333/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

egyes járványügyi védekezést szolgáló pandémia-értékelő regiszterre vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) pandémia-értékelő regisztert (a továbbiakban: regiszter) vezet a megfelelő ellátásszervezés, egyéni betegút követés, valamint a járványügyi megelőzés érdekében a hatékony oltási stratégia továbbfejlesztése és a SARS-CoV-2 vírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védekezés elősegítése céljából. A regiszter vezetése a (2)-(5) bekezdésben, valamint a 2. §-ban foglalt keretek szerint magában foglalja a regiszterben szereplő adatok felvételéhez, rögzítéséhez, rendszerezéséhez, tárolásához, felhasználásához és összekapcsolásához szükséges adatkezelési műveletek összességét.

(2) A regiszter tartalmazza:

a) a koronavírussal fertőzött személy esetében

aa) nevét,

ab) születési idejét,

ac) nemét,

ad) állampolgárságát,

ae) társadalombiztosítási azonosító jelét vagy egyéb, az ellátás során használt azonosítóját,

af) a koronavírus kimutatására szolgáló mintavétel időpontját,

ag) a koronavírus kimutatására szolgáló mintavétel típusát,

ah) a mintát vevő intézmény azonosítóját,

ai) a minta elemzését végző intézmény azonosítóját,

aj) a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat, antigén gyorsteszt vagy a koronavírus ellenanyag kimutatásra szolgáló szerológiai teszt eredményét;

b) a koronavírussal fertőzött esetében a szükségessé vált egészségügyi ellátások adatai közül

ba) az ellátóhely azonosítóját (ÁNTSZ kód),

bb) az ellátás típusát,

bc) az ellátás időtartamát,

bd) ha sor került intenzív ellátásra, ennek a tényét,

be) a koronavírus fertőzés szövődményei megnevezését és BNO kódját;

c) a Covid-19 elleni védőoltásban részesült személy a) pont szerinti adatait, a Covid-19 elleni védőoltásra történő regisztráció időpontját, a Covid-19 elleni védőoltás típusát, valamint a Covid-19 elleni védőoltás beadásának időpontjait.

(3) A koronavírus fertőzési és ellátási adatokra vonatkozó adatszolgáltatás keretében

a) a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)

aa) az Országos Szakmai Információs Rendszer járványügyi szakrendszerének adatbázisából,

ab) a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó működési engedélyek adatait tartalmazó adatállományból

származó adatokat;

b) az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) adatbázisból

ba) a fekvő- és járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által az EESZT-ben rögzített, általa nyújtott, tárgyhét első napját megelőző hét ellátási adatait,

bb) az egészségügyi szolgáltatók által napi szinten rögzített ellátási adatokat, ideértve a (4) bekezdés szerinti megállapodásban rögzített, betegen elvégzett vizsgálatok adatait és eredményeit,

bc) az egészségügyi szolgáltatók által a Covid-19 ellátásokra vonatkozóan rögzített ágykihasználtsági adatokat,

bd) a (2) bekezdés c) pontja szerinti oltási adatokat,

be) az U0710, U0720 BNO kód megjelölésével, valamint a (4) bekezdés szerinti megállapodásban rögzített TTT kódokhoz kapcsolódó vényfelírási és kiváltási adatokat;

c) az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) hetente a sürgősségi betegellátás keretében a Covid-19 betegek ellátásához kapcsolódó adatokat, a központi ágynyilvántartó adatbázisba felvett adatokat

adja át a regiszter részére.

(4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK a (3) bekezdés szerinti szervekkel megállapodást köt az adatszolgáltatás részletes technikai feltételei és struktúrája tekintetében.

(5) Az azonos betegre a regiszterben tárolt koronavírus fertőzési és ezzel összefüggő ellátási adatokat a beteg személyének azonosításra alkalmas módon vonatkozó első adat regiszterbe történő felvételétől számított 10 év elteltével meg kell fosztani a személyes azonosítás lehetőségétől.

2. § (1) A NEAK az 1. § (1) bekezdésében meghatározott adatkezelési cél keretei között, betegellátási érdekből, a koronavírus fertőzésből származó egészségügyi állapot nyomon követése, a fertőzés közösségi vagy egyéni kockázatainak megelőzése céljából vagy ellátásszervezési célból jogosult személy azonosításra alkalmas módon az általa külön jogszabály alapján kezelt, valamint az e rendelet szerint részére továbbított adatok összekapcsolására. Az adatok összekapcsolását az összekapcsolást megalapozó adatkezelési cél megvalósulását követően haladéktalanul meg kell szüntetni, az adatok összekapcsolásával keletkezett további adatokat a regiszterből törölni kell.

(2) A NEAK az (1) bekezdés szerint összekapcsolt adatok alapján - személy azonosítására nem alkalmas módon -, az NNK, az OMSZ és az OKFŐ közreműködésével oltási stratégiát támogató statisztikai elemzéseket készít, és azt hetente, a hét második munkanapján megküldi

a) az emberi erőforrások miniszterének,

b) az Operatív Törzs ügyeleti központján keresztül a rendészetért felelős miniszternek.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére