41/2013. (XII. 31.) KIM rendelet

a kormányablakok eljárásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1] A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Tkmtv.) 2. §-a szerinti esetben a jogszabályban meghatározott díjat a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal) a kincstárnál vezetett, az 1. mellékletben meghatározott számlájára kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését, illetve - ha rendelkezésre áll - az azonosítóját.

2. §[2] A Tkmtv. 2. §-a szerinti esetben a jogszabályban meghatározott díjat az eljárásra egyébként hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak a jogszabályban meghatározott, a kincstárnál vezetett számlájára kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését, illetve - ha rendelkezésre áll - az azonosítóját.

3. § Ha az ügyfél az előírt díjnál többet fizetett meg, a többletet az eljáró hatóság visszatéríti. A visszatérítést hivatalból, a többletbefizetés megállapítását követő nyolc napon belül, ha a többletfizetést az ügyfél jelzi az eljáró hatóságnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követő nyolc napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő harminc napon belül intézkedni kell.

4. § Az 1. § szerint megfizetett díj a kormányhivatal bevétele.

4/A. §[3] A kormányablak által kiállított papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat, valamint térképmásolat szolgáltatásért beszedett igazgatási szolgáltatási díj tekintetében a vidékfejlesztési miniszter által kiadott rendeletekben foglaltakat kell alkalmazni.

5. § A díj vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) bekezdés a) és b) pontját és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettség keletkezése és fennállása, 31. §-át a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása, 73. § (2) és (2a) bekezdését a díjfizetés módja tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy illetéken a díjat kell érteni.

6. § A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

7. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a 41/2013. (XII. 31.) KIM rendelethez[4]

[5]
AB
1.Fővárosi és vármegyei kormányhivatalSzámlaszám
2.Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal10025004-00299657-00000000
3.Baranya Vármegyei Kormányhivatal10024003-00299585-00000000
4.Békés Vármegyei Kormányhivatal10026005-00299578-00000000
5.Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal10027006-00299561-00000000
6.Budapest Főváros Kormányhivatala10023002-00299592-00000000
7.Csongrád Vármegyei Kormányhivatal10028007-00299664-00000000
8.Fejér Vármegyei Kormányhivatal10029008-00299640-00000000
9.Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal10033001-00299633-00000000
10.Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal10034002-00299626-00000000
11.Heves Vármegyei Kormányhivatal10035003-00299619-00000000
12.Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal10045002-00299602-00000000
13.Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal10036004-00299554-00000000
14.Nógrád Vármegyei Kormányhivatal10037005-00299547-00000000
15.Pest Vármegyei Kormányhivatal10023002-00333489-00000000
16.Somogy Vármegyei Kormányhivatal10039007-00299688-00000000
17.Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal10044001-00299695-00000000
18.Tolna Vármegyei Kormányhivatal10046003-00299530-00000000
19.Vas Vármegyei Kormányhivatal10047004-00299523-00000000
20.Veszprém Vármegyei Kormányhivatal10048005-00299516-00000000
21.Zala Vármegyei Kormányhivatal10049006-00299509-00000000

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 21/2022. (XII. 28.) MvM rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Módosította a 21/2022. (XII. 28.) MvM rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Beiktatta a 8/2014. (II. 12.) KIM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.02.15.

[4] Megállapította a 8/2014. (II. 12.) KIM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.02.15.

[5] Módosította a 21/2022. (XII. 28.) MvM rendelet 6. § c)-d) pontja. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék