457/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet

az augusztus 20-i állami ünnep, valamint egyes nemzetközi rendezvények megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet védelmi intézkedései

a) az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe keretében megrendezésre kerülő állami és önkormányzati rendezvények,

b)[1] a FEI Négyesfogathajtó Európa-bajnokság

c)[2] az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, valamint

d)[3] az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás és a kapcsolódó rendezvények

[az a)-d) pont a továbbiakban együtt: rendezvények] programjai esetében nem alkalmazandók, a rendezvények korlátozás nélkül látogathatók.[4]

(2) A rendezvények időpontjait az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 457/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelethez

A rendezvények időpontjai

[5]
AB
A rendezvények hivatalos elnevezéseA rendezvények ideje
1.Az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe2021. augusztus 18-22.
2.FEI Négyesfogathajtó Európa-bajnokság2021. szeptember 2-5.
3.52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus2021. szeptember 5-12.
4.Egy a Természettel Vadászati és TermészetiVilágkiállítás2021. szeptember 25. - október 14.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 528/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2021.09.15.

[2] Módosította az 528/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2021.09.15.

[3] Beiktatta az 528/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.09.15.

[4] A záró szövegrészt módosította az 528/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 3. § c) pontja. Hatályos 2021.09.15.

[5] Módosította az 528/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2021.09.15.

Tartalomjegyzék