2015. évi LXXXIX. törvény

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről[1]

(A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletének módosításai 2015. január 1-jén hatályba léptek azzal, hogy az ADR "A" és "B" Melléklete 2014. december 31-éig hatályos előírásai 2015. június 30-áig alkalmazhatók.)

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. § (1) A veszélyes áru szállításának biztonsága érdekében a közlekedési hatóság nyilvántartja a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó[5]

a) természetes személyazonosító adatait,

b) állampolgárságát,

c) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítéséről szóló bizonyítványának érvényességi idejét, valamint azt, hogy a bizonyítványa mely alágazatra és veszélyességi osztályra vonatkozik.

(2) A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadókról vezetett nyilvántartás az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(3) Az adatokat a bizonyítvány érvényességi idejének lejártától számított 5 évig kell megőrizni.

4/A. §[6] A veszélyes anyagot szállító járművekre előírt "jóváhagyási igazolás" kiadásával kapcsolatos hatósági eljárásban hozott döntéssel szemben nincs helye fellebbezésnek.

5. §[7] (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a veszélyes áru közúti szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésével és képesítésével kapcsolatos hatósági eljárásjogi szabályokat rendeletben állapítsa meg.

(2) Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy

a) a környezetvédelemért felelős miniszterrel, az egészségügyért felelős miniszterrel és az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben az ADR "A" és "B" Melléklet belföldi alkalmazásához szükséges részletes szabályokat és kiegészítéseket,

b) a veszélyes áru közúti szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésének és képesítésének részletes szabályait, és

c) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó által készítendő baleseti jelentés részletes szabályait

rendeletben állapítsa meg.

6. §[8]

7. § (1) Ez a törvény 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az ADR "B" Mellékletének 8.5 fejezetében lévő S12 utasítást 2015. január 1-jétől alkalmazni kell.

(3)[9] E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

8. §[10]

9. §[11]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2015. évi LXXXIX. törvényhez[12]

2. melléklet a 2015. évi LXXXIX. törvényhez[13]

3. melléklet a 2015. évi LXXXIX. törvényhez[14]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 23-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 11. § a) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 11. § a) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 11. § a) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[5] A nyitó szövegrészt módosította a 2017. évi CIII. törvény 10. §-a. Hatályos 2017.07.01.

[6] Beiktatta a 2016. évi CIV. törvény 124. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[7] Megállapította a 2017. évi CLXXXII. törvény 74. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 11. § a) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[9] Megállapította a 2017. évi CIII. törvény 9. §-a. Hatályos 2017.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 11. § a) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 11. § b) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 11. § b) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 11. § b) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

Tartalomjegyzék