119/2019. (V. 17.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek Szűcsi település másik járási hivatal illetékességi területéhez történő átcsatolásával összefüggő módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (2) bekezdésében - a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 4. pontjában - kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a 2019. évi általános önkormányzati választások napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 119/2019. (V. 17.) Korm. rendelethez

1. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pont 10.3. és 10.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Heves megye)

"10.3. Gyöngyösi Járási Hivatal

10.3.1. Székhelye: Gyöngyös

10.3.2. Illetékesség:

Abasár

Adács

Atkár

Detk

Domoszló

Gyöngyös

Gyöngyöshalász

Gyöngyösoroszi

Gyöngyöspata

Gyöngyössolymos

Gyöngyöstarján

Halmajugra

Karácsond

Kisnána

Ludas

Markaz

Mátraszentimre

Nagyfüged

Nagyréde

Pálosvörösmart

Vámosgyörk

Vécs

Visonta

Visznek

10.4. Hatvani Járási Hivatal

10.4.1. Székhelye: Hatvan

10.4.2. Illetékesség:

Apc

Boldog

Csány

Ecséd

Hatvan

Heréd

Hort

Kerekharaszt

Lőrinci

Nagykökényes

Petőfibánya

Rózsaszentmárton

Szűcsi

Zagyvaszántó"

2. melléklet a 119/2019. (V.17.) Korm. rendelethez

1. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 9.4. és 9.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Heves megye)

"9.4. Gyöngyösi Járási Hivatal

Székhely: Gyöngyös

Abasár

Adács

Atkár

Detk

Domoszló

Gyöngyös

Gyöngyöshalász

Gyöngyösoroszi

Gyöngyöspata

Gyöngyössolymos

Gyöngyöstarján

Halmajugra

Karácsond

Kisnána

Ludas

Markaz

Mátraszentimre

Nagyfüged

Nagyréde

Pálosvörösmart

Vámosgyörk

Vécs

Visonta

Visznek

9.5. Hatvani Járási Hivatal

Székhely: Hatvan

Apc

Boldog

Csány

Ecséd

Hatvan

Heréd

Hort

Kerekharaszt

Lőrinci

Nagykökényes

Petőfibánya

Rózsaszentmárton

Szűcsi

Zagyvaszántó"

Tartalomjegyzék