616/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 9/B. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Ha az érintett Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkezik, az oltási regisztráció véglegezése érdekében az EESZT működtetője az érintett Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, valamint a (7) bekezdés szerinti adatait átadja a NEAK részére.

(12) Azt a (11) bekezdés szerinti érintettet, aki a regisztráció során Társadalombiztosítási Azonosító Jeléről nem nyilatkozott, az EESZT működtetője

a) tájékoztatja arról, hogy a regisztrációja sikeres volt, ugyanakkor az oltás beadásának időpontjára az időpontfoglaló felületen a Társadalombiztosítási Azonosító Jele megadásával jelentkezhet, valamint

b) a regisztráció során megadott elektronikus levélcímén a Társadalombiztosítási Azonosító Jeléről tájékoztatja."

2. § Az R. a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § (1) A 9/B. § (11) és (12) bekezdését a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 616/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépését megelőzően a 6/E. alcím szerint benyújtott regisztrációkra is alkalmazni kell.

(2) Az EESZT működtetője az (1) bekezdés szerinti érintettek adatainak átadásáról és tájékoztatásáról a Módr1. hatálybalépését követő 5 napon belül gondoskodik."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére