2013. évi XLVIII. törvény

az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. § (1)[4]

(2)[5]

(3)[6]

(4) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény

a) 1. mellékletének az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 1. számú melléklet B:74 mezőjét és D:74 mezőjét megállapító rendelkezése,

b) 2. mellékletének az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 12. számú melléklet B:75 mezőjét és D:75 mezőjét megállapító rendelkezése,

c) 3. mellékletének az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 15. számú melléklet B:5 mezőjét és D:5 mezőjét megállapító rendelkezése

a "nemzeti szocialista" szövegrész helyett a "nemzetiszocialista" szöveggel lép hatályba.

4. § Ez a törvény 2013. április 30-án lép hatályba.

5. § E törvény 3. § (1) és (3) bekezdése az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2013. április 22-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi CIX. törvény 80. § b) pontja. Hatálytalan 2023.12.23.