42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f) pontjában,

a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. és 11. pontjában,

az 5. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

az 5. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 9. § tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben megjelölt területen megvalósuló kiemelt kollégiumi, sport, rekreációs, egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat magába foglaló, a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. mint építtető által megvalósítandó komplex városfejlesztéssel (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó közlekedésfejlesztési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint azokkal összefüggő munkákra vonatkoznak.

2. § (1) A Kormány a 2. melléklet 2. és 3. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát jelöli ki.

(2) A Kormány a 2. melléklet 7. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

3. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4. § A Beruházással összefüggésben az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft., a szükséges további régészeti előkészítés - megelőző feltárás - elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum jogosult.

5. § A Beruházással összefüggésben

a) a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenység esetében a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

6. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelethez

A Beruházás területi lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott koordinátáival

AB
1Y (Keleti)X (Északi)
2651875.3999996592235829.7300012894
3651849.6799996359235815.2400015105
4651815.4799997967235823.1400014983
5651793.1340820597235858.8773618865
6651775.4994931066235889.080225262
7651762.3812873074235916.4995333771
8651754.419643704235937.854808862
9651750.0935676595235954.6277843954
10651746.6200000503235985.1800013383
11651756.2998570988235992.2530605426
12651742.9599997759235991.6300013026
13651713.9700033828235990.3500106351
14651713.3300005217236033.8700035423
15651699.0600000109236033.010001236
16651691.6399994802236032.5400013333
17651689.8399993359236010.410001341
18651682.9499992558235949.1600013602
19651675.0299995982235898.8700013398
20651660.30999944235829.9800012869
21651656.0099995252235814.9200012462
22651654.909999414235794.9300012809
23651612.4299995089235657.6500011697
24651576.039999529235565.9600011883
25651457.7899994218235332.4900010403
26651430.1699995184235277.9900010918
27651369.4725292225235171.0240406038
28651279.981544063235004.4767871751
29651212.0699999436234886.3900015357
30651164.5722999984234792.1724393743
31651181.2710807837234780.9100006321
32651194.4710809051234771.3200006317
33651260.1910810163234723.5700005626
34651271.2910810361234718.3500005049
35651282.7110808734234716.3100004952
36651294.2810810966234717.2900005228
37651304.9610811773234721.6700004987
38651314.5610810071234728.9500005292
39651349.171081148234764.4500006088
40651376.1610811718234795.6400006345
41651419.7410812337234850.4600007639
42651441.8373513214234879.6183718128
43651767.0044499419234879.6183718128
44651767.1399999846234899.0900008404
45651774.350000297234951.4900008455
46651784.1100002393234998.150000936
47651785.6600002864235006.0100009164
48651791.4599999883235032.3200009709
49651806.2700001489235080.2600010457
50651815.7600001305235123.0900011146
51651822.5900002264235163.3100011547
52651830.690000274235222.0400012602
53651838.130000417235220.7100013173
54651841.2500003718235234.8700013006
55651847.649999639235265.3400010387
56651858.7499996469235265.9200010897
57651862.379999524235266.1100010959
58651878.3499996802235262.1300010213
59651875.3537544601235247.9422444395
60651870.4370855781235142.3134247581
61651844.4495597881235047.786887605
62651837.1239871816235049.0283179861
63651828.0306744872235006.0214711417
64651819.0832279243234964.7973763239
65651814.5445938099234929.8090991898
66651812.67234899.28
67651810.4751931103234863.4249553048
68651810.86310381234802.0816002741
69651814.435436453234709.329810346
70651816.1977182265234666.924905173
71651819.1593335175234571.8993447932
72651820.7300957178234499.686031411
73651826.1862485429234352.1490910292
74651827.719999679234316.8400010163
75651854.989999679234317.6100010163
76651906.969999679234319.0700010163
77651994.969999679234322.8800010163
78652127.999999679234330.6400010163
79652256.1799996791234336.3500010163
80652383.469999679234341.7300010163
81652488.859999679234349.7800010163
82652490.599999679234346.1900010163
83652494.759999679234337.5600010163
84652499.759999679234337.6600010163
85652513.665234309.433
86652538.723234258.566
87652574.154234168.364
88652623.664234052.165
89652629.547234037.508
90652652.88233965.9
91652682.283233847.631
92652716.96233702.743
93652718.762233681.896
94652721.120233646.9
95652724.147233631.957
96652726.687233619.418
97652750.97233499.55
98652796.43233291.98
99652786.24233292.05
100652788.41233281.45
101652817.06233145.23
102652818.12233140.23
103652828.11233140.23
104652827.73233090.25
105652791.871233089.904
106652791.88233085.89
107652749.324233085.572
108652748.1199999517232982.3092484397
109652710.4853983911232982.7340246095
110652655.0554943593232983.2158354966
111652055.5999993795232980.5200047436
112652054.9899997414232886.8600048227
113652358.8499999198232891.2400000858
114652358.8899996422232888.7900000702
115652360.4099996918232791.2600000594
116652560.3799996754232794.3999999741
117652707.1599996887232797.099999987
118652796.8799998901232798.5099999847
119652878.8599999999232799.8
120652899.4000001225232690.9499999792
121652897.4300001387232684.4400000137
122652889.4200000865232673.5799999705
123652877.4499997982232667.329999933
124652863.959999868232666.9499999206
125652827.8799999784232671.1999999788
126652798.8900000037232670.1399999979
127652798.8900000037232647.6045964819
128652798.8900000037232640.9768035064
129652837.8099997499232642.3899999778
130652863.8999998767232637.7599999073
131652886.2199998751232630.009999987
132652908.0599999437232620.9899999128
133652928.0800000066232608.9199999107
134652947.0799998112232594.5999999318
135652963.9699997882232578.5399999015
136652978.9100000499232560.2299998943
137652991.56999983232540.259999892
138653001.5499998659232519.119999857
139653008.9199998755232496.5599998935
140653011.5599998974232477.0099999317
141653019.0199998938232477.4499998335
142653038.9399998357232477.459999866
143653039.5900000122232473.5099998659
144653106.0700000746232481.1599998683
145653176.5600002365232489.2699998381
146653186.8700002241232403.0799998002
147653194.2300000996232405.1699998683
148653194.9199999985232414.7699998918
149653197.3600001856232429.019999847
150653199.5300000043232438.2699998537
151653200.4999999984232440.1299998875
152653202.7800000727232443.4899999059
153653205.9400001544232447.2099998717
154653205.9500002887232461.6099999068
155653205.9600000156232478.0999999083
156653204.2100001352232488.2799998809
157653203.5500002318232492.1299998617
158653199.6799999822232508.7499998781
159653197.1299999474232536.8799999105
160653191.6699999302232539.4899999366
161653185.1700002007232543.8999999035
162653183.720000277232551.5299999431
163653180.4100002174232569.369999951
164653171.37000018232617.2599999146
165653164.760000195232653.0999999409
166653163.1100000286232663.8100000059
167653159.9900000769232679.3300000133
168653123.1899998852232890.2300000636
169652993.8599986834233542.0800040907
170653061.1699998473233554.4700003258
171653040.889999958233716.8500004027
172653026.1000000817233787.5200004333
173653032.1499998769233788.7100004293
174653020.3199998396233896.5800005253
175653004.7800000728233973.1300005116
176652969.7000001733234116.7500005453
177652968.9400001485234119.4700005214
178652942.7900000304234204.3000006223
179652939.8800000483234237.3300005839
180652917.3800000759234314.5900006363
181652878.5099997793234387.9500006474
182652894.2100000661234402.5300006562
183652889.0699998662234411.410000683
184652894.8099999783234416.7500007177
185652917.8400001448234440.500000677
186652876.6754593686234523.6930090897
187652872.7875555959234531.5504126998
188652860.9549182476234552.8705879231
189652847.6869404159234573.3423107109
190652838.3560348826234585.6788259282
191652812.5585243744234621.4386182978
192652763.821305552234688.9967970301
193652710.5500000082234762.840000811
194652682.1899999469234791.3000008918
195652678.1499998529234795.3600008471
196652682.4700000363234801.1600008486
197652611.519999809234900.1100008897
198652631.3199997682234915.4400008908
199652622.6199998251234927.4700008537
200652594.7399996803234966.0500009323
201652592.9399999434234973.9100009044
202652495.6699997587235109.2900009536
203652488.7399999562235113.2600010187
204652476.3899998592235137.9900010046
205652496.2799998051235150.810000999
206652496.5999996226235154.5400009973
207652440.1199998618235237.1100010887
208652366.649999595235344.3600011056
209652311.4199995154235424.7600010727
210652265.7099998109235491.3200011945
211652245.2799995362235522.7400011197
212652251.6799995516235526.9300011866
213652257.0699998507235530.3600011268
214652251.1899994874235547.6700011443
215652244.8799998664235568.8700011706
216652245.5799994922235573.2300011787
217652244.0199997202235577.200001142
218652240.4999996913235579.8200012005
219652237.4099997352235612.1500012305
220652239.039999633235613.6900012431
221652234.2299997923235618.7400011504
222652238.069999639235624.7300011581
223652237.4399997309235645.0700012421
224652239.329999862235671.790001175
225652241.6199996633235692.8900011819
226652244.3499996719235707.5600012795
227652248.149999796235723.4300012017
228652252.3699998583235738.4500012142
229652257.3099998158235752.7400012994
230652260.179999668235755.3800012193
231652263.5899998487235754.2800012102
232652254.3799995648235769.3800012789
233652236.179999334235802.4900015597
234652238.789999356235803.8500014946
235652226.8823893596235819.0312906439
236652226.1099928439235819.910005531
237652227.8200066237235822.5000086521
238652193.6499986366235882.4100073377
239652173.240004404235918.4100064259
240652155.2699995132235950.3600013886
241652141.17999967235942.3500013365
242652124.8799994711235971.0600013181
243652113.7399997406235964.7500013911
244651875.3999996592235829.7300012894

2. melléklet a 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárások,

4. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

5. a mérésügyi és a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

6. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. környezetvédelmi hatósági eljárások,

11. természetvédelmi hatósági eljárások,

12. útügyi hatósági eljárások,

13. vasúti és szalagpálya hatósági eljárások,

14. hajózási hatósági eljárások,

15. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

16. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

17. földmérési hatósági eljárások,

18. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

19. bányahatósági engedélyezési eljárások,

20. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

21. közegészségügyi hatósági eljárások,

22. területrendezési hatósági eljárások,

23. erdészeti hatósági eljárások,

24. földvédelmi hatósági eljárások,

25. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

26. azok az 1-25. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

27. az 1-26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

3. melléklet a 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelethez

Az R. 3. melléklete a következő 37. ponttal egészül ki:

(Eltérő szakhatósági kijelöléssel érintett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások)

"37. A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet szerinti beruházások."

Tartalomjegyzék