326/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

a méltányossági táppénz ellátásra vonatkozó veszélyhelyzeti különös szabályokról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben foglaltaktól, illetve a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 31/B. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, ha a keresőképtelenség igazolhatóan az egészségügyi ellátás SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódó felfüggesztése okán egy éven túl is fennáll, a táppénz méltányosságból a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb hatodik hónap végéig folyósítható.

1/A. §[1] (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 147. § (2) bekezdésében vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 119. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, ha a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állománya tagjának vagy a pénzügyőrnek a szolgálatképtelensége igazolhatóan az egészségügyi ellátás SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódó felfüggesztése okán egy éven túl is fennáll, az egészségügyi szabadság méltányosságból a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb hatodik hónap végéig meghosszabbítható.

(2) Az egészségügyi szabadság (1) bekezdés szerinti időtartamára az egészségügyi szabadság 365. napján folyósítható ellátást kell folyósítani.

1/B. §[2] (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 119. § (2) bekezdésétől eltérően, ha a Hjt. szerinti hivatásos vagy szerződéses állományú katona szolgálatképtelensége igazolhatóan az egészségügyi ellátás SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódó felfüggesztése okán egy éven túl is fennáll, az egészségügyi szabadság méltányosságból a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb hatodik hónap végéig meghosszabbítható.

(2) Az egészségügyi szabadság (1) bekezdés szerinti időtartamára az egészségügyi szabadság 365. napján folyósítható ellátást kell folyósítani.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 369/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.07.01.

[2] Beiktatta a 369/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.07.01.