23/2019. (V. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont h) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 42. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A rendőrség hivatásos állományának tagja részére a (4) bekezdésben meghatározott miniszteri engedély nélkül, a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója vagy a Készenléti Rendőrség parancsnoka engedélyével téríthető meg a 2. mellékletben meghatározott keretet meghaladó szállásköltség, ha a külföldi kiutazásra a személyvédelmi feladatok ellátása során kerül sor, és a védett személy által igénybe vett szálláson a 2. mellékletben meghatározott költségkereten belüli szállás a hivatásos állomány tagja részére nem biztosítható.

(6) A rendvédelmi szerv hivatásos állományának tagja részére a (4) bekezdésben meghatározott miniszteri engedély nélkül, az országos parancsnok vagy az országos főigazgató engedélyével téríthető meg a 2. mellékletben meghatározott keretet meghaladó szállásköltség, ha a külföldi kiutazásra szakmai konferencián, egyeztetőfórumon való részvétel céljából kerül sor, és a szakmai konferencia, egyeztetőfórum szervezői által a résztvevők részére kijelölt szálláson a 2. mellékletben meghatározott költségkereten belüli szállás a hivatásos állomány tagja részére nem biztosítható."

2. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet a következő 48. §-sal egészül ki:

"48. § A 42. §-nak a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 23/2019. (V. 27.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított (5) és (6) bekezdését a Módr. hatálybalépését követően megkezdett utazások esetében kell alkalmazni, azzal, hogy a Módr. hatálybalépését megelőzően már kiadott miniszteri engedély esetében ismételt engedély beszerzése nem szükséges."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter