Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények közül az 1. melléklet szerinti köznevelési intézmények 2015. július 1-jétől a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásába kerülnek.

(2) A 2. melléklet szerinti köznevelési intézmények a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában maradnak.

(3)[1]

(4) A 4. melléklet szerinti többcélú köznevelési intézmények fenntartói feladatai és kötelezettségei 2015. július 1-jével a 4. mellékletben meghatározott módon megosztásra kerülnek a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között.

1/A. §[2] (1) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő

a) Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146.),

b) Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola (3980 Sátoraljaújhely, Deák utca 10.),

c) Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Trefort Ágoston Szakképző Tagiskolája (3980 Sátoraljaújhely, Fejes István utca 14.),

d) Budai Középiskola (1126 Budapest, Márvány utca 32.),

e) Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola (2060 Bicske, Kossuth tér 3.),

f) Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola (2060 Bicske, Kisfaludy utca 27.),

g) Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6.),

h) Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola (9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 6.),

i) Berettyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola (4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.),

j) Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.),

k) Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola (9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2.),

l) Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium (2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 1.),

m) Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (5700 Gyula, Karácsony János utca 13.),

n) Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (5700 Gyula, Szent István út 69.),

o) Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (5742 Elek, Szent István utca 2.)

az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából 2016. július 1-jével kiválik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott illetékes szakképzési centrumba olvad be, és annak tagintézményeként, illetve tagintézmény telephelyeként folytatja működését.

(2) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásában működő

a) Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (2600 Vác, Naszály út 29.), valamint

b) Haller János Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola (9231 Máriakálnok, Rákóczi út 4.) általános iskolai feladatellátását biztosító telephelye

az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából 2016. július 1-jével kiválik az illetékes szakképzési centrumból és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba olvad be.

(3) A 2. melléklet 116., 117-118., 166., 167., 170., 185., 188. és 206. sorában meghatározott, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő, szakképzési feladatot is ellátó többcélú köznevelési intézményekben iskolarendszerű szakképzési évfolyam utoljára a 2016/2017. tanévben indítható.

(4) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium Dr. Hegedüs T. András Tagintézménye két feladatellátási helyével (OM 037923, 5000 Szolnok, Bajcsy-Zsilinszky út 2., és 5000 Szolnok, Lomb utca 8/A.) - az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából - 2016. július 1-jével kiválik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott illetékes szakképzési centrumba olvad be, és annak egyik tagintézménye telephelyeként folytatja működését.

1/B. §[3] (1) Az 1/A. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott kiválással érintett köznevelési intézmények tekintetében

a) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az átalakítás időpontjáig a költségvetési kiadási előirányzatainak a fenntartóváltással érintett köznevelési intézményekre jutó arányos része terhére - az európai uniós forrásból megvalósuló beruházások kivételével - beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget nem vállalhat, a kiválással érintett köznevelési intézményeket érintő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyetértésével létesíthet vagy szüntethet meg,

b) az átalakítás időpontját megelőző teljesítési időpontra vonatkozó követelések és vállalt kötelezettségek az átalakítás időpontjáig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot illetik meg, illetve terhelik,

c) az oktatásért felelős miniszter a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alapító okiratának módosításáról 2016. június 24-éig gondoskodik; e határnap eredménytelen eltelte esetén a kincstár a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átalakítását e rendelet alapján az átalakítás időpontjával hivatalból jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba,

d) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja az illetékes szakképzési centrum,

e) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ foglalkoztatotti állományából a pedagógus munkakörben, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben és a gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerint kerülnek a szakképzési centrum állományába,

f) az átadás-átvételi eljárást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az illetékes szakképzési centrumok folytatják le, azzal, hogy átadás-átvételi megállapodást kötnek; a megállapodásban rendezni kell az átalakítás időpontjával le nem zárható követelések és kötelezettségek elszámolásának állományát,

g) az átadás-átvételi megállapodáshoz kapcsolódóan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a 2016. június 30-ai állapotnak megfelelően átadja az átvételre kerülő közfeladattal kapcsolatosan

ga) a köznevelési intézményre vonatkozó szakmai alapdokumentumokat,

gb) a kötelezettségvállalásokra és a vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra állományra, informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait,

gc) az e) pont szerinti foglalkoztatottak személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket, valamint a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatban keletkezett további iratokat,

gd) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett személyi- és tanügyi dokumentumokat,

ge) a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendeletben a 2016/2017. tanévre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központra megállapított keretszámokat az adott intézményre vonatkozóan,

h) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott olyan projektek átadás-átvételéről, amelynek kedvezményezettje a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni,

i) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek nem minősülő projektek (a továbbiakban: átvételre kerülő projektek) tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadását, illetve a támogatás folyósítását követő napon a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyébe a szakképzési centrum lép; az átvételre kerülő projektek átadás-átvételéről és az átvételre kerülő projektekkel kapcsolatos fenntartási kötelezettség szakképzési centrum általi teljesítéséről a projekt befejezését követően külön átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni,

j) az átvételre kerülő projektek tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadása, illetve a támogatás folyósítása napjáig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vállal kötelezettségeket és teljesíti azokat,

k) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek minősülő projektek tekintetében az átalakítás időpontjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyébe a szakképzési centrum lép,

l) az i) és a k) pontok szerinti hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott projektek tekintetében a támogató a támogatási szerződés módosításáról a támogatás felhasználásának rendjéről szóló, vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodik.

(2) Az 1/A. § (2) bekezdésében meghatározott kiválással érintett köznevelési intézmények tekintetében

a) az illetékes szakképzési centrum az átalakítás időpontjáig a költségvetési kiadási előirányzatainak a fenntartóváltással érintett köznevelési intézményekre jutó arányos része terhére - az európai uniós forrásból megvalósuló beruházások kivételével - beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget nem vállalhat, a kiválással érintett köznevelési intézményeket érintő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt az oktatásért felelős miniszter egyetértésével létesíthet vagy szüntethet meg,

b) az átalakítás időpontját megelőző teljesítési időpontra vonatkozó követelések és vállalt kötelezettségek az átalakítás időpontjáig az illetékes szakképzési centrumot illetik meg, illetve terhelik,

c) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az illetékes szakképzési centrum alapító okiratának módosításáról 2016. június 24-éig gondoskodik; e határnap eredménytelen eltelte esetén a kincstár az illetékes szakképzési centrum átalakítását e rendelet alapján az átalakítás időpontjával hivatalból jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba,

d) a szakképzési centrum jogutódja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,

e) az illetékes szakképzési centrum foglalkoztatotti állományából a pedagógus munkakörben, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben és a gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerint kerülnek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ állományába,

f) az átadás-átvételi eljárást az illetékes szakképzési centrumok és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ folytatják le, azzal, hogy átadás-átvételi megállapodást kötnek; a megállapodásban kell rendezni az átalakítás időpontjával le nem zárható követelések és kötelezettségek elszámolásának állományát,

g) az átadás-átvételi megállapodáshoz kapcsolódóan az illetékes szakképzési centrum a 2016. június 30-ai állapotnak megfelelően átadja az átvételre kerülő közfeladattal kapcsolatosan

ga) a köznevelési intézményre vonatkozó alapító okiratot,

gb) a kötelezettségvállalásokra és a vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra állományra, informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait,

gc) az e) pont szerinti foglalkoztatottak személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket, valamint a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatban keletkezett további iratokat,

gd) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett személyi- és tanügyi dokumentumokat,

h) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott olyan projektek átadás-átvételéről, amelynek kedvezményezettje az illetékes szakképzési centrum az átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni,

i) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek nem minősülő projektek (a továbbiakban: átvételre kerülő projektek) tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadását, illetve a támogatás folyósítását követő napon a szakképzési centrum helyébe a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lép. Az átvételre kerülő projektek átadás-átvételéről és az átvételre kerülő projektekkel kapcsolatos fenntartási kötelezettség Klebelsberg Intézményfenntartó Központ általi teljesítéséről a projekt befejezését követően külön átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni,

j) az átvételre kerülő projektek tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadása, illetve a támogatás folyósítása napjáig a szakképzési centrum vállal kötelezettségeket és teljesíti azokat,

k) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek minősülő projektek tekintetében az átalakítás időpontjától a szakképzési centrum helyébe a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lép,

l) az i) és a k) pontok szerinti hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott projektek tekintetében a támogató a támogatási szerződés módosításáról a támogatás felhasználásának rendjéről szóló, vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodik.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelethez

2015. július 1-jétől a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) fenntartásába kerülő köznevelési intézmények

SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
1.Bács-KiskunKalocsa027978Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium6300 Kalocsa, Asztrik tér 7.SZ001NGM
2.Bács-KiskunKalocsa027978Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium6300 Kalocsa, Martinovics u. 12.TH005NGM
3.Bács-KiskunKalocsa027978Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium6300 Kalocsa, Mócsy János u. 8.TH004NGM
4.Bács-KiskunKalocsa027978Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 39TH009NGM
5.Bács-KiskunKalocsa027978Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium6300 Kalocsa, Kunszt József u. 1.TH007NGM
6.Bács-KiskunKunszentmiklós028009Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskola6090 Kunszentmiklós,
Apostol Pál u. 2-6.
SZ001NGM
7.Bács-KiskunKunszentmiklós028009Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskola6090 Kunszentmiklós Balogh J. u. 1.TH002NGM
8.Bács-KiskunKecskemét200930Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola6000 Kecskemét, Kvarc utca 2.SZ001NGM
9.Bács-KiskunBaja027971Türr István Gazdasági Szakközépiskola6500 Baja, Bácska tér 1.SZ001NGM
10.Bács-KiskunBaja027965Bajai Bányai Júlia Szakképző Iskola6500 Baja, Köztársaság tér 1.SZ001NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
11.Bács-KiskunBaja027965Bajai Bányai Júlia Szakképző Iskola6500 Baja, Malom utca 15TH002NGM
12.Bács-KiskunBaja027965Bajai Bányai Júlia Szakképző Iskola6500 Baja, Petőfi sziget 5.TH003NGM
13.Bács-KiskunBaja027965Bajai Bányai Júlia Szakképző Iskola6500 Baja, Vasvári Pál utca 6TH004NGM
14.Bács-KiskunBaja028006Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium6500 Baja, Petőfi S.u.1.SZ001NGM
15.Bács-KiskunBaja028006Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium6500 Baja, Szegedi út 69-71.TH002NGM
16.Bács-KiskunBaja028006Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium6500 Baja, Szt. Antal u.17.TH010NGM
17.Bács-KiskunBaja028006Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium6500 Baja, Petőfi-sziget 2.TI006NGM
18.Bács-KiskunBaja028006Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium6500 Baja, Szenes u.12.TH014NGM
19.Bács-KiskunKalocsa027972Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola,
Szakiskola
6300 Kalocsa, Tomori Pál utca 7.SZ001NGM
20.Bács-KiskunKalocsa027972Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola,
Szakiskola
6300 Kalocsa, Asztrik tér 7.TH002NGM
21.Bács-KiskunKalocsa027972Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola,
Szakiskola
6300 Kalocsa,
Kossuth Lajos utca 14-16.
TH003NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
22.Bács-KiskunKiskunhalas028007Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
6400 Kiskunhalas, Kazinczy u.5.SZ001NGM
23.Bács-KiskunKiskunhalas028007Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 1.TI003NGM
24.Bács-KiskunKiskunhalas028007Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
6400 Kiskunhalas, Kossuth u.23.TH009NGM
25.Bács-KiskunKiskunfélegyháza201030Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth Lajos utca 34.
SZ001NGM
26.Bács-KiskunKiskunfélegyháza201030Kiskunfélegyházi Szakképző Iskola és Kollégium Molnártelepi
Telephelye
6100 Kiskunfélegyháza,
Molnártelep
TH002NGM
27.Bács-KiskunKiskunfélegyháza201030Kiskunfélegyházi Szakképző Iskola és Kollégium Kun utca 2. alatt
Telephelye
6100 Kiskunfélegyháza, Kun utca 2.TH012NGM
28.Bács-KiskunKiskunfélegyháza201030Kiskunfélegyházi Szakképző Iskola és Kollégium Kossuth L. utca 35.
alatti Telephelye
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth Lajos utca 35.
TH015NGM
29.Bács-KiskunKiskunfélegyháza201030Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolája
6100 Kiskunfélegyháza,
Oskola utca 1-3.
TI005NGM
30.Bács-KiskunKiskunfélegyháza201030Kiskunfélegyházi Szakképző Iskola és Kollégium Közgazdasági
Szakközépiskolájának Korona utca 4. alatti telephelye
6100 Kiskunfélegyháza,
Korona utca 4.
TH011NGM
31.Bács-KiskunKiskunmajsa027947Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 6.SZ001NGM
32.Bács-KiskunKiskunmajsa027947Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 7.TH002NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
33.Bács-KiskunKecskemét201176Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi
Albert Szakközépiskola és Szakiskolája
6000 Kecskemét, Nyíri út 73.SZ011NGM
34.Bács-KiskunKecskemét201176Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kada Elek Közgazdasági
Szakközépiskolája
6000 Kecskemét,
Katona József tér 4.
TI002NGM
35.Bács-KiskunKecskemét201176Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Széchenyi István Idegenforgalmi,
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája
6000 Kecskemét, Nyíri út 32.TI003NGM
36.Bács-KiskunKecskemét201177Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium
6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.SZ007NGM
37.Bács-KiskunKecskemét201177Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium Gáspár András Szakközépiskolája és Szakiskolája
6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.TI001NGM
38.Bács-KiskunKecskemét201177Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium Speciális Szakiskolája
6000 Kecskemét, Erzsébet krt. 73.TI003NGM
39.Bács-KiskunKecskemét201177Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskolája
6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.TI002NGM
40.Bács-KiskunKecskemét201177Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskolája
6000 Kecskemét, Bethlen krt. 65.TH005NGM
41.Bács-KiskunKecskemét201177Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskolája
6000 Kecskemét,
István király krt. 24.
TH006NGM
42.Bács-KiskunKecskemét201177Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium Fiúkollégiuma
6000 Kecskemét,
Hunyadi János tér 4.
TI004NGM
43.BaranyaBóly027445Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium7754 Bóly, Rákóczi u. 2/aSZ001NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
44.BaranyaBóly027445Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 002-es
Telephely
7754 Bóly, Hunyadi utca 2.TH002NGM
45.BaranyaBóly027445Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Telephelye
7754 Bóly, Rákóczi u. 42.TH003NGM
46.BaranyaBóly027445Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Telephelye
7754 Bóly, Nyárádi utca 2.TH004NGM
47.BaranyaBóly027445Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Telephelye
7754 Bóly, Hunyadi u. 3.TH005NGM
48.BaranyaPécs027448Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola7623 Pécs, Rét u. 41-43.SZ001NGM
49.BaranyaPécs027448Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola Petőfi utcai
Telephelye
7623 Pécs, Petőfi Sándor utca 72.TH002NGM
50.BaranyaPécs027448Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola Telephelye7623 Pécs, Ifjúmunkás utca 2.TH003NGM
51.BaranyaPécs027424Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskola és Szakiskola
7623 Pécs, Rét u. 10.SZ001NGM
52.BaranyaPécs027424Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskola és Szakiskola
7623 Pécs, Temesvár utca 2.TH002NGM
53.BaranyaPécs027422Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.SZ001NGM
54.BaranyaPécs027422Pécsi Pollack Mihály Szakképző Iskola Jókai utcai Telephelye
Kollégium
7621 Pécs, Jókai Mór utca 8.TH002NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
55.BaranyaPécs027422Pécsi Pollack Mihály Szakképző Iskola Dischka utcai Telephelye nem
közoktatási feladatokat ellátó hely
7621 Pécs, Dischka Győző utca 2.TH005NGM
56.BaranyaPécs027423Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola7633 Pécs, Esztergár Lajos út 6.SZ001NGM
57.BaranyaPécs027431Pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola7636 Pécs, Malomvölgyi u. 1/b.SZ001NGM
58.BaranyaPécs027421Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola7622 Pécs, 48-as tér 2.SZ001NGM
59.BaranyaPécsvárad027446Pécsváradi II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és
Kollégium
7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8.SZ001NGM
60.BaranyaPécsvárad027446Pécsváradi II. Béla Középiskola Kollégiuma7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 2.TI002NGM
61.BaranyaPécsvárad027446Pécsváradi II. Béla Középiskola Kollégiuma Telephelye7720 Pécsvárad, Szent Gellért u. 2.TH007NGM
62.BaranyaSásd027439Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola7370 Sásd, Kossuth Lajos u. 2.SZ001NGM
63.BaranyaSásd027439Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola Telephelye7370 Sásd, Szent Imre utca 23.TH002NGM
64.BékésBékéscsaba028411Békéscsabai Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola5600 Békéscsaba Kazinczy utca 7.SZ001NGM
65.BékésBékéscsaba028406Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési
Szakközépiskola
5600 Békéscsaba, Gábor köz 1.SZ001NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
66.BékésBékéscsaba200913Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.SZ007NGM
67.BékésBékéscsaba200913Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Zwack József
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolája
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32.TI002NGM
68.BékésBékéscsaba200913Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Zwack József
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolája
5600 Békéscsaba, Pásztor utca 17.TH011NGM
69.BékésBékéscsaba200913Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Trefort Ágoston
Tagintézménye
5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.TI001NGM
70.BékésBékéscsaba200913Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Trefort Ágoston
Tagintézménye
5600 Békéscsaba, Gábor köz 1.TH009NGM
71.BékésBékéscsaba200913Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Trefort Ágoston
Tagintézménye
5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 7.TH010NGM
72.BékésBékéscsaba200913Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Kós Károly
Épitő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája
5600 Békéscsaba, Ipari út 5.TH005NGM
73.BékésBékéscsaba200913Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Kós Károly
Épitő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája
5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 8.TI012NGM
74.BékésBékéscsaba028407Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium
5600 Békéscsaba, Irányi utca 3-5.SZ008NGM
75.BékésBékéscsaba028407Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium
5600 Békéscsaba, Lencsési út 136.TH011NGM
76.BékésBékéscsaba200658Békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57.SZ005NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
77.BékésBékéscsaba200658Békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
5600 Békéscsaba, Irányi u. 3-5.TH006NGM
78.BékésBékéscsaba028408Békéscsabai Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium5600 Békéscsaba, Deák utca 6.SZ001NGM
79.BékésBékéscsaba028408Békéscsabai Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium5600 Békéscsaba, Keleti kertekTH002NGM
80.BékésBékéscsaba028408Békéscsabai Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium5600 Békéscsaba, Gyulai út 9.TH003NGM
81.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc029302Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola3525 Miskolc, Hősök tere 1.SZ001NGM
82.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc029302Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola3534 Miskolc, Kuruc utca 65/a.TH002NGM
83.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc029300Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola3527 Miskolc,
Soltész Nagy Kálmán utca 7.
SZ001NGM
84.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc029336Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium3533 Miskolc, Téglagyár utca 2.SZ001NGM
85.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc029336Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium3533 Miskolc, Téglagyár utca 1.TI002NGM
86.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Encs029343Encsi Aba Sámuel Szakiskola3860 Encs, Rákóczi Ferenc út 59.SZ001NGM
87.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Encs029343Encsi Aba Sámuel Szakiskola3860 Encs, Szabadság út 10.TH002NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
88.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc038016Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola3529 Miskolc,
Szigethy Mihály utca 8.
SZ001NGM
89.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc038033Martin János Szakképző Iskola3529 Miskolc, Áfonyás utca 18.SZ001NGM
90.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc038033Martin János Szakképző Iskola3529 Miskolc, Áfonyás utca 33.TH002NGM
91.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc038033Martin János Szakképző Iskola3529 Miskolc, Áfonyás utca 16.TH006NGM
92.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc029299Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola3530 Miskolc,
Soltész Nagy Kálmán utca 10.
SZ001NGM
93.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc029299Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola3527 Miskolc, Csorba-telepTH002NGM
94.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc029296Miskolci Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola3532 Miskolc,
Rácz Ádám utca 54-56.
SZ001NGM
95.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc029321Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola3534 Miskolc, Gagarin utca 54.SZ001NGM
96.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc029297Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola3525 Miskolc, Palóczy utca 3.SZ001NGM
97.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc029298Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola3527 Miskolc, Latabár Endre utca 1.SZ001NGM
98.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc029298Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola3527 Miskolc, Fonoda utca 28.TH002NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
99.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc029337Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.SZ001NGM
100.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Ózd202990Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola3600 Ózd, Petőfi Sándor út 20.SZ001NGM
101.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Ózd202990Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Gábor Áron Szakképző Tagiskolája3600 Ózd, Bolyki főút 2.TI002NGM
102.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Ózd202990Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.TH003NGM
103.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Ózd202990Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Árpád Vezér Szakiskolai
Tagintézménye
3600 Ózd, Árpád vezér út 13.TI004NGM
104.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc029315Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és
Szakiskola
3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2.SZ001NGM
105.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc029315Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és
Szakiskola
3535 Miskolc, Árpád utca 2.TH003NGM
106.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc029315Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és
Szakiskola
3534 Miskolc,
Könyves Kálmán utca 4.
TH002NGM
107.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Szerencs029323Szerencsi Szakképző Iskola3900 Szerencs, Ondi út 8.SZ001NGM
108.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Szerencs029323Szerencsi Szakképző Iskola3900 Szerencs,
Rákóczi Ferenc út 93.
TH002NGM
109.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Szerencs029323Szerencsi Szakképző Iskola3900 Szerencs, Keleti-IpartelepTH003NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
110.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Tiszaújváros202975Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.SZ001NGM
111.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Kazincbarcika029312Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium
3700 Kazincbarcika,
Irinyi János utca 1.
SZ001NGM
112.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Kazincbarcika029312Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskolai
Tagiskolája
3700 Kazincbarcika,
Herbolyai utca 9.
TI008NGM
113.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Kazincbarcika029312Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskolai
Tagiskolája
3700 Kazincbarcika,
Herbolyai utca 7.
TH003NGM
114.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Tokaj029333Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.SZ001NGM
115.BudapestBudapest035525Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola1072 Budapest, Nyár u. 9SZ001NGM
116.BudapestBudapest035391Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola1139 Budapest, Váci út 179-183.SZ001NGM
117.BudapestBudapest035414Békésy György Szakközépiskola1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.SZ001NGM
118.BudapestBudapest035427Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági
Szakközépiskola
1047 Budapest, Baross u. 72.SZ001NGM
119.BudapestBudapest035458Bethlen Gábor Szakközépiskola1157 Budapest, Árendás köz 8.SZ001NGM
120.BudapestBudapest035369Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola1032 Budapest, Bécsi út 134.SZ001NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
121.BudapestBudapest035392Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium1134 Budapest, Váci út 21.SZ001NGM
122.BudapestBudapest035392Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium1134 Budapest, Angyalföldi út 2.TH002NGM
123.BudapestBudapest035294Bókay János Humán Szakközépiskola1086 Budapest, Csobánc u. 1.SZ001NGM
124.BudapestBudapest035511Budapesti Kézművesipari Szakképző Iskola1082 Budapest, Práter u. 31.SZ001NGM
125.BudapestBudapest035511Budapesti Kézművesipari Szakképző Iskola1094 Budapest, Tűzoltó utca 79.TH002NGM
126.BudapestBudapest035176Csete Balázs Szakközépiskola1215 Budapest, Csete Balázs u. 6-8.SZ001NGM
127.BudapestBudapest035400Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola1165 Budapest, Arany János u. 55.SZ001NGM
128.BudapestBudapest035423Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola1134 Budapest, Huba utca 7.SZ001NGM
129.BudapestBudapest035396Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola1149 Budapest, Egressy út 71.SZ001NGM
130.BudapestBudapest035396Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola1194 Budapest,
Puskás Ferenc utca 1-3.
TH002NGM
131.BudapestBudapest035404Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola1204 Budapest, Török Flóris u. 89.SZ001NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
132.BudapestBudapest035472Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35.SZ001NGM
133.BudapestBudapest035472Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola1066 Budapest, Weiner Leó utca 6.TH003NGM
134.BudapestBudapest035379Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola1095 Budapest, Mester u. 60-62.SZ001NGM
135.BudapestBudapest035299Fodor József Szakképző Iskola1214 Budapest, Tejút u. 10-12.SZ001NGM
136.BudapestBudapest035512Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola1195 Budapest, Üllői út 303.SZ001NGM
137.BudapestBudapest035512Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola1195 Budapest, Üllői út 270.TH002NGM
138.BudapestBudapest035512Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola1184 Budapest, Hengersor utca 34TH003NGM
139.BudapestBudapest035422Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola1106 Budapest, Maglódi út 8.SZ001NGM
140.BudapestBudapest035421Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola1097 Budapest, Ecseri út 7.SZ001NGM
141.BudapestBudapest035480Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.SZ001NGM
142.BudapestBudapest035424Hunfalvy János Két tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi
Szakközépiskola
1011 Budapest, Ponty u. 3.SZ001NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
143.BudapestBudapest035428II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola1075 Budapest, Wesselényi u. 38SZ001NGM
144.BudapestBudapest035518Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola1149 Budapest, Egressy út 36.SZ001NGM
145.BudapestBudapest035292Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola1043 Budapest, Kassai u. 24/a.SZ001NGM
146.BudapestBudapest035436Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola1139 Budapest, Váci út 89.SZ001NGM
147.BudapestBudapest035433Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23.SZ001NGM
148.BudapestBudapest035407Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12.SZ001NGM
149.BudapestBudapest035407Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola1211 Budapest,
Weiss Manfréd út 203.
TH002NGM
150.BudapestBudapest035371Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.SZ001NGM
151.BudapestBudapest035430Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola1081 Budapest, Bezerédj u. 16/a.SZ001NGM
152.BudapestBudapest035411Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola1131 Budapest, Jász u. 155.SZ001NGM
153.BudapestBudapest035539Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola1089 Budapest, Elnök utca 3.SZ001NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
154.BudapestBudapest035539Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola1134 Budapest,
Róbert Károly körút 49-51.
TH005NGM
155.BudapestBudapest035306Mechatronikai Szakközépiskola1118 Budapest, Rétköz u. 39.SZ001NGM
156.BudapestBudapest035376Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha-és Bőripari Szakközépiskola és
Szakiskola
1133 Budapest, Vág u. 12-14.SZ003NGM
157.BudapestBudapest035376Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha-és Bőripari Szakközépiskola és
Szakiskola
1134 Budapest, Szabolcs utca 27.TH002NGM
158.BudapestBudapest035437Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola1144 Budapest, Kerepesi út 124.SZ001NGM
159.BudapestBudapest035325Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola1117 Budapest, Fehérvári út 10.SZ001NGM
160.BudapestBudapest035325Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola1118 Budapest, Beregszász út 10.TH002NGM
161.BudapestBudapest035386Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/b.SZ001NGM
162.BudapestBudapest035440Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola1201 Budapest, Vörösmarty u. 30.SZ001NGM
163.BudapestBudapest035439Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola1184 Budapest, Hengersor u. 34.SZ001NGM
164.BudapestBudapest035397Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és
Informatikai Szakközépiskola
1146 Budapest, Thököly út 48-54.SZ001NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
165.BudapestBudapest035285Pogány Frigyes Szakközépiskola1183 Budapest, Thököly út 11.SZ001NGM
166.BudapestBudapest035382Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs
Szakközépiskola
1097 Budapest, Gyáli út 22.SZ001NGM
167.BudapestBudapest035450Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola1083 Budapest, Ludovika tér 1.SZ001NGM
168.BudapestBudapest035367Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola1087 Budapest, Mosonyi u. 6.SZ001NGM
169.BudapestBudapest035367Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola1087 Budapest, Festetics u. 3.TH002NGM
170.BudapestBudapest035297Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola1194 Budapest, Csengő u. 1.SZ001NGM
171.BudapestBudapest035482Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola1211 Budapest, Petőfi tér 1.SZ003NGM
172.BudapestBudapest035482Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola1211 Budapest,
Mansfeld Péter utca 25.
TH002NGM
173.BudapestBudapest035418Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola1087 Budapest, Szörény u. 2-4.SZ001NGM
174.BudapestBudapest035417Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola1088 Budapest, Vas u. 9-11.SZ001NGM
175.BudapestBudapest035417Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola1088 Budapest, Vas u. 15/b.TH002NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
176.BudapestBudapest035431Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola1095 Budapest, Mester u. 23.SZ001NGM
177.BudapestBudapest035481Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és
Szakiskola
1064 Budapest, Szondy u. 41.SZ001NGM
178.BudapestBudapest035481Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és
Szakiskola
1074 Budapest, Dohány utca 65.TH003NGM
179.BudapestBudapest035286Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola1191 Budapest, Kossuth tér 12.SZ001NGM
180.BudapestBudapest038412Újbudai Speciális Szakiskola1119 Budapest,
Leiningen u. 27-35.
SZ001NGM
181.BudapestBudapest035268Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola1041 Budapest,
Görgey Artúr utca 26.
SZ001NGM
182.BudapestBudapest035268Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola1138 Budapest, Váci út 179-183.TH002NGM
183.BudapestBudapest035550Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és
Szakiskola
1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.SZ001NGM
184.BudapestBudapest035420Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola1212 Budapest, Széchenyi u. 95.SZ001NGM
185.BudapestBudapest035395Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola1139 Budapest, Üteg u. 15.SZ001NGM
186.BudapestBudapest035477Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola1149 Budapest, Várna utca 23.SZ001NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
187.BudapestBudapest035477Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola1149 Budapest, Pillangó utca 32.TH002NGM
188.BudapestBudapest035456Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola1149 Budapest, Várna u. 21/b.SZ001NGM
189.BudapestBudapest035456Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola1141 Budapest, Öv utca 29-33.TH008NGM
190.BudapestBudapest035456Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola1149 Budapest, Pillangó utca 32.TH007NGM
191.BudapestBudapest035432Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium1095 Budapest, Mester utca 56-58.SZ001NGM
192.BudapestBudapest035275Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium1097 Budapest, Timót u. 3.SZ001NGM
193.BudapestBudapest035275Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium1084 Budapest,
Tolnai Lajos u. 4-10.
TH002NGM
194.BudapestBudapest035406Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium1211 Budapest, Tanműhely köz 7.SZ001NGM
195.BudapestBudapest035280Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium1138 Budapest, Váci út 107.SZ001NGM
196.BudapestBudapest035262Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola1023 Budapest, Lajos u. 1-5.SZ001NGM
197.CsongrádSzentes201393Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola6600 Szentes, Ady Endre u. 6-8.SZ001NGM
[4]
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
198.CsongrádSzeged201288Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola6720 Szeged, Stefánia 14.SZ002NGM
199.CsongrádSzeged201288Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye6723 Szeged,
József Attila sugárút 122-126.
TI003NGM
200.CsongrádSzeged201288Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézményének
Maros Utcai Telephelye
6721 Szeged, Maros utca 42-44.TH004NGM
201.CsongrádSzeged201288Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye6722 Szeged, Gutenberg utca 11.TI005NGM
202.CsongrádSzeged201289Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és
Szakiskola
6724 Szeged, Mars tér 14SZ004NGM
202a.CsongrádSzeged201289Szegedi Műszaki Középiskola Szeged-Tápéi
Telephelye
6753 Szeged-Tápé, Budai Nagy Antal
utca 134.
TH006NGM
203.CsongrádSzeged201289Szegedi Műszaki Középiskola Csonka János Tagintézménye6726 Szeged Temesvári krt. 38TI002NGM
203a.CsongrádSzeged201289Szegedi Műszaki Középiskola Csonka János
Tagintézményének Közép Fasori Telephelye
6726 Szeged, Közép fasor 27.TH002NGM
204.CsongrádSzeged201290Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola6720 Szeged,
Horváth Mihály u. 2-6.
SZ004NGM
205.CsongrádSzeged201290Szegedi Szolgáltatási Szakképző Iskola Kossuth Zsuzsanna
Tagintézménye
6724 Szeged, Kodály tér 1.TI003NGM
206.CsongrádMakó200964Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium6900 Makó, Posta utca 4-6.SZ001NGM
207.CsongrádHódmezővásárhely029768Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola6800 Hódmezővásárhely,
Szent Antal u. 5-9.
SZ001NGM
208.CsongrádHódmezővásárhely029768Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola6800 Hódmezővásárhely,
Mária Valéria utca 4-6.
TH002NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
209.CsongrádHódmezővásárhely029768Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola6800 Hódmezővásárhely,
Andrássy út 19.
TH009NGM
210.CsongrádHódmezővásárhely029768Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola6800 Hódmezővásárhely,
Andrássy út 3/8.
TH014NGM
211.CsongrádHódmezővásárhely029768Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás TagintézményeHódmezővásárhely, Városház u. 1.TI012NGM
212.CsongrádHódmezővásárhely029768Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás TagintézményeHódmezővásárhely, Kossuth tér 3.TH013NGM
213.CsongrádHódmezővásárhely029768Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond
Tagintézménye
6800 Hódmezővásárhely,
Bajcsy-Zs. u. 7-9.
TI010NGM
214.CsongrádHódmezővásárhely040636Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium6800 Hódmezővásárhely,
Oldalkosár utca 1.
SZ001NGM
215.CsongrádSzentes029804Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola6600 Szentes,
Szent Imre herceg. utca 1.
SZ001NGM
216.CsongrádSzentes029804Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola6600 Szentes,
Rákóczi Ferenc utca 98.
TH003NGM
217.CsongrádSzentes029804Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola6600 Szentes, Petőfi utca. 15.TH005NGM
218.CsongrádSzentes029804Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Pollák Antal Tagintézménye6600 Szentes, Apponyi tér 1.TI004NGM
219.CsongrádSzeged201299Szegedi Móravárosi Ipari Szakképző és Általános Iskola6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.SZ002NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
220.CsongrádSzeged201299Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye6724 Szeged, Kálvária tér 7.TI003NGM
221.CsongrádSzeged201299Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola József Attila
Tagintézménye
6723 Szeged, Gyík u. 3.TI004NGM
222.CsongrádSzeged201299Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola József Attila
Tagintézménye
6727 Szeged, Balatoni u. 11.TH005NGM
223.FejérDunaújváros030188Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola2400 Dunaújváros,
Bercsényi Miklós utca 2.
SZ001NGM
224.FejérDunaújváros030213Dunaferr Szakközép- és Szakiskola2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.SZ001NGM
225.FejérDunaújváros030213Dunaferr Szakközép- és Szakiskola2400 Dunaújváros,
Apáczai Csere János utca 13.
TI002NGM
226.FejérDunaújváros201471Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és
Szakiskola
2400 Dunaújváros,
Kossuth Lajos utca 10/A.
SZ001NGM
227.FejérDunaújváros201471Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és
Szakiskola
2400 Dunaújváros,
Balogh Ádám utca 1.
TH002NGM
228.FejérDunaújváros201471Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és
Szakiskola
2400 Dunaújváros, Építők útja 3.TH003NGM
229.FejérSzékesfehérvár030211Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola8000 Székesfehérvár, Várkörút 31.SZ001NGM
230.FejérSzékesfehérvár030211Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola8000 Székesfehérvár,
Petőfi Sándor utca 5.
TH006NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
231.FejérSzékesfehérvár030211Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola8000 Székesfehérvár,
Deák Ferenc utca 11.
TI004NGM
232.FejérSzékesfehérvár030211Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola8000 Székesfehérvár,
Gyümölcs utca 16.
TH005NGM
233.FejérSzékesfehérvár030211Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola8000 Székesfehérvár,
Gyümölcs utca 15.
TI002NGM
234.FejérSzékesfehérvár030211Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola8000 Székesfehérvár, Várkörút 35.TI003NGM
235.FejérSzékesfehérvár030221Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakképző Iskola
8000 Székesfehérvár,
Károly János utca 32.
SZ001NGM
236.FejérSzékesfehérvár030221Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakképző Iskola
8000 Székesfehérvár, Budai út 142.TH002NGM
237.FejérSzékesfehérvár030221Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakképző Iskola
8000 Székesfehérvár,
Gyümölcs utca 15.
TH003NGM
238.FejérSzékesfehérvár030206Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola8000 Székesfehérvár, Budai út 45.SZ001NGM
239.FejérSzékesfehérvár030222Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola8000 Székesfehérvár,
Balatoni út 143.
SZ001NGM
240.FejérSzékesfehérvár030216Árpád Szakképző Iskola és Kollégium8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi út 88-90.
SZ003NGM
241.FejérDunaújváros030214Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola,
Kollégium
2400 Dunaújváros,
Radnóti Miklós utca 6.
SZ001NGM
[5]
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
242.FejérDunaújváros030214Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola,
Kollégium
2400 Dunaújváros,
Lajos király körút 29.
TH002NGM
243.FejérDunaújváros030214Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola,
Kollégium
2400 Dunaújváros,
Bocskai István utca 1/a
TH003NGM
244.FejérMór030217Fejér Megyei Perczel Mór Szakképző Iskola és Kollégium8060 Mór, Dózsa György utca 2.SZ001NGM
245.FejérMór030217Fejér Megyei Perczel Mór Szakképző Iskola és Kollégium8060 Mór, Úttörő utca 1.TH002NGM
246.FejérDunaújváros030209Szakközépiskola és Kollégium2400 Dunaújváros,
Római körút 47-49.
SZ001NGM
247.FejérSzékesfehérvár030219Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium8000 Székesfehérvár,
Berényi út 105.
SZ001NGM
248.FejérPusztaszabolcs030201Szabolcs Vezér Gimnázium és Szakközépiskola2490 Pusztaszabolcs,
Mátyás király utca 16-20.
SZ001NGM
249.Győr-Moson-
Sopron
Győr030722Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola9024 Győr, Bem tér 20-22.SZ001NGM
250.Győr-Moson-
Sopron
Győr030714Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakközépiskola és
Szakiskola
9025 Győr, Cinka Panna utca 2.SZ001NGM
251.Győr-Moson-
Sopron
Győr030765Gábor László Építőipari Szakképző Iskola9024 Győr, Nádor tér 4.SZ001NGM
252.Győr-Moson-
Sopron
Győr030721Győri Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola9022 Győr, Bisinger sétány 32.SZ001NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
253.Györ-Moson-
Sopron
Györ030743Györi Kossuth Lajos Ipari Szakképzö Iskola, Kollégium és Felnöttek
Középiskolája
9025 Györ, Kossuth Lajos utca 7.SZ001NGM
254.Györ-Moson-
Sopron
Györ030743Györi Kossuth Lajos Ipari Szakképzö Iskola, Kollégium és Felnöttek
Középiskolája
9025 Györ, Kossuth Lajos utca 22/ATH002NGM
255.Györ-Moson-
Sopron
Györ030743Györi Kossuth Lajos Ipari Szakképzö Iskola, Kollégium és Felnöttek
Középiskolája
9025 Györ, Dr. Róth Emil utca 1.TH003NGM
256.Györ-Moson-
Sopron
Györ030743Györi Kossuth Lajos Ipari Szakképzö Iskola, Kollégium és Felnöttek
Középiskolája
9025 Györ, Kossuth Lajos utca 3.TH004NGM
257.Györ-Moson-
Sopron
Györ030716Györi Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola,
Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképzö Iskola
9024 Györ, Örkény István utca 8-10.SZ001NGM
258.Györ-Moson-
Sopron
Györ038500Györi Speciális Szakiskola9023 Györ,
Szabolcska Mihály utca 26.
SZ001NGM
259.Györ-Moson-
Sopron
Györ030719Hild József Építöipari Szakközépiskola9021 Györ, Szent István út 1.SZ001NGM
260.Györ-Moson-
Sopron
Györ030719Hild József Építöipari Szakközépiskola9024 Györ, Babits Mihály utca 11.TH002NGM
261.Györ-Moson-
Sopron
Györ030704Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium9021 Györ, Szent István út 7.SZ001NGM
262.Györ-Moson-
Sopron
Györ030704Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium9021 Györ, Árpád út 10.TH002NGM
263.Györ-Moson-
Sopron
Györ030704Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium9021 Györ, Baross Gábor út 51.TI005NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
264.Györ-Moson-
Sopron
Györ030747Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképzö Iskola9023 Györ,
Földes Gábor utca 34-36.
SZ001NGM
265.Györ-Moson-
Sopron
Györ030717Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola9024 Györ, Ikva utca 70.SZ001NGM
266.Györ-Moson-
Sopron
Györ030703Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképzö Iskola9024 Györ, Cuha utca 2.SZ003NGM
267.Györ-Moson-
Sopron
Kapuvár030760Berg Gusztáv Szakiskola9330 Kapuvár, Berg Gusztáv utca 2.SZ001NGM
268.Györ-Moson-
Sopron
Kapuvár030760Berg Gusztáv Szakiskola9330 Kapuvár,
Kossuth Lajos utca 12.
TH002NGM
269.Györ-Moson-
Sopron
Csorna030763Csornai Kossuth Lajos Szakiskola9300 Csorna, Kossuth Lajos utca 30.SZ001NGM
270.Györ-Moson-
Sopron
Csorna030763Csornai Kossuth Lajos Szakiskola9300 Csorna, Kossuth Lajos utca 26.TH003NGM
271.Györ-Moson-
Sopron
Sopron030723Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola9400 Sopron, Teleki Pál út 26.SZ001NGM
272.Györ-Moson-
Sopron
Sopron030740Handler Nándor Szakképzö Iskola9400 Sopron, Halász utca 9-15.SZ001NGM
273.Györ-Moson-
Sopron
Sopron030740Handler Nándor Szakképzö Iskola9400 Sopron, Höközpont utca 2.TH002NGM
274.Györ-Moson-
Sopron
Mosonmagyaróvár030496Haller János Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola9200 Mosonmagyaróvár,
Mosonvár utca 15.
SZ001NGM
[6]
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
275.Győr-Moson-
Sopron
Mosonm agyaróvár030496Haller János Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola9200 Mosonmagyaróvár,
Szent István király út 97.
TH002NGM
276.
277.Győr-Moson-
Sopron
Mosonmagyaróvár030744Hunyadi Mátyás Szakközépiskola és Szakiskola9200 Mosonmagyaróvár,
Dr. Gyárfás József utca 3.
SZ001NGM
278.Győr-Moson-
Sopron
Mosonm agyaróvár030744Hunyadi Mátyás Szakközépiskola és Szakiskola9200 Mosonmagyaróvár,
Terv utca 92.
TH004NGM
279.Győr-Moson-
Sopron
Mosonm agyaróvár030744Hunyadi Mátyás Szakközépiskola és Szakiskola9200 Mosonmagyaróvár,
Gulyás Lajos 5-7.
TH005NGM
280.Győr-Moson-
Sopron
Győr030739Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és
Kollégium
9027 Győr, Mártírok útja 13-15.SZ001NGM
281.Győr-Moson-
Sopron
Fertőd201323Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési
Központ
9431 Fertőd, Joseph Haydn utca 2.SZ007NGM
282.Győr-Moson-
Sopron
Sarród201323Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési
Központ
9435 Sarród, Kossuth Lajos utca 58.TI003NGM
283.Győr-Moson-
Sopron
Fertőszéplak201323Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési
Központ
9436 Fertőszéplak,
Nagy Lajos utca 31-39.
TH004NGM
284.Győr-Moson-
Sopron
Fertőd201323Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési
Központ
9431 Fertőd, PálmajorTH008NGM
285.Győr-Moson-
Sopron
Sarród201323Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési
Központ
9435 Sarród, NyárligetTH009NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
286.Győr-Moson-
Sopron
Sarród201323Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési
Központ
9435 Sarród,
Kossuth Lajos utca hrsz 09/7.
TH010NGM
287.Győr-Moson-
Sopron
Fertőd201323Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési
Központ
9431 Fertőd, Madách sétány 2.TH013NGM
288.Győr-Moson-
Sopron
Fertőd201323Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési
Központ
9431 Fertőd, Gábor Áron utca 2.TH011NGM
289.Győr-Moson-
Sopron
Fertőd201323Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési
Központ
9431 Fertőd, Fő út 3.TH005NGM
290.Győr-Moson-
Sopron
Sopron030732Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és
Kollégium
9400 Sopron,
Ferenczy János utca 1-3.
SZ001NGM
291.Győr-Moson-
Sopron
Sopron030732Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és
Kollégium
9400 Sopron,
Ferenczy János utca 60.
TI002NGM
292.Győr-Moson-
Sopron
Sopron030762Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium9400 Sopron,
Ferenczy János utca 7.
SZ001NGM
293.Győr-Moson-
Sopron
Sopron030762Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium9400 Sopron,
Ferenczy János utca 60.
TH002NGM
294.Győr-Moson-
Sopron
Sopron030762Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium9400 Sopron,
Dózsa György utca 27.
TH003NGM
295.Hajdú-BiharBiharkeresztes031046Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
4110 Biharkeresztes,
Ady Endre u. 2.
SZ009NGM
296.Hajdú-BiharBiharkeresztes031046Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
4110 Biharkeresztes, Táncsics u. 34.TH010NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
297.Hajdú-BiharDebrecen031248Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola4032 Debrecen, Jerikó u. 17-21.SZ003NGM
298.Hajdú-BiharDebrecen031248Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola4030 Debrecen, Rigó u. 54.TH002NGM
299.Hajdú-BiharDebrecen031242Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium4030 Debrecen,
Budai Ézsiás utca 8/A
SZ001NGM
300.Hajdú-BiharDebrecen031242Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium4032 Debrecen, Híd utca 4-6.TH003NGM
301.Hajdú-BiharDebrecen031242Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium4031 Debrecen,
Budai Ézsiás utca 10
TH005NGM
302.Hajdú-BiharDebrecen031227Debreceni Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola4026 Debrecen, Piac u. 8.SZ001NGM
303.Hajdú-BiharDebrecen031227Debreceni Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola Móricz
Zsigmond Tagintézménye
4032 Debrecen, Jerikó u. 17-21.TI002NGM
304.Hajdú-BiharHajdúszoboszló031253Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola4200 Hajdúszoboszló,
József Attila u. 25.
SZ001NGM
305.Hajdú-BiharHajdúszoboszló031253Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola4200 Hajdúszoboszló,
Rákóczi u. 58-64.
TH003NGM
306.Hajdú-BiharEbes031253Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola4211 Ebes, 0114 hrszTH004NGM
307.Hajdú-BiharHajdúszoboszló031253Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola4200 Hajdúszoboszló, 0637/1 hrszTH005NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
308.Hajdú-BiharHajdúszoboszló031253Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola4200 Hajdúszoboszló, Szováti u.67.TH006NGM
309.Hajdú-BiharHajdúszoboszló031253Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola4200 Hajdúszoboszló,
Újvárosi útfél 4.
TH007NGM
310.Hajdú-BiharHajdúszoboszló031228Hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskola4200 Hajdúszoboszló,
Gönczy Pál u. 17.
SZ001NGM
311.Hajdú-BiharDebrecen031229Debreceni Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és
Szakiskola
4027 Debrecen, Vénkert utca 2 sz.SZ001NGM
312.Hajdú-BiharDebrecen031229Debreceni Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és
Szakiskola, Sinay Miklós utcai telephelye
4027 Debrecen,
Sinay Miklós utca 6 sz.
TH002NGM
313.Hajdú-BiharDebrecen031230Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola4027 Debrecen,
Thomas Mann u. 16.
SZ001NGM
314.Hajdú-BiharDebrecen031249Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola4027 Debrecen, Sétakert utca 1-3.SZ001NGM
315.Hajdú-BiharDebrecen031225Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola4025 Debrecen, Széchenyi u. 58.SZ001NGM
316.Hajdú-BiharDebrecen031211Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola4024 Debrecen, Varga u. 5.SZ001NGM
317.Hajdú-BiharDebrecen031241Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola4028 Debrecen, Kassai út 25.SZ001NGM
318.Hajdú-BiharDebrecen031232Debreceni Vegyipari Szakközépiskola4024 Debrecen, Csapó u. 29-35.SZ001NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
319.Hajdú-BiharTiszaújváros031232Debreceni Vegyipari Szakközépiskola3580 Tiszaújváros Gyári út 1.TH002NGM
320.Hajdú-BiharHajdúböszörmény031243Veress Ferenc Szakképző Iskola4220 Hajdúböszörmény,
Enyingi T. B. u. 5/a.
SZ001NGM
321.Hajdú-BiharHajdúböszörmény031243Veress Ferenc Szakképző Iskola4220 Hajdúböszörmény,
Városkert u. 38/D.
TH003NGM
322.Hajdú-BiharHajdúböszörmény031243Veress Ferenc Szakképző Iskola4220 Hajdúböszörmény
Kálvineum u. 12.
TH004NGM
323.Hajdú-BiharDebrecen031221Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola4029 Debrecen, Víztorony u. 3.SZ001NGM
324.Hajdú-BiharDebrecen031221Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola4028 Debrecen,
Gáborjáni Szabó Kálmán u. 4.
TH002NGM
325.Hajdú-BiharDebrecen031216Debreceni Irinyi János Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola4024 Debrecen, Irinyi u. 1.SZ001NGM
326.Hajdú-BiharHajdúhadház031218Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola,
Szakiskola
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6.SZ001NGM
327.Hajdú-BiharNádudvar038276Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium4181 Nádudvar, Kossuth utca 7.SZ001NGM
328.Hajdú-BiharNádudvar038276Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium4181 Nádudvar, Ady Endre tér 10.TH006NGM
329.Hajdú-BiharNádudvar038276Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium4181 Nádudvar, Fő út 143.TH007NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
330.Hajdú-BiharNádudvar038276Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium4181 Nádudvar,
Baksay Dániel utca 5.
TH008NGM
331.Hajdú-BiharPolgár200926Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola4090 Polgár, Kiss Ernő út 10.SZ001NGM
332.Hajdú-BiharPolgár200926Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola4090 Polgár, Barankovics tér 2.TH003NGM
333.Hajdú-BiharPolgár200926Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola4090 Polgár, Széchenyi utca 11-13.TH002NGM
334.Hajdú-BiharPolgár200926Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola4090 Polgár,
Móricz Zsigmond utca 7.
TH005NGM
335.HevesEger031625Egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium3300 Eger, Kertész utca 128.SZ001NGM
336.HevesEger031625Egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium3300 Eger, Vincellériskola utca 1.TH003NGM
337.HevesEger031624Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-,
Szakiskola és Kollégium
3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6.SZ001NGM
338.HevesEger031624Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-,
Szakiskola és Kollégium
3300 Eger, Donát útTH003NGM
339.HevesEger031624Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-,
Szakiskola és Kollégium
3300 Eger, Kisvölgy utca 46.TH004NGM
340.HevesEger031620Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és
Könyvtár
3300 Eger, Bem tábornok utca 3SZ001NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
341.HevesGyöngyös031627Gyöngyösi József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium3200 Gyöngyös, Kócsag utca 36-38.SZ001NGM
342.HevesGyöngyös031627Gyöngyösi József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 9.TH002NGM
343.HevesHatvan201481Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium3000 Hatvan,
Vécsey Károly utca 2/a.
SZ001NGM
344.HevesKerekharaszt201481Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium3009 Kerekharaszt, Vadvirág utca 1.TH002NGM
345.HevesHatvan201481Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky
Endre út 8/b.
TH003NGM
346.HevesHatvan201481Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium3000 Hatvan, Bezerédi út 2.TH004NGM
347.HevesLőrinci031629Lőrinci Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium3024 Lőrinci, KastélykertSZ001NGM
348.HevesLőrinci031629Lőrinci Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium3024 Lőrinci, Vörösmajori út 48.TH004NGM
349.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok201165Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola5000 Szolnok,
Baross u. 37/A
SZ001NGM
350.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok201165Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola,
Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Tagintézmény
5000 Szolnok,
Bán utca 9.
TI002NGM
351.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok201165Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola,
Építészeti Faipari Tagintézmény
5000 Szolnok,
Petőfi utca 1.
TI003NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
352.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok201165Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola,
Jendrassik György Gépipari Tagintézmény
5000. Szolnok,
Baross u. 37.
TI005NGM
353.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok201165Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola,
Pálfy- Vízügyi Tagintézmény
5000 Szolnok,
Tiszaparti sétány 2-3
TI006NGM
354.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok201165Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola,
Pálfy- Vízügyi Tagintézménye Tószegi úti Telephelye
5000 Szolnok,
Tószegi út 24.
TH007NGM
355.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok201165Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola,
Építészeti Faipari Tagintézménye Sárkány utcai Telephelye
5000 Szolnok,
Sárkány út 6.
TH008NGM
356.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok201166Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola5000 Szolnok, Béla király u. 4.SZ007NGM
357.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok201166Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Tagintézménye
5000 Szolnok, Károly Róbert utca 2.TI003NGM
358.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok201166Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Ruhaipari
Tagintézménye
5000 Szolnok, Áchim A. u. 12-14.TI004NGM
359.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok201166Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál
Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű
Tagintézménye
5000 Szolnok, Baross utca 43.TI002NGM
360.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Tiszafüred036050Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola5350 Tiszafüred, Ady Endre út 4.SZ001NGM
361.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Törökszentmiklós036058Törökszentmiklósi Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola5200 Törökszentmiklós,
Almásy út 51.
SZ001NGM
362.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Törökszentmiklós036058Törökszentmiklósi Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola5200 Törökszentmiklós,
Dózsa György út 54.
TH004NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
363.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok036073Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium5000 Szolnok, Gyermekváros út 1.SZ001NGM
364.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok036073Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium5000 Szolnok, Nyár útTH002NGM
365.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok036073Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium5000 Szolnok,
Kaán Károly út hrsz. 9660.
TH003NGM
366.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Karcag036035Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium5300 Karcag, Varró utca 8.SZ001NGM
367.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Karcag036035Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium5300 Karcag, Laktanya út 1.TH005NGM
368.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Martfű036068Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium5435 Martfű, Gesztenye sor 15.SZ001NGM
369.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Mezőtúr035999Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium5400 Mezőtúr,
Dózsa György utca 17.
SZ001NGM
370.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Mezőtúr035999Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium5401 Mezőtúr, Petőfi tér 1.TH009NGM
371.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Mezőtúr035999Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium5402 Mezőtúr, Petőfi Sándor utca 6.TH002NGM
372.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Mezőtúr035999Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium5403 Mezőtúr, Földvári út 8.TI008NGM
373.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Mezőtúr035999Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium5404 Mezőtúr,
Kávási Sándor utca 29.
TH012NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
374.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Mezőtúr035999Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium5405 Mezőtúr, Rákóczi utca 49.TH015NGM
375.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Mezőtúr035999Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium5406 Mezőtúr, Sugár út 38.TH011NGM
376.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Mezőtúr035999Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium5407 Mezőtúr,
Vásárhelyi Pál utca 2.
TH014NGM
377.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Kunhegyes036056Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium5340 Kunhegyes,
Kossuth Lajos út 15-17.
SZ001NGM
378.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Kunhegyes036056Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium5340 Kunhegyes,
Kossuth Lajos út 30-32.
TH002NGM
379.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Kunhegyes036056Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium5340 Kunhegyes,
Széchenyi István út 1.
TH004NGM
380.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Kunhegyes036056Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium5340 Kunhegyes,
Kossuth Lajos út 58.
TH005NGM
381.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Kunszentmárton036063Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola5440 Kunszentmárton,
Kossuth L. u. 37.
SZ001NGM
382.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Kunszentmárton036063Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola5440 Kunszentmárton,
Rákóczi utca 2.
TH002NGM
383.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Kunszentmárton036063Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola5440 Kunszentmárton, Vég utca 8.TH004NGM
384.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Újszász036023Rózsa Imre Középiskola és Kollégium5052 Újszász, Dózsa György út 23.SZ001NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
385.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Túrkeve036022Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti
Szakközépiskola
5420 Túrkeve, József Attila utca 23.SZ001NGM
386.Komárom-
Esztergom
Esztergom031968Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola2500 Esztergom,
Szent István tér 7-9.
SZ008NGM
387.Komárom-
Esztergom
Esztergom031968Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola2500 Esztergom, Szent István tér 5.TH007NGM
388.Komárom-
Esztergom
Esztergom031968Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola2500 Esztergom,
Martsa Alajos utca 2.
TH009NGM
389.Komárom-
Esztergom
Esztergom031963Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola2500 Esztergom,
Budai Nagy Antal utca 24.
SZ001NGM
390.Komárom-
Esztergom
Esztergom031963Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola2500 Esztergom,
Budai Nagy Antal utca 22.
TH002NGM
391.Komárom-
Esztergom
Komárom031957Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szakközépiskola2900 Komárom,
Táncsics Mihály utca 75.
SZ001NGM
392.Komárom-
Esztergom
Komárom031967Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola2900 Komárom,
Klapka György út 56.
SZ001NGM
393.NógrádBalassagyarmat032308Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola2660 Balassagyarmat,
Régimalom út 2.
SZ001NGM
394.NógrádBalassagyarmat032308Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola2660 Balassagyarmat,
Mártírok útja 7.
TH003NGM
395.NógrádBalassagyarmat032308Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola2660 Balassagyarmat,
Szondi utca 19.
TH004NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
396.NógrádSalgótarján032314Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium3104 Salgótarján,
Csokonai út 21-29.
SZ001NGM
397.NógrádSalgótarján032314Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Lorantffy
Zsuzsanna Kollégiuma
3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2.TI002NGM
398.NógrádBátonyterenye032314Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Fáy András
Szakképző Iskola és Kollégiuma
3070 Bátonyterenye, Ózdi út 39.TI003NGM
399.NógrádBátonyterenye032314Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Fáy András
Szakképző Iskola és Kollégiuma Tanműhelye
3070 Bátonyterenye, Orgona út 1-3.TH004NGM
400.NógrádSalgótarján032303Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.SZ001NGM
401.NógrádSalgótarján032302Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
3100 Salgótarján, Május 1. út 58.SZ001NGM
402.NógrádSalgótarján032302Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Tagintézménye
3100 Salgótarján,
Zemlinszky Rezső út 4.
TI002NGM
403.NógrádSalgótarján032302Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Tagintézménye Telephelye
3100 Salgótarján, Ady Endre út 2.TH003NGM
404.NógrádBalassagyarmat032288Balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola2660 Balassagyarmat,
Rákóczi fejedelem út 50.
SZ001NGM
405.NógrádBalassagyarmat200776Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola2660 Balassagyarmat,
Hétvezér út 26.
SZ001NGM
406.NógrádRétság200776Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola2651 Rétság, Rákóczi út 32.TI006NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
407.NógrádBalassagyarmat200776Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola2660 Balassagyarmat,
Bajcsy Zsilinszky út 14.
TH004NGM
408.NógrádBalassagyarmat200776Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola2660 Balassagyarmat,
Bajcsy Zsilinszky út 16.
TH005NGM
409.NógrádBalassagyarmat200776Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola2660 Balassagyarmat,
József Attila út 1.
TH009NGM
410.NógrádBalassagyarmat200776Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola2660 Balassagyarmat,
József Attila út 3.
TH002NGM
411.NógrádBalassagyarmat200776Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola2660 Balassagyarmat,
CivitasFortissima tér 2.
TH003NGM
412.NógrádNógrádsáp200776Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 2.TH008NGM
413.NógrádBalassagyarmat200776Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola2660 Balassagyarmat,
Nádor utca
TH010NGM
414.NógrádBalassagyarmat200776Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola2660 Balassagyarmat,
Ipolypart út 5/A.
TH011NGM
415.NógrádBalassagyarmat200776Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola2660 Balassagyarmat, Kóvári útTH012NGM
416.PestAszód32558Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium2170 Aszód, Hatvani út 3.SZ001NGM
417.PestAszód032558Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium2170 Aszód,
Falujárók útja 5/3. III/15.
TH002NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
418.PestAszód032558Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium2170 Aszód,
Falujárók útja 5/1. II. lh. Fsz. 1.
TH003NGM
419.PestAszód032558Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium2170 Aszód,
Falujárók útja 5/8. II. lh. Fsz. 13.
TH004NGM
420.PestCegléd032641Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola2700 Cegléd, Jászberényi út 2.SZ001NGM
421.PestCegléd032641Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola2700 Cegléd,Külső-Kátai út 35/A.TH002NGM
422.PestCegléd032610Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 32.SZ001NGM
423.PestSzigetszentmiklós032603Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola2310 Szigetszentmiklós,
Csonka János u. 5.
SZ001NGM
424.PestÉrd032647Érdi Kós Károly Szakképző Iskola2030 Érd, Ercsi út 8.SZ001NGM
425.PestGyál032611Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola2360 Gyál, Erdősor u. 65.SZ001NGM
426.PestKiskunlacháza032648Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 63.SZ001NGM
427.PestKiskunlacháza032648Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola2340 Kiskunlacháza,
Vörösmarty u. 5.
TH002NGM
428.PestNagykáta032649Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola2760 Nagykáta, Csonka köz 6.SZ001NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
429.PestNagykáta032649Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola2760 Nagykáta, Csonka köz 9.TH003NGM
430.PestNagykáta032649Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola2760 Nagykáta, Szabadság tér 1.TH006NGM
431.PestNagykáta032649Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola2760 Nagykáta, Szabadság tér 18.TH002NGM
432.PestNagykáta032649Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola2760 Nagykáta, Tüzelő u. 29.TH005NGM
433.PestNagykáta032649Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola2760 Nagykáta, Víztorony u. 1.TH007NGM
434.PestSzentendre032651Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola2000 Szentendre, Római sánc köz 1.SZ001NGM
435.PestSzentendre032651Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola2000 Szentendre, Kőfaragó u. 4.TH005NGM
436.PestMonor032621Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola2200 Monor, Ipar u. 2.SZ001NGM
437.PestMonor032621Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola2200 Monor, Toldi u. 5.TH002NGM
438.PestCegléd032632Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és
Szakiskola
2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18.SZ001NGM
439.PestVác032620Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium2600 Vác, Naszály út 8.SZ005NGM
[7]
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
440.PestVác032620Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium2600 Vác, Naszály út 18.TH006NGM
441.
442.PestVác032613Selye János Humán Szakközépiskola2600 Vác Jávorszky sétány 2.SZ001NGM
443.PestVác032612Váci I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola2600 Vác, Géza király tér 8.SZ001NGM
444.PestDabas032646Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium2370 Dabas, József Attila u. 107.SZ001NGM
445.PestGödöllő032640Madách Imre Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 3.SZ001NGM
446.SomogyKaposvár034164Kaposvári Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
7400 Kaposvár,
Pázmány Péter utca 17.
SZ001NGM
447.SomogyKaposvár034164Kaposvári Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
7400 Kaposvár, Virág utca 32.TH003NGM
448.SomogyKaposvár034164Kaposvári Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
7400 Kaposvár, Damjanich utca 17.TH002NGM
449.SomogyKaposvár034170Kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakképző Iskola
7400 Kaposvár,
Rippl-Rónai utca 15.
SZ001NGM
450.SomogyKaposvár034170Kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakképző Iskola
7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 1.TH004NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
451.SomogyKaposvár034170Kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakképző Iskola
7400 Kaposvár, Teleki utca 4.TH008NGM
452.SomogyKaposvár034167Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola7400 Kaposvár, Szent Imre utca 2.SZ001NGM
453.SomogyKaposvár034167Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola7400 Kaposvár,
Németh István fasor 8.
TH002NGM
454.SomogyKaposvár034183Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky utca 58.
SZ001NGM
455.SomogyKaposvár034183Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola7400 Kaposvár,
Tallián Gyula utca 12.
TH002NGM
456.SomogyBarcs202968Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola7570 Barcs, Barátság u. 9-11.SZ001NGM
457.SomogyBarcs202968Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola7570 Barcs, Béke u. 35.TH002NGM
458.SomogyMarcali034190Marcali Szakképző Iskola8700 Marcali, Hősök tere 3.SZ002NGM
459.SomogyMarcali034190Marcali Szakképző Iskola8700 Marcali, Lehel utca 4-6.TH003NGM
460.SomogyNagyatád034147Nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola7500 Nagyatád, Dózsa Gy. u. 13.SZ001NGM
461.SomogyNagyatád040655József Attila Kollégium7500 Nagyatád,
Baross Gábor utca 10.
SZ001NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
462.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Csenger033658Csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium4765 Csenger, Honvéd utca 5.SZ001NGM
463.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Csenger033658Csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Ady
Endre utcai telephelye
4765 Csenger, Ady Endre utca 6.TH002NGM
464.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Fehérgyarmat033676Fehérgyarmati Petőfi Sándor Szakközépiskola4900 Fehérgyarmat,
Május 14. tér 16.
SZ001NGM
465.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyírbátor033708Nyírbátori Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium4300 Nyírbátor, Füveskert út 9.SZ001NGM
466.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyírbátor033708Nyírbátori Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium4300 Nyírbátor, Kossuth út 26.TH002NGM
467.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza033681Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium4400 Nyíregyháza, Korányi F.út 15.SZ001NGM
468.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza033429Bencs László Szakiskola és Általános Iskola4400 Nyíregyháza,
Tiszavasvári út 12.
SZ003NGM
469.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza033683Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai
Szakközépiskola és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.SZ001NGM
470.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza033683Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai
Szakközépiskola és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Árok u. 48.TH002NGM
471.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nagykálló201763Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola4320 Nagykálló, Korányi F. út 27.SZ001NGM
472.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza033686Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi
Szakközépiskola
4400 Nyíregyháza Vasvári Pál út 16.SZ001NGM
[8]
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
473.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Kisvárda033694Kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.sz.SZ001NGM
474.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nagykálló200943Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola4320 Nagykálló, Kossuth út 8.SZ001NGM
475.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Mátészalka200994Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium4700 Mátészalka, Baross L. u. 9-11.SZ001NGM
476.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Mátészalka200994Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium Gépészeti
Szakközépiskolája
4700 Mátészalka, Kölcsey út 12.TI003NGM
477.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza033682Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi
Középiskola Szakiskola és Kollégium
4400 Nyíregyháza,
Krúdy Gy. u. 32 sz.
SZ001NGM
478.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza033690Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium4400 Nyíregyháza Árok utca 53.SZ001NGM
479.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza033691Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium4400 Nyíregyháza,
Dugonics u. 10-12.
SZ001NGM
480.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza033691Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza,
Hengersori Telephelye
4400 Nyíregyháza, Hengersor 10.TH002NGM
481.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza033691Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza,
Vay Ádám Körúti Telephelye
4400 Nyíregyháza,
Vay Ádám körút 4-6.
TH003NGM
482.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza033662Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium4400 Nyíregyháza, Család u. 11.SZ001NGM
483.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Tiszalök200580Tiszalöki Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35.SZ001NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
484.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Tiszalök200580Tiszalöki Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
4450 Tiszalök, Bocskai u. 17.TH002NGM
485.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Záhony033664Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és
Dr. Béres József Kollégium
4625 Záhony Kárpát út 4.SZ001NGM
486.TolnaDombóvár202767Dombóvári Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium7200 Dombóvár, Arany János tér
21.
SZ001NGM
487.TolnaDombóvár036413Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium7200 Dombóvár,
Népköztársaság utca 21.
SZ001NGM
488.TolnaKaposvár036413Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium7400 Kaposvár, Virág utca 32.TH006NGM
489.TolnaPaks036418Paksi I. István Szakképző Iskola7030 Paks, Iskola utca 7.SZ001NGM
490.TolnaSzekszárd200914Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium7100 Szekszárd,
Széchenyi utca 2-14.
SZ001NGM
491.TolnaSzekszárd200914Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium7100 Szekszárd, Hunyadi utca 7.TI003NGM
492.TolnaSzekszárd200914Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium7100 Szekszárd,
Szent-Györgyi Albert utca 8-10.
TI005NGM
493.TolnaBonyhád200914Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18.TI006NGM
494.TolnaBonyhád200914Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 44.TH028NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
495.TolnaBonyhád200914Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 51.TH007NGM
496.TolnaBonyhád200914Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium7150 Bonyhád, Rákóczi utca 31.TH025NGM
497.TolnaTamási200914Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium7090 Tamási, Deák Ferenc utca 6-8.TI008NGM
498.TolnaTamási200914Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium7090 Tamási, Szabadság utca 9.TH022NGM
499.TolnaTamási200914Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium7090 Tamási, Fornádpuszta,
Szarkahegy, Erdőrész
TH027NGM
500.TolnaSzekszárd200914Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium7100 Szekszárd,
Szent László utca 8-12.
TI009NGM
501.TolnaBonyhád200914Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium7150 Bonyhád, Jókai Mór utca 3.TI029NGM
502.TolnaTamási200914Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium7090 Tamási, Rákóczi utca 21.TH018NGM
503.VasSárvár036761Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola9600 Sárvár,
Kisfaludy Sándor utca 2/A.
SZ001NGM
504.VasSzombathely036749Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola9700 Szombathely,
Szent Márton utca 77.
SZ001NGM
505.VasSzombathely036749Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola Pálya utcai
Telephelye
9700 Szombathely, Pálya utca 4.TH002NGM
[9]
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
506.VasSzombathely036749Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola Sági utcai
Telephelye
9700 Szombathely, Sági út 3/A.TH003NGM
507.VasSzombathely036744Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium9700 Szombathely,
Petőfi Sándor utca 1.
SZ001NGM
508.VasSzombathely036744Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Ady Endre tér 2.
sz. alatti telephelye
9700 Szombathely, Ady Endre tér 2.TH002NGM
509.VasSzombathely036744Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Akacs Mihály
utcai Telephelye
9700 Szombathely,
Akacs Mihály utca 8-10.
TH009NGM
510.VasSzombathely036744Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari
Szakközépiskolája
9700 Szombathely, Rohonci út 1.TI003NGM
511.VasSzombathely036744Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Savaria
Szakképző Iskolája
9700 Szombathely, Hadnagy utca 1.TI004NGM
512.VasKörmend036745Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola9900 Körmend,
Rákóczi Ferenc utca 2.
SZ001NGM
512a.VasKörmend036745Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola9900 Körmend, Hrsz:0296/7TH005NGM
512b.VasKörmend036745Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola9900 Körmend Hrsz: 0296/8TH006NGM
513.VasKörmend036745Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola 003-as Telephelye9901 Körmend, Sport utca 2.TH003NGM
514.VasVasvár036740Vasvári Béri Balogh Ádám Szakközépiskola és Szakiskola9800 Vasvár,
Járdányi professzor utca 13.
SZ001NGM
515.VasSzombathely036741Szombathelyi Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és
Kollégium
9700 Szombathely,
Nagykar utca 1-3.
SZ001NGM
516.VasCsepreg036735Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Műszaki Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
9735 Csepreg,
Rákóczi Ferenc utca 13-15.
SZ001NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
517.VeszprémBalatonfűzfő037218Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium8184 Balatonfűzfő, Gagarin utca 27.SZ001NGM
518.VeszprémBalatonfűzfő037218Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium8184 Balatonfűzfő, Gagarin utca 9.TH002NGM
519.VeszprémBalatonfűzfő037218Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium8184 Balatonfűzfő,
Bugyogóforrás utca 19.
TH005NGM
520.VeszprémPápa037219Acsády Ignác Szakképző Iskola8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.SZ001NGM
521.VeszprémVárpalota037194Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium8100 Várpalota, Szent István út 1.SZ001NGM
522.VeszprémVárpalota037194Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium8100 Várpalota, Fehérvári út 39.TH002NGM
523.VeszprémVárpalota037194Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium8100 Várpalota, Bartók Béla utca 4.TH004NGM
524.VeszprémVeszprém037201Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola8200 Veszprém, Csap utca 9.SZ002NGM
525.VeszprémPápa037193Pápai Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium8500 Pápa, Veszprémi út 45.SZ001NGM
526.VeszprémZirc037222Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium8420 Zirc, Alkotmány utca 16.SZ001NGM
527.VeszprémZirc037222Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium8420 Zirc, Szabadság utca 10.TH002NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
528.VeszprémZirc037222Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium8420 Zirc, Alkotmány utca 14.TH003NGM
529.VeszprémVeszprém037197Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium8200 Veszprém,
Eötvös Károly utca 1.
SZ001NGM
530.VeszprémVeszprém037197Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Tanműhelye
8200 Veszprém, Házgyári út 1.TH003NGM
531.VeszprémVeszprém037198Ipari Szakközépiskola és Gimnázium8200 Veszprém, Iskola utca 4.SZ001NGM
532.VeszprémVeszprém037223Jendrassik - Venesz Középiskola és Szakiskola8200 Veszprém, Március 15. utca 5.SZ001NGM
533.ZalaKeszthely037655Keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskola8360 Keszthely, Rózsa utca 12.SZ001NGM
534.ZalaLenti037667Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola8960 Lenti, Petőfi Sándor út 23.SZ001NGM
535.ZalaLenti037667Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola8960 Lenti, Akácfa utca 5.TH002NGM
536.ZalaLenti037667Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola8960 Lenti, Béke utca 40.TH004NGM
537.ZalaLenti037667Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola8960 Lenti, Petőfi Sándor út 15.TH003NGM
538.ZalaZalaegerszeg037647Csány László Közgazdasági Szakközépiskola8900 Zalaegerszeg, Jókai utca 4-6.SZ001NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
539.ZalaZalaegerszeg037647Csány László Közgazdasági Szakközépiskola8900 Zalaegerszeg,
Virág Benedek utca 5.
TH002NGM
540.ZalaZalaegerszeg037650Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola8900 Zalaegerszeg,
Gasparich Márk utca 27.
SZ001NGM
541.ZalaZalaegerszeg037650Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola
Munkácsy Mihály Tagiskolája
8900 Zalaegerszeg,
Gasparich Márk utca 24.
TI005NGM
542.ZalaZalaegerszeg037663Zalaegerszegi Báthory István Szakképző Iskola8900 Zalaegerszeg,
Báthory István utca 58.
SZ001NGM
543.ZalaZalaegerszeg037663Zalaegerszegi Báthory István Szakképző Iskola8900 Zalaegerszeg, Kinizsi utca 74.TH002NGM
544.ZalaZalaegerszeg037663Zalaegerszegi Báthory István Szakképző Iskola8900 Zalaegerszeg,
Ebergényi utca 2.
TH003NGM
545.ZalaKeszthely037656Keszthelyi Asbóth Sándor Szakképző Iskola és Kollégium8360 Keszthely Gagarin utca 2-4.SZ001NGM
546.ZalaKeszthely037656Keszthelyi Asbóth Sándor Szakképző iskola és Kollégium Csárda utca
13. alatti telephelye
8360 Keszthely, Csárda utca 13.TH002NGM
547.ZalaKeszthely037656Keszthelyi Asbóth Sándor Szakképző Iskola és Kollégium Csárda utca
17. alatti telephelye
8360 Keszthely, Csárda utca 17.TH003NGM
548.ZalaKeszthely037651Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző
Iskola és Kollégium
8360 Keszthely, Mártírok útja 1.SZ001NGM
549.ZalaNagykanizsa037657Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium8800 Nagykanizsa, Hunyadi utca 18.SZ001NGM
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől
550.ZalaNagykanizsa037657Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium8800 Nagykanizsa,
Királyi Pál u. 2-4.
TH011NGM
551.ZalaNagykanizsa037657Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30.TH008NGM
552.ZalaNagykanizsa037657Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti Sándor
Tagintézménye
8800 Nagykanizsa,
Ady Endre utca 74/a.
TI009NGM
553.ZalaNagykanizsa037657Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium8800 Nagykanizsa, Petőfi utca 3.TH003NGM
554.ZalaNagykanizsa037657Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium8800 Nagykanizsa, Petőfi utca 5.TH002NGM
555.ZalaNagykanizsa037657Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6.TH007NGM
556.ZalaZalaegerszeg037671Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola8900 Zalaegerszeg Göcseji út 16.SZ001NGM
557.ZalaZalaegerszeg037671Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola
Széchenyi István Tagiskolája
8900 Zalaegerszeg Déryné utca 1.TI002NGM
558.ZalaZalaegerszeg037671Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola
Landorhegyi úti telephelye
8900 Zalaegerszeg
Landorhegyi út 12.
TH005megszűnt, de
még nem
törölt
feladatellátási
hely
559.ZalaZalaegerszeg037671Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola
Űrhajós utcai telephelye
8900 Zalaegerszeg Űrhajós utca 2.TH004megszűnt, de
még nem
törölt
feladatellátási
hely
560.ZalaZalaegerszeg037671Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Zrínyi
utcai telephelye
8900 Zalaegerszeg Zrínyi utca 1.TH003megszűnt, de
még nem
törölt
feladatellátási
hely

2. melléklet a 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelethez

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartásában maradó köznevelési intézmények

SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó 2015.
július 1-jétől
1.Bács-KiskunKecskemét200923Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola,
Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
6000 Kecskemét, Dózsa György út 22.SZ001KLIK
2.Bács-KiskunKecskemét200923Kecskeméti Kodály Zoltán Általános és Középiskola M.
Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskolája
6000 Kecskemét, Bihar u. 6.TH002KLIK
3.BaranyaPécs027425Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola7624 Pécs, Radnics u. 9.SZ001KLIK
4.BaranyaVajszló027358Vajszlói Kodolányi János Szakközépiskola, Szakiskola és
Általános Iskola
7838 Vajszló, Iskola u. 1.SZ001KLIK
5.BaranyaBogádmindszent027358Vajszlói Kodolányi Általános Iskola és Szakképző Iskola
Bogádmindszenti Általános Iskolája
7836 Bogádmindszent,
Kossuth L u. 22.
TI005KLIK
6.BékésBékéscsaba028409Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4.SZ001KLIK
7.BékésMezőkov ácsháza028376Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakképző Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium
5800 Mezőkovácsháza,
Sármezey Endre utca 63.
SZ001KLIK
8.BékésMezőkov ácsháza028376Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakképző Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium
5800 Mezőkovácsháza,
Hősök tere 1-4.
TH025KLIK
9.BékésMezőkov ácsháza028376Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakképző Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium
5800 Mezőkovácsháza,
Alkotmány u. 56.
TH004KLIK
10.BékésMagyarbánhegyes028376Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakképző Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium
5667 Magyarbánhegyes,
Kossuth utca 81.
TH009KLIK
11.BékésMagyarbánhegyes028376Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakképző Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium
5667 Magyarbánhegyes, Árpád utca 1.TH011KLIK
[10]
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó 2015.
július 1-jétől
12.BékésMagyarbánhegyes028376Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakképző Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium
5667 Magyarbánhegyes,
Damjanich u. 13.
TH016KLIK
13.BékésOrosháza028279Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
5900 Orosháza,
Táncsics Mihály utca 2-4.
SZ010KLIK
14.BékésOrosháza028279Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
5900 Orosháza, Veres József u. 2/ATH011KLIK
15.BékésOrosháza028279Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
5900 Orosháza, Táncsics M. u. 6.TH014KLIK
16.BékésOrosháza028279Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
5900 Orosháza, Dózsa Gy. UTH015KLIK
17.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Bőcs029112Bőcsi Általános Iskola és Szakiskola, Alapfokú Művészeti
Iskola
3574 Bőcs, Munkácsy Mihály utca 7.SZ001KLIK
18.
19.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc029308Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola3530 Miskolc, Bartók Béla tér 1.SZ001KLIK
20.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc029308Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola3530 Miskolc,
Nagyváthy János utca 5.
TH003KLIK
21.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Lak029236Laki Körzeti Általános Iskola és Szakiskola3786 Lak, Ady Endre u.1SZ001KLIK
22.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Encs200598Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
3860 Encs, Petőfi út 60.SZ001KLIK
23.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Encs200598Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
3861 Encs, Petőfi út 64.TH002KLIK
[11]
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó 2015.
július 1-jétől
24.
25.
26.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Ózd200599Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium3600 Ózd, Bem út 14.SZ001KLIK
27.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Ózd200599Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium3600 Ózd, 48-as út 26.TH009KLIK
28.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Tiszaújváros029265Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
3580 Tiszaújváros,
Munkácsy Mihály út 13.
SZ001KLIK
29.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Tiszaújváros029265Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium Középiskolai Kollégiuma
3580 Tiszaújváros,
Munkácsy Mihály út 26.-28.
TI002KLIK
30.
31.BudapestBudapest035445Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.SZ001KLIK
32.BudapestBudapest035248Budapest XV. Kerületi Dózsa György Gimnázium és
Táncművészeti Szakközépiskola
1151 Budapest, Fő út 70.SZ001KLIK
33.BudapestBudapest035248Budapest XV. Kerületi Dózsa György Gimnázium és
Táncművészeti Szakközépiskola
1151 Budapest, Sződliget utca 24-30.TH002KLIK
34.BudapestBudapest035384Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola1097 Budapest, Illatos út 2-4.SZ001KLIK
35.BudapestBudapest035377Jelky András Iparművészeti Szakközépiskola1084 Budapest, Rákóczi tér 4.SZ001KLIK
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó 2015.
július 1-jétől
36.BudapestBudapest035307Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakközépiskola
1015 Budapest,
Toldy Ferenc utca 28-30.
SZ001KLIK
37.BudapestBudapest039770Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
1145 Budapest, Columbus utca 11.SZ001KLIK
38.BudapestBudapest039770Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
1142 Budapest, Ungvár utca 36.TH017KLIK
39.BudapestBudapest039770Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
1144 Budapest, Újváros park 2.TH011KLIK
40.BudapestBudapest039770Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
1144 Budapest, Kántorné sétány 3.TH002KLIK
41.BudapestBudapest039770Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
1144 Budapest, Ond Vezér park 5.TH004KLIK
42.BudapestBudapest039770Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
1145 Budapest, Újvidék tér 3.TH003KLIK
43.BudapestBudapest039770Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
1145 Budapest,
Erzsébet királyné útja 35-37.
TH009KLIK
44.BudapestBudapest039770Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
1146 Budapest, Hermina út 9-15.TH016KLIK
45.BudapestBudapest039770Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
1146 Budapest,
Cházár András utca 10.
TH005KLIK
46.BudapestBudapest039770Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 37.TH015KLIK
47.BudapestBudapest039770Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.TH014KLIK
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó 2015.
július 1-jétől
48.BudapestBudapest039770Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
1144 Budapest, Telepes utca 32.TH013KLIK
49.BudapestBudapest039770Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
1148 Budapest, Hermina út 23.TH010KLIK
50.BudapestBudapest039770Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
1148 Budapest, Wass Albert tér 12.TH019KLIK
51.BudapestBudapest039770Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
1148 Budapest, Lengyel utca 23.TH012KLIK
52.BudapestBudapest039770Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
1148 Budapest, Padlizsán utca 11-13.TH006KLIK
53.BudapestBudapest039770Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
1149 Budapest, Egressy út 69.TH007KLIK
54.BudapestBudapest039770Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
1148 Budapest,
Kaffka Margit köz 2-6.
TH018KLIK
55.BudapestBudapest039770Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
1149 Budapest, Egressy út 71.TH020KLIK
56.BudapestBudapest035462Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola
1112 Budapest, Neszmélyi út 30.SZ001KLIK
57.BudapestBudapest035462Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola
1112 Budapest, Menyecske utca 2.TH002KLIK
58.BudapestBudapest035462Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola
1118 Budapest,
Csíki-hegyek utca 13-15.
TH003KLIK
59.BudapestBudapest035462Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola
1118 Budapest, Törökugrató utca 15.TH004KLIK
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó 2015.
július 1-jétől
60.BudapestBudapest035462Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola
1112 Budapest, Érdi út 2.TH005KLIK
61.BudapestBudapest035462Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola
1114 Budapest, Bartók Béla út 27.TH006KLIK
62.BudapestBudapest035462Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola
1114 Budapest, Villányi út 27.TH007KLIK
63.BudapestBudapest035462Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola
1118 Budapest, Köbölkút utca 27.TH008KLIK
64.BudapestBudapest035462Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola
1113 Budapest, Bocskai út 47-49.TH009KLIK
65.BudapestBudapest035462Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola
1117 Budapest, Baranyai utca 16-18.TH011KLIK
66.BudapestBudapest035462Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola
1115 Budapest, Bartók Béla út 141.TH012KLIK
67.BudapestBudapest035462Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola
1115 Budapest, Keveháza utca 2.TH013KLIK
68.BudapestBudapest035462Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola
1116 Budapest, Fogócska utca 6.TH014KLIK
69.BudapestBudapest035462Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola
1119 Budapest, Sopron út 50.TH015KLIK
70.BudapestBudapest035462Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola
1116 Budapest, Albertfalva utca 9-11.TH016KLIK
71.BudapestBudapest035462Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola
1116 Budapest, Kiskörös utca 1.TH017KLIK
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó 2015.
július 1-jétől
72.BudapestBudapest035462Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola
1119 Budapest, Bikszádi utca 11-15.TH018KLIK
73.BudapestBudapest035462Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola
1116 Budapest,
Kecskeméti József utca 14.
TH019KLIK
74.BudapestBudapest035462Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola
1119 Budapest, Bikszádi utca 61-63.TH020KLIK
75.BudapestBudapest035462Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola
1116 Budapest, Mezőkövesd utca 10.TH021KLIK
76.BudapestBudapest035281Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola1165 Budapest, Mátyás király tér 4.SZ001KLIK
77.BudapestBudapest201491Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és
Szakközépiskola
1073 Budapest, Kertész utca 30.SZ001KLIK
78.BudapestBudapest201491Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és
Szakközépiskola
1077 Budapest, Dob utca 85.TH002KLIK
79.BudapestBudapest201491Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és
Szakközépiskola
1078 Budapest, Hernád utca 42-46.TH003KLIK
80.BudapestBudapest035339Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola1156 Budapest, Kontyfa utca 5.SZ001KLIK
81.BudapestBudapest035289Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium1124 Budapest, Meredek utca 1.SZ001KLIK
82.CsongrádSzeged029747Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti
Szakközépiskola
6720 Szeged, Tömörkény u. 1.SZ001KLIK
83.CsongrádMórahalom029633Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium6782 Mórahalom,
Barmos György tér 2.
SZ006KLIK
[12]
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó 2015.
július 1-jétől
84.CsongrádMórahalom029633Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium6782 Mórahalom, Remény utca 5.TH007KLIK
85.CsongrádMórahalom029633Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium6782 Mórahalom, Szent László park 4.TH011KLIK
86.CsongrádMórahalom029633Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium6782 Mórahalom, Kölcsey utca 1/bTH012KLIK
87.CsongrádMórahalom029633Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium6782 Mórahalom,
Millenniumi sétány 17.
TH013KLIK
88.
89.
90.FejérSzékesfehérvár039554Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.SZ001KLIK
91.FejérSzékesfehérvár030183Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 5.SZ001KLIK
92.FejérSzékesfehérvár030183Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.TH003KLIK
93.FejérSzékesfehérvár030183Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola8000 Székesfehérvár, LigetsorTH004KLIK
94.FejérSzékesfehérvár030183Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.TH002KLIK
95.FejérDunaújváros030179Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző
Iskola
2400 Dunaújváros,
Bartók-Béla tér 2-4.
SZ001KLIK
[13]
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó 2015.
július 1-jétől
96.Győr-
Moson-
Sopron
Győr030552Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakiskola9025 Győr, Gyepszél utca 2.SZ001KLIK
97.Győr-
Moson-
Sopron
Győr030725Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola,
Szakközépiskola és Kollégium
9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 5.SZ001KLIK
98.Győr-
Moson-
Sopron
Győr030725Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola,
Szakközépiskola és Kollégium
9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 6.TH002KLIK
99.Győr-
Moson-
Sopron
Győr202971Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti
Szakközépiskola és Szakiskola
9024 Győr, Répce utca 2.SZ001KLIK
100.
101.Győr-
Moson-
Sopron
Győr030724Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
9022 Győr, Rákóczi Ferenc utca 57.SZ001KLIK
102.Győr-
Moson-
Sopron
Győr030724Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
9025 Győr,
Simor János püspök tere 16.
TI002KLIK
103.Győr-
Moson-
Sopron
Győr030531Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Középiskola
9028 Győr, Komm út 2-4.SZ011KLIK
104.
105.
106.
107.Hajdú-BiharDebrecen031231Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola
- Alapfokú Művészeti Iskola
4024 Debrecen, Vár u. 1.SZ001KLIK
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó 2015.
július 1-jétől
108.Hajdú-BiharDebrecen038281Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium4032 Debrecen, Hollós u. 3.SZ001KLIK
109.Hajdú-BiharDebrecen031202Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola4031 Debrecen, Holló László sétány 6.SZ001KLIK
110.Hajdú-BiharDebrecen031202Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola4031 Debrecen, Holló László sétány 8.TH002KLIK
111.Hajdú-BiharDebrecen031202Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola4031 Debrecen, Kishegyesi út 38.TH003KLIK
112.Hajdú-BiharDebrecen031202Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola4031 Debrecen, Angyalföld tér 16.TH004KLIK
113.Hajdú-BiharDebrecen031202Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola4031 Debrecen, Kishegyesi út 48-50.TH005KLIK
114.Hajdú-BiharDebrecen031202Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola4031 Debrecen, Angyalföld tér 7.TH006KLIK
115.HevesHatvan201477Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17SZ001KLIK
116.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Jászárokszállás035987Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola
5123 Jászárokszállás, Deák F. u.59.SZ001KLIK
117.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Tiszaföldvár037923Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és
Kollégium
5430 Tiszaföldvár,
Kossuth Lajos út 122.
SZ001KLIK
118.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Tiszaföldvár037923Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és
Kollégium
5431 Tiszaföldvár,
Kossuth Lajos út 61-61/A.
TI002KLIK
119.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Tiszafüred036014Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola
és Kollégium
5350 Tiszafüred, Baross utca 36.SZ001KLIK
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó 2015.
július 1-jétől
120.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Tiszafüred036014Kossuth Lajos Gimnázium Kollégiuma5350 Tiszafüred, Fő út 63.TI002KLIK
121.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Tiszafüred036014Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolája5350 Tiszafüred, Kossuth tér 2.TI003KLIK
122.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Tiszaigar036014Kossuth Lajos Gimnázium Tiszaigari Általános Iskolája6361 Tiszaigar, Petőfi út 10-12TI007KLIK
123.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Tiszaörs036014Kossuth Lajos Gimnázium Balkay Pál Általános Iskolája5362 Tiszaörs, Rákóczi út, 7-9.TI004KLIK
124.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Tiszaszentimre036014Kossuth Lajos Gimnázium Vasvári Pál Általános Iskolája5322 Tiszaszentimre, Kisfaludy köz 1.TI011KLIK
125.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Tiszaszőlős036014Kossuth Lajos Gimnázium Tiszaszőlősi Általános Iskolája5244 Tiszaszőlős, Alkotmány út 12.TI009KLIK
126.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Tomajmonostora036014Kossuth Lajos Gimnázium Tomajmonostorai Általános
Iskolája
5324 Tomajmonostora,
Széchenyi út 59.
TI010KLIK
127.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Nagyiván036014Kossuth Lajos Gimnázium Nagyiváni Általános Iskolája5363 Nagyiván, Fő út 65.TI005KLIK
128.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Tiszaderzs036014Kossuth Lajos Gimnázium Tiszaderzsi Általános Iskolája5243 Tiszaderzs, Fő út 22.TI006KLIK
129.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Kunhegyes200774Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Szakiskola
5340 Kunhegyes,
Dózsa György utca 38.
SZ002KLIK
130.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Kunhegyes200774Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Szakiskola Kossuth Úti Általános Iskolai és Szakiskolai
Tagintézménye
5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 43.TI003KLIK
131.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Kunhegyes200774Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Szakiskola Kossuth Úti Általános Iskolai és Szakiskolai
Tagintézménye
5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 84.TH008KLIK
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó 2015.
július 1-jétől
132.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Kunhegyes200774Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Szakiskola Kossuth Úti Általános Iskolai és Szakiskolai
Tagintézménye
5340 Kunhegyes, Kunmadarasi út 1.TH0016KLIK
133.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Tiszagyenda200774Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Szakiskola Tiszagyendai Általános Iskolai Tagintézménye
5233 Tiszagyenda, Ady Endre utca 6.TI010KLIK
134.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Tiszagyenda200774Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Szakiskola Tiszagyendai Általános Iskolai Tagintézménye
5233 Tiszagyenda, Gorkij út 30.TH017KLIK
135.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Fegyvernek035969Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola5231 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 165.
SZ003KLIK
136.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Fegyvernek035969Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola5231 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 149.
TH004KLIK
137.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Fegyvernek035969Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola5232 Fegyvernek
Szent Erzsébet út 161/a.
TH006KLIK
138.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Fegyvernek035969Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Orczy Anna
Általános Iskola Tagintézménye
5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2.TI001KLIK
139.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Fegyvernek035969Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Orczy Anna
Általános Iskola Tagintézménye
5231 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 133.
TH002KLIK
140.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Fegyvernek035969Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Orczy Anna
Általános Iskola Tagintézménye
5232 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 152.
TH005KLIK
141.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Fegyvernek035969Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Orczy Anna
Általános Iskola Tagintézménye
5233 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 165/b.
TH007KLIK
142.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Fegyvernek035969Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Móra Ferenc
Általános Iskola Tagintézménye
5234 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 31.
TI008KLIK
143.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Fegyvernek035969Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Móra Ferenc
Általános Iskola Tagintézménye
5235 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 29.
TH009KLIK
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó 2015.
július 1-jétől
144.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Örményes035969Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Szalai Sándor
Általános Iskola Tagintézménye
5222 Örményes, Iskola utca 24.TI010KLIK
145.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Kuncsorba035969Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Szalai Sándor
Általános Iskola Tagintézménye
5412 Kuncsorba, Dózsa György út 47.TH011KLIK
146.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Kuncsorba035969Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Szalai Sándor
Általános Iskola Tagintézménye
5412 Kuncsorba, József Attila út 10/a.TH012KLIK
147.Komárom-
Esztergom
Dorog037882Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi
Szakközépiskola
2510 Dorog, Otthon tér 3.SZ001KLIK
148.NógrádBalassagyarmat100804RIEDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium
2660 Balassagyarmat,
Nyírjes puszta 5.
SZ002KLIK
149.NógrádSzécsény200885II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola
3170 Szécsény, Rákóczi út 90.SZ004KLIK
150.NógrádNógrádsáp032317Nógrádsápi Fekete István Általános Iskola és Szakiskola2685 Nógrádsáp, Hunyadi u.2.SZ001KLIK
151.NógrádNógrádsáp032317Nógrádsápi Fekete István Általános Iskola és Szakiskola2685 Nógrádsáp, Hunyadi u.7/II.TH003KLIK
152.NógrádNógrádsáp032317Nógrádsápi Fekete István Általános Iskola és szakiskola2685 Nógrádsáp, Hunyadi u.7/III.TH004KLIK
153.NógrádNógrádsáp032317Nógrádsápi Fekete István Általános Iskola és szakiskola2685 Nógrádsáp Hunyadi u. 18.TH002KLIK
154.NógrádPásztó032289Mikszáth Kálmán Líceum3060 Pásztó, Rákóczi út 1.SZ001KLIK
155.NógrádPásztó032289Mikszáth Kálmán Líceum3060 Pásztó, Rákóczi út 5.TI003KLIK
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó 2015.
július 1-jétől
156.NógrádPásztó032289Mikszáth Kálmán Líceum3060 Pásztó, Fő út 58.TH002KLIK
157.PestFót032600Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium2153 Fót, Vörösmarty tér 2.SZ001KLIK
158.PestPomáz032402Sashegyi Sándor Általános Iskola, Művészeti
Szakközépiskola és Szakiskola
2013 Pomáz, Iskola u. 2.SZ001KLIK
159.PestVác040015Váci Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola2600 Vác, Konstantin tér 8.SZ001KLIK
160.PestBudaörs037742Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola
2040 Budaörs, Szabadság út 162.SZ001KLIK
161.PestGyömrő032500Gyömrői Fekete István Általános Iskola és Szakiskola2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc u. 5-7.SZ001KLIK
162.PestGyömrő032500Gyömrői Fekete István Általános Iskola és Szakiskola2230 Gyömrő, Deák Ferenc u. 26.TH002KLIK
163.PestGyömrő032500Gyömrői Fekete István Általános Iskola és Szakiskola2230 Gyömrő, Jókai u. 43-45.TH003KLIK
164.PestAbony032618Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola2740 Abony, Kossuth tér 18.SZ001KLIK
165.PestAbony032618Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola2740 Abony, Báthori István u. 2.TH002KLIK
166.PestMonor032562József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola2200 Monor, Ady Endre u 12-14.SZ001KLIK
167.PestTörökbálint032616Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola2045 Törökbálint, Óvoda u. 6.SZ003KLIK
[14]
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó 2015.
július 1-jétől
168.PestTörökbálint032616Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola
Tagintézménye
2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8.TI001KLIK
169.
170.PestSzigetszentmiklós100527Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági
Szakközépiskola
2310 Szigetszentmiklós,
Tököli út 30/A.
SZ001KLIK
171.SomogyKaposvár034178Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és
Kollégium
7400 Kaposvár, Szántó utca 11.SZ001KLIK
172.SomogyMarcali034146Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 16.SZ001KLIK
173.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza033687Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola4400 Nyíregyháza, Búza utca 1-3.SZ001KLIK
174.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza033687Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola4400 Nyíregyháza, Szabolcs utca 8.TH002KLIK
175.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza100804RIEDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium Nyíregyházi Tagintézménye
4400 Nyíregyháza,
Széchenyi utca 34-38.
TI001KLIK
176.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Demecser033645Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola,
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
4516 Demecser, Szabolcs vezér út 4.SZ001KLIK
177.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Demecser033645Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola,
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
4516 Demecser, Szabolcs vezér út 8.TI002KLIK
178.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Berkesz033645Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola,
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
4521 Berkesz, Rákóczi út 5.TI005KLIK
179.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Székely033645Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola,
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
4534 Székely, Váci Mihály út 2.TI007KLIK
[15]
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó 2015.
július 1-jétől
180.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Demecser033645Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola,
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
4516 Demecser, Szabolcs vezér út 6.TH004KLIK
181.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Kékcse033645Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola,
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
4494 Kékcse, Fő út 87.TH016KLIK
182.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Dombrád033645Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola,
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
4492 Dombrád, Kossuth utca 45.TH012KLIK
183.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Újdombrád033645Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola,
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
4491 Újdombrád, Iskola út 27.TH013KLIK
184.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Vasmegyer033645Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola,
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
4502 Vasmegyer, Kossuth út 41.TH015KLIK
185.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Szakoly033557Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakképző Iskola és
Gimnázium
4234 Szakoly, Mátyás király utca 10.SZ002KLIK
186.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Ibrány033647Ibrányi Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
4484 Ibrány, Petőfi u. 1.SZ001KLIK
187.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Rakamaz201032Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola, AMI
és Szakiskola
4465 Rakamaz, Ady Endre út 63.SZ001KLIK
188.VasBük036659Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola9737 Bük, Eötvös József utca 1-3.SZ001KLIK
189.
190.VasSzombathely036734Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola9700 Szombathely, Paragvári utca 77.SZ002KLIK
191.VeszprémNemesgulács037117Keresztury Dezső Általános Iskola és Szakiskola8284 Nemesgulács,
József Attila utca 72.
SZ001KLIK
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó 2015.
július 1-jétől
192.VeszprémZirc037171III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
8420 Zirc, Köztársaság út 9.SZ001KLIK
193.VeszprémZirc037171III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
8430 Bakonyszentkirály, Iskola tér 9.TH004KLIK
194.VeszprémZirc037171III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
8417 Csetény, Rákóczi utca 22.TH005KLIK
195.VeszprémVeszprém037206Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és
Kollégium
8200 Veszprém, Tüzér utca 42.SZ001KLIK
196.VeszprémVeszprém040155Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
8200 Veszprém, Megyeház tér 5.SZ001KLIK
197.VeszprémVeszprém040155Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
8200 Veszprém, Dózsa György utca 2.TH006KLIK
198.VeszprémVeszprém040155Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
8200 Veszprém,
Aradi Vértanúk útja 2.
TH004KLIK
199.VeszprémVeszprém040155Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
8200 Veszprém, Rózsa utca 43/2.TH002KLIK
200.VeszprémVeszprém040155Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
8200 Veszprém, Victor Hugo utca 28.TH003KLIK
201.VeszprémVeszprém040155Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
8440 Herend, Iskola utca 8.TH007KLIK
202.VeszprémVeszprém040155Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
8291 Nagyvázsony, Iskola utca 1.TH008KLIK
203.VeszprémVeszprém040155Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
8200 Veszprém, Botev utca 2.TH009KLIK
SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó 2015.
július 1-jétől
204.VeszprémBalatonfüred037166Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű
Idegenforgalmi Szakközépiskola
8230 Balatonfüred,
Ady Endre utca 40.
SZ001KLIK
205.VeszprémBalatonfüred037166Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű
Idegenforgalmi Szakközépiskola
8230 Balatonfüred,
Bartók Béla utca 4.
TH002KLIK
206.ZalaCsapi037557Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium8756 Csapi Petőfi utca 5-7.SZ001KLIK
207.ZalaLenti037631Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 5.SZ001KLIK

3. melléklet a 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelethez[16]

4. melléklet a 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelethez

Megosztásra kerülő többcélú köznevelési intézmények

SorszámMegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)
Feladatellátási
hely KIR
sorszáma
Fenntartó 2015. július
1-jétől
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartásában maradó feladatellátási helyek
1.Bács-KiskunBácsalmás027940Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola6430 Bácsalmás, Szent János u. 5.SZ001KLIK
2.Bács-KiskunBácsalmás027940Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola6430 Bácsalmás Szent János u. 7.TH003KLIK
3.Bács-KiskunBócsa200955Kiskőrös Térségi Általános Iskola, Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
6235 Bócsa, Kecskeméti utca 1.TI016KLIK
4.Bács-KiskunCsászártöltés200955Kiskőrös Térségi Általános Iskola, Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
6239 Császártöltés, Kossuth
Lajos utca 1.
TI017KLIK
5.Bács-KiskunCsengőd200955Kiskőrös Térségi Általános Iskola, Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
6222 Csengőd, Béke tér 2-4.TI018KLIK
6.Bács-KiskunKiskőrös200955Kiskőrös Térségi Általános Iskola, Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
6200 Kiskőrös,
Vasvári Pál utca 2.
TI022KLIK
7.Bács-KiskunKaskantyú200955Kiskőrös Térségi Általános Iskola, Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
6211 Kaskantyú,
Petőfi Sándor utca 6.
TH020KLIK
8.Bács-KiskunSoltszentimre200955Kiskőrös Térségi Általános Iskola, Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
6223 Soltszentimre,
Szent Imre utca 18.
TI027KLIK
9.Bács-KiskunTabdi200955Kiskőrös Térségi Általános Iskola, Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
6224 Tabdi, Szent István utca 1.TI029KLIK
10.Bács-KiskunPáhi200955Kiskőrös Térségi Általános Iskola, Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
6075 Páhi, Béke tér 3.TI037KLIK
11.Bács-KiskunPáhi200955Kiskőrös Térségi Általános Iskola, Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
6075 Páhi, Vasút utca 6TH046KLIK
12.Bács-KiskunFülöpszállás200955Kiskőrös Térségi Általános Iskola, Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
6085 Fülöpszállás,
Petőfi Sándor utca 4.
TI039KLIK
13.Bács-KiskunFülöpszállás200955Kiskőrös Térségi Általános Iskola, Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
6085 Fülöpszállás,
Millennium tér
TH047KLIK
14.Bács-KiskunTiszakécske27955Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola,
Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola
6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10.SZ006KLIK
15.Bács-KiskunTiszakécske27955Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola,
Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola
6060 Tiszakécske, Kőrösi út.27.TH002KLIK
16.Bács-KiskunTiszakécske27955Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola,
Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola
6060 Tiszakécske,
Rákóczi utca. 56.
TH005KLIK
17.Bács-KiskunTiszakécske27961Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola,
Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola
6060 Tiszakécske,
Szabolcska utca 113.
TI008KLIK
18.Bács-KiskunTiszakécske27962Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola,
Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola
6060 Tiszakécske, Béke utca 172.TI010KLIK
19.Bács-KiskunTiszakécske27963Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola,
Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola
6060 Tiszakécske, Tiszabőg 29.TI003KLIK
20.Bács-KiskunTiszakécske27964Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola,
Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola
6061 Tiszakécske, Tiszabőg 14.TH013KLIK
21.BaranyaMohács027435Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és
Kollégium Telephelye
7700 Mohács, Liliom utca 50.TH004KLIK
22.BaranyaPécs027230Budai-Városkapu Általános Iskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
7629 Pécs, Komlói u. 58.SZ001KLIK
23.BaranyaPécs027230Budai-Várokapu Általános Iskola Bártfa Utcai
Általános Iskolája
7627 Pécs, Bártfa u. 5.TI007KLIK
24.BaranyaPécs027230Budai-Városkapu Általános Iskola és Szakképző
Iskola Sziebert Róbert Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolája
7630 Zsolnay Vilmos utca 90.TI008KLIK
25.BaranyaPécs027230Budai-Városkapu Általános Iskola és Szakkéző
Iskola Vasas-Somogy-Hirdi Általános Iskolája
7691 Pécs, Bencze József u. 13/1TI010KLIK
26.BaranyaPécs027230Budai-Városkapu Általános Iskola és Szakkéző
Iskola Vasas-Somogy-Hirdi Általános Iskolája
7691 Pécs, Bányatelep 42TH011KLIK
27.BaranyaPécs027230Budai-Városkapu Általános Iskola és Szakkéző
Iskola Vasas-Somogy-Hirdi Általános Iskolája
7693 Pécs, Hirdi u. 20.TH012KLIK
28.BaranyaPécs027230Budai-Városkapu Általános Iskola és Szakkéző
Iskola Vasas-Somogy-Hirdi Általános Iskolája
7691 Pécs, Bányatelep 3.TH018KLIK
29.BaranyaKomló201286Kökönyösi Szakközépiskola Gagarin Általános
Iskolája
7300 Komló, Bányász utca 1.TI002KLIK
30.BaranyaMagyarszék201286Kökönyösi Szakközépiskola Magyarszéki Általános
Iskolája
7396 Magyarszék,
Kossuth Lajos utca 44.
TI003KLIK
31.BaranyaKomló201286Kökönyösi Szakközépiskola Erkel Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskolája
7300 Komló, 48-as tér 7.TI011KLIK
32.BaranyaSiklós027402Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola, Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, Kanizsai Dorottya
Általános Iskolája
7800 Siklós, Hajdú Imre u. 13TI008KLIK
33.BaranyaSiklós027402Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola, Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskolája-Zeneiskola
7800 Siklós, Iskola u.25.TI009KLIK
34.BaranyaSiklós027402Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola, Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, Batthyány Kázmér
Általános Iskolája
7800 Siklós, Köztársaság tér 6TI010KLIK
35.BaranyaSiklós027402Alapfokú Művészeti Iskola7800 Siklós, Köztársaság tér 6TI010KLIK
36.BaranyaVokány027402Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
7768 Vokány, Kossuth utca 46.TH011KLIK
37.BaranyaNagyharsány027402Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
7822 Nagyharsány,
Petőfi utca 2-6.
TH012KLIK
38.BaranyaBogádm indszent027402Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
7836 Bogádmindszent,
Kossuth utca 31.
TH013KLIK
39.BaranyaEgyházasharaszti027402Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
7824 Egyházasharaszti,
Kossuth utca 75.
TH014KLIK
40.BaranyaKémes027402Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
7843 Kémes, Vértanúk utca 1TH015KLIK
41.BaranyaSiklós027402Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
7800 Siklós, Vörösmarty utca 13.TH016KLIK
42.BaranyaÚjpetre027402Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
7766 Újpetre, Kossuth utca 110TH018KLIK
43.BaranyaSzigetvár027404Zrínyi Miklós Középiskola Istvánffy Miklós
Általános Iskolája
7900 Szigetvár,
Szent István ltp. 2.
TI006KLIK
44.BaranyaSzigetvár027404Zrínyi Miklós Középiskola Tinódi Lantos Sebestyén
Általános Iskolája
7900 Szigetvár,
Rákóczi utca 9-13.
TI007KLIK
45.BaranyaKétújfalu027404Zrínyi Miklós Középiskola Kétújfalui Konrád Ignác
Általános Iskolája
7975 Kétújfalu, Zrínyi u. 1.TI009KLIK
46.BaranyaNagydobsza027404Zrínyi Miklós Középiskola Nagydobszai Általános
Iskolája
7985 Nagydobsza,
Hunyadi J. u. 1.
TI011KLIK
[17]
47.BaranyaNagypeterd027404Zrínyi Miklós Középiskola Nagypeterd-Rózsafai
Általános Iskolája
7912 Nagypeterd,
Kossuth L. u. 47.
TI013KLIK
48.BaranyaRózsafa027404Zrínyi Miklós Középiskola Nagypeterd-Rózsafai
Általános Iskolája
7914 Rózsafa, Kossuth u. 42.TH015KLIK
49.BaranyaSomogyapáti027404Zrínyi Miklós Középiskola Somogyapáti Általános
Iskolája
7922 Somogyapáti, Fő u. 89.TI018KLIK
50.BaranyaSomogyapáti027404Zrínyi Miklós Középiskola Somogyapáti Általános
Iskolája
7922 Somogyapáti, Fő u. 18.TH019KLIK
51.BaranyaSzentlászló027404Zrínyi Miklós Középiskola Szentlászlói Általános
Iskolája
7936 Szentlászló,
Kossuth L. u. 17.
TI021KLIK
52.BaranyaMozsgó027404Zrínyi Miklós Középiskola Mozsgói Lengyeltóti
János Általános Iskolája
7932 Mozsgó, Mátyás király u.3.TI031KLIK
53.BékésSzarvas028425Székely Mihály Szakképző Iskola, Kollégium,
Általános Iskola
5540 Szarvas, Fő tér 3.TH008KLIK
54.BékésSarkad028382Ady Endre-Bay Zoltán Középiskola és Kollégium5720 Sarkad, Piac tér 2-4.TH003KLIK
55.BékésSzeghalom037828Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző
Iskola Telephelye
5520 Szeghalom,
Ady Endre utca 1/A
TH003KLIK
56.
57.BékésGyula038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5700 Gyula, Szent István út 34.TH162KLIK
58.BékésGyula038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5700 Gyula, Szent István út 36.TH012KLIK
59.
60.
61.BékésElek038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5742 Elek, Lőkösházi utca 17-19.TH036KLIK
62.BékésSzabadkígyós038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5712 Szabadkígyós,
Kossuth Lajos tér 1.
TH037KLIK
63.BékésLőkösháza038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5743 Lőkösháza,
Alapítók utca 22.
TH022KLIK
64.BékésMéhkerék038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5726 Méhkerék,
Kossuth Lajos utca 82.
TH023KLIK
65.BékésÚjkígyós038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5661 Újkígyós,
Petőfi Sándor utca 45.
TH046KLIK
66.BékésÚjkígyós038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5661 Újkígyós,
Arany János utca 42.
TH047KLIK
67.BékésBékés28390Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola,
Gimnázium, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium
5630 Békés,
Szánthó Albert utca 8.
TH002KLIK
68.BékésBékés28390Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola,
Gimnázium, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium
5630 Békés,
Szánthó Albert utca 10.
TH009KLIK
69.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Tokaj029269Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
3911 Tokaj,
Bajcsy-Zsilinszky Endre út 15-17.
TH002KLIK
70.CsongrádCsongrád200958Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium
6640 Csongrád, Kossuth tér 1.SZ004KLIK
71.CsongrádCsongrád200958Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium Szent György Utcai Telephelye
6640 Csongrád,
Szent György utca 1.
TH001KLIK
72.CsongrádCsongrád200958Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium karbantartó műhely, Apponyi
Utcai Telephely
6640 Csongrád,
Gróf Apponyi Albert utca 2.
TH005KLIK
73.FejérDunaújváros030223Dunaújvárosi Hild József Szakközépiskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
2400 Dunaújváros, Erdő sor 37/a.TH024KLIK
74.Győr-
Moson-
Sopron
Csorna200952Csornai Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium
9300 Csorna, Szent István tér 11.TI002KLIK
[18]
75.Hajdú-BiharBerettyóújfalu031234Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Arany János Kollégium
Berettyóújfalu, Honvéd utca 10. szám alatti
telephelye
4100 Berettyóújfalu,
Honvéd utca 10. sz.
TH005KLIK
76.Hajdú-BiharPüspökladány031210Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
4150 Püspökladány,
Hősök tere 2.
TH003KLIK
77.Hajdú-BiharHajdúnánás031209Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola,
és Szakiskola és Kollégium
4080 Hajdúnánás,
Baross utca 11/a.
TH007KLIK
78.Hajdú-BiharHajdúnánás031209Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola,
és Szakiskola és Kollégium
4080 Hajdúnánás,
Bocskai utca 20.
TH004KLIK
79.Hajdú-BiharBalmazújváros031245Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és
Szakképző Iskola
4063 Balmazújváros,
Kossuth tér 15.
TH005NGM
80.HevesFüzesabony201081Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola,
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki
Blanka Tagiskolája
3390 Füzesabony,
Szabadság út 33.
TI003KLIK
81.HevesDormánd201081Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola,
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Dormándi Tagiskolája
3374 Dormánd, Dózsa Gy. út 78.TI004KLIK
82.HevesFüzesabony201081Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola,
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Kossuth úti telephelye
3390 Füzesabony, Kossuth út 1-3.TH009KLIK
83.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Jászberény036045Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános
Iskola és Speciális Szakiskola
5100 Jászberény,
Szent István krt. 22.
TI003KLIK
84.Komárom-
Esztergom
Oroszlány031932Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola2840 Oroszlány,
Kossuth Lajos utca 2.
SZ001KLIK
85.Komárom-
Esztergom
Esztergom031940Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola
2500 Esztergom,
Petőfi Sándor utca 20.
TH002KLIK
86.Komárom-
Esztergom
Kisbér031862Kisbéri Bánki-Táncsics Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola
Petőfi Sándor Általános Iskolája
2870 Kisbér, Vásártér utca 1.TI001KLIK
[19]
87.Komárom-
Esztergom
Tatabánya201298Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és
Kollégium Tatabányai Kollégiuma
2800 Tatabánya, Réti utca 1/A.TI006KLIK
88.Komárom-
Esztergom
Komárom031970Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és
Kollégium Középfokú Kollégiuma
2900 Komárom,
Laboráns utca 1.
TI005KLIK
89.NógrádSalgótarján032295Madách Imre Gimnázium és Szakképző Iskola3100 Salgótarján,
Arany János út 12.
SZ001KLIK
90.
91.SomogyCsurgó201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye
Tagintézménye
8840 Csurgó Iharosi u. 2.TH024KLIK
92.SomogyMike034202Jálics Ernő Általános, Szakképző, Alapfokú
Művészeti, Speciális Szakiskola és Kollégium
7512 Mike, Zrínyi utca 2/a.TH007KLIK
93.SomogyKaposvár034173Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium7400 Kaposvár, Cseri út 14.TH001KLIK
94.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Tiszavasvári201200Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium
Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézmény
4440 Tiszavasvári,
Hétvezér út 19.
TI004KLIK
95.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Fehérgyarmat033693Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola
és Kollégium Kollégiuma
4900 Fehérgyarmat,
Tömöttvár u. 5-7.
TI002KLIK
96.TolnaDunaföldvár201167Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és
Szakiskola
7020 Dunaföldvár,
Templom utca 32.
TH006KLIK
97.TolnaDunaföldvár201167Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és
Szakiskola
7020 Dunaföldvár,
Püspök utca 1.
TH007KLIK
98.TolnaDunaföldvár201167Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és
Szakiskola
7020 Dunaföldvár,
Templom utca 5.
TI014KLIK
99.TolnaDunaföldvár201167Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és
Szakiskola
7025 Bölcske, Paksi utca 18.TI017KLIK
100.TolnaDunaföldvár201167Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és
Szakiskola
7026 Madocsa,
Kossuth Lajos utca 2.
TI021KLIK
101.TolnaDunaföldvár201167Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és
Szakiskola
7020 Dunaföldvár,
Kossuth Lajos utca 19-23/A
TI033KLIK
102.VasSzombathely036742Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola és Kollégium Magyar utca 2. sz.
alatti Telephelye
9700 Szombathely,
Magyar utca 2.
TH004KLIK
103.VasSzombathely200897Oladi Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola
Nyitra Utcai Általános Iskolája
9700 Szombathely,
Nyitra utca 15.
TI007KLIK
104.VasCelldömölk036723Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképző Iskola
9500 Celldömölk,
Nagy Sándor tér 13.
SZ001KLIK
105.VasSzentgotthárd036752Szentgotthárdi III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium Hunyadi utca 27. sz. alatti telephelye
9970 Szentgotthárd,
Hunyadi utca 27.
TH002KLIK
106.VeszprémVárpalota037021Várkerti Általános Iskola és Szakiskola8100 Várpalota,
Thury György tér 3.
SZ001KLIK
107.VeszprémVárpalota037021Várkerti Általános Iskola és Szakiskola Inotai
Tagiskolája
8104 Várpalota,
Készenléti lakótelep 24.
TI002KLIK
108.VeszprémVárpalota037021Várkerti Általános Iskola és Szakiskola Vásárhelyi
András Tagiskolája
8100 Várpalota, Tési út 3/b.TI003KLIK
109.VeszprémTapolca038570Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
8300 Tapolca, Iskola utca 5.TH002KLIK
110.VeszprémTapolca038570Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
8300 Tapolca, Köztársaság tér 6.TH003KLIK
111.ZalaNagykanizsa37636Dr. Mező Ferenc -Thúry György Gimnázium és
Szakképző Iskola
8800 Nagykanizsa Platán sor 3.SZ001KLIK
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) fenntartásába kerülő feladatellátási helyek
112.Bács-KiskunBácsalmás027940Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola6430 Bácsalmás, Hősök tere 2.TH002NGM
113.Bács-KiskunKiskőrös200955Kiskőrös Térségi Általános Iskola, Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
6200 Kiskőrös, Árpád utca 18.SZ033NGM
114.Bács-KiskunKiskőrös200955Kiskőrös Térségi Általános Iskola, Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
6200 Kiskőrös, Árpád utca 20.TI025NGM
115.Bács-KiskunKiskőrös200955Kiskőrös Térségi Általános Iskola, Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
6200 Kiskőrös, Izsáki út 18/4.TH045NGM
116.Bács-KiskunKiskőrös200955Kiskőrös Térségi Általános Iskola, Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
6200 Kiskőrös, Safári u. 2.TH044NGM
117.Bács-KiskunKiskőrös200955Kiskőrös Térségi Általános Iskola, Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
6200 Kiskőrös,
Sárkány József u. 11.
TH043NGM
118.Bács-KiskunTiszakécske27955Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola,
Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola
6060 Tiszakécske,
Kossuth Lajos utca 65.
TI004NGM
119.Bács-KiskunTiszakécske27955Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola,
Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola
6060 Tiszakécske,
Rákóczi telep 13.
TH014NGM
120.BaranyaMohács027435Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és
Kollégium
7700 Mohács, Kossuth L. u. 71.SZ001NGM
121.BaranyaMohács027435Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és
Kollégium Telephelye
7700 Mohács,
Mohácsi Jenő utca 2/b.
TH002NGM
122.BaranyaMohács027435Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és
Kollégium Telephelye
7700 Mohács, Pécsi út 6/B.TH005NGM
123.BaranyaMohács027435Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és
Kollégium Telephelye
7700 Mohács,
Mohácsi Jenő utca 1/b.
TH006NGM
124.BaranyaPécs027230Budai-Városkapu Általános Iskola és Szakképző
Iskola Fehérhegyi Speciális Szakiskolája
7625 Pécs, Pákolitz István u. 33TI002NGM
125.BaranyaKomló201286Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola,
Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola
7300 Komló, Alkotmány utca 2.SZ001NGM
126.BaranyaKomló201286Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László
Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális
Szakiskolája és Kollégiuma
7300 Komló, Vájáriskola utca 1.TI005NGM
127.BaranyaSzigetvár027404Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola
7900 Szigetvár, Rákóczi u. 18.SZ001NGM
128.BaranyaSzigetvár027404Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola Tanműhely7900 Szigetvár, Kossuth tér 13.TH002NGM
129.BaranyaSzigetvár027404Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola Tanműhely7900 Szigetvár,
Alapi Gáspár u. 1.
TH004NGM
130.BékésSzarvas028425Székely Mihály Szakképző Iskola, Kollégium,
Általános Iskola
5540 Szarvas,
Vajda Péter utca 20.
SZ005NGM
131.BékésSzarvas028425Székely Mihály Szakképző Iskola, Kollégium,
Általános Iskola
5540 Szarvas,
Vajda Péter utca 18.
TH006NGM
132.BékésSzarvas028425Székely Mihály Szakképző Iskola, Kollégium,
Általános Iskola
5540 Szarvas,
Kossuth Lajos utca 5.
TH001NGM
133.BékésSzarvas028425Székely Mihály Szakképző Iskola, Kollégium,
Általános Iskola
5540 Szarvas, Vasút utca 68-70.TH002NGM
134.BékésSzarvas028425Székely Mihály Szakképző Iskola, Kollégium,
Általános Iskola
5540 Szarvas,
Kálvin János utca 3.
TH017NGM
135.BékésSzeghalom037828Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző
Iskola Telephelye
5520 Szeghalom,
Ady Endre utca 3.
TH002NGM
136.BékésSzeghalom037828Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző
Iskola Telephelye
5520 Szeghalom,
Ady Endre utca 6.
TH004NGM
137.BékésGyula038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5700 Gyula, Szent István út 38.SZ011NGM
138.BékésGyula038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5700 Gyula, Szabadkai utca 2.TH164NGM
139.BékésGyula038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5700 Gyula, Szabadkai utca 3.TH025NGM
140.BékésGyula038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5700 Gyula, Béke sugárút 14TH165NGM
141.BékésGyula038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5700 Gyula, Béke sugárút 16.TH166NGM
142.BékésGyula038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5700 Gyula, Ady Endre utca 3.TH163NGM
143.BékésGyula038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5700 Gyula, Városháza utca 21.TH052NGM
144.BékésElek038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5742 Elek, Kossuth Lajos utca 6.TH018NGM
145.BékésElek038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5742 Elek, Szent István utca 4-6.TH014NGM
146.BékésElek038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5742 Elek, Szent István utca 10.TH019NGM
147.BékésBékéscsaba038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5600 Békéscsaba, Andrássy út 3.TH048NGM
148.BékésOrosháza038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5900 Orosháza,
Kossuth Lajos tér 1.
TH160NGM
149.BékésGyula038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5700 Gyula, Eötvös utca 4.TH167NGM
150.BékésGyula038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5700 Gyula, Béke sugárút 41.TH168NGM
151.BékésGyula038261Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5712 Szabadkígyós, Hrsz:029
(Ókígyósi út 1.)
TH028NGM
[20]
152.BékésOrosháza028390Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola,
Gimnázium, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium
5900 Orosháza, Kossuth tér 1.SZ074NGM
153.BékésOrosháza028390Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola,
Gimnázium, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium
5900 Orosháza, Kossuth tér 4.TH075NGM
154.BékésOrosháza028390Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola,
Gimnázium, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium
5900 Orosháza,
Székács József utca 15.
TH163NGM
155.BékésOrosháza028390Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola,
Gimnázium, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium
5900 Orosháza, Rákóczi F. u. 29.TH076NGM
156.BékésOrosháza028390Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola,
Gimnázium, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium
5900 Orosháza, Gyopárosi út 3.TH077NGM
157.BékésOrosháza028390Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola,
Gimnázium, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium
5900 Orosháza, BónumTH079NGM
158.BékésOrosháza028390Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola,
Gimnázium, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium
5900 Orosháza, Hűvös utca 1.TH081NGM
159.
160.
161.
162.
163.
164.BékésDévaványa028390Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola,
Gimnázium, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium
5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2.TH022NGM
165.BékésDévaványa028390Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola,
Gimnázium, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium
5510 Dévaványa,
Kisújszállási utca 41.
TH025NGM
166.BékésDévaványa028390Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola,
Gimnázium, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium
5510 Dévaványa, Mátyás u. 1.TH107NGM
167.Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Tokaj29269Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
3910 Tokaj,
Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20.
SZ001NGM
168.CsongrádCsongrád200958Csongrádi Gimnázium és Szakképző Iskola Sághy
Mihály Tagintézménye
6640 Csongrád,
Gyöngyvirág utca 16-18.
TI003NGM
169.FejérDunaújváros030223Dunaújvárosi Hild József Szakközépiskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
2400 Dunaújváros,
Bercsényi Miklós utca 8.
SZ001NGM
170.Győr-
Moson-
Sopron
Csorna200952Csornai Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium
9300 Csorna, Soproni út 97.SZ001NGM
171.Hajdú-BiharBerettyóújfalu031234Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Arany János Kollégium
4100 Berettyóújfalu,
Honvéd utca 11. sz.
SZ001NGM
172.Hajdú-BiharBerettyóújfalu031234Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Arany János Kollégium
Eötvös József Tagintézménye
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös utca 1. sz
TI002NGM
173.Hajdú-BiharPüspökladány031210Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.SZ001NGM
174.Hajdú-BiharPüspökladány031210Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
4150 Püspökladány,
Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
TH002NGM
175.Hajdú-BiharPüspökladány031210Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
4150 Püspökladány,
Árpád utca 64.
TH004NGM
[21]
176.Hajdú-BiharHajdúnánás031209Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola,
és Szakiskola és Kollégium
4080 Hajdúnánás,
Bocskai utca 29.
SZ001NGM
177.Hajdú-BiharHajdúnánás031209Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola,
és Szakiskola és Kollégium
4080 Hajdúnánás,
Baross utca 11.
TH006NGM
178.Hajdú-BiharBalmazújváros031245Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és
Szakképző Iskola
4060 Balmazújváros,
Batthyány u. 1-7.
SZ001NGM
179.Hajdú-BiharBalmazújváros031245Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és
Szakképző Iskola
4061 Balmazújváros,
Batthyány u. 18.
TH003NGM
180.Hajdú-BiharBalmazújváros031245Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és
Szakképző Iskola
4062 Balmazújváros,
Böszörményi u. 98.
TH004NGM
181.HevesFüzesabony201081Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola,
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3390 Füzesabony, Ifjúság út 17.SZ001NGM
182.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Jászberény036045Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános
Iskola és Speciális Szakiskola
5100 Jászberény, Hatvani út 2.SZ001NGM
183.Jász-
Nagykun-
Szolnok
Jászberény036045Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános
Iskola és Speciális Szakiskola
5100 Jászberény,
Kossuth Lajos út 59.
TH002NGM
184.Komárom-
Esztergom
Oroszlány031932Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola2840 Oroszlány,
Asztalos János utca 2.
TH002NGM
185.Komárom-
Esztergom
Esztergom031940Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola
2500 Esztergom, Főapát utca 1.SZ001NGM
186.Komárom-
Esztergom
Kisbér031862Kisbéri Bánki-Táncsics Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola
2870 Kisbér, Batthyány tér 2.SZ005NGM/KLIK
187.Komárom-
Esztergom
Kisbér031862Kisbéri Bánki-Táncsics Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola
2870 Kisbér,
Dobi István utca 1/b.
TH008NGM
188.Komárom-
Esztergom
Tatabánya201298Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és
Kollégium
2800 Tatabánya, Réti u. 1-5.SZ004NGM
189.Komárom-
Esztergom
Tatabánya201298Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és
Kollégium Széchenyi István utcai Telephelye
2800 Tatabánya,
Széchenyi u. 20.
TH003NGM
190.Komárom-
Esztergom
Tatabánya201298Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és
Kollégium Fellner Jakab Szakképző Iskolája
2800 Tatabánya,
Pilinszky János utca 3.
TI001NGM
191.Komárom-
Esztergom
Tatabánya201298Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és
Kollégium Fellner Jakab Szakképző Iskolája Vágó
utcai Telephelye
2800 Tatabánya,
Vágóhíd utca 2-4.
TH005NGM
192.Komárom-
Esztergom
Tatabánya201298Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és
Kollégium Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolája
2800 Tatabánya, Béke utca 8.TI007NGM
193.Komárom-
Esztergom
Tatabánya201298Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és
Kollégium Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolája Posta
utcai Telephelye
2800 Tatabánya, Posta utca 6.TH008NGM
194.Komárom-
Esztergom
Tatabánya201298Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és
Kollégium Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán
Szakközépiskolája
2800 Tatabánya, Cseri utca 35.TI009NGM
195.Komárom-
Esztergom
Tatabánya201298Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és
Kollégium Kereskedelmi, Vendéglátó és
Idegenforgalmi Szakközép-és Szakiskolája
2800 Tatabánya,
Kós Károly utca 17.
TI011NGM
196.Komárom-
Esztergom
Tatabánya201298Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és
Kollégium Kereskedelmi, Vendéglátó és
Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskolája Kós
Károly utcai Telephelye
2800 Tatabánya,
Kós Károly utca 17/A.
TH015NGM
197.Komárom-
Esztergom
Tatabánya201298Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és
Kollégium Kereskedelmi, Vendéglátó és
Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskolája Aradi
Vértanúk terei Telephelye
2800 Tatabánya,
Aradi Vértanúk tere 12.
TH014NGM
198.Komárom-
Esztergom
Tatabánya201298Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és
Kollégium Kereskedelmi, Vendéglátó és
Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskolája Gál
István lakótelepi Telephelye
2800 Tatabánya,
Gál István lakótelep 401.
TH013NGM
199.Komárom-
Esztergom
Komárom031970Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és
Kollégium
2900 Komárom,
Táncsics Mihály utca 73.
SZ001NGM
[22]
200.Komárom-
Esztergom
Komárom031970Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és
Kollégium
2900 Komárom,
Hága László utca 1/A
TH002NGM
201.NógrádSalgótarján032295Madách Imre Gimnázium és Szakképző Iskola
Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézménye
3101 Salgótarján,
Acélgyári út 73.
TI002NGM
202.PestVác032566Boronkay György Műszaki Szakközépiskola,
Gimnázium és Kollégium
2600 Vác, Német László út 4-6.SZ001NGM
203.PestVác032566Boronkay György Műszaki Szakközépiskola,
Gimnázium és Kollégium
2600 Vác, Kossuth tér 1.TH003NGM
204.SomogySiófok201178Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
8600 Siófok, Bakony utca 2.SZ061NGM
205.SomogySiófok201178Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
8600 Siófok, Fő u. 258.TH002NGM
206.SomogySiófok201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Krúdy Gyula
Tagintézménye
8600 Siófok, Koch Róbert utca 8.TI011NGM
207.SomogyTab201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Rudnay Gyula
Tagintézménye
8660 Tab, Virág utca 12-14.TI003NGM
208.SomogyÁdánd201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Rudnay Gyula
Tagintézménye
8653, Ádánd, Árpád u. 4.TH004NGM
209.SomogySiófok201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Rudnay Gyula
Tagintézménye
8652 Siójut, HRSZ 024TH065NGM
210.SomogySiófok201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Rudnay Gyula
Tagintézménye
8652 Siójut, HRSZ 029TH066NGM
211.SomogySiófok201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Rudnay Gyula
Tagintézménye
8652 Siójut, HRSZ 031TH067NGM
212.SomogySiófok201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Rudnay Gyula
Tagintézménye
8652 Siójut, HRSZ 033TH068NGM
213.SomogySiófok201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Rudnay Gyula
Tagintézménye
8652 Siójut, HRSZ 035TH069NGM
214.SomogySiófok201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Rudnay Gyula
Tagintézménye
8652 Siójut, HRSZ 047TH070NGM
215.SomogySiófok201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Rudnay Gyula
Tagintézménye
8652 Siójut, HRSZ 0106TH071NGM
216.SomogySiófok201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Rudnay Gyula
Tagintézménye
8652 Siójut, HRSZ 0107TH072NGM
217.SomogySiófok201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Rudnay Gyula
Tagintézménye
8652 Siójut, HRSZ 0108TH073NGM
218.SomogySiófok201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Krúdy Gyula
Tagintézménye
8600 Siófok, Széchenyi u. 13.TH060NGM
219.SomogyBalatonboglár201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász
János Tagintézménye
8630 Balatonboglár,
Szabadság utca 41.
TI006NGM
220.SomogyBalatonboglár201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász
János Tagintézménye
8630 Balatonboglár,
Szabadság utca 69.
TH007NGM
221.SomogyBalatonboglár201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász
János Tagintézménye
8630 Balatonboglár,
Mátyás Király u. 7.
TH008NGM
222.SomogyBalatonboglár201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász
János Tagintézménye
8630 Balatonboglár, Zrinyi u. 76.TH010NGM
223.SomogyBalatonboglár201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász
János Tagintézménye
8630 Balatonboglár,
HRSZ 063/13
TH063NGM
224.SomogyBalatonboglár201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász
János Tagintézménye
8630 Balatonboglár
HRSZ 2741/6
TH064NGM
225.SomogyBalatonboglár201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász
János Tagintézménye
8630 Balatonboglár, HRSZ 53/37TH074NGM
226.SomogyBalatonboglár201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász
János Tagintézménye
8630 Balatonboglár,
Szabadság u. 71.
TH062NGM
227.SomogyBarcs201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye
Tagintézménye
7570 Barcs, Szent László utca 13.TI015NGM
228.SomogyBarcs201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye
Tagintézménye
7570 Barcs-KözéprigócTH016NGM
229.SomogyNagyatád201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Nagyatádi
Tagintézménye
7500 Nagyatád, Baross G. u. 6.TI019NGM
230.SomogyNagyatád201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Nagyatádi
Tagintézménye
7500 Nagyatád, Petőfi u. 2.TH020NGM
231.SomogyFonyód201178Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Bacsák
György Tagintézménye
8640 Fonyód, Béke utca 1.TI017NGM
232.SomogyKadarkút034202Jálics Ernő Általános, Szakképző, Alapfokú
Művészeti, Speciális Szakiskola és Kollégium
7530 Kadarkút,
Kossuth Lajos utca 1.
TH014NGM
233.SomogyKadarkút034202Jálics Ernő Általános, Szakképző, Alapfokú
Művészeti, Speciális Szakiskola és Kollégium
7530 Kadarkút, Rákóczi utca 10.TH011NGM
234.SomogyKaposvár034173Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium7400 Kaposvár, Cseri út 6.SZ002NGM
235.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Tiszavasvári201200Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium4440 Tiszavasvári, Petőfi út 1.SZ003NGM
236.Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Fehérgyarmat033693Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola
és Kollégium
4900 Fehérgyarmat, Iskola köz 2.SZ001NGM
237.TolnaDunaföldvár201167Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és
Szakiskola
7020 Dunaföldvár, Jókai utca 5.TH037NGM
238.TolnaDunaföldvár201167Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és
Szakiskola
7020 Dunaföldvár,
Templom utca 4.
TH016NGM
239.VasSzombathely036742Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola és Kollégium
9700 Szombathely,
Zrínyi Ilona utca 12.
SZ001NGM
240.VasSzombathely036742Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola és Kollégium Zrínyi Ilona utca 19.
sz. alatti Telephelye
9700 Szombathely,
Zrínyi Ilona utca 19.
TH002NGM
241.VasSzombathely200897Oladi Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola
11-es Huszár úti Telephelye
9700 Szombathely,
11-es Huszár úr 147.
TH005NGM
242.VasCelldömölk036723Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképző Iskola Tagiskolája
9500 Celldömölk, Sági utca 65.TI002NGM
243.VasSzentgotthárd036752Szentgotthárdi III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium
9970 Szentgotthárd,
Honvéd utca 10.
SZ001NGM
244.VeszprémVárpalota037021Várkerti Általános Iskola és Szakiskola Telephelye8100 Várpalota,
Bögre zártkert dűlő
TH004NGM
245.VeszprémTapolca-Diszel038570Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
8297 Tapolca-Diszel,
Templom tér 3.
SZ007NGM
246.ZalaNagykanizsa37636Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és
Szakképző Iskola Thúry Tagintézménye
8800 Nagykanizsa
Ady Endre utca 29.
TI003NGM
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) megosztott fenntartásába kerülő feladatellátási helyek
247.Bács-KiskunTiszakécske027955Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola,
Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola
6060 Tiszakécske,
József Attila utca. 1.
TH015NGM/KLIK
248.BaranyaSiklós27402Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola, Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
7800 Siklós, Gyűdi u. 2.SZ001NGM/KLIK
249.BékésSarkad028382Ady Endre-Bay Zoltán Középiskola és Kollégium5720 Sarkad, Vasút u. 2.SZ001NGM/KLIK
250.BékésSzeghalom037828Péter András Gimnázium és Szigeti Endre
Szakképző Iskola
5520 Szeghalom,
Dózsa György utca 2.
SZ001NGM/KLIK
251.SomogyKadarkút034202Jálics Ernő Általános, Szakképző, Alapfokú
Művészeti, Speciális Szakiskola és Kollégium
7530 Kadarkút, Fő utca 1.SZ001NGM/KLIK
252.TolnaDunaföldvár201167Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és
Szakiskola
7020 Dunaföldvár,
Templom utca 9.
SZ001NGM/KLIK
253.TolnaDunaföldvár201167Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és
Szakiskola
7020 Dunaföldvár, Jókai utca 4.TH038NGM/KLIK
254.VasSzombathely200897Oladi Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola9700 Szombathely,
Simon István utca 2-6.
SZ001NGM/KLIK
255.VeszprémTapolca-Diszel038570Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
8297 Tapolca-Diszel,
Szabadság utca 1.
TH004NGM/KLIK
256.VeszprémTapolca-Diszel038570Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
8297 Tapolca-Diszel,
Szabó Ervin utca 6.
TH006NGM/KLIK
Városi önkormányzat fenntartásába kerülő/maradó feladatellátási helyek
257.BékésDévaványa028390Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola,
Gimnázium, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium
5510 Dévaványa,
Hunyadi János utca 110.
TH174Városi
önkormányzat
258.BékésDévaványa028390Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola,
Gimnázium, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium
5510 Dévaványa,
Eötvös József utca 19.
TH175Városi
önkormányzat
259.Hajdú-BiharHajdúnánás031209Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközépiskola, és Szakiskola és Kollégium
4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3.TH005Városi
önkormányzat

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatálytalan 2016.06.14.

[2] Beiktatta a 144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.06.14.

[3] Beiktatta a 144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.06.14.

[4] Módosította a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése. Hatályos 2015.07.01.

[5] Módosította a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[6] Módosította a 144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2016.06.14.

[7] Módosította a 144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2016.06.14.

[8] Módosította a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés c)d) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[9] Módosította a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése. Hatályos 2015.07.01.

[10] Módosította a 144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2016.06.14.

[11] Módosította a 144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2016.06.14.

[12] Módosította a 144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2016.06.14.

[13] Módosította a 188/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2017.07.13.

[14] Módosította a 144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2016.06.14.

[15] Módosította a 188/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2017.07.13.

[16] Hatályon kívül helyezte a 144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § d) pontja. Hatálytalan 2016.06.14.

[17] Módosította a 144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § e) pontja. Hatályos 2016.06.14.

[18] Módosította a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés i) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[19] Módosította a 144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § e) pontja. Hatályos 2016.06.14.

[20] Módosította a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.07.01.

[21] Módosította a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés h) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[22] Módosította a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés e), g) pontja. Hatályos 2015.07.01.

Tartalomjegyzék