27/2017. (X. 31.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról szóló 28/2016. (VII. 15.) BM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

1. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: 30/2011. BM rendelet) 105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"105. § Ez a rendelet a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 12. cikke és a Schengeni határ-ellenőrzési kódexnek a külső határokon a releváns adatbázisok lekérdezésével végzett ellenőrzések megerősítése tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. március 15-ei (EU) 2017/458 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

2. § A 30/2011. BM rendelet 64. § (4) bekezdésében az "összevetheti" szövegrész helyébe az "összeveti" szöveg lép.

2. A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról szóló 28/2016. (VII. 15.) BM rendelet módosítása

3. § A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról szóló 28/2016. (VII. 15.) BM rendelet (a továbbiakban: 28/2016. BM rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az utasadat szolgáltatója a rendelkezésére álló utasadatokat a PNR-adatok utasadat-információs egység részére történő továbbítása során a légi fuvarozók által használandó közös protokollokról és adatformátumokról szóló, 2017. április 28-ai (EU) 2017/759 bizottsági végrehajtási határozatban foglaltaknak megfelelően, a HU PNR rendszer keretében továbbítja a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (a továbbiakban: TIBEK) részére."

4. § A 28/2016. BM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az utasadat szolgáltatójának csatlakozása a HU PNR rendszerhez a TIBEK által bárki számára hozzáférhetően közzétett végrehajtási útmutató alapján történik.

(2) Az utasadat szolgáltatójának csatlakozása a HU PNR rendszerhez akkor valósul meg, ha az utasadat szolgáltatója a TIBEK által meghatározott tesztelési folyamatok elvégzését követően üzemszerűen csatlakozik a HU PNR rendszerhez, a HU PNR rendszer a csatlakozást hitelesíti, és az adattovábbítás a TIBEK által meghatározott formátumban és protokoll szerint működik."

5. § A 28/2016. BM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Ez a rendelet

a) az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról szóló, 2016. április 27-ei (EU) 2016/681 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja és

b) a PNR-adatok utasadat-információs egység részére történő továbbítása során a légi fuvarozók által használandó közös protokollokról és adatformátumokról szóló, 2017. április 28-ai (EU) 2017/759 bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § (1) Ez a rendelet az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról szóló, 2016. április 27-ei (EU) 2016/681 európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) az (EU) 2016/399 rendeletnek a külső határokon a releváns adatbázisok lekérdezésével végzett ellenőrzések megerősítése tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. március 15-ei (EU) 2017/458 európai parlamenti és tanácsi rendelet és

b) a PNR-adatok utasadat-információs egység részére történő továbbítása során a légi fuvarozók által használandó közös protokollokról és adatformátumokról szóló, 2017. április 28-ai (EU) 2017/759 bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Tartalomjegyzék