésügyi hatósági
eljárások
illetékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
10.örökségvédelmi hatósági
eljárások és régészeti
feltárásokkal kapcsolatos
eljárások
illetékes járási hivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
11.földmérési, földvédelmi,
telekalakítási
és ingatlan-nyilvántartási hatósági
eljárások
illetékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
12.talajvédelmi hatósági eljárásokilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
13.erdő igénybevétele
és fakitermelés bejelentése
illetékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal

"

69. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyilletékes járási hivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelem,
természetvédelem, tájvédelem
illetékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
6.műemlékvédelem és régészetilletékes járási hivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
7.közlekedésilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
8.rendészet, a helyi közutak
és a közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
illetékes városi rendőrkapitányságilletékes megyei rendőr-
főkapitányság
9.termőföldvédelemilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
10.talajvédelemilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
11.erdővédelemilletékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
12.egészségügyilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
13.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
14.műszaki biztonságilletékes járási hivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
15.területrendezésilletékes megyei kormányhivatalterületrendezésért felelős
miniszter
16.földtan és bányászatilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
17.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

"

70. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelethez

Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsány város területén megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek és az azokban eljáró hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Kiemelt
beruházásként
kipufogó
rendszerekhez
kapcsolódó
új generációs
termékek
gyártását
eredményező
gyártóüzem és
annak
építményei
Az 1. § (1)
bekezdése szerinti
terület
általános építésügyi
hatósági eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi
hatósági eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési eljárás
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
5.természetvédelmi
hatósági
engedélyezési eljárás
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
6.útügyi hatósági
engedélyezési eljárás
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
7.vízjogi engedélyezési
eljárás
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárás
Ráckevei Járási
Hivatal
Pest Megyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági
eljárás
Ráckevei Járási
Hivatal
Pest Megyei
Kormányhivatal
11.földmérési hatósági
eljárás
Ráckevei Járási
Hivatal
Pest Megyei
Kormányhivatal
12.hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
13.bányahatósági
engedélyezési eljárás
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
14.talajvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
15.vasúti hatósági
engedélyezési eljárás
közlekedésért felelős
miniszter
nincs
16.tűzvédelmi használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
17.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
18.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
19.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
20.erdő igénybevételi
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal

"

71. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyPest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
3.műemlékvédelem és régészetPest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
4.környezetvédelem, természetvédelemPest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
5.vízügy és vízvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
6.közúti közlekedésPest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
7.vasúti közlekedésközlekedésért felelős miniszternincs
8.légiközlekedésa)polgári célú légiközlekedés:
közlekedésért felelős miniszter
b) állami célú légiközlekedés:
honvédelemért felelős miniszter
nincs
9.földtanPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
10.bányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
11.rendészetPest Megyei Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
12.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
14.talajvédelemPest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
15.erdővédelemPest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
16.egészségügyilletékes fővárosi kerületi hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
17.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
18.műszaki biztonságBudapest Főváros Kormányhivatala
XII. Kerületi Hivatal
Budapest Főváros Kormányhivatala
19.területrendezési előírásokkal való
összhang
Pest Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős miniszter

"

72. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok az egyes megyékben és Budapesten

1. BÉKÉS MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Battonya,
Békés,
Békéscsaba,
Dévaványa,
Elek,
Füzesgyarmat,
Gyomaendrőd,
Gyula,
Mezőberény,
Mezőhegyes,
Mezőkovácsháza,
Orosháza,
Sarkad,
Szarvas,
Szeghalom,
Tótkomlós,
Vésztő
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló
építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

2. BARANYA MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Bóly,
Harkány, Komló,
Mohács,
Pécs,
Pécsvárad,
Sásd,
Sellye,
Siklós,
Szentlőrinc,
Szigetvár,
Villány
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Szekszárdi Járási
Hivatala
Tolna Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Szekszárdi Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Szekszárdi Járási
Hivatala
Tolna Megyei
Kormányhivatal
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Székesfehérvári
Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Szekszárdi Járási
Hivatala
Tolna Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

3. BÁCS-KISKUN MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Bácsalmás,
Baja,
Dunavecse,
Izsák,
Jánoshalma,
Kalocsa,
Kecel,
Kecskemét,
Kerekegyháza,
Kiskőrös,
Kiskunfélegyháza,
Kiskunhalas,
Kiskunmajsa,
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Kunszentmiklós,
Lajosmizse,
Solt,
Soltvadkert,
Szabadszállás,
Tiszakécske,
Tompa
Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárásai
Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Abaújszántó,
Borsodnádasd,
Cigánd,
Edelény,
Emőd,
Encs,
Felsőzsolca, Gönc,
Kazincbarcika,
Krasznokvajda,
Mezőcsát,
Mezőkövesd,
Miskolc,
Ózd,
Putnok,
Sajószentpéter,
Sárospatak,
Sátoraljaújhely,
Szendrő, Szerencs,
Szikszó,
Tiszaújváros,
Tokaj
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Heves Megyei
Kormányhivatal Egri
Járási Hivatala
Heves Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Heves Megyei
Kormányhivatal Egri
Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Heves Megyei
Kormányhivatal Egri
Járási Hivatala
Heves Megyei
Kormányhivatal
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Heves Megyei
Kormányhivatal Egri
Járási Hivatala
Heves Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Heves Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Heves Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Heves Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

5. CSONGRÁD MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Csongrád,
Hódmezővásárhely,
Kistelek,
Makó,
Mindszent,
Mórahalom,
Sándorfalva,
Szeged,
Szentes,
Üllés
Általános
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Békés Megyei
Kormányhivatal
Békéscsabai Járási
Hivatala
Békés Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló
építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Békés Megyei
Kormányhivatal
Békéscsabai Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Békés Megyei
Kormányhivatal
Békéscsabai Járási
Hivatala
Békés Megyei
Kormányhivatal
5.Műszaki biztonsági
hatóság
hatáskörébe tartozó
sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési,
ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Békés Megyei
Kormányhivatal
Békéscsabai Járási
Hivatala
Békés Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Békés Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Békés Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Békés Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

6. FEJÉR MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Aba,
Adony,
Bicske,
Dunaújváros,
Enying,
Ercsi,
Gárdony,
Martonvásár,
Mór,
Polgárdi,
Sárbogárd,
Székesfehérvár
Általános
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatala
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló
építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatala
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
5.Műszaki
biztonsági hatóság
hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési,
ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatala
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Komárom-Esztergom
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Komárom-Esztergom
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített
tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Komárom-Esztergom
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

7. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Csorna,
Fertőd,
Győr, Jánossomorja,
Kapuvár,
Mosonmagyaróvár,
Pannonhalma,
Sopron,
Tét
Általános
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Vas Megyei
Kormányhivatal
Szombathelyi Járási
Hivatala
Vas Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló
építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Vas Megyei
Kormányhivatal
Szombathelyi Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Vas Megyei
Kormányhivatal
Szombathelyi Járási
Hivatala
Vas Megyei
Kormányhivatal
5.Műszaki
biztonsági hatóság
hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Székesfehérvári
Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési,
ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Vas Megyei
Kormányhivatal
Szombathelyi Járási
Hivatala
Vas Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Vas Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Vas Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített
tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Vas Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Balmazújváros,
Berettyóújfalu,
Biharkeresztes,
Debrecen, Derecske,
Hajdúböszörmény,
Hajdúdorog,
Hajdúhadház,
Hajdúnánás,
Hajdúszoboszló,
Komádi, Létavértes,
Nádudvar,
Nyíradony,
Polgár,
Püspökladány,
Téglás,
Tiszacsege,
Vámospércs
Általános
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási
Hivatala
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló
építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási
Hivatala
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
5.Műszaki
biztonsági hatóság
hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési,
ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási
Hivatala
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített
tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

9. HEVES MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Bélapátfalva, Eger,
Füzesabony,
Gyöngyös, Hatvan,
Heves, Lőrinci,
Pétervására
Általános
építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Nógrád Megyei
Kormányhivatal
Salgótarjáni Járási
Hivatala
Nógrád Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló
építmények
építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Nógrád Megyei
Kormányhivatal
Salgótarjáni Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Nógrád Megyei
Kormányhivatal
Salgótarjáni Járási
Hivatala
Nógrád Megyei
Kormányhivatal
5.Műszaki
biztonsági hatóság
hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Miskolci Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési,
ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Nógrád Megyei
Kormányhivatal
Salgótarjáni Járási
Hivatala
Nógrád Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített
tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Jászapáti,
Jászárokszállás,
Jászberény,
Jászfényszaru,
Karcag,
Kisújszállás,
Kunhegyes,
Kunszentmárton,
Martfű,
Mezőtúr,
Szolnok,
Tiszaföldvár,
Tiszafüred,
Törökszentmiklós,
Túrkeve,
Újszász
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Hajdú-Bihar
Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Bábolna,
Dorog,
Esztergom,
Kisbér,
Komárom,
Nyergesújfalu,
Oroszlány,
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Veszprémi Járási
Hivatala
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Veszprémi Járási
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Tata,
Tatabánya
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Hivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Veszprémi Járási
Hivatala
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Veszprémi Járási
Hivatala
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

12. NÓGRÁD MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Balassagyarmat,
Bátonyterenye,
Pásztó,
Rétság,
Salgótarján,
Szécsény
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Miskolci Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási
Hivatala
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

13. PEST MEGYE I.

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Budakeszi,
Budaörs,
Dunaharaszti,
Dunakeszi,
Érd,
Göd,
Gyál,
Pilisvörösvár,
Pomáz,
Ráckeve,
Százhalombatta,
Szentendre,
Szigetszentmiklós,
Szob,
Tahitótfalu,
Tárnok,
Tököl,
Vác,
Visegrád
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala I.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Budapest Főváros
Kormányhivatala I.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala III.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XI. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

14. PEST MEGYE II.

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Abony,
Aszód,
Cegléd,
Dabas,
Gödöllő,
Gyömrő,
Monor,
Nagykáta,
Nagykőrös,
Nagymaros,
Ócsa,
Pécel,
Tura,
Vecsés,
Veresegyház
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala III.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XIV. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Fővárosi Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

15. SOMOGY MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Balatonboglár,
Balatonföldvár,
Balatonlelle,
Barcs,
Csurgó,
Fonyód,
Kaposvár,
Lengyeltóti,
Marcali, Nagyatád,
Nagybajom,
Siófok,
Tab
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Baktalórántháza,
Balkány,
Csenger,
Demecser,
Dombrád,
Fehérgyarmat,
Ibrány, Kemecse,
Kisvárda,
Máriapócs,
Mátészalka,
Nagyecsed,
Nagyhalász,
Nagykálló,
Nyírbátor,
Nyíregyháza,
Nyírlugos,
Rakamaz,
Tiszalök,
Tiszavasvári,
Újfehértó,
Vásárosnamény,
Záhony
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Miskolci Járási
Hivatala
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Miskolci Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Miskolci Járási
Hivatala
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Miskolci Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Miskolci Járási
Hivatala
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

17. TOLNA MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Bátaszék,
Bonyhád,
Dombóvár,
Dunaföldvár, Paks,
Simontornya,
Szekszárd, Tamási,
Tolna
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Székesfehérvári
Járási Hivatala
Fejér Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Székesfehérvári
Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Székesfehérvári
Járási Hivatala
Fejér Megyei
Kormányhivatal
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Székesfehérvári
Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Székesfehérvári
Járási Hivatala
Fejér Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

18. VAS MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Celldömölk,
Csepreg,
Körmend, Kőszeg,
Őriszentpéter,
Répcelak, Sárvár,
Szentgotthárd,
Szombathely,
Vasvár
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Zala Megyei
Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási
Hivatala
Zala Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Zala Megyei
Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Zala Megyei
Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási
Hivatala
Zala Megyei
Kormányhivatal
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Győr-Moson-
Sopron Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Zala Megyei
Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási
Hivatala
Zala Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Zala Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Zala Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Zala Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

19. VESZPRÉM MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Ajka,
Balatonalmádi,
Balatonfüred,
Balatonfűzfő,
Berhida, Devecser,
Herend, Pápa,
Sümeg, Tapolca,
Várpalota,
Veszprém, Zirc
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási
Hivatala
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási
Hivatala
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Győr-Moson-
Sopron Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Győri Járási
Hivatala
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

20. ZALA MEGYE

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett település
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
Hévíz, Keszthely,
Lenti, Letenye,
Nagykanizsa,
Pacsa,
Zalaegerszeg,
Zalakaros,
Zalalövő,
Zalaszentgrót
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Kaposvári Járási
Hivatala
Somogy Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Kaposvári Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Kaposvári Járási
Hivatala
Somogy Megyei
Kormányhivatal
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Kaposvári Járási
Hivatala
Somogy Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

21. BUDAPEST

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházással
érintett fővárosi
kerület
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Integrált
Ügyfélszolgálatok
Kialakítása Projekt
és kapcsolódó
munkaügyi
kirendeltségek
felújítása
I. kerület,
II. kerület,
III. kerület,
IV. kerület,
V. kerület,
VI. kerület,
VII. kerület,
VIII. kerület,
IX. kerület,
X. kerület,
XI. kerület,
XII. kerület,
XIII. kerület,
XIV. kerület,
XV. kerület,
XVI. kerület,
XVII. kerület,
XVIII. kerület,
XIX. kerület,
XX. kerület,
XXI. kerület,
XXII. kerület,
XXIII. kerület
Általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
3.Örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások,
műemlékvédelem
alatt álló építmények
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Pest Megyei
Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
kulturális örökség
védelméért felelős
miniszter
4.Útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
5.Műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Székesfehérvári
Járási Hivatala
nincs
6.Földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
7.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.Tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.A jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.Tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

73. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

1. BÉKÉS MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási
Hivatala
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelem,
természetvédelem
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási
Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
közlekedésért felelős miniszter
6.rendészet - egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Debreceni RendőrkapitányságHajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemHajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.műszaki biztonságHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.területrendezésHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
területrendezésért felelős
miniszter
12.régészet és műemlékvédelemHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

2. BARANYA MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyTolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárdi Járási Hivatala
Tolna Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútTolna Megyei Kormányhivatalközlekedésért felelős miniszter
6.rendészet - egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Szekszárdi RendőrkapitányságTolna Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemTolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.műszaki biztonságFejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.területrendezésFejér Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős
miniszter
12.régészet és műemlékvédelemTolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárdi Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

3. BÁCS-KISKUN MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyCsongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatala
Csongrád Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútCsongrád Megyei Kormányhivatalközlekedésért felelős miniszter
6.rendészet - egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Szegedi RendőrkapitányságCsongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemCsongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.műszaki biztonságCsongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.területrendezésCsongrád Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős
miniszter
12.régészet és műemlékvédelemCsongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyHeves Megyei Kormányhivatal
Egri Járási Hivatala
Heves Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Heves Megyei Kormányhivatal
Egri Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútHeves Megyei Kormányhivatalközlekedésért felelős miniszter
6.rendészet - egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Egri RendőrkapitányságHeves Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemHeves Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.műszaki biztonságHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.területrendezésHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
területrendezésért felelős
miniszter
12.régészet és műemlékvédelemHeves Megyei Kormányhivatal
Egri Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

5. CSONGRÁD MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBékés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatala
Békés Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Békés Megyei Kormányhivatal
Gyulai Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútBékés Megyei Kormányhivatalközlekedésért felelős miniszter
6.rendészet - egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Békéscsabai RendőrkapitányságBékés Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemBékés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.műszaki biztonságHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.területrendezésHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
területrendezésért felelős
miniszter
12.régészet és műemlékvédelemBékés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

6. FEJÉR MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Tatabányai Járási
Hivatala
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Tatabányai Járási
Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
közlekedésért felelős miniszter
6.rendészet - egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Tatabányai RendőrkapitányságKomárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemKomárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.műszaki biztonságBudapest Főváros
Kormányhivatala XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.területrendezésBudapest Főváros
Kormányhivatala
területrendezésért felelős
miniszter
12.régészet és műemlékvédelemKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Tatabányai Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

7. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyVas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatala
Vas Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútVas Megyei Kormányhivatalközlekedésért felelős miniszter
6.rendészet - egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Szombathelyi RendőrkapitányságVas Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemVas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.műszaki biztonságFejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.területrendezésFejér Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős
miniszter
12.régészet és műemlékvédelemVas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügySzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Nyíregyházi
Járási Hivatala
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Nyíregyházi
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal
közlekedésért felelős miniszter
6.rendészet - egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Nyíregyházi RendőrkapitányságSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.műszaki biztonságCsongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.területrendezésCsongrád Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős
miniszter
12.régészet és műemlékvédelemSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Nyíregyházi
Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

9. HEVES MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyNógrád Megyei Kormányhivatal
Salgótarjáni Járási Hivatala
Nógrád Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Salgótarjáni Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútNógrád Megyei Kormányhivatalközlekedésért felelős miniszter
6.rendészet - egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Salgótarjáni RendőrkapitányságNógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
8.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.műszaki biztonságBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Miskolci Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.területrendezésBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
területrendezésért felelős
miniszter
12.régészet és műemlékvédelemNógrád Megyei Kormányhivatal
Salgótarjáni Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

10. JÁSZ -NAGYKUN- SZOLNOK MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
közlekedésért felelős miniszter
6.rendészet - egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Kecskeméti RendőrkapitányságBács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemBács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.műszaki biztonságHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.területrendezésHajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
területrendezésért felelős
miniszter
12.régészet és műemlékvédelemBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyVeszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási
Hivatala
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási
Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútVeszprém Megyei
Kormányhivatal
közlekedésért felelős miniszter
6.rendészet - egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Veszprémi RendőrkapitányságVeszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemVeszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.műszaki biztonságBudapest Főváros
Kormányhivatala XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.területrendezésSomogy Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős
miniszter
12.régészet és műemlékvédelemVeszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

12. NÓGRÁD MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szolnoki Járási
Hivatala
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
közlekedésért felelős miniszter
6.rendészet - egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Szolnoki RendőrkapitányságJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.műszaki biztonságBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Miskolci Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.területrendezésBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
területrendezésért felelős
miniszter
12.régészet és műemlékvédelemJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szolnoki Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

13. PEST MEGYE

(az 1. melléklet 13. pontja szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben)

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros
Kormányhivatala I. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala
nincs
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútBudapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
6.rendészet - egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
I. Kerületi RendőrkapitányságBudapesti Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemFővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.műszaki biztonságBudapest Főváros
Kormányhivatala XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.egészségügyilletékes fővárosi kerületi hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.területrendezésBudapest Főváros
Kormányhivatala
területrendezésért felelős
miniszter
12.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros
Kormányhivatala I. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

14. PEST MEGYE

(az 1. melléklet 14. pontja szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben)

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala
nincs
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútBudapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
6.rendészet - egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
V. Kerületi RendőrkapitányságBudapesti Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemFővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.műszaki biztonságBudapest Főváros
Kormányhivatala XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.egészségügyilletékes fővárosi kerületi hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.területrendezésBudapest Főváros
Kormányhivatala
területrendezésért felelős
miniszter
12.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

15. SOMOGY MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBaranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatala
Baranya Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútBaranya Megyei Kormányhivatalközlekedésért felelős miniszter
6.rendészet - egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Pécsi RendőrkapitányságBaranya Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemBaranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.műszaki biztonságBaranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.területrendezésBaranya Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős
miniszter
12.régészet és műemlékvédelemBaranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Miskolci Járási
Hivatala
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Miskolci Járási
Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
közlekedésért felelős miniszter
6.rendészet - egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Miskolci RendőrkapitányságBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.műszaki biztonságBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Miskolci Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.területrendezésBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
területrendezésért felelős
miniszter
12.régészet és műemlékvédelemBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Miskolci Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

17. TOLNA MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyFejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala
Fejér Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútFejér Megyei Kormányhivatalközlekedésért felelős miniszter
6.rendészet - egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Székesfehérvári
Rendőrkapitányság
Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemFejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.műszaki biztonságFejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.területrendezésFejér Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős
miniszter
12.régészet és műemlékvédelemFejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

18. VAS MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyZala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatala
Zala Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Zala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútZala Megyei Kormányhivatalközlekedésért felelős miniszter
6.rendészet - egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Zalaegerszegi RendőrkapitányságZala Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemZala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.műszaki biztonságGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Győri Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.területrendezésGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
területrendezésért felelős
miniszter
12.régészet és műemlékvédelemZala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

19. VESZPRÉM MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Győri Járási
Hivatala
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Győri Járási
Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútGyőr-Moson-Sopron
Kormányhivatal
közlekedésért felelős miniszter
6.rendészet - egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Győri RendőrkapitányságGyőr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemGyőr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.műszaki biztonságGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Győri Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.területrendezésGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
területrendezésért felelős
miniszter
12.régészet és műemlékvédelemGyőr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Győri Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

20. ZALA MEGYE

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügySomogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvári Járási Hivatala
Somogy Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Somogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvári Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútSomogy Megyei Kormányhivatalközlekedésért felelős miniszter
6.rendészet - egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Kaposvári RendőrkapitányságSomogy Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemSomogy Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.műszaki biztonságBaranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.területrendezésSomogy Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős
miniszter
12.régészet és műemlékvédelemSomogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvári Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

21. BUDAPEST

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyPest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
4.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.közlekedés: közútPest Megyei Kormányhivatalközlekedésért felelős miniszter
6.rendészet - egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Érdi RendőrkapitányságPest Megyei Rendőr-
főkapitányság
7.tűzvédelemPest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
9.műszaki biztonságFejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala
nincs
10.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
11.területrendezésPest Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős
miniszter
12.régészet és műemlékvédelemPest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
a kulturális örökség védelméért
felelős miniszter
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs

"

74. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárás
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Lakitelek
Népfőiskola
épületeinek
rekonstrukciója és
fejlesztése
Az 1. § (1)
bekezdése szerinti
területek
általános építésügyi
hatósági eljárások
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
4.természetvédelmi
hatósági
engedélyezési eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
5.vízjogi
engedélyezési eljárás
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
6.útügyi hatósági
engedélyezési eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
7.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
8.művelési ágból
történő kivétel
hatósági eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
9.ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási
hatósági eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
11.földmérési hatósági
eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
12.hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
13.bányahatósági
engedélyezési eljárás
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
14.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
15.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
16.tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
17.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli
eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

75. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Első fokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró
szakhatóság
2.telekalakítás településrendezési
követelményeknek és a helyi
építési szabályzatnak való
megfelelősége
Lakitelek Önkormányzat
jegyzője
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
3.építésügyBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
4.örökségvédelemBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.környezetvédelem,
természetvédelem
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
6.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.közúti közlekedésBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
8.földtanJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
9.bányászatJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
10.rendészetKecskeméti RendőrkapitányságBács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság
11.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
12.talajvédelemBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
13.egészségügyilletékes járási hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
14.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatósági Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
15.műszaki biztonságCsongrád Megyei
Kormányhivatal Szegedi Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala

"

76. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon
eljáró hatóság
2.A Budapest
Belváros-
Lipótváros
közterületeinek
rekonstrukciója
(szilárdburkolatú
területek és
zöldfelületek,
valamint azok
berendezési
tárgyainak
felújítása,
átépítése,
közterületi szobor
bontása és
felállítása, a park
kiszolgáló
építményeinek -
porta, kölcsönző és
elsősegélynyújtó
hely, fedett
információs,
kiállító és pihenő
tér, valamint
illemhely - építése)
Budapest belterület
1. 24713 (Nádor utca),
2. 24666 (Akadémia utca),
3. 24511 (Mérleg utca egy szakasza),
4. 24510 (Mérleg utca egy szakasza),
5. 24566 (Vigyázó Ferenc utca),
6. 24640 (Arany János utca egy
szakasza),
7. 24641 (Arany János utca egy
szakasza),
8. 24643 (Arany János utca egy
szakasza),
9. 24644 (Arany János utca egy
szakasza),
10. 24645 (Arany János utca egy
szakasza),
11. 24625 (Hercegprímás utca egy
szakasza),
12. 24610 (Sas utca egy szakasza),
13. 24850 (Vadász utca egy szakasza),
14. 24851 (Vadász utca egy szakasza),
15. 24792 (Vadász utca egy szakasza),
16. 24778 (Bank utca egy szakasza),
17. 24779 (Bank utca egy szakasza),
18. 24804 (Nagysándor József utca egy
szakasza),
19. 24803 (Nagysándor József utca egy
szakasza),
20. 24868 (Hold utca egy szakasza),
általános építésügyi
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.fakivágás,
parkrendezés,
fatelepítés
Belváros-Lipótváros
Budapest Főváros V.
kerületi
Önkormányzat
jegyzője
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.örökségvédelmi
engedélyek és
régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos
engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.környezetvédelmi
hatósági eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
6.útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala III.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.21. 24869 (Hold utca egy szakasza),
22. 24780 (Hold utca egy szakasza),
23. 24732 (Aulich utca),
24. 24719 (Vécsey utca),
25. 24834/1 (a Vértanúk tere),
26. 24725 (Honvéd utca egy szakasza),
27. 24881 (Honvéd utca egy szakasza),
28. 24882 (Honvéd utca egy szakasza),
29. 24971/2 (Honvéd utca egy szakasza),
30. 24660 (Széchenyi utca egy
szakasza),
31. 24661 (Széchenyi utca egy
szakasza),
32. 24654 (Tüköry utca),
33. 24678 (Steindl Imre utca egy
szakasza),
34. 24679 (Steindl Imre utca egy
szakasza),
35. 24694 (Zoltán utca egy szakasza),
36. 24695 (Zoltán utca egy szakasza),
37. 24708 (Garibaldi utca),
38. 24698/2 (Garibaldi köz),
39. 24834/2 (Báthory utca),
40. 24890 (Kozma Ferenc utca),
41. 24899 (Vajkay utca),
42. 24973/2 (Szemere utca egy
szakasza),
43. 24876 (Szemere utca egy szakasza),
44. 24877 (Szemere utca egy szakasza),
45. 24975/2 (Nagy Ignác utca egy
szakasza),
46. 24868 (Nagy Ignác utca egy
szakasza),
47. 24869 (Nagy Ignác utca egy
szakasza),
48. 24977/2 (Bihari János utca egy
szakasza),
49. 24850 (Bihari János utca egy
szakasza),
50. 24851 (Bihari János utca egy
szakasza),
51. 24859 (Kálmán Imre utca),
52. 24892 (Alkotmány utca),
53. 24912 (Szalay utca),
54. 24913 (Szalay utca),
55. 24914 (Szalay utca),
56. 24950/2 (Markó utca egy szakasza),
57. 24951/2 (Markó utca egy szakasza),
58. 24952/2 (Markó utca egy szakasza),
59. 24953/2 (Markó utca egy szakasza),
60. 24954/2 (Markó utca egy szakasza),
61. 24955/2 (Markó utca egy szakasza),
műszaki biztonsági
hatóság
hatáskörébe tartozó
sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
nincs
8.vízügyi hatósági
eljárások
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztériu
m Országos
Katasztrófavédel
mi Főigazgatóság
9.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
10.földmérési,
ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások,
telekalakítási
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XIV. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
11.beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárásai
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztériu
m Országos
Katasztrófavédelm
i Főigazgatóság
12.tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztériu
m Országos
Katasztrófavédelm
i Főigazgatóság
13.bányahatósági
engedélyek
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
14.a jogszabályokban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztériu
m Országos
Katasztrófavédelmi
i Főigazgatóság
15.62. 24956/2 (Markó utca egy szakasza),
63. 24982 (Stollár Béla utca egy
szakasza),
64. 24983 (Stollár Béla utca egy
szakasza),
65. 24984 (Stollár Béla utca egy
szakasza),
66. 24985 (Stollár Béla utca egy
szakasza),
67. 24987 (Stollár Béla utca egy
szakasza),
68. 24996 (Falk Miksa utca egy
szakasza),
69. 24965/2 (Falk Miksa utca egy
szakasza),
70. 24989/2 (Balassi Bálint utca),
71. 25003 (Balaton utca egy szakasza),
72. 25004 (Balaton utca egy szakasza),
73. 25005 (Balaton utca egy szakasza),
74. 25006 (Balaton utca egy szakasza),
75. 25007 (Balaton utca egy szakasza),
76. 25122/4 (Jászai Mari tér),
77. 25122/6 (Jászai Mari tér),
78. 24897/2 (Széchenyi felső rakpart),
79. 24957 (Olimpia Park egy része),
80. 24988 (Olimpia Park egy része)
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú
területek, illetve ezen területekből
telekalakítás folytán kialakított területek.
tűzvédelmi
létesítési előírások
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
16.villamospálya
átépítésének
engedélyezési
eljárása
közlekedésért felelős
miniszter
nincs

"

77. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.környezetvédelem,
természetvédelem
Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
5.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
6.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.közlekedésBudapest Főváros
Kormányhivatala III. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
8.egészségügyilletékes fővárosi kerületi hivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
9.élelmiszer-egészségügyilletékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
10.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
11.műszaki biztonságBudapest Főváros
Kormányhivatala XII. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
12.rendészetV. kerületi RendőrkapitányságBudapesti Rendőr-főkapitányság
13.bányászatPest Megyei Kormányhivata