30/2021. (VI. 30.) ITM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet és az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosítása

1. § A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a közintézmény az "A3" árszabással elszámolt felhasználási hely tekintetében az egyetemes szolgáltatóval, a mérlegkör-felelőssel vagy az átviteli rendszerirányítóval a kiegyenlítő energiát külön kívánja elszámolni, akkor az egyetemes szolgáltató az "A3" árszabás áraiként a menetrend szerint elszámolt villamos energiára a 2. mellékletben meghatározott árak 1%-kal csökkentett értékének megfelelő árakat alkalmaz."

2. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

2. § (1) Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 30/2021. (VI. 30.) ITM rendelethez

"1. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2021. harmadik negyedévre, valamint a felek köre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

ABCDE
1.hónapszerződött egyetemes szolgáltatónem földgáztárolóból
származó földgázforrás
mennyisége
(kWh)
földgáztárolóból
származó földgázforrás
mennyisége (kWh)
földgázforrás ára
(forint/kWh)
2.júliusMVM Next
Energiakereskedelmi Zrt.
519 365 00005,264
3.augusztusMVM Next
EnergiakereskedelmiZrt.
519 365 00005,264
4.szeptemberMVM Next
EnergiakereskedelmiZrt.
865 042 00005,264

"

2. melléklet a 30/2021. (VI. 30.) ITM rendelethez

"2. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

1. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a 2. § (1) bekezdése szerint értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2021. harmadik negyedévre:

ABCD
1.hónapszerződött egyetemes szolgáltatóföldgázforrás mennyisége
(kWh)
földgázforrás
mennyiségarányos díja (forint/kWh)
2.júliusMVM Next Energiakereskedelmi Zrt.0-
3.augusztusMVM Next Energiakereskedelmi Zrt.0-
4.szeptemberMVM Next Energiakereskedelmi Zrt.0-

2. A 2. § szerinti földgázforrás átvételéhez kapcsolódóan felmerülő nem mennyiségarányos szállítási és tárolási költségek:

AB
1.szerződött egyetemes szolgáltatóaz árban érvényesíthető legmagasabb szállítási és tárolási kapacitásdíjak [Ft/(kWh/h)/gázév]
2.MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-

"

3. melléklet a 30/2021. (VI. 30.) ITM rendelethez

"4. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2021. harmadik negyedévre

ABC
1.volt közüzemi nagykereskedőföldgázforrás mennyisége
(kWh)
földgázforrás ára
(forint/kWh)
2.Magyar Földgázkereskedő Zrt.1 050 000 0003,222

"

Tartalomjegyzék