627/2021. (XI. 15.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 143. § (1) bekezdésétől és 178/T. § (4) bekezdés d) pontjától eltérően az induló árak meghatározását követő Vet. 143. § (1) bekezdése szerinti árszabályozási cikluson belül évenkénti ármegállapítás első időpontja 2022. július 1-je. A díjmegállapítás során a 2022. január 1. és június 30. közötti időszak (3) bekezdés szerinti, korábbival azonos árszintjét ezen és az ezt követő ármegállapítások során figyelembe kell venni.

(2) A rendszerhasználati díjak (1) bekezdés szerinti megállapítása során a Vet. 143. § (5) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a díjmegállapítás legkésőbb a díj alkalmazhatósága előtt 15 nappal történik.

(3) A 2022. január 1. és június 30. közötti időszakban a 2021. december 31-én hatályos rendszerhasználati díjak alkalmazandóak.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. §[2]

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ármegállapítási eljárásokban is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 6. pontja alapján a 3. § kivételével a 2022. május 31-én hatályos szöveggel 2022.06.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 3. § (2) bekezdés). A 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 7. pontja a rendelet hatályát a 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította.

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 3. § (2) bekezdése, valamint a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 6. pontja alapján. Hatálytalan a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére