Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

188/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a tankerületi központok fenntartásában működő egyes köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Sárvári Tankerületi Központ fenntartásában működő Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakközépiskola (OM 036659, 9737 Bük, Eötvös József u. 1-3.) szakképzést folytató intézményegysége az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából 2017. augusztus 1-jével kiválik az átadó tankerületi központból és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrumba olvad be, és annak tagintézményi telephelyeként folytatja működését.

(2) A Győri Tankerületi Központ fenntartásában működő Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium (OM 030708, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 20-24.) az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából 2017. augusztus 1-jével kiválik az átadó tankerületi központból és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrumba olvad be, és annak tagintézményeként folytatja működését.

(3) A Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában működő Bayer Róbert Kollégium (OM 039224, 3400 Mezőkövesd, Damjanich út 1.) az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából 2017. augusztus 1-jével kiválik az átadó tankerületi központból és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott Miskolci Szakképzési Centrumba olvad be, és annak tagintézményi telephelyeként folytatja működését.

(4) A Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában működő Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Mezőcsáti Tagintézménye (OM 029265, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 8.) az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából 2017. augusztus 1-jével kiválik az átadó tankerületi központból és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott Miskolci Szakképzési Centrumba olvad be, és annak tagintézményeként folytatja működését.

2. § Az 1. §-ban meghatározott köznevelési intézmények tekintetében

a) a Sárvári Tankerületi Központ, a Győri Tankerületi Központ, a Mezőkövesdi Tankerületi Központ (a továbbiakban együtt: átadó tankerületi központ) az átalakítás időpontjáig a költségvetési kiadási előirányzatainak a fenntartóváltással érintett köznevelési intézményre jutó arányos része terhére - az európai uniós és a Norvég Alap forrásból megvalósuló beruházások kivételével - beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget nem vállalhat, a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyetértésével létesíthet vagy szüntethet meg,

b) az átalakítás időpontját megelőzően keletkezett követelések és vállalt kötelezettségek az átadó tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik,

c) az átadó tankerületi központ foglalkoztatotti állományából a pedagógus munkakörben, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben és a gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerint kerülnek a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum, a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum, a Miskolci Szakképzési Centrum (a továbbiakban együtt: átvevő szakképzési centrum) állományába,

d) az átadás-átvételi eljárást az átadó tankerületi központ és az átvevő szakképzési centrum folytatja le azzal, hogy átadás-átvételi megállapodást kötnek; a megállapodásban rendezni kell az átalakítás időpontjában fennálló követelések és kötelezettségek elszámolásának állományát,

e) az átadás-átvételi megállapodáshoz kapcsolódóan az átadó tankerületi központ a 2017. július 31-i állapotnak megfelelően átadja az átvételre kerülő közfeladattal kapcsolatosan

ea) a köznevelési intézményre vonatkozó szakmai alapdokumentumot,

eb) a kötelezettségvállalásokra, a követelésekre, valamint a vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra állományra, informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait,

ec) a c) pont szerinti foglalkoztatottak személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket, valamint a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatban keletkezett további iratokat,

ed) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett személyi és tanügyi dokumentumokat,

ee) az átadással érintett intézmény, tagintézmény, intézményegység tekintetében az átadás időpontjáig felmerült peres vagy más vitarendezési eljárás aktuális állapotáról szóló információkat, valamint az eljárás során keletkezett dokumentumokat,

f) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós és a Norvég Alap forrásból finanszírozott olyan projektek átadás-átvételéről, amelynek kedvezményezettje az átadó tankerületi központ (a továbbiakban: átvételre kerülő projektek), az átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni,

g) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós és a Norvég Alap forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek minősülő projektek tekintetében az átalakítás időpontjától az átadó tankerületi központ helyébe az átvevő szakképzési centrum lép,

h) az átvételre kerülő projektek tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadása, illetve a támogatás folyósítása napjáig az átadó tankerületi központ vállal kötelezettségeket és teljesíti azokat,

i) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós és a Norvég Alap forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek nem minősülő projektek tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadását, illetve ezen beszámoló alapján a támogatás folyósítását követő napon az átadó tankerületi központ helyébe az átvevő szakképzési centrum lép; az átvételre kerülő projektek átadás-átvételéről és az átvételre kerülő projektekkel kapcsolatos fenntartási kötelezettségnek az átvevő szakképzési centrum általi teljesítéséről a projekt befejezését követően külön átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni,

j) a g) és az i) pont szerinti hazai, illetve európai uniós és a Norvég Alap forrásból finanszírozott projektek tekintetében a támogató a támogatási szerződés módosításáról a támogatás felhasználásának rendjéről szóló, vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodik.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

4. § Hatályát veszti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet

a) 2. mellékletében foglalt táblázat 100. sora,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat 188. sorában az "és Szakiskola" szövegrésze.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök