2020. évi LXIX. törvény

egyes törvények Csongrád megye névváltozásával összefüggő módosításáról

1. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

1. § A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 27. § (13) bekezdésében a "Csongrád" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg lép.

2. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosítása

2. § A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 2. melléklet 2. pontjában, 3. melléklet 2. pontjában és 4. melléklet 7. pontjában a "Csongrád" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg lép.

3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

3. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet III. pont 6. alpontjában a "Csongrád" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg lép.

4. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosítása

4. § Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény

a) 1. számú mellékletében foglalt táblázat 6. sorában a "Csongrád" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg,

b) 2. számú mellékletében a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg,

c) 2. számú mellékletében a "Csongrád 01. OEVK" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád 01. OEVK" szöveg,

d) 2. számú mellékletében a "Csongrád 02. OEVK" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád 02. OEVK" szöveg,

e) 2. számú mellékletében a "Csongrád 03. OEVK" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád 03. OEVK" szöveg,

f) 2. számú mellékletében a "Csongrád 04. OEVK" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád 04. OEVK" szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E törvény

a) 3. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,

b) 4. §-a az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 2. cikk (1) és (2) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére