96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. §, az 5. § b) pontja és a 2. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) módosított 1. § (1) bekezdését és 1. mellékletét a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

2. § Az R1.

a) 1. § (1) bekezdésében a "24897/2, " szövegrész helyébe a "24897/2, 24917, " szöveg,

b) 1. § (1) bekezdésében a "valamint a Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatti irodaházak rekonstrukciója beruházással (a továbbiakban: beruházás)" szövegrész helyébe az "a Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatti irodaházak és a Budapest V. kerület Balassi Bálint utca 1-5. szám alatti ingatlan rekonstrukciója beruházással (a továbbiakban együtt: beruházás)" szöveg,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat B:2-B:15 mezőjében a "24897/2, " szövegrész helyébe a "24897/2, 24917, " szöveg

lép.

2. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program részét képező, a 3. mellékletben felsorolt beruházások beruházáslebonyolítója és építési műszaki ellenőre a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt."

4. § Az R2. a következő 7. §-sal egészül ki:

"7. § E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

5. § Az R2.

a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,

b) 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez

Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 69-75. sorral egészül ki:

(A)(B)
(1.)(A beruházás megnevezése)(A beruházás azonosító adatai)
"
69.Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés
Baktalórántháza közigazgatási területén fekvő,
712/6 helyrajzi számú ingatlan
70.Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés
Balassagyarmat közigazgatási területén fekvő,
3186/2 helyrajzi számú ingatlan
71.Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés
Csenger közigazgatási területén fekvő,
451 helyrajzi számú ingatlan
72.Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés
Fehérgyarmat közigazgatási területén fekvő,
1005/1 helyrajzi számú ingatlan
73.Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés
Szob közigazgatási területén fekvő, 579 helyrajzi
számú ingatlan
74.Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés
Törökszentmiklós közigazgatási területén
fekvő, 3998/2, 3995, 3996, 4034/4, 3998/1
helyrajzi számú ingatlanok, illetve az ezekből
az ingatlanokból telekalakítási eljárások jogerős
befejezését követően kialakított ingatlanok
75.Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés
Vajszló közigazgatási területén fekvő, 37/2
helyrajzi számú ingatlan"

2. melléklet a 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez

Az R2. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 68-74. sorral egészül ki:

(A)(B)
(1.)(A beruházás megnevezése)(Település)
"
68.Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés
Baktalórántháza
69.Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés
Balassagyarmat
70.Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés
Csenger
71.Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés
Fehérgyarmat
72.Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés
Szob
73.Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés
Törökszentmiklós
74.Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés
Vajszló"

Tartalomjegyzék