403/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet [a továbbiakban: 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet] szerinti bejelentési kötelezettség fennáll az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendeletben felsorolt termékeken kívül az 1. mellékletben meghatározott termékekre vonatkozóan is, a 13/2020. (XII. 23.) PM rendeletben foglaltak szerint.

(2) Az 1. mellékletben felsorolt termékekre nem kell alkalmazni a 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet szerinti biztosítéknyújtási kötelezettséget.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 403/2021. (VII. 8.) Korm. rendelethez

Bejelentésköteles építőipari nyersanyagok és termékek

AB
1.VámtarifaszámEgyéb bejelentésköteles termékek megnevezése
2.2517Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz vagy út- vagy
vasútkövezéshez használnak, vagy más ballaszt, gömbölyű kavics és kvarckavics,
mindezek hőkezelve is; makadámsalak, kohósalak vagy hasonló ipari hulladék
a vtsz. első részében említett anyagokkal keverve is; kátrányozott makadám; a 2515 vagy
a 2516 vtsz. alá tartozó kőfajták szemcséje, szilánkja és pora, mindezek hőkezelve is
3.2523Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló
hidraulikus cement festve vagy klinker formában is
ex. 2523 10 00
4.3816Tűzálló cementek, habarcsok, betonok és hasonló termékek
5.4407Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa,
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
6.4408Furnérlap, rétegelt lemez vagy hasonló rétegelt fa készítésére és hosszában fűrészelt,
vágott vagy hántolt, más falemez gyalulva, csiszolva, lapolva és végillesztéssel
összeállítva is
7.4409Fa (beleértve az össze nem állított lécet és szegélylécet parkettához) bármelyik széle,
vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve
(hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, "V" illesztésű, peremezett, mintázott,
legömbölyített vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel
összeállítva is
ex. 4409 10 11
ex. 4409 29 10
ex. 4409 29 91
8.4410Forgácslemez, irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és hasonló tábla (például: ostyalemez) fából vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más szerves kötőanyagokkal agglomerálva (tömörítve) is
9.4411Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal
összeragasztva is
10.4412Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru
ex. 4412 94 10
ex. 4412 94 90
11.4413Tömörített fatömb, lap, szalag vagy profil alakban
12.4415Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, kábeldob, rakodólap,
keretezett és más szállítólap
13.4418Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított
padlópanelek, zsindely
14.4421Más faáru
ex. 4421 10 00
ex. 4421 99 91
15.6806Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle; rétegesen duzzasztott
vermikulit, duzzasztott (expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált)
ásványi anyag; keverék és áru hő- és hangszigetelő vagy hangelnyelő ásványi anyagból,
a 6811, 6812 vtsz. alá vagy a 69. árucsoportba tartozók kivételével
16.72081000Melegen hengerelt, min. 600 mm szélességű termék vasból, nem ötvözött acélból,
plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül,
17.7209Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból
hidegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonat nélkül
18.7210Síkhengerelt, 600 mm vagy azt meghaladó szélességű termék vasból vagy nem ötvözött
acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva
19.7211Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvözött
acélból, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül
20.7212Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvözött
acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva
21.73144100Varrat nélküli rács, sodronyfonat és kerítésfonat vas- vagy acélhuzalból, cinkkel bevonva
22.73142010Hegesztett rács, sodronyfonat és kerítésfonat /min. 100 cm2 lyukmérettel/ min. 3 mm
keresztmetszetű bordázott vas- vagy acélhuzalból
23.72131000Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött acélból, szabálytalan tekercsben,
bevágásokkal vagy bordákkal
24.72132000Melegen hengerelt rúd nem ötvözött forgácsolható acélból, szabálytalan tekercsben,
bevágások vagy bordák nélkül
25.72139110Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, szabálytalan
tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel, beton
megerősítéséhez
26.72139120Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, szabálytalan
tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel,
gumiabroncshoz
27.72139141Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, szabálytalan
tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel,
max. 0,06% széntartalommal
28.72139149Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött acélból, szabálytalan tekercsben,
bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel, több mint 0,06,
de kevesebb mint 0,25% széntartalommal
29.72139170Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött acélból, szabálytalan tekercsben,
bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel, több mint 0,25,
de max. 0,75% széntartalommal
30.72139190Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött acélból, szabálytalan tekercsben,
bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel, több mint
0,75% széntartalommal
31.72139910Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, szabálytalan
tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, min. 14 mm átmérővel, kevesebb mint
0,25% széntartalommal
32.72139990Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból,
szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, min. 14 mm átmérővel,
min. 0,25% széntartalommal
33.72141000Melegen alakított, kovácsolt rúd vasból, nem ötvözött acélból
34.72142000Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött acélból,
bevágásokkal, bordákkal
35.72143000Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd nem ötvözött forgácsolható acélból,
bevágások, bordák nélkül
36.72149110Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/
acélból, bevágások, bordák nélkül, téglalap keresztmetszettel, kevesebb mint
0,25% széntartalommal
37.72149190Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/
acélból, bevágások, bordák nélkül, téglalap keresztmetszettel,
min. 0,25% széntartalommal
38.72149910Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/
acélból, bevágások, bordák nélkül, nem téglalap keresztmetszettel, kevesebb mint
0,25% széntartalommal, beton megerősítéséhez
39.72149931Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/
acélból, bevágások, bordák nélkül, min. 80 mm kör-keresztmetszettel, kevesebb mint
0,25% széntartalommal
40.72149939Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/
acélból, bevágások, bordák nélkül, kevesebb mint 80 mm kör-keresztmetszettel,
kevesebb mint 0,25% széntartalommal
41.72149950Más, melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem
forgácsolható/ acélból, bevágások, bordák nélkül, kevesebb mint
0,25% széntartalommal, szabálytalan keresztmetszettel
42.72149971Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/
acélból, bevágások, bordák nélkül, min. 80 mm kör-keresztmetszettel, legalább
0,25% széntartalommal
43.72149979Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/
acélból, bevágások, bordák nélkül, kevesebb mint 80 mm kör-keresztmetszettel,
legalább 0,25% széntartalommal
44.72149995Más, melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem
forgácsolható/ acélból, bevágások, bordák nélkül, legalább 0,25% széntartalommal,
szabálytalan keresztmetszettel
45.72161000Melegen hengerelt, húzott, extrudált U, I, H szelvény, vasból, nem ötvözött acélból,
kisebb, mint 80 mm magasságú
46.72162100Melegen hengerelt, húzott, extrudált L szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, kisebb,
mint 80 mm magasságú
47.72162200Melegen hengerelt, húzott, extrudált T szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, kisebb,
mint 80 mm magasságú
48.72163110Melegen hengerelt, húzott, extrudált U szelvény, vasból, nem ötvözött acélból,
min. 80 mm magasságú, min. 80 mm, de max. 220 mm magasságú
49.72163190Melegen hengerelt, húzott, extrudált U szelvény, vasból, nem ötvözött acélból,
min. 80 mm magasságú, több mint 220 mm magasságú
50.72163211Melegen hengerelt, húzott, extrudált I szelvény, vasból, nem ötvözött acélból,
min. 80 mm, de max. 220 mm magasságú, párhuzamos peremfelületekkel
51.72163219Más, melegen hengerelt, húzott, extrudált I szelvény, vasból, nem ötvözött acélból,
min. 80 mm, de max. 220 mm magasságú, párhuzamos peremfelületek nélkül
52.72163291Melegen hengerelt, húzott, extrudált I szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, több mint
220 mm magasságú, párhuzamos peremfelületekkel
53.72163299Más, melegen hengerelt, húzott, extrudált I szelvény, vasból, nem ötvözött acélból,
több mint 220 mm magasságú, párhuzamos peremfelületek nélkül
54.72163310Melegen hengerelt, húzott, extrudált H szelvény, vasból, nem ötvözött acélból,
min. 80, de max. 180 mm magasságú
55.72163390Melegen hengerelt, húzott, extrudált H szelvény, vasból, nem ötvözött acélból,
több mint 180 mm magasságú
56.72164010Melegen hengerelt, húzott, extrudált L szelvény, vasból, nem ötvözött acélból,
min. 80 mm magasságú
57.72164090Melegen hengerelt, húzott, extrudált T szelvény, vasból, nem ötvözött acélból,
min. 80 mm magasságú
58.72165010Melegen hengerelt, húzott, extrudált C, Z vagy omega alakú szögvas, idomvas vagy
szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, 80 mm-es átmérővel
59.72165091Melegen hengerelt, húzott, extrudált bulbavas, C, Z vagy omega alakú, vasból, nem
ötvözött acélból, 80 mm-től eltérő átmérővel
60.72165099Más melegen hengerelt, húzott, extrudált C, Z vagy omega alakú szögvas, idomvas vagy
szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, 80 mm-től eltérő átmérővel (kiv. a bulbavasat)
61.72166110Hidegen alakított vagy húzott C, L, U, Z vagy omega alakú szelvény, vasból, nem
ötvözött acélból, síkhengerelt termékből előállítva
62.72166190Más hidegen alakított vagy húzott szögvas, idomvas vagy szelvény (kiv. C, L, U, Z vagy
omega alakú), vasból, nem ötvözött acélból, síkhengerelt termékből előállítva
63.72166900Más, hidegen alakított vagy húzott szögvas, idomvas vagy szelvény vasból, nem ötvözött
acélból, nem síkhengerelt termékből előállítva
64.72169110Hidegen alakított vagy húzott, és tovább megmunkált profillemez vasból, nem ötvözött
acélból, síkhengerelt termékből előállítva
65.72169180Más hidegen alakított vagy húzott, és tovább megmunkált szögvas, idomvas vagy
szelvény vasból, nem ötvözött acélból, síkhengerelt termékből előállítva
(kiv. profillemezek)
66.72169900Más, hidegen alakított vagy húzott, és tovább megmunkált szögvas, idomvas vagy
szelvény vasból, nem ötvözött acélból, nem síkhengerelt termékből előállítva
67.72171010Huzal vasból, nem ötvözött acélból, bevonat nélkül, kevesebb mint
0,25% széntartalommal, kevesebb mint 0,8 mm átmérővel
68.72171031Huzal vasból, nem ötvözött acélból, bevonat nélkül, kevesebb mint
0,25% széntartalommal, min. 0,8 mm átmérővel, bevágásokkal, bordákkal
69.72171039Más, huzal vasból, nem ötvözött acélból, bevonat nélkül, kevesebb mint
0,25% széntartalommal, min. 0,8 mm átmérővel, bevágások, bordák nélkül
70.7219Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból
71.7220Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból
72.7221Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben
73.7222Más rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból
74.7223Huzal rozsdamentes acélból
75.7225Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék, más ötvözött acélból
76.7226Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék más ötvözött acélból
77.7227Melegen hengerelt rúd más ötvözött acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben
78.7228Más rúd más ötvözött acélból; szögvas, idomvas és szelvény más ötvözött acélból;
üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból
79.7229Huzal más ötvözött acélból
80.7301Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is;
hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból
81.74081100Huzal finomított rézből, több mint 6 mm átmérővel
82.74081910Huzal finomított rézből, több mint 0,5 mm, de max. 6 mm átmérővel
83.74081990Huzal finomított rézből, max. 0,5 mm átmérővel
84.74082100Huzal réz-cink alapötvözetből /sárgaréz/
85.74082200Huzal réz-nikkel vagy réz-nikkel-cink alapötvözetből
86.74082900Más huzal rézötvözetből (kiv. a réz-cink, réz-nikkel vagy réz-nikkel-cink alapötvözetből
készültet)
87.7411Rézcső
88.7412Csőszerelvény (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) rézből
89.7413Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló rézből, az elektromos szigetelésű
kivételével
90.7608Alumíniumcső
91.7609 00 00Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat)
92.9406Előre gyártott épület (fából)

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 3. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 4. pont)

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 3. § (2) bekezdése, valamint a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 3. pontja alapján. Hatálytalan a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére